Listy Augustyna Weltzla do Vincenca Praska 1875 - 1897
Weltzel, Augustin ; Prasek, Vincenc ¬[Adressat]¬ ; Kincel, Ryszard ¬[Hrsg.]¬
Racibórz. UrzÓad Miasta. 1999. 261 S. : Ill..
ISBN 83-912752-0-5 Pp.

Listy Baudouina de Courtenay do A. éCernego
Baudouin de Courtenay
Wrocaw [u.a.] . Ossolineum .

Listy Bernarda Sychty: 1937-1982
Sychta, Bernard ; Bukowski, Andrzej
Wyd. 1. GdaÂnsk. Wydawn. "Marpress. 1994. 101 S..
ISBN 83-85349-29-4

Listy biometryczne
Wroclaw. 1964.

Listy BoÏzeny SlanÏcíkovej Timravy
SlanÏcíková-Timrava, BoÏzena ; Petrus, Pavol
Vyd. 1. PreÏsov. Filozofická fakulta UPJÏS. 1994. 232 S.. Editio fontes ; 1.
ISBN 80-8872203-9

Listy bratra Jana ØZiØzky.: pØripojen list J. RohÆØce a Prokopa HolØho
ØZiØzka, Jan ; BartoØs, FrantiØsek MichÆlek
Praha. NØakl. KostnickØ Jednoty,. 1924.. 31 S..

Listy úcty a p\0159átelství
Goll, Jaroslav ; Peka\0159, Josef ; Klik, Josef
v Praze. Vy\0161ehrad. 1941. 713 S. 8". \010Ceské letopisy ; 1.

Listy úcty a pÏrátelství: vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Josefa PekaÏre
Goll, Jaroslav ; PekaÏr, Josef ; Klik, Josef
Praha. VyÏsehrad. 1941. 713 S.. ÏCeské letopisy ; 1.

Listy da Maryi: [verÏsy]
DÇebiÏs, Vasil' I.
Minsk. Mastackaja Litaratura. 1996. 117 S.. PerÏsaja kniha paÇeta.
ISBN 985-020273-4

Listy do Adama Potockiego
Mouchanoff-Kalergis, Marie ; Kenarowa, Halina [Hrsg.] ; Potocki, Adam [Adressat]
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstwowy Inst. Wydawn.. 1986. 424 S..
ISBN 83-06-01304-2

Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda JaroszyÂnskiego, Bronislawa Trentowskiego
KrasiÂnski, Zygmunt ; Cieszkowski, August [Adressat] ; JaroszyÂnski, Edward [Adressat] ; Trentowski, Bronislaw [Adressat] ; Sudolski, Zbigniew [Hrsg.]
Warszawa. PaÂnstwowy Inst. Wydawn.. Korespondencja Zygmunta KrasiÂnskiego.
ISBN 83-06-01132-5

Listy do Bieruta: proÂsby o u/laskawienie z lat 1946 - 1956
Szwagrzyk, Krzysztof ; Bierut, Boles/law
Wroc/law. Wydawn. Klio. 1995. 182 S..
ISBN 83-86833-05-x

Listy do Bronis/lawa Malinowskiego
Witkiewicz, Stanis/law I. ; Malinowski, Bronis/law
Wyd. 1.. Warszawa. PaÂnstwowy Inst. Wyd.. 1981. 129 S. : Ill..
ISBN 83-06-00512-0

Listy do Czeslawa Milosza: 1952 - 1979
Hertz, Zygmunt ; Milosz, Czeslaw ; GorczyÂnska, Renata
ParyÇz. Inst. Literacki. 1992. 519 S.. [Kultura / Biblioteka] Biblioteka Kultury ; 474.
ISBN 2-7168-0142-8

Listy do domu
ÇZulawski, Andrzej ; Merta, Katarzyna
Warszawa. Twój Styl. 1996. 166 S..
ISBN 83-7163-023-9

Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 - 1868.
Bojanowski, Edmund
Wroc±aw. Drukarnia Archidiecezjalna,. 2001.. 687 S..

Listy do Fryderyka Wilhelma II: obraz sejmu wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty /Girolamo Lucchesini. Przeklad, wstep i opracowanie Henryk Kocój
Lucchesini, Girolamo ; Kocój, Henryk
Warszawa. Instytut Wydawniczy Pax. 1988. 269 S..
ISBN 83-211-0887-3

Listy do Henryka Reeve
KrasiÂnski, Zygmunt ; Hertz, Pawel
Warszawa. PaÂnst. Inst. Wydawn.. 1980. Biblioteka poezji i prozy.
ISBN 83-06-00101-X

Listy do Ignacego Wasilowskiego
Konopnicka, Maria ; Nowak, Jacek
Warszawa [u.a.]. IBL [u.a.]. 2005. 684 S.. Inedita z II polowy XIX wieku.
ISBN 83-89348-47-0

Listy do Jana Sobieskiego: Przeklad listów Marii Kazimiery Jolanta Krystyna Sell Leszek Kukulski
Arquien de LaGrange, Maria K. d' ; Kukulski, Leszek [Hrsg.]
Warszawa. Czytelnik. 1966. 282 S..

Listy do Jerzego
Kuncewiczowa, Maria
wyd. 1. Warszawa. Inst. Wydawn. Pax. 1988. 139 S..
ISBN 83-211-1021-5

Kuncewiczowa, M di una capinera
1. ed. Milano. Rizzoli. 1985. 189 S.. Biblioteca universale Rizzoli ; 544.
ISBN 88-17-16544-1

Listy do Jerzego Giedroycia
Stempowski, Jerzy ; Kowalczyk, Andrzej Stanislaw ¬[Hrsg.]¬ ; Giedroyc, Jerzy
Warszawa. LNB Wydawn.. 1991. 209, XI S. : Ill..
ISBN 83-900254-0-X

Listy do Konstancji Bednarzewskiej
Pawlikowski, Tadeusz, ; Bednarzewska, Konstancja, ; Michalik, Jan. ; Orzechowski, Emil.
KrakÐow. Wydawn. Literackie,. 1981. 375, [4] p., [32] p. of plates.

Listy do Leona Jogichesa-Tyszki
Luxemburg, Rosa ; Tych, Feliks [Hrsg.]
Warszawa. Ksiazka i wiedza.

Listy do Malgorzaty Musierowicz
Raszewski, Zbigniew,
Kraków. Znak,. 1994.. 179 p. ;.

Listy do MarysieÂnki: wybór
John <III Sobieski> ; Badowska, Alicja
Wroclaw. Wydawn. Siedmioród. 1997. 108 p.. Narodowa biblioteka lektur szkolnych.
ISBN 83-7162-136-1

Listy do Matki
Sedlak, Wlodzimierz ; Kalisz-Póltorak, Joanna
Wyd. 1. Radom. Wydawn. Continuo. 1997. 205 S..
ISBN 83-903334-1-4

Listy do M.F. Rakowskiego: listopad, grudzieÂn 1982
Rakowski, Mieczyslaw F.
Wyd. 1. Warszawa. Czytelnik. 1983. xi, 306 p..
ISBN 83-07-01220-1 : zl110.00

Listy Dominika KuczyÂnskiego do barona Goswina de Stassarta z lat 1807 - 1809
KuczyÂnski, Dominik ; Stassart, Goswin de ; Zajewski, Wladyslaw ; Sawiczewska-Lorkowska, Magdalena K.
GdaÂnsk. Wyd. Uniwersytetu GdaÂnskiego. 2002. 194 S..
ISBN 83-7326-117-6

Listy do Muzy: prawdziwa his70D
Herbert, Zbigniew

Listy do narzeczonej i Çzony
Prus, Boleslaw ; PorÓebska, Helena ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1. Wroclaw. Zakl. Nar. Im. OssoliÂnsklich. 1953. 139 S. : Ill..

Listy do Ottona Forst-Battaglii
Mann, Thomas ; Forst de Battaglia, Otto ; HelsztyÂnski, Stanis/law ; Taborski, Roman
Wyd. 1.. Warszawa. PaÂnstwowy Inst. Wyd.. 1973. 56 S. : Ill..

Listy do pani Z.: wspomnienia z teraÂzniejszoÂsci 1957 - 1961
Brandys, Kazimierz
Warszawa. PIW. 1963. 350 S..

Listy do pani Z.
Brandys, Kazimierz
Londyn. Aneks. 1993. 191 S..
ISBN 1-897962-00-2

Listy do pani Z.: wspomnienia z teraÂzniejszoÂsci 1957-1961
Brandys, Kazimierz
Warszawa: PaÂnst. instytut wyd. 1963. 350 S..

Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR, (1944 - 1970)
StÑepieÂn, Józef
Warszawa. Fakt. 1994. 280 p..
ISBN 83-85776-80-X

Listy do pisarzy
Stachura, Edward ; Pachocki, Dariusz
Wyd. 1. Warszawa. Iskry. 2006. 418 S..
83-244-0000-1

Listy do plenipotenta i oficjalistów
KrasiÂnski, Zygmunt ; Sudolski, Zbigniew
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstwowy Instytut Wydawniczy. 1994. 728 p.. Biblioteka poezji i prozy.
ISBN 83-06-02316-1

Listy do przyjaciól i korespondencja z mÑeÇzem: 1928 - 1945
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria ; OlszaÂnski, Kazimierz
Kraków. Wydawn. Kossakiana. 1998. xviii, 895 p..
ISBN 83-90204-01-0

Listy do Przyjaciólki: codzienne Êzycie Polaków dekady Âgierkowskiej w listach czytelników
Mroczkowska, MalÂgorzata
Warszawa. Oficyna Wydawnicza RYTM. 2004. 250 S..
ISBN 83-7399-055-0

Listy do rodziny
Gombrowicz, Witold ; MargaÂnski, Janusz ¬[Bearb.]¬
1 Aufl.. Kraków. Wydawn. Literackie. 2004. 501 S..
ISBN 83-08-03584-1

Listy do rodziny
Kraszewski, JÐozef Ignacy
KrakÐow . Wydawnictwo Literackie. 1982-. CzæeÐsÐc 1-.

Listy do róznych adresatów
Krasinski, Zygmunt ; Sudolski, Zbigniew
Wyd. 1. Warszawa. Panstwowy Inst. Wydawn.. Biblioteka poezji i prozy.
ISBN 83-06-01758-7

Listy do róÇznych adresatów z lat 1827 - 1843
SiemieÂnski, Lucjan ; Malecki, Marian ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw [u.a.]. Zakl. Narodowy Imienia OssoliÂnskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1977. 232, 4 S. : Ill.. Miscellanea z okresu romantyzmu ; 3,1.

Listy do Stanislawa Malachowskiego
KrasiÂnski, Zygmunt ; Malachowski, Stanislaw
Warszawa. PaÂnst. Inst. Wyd. 1979. 539 S..
ISBN 83-06-00013-7

Listy do Stefana Srebrnego
ZieliÂnski, Tadeusz ; Srebrny, Stefan ; Golik-Szarawarska, GraÇzyna
Warszawa. OBTA. 1997. 165 S.. Ludzie i teksty.
ISBN 83-90160-36-6

Listy do Tuwima i Lechonia: (1940 - 1943)
Grydzewski, Mieczyslaw ; Stradecki, Janusz [Hrsg.] ; Tuwim, Julian [Adressat] ; Lechon, Jan [Adressat]
Wyd. 1. Warszawa. Panstwowy Inst. Wydawn.. 1986. 84 S..
ISBN 83-06-01252-6

Listy do veÏcnosti
Tatarka, Dominik
Toronto. Sixty-Eight Publ.. 1988. 159 S..
ISBN 0-88781-175-2

Listy do Wandy Toczylowskiej z lat 1907-1912
Reymont, Wladyslaw Stanislaw ; Koc, Barbara ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstw. Instyt. Wydawn.. 1981. 169 S. : Ill..
ISBN 83-06-00627-5

Listy do Çzony z wojen napoleoÂnskich: tlumaczenie, wstÓep, przypisy i indeks Robert Bielecki
Sulkowski, Antoni Pawel, ; Sulkowska, Ewa ; Bielecki, Robert
Wyd. 1. Warszawa. Czytelnik. 1987. 488 p..
ISBN 83-07-01223-6 : zl430.00

Listy dÊuvÏerné: vzájemná korespondence Hany a Edvarda BeneÏsových
BeneÏs, Edvard ; BeneÏsová, Hana
1. vyd.. Praha. ÏCeská Expedice [u.a.]. 1996. 188, [16] S. : Ill.. Hlas ; 5.
ISBN 80-85281-43-0

Listy dvou pÏrátel
AleÏs, MikoláÏs ; Jirásek, Alois ; Svoboda, Emanuel
(4. vyd.). Praha: Orbis. 1953. 242 S. 4". ÏCeské dÏejiny ; 2.

Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1836 - 1871.
Bojanowski, Edmund
Wroc±aw. Drukarnia Archidiecezjalna,. 2001.. 520 S..

Listy Elzbiety Rzeczyckiej
Hofmanowa, Klementyna z Tanskich
Warschau. 1925. Bibl. Uniw. Ludw. ; Nr. 78.

Listy emigrantow z brazylii i stanow zjednoczonych: 1890 - 1891
Kula, Witold
Warszawa. Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza. 1973. 591 S..

Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891
Assorodobraj, Nina ; Kula, Marcin ; Kula, Witold
1973.

Listy Eugeniusza Piaseckiego do Stanislawa Ciechanowskiego: 1918 - 1939
Piasecki, Eugeniusz ; Ciechanowski, Stanislaw ; Toporowicz, Kazimierz
Kraków. Akad. Wychowania Fizycznego Im. Bronislawa Czecha. 1993. 161 S.. Akademia Wychowania Fizycznego Imienia Bronislawa Czecha <Kraków>: Wydawnictwo monograficzne ; 62.

Listy Fajvelovi BenciloviÏcovi Gecovi
Solov½ev, Vladimir SergeeviÏc ; Gec, Fajvel' B.
Vyd. 1. Bratislava. Slovenské Národné Múzeum, Múzeum ÏZidovskej Kultúry. 1996. 64 S.. Edícia Judaica Slovaca ; 22.
ISBN 80-8575367-7

Listy federalistêu
Hamilton, Alexander
Olomouc. Univerzita Palackého. 1994.
ISBN 80-7067-390-7

Listy filologické: Ïcasopis pro klasická, stredoveká a neo-latin ská studia
Praha. Naklad. ÏCeskoslov. Akad. Ved.

Listy, fragmenty
Schulz, Bruno ; Ficowski, Jerzy [Hrsg.]
wyd. 1. Kraków [u.a.]. Wyd. Lit.. 1984. 78 S. [6] Bl..
ISBN 83-08-01095-4

Listy Gisely Fleischmannovej (1942 - 1944): Snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenských a európskych Ïzidov : Dokumenty
Hradská, Katarína
Bratislava. Nadácia Milana ÏSimeÏcku. 2003. 123 S.. Holokaust na Slovensku ; 3.
ISBN 80-9686628-1

Listy Jana Andrzeja Morstina
Morsztyn, Jan Andrzej ; Ochmann-Staniszewska, Stefania ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 2002. 378 S. : Ill.. Historia ; 159.
ISBN 83-229-2348-1

Listy Jana Sobieskiego [Jan III. König v. Polen] do Çzony Maryi Kazimiry (Maria Kazimira Sobieska), wraz z listami téj królewskiej rodziny i innych znakomitych osób
Jan III. König von Polen ; Sobieska, Maria Kazimira ; Bandtkie, Jerzy Samuel ; Helcel, Antoni Zygmunt
W Krakowie. Zapis ÂSwidziÂnskiego z Ordyn. MyszkowskÑa polÑacz.. 1860. XI, 600 S. 4". Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej ; 2.1860,2.

Listy Janka Jesenského
Jesenský, Janko ; Petrus, Pavol [Hrsg.]
Martin. Matica Slovenská.
ISBN 80-7090-023-7

Listy jeymosc pani du Montier, zebrane przez jeymosc pania le prince de Beaumont; z francuskiego przetlumaczone. Tom 1.
DuMontier, ... ; Leprince Beaumont, Marie de [Hrsg.]
Warszawa ; Lwów. Gröll.

Listy Jána Francisciho
Francisci, Ján ; EliáÏs, Michal [Hrsg.]
V Martine. Matica Slovenská. 1990. Edícia Teória a výskum : Séria Monografie : Documenta litteraria Slovaca ; ...
ISBN 80-7090067-9

Listy Jána Kollára
Kollár, Ján
V Martine. Matica Slovenská. Edícia Teória a vyskum : Séria Monografie : Documenta litter aria slovaca ; ....
ISBN 80-7090-206-x

Listy JÐozefa Lompy do J.I. Kraszewskiego z lat 1860-1862.
Lompa, JÐoseph. ; Dobrowolski, Kasimierz.
Katowice, . 1931. 90 p..

Listy Józefa Maksymiliana OssoliÂnskiego do AmbroÇzego Grabowskiego: (1813 - 1826)
OssoliÂnski, Józef M. ; Horodyski, Bogdan ¬[Hrsg.]¬ ; Grabowski, AmbroÇzy ¬[Adress.]¬
Wroclaw. Zakl. Nar. Im. OssoliÂnskich. 1950. IX, 179 S. : Ill..

Listy kamennoæi knigi Ulug-Khema
Dçevlet, Marianna Artashirovna.
Kyzyl. Tuvinskoe knizhnoe izd-vo,. 1990. 118, [2] p..

Listy kamennoj knigi Ulug-Chema
DÇevlet, Marianna ArtaÏsirovna
Kyzyl. Tuvinskoe kniÏznoe izdat.. 1990. 118 S..
ISBN 5-7655-0135-4

Listy Kazimierza Józefa Turowskiego z lat 1834 - 1874
Turowski, Kazimierz J. ; Jaskula, Roman ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Kraków. Uniwersytet JagielloÂnski. 1993. 143 S.. Varia / Uniwersytet JagielloÂnski ; 318.
ISBN 83-233-0665-6

Listy kláÏstera zbraslavského
Tadra, Ferdinand
V Praze. Nakl. ÏCeské akademie císaÏre FrantiÏska Josefa. 1904. xix, 534 p.. Historický archiv ; Ïcís. 23.

Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwillów
Kaniewska, Irena
Wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie. 1999. 647 S..
ISBN 83-08-02789-X

Listy Lucjana Malinowskiego do Jaroslawa Golla: przyczynek do dziejów polsko-czeskich kontaktów naukowokulturalnych w drugiej polowie XIX wieku
Malinowski, Lucjan ; Goll, Jaroslav ; Sochacka, Stanislawa
Opole. Wydaw. Instytutu SlÓaskiego. 1975. 207 p..

Listy ¬L'udovít Vladimíra Riznera Andrejovi Kme£ovi¬
Rizner, L'udovít Vladimir ; Sokolík, Viliam
Martin. 1970.

Listy Marka Hlaski
Hlasko, Marek ; Stankiewicz-Podhorecka, Temida
Wyd. 1. Warszawa. Ypsylon. 1994. 254 S., [16] Bl..
ISBN 83-85135-68-5

Listy Mateja Bela
Bél, Mátyás ; Pavelek, Juraj
1. Aufl. Martin. Matica slovenska. 1990. 502 S., 7 Taf. Documenta litteraria Slovaka ; 38.
ISBN 80-7090069-5

Listy Mikolaja Taurellusa: (1547 - 1606) ; czasy - ludzie - obyczaje
Taurellus, Nicolaus ; Folaron, Stefan [Hrsg.]
Wyd. 1. CzÑestochowa. Wydawn. WyÇzszej Szkoly Pedagogicznej. 1993. 227 S..
ISBN 83-7098-120-8

Listy milosci
Nurowska, Maria
Warszawa. Niezalezna Oficyna Wyd.. 1993. 239 S..
ISBN 83-7054-046-5

Listy miloÂsci
Nurowska, Maria
Wroclaw. Wydawn. Siedmioróg. 1998. 173 p..
ISBN 83-7162-371-2

Listy milosÂsci
Nurowska, Maria
Wroclaw. Siedmioróg. 2001. 175 S..
ISBN 83-7162-871-4

Listy miosne
Przybyszewski, Stanisaw
Warszawa. Wydawn. Artystyczne i Filmowe. 1986. 152 S..
83-221-0386-7

Listy mrtvému péríteli
Kovárna, Frantiések.
Praha. V. Petr,. 1946.. 147 p. ;.

Listy na Husovu obranu z let 1410 - 1412: konec jednØ legendy?
KopickovÆ, Bozena ; VidmanovÆ, Anezka
Praha. Karolinum. 1999. 313 S..
80-7184-616-3

Listy na lewÑa rÑekÑe
Siara, Tadeusz Michal
Wyd. 1. Katowice. ÂSlÑask [u.a.]. 1995. 57 S..
ISBN 83-85831-18-5

Listy na podporu humanity
Herder, Johann Gottfried von ; Binder, Jan
Praha. ÏCeský Klub. 2003. 267 S..
ISBN 80-8563785-5 Pp. : KÏc 229.00

Listy Narcyzy çZmichowskiej do rodziny i przyjaciÐo±
çZmichowska, Narcyza
KrakÐow . G. Gebethner i SpÐo±ka. 1885. 1-2.

Listy o druhých a o sobÏe
Fischer, Josef Ludvík
Vyd. 1. Praha. Torst. 2005. 624 S..
ISBN 80-7215252-1

Listy o modlitwie i moralnoÂsci
Lewis, Clive S. ; ChwedeÂnczuk, Bohdan
Warszawa. Inst. Wydawn. Pax. 1980. 188 S..
ISBN 83-211-0133-x

Listy o poemacie Kajetana KoÂzmiana Stefan Czarniecki poprzedzone wslÐepnem slowem i Çzy-ciorysem
KrasiÂnski, Zygmunt
PoznaÂn. 1859.

Listy o ÂSlÓasku: wstÓep Wladyslaw Dynak
Adams, John Quincy ; Dynak Wladyslaw ; Kolbuszewska, Maria
Wroclaw ; Warszawa. Oficyna Wydawnicza Volumen. 1992. 110 p..
ISBN 83-85218-49-1

Listy o Slaüsku
Adams, John Quincy ; Kolbuszewska, Maria
Wroc±aw [u.a.] . Wydawn. Volumen .

Listy o Slaüsku
Adams
Wrocaw [u.a.] . Wydawn. Volumen .

Listy o wychowaniu dziewczÑat
Dupanloup, Félix Antoine Philibert ; Kusztelanów, J.
PoznaÂn. KsiÑeg. Âsw. Wojciecha. 1914. XV, 390 S..

Listy o ézivotée a uméení: dopisy Jaroslavu Gollovi, Josefu Pekaérovi a Josefu éSustovi
Dvoérák, Max (Kunsthistoriker) ; Peécírka, Jaromír [Hrsg.]
Vyd. 1.. Praha. Vyésehrad. 1943. 201 S.. éCeské Letopisy ; 3.

Listy pasterskie Episkopatu Polski: 1945 - 1974
Paris [u.a.]. Éditions du Dialogue [u.a.]. 1975. 846 S..
ISBN 2-85316-008-4

Listy, pisma ulotne, broszury i inne materialy z akt ÇZandarmerii Rosyjskiej Guberni Warszawskiej: 1872 - 1915 ; katalog
PleskaczynÂska, Malgorzata
Warszawa. DiG. 1996. 271 S., [8] Bl..
ISBN 83-85490-70-1

Listy poetów ze zbioru Waclawa Kubackiego
Kubacki, Waclaw [Hrsg.]
[Warszawa]. Oficyna Wydawn. C&S. 1993. 173 S..
ISBN 83-85236-48-1

Listy pÏritele k pÏritelkyni o puvodu socialismu a komunismu
Klácel, FrantiÏsek Matous
Praha. Melantrich. 1948. 176 S..

Listy pro tebe
Vajgantová, Helena ; Kleník, Bo Ïrivoj
Vyd. 1. Praha. Q-art. 1998. [ca. 88] S..
ISBN 80-900997-2-6

Listy pÏrítele k pÏrítelkyni o pÇuvodu socialismu a komunismu
Klácel, FrantiÏsek Matous
Praha. 1948.

Listy Sama Bohdana HroboÏna
HroboÏn, Samo B. ; Hleba, Edmund [Hrsg.]
Vyd. 1. V Martine. Matica Slovenská. 1991. 405 S.. Ed†cia Teória a výskum : Séria Monografie : Documenta litteraria Slovaca ; 39.
ISBN 80-7090202-7

Listy spod morwy
Morcinek, Gustaw
Wyd. 2.. Katowice. Wyd. Literatura Polska. 1946. 95 S..

Listy spod morwy
Morcinek, Gustaw
Warszawa . Instytut Wydawniczy "Pax". 1957. 140 S..

Listy Swietego Franciszka Xawerego Societatis Jesu Indyiskiego Apostolá: nayprzod z Hiszpanskiego ná Lacinski, á teraz z Lácinskiego ná Polski Jezyk przelozone
Francisco <de Javier> ; Skrzynecki, Rafal
W Kaliszu.

Listy sybiraków: (1939 - 1955)
Wolczuk, Janina [Hrsg.]
Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 1994. 249 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1592.
ISBN 83-229-1065-7

Listy sybiraków (1939 - 1955)
Wolczuk, Janina [Hrsg.]
Wroclaw. Wydawn. Uniw.. 1994. 249 S.. Acta Universitatzis Wratislaviensis ; 1592.
ISBN 83-229-1065-7

Listy W±adys±awa Sikorskiego do W±adys±awa L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego, 1914-1919
Sikorski, W±adys±aw, ; Jaworski, W±adys±aw L. ; KoziÐnski, Zbigniew. ; Pietrzyk, Zdzis±aw.
KrakÐow. Uniwersytet JagielloÐnski,. 1987.. 260 p. ;.

Listy Wieslawa Kazaneckiego do Wilhelma Przeczka
Kazanecki, Wieslaw ; Przeczek, Wilhelm ; LeoÂnczuk, Jan
Bialystok. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Im. Lukasza Górnickiego w Bialymstoku. 2000. 64 p.. In memoriam ; 1.
ISBN 83-88248-25-1

Listy Wilama Horzycy
Horzyca, Wilam ; Kuchtówna, Lidia [Hrsg.]
Wyd. 1. Warszawa. Inst. Sztuki Polskiej Akad. Nauk. 1991. 473 S..
ISBN 83-90004-74-7

Listy Wladislawa Sikorskiego do Wladislawa L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego: (1914 - 1919)
Sikorski, Wladislaw ; Jaworski, Wladislaw L. ¬[Adressat]¬ ; KoziÂnski, Zbigniew ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Kraków. 1987. 260 S.. Varia / Uniwersytet JagielloÂnski ; 233.
ISBN 83-233-0190-5

Listy Wladislawa Sikorskiego do Wladislawa L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego: (1914 - 1919)
Sikorski, Wladislaw ; Jaworski, Wladislaw L. ¬[Adressat]¬ ; KoziÂnski, Zbigniew ¬[Hrsg.]¬
Berlin. W. de Gruyter & Co,. 1924. viii, 120 p., 39 plates (incl. maps) ;.

Listy Wladyslawa Sikorskiego do Wladyslawa L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego: (1914 - 1919)
Sikorski, Wladyslaw ; Jaworski, Wladyslaw L. ; KoziÂnski, Zbigniew
Wyd. 1. Kraków. 1987. 260 S.. Varia / Uniwersytet JagielloÂnski ; 233.
ISBN 83-233-0190-5

Listy Wladyslawa Sikorskiego do Wladyslawa L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1919)
KoziÂnski, Zbigniew [Hrsg.]
Kraków. Uniw. jagielloÂnski. 1987. 260 S.. Varia. Uniwersytet jagielloÂnski ; 233.
ISBN 83-233-0190-5

Listy Wojtusia z Zawad: de omnibus rebus et quibusdam aliis ; felietony z lat 1865 - 1867
Motty, Marceli ; Grot, Zdzislaw [Hrsg.]
Wyd. 1. Warszawa. Inst. Wydawn. PAX. 1983. 609 S..
ISBN 83-211-0443-6

Listy z Afryki
Sienkiewicz, Henryk,
Krakow, . 1923. 356 p..

Listy z Amerdagandy
ZieliÂnski, Stanislaw ; SkorupiÂnska, Zofia
Wyd. 1. Warszawa. Iskry. 1988. 169 S. : Ill..
ISBN 83-207-1098-7

Listy z archipelagu Salomona
GiÇzycki, Kamil
Wroclaw. 1969.

Listy z Buchenwaldu
Kachel, Józef ; Lis, Michal
Wyd. 1.. Opole. Inst. ÂSlÓaski. 1988. 239, [36] S. : Ill..

Listy zebrane
WyspiaÂnski, Stanislaw
wyd. 1. Kraków. Wydawn. Literackie.
ISBN 83-08-02562-5

Listy ze slaskich wód
Zielinski, Andrzej [Bearb.]
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich. 1983. 175 S..
ISBN 83-04-01319-3

Listy ze stromu svobody
MejdÏriÏcká, KvÏeta
Vyd. 1. Praha. Mladá Fronta. 1989. 299 S.. Edice Kolumbus ; 118.
ISBN 80-2040024-9

Listy z fiolkiem
Galczynski, Konstanty Ildefons
Szczecin. Glob. 1986. 211 S. : Ill..
ISBN 83-7007-016-7

Listy z fiolkiem
GalczyÂnski, Konstanty I.
Wyd. 5. Bialystok. Wydawn. Luk. 1992. 253 S..
ISBN 83-85183-24-8

Listy z frontu 1920
Dymecki, Lech Jan, ; Burchard, Przemyslaw.
Warszawa. Burchard Edition,. c2004.. 107 p..