Liste over litteratur som finnes ved Universitetsbiblioteket i Oslo, Hovedbiblioteket, og ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultetsbiblioteket, Blindern, av vinneren av prisen i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne 1989 Trygve Magnus Haavelmo
Basedow Ameln, Sabine
Oslo. Univ.-Bibl. i Oslo [u.a.]. 1989. 31 S..

Liste over mødedokumenterne
[Luxembourg] . [Europa-Parlamentet]. [1978]-.

Liste over Medlemmerne af d. r. o. f. : Zorobabel til Nordstiernen i Kiøbenhavn. St. Hans Dag 1786. Kbh. 4. P.
Dag . 1786. <48 s..

Liste over Medlemmerne af ... Zorobabel til Nordstiernen i Kbh. St. Hans Dag 1783
Kbh. . 1786. 2 Bl..

Liste over Medlemmerne i det foreenede Understøttelses-Selskab, fra sammes Stiftelse d. 4. Juni 1788 til Julii Maaneds Udgang 1789
Kbh. . 1789. <48 s..

Liste over Medlemmerne i Foreningen af 1862 til den indenlandske Industris Fremme
Kbh. . 1864. 34 S..

Liste over Mægler-societetet i Kjøbenhavn og deres Bopæle. Kbh. 1833. P.
Kbh. . 1833. <48 s..

Liste over Møntnavnene i H. H. Schou: Danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923
Güthler
Kbh . 1927. 16 s..

Liste over nautiske Bøger og Instrumenter, som erholdes i Blankensteiners Efterfølgers Søkaart- og Navigationshandel
Kbh. . 1861. 16 S..

Liste over navneformer anvendt i accessionskatalogen 1958-1971
Rigsbibliotekarembedet
[Kbh.]. . 1972. 85 s..

Liste over Navne i Dahlerups og Steenstrups Navnebog, paa hvilke der ikke gennem Øvrighederne kan erhverves Navnebevis
Kbh . 1903. 7 s..

Liste over nordiske nationalregnskabsbenævnelser sammenholdt med "Glossary of main terms" i SNA
Kbh . Nordisk Statistisk Sekretariat. [1975]. 51 s..

Liste over norsk-amerikansk slektshistorisk litteratur
Gløersen
Oslo . 1967. 9 bl..

Liste over nyerhvervelser
Roskilde . Risø Bibliotek. 1992.

Liste over Officeerenes Fordeling ved Bataillonerne
[S.l.] . [18??]. 9 s..

Liste over Overspringelser til de Rets- og Statsvidenskableige Studenters juridiske Lærebøger
Kbh. . 1914. 26 s..

Liste over Overspringelser til de Rets- og Statsvidenskablige Studerendes Lærebøger m.m.
Kbh. . 1918. 55 s..

Liste over Præmietagerne ved den skandinaviske Skyttefest i Kristiania
Kbh. . 1892. 4 S..

Liste over Professor, Dr. polit. L. V. Bircks Skrifter og Artikler
Kbh . 1934. 61 maskinskr. bl..

Liste over publikasjoner fra Norges Veterin rh gskole
Oslo. 1960.

Liste over Ringkjøbing Amts Skolelærere og Lærerinder 1899
Ringkjøbing . 1899. 7 s..

Liste over rytmiske spillesteder i Danmark
Rønnede . Det danske Jazzcenter. 1983-1985.

Liste over samtlige B.Br. af ... Maria til de 3 Hierter i Odense i Fyen. Fra 24. Juni 5808 til 24. Juni 5809 [i.e.:: 1809.] U. St. 4. P. Fra 24. Juni 5818 til 24. Juni 5821. U. St. 4. P.
[S.l.] . 1809. <48 s..

Liste over samtlige BBrr af ... St. Olaus til den hvide Leopard i Christiania Aar 1826
[S.l.] , . [1826?].

Liste over samtlige Danske Consuler og Handelscommissairer tilligemed Viceconsuler og Vicehandelscommissairer i de europæiske Havne, paa den africanske Kyst, samt i Nordamerica og Ostindien, for Aarene 1804-1807
Kbh. . 1804-1807. <48 s..

Liste over samtlige Danske Consuler og Viceconsuler for Aarene 1811, 1820, 1821, 1824, 1828
Aarene . 1811. <48 s..

Liste over samtlige Danske Consuler og Viceconsuler i de Europæiske Havne og paa den Africanske Kyst, efter Landenes alphabetiske Orden
Kbh. . 1787, 1789, 1793.

Liste over samtlige Danske Consuler og Viceconsuler i de Europæiske Havne og paa den Africanske Kyst, efter Landenes alphabetiske Orden for Aarene 1785 (U. B.)
Aarene . 1785.

Liste over samtlige de kongelig allernaadigst beskikkede danske Consuler og de af dem constituerede Vice-Consuler i de europæiske Havne og paa den africanske Kyst, efter Landenes alphabetiske Orden for Aaret ...
Kbh. 3 bd..

Liste over samtlige i efïectiv Tjeneste staaende Herrer Officierer i den Kgl. danske Landmilitair-Etat
Vett
Kbh. . 1839. 36 s..

Liste over samtlige, i effectiv Tjeneste staaende Herrer Officerer i den kongelige danske Landmilitair-Etat
Vetl
Kbh . 1839.

Liste over samtlige Kgl. danske Consuler, tilligemed de af dem beskikkede Viceconsuler i Aarene 1832, 1835, 1839, 1842, 1845, 1850, 1854, 1856, 1858, 1861, 1864, 1866, 1868(jf. B.d. II. 719; Suppl. 474).
Kbh. . 1832-1868. <48 s..

Liste over samtlige kongelig-Danske consuler og handelscommissairer: tilligemed de af dem beskikkede viceconsuler og vice-handelscommissairer i de europaeiske Havne paa den africanske kyst, samt i Nordamerica og Ostindien efter landenes alphabetiske orden for Aaret 1803.
Kiöbenhavn. Trykt hos J. F. Schultz,. [1803?]. [16] p. ;.

Liste over seværdige Husmandslodder i Jylland med Navne- og Fagregister
Aarhus . 1893. 32 S..

Liste over skrifter om alkoholspørsm¯let
Midtbø
Oslo . 1953. 13 s..

Liste over skuleböker p¯ nynorsk
Aure
Oslo . 1924. 23 s..

Liste over Spørgsmaal i Anl. af Loven af 25. Juli 1867 om en overordenlig Skat for Tidsrummet fra 1. April 1867 til 31. Marts 1869, samt Generaldirektoratets dertil afgivne Besvarelser
Holbæk . 1868. 6 S..

Liste over Spørgsmaal i Anledning af Loven af 25de Juli 1867 om en overordentlig Skat for Tidsrummet fra 1ste April 1867 til 31te Marts 1869, samt Generaldirectoratets dertil afgivne Besvarelser
Holbek . 1868. 6 s..

Liste over sproglige og litteraere emner, eksamensemner og -opgaver under hovedfag samt specialeresumeer
Jensen, Thomas [Red.]
Odense. Germansk Inst. Publ.. 1986. 20 S.. Germansk Instituts publikationer ; 43.

Liste over sproglige og litteraere emner, eksamensemner under hovedfag samt specialeresumeer
Odense. 1982. 24 S.. Germansk Institut <Odense>: Germansk Instituts publikationer ; 31.

Liste over sproglige og litteraere emner, eksamensopgaver og -opgaver under hovedfag samt specialeresumeer.
Odense, . 1987-.

Liste over sproglige og litterære emner, eksamensemner og -opgaver under hovedfag samt specialeresumeer
Odense . Germansk Institut, Odense Universitet. 1984. 26 s..

Liste over sproglige og litterære emner, eksamensemner og -opgaver under hovedfag samt specialeresumeer
[Odense] . [Odense Universitet, Institut for Germansk Filologi]. 1989. 24 s..

Liste over sproglige og litterære emner, eksamensemner under hovedfag samt specialeresumeer
[Odense] . 1979-.

Liste over sproglige og litterære emner, eksamensopgaver og -opgaver under hovefag samt specialeresumeer: 1989-1991.
Odense. Univ.,. 1991.. 27 S..

Liste over standardiserede plantenavne
Hellerup . Statens plantetilsyn. 1985 . 85 s..

Liste over standardiserede plantenavne
Lyngby . Landbrugsministeriet, Plantedirektoratet. 1990 . 100 s..

Liste over Stednavne i Danks Østgrønland
Kjøbenhavn . Reitzel. 1888. S. 341-352.

Liste over Susanne Trein Tinzmann's aner
Tinzmann
Hafnia . 1957. [33, 18] bl..

Liste over tidekrifter/aviser innen motkulturen og p¯ venstresida i Norge
Halvorsen ; Bruusgaard
[Oslo] . [forfatterne]. [1979]. [54] s..

Liste over tidsskrifter: 1994
Luxembourg. Off. des Publ. Officielles des Communautés Europ.. 1994. 62 S..
ISBN 92-826-7776-1

Liste over tidsskrifter
[Brussels?]. Commission of the European Communities,. v. ;.

Liste over Til- og Afgang i de mindre landejendomsbesidderes Brandforsikrings-Forenings for rørlig Ejendom i Holbæk med flere Amter
Kbh. . 1878. bd..

Liste over ugerevyer fra dansk filmrevy 1935-1946
[Kbh.] ; DR . [1979?]. 71 bl..

Liste over U.S.A. importører af møbler fordelt p¯ stater pr. 1. januar 1978
[Hellerup] . [T.I. Sørensen Marketing]. [1978-. \0332bd..

Liste over utstyr godkjent av Sjøfartsdirektoratet
Oslo. 1969.

Liste over virksomheder p¯ det italienske marked for miljøteknologi
Kbh. . Udenrigsministeriet. Sekretariatet for Udenrigshandel. 1996 . 1 bd. (upagineret).

Liste paa Admiralitets Collegii Høie Herrer Tilforordnede, samt paa de i Hans Kongl
Kbh . 1767-97. 1 bd..

Liste paa Admiralitets- og Commissariats-Collegii Deputerede, samt paa de i Hans kongl. Majestæts Søe-Krigstjeneste staaende Flagmænd og Officerer
Kbh. 3 bd..

Liste paa Admiralitets- og Commissariats-collegii Deputerede samt paa de i Hs. Kgl. Majestæts Søe-krigstieneste staaende Flagmænd og Officierer m. v. for Aar 1831-33. Kbh. (jf. B. D. III 947).
Nielsen
Aar . 1831-1833.

Liste paa Admiralitets og Commissariats Collegii Høie Præses og Herrer Deputerede samt paa de i Hans Kongl
Kbh . 1803-33.

Liste paa det Combinerede Admiralitets- og General-Commissariats Collegii høye Deputerede, samt paa de .... Officerer, Aar 1747-56
Torp
[S.l.] . [1747-56?]. bd..

Liste paa det i Hs. Kgl. Majestæts Søe-Tienneste staaende Flagmænd og Officerer, Aar 1744-45
Torp
[S.l.] . [1744-45?]. bd..

Liste paa de udi Hans Kongelig Majestetis Søe Tieniste staaende Flagmænd og Officerer Ao. 1724
[S.l.] . 1724. 1 bd...

Liste paa Interessenterne udi den af Ober-Auditeur Andr. Bruun oprettede og af Hs. Kgl. Maj. under 25. Nov. 1748 allern. confirmerede Almindelige Pensions Casse. [30. Nov. 1749.]
Kbh. . 1748.

Liste paa samtlige i Urte- og Isenkræmmer, samt Sukker-Bager Compagniet her i Staden værende Kræmmere og Enker
Friederich
Kbh. . 1765, 1768, 1770. <48 s..

Liste paa samtlige Medlemmer i det Kiøbenhavnske Præmie- og Understøttelsesselskab for troe Tienestetyender fra 1786 til Udgang Aar 1797
1797. <48 s..

Liste paa samtlige Silke- Ulden- og Lærrets-Kræmmer og Enker
Brasen ; Reimort Welling ; Klein ; Roll ; Petersen
1765, 1771-1772, 1774, 1776, 1781, 1785, 1804-1807, 1811, 1814.

Liste paa samtlige Velgiørinder i det søsterlige Velgiørenheds Selskab til Nye-Aar 1793, samt Regnskab for denne Stiftelses Indtægter og Udgifter i Aaret 1792
Kbh . 1792.

Liste paa samtlige Velgiørinder i det søsterlige Velgiørenheds Selskab til Nye-Aar 1793, samt Regnskab for denne Stiftelses Indtægter og Udgifter i Aaret 1793-1798, 1800-1801.
Kbh . 1793-1801. [1 bd.].

Liste paa Subscribenterne til de for Kiøbenhavn bestemte 3000 Actier i det Kgl. octroyerede Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels- og Canal-Compagnie
U.St. . 1782. 6 Bl..

Liste par lettres alphabétiques des députés du coté droit aux etats-généraux au mois de Septembre 1791
Paris. Guerbart. [1791]. 24 S..

Liste par ordre alphabétique de bailliage et sénéchaussée: de MM. les députés de la majorité de l'Assemblée nationale, vulgairement appelés le côté gauche ou les enragés se disant patriotes.
[s.l.. s.n.],. 1791.. 20 p. ;.

Liste par ordre alphabétique de bailliages et sénéchaussées de MM. les députés à l'Assemblée nationale, 1789.
Paris. Baudouin,. 1789.. 79 p. ;.

Liste par ordre alphabétique de mesdames et messieurs les conseillers économiques et sociaux et des membres de Section du Conseil Economique et Social avec indication de leurs adresses: groupes et sections
Paris. 1990.

Liste par ordre alphabétique de mesdames et messiuers les conseillers économiques et sociaux et membres de section du Conseil économique et social avec indication de leurs adresses.
Paris. Le Conseil,. v. ;.

Liste par ordre alphabétique, des noms de MM. les députés à l'Assemblée-nationale-législative: avec leurs demeures au 15 août 1792.
A Paris. De l'Imprimerie nationale,. 1792.. 28 p. ;.

Liste, par ordre alphabétique, des noms des citoyens députés a la Convention nationale, avec leurs demeures au mois de février 1793.
A Paris. De l'Imprimerie nationale,. 1793.. 32 p. ;.

Liste par ordre alphabétique et par circonscriptions de Mesdames et Messieurs les Députés avec indication de leurs adresses: groupes et commissions ; organisation et attributions des services
Paris. Impr. Nat.. 1981. 127 S..

Liste par ordre alphabétique et par circonscriptions de Mesdames et Messieurs les Députés avec indication de leurs adresses, groupes et commissions, organisation et attributions des services
Paris. 1985. 135 S..

Liste par ordre alphabétique et par circonscriptions des Mesdames et Messieurs les Députés avec indication de leurs adresses: groupes et commissions ; organisation et attributions des services
Paris. 1978. 129 S..

Liste par ordre chronologique de dates de naissance de compositeurs de musique sérieuse âgés de moins de 40 ans en 1977: en vue du choix des lauréats des Grand prix de la promotion de la musique symphonique (Stéphane Chapelier-Clergue-Gabriel-Marie), Grand prix de la musique de chambre, Prix de composition Georges Enesco, Prix Hervé Dugardin.
[France]. S.A.C.E.M.,. [1977?]. 99 leaves ;.

Liste par ordre chronologique des ouvrages de M. le duc de Luynes

Liste par ordre systématique des Bélemnites des terrains jurassiques et diagnoses des espèces nouvelles
Mayer, C.
Paris . Imprimerie de Mme Ve Bouchard-Huzard. 1863. 15 S..

Liste par secteur des principales concentrations réalisées dans l'industrie française.
Paris. Insée,. 1981-. v. ;.

Liste par secteur des principales concentrations realisees dans l'industrie francaise
Paris. Archives et documents / Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; 31.
ISBN 2-11-064057-X

Liste p¯ de Officerare och Gemene som i Bataillen wid Helsingborg under Exc. Generalens och Gouverneurens Grefwe Hr. Magn. Stenbocks Commando f¯ngne, slagne och blesserade blifwit
[S.l.] . [s.a.]. [4] Bl..

¬Die¬ Liste Pharmaindex
Neu-Isenburg. IMP-Kommunikationsgesellschaft. 1986.

Liste pharmazeutischer Präparate mit spezieller Verwendung (LPPV)
Solothurn. Fachgruppe LPPV. 2001.

¬Die¬ Liste Pharmindex
31. Aufl.. o.J..

¬Die¬ Liste Pharmindex
Neu Isenburg. IMP-Kommunikationsgesellschaft. 1990.

Liste Pharmindex.
Neu Isenburg. IMP-Verl.-Ges.,. 1990-1990..

¬Die¬ Liste Pharmindex / Dermatologika
Neu-Isenburg. Dreieich. 1986.

¬Die¬ Liste Pharmindex - Ophthalmica: e. Zsstellung von Augenarzneimitteln, Kontaktlinsen u. -pflegemitteln
Neu-Isenburg. IMP-Kommunikationsges..

¬Die¬ Liste Pharmindex / Othopädikal
Neu-Isenburg. IMP-Kommunikationsges.. 1985.

¬Die¬ Liste Pharmindex / Pädidater-Ausgabe
Neu-Isenburg. IMP-Kommunikationsges.. 1985.

Liste Pharmindex. Phytopharmaka und Homöopathika
Neu Isenburg.

Liste plattdeutscher Namen für Bäume, Sträucher, Holzgewächse (II)
2005.

Liste plattdeutscher Namen für Bäume, Sträucher, Holzgewächse (III)
2006.

LISTE PRELIMINAIRE DE TERMES DE BASE ET DE DEFINITIONS APPLICABLES A LA FIABILITE DES MATERIELS ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES). PRELIMINARY LIST OF BASIC TERMS AND DEFINITIONS FOR THE RELIABILITY OF ELECTRONIC EQUIPMENT AND THE COMPONENTS (OR PARTS) USED THEREIN. COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE. RECOMMANDATION DE LA CEI. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC RECOMMENDATION. GENEVE: CEI 1969. 10 S.: ILL.
1969. PUBLICATION. COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE. 271..

Liste première de 9000 militaires français natifs du Royaume et des ci-devant Departemens français, décédés pendant les derniéres guerres, y compris 1815, en Prusse, en Pologne, en Russie ...
Augier, F. D.
Paris. Guitel. [ca. 1816]. 36 S..

Liste préliminaire des Calanoidés recueillis pendant les campagnes de S.A.S. Le Prince Albert de Monaco, avec diagnoses des genres et des espèces nouvelles
Sars, G.O.
Monaco , . 1905.

Liste préliminaire des rongeurs et des musaraignes du Parc National de la Comoé, en Côte d'Ivoire (Mammalia: Rodentia, Insectivora: Soricidae)
Mess
Stuttgart . Staatliches Museum für Naturkunde .

Liste provisoire de bibliographies géographiques spéciales,
Jackson, James,
Paris. Société de géographie,. 1881.. vi, [2], 340 p..

Liste provisoire des associations de bibliothécaires et documentalistes
Paris. 1969. 20 S. ; 4-o.

Liste provisoire des associations de bibliothécaires et documentalists.: Provisional list of library and documentation associations.
Paris, . 1969.. 20 p..

Liste provisoire des coléoptères de la région "malgache"
Alluaud, Ch. ; Oberthür, René.
[Paris?. s.n.,. 189-?]. 246 p. ;.

Liste provisoire des ecoles de bibliothecaires et documentalistes
Paris. Unesco. 1970. 27 S..

Liste provisoire des membres du IIIme congrès international de toponymie et d'anthroponymie: provisional list of the members of the III. International congress of Toponymy and Anthroponymy
Tongres, . 1949. 15 s..

Liste provisoire des membres participants: Arrêtée au 10 juillet 1952
Alger. 1952. 86 S..

Liste provisoire des membres participants arrêtée au 10 juillet 1952.
Alger, . 1952.. 86 p..

Liste provisoire des métiers et des activités individuelles en France et en Italie.
Roma, . [s.n.],. [194-]. v..

Liste provisoire des ouvrages à consulter pour la rédaction des catalogues d'actes,
Brassinne, Joseph,
Bruxelles, . Kiessling et cie,. 1902.. 1 p. \U+fffd\., [v]-ix p., 166 numb. \U+fffd\..

Liste publications institut international agriculture
Rome. 1940. 16 S..

Liste quinquennale des entrées en caractères cyrilliques
Paris.

Liste quinquenniale des entreés en caractères cyrilliques.
Paris, . Bibliothèque de la Sorbonne.. v..

Lister and the ligature,: a landmark in the history of modern surgery,
New Brunswick, N.J., . Johnson & Johnson. [c1925]. 89 p..

Liste récapitulative des avis du C.C.I.F. en vigueur du 1er janvier 1939 et tables analytiques en langues allemande, anglaise et française
Paris . Comité Consultatif International Téléphonique. 1939. 156 S..

Liste récapitulative des lépidoptères hétérocères de Madagascar
Viette, Pierre
Paris. 1990. 263 S.. Faune de Madagascar ; Suppl. 1.

Lister centenary celebration, American college of surgeons, Detroit, Michigan, October, 1927.: Descriptive catalogue, Lister collection,
London, . Printed for the Wellcome historical medical museum,. 1927. 6 p.l., [15]-140 p..

The Listerdale mystery
Christie, Agatha
Unabridged. London. Pan Books. 1970. 188 S.. Pan books : M.
ISBN 0-330-02504-X

The Listerdale mystery
Christie, Agatha
First publ. 1934. Repr. London. Collins. 1985. 251 S..
ISBN 0-00-231485-1

The Listerdale mystery
Christie, Agatha
[London]. Fontana/Collins. 1989. 223 S. : 18 cm.
ISBN 0-00-616736-5

THE LISTERDALE MYSTERY / BY AGATHA CHRISTIE
Christie, Agatha
4. IMPR.. LONDON. FONTANA. 1975. 192 S..
ISBN 0-00-614024-6

Liste recommandée des variétés de lupin à feuilles étroites et de lupin blanc: pour la récolte ...
Nyon [u.a.]. 2005.

Liste recommandée des variétés de maïs: pour la récolte ...
Nyon. RAC. 2003.

Liste recommandée des variétés de pois protéagineux: pour la récolte ...
Nyon [u.a.]. 2005.

Liste recommandée des variétés de soja: pour la récolte ...
Nyon [u.a.]. 2005.