Limba românÆa de la primele texte pânÆa la sfârÐsitul secolului al XVIII-lea: variantele stilistice
Chivu, Gh.
BucureÐsti. Univers Enciclopedic. 2000. 156 S.. Limba românÆa ; 2.
ISBN 973-943652-8

Limba românÆa in documentele administrative din Transilvania, Banat Ðsi Bucovina: (1750 - 1830)
ÐTÆaranu, Ecaterina
IaÐsi. Junimea. 2001. 196 S..
ISBN 973-370611-6

Limba românÆa in teste, exerciÐtii fonetice, lexicale, gramaticale Ðsi stilistice
Goga, Mircea
Ed. a 2-a rev. Ðsi completatÆa. Cluj-Napoca. Ed. Limes. 2000. 246 S..
ISBN 973-996501-6

Limba românÆa la prezent: elemente de gramaticÏa ; exerciÐtii morfo-sintactice
NegrilÏa, Iulian
Arad. "Vasile GoldiÐs" Univ. Pr. 2002. 270 S..
ISBN 973-816140-1

Limba RomânÆa. Lecturi literare. Manuel pentru clasa a VII-a
Toma, Marin
BucureÐsti. Didactica Ðsi Pedagogica. 1991. 214 S..
ISBN 973-30-1319-6

Limba românÆa, limbÆa romanicÆa
Sala, Marius
BucureÐsti. Ed. Acad. Române. 1997. 17 S.. ConferinÐtele Academiei Române: Ciclul limba românÆa si relaÐtiile ei cu itoria si cultura românilor.
ISBN 973-27-0628-7

Limba românÆa, limbÆa romanicÆa: Omagiu acad. Marius Sala la împlinirea a 75 de ani
Reinheimer Rîpeanu, Sanda ; Sala, Marius
BucureÐsti. Ed. Acad. Române. 2007. 614 S..
ISBN 978-973-271552-9

Limba românÆa literarÆa: studii Ösi articole
Istrate, Gavril
BucureÖsti. Ed. Minerva. 1970. 410 S.. Studii Ösi documente.

Limba românÆa literarÆa în secolul al XVIII-lea
TimiÐsoara.

Limba RomânÆa în Bucovina: statutul socio-cultural Ðsi politic
Moldoveanu, Gheorghe C.
IaÐsi. Ed. A92. 1998. 233 S..
ISBN 973-97929-8-7

Limba românÆa în faÐtÆa occidentului: de la Genebrardus la Hervás ; contribuÐtii la istoria cunoaÐsterii limbii române în Europa occidentalÆa
Coseriu, Eugenio ; Avram, Andrei A.
Cluj-Napoca. Ed. Dacia. 1994. 180 S.. Bibliotheca Romanica.
ISBN 973-350346-0 : lei 900

Limba romîna în secolele al XIII-lea-al XVI-lea
Rosetti, Alexandru
BucureÐsti. Adac. Republicii Populare Romîne. 1956. 241 S.. Materiale Ðsi cercetÏari linguistice. ; 1..

Limba românÆa în societatea informaÐtionalÆa - societatea cunoaÐsterii
TufiÐs, Dan
BucureÐsti. Ed. Expert. 2002. 511 S.. Societatea informaÐtionalÆa.
ISBN 973-817783-9

Limba românÆa - origini Ðsi dezvoltare: studiu, antologie de texte româneÐsti vechi, explicaÐtii, glosar Ðsi bibliografie
Cvasnîi CÆatÆanescu, Maria
Bucuresti. Humanitas. 1996. 216 S.. ColecÐtia tezaur ; 1.
ISBN 973-28-0659-1

Limba românÆa pentru admiterea în facultÆaÐti: foneticÆa Ðsi fonologie, lexicologie, stilisticÆa
Goga, Mircea
Cluj-Napoca. Dacia. 1996. 222 S..
ISBN 973-350562-5

Limba românÆa pentru strÆaini: (studenÐti diplomaÐti, oameni de afaceri)
BÆalÆanescu, Olga
BucureÐsti. Fiat Lux. 1998. 354 S..
ISBN 973-925043-2

Limba românÆa prin exerciÐtii
Lupu, Coman ; VlÆadescu, Andreea
Ed. a doua. BucureÐsti. Ed. Logos. 1997. 175 S..
ISBN 973-98278-1-0

Limba românÆa, România
Albu, Mihaela ; Bunget, Ileana
BucureÐsti. DidacticÆa Ðsi PedagogicÆa. 1999.
ISBN 973-30-3791-5

Limba românÆa Ðsi limbajul rugÆaciunii: limba românÆa ca limbÆa liturgicÆa
IvÆaniÐs-FrenÐtiu, Maria
BucureÐsti. Anastasia. 2001. 291 S..
ISBN 973-937478-6

Limba românÆa Ìsi varietÆaÌtile ei locale: lucrÆarile sesiunii ÌstiinÌtifice organizate de SecÌtia de Filologie Ìsi LiteraturÆa, 31 octombrie 1994
BucureÌsti. Ed. Academiei Române. 1995. 133 S..
ISBN 973-270508-6

Limba româna vorbita in Moldova istorica
Bochmann, Klaus ¬[Hrsg.]¬
Leipzig. Leipziger Univ.-Verl.. 2000.
ISBN 3-934565-90-5

Limba românâ - limbÏa strÏainÏa: curs practic (1,2)
Albu, Mihaela ; Bunget, Ileana
BucureÐsti. Ed. DidacticÏa Ðsi pedagogicÏa. 1996. 282 S..
ISBN 973-30-4964-6

Limba românüa scrisüa ca sursüa de informaÐtie
Vlad, Adriana ; Mitrea, Adrian ; Mitrea, Mihai
BucureÐsti: Ed. Paideia. 2003. 286 S..
ISBN 973-596185-7

Limba rromani: (morfologie Ðsi sintaxÆa)
SarÆau, Gheorghe
BucureÐsti. Credis. 2002. 229 S..
ISBN 973-833622-8

L'imbasamento cristallino e la serie sedimentaria mesozoica.
Dainelli, Giotto
Rom. Reale Accademia,. 1943..

Limba scrierilor aromâneÐsti de la sfârÐsitul secolului al XVIII-lea: (Cavalioti, Daniil, Ucuta )
Bardu, Nistor
ConstanÐta. Ovidius Univ. Press. 2005.
ISBN 973-614225-6

Limba Ïsi literatura moldovenjaskÇe: (1958 - 1983) ; [indiÏce bibliogr.]
Mirgorodskaja, Vera I.
KiÏsinÇeu. ÏStiinca. 1986. 149 S..

Limba si literatura romana: pentru clasele IX - XII liceu si in sprijinul pregatirii intensive pentru examenul de bacalaureat
Andrei Al.
Ed. 4.. (S.l.). Ed. Nova. 1995. 224 S..
ISBN 973-96608-0-0

Limba si literatura romana: manual pentru clasa a XI-a
Bucuresti. Ed. Didactica si Pedagogica. 1980. 310 S. : Ill..

Limba Ðsi literatura românÆa: subiectele pentru capacitate, rezolvate Ðsi explicate
Angelescu, Gabriel ; CÆaprÆau, Rodica ; Nicolae, Anton
Ed. a 2-a. BraÐsov. Aula. 1999. 254 S.. ColecÐtia "Capacitatea de nota 10".
ISBN 973-98915-0-0

LimbÆa Ðsi literaturÆa românÆa: revistÆa trimestrialÆa pentru elevi
BucureÐsti. 1976.

Limba Ðsi literatura românÆa în spaÐtiul etnocultural dacoromânesc Ðsi în diaspora: [Simpozionul International Limba Ðsi Literatura RomânÆa în SpaÐtiul Etnocultural Dacoromânesc Ðsi în Diaspora, organizat de Institutul de Filologie RomânÆa "A. Philippide" ... în zilele de 23 Ðsi 24 mai 2003]
Ichim, Ofelia ; MÆanucÆa, Dan
IaÐsi. Ed. Trinitas. 2003. 542 S..
ISBN 973-817979-3

LimbÆa Ðsi politicÆa în Republica Moldova: culegere de studii
Heitmann, Klaus
ChiÐsinÆau. ARC. 1998. 189 S..
ISBN 9975-61064-1

LimbÆa Ðsi rostire româneascÆa, ieri Ðsi azi
Iancu, Victor
Cluj-Napoca. Ed. Dacia. 1996. 164 S..
ISBN 973-350509-9

Limbaugh and Weimer nominations: hearing before the Committee on Energy and Natural Resources, United States Senate, One Hundred Ninth Congress, first session, to consider the nominations of Mark A. Limbaugh to be Assistant Secretary of Water and Science, Department of the Interior, and R. Thomas Weimer to be Assistant Secretary for Policy, Management, and Budget, Department of the Interior, July 14, 2005.
Washington. U.S. G.P.O.. 2005.. iii, 42 p. ;.

LimbaÏzi: Latvijas pilsÅetas
Riga. JÅaÖna sÅeta. 1994. 1 Kt..
ISBN 9984-50832-3

Limbaézi: Pils¯etas pl¯ans.
Riga. J¯a¸na s¯eta,. 1994.. 1 Kt..

Limbaézi 1:15 000: pils¯etas pl¯ans = town map = Stadtplan
Riga . J¯ana s¯eta. 1994. 1 Plan.

LimbaÏzu Rajons: Rajona Karte, map of region, Kreiskarte, karta rajona ; LimbaÏzi, AinaÏzi, Aloja, SalacgrÅiva, Staicele
Rņga. SIA "KarÏsu Izd. JÅaÐna SÅeta". 2003. 1 Kt..
ISBN 9984-07290-8

LimbaÏzu stÏasti: atmiÐnu stÅasti par miera un juku laikiem LimbaÏzos un novadÅa
PlÅume, Bruno
LimbaÏzi. Lapa. 2003. 189 S..
ISBN 9984-19401-9

Limb darkening functions as derived from along-track operation of the ERBE scanning radiometer for January 1985
Smith, G. L. ¬[Mitarb.]¬
Washington, DC. NASA. 1988. 23 S. : Ill., graph. Darst.. NASA reference publication ; 1214.

Limb-darkening functions as derived from along-track operation of the ERBE scanning radiometer for January 1985
Smith, G. Louis
[Washington, DC]. National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division ;. 1989.. 1 v..

Limb darkening functions as derived from along-track operation of the ERBE scanning radiometers for August 1985
Smith, G. L. ¬[Mitarb.]¬
Hampton, Va.. Langley Research Center. 1990. 38 S. : graph. Darst.. NASA reference publication ; 1243.

Limb deficiency & prosthetic management
Philadelphia, Pa.. Saunders. 2006. S105 S. : Ill.. Self-directed physiatric education program in physical medicine and rehabilitation ; 2006.

Limb development and regeneration
Fallon, John F. [Hrsg.] ; Caplan, Arnold I. [Hrsg.]
New York, N.Y.. Liss. Proceedings of the international conference on limb morphogenesis and regeneration ; 3.
ISBN 0-8451-0110-2

Limb development and regeneration: proceedings of the Fourth International Conference on Limb Development and Regeneration, held in Asilomar, California, July, 1992
Fallon, John F. [Hrsg.]
New York, NY. Wiley-Liss. 1993. Progress in clinical and biological research ; 383.
ISBN 0-471-59795-3

L'imbecille: e altri racconti
Pirandello, Luigi
Roma. Ed. e/o. 1993. 114 S.. Tascabili e/o ; 32.
ISBN 88-7641-156-9

L'imbecille: Lumìe di Sicilia ; Cecè ; La patente : commedie in un atto
Milano. Mondadori,. cop. 1926. 167 s..

Das Limbecksche Haus in Hamburg: eine Monographie
Meyer, Eduard
Hamburg. Mauke. 1868. VIII, 141 S. : Ill..

Der Limberg bei Sasbach, die Siedlungen Breisach-Hochstetten und Münsterberg und weitere Fundstellen der Spätlatènezeit im Breisgau
Weber-Jenisch, Gabriele ; Jud, Peter
Basel. Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt. 1995.

Der Limberg bei Sasbach und die spaetlatenezeitliche Besiedlung des Oberrheingebietes
Weber-Jenisch, Gabriele
Stuttgart. Theiss. 1995. 158 S., 31 Taf. : Ill., graph. Darst. & 2 Beil.. Materialhefte zur Archaeologie in Baden-Wuerttemberg ; 29.
ISBN 3-8062-1185-X

Der Limberg bei Sasbach und die spätlatènezeitliche Besiedlung des Oberrheingebietes
Weber-Jenisch, Gabriele
Stuttgart. Theiss. 1995. 158, 31 S.. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg ; H. 29.
ISBN 3-8062-1185-X (kart.) : DM 60.00, sfr 60.00, S 468.00

The Limberlost Dolomite of Indiana: a key to the great Silurian facies in the southern Great Lakes area
Droste, John Brown, ; Shaver, Robert Harold,
Bloomington. State of Indiana, Dept. of Natural Resources, Geological Survey,. 1976. 21 p..

Limb girdle muscular dystrophy: a survey in the Netherlands
Kooi, Antje Jelly van der
Amsterdam. Thesis Publ.. 1998. 125 s.
ISBN 90-9011638-9

Limb-girdle muscular dystrophy 2B: a new clinical entity and clinical comparison with other limb-girdle muscular dystrophies
Mahjneh, Ibrahim
Oulu. Yliopistopaino. 1999. 99 S., getr. Zählung.
ISBN 952-91-1445-1

L'imbianchino decoratore-stuccatore: delle varie tecniche, antiche e moderne, per coloriture edili : modo di pulire i muri e patinarli all'antico : intonazione dei colori : superficie liscia e superficie lucida : doratura : norme igieniche
Frazzoni, Damaso. ; Barolo, B.
Milano. U. Hoepli,. [1975]. xi, 305 p. ;.

Limbic: die Emotions- und Motivwelten im Gehirn des Kunden und Konsumenten kennen und treffen
Häusel, Hans-Georg
2007.

Limbic and autonomic nervous systems research
Dicara, L.V.
New York . Plenum Press. 1974. XIII, 428 p..

<<Das>> 'Limbic Dyscontrol Syndrome' - Epilepsie und Aggression: Literaturübersicht und Fallstudien
Benninger, David Henri
Zürich . 1999. 63 Bl..

Limbic epilepsy and the dyscontrol syndrome. Proceedings of the 1st International Symposium on Limbic Epilepsy and the Dyscontrol Syndrome held in Sydney, Australia, Febr. 6-9, 1980
Girgis, Makram [Ed.]
Amsterdam. Elsevier. 1980. 10, 281 S.. Developments in psychiatry ; Vol. 4.
ISBN 0-444-80251-7

LIMBIC MECHANISMS: THE CONTINUING EVOLUTION OF THE LIMBIC SYSTEM CONCEPT ; PROCEEDINGS OF THE LIMBIC SYSTEM SYMPOSIUM HELD AT THE UNIVERSITY OF TORONTO, ONTARIO, CANADA, NOVEMBER 1976 AS A SATELLITE TO THE SIXTH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY OF NEUROSCIENCE
Livingston, Kenneth E.
NEW YORK [U.A.]. PLENUM PRESS. 1978. XV, 542 S..
ISBN 0-306-31135-6

Limbic motor circuits and neuropsychiatry
Kalivas, Peter W.
Boca Raton {[u.a.]. CRC Press,. 1993.. XXIV, 385 S..

Limbic Success: So beherrschen Sie die unbewussten Regeln des Erfolgs
Häusel, Hans-Georg
2., Auflage. Freiburg im Breisgau. Haufe, Rudolf. 2006. 253 S..
ISBN 978-3-448-08107-7

Limbic success: so beherrschen Sie die unbewussten Regeln des Erfolgs ; die besten Strategien für Sieger
Häusel, Hans-Georg
2. Aufl.. Freiburg im Breisgau [u.a.]. Haufe. 2007. 253 S..
978-3-448-08107-7

Limbic success: so beherrschen Sie die unbewussten Spielregeln des Erfolgs - die besten Strategien für Sieger
Häusel, Hans-Georg
Freiburg im Breisgau . Haufe Mediengruppe. 2002. 253 S..

¬The¬ limbic system
Isaacson, Robert Lee
2nd ed.. New York, NY. Plenum Press. 1982. XIV, 327 S..
ISBN 0-306-40874-0

¬The¬ limbic system: functional organization and clinical disorders
Doane, Benjamin K.
New York. Raven Press. 1986. XIV, 349 S. : Ill..
ISBN 0-88167-134-7

Limbic system mechanisms and autonomic function: [proceedings of a Brain Research Symposium, held at Massey College of the University of Toronto]
Hockman, Charles H.
Springfield, Ill. Thomas. 1972. xviii, 294 S..
ISBN 0-398-02315-8

Limbile lumii: micÆa enciclopedie
Sala, Marius ; VintilÆa-RÆadulescu, Ioana
BucureÐsti. Ed. ÐStiinÐtif. Ðsi Encicloped.. 1981. 373 S..

Limbi în contact
Sala, Marius
BucureÐsti. Ed. EncilopedicÆa. 1997. 455 S..
ISBN 973-45-0211-5

Limbing, bucking and bunching
Brunberg, Bengt ; Gårdh, Rune ; Lindgren, Peter ; Sundquist, Gunilla
Spånga. Forskningsstiftelsen, Skogsarbeten. 1984. 34 S..
ISBN 91-7614-048-2

Limbisches System und Epilepsie: neuere Erkenntnisse über Aufbau, Funktion, Störungen u. Operabilität d. sogenannten Viszeralhirns
Heppner, Fritz ¬[Hrsg.]¬
Bern ; Stuttgart ¬[u.a.]¬. Huber. 1973. 116 S. : Ill., graph. Darst.. Aktuelle Probleme in der Psychiatrie, Neurologie, Neurochirurgie ; Bd. 9.
ISBN 3-456-00308-0

Limbisches System und Epilepsie;: neuere Erkenntnisse über Aufbau, Funktion, Störungen und Operabilität des sogenannten Viszeralhirns.
Heppner, F. ; Argyropoulos, G
Bern, . H. Huber. [c1973]. 116 p..

¬Das¬ limbische System: anatom. Verbindungen u. Auswirkungen multipler Schaeden auf d. Erwerb komplexer Lernaufgaben ; e. Unters. an ausgewaehlten Regionen
Irle, Eva
Konstanz. 1982. 115 S..

The limbless virtuoso: poems
Musgrove, Keith. ; Nuttall, Jeff.
[London]. Writers' Forum,. 1963.. [20] leaves ;.

Limblifter
[S.l.. s.n.,. 199-?]. 1 sound cassette.

Limb malformations.
Bergsma, Daniel
New York, . 1974. 271 s..

Limbo
Jitrik, Noé
1. ed. México. Ed. Era. 1989. 125 S. Biblioteca Era.
ISBN 968-411268-8

Limbo
Sarvig, Ole
[Kbenhavn]. Gyldendal. 1963. 199 S..

Limbo: 6 stories and a play
Huxley, Aldous
London. Chatto & Windus. 1970. 292 S..
ISBN 0-7011-0805-3

Limbo: a memoir
Ansay, A. Manette
1. ed.. New York. Morrow. 2001. 269 S. : Ill..
ISBN 0-688-17286-5

Limbo: [1919 - 1921]
Diego, Gerardo
Las Palmas. Arca. 1951. 32 S. : Ill..

Limbo
Sarvig, Ole
3. udg. [København]. Gyldendal. 1976. 173 S.. Gyldendals bibliotek Ny dansk litteratur.
ISBN 87-01-23312-2

Limbo: six stories and a play
Huxley, Aldous
London. Chatto & Windus. 1970. [5], 292 p.. The Collected works of Aldous Huxley.
ISBN 0-7011-0805-3 : £1.50

Limbo: [Argentina 2002 ; un relato en imágenes]
Kovensky, Martin
1. ed. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 2002. 157 S.. Colección Tezontle.
ISBN 950-557-527-0

Limbo: blue-collar roots, white-collar dreams
Lubrano, Alfred
Hoboken, N.J. ; [Chichester]. Wiley. 2004. VII, 248 S..
ISBN 0-471-26376-1

Limbo
Huxley
London . 1950. 292 s..

Limbo
Lubrano
New York . Wiley. 2003. 248 p..

Limbo: music from the motion picture.
Springsteen, Bruce. ; Mastrantonio, Mary Elizabeth. ; Levine, Duke.
New York, N.Y.. Columbia,. p1999.. 1 sound disc.

Limbo
United States. Sonny Gems Inc. ;. 1999.. 14 film reels of 14 on 7 (ca. 126 min., ca. 11,340 ft.).

Limbo and other essays
Lee ; Paget
London . 1897. 154 s..

Limbo, ein Zyklus
Meckel, Christoph
Mainz. Akad. der Wiss. und der Literatur [u.a.]. 1987. 60 S. : überwiegend Ill. Abhandlungen der Klasse der Literatur / Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; 1987,1.
ISBN 3-515-05034-5

Limbo for lovers
[S.l.]. Bellaphon. 1988. 1 CD; 34:22 Min.

Limbo Lodge
Aiken, Joan
London. Cape. 1999. 220p.
ISBN 0-224-04664-0

Limbo Messiah: Tonträger
Beatsteaks
Hamburg . Warner .

Limbo oder Besuch aus Berlin
Ekert-Rotholz, Alice
1974.
ISBN 3-499-11567-0

Limbo para Sofía
Medo, Maurizio
1. ed. Lima. Pontificia Univ. Católica del Perú, Fondo Ed.. 2004. 90 S.. Serie Ficciones poesía.
ISBN 9972-42625-4

Limbo party!
Pete, Ivy.
[Media, Pa.]. Somerset,. [1960?]. 1 sound disc.

¬The¬ limbo people: a study of the constitution of the time universe among the aged
Hazan, Haim
London. Routledge and Kegan Paul. 1980. 199 S.. International library of anthropology.
ISBN 0-7100-0481-8

Limbo river
Hillis, Rick
Pittsburgh, Pa.. University of Pittsburgh Press. 1990. 142 p..
ISBN 0-8229-3653-4

Limbo rock
[S.l.]. Mercury,. [196-?]. 1 sound disc.

L'imboscata
Fenoglio, Beppe ; Isella, Dante
Torino. Einaudi. 1992. 187 S.. Gli struzzi ; 443.
ISBN 88-06-13048-X

L' imboscata
Fenoglio, Beppe ; Isella, Dante
Nuova ed. Torino. Einaudi. 2001. 203 S.. Einaudi tascabili ; 888 : Letteratura.
ISBN 88-06-15308-0 : L16000

L'Imboscata: melodramma in due atti : da rappresentarsi nell' I. R. teatro alla Canobbiana nella primavera dell' anno 1833.
Weigl, Joseph, ; Romanelli, Luigi, ; Moncada, Carlo. ; Orlandi, Elisa. ; Giacomino, Cristina. ; Pedrazzi, Francesco. ; Frezzolini, Giuseppe. ; Ruggeri, Teresa. ; Spiaggi, Domenico. ; Menozzi, Domenico, ; Cavallotti, Baldassare.
Milano. Per Luigi di Giacomo Pirola,. 1833.. 64 p. ;.

Limbo, the latest party dance craze
[New York, N.Y.]. Columbia,. [1962?]. 1 sound disc.

Limbo twist: twisting steel drums!
Rey, Tommy.
[New York, N.Y.]. Epic,. [1962?]. 1 sound disc.

Limbo twist: steel band
New York, N.Y.. Dauntless,. 1962.. 1 sound disc (31 min., 16 sec.).

Limbour dans le surrealisme
Bianchi-Longoni, Loredana
Berne [u.a.]. Lang. 1987. 239 S.. Publications universitaires européennes : Sér. 13 ; 118.
ISBN 3-261-03696-6

Limbourg: notices historiques et archéologiques à l'usage des visiteurs
Buchet, Arsene
[Dison]. [Jespers- Gregoire]. [1956]. 33 S. ; 8-o.

The Limbourg Brothers: Nijmegen masters at the French Court 1400-1416
Dückers, Rob ; Roelofs, Pieter
Nijmegen. Ludion. 2005. 447 S..

Limbourg et ses environs, le Barrage de la Gileppe, la Forêt d'Hertogenwald: promenades historiques et archéologiques...
Buchet, Arsene
[Dison-Verviers]. [Jespers-Gregoire]. [1940]. 160 S. ; 8-o.

Limbourg gegen Stadt-Anzeiger: Bericht über d. Prozeß d. Separatismus 18. - 24. Jan. 1928 in Köln
Köln. DuMont Schauberg. 1928. 124 S..

¬The¬ Limbourgs and their contemporaries: French painting in the time of Jean de Berry
Meiss, Millard
New York. Pierpont Morgan Library.
ISBN 0-8076-0734-7

¬The¬ Limbourgs and their contemporaries: With the assistance of Sharon off Dunlap Smith and Elizabeth Home Beatson
Meiss, Millard
London. Thames and Hudson. 1974. The Franklin Jasper Walls lectures..
ISBN 0-500-23201-6

The Limbourgs and their contemporaries: Millard.
898 S..

The Limbourgs and their contemporaries - Text: 3,1
1974.

Limbo - Zwischenwelt
Frosecchi, Paolo. ; Lubomirski, Karl
Trezzano. Connection SAS,. 1995.. 67 S..

LIMB process development studies
Gooch, J. P.
Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency, Air and Energy Engineering Research Laboratory,. [1991]. [2] p. ;.

Limb regeneration
Tsonis, Panagiotis A.
Cambridge [England] [u.a.]. Cambridge Univ. Press. 1996. XII, 241 S.. Developmental and cell biology series ; 31.
ISBN 0-521-44149-8 hardback

¬L'¬ imbroglio: un deputato racconta il Governo Berlusconi
DelGaudio, Michele
1. ed.. Napoli. Pironti. 1995. 142 S..

¬L'¬ imbroglio di Palermo: le origine di un caso nazionale, il laboratorio catto-comunista, mafiosità e professionisti dell' antimafia, l'opposizione socialista e i problemi della città
Roma. 1988. 117 S.. Argomenti socialisti.

L'imbroglio syrien
Bonardi, Pierre
2. éd. Paris. Rieder. 1927. 155 S..

Limb salvage: major reconstructions in oncologic and nontumoral conditions ; 5. international symposium, St. Malo ; with 104 tables
Langlais, Frantz ¬[Hrsg.]¬
Berlin ¬[u.a.]¬. Springer. 1991. XXXI, 826 S. : Ill..
ISBN 3-540-52861-X

Limb salvage in musculoskeletal oncology
Enneking, William F.,
New York. Churchill Livingstone,. 1987.. xxxiv, 661 p..

Limb sounding techniques for environmental monitoring in the nineties
Guyenne, T. D. [Hrsg.]
Noordwijk, Netherlands. ESA Publ. Div. [u.a.]. 1992. 59 S.. ESA SP ; 1140.
ISBN 92-9092-136-6

Limb-sparing treatment of adult soft-tissue sarcomas and osteosarcomas
Bethesda, Md.. U.S. Dept. of Health and Human Services, National Institutes of Health, Office for Medical Applications of Research,. 1985. [7] p. ;.

Limbu-English dictionary of the Mewa Khola dialect with English-Limbu index
Michailovsky, Boyd
Kathmandu. Mandala Book Point. 2002. XXI, 147 S..
ISBN 99933-1017-4

Limbu incorporation into village community
Muga
[Göteborg]. . 1976. 62 bl..