Liköre und Schnäpse von der Kräuterhexe: Kräuterweine, Edelstein-Elixiere und andere Köstlichkeiten
Bickel, Gabriele
Stuttgart. Franckh'sche Verlagshandlung,. 2001.. 124 S..

Liköre zu Hause gemacht
George, Herbert
Augsburg. Weltbild-Verl.. 1990.
ISBN 3-89350-187-8

¬Die¬ Likörfabrik in der Oststraße: ein Beitrag zur Bad Godesberger "Wirtschafts"geschichte
Schloßmacher, Norbert
2004.

Likörfabrik J. Bansi Bielefeld: 1823 - 1960, Wirtschaft - Werbung - Wohlfahrt ; eine Ausstellung des Historischen Museums Bielefeld 15. Oktober 1995 - 7. Januar 1996
Selheim, Claudia
Bielefeld. [1995]. 108 S. : Ill.. Schriften der Historischen Museen der Stadt Bielefeld ; 6.

Likör-Phantasien: Verführung der Sinne
Edelberg, Simone
4. Aufl.. Leipzig. BuchVerlag für die Frau GmbH. 2003. 128 S..
ISBN 3-89798-002-9

Likörtorten: Surprisetorte, sizilianische Mafiosi-Torte, Terrazzo-Torte, Baileys-Kuchen ...
Oetker, August ; Gloß, Andrea
Bielefeld. Oetker. 2004. 95 S..
ISBN 3-7670-0633-2 Pp. : EUR 8.90 (DE)

Likörzubereitung. Wissenswertes Über Al- Kohol u. Alkohl. Getränke M. Rezeptbei- Sp. f. d. Häusl. Zubereitung.
George, Herbert
Stuttgart: Ulmer 1982. 6. Aufl..
ISBN 3-8001-6326-8

Likoma Cathedral: the story of St. Peter's Cathedral
M'Passou, Denis.
Nkhotakota. Anglican Council in Malaãwi,. [1976]. 20 p. ;.

Lik op stuk: het dialect van Amsterdam
Schatz, Henriëtte
s'Gravenhage. Uitg. BZZTôH. 1987. 96 S..
ISBN 90-6291-245-1

Lik op stuk: nieuw woordenboek van agressief taalgebruik
DeBleecker, Dries ; Thomas, Piet ; VanHaver, Jozef
Tielt. Lannoo. 1990. IX, 135 S..
ISBN 90-209-1857-5

Likovi-antagonisti
Banoviâk-Markovska, Angelina.
Skopje. Magor,. 2001.. 201 p..

Likovi i temi
Koneski, BlaÏze
Jubilejno izd. Skopje. Kultura. 1990. 428 S.. 45 godini kultura ; 4.
ISBN 86-3170013-4

Likovite na Petre PrliÏcko
Ivanovski, Ivan
Skopje. Misla. 2000. 192, XII S..
ISBN 9989-42006-8

Likovna enciklopedija Jugoslavije.
Zagreb. Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleza",. 1987. 720 s..

Likovna kolonija Monopoli - Cozzana 1944: iz likovne zbirke 20. stoljeÂca Hrvatskog Povijesnog Muzeja
IvanuÆsa, Dolores
Zagreb. 2002. 113 S.. Katalog muzejskih zbirki ; 35.
ISBN 953-604624-5

LIKOVNA KULTURA DUBROVNIKA ¬15. I 16.¬ (PETNAESTAG I SESNAESTAG) STOLJECA
SoriÂc, Ante ¬[Hrsg.]¬ ; FISCOVIC, IGOR ¬[Red.]¬
(ZAGREB). 1991. 303 S. MIT ZAHLR. ABB. U. TAF.. EXEGI MONUMENTUM ; 2.

Likovna umetnost: spisanie na DruÏstvoto na istoricarite na umetnosta od SRM, Skopje
Skopje. 1973.

Likovna umetnost osamdesetih i devedesetih u Beogradu: razgovori
BoÏzoviÂc, Zoran L.
1 Aufl.. Beograd. BoÏzoviÂc. 1996. 159 S..

Likovna umetnost u Sapcu 1900 - 1980
Mirazovic, Radovan
Sabac. Narodni Muzej. 1982. 107 S. : Ill..

Likovne kritike
KolariÂc, Miodrag
Beograd. MaÏsiÂc. 1991. 232 S.. Nova ; 74.

Likovni kritiki, esei
Nikolovski, Antonie
Skopje. RepubliÏcki Zavod za ZaÏstita na Spomenicite na Kulturata. 1997. 205 S. : zahlr. Ill.. Kulturno-istorisko nasledstvo na Republika Makedonija ; 39.
ISBN 9989-9719-3-5

Likovni prilog za Tiziana Aspettija ml. u Dubrovniku
Lupis, Vinicije B.
2004.

Likovni Susret
Subotica [u.a.]. 1974.

Likovni svet: arhitektura, slikarstvo, kiparstvo in umetna obrt
Ljubljani. DrÏzavna ZaloÏzba Slovenije. 1951.

Likovni umetniki: clani slovenske akademije znanosti in umetnosti ; razstava ob petdesetletnici Slovenske akademije zanosti in umetnosti vmestni galeriji
Ljubljana. Slov. akad. znan. in umetn.. 1988. 42 S. Ill.

Likovno stvaralaéstvo Maðara u Vojvodini: 1830-1930 : [Gradski muzej Subotica, Galerija maðarske likovne umetnosti u Vojvodini : 27. novembar 1973--5. januar 1974] = Magyar képzîomîuvészek alkotásai Vajdaságban : 1830-1930 : [Szabadkai Városi Múzeum, Vajdasági Magyar Képtár : 1973, november 27--1974, január 5
Duranci, Bela. ; Vojniâc, Geza.
Subotica. Gradski muzej,. 1973.. 51 p., [2] leaves of plates.

Likovno stvaralaÏstvo Srba u svetu: novembar-decembar 1990, Narodni muzej Beograd
JevtiÂc Slobo, Slobodan
Beograd. Matica Srba i Iseljenika Srbije Narodni Muzej Beograd. 1990. [204] S..

Likoznavstvo
Suchomlynov, O. K.
KyȆv. "VyÏsÏca ÏSkola". 1991. 164 S..
ISBN 5-11-003583-0

Lik pravoslavija: [fotoal'bom]
ÏSevkunov, Georgij A. ; Zabolockij, Anatolij D.
Moskva. Planeta. 1992. 216, [40] S..
ISBN 5-85250-531-5

Lik-Predikan ... d¯ ... Biskop öfwer Linköpings Stift ... Petrus Filenius ... blef begrafwen d. 28. Jul. 1780
Troil
Linköping . 1782. 1 bd., 1 tav..

Likpredikan, d¯ ... Erke-Biskop ... Carl Fredrik af Wing¯rd jordästades i Upsala Domkyrka d. 10. Okt. 1851
Anjou
Upsala . 1851. 1 bd..

Lik-Predikan h¯llen öfwer ... Grefwinnan ... förnämste Ministers Herr Grefwe Carl Pipers Enke-Fru, Christina Törnflycht wid dess Jordfästning ... d. 3 Maji 1753
Eberstein
Stockholm . 1753. 1 bd..

Likpredikan öfver kontraktsprosten och kyrkoherden C. F. Svensson i Frilles¯s, h¯llen i Frilles¯s kyrka d. 23 apr. 1895.
Norrman, A.
Göteb.. N. P. Pehrsson,. 1895. 18 s..

Lik-Predikan öfwer ... Biskop öfwer Åbo Stift ... Jonas Fahlenius, som begrofs d. 20. Oct. (1748)
Browallius
Åbo . [s.a.]. 1 bd..

Lik-Predikan ... öfwer ... Christina Palmcrentz Fru til Biersjöholm ... 6. Dec. (1734) begrafwen
Lammerus
Lund . [s.a.]. 1 bd..

Lik-Predikan öfwer ... Grefwinnan Maria Wallenstedt (g. m. Gref Gust. Cronhielm), som begrofs ... d. 5. Sept. (1723)
Nordberg
Stockholm . 1724. 1 bd..

[Likpredikan över Christina Jünger, f. Beuchel, död 4 jan. 1663].
Bulaeus, Christopher
[Dresden], . [1663]..

Lik-Predikan, t¯ ... Biskop öfwer Wester¯s-Stift ... Andreas Kalsenius, som om Jule-Aftonen 1750 i Herranom afsomnade, blef ... then 19. Febr. 1751 begrafwen
Alstrin ; Sundius ; Herweghr
Wester¯s . [s.a.]. 1 bd..

Lik-Predikan, t¯ Häradshöfdingens öfwer Dahls Land ... Carl Gust. Löwenhielms ... Maka ... Anna Elis. Kolthoff blef ... begrafwen ... then 3. Jan. 1738
Risell
Skara . 1740. 1 bd..

Likpredikan vid fru Christina Charlotta Engelkes, [född Bagge], begrafning i Uddevalla kyrka den 7 februari 1850
Uddevalla, . 1850.

Likpredikan vid fru Regina Chytraeus' begravning 18 okt. 1599.
Leyser, Polycarp,
Rostock, . Möllman. [1599]. 28 l..

Lik-predikan vid H.M. drottning Lovisas begrafning i Riddarholmskyrkan den 21 april 1871
Rundgren, Claes Herman,
Stockholm, . 1871. 14 s..

Likpredikan vid H.M. konung Carl den femtondes begrafning.
Bring, Ebbe Gustaf,
Stockholm, . 1872.

Likpredikan vid H.M. Konung Carl den Femtondes begravning
Bring
Stockholm . 1872. 10 s..

Lik-Prediken öfver Hs. K. H. Carl August, Swea Rikes Kron Prins h¯llen i Riddarholms Kyrkan d. 13 Juli 1810
Rosenstein ; Rosenstein
Stockholm . 1810. 1 bd..

Lik-pu-can-lan =: advice from the grandfather to grandchildren : a translation from Khampti
Baruah, Tapan Kumar M.
Shillong. Shri M.P. Hazarika,. 1977.. 28 p..

Lik rassveta. Istorija indijskogo mol'cuka
Anand, Mulk Raj
Moskva. Gos. izd. lit. Minister. .... 1963. 334 S..

Liòkrat mediniyut bizur diferentsyalit ba-shilòton ha-meòkomi
Ben-Elia, Nahum.
Yerushalayim. Mekhon Flors§haimer le-meòhòkere mediniyut,. 1995.. 39 p. ;.

Ål i krigsåra 1939-45
Noss, Nils
Oslo. Norges byggforskningsinstitutt. 1999. 259 S..
ISBN 82-99518-31-8

Liksom ett par nya ögon: Frithiof Holmgren och synsinnets problematik
Olsén, Jan Eric
Malmö. Lubbert das. 2004. 256 S..
ISBN 91-974773-1-1

Liksom for fyrste gong: roman
Kaldestad, Per Olav
Oslo. Norske Samlaget. 1994. 49 S..
ISBN 82-521-4399-7

Liksom värden, typ: moral och mening med fokus p¯ skolan
Franck, Olof,
Lomma. Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR),. 2003 ; . 191 s..

Liksom vinden under fågelns vingar: om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer
Espwall, Majen
Umeå. Univ.. 2001. Getr. Zählung. Studier i socialt arbete vid Umeå universitet ; 33.
ISBN 91-7305-040-7

Liksom våldtäkt, typ: om betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt
Jeffner, Stina
Uppsala. Department of Sociology. 1997. 277 S..
ISBN 91-506-1224-7

Liksom v¯ldtäkt, typ-: om ungdomars först¯else av v¯ldtäkt
Jeffner, Stina,
Stockholm. Brevskolan. 1998 ; . 314 s. ;.

Liksom våldtäkt, typ: om betydelsen av kön och heterosexualitet for ungdomars förståelse av våldtäkt
Jeffner, Stina.
Uppsala, Sweden. Uppsala University,. 1997.. 277 p. ;.

LikteÐna lÅidumnieki
Kaijaks, Vladimirs
RÅiga. Lauku Avize. 2003. 575 S..
ISBN 9984-54272-6

LikteÐna smÅins
KrÅuklis, Alfreds
RÅiga. Valters un Rapa. 2002. 134 S..
ISBN 9984-59562-5

Likt en diamant
Drospe, Birgitta,
[Sverige]. Birgitta Drospe,. 2006 . 133 s., [4] pl.-s..

LiktenņgÅa liecņba: romÅans
MÅubergs, Vilhelms ; SvÅire, MÅara [Red.]
Rņga. Preses Nams. 1994. 247 S..
ISBN 9984-00041-9

Likt och olikt
Wellros, Seija ; Hellström, Gunnar
Stockholm. LTs förl.. 1991. 83 S..

Likt och olikt: Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet
Ullström, Sten-Olof
Stockholm/Stehag. Bruts Östlings Bokförl. Symposion. 2002. 510 S..
ISBN 91-7139-547-4

Likt och olikt i 1600-talets skoldrama: jämförelser mellan fyra pjäser, främst mellan Tisbe och Judas Redivivus
Lönnqvist, Olov
Uppsala. FUMS. 2006. 73 S.. Svensk dramadialog ; 7.

Likt och olikt i de skandinaviska språken
Bergman, Gösta,
Stockholm. Fören. Nordens förb.,. 1979 ; . 52, [1] s. ;.

Likt och olikt I - II: samt uppsatser och tidningsartiklar 1884 - 1890
Strindberg, August ; Lindström, Hans ¬[Hrsg.]¬
Stockholm. Norstedt. 2003. 543 S.. Strindberg, August: Samlade verk ; 17.
ISBN 91-1-301162-6

Likt och olikt . om kulturmöten i Sverige
Wellros, Seija ; Hellström, Gunnar
Stockholm. LT. 1991. 109 S..
ISBN 91-27-34878-4

Li Kuchan
Li, Kuchan.
Beijing. Ren min mei shu chu ban she ;. 1996.. 202 p..

LÅiku dejas: stÅasts
Zeibots, Andris
RÅiga. Preses Nams. 2002. 246 S..
ISBN 9984-00456-2

Likuidasi bank dan perlindungan nasabah
Pardede, Marulak,
Jakarta. Pustaka Sinar Harapan,. 1998.. x, 140 p. ;.

Li Kui tan mu: bang da bo qing lang
Shang, Changrong. ; Sun, Yumin. ; Wang, Mengyun.
Shanghai. Zhongguo chang pian Shanghai gong si,. [1999?]. 1 videodisc (65 min.).

Liòkui yareaòh be-Firentseh
Keren, Ruthie.
[Tel Aviv]. ha-òKibuts ha-me®uòhad,. 2003.. 152 p. ;.

Liku-Liku Hidup
Momin, Aminah Haji
Cet. 1. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1999. VII, 60 S..
ISBN 99917-0146-x

Liku-liku penangkapan Tommy Soeharto
Hendrowinoto, Nirwanto Ki S. ; Achmad.
Rawamangun, Jakarta. Gria Media Prima Jakarta,. 2001.. v, 137 p..

Liku-liku perjuangan pencapaian kemerdekaan Negara Brunei Darussalam
Mohd. Jamil Al-Sufri,
Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Jabatan Pusat Sejarah, Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan,. 1992.. xlix, 316 p..

Liku-liku pertembungan
Harun Salleh
Cet. 1. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. 1993. 173 S..
ISBN 983-623161-7

Li-kull d¯a® daw¯a®, aw Daf° al-òdarar f¯i-m¯a yaòht¯aju ilayh al-muòdòtarr.
al-Jaz¯ir¯i, Jall¯ul.
T¯unis. al-Sharikah al-T¯unis¯iyah li-Fun¯un al-Rasm],. 1978.. 173 p..

Li-kull zamÅan Ïsu°arÅa'uhÅu
ÏSaraf, °Abd-al-°AzÅiz
ÖTab°a 1. BairÅut. Dar al-ÏGÅil. 1993. 192 S..

LikumpÅarkÅapumi un sabiedrÅibai nevÅelamas parÅadÅibas LatvijÅa
RÅiga. 1995. Statistikas datu krÅajums.

Likums par zemes reformas pabeigÏsanu pilsÅetÅas: komentÅari ; svarÅigÅakie normatÅivie akti
Freiberga, Iveta
RÅiga. Nordik. 1998. 132 S..
ISBN 9984-577-538

Likumu terminu vÅardnÅica
Amona, Ilze
RÅiga. Biznesa Komplekss. 1999. 251 S..
ISBN 9984-67201-8

Liòkuòte bene sheloshim: °al ha-Torah u-mo°ade ha-shanah :yeòkarim °a. pi pardes ne®emarim ...
Roòtenberg, Yehosef,
Bene-Beraòk. Ts. E. Paneòt,. 739 [1978 or 1979]. 3 v. in 1 ;.

Liòkuòte Erets-Yiâsra®el
Barkay, Gabriel. ; Schiller, Eli.
Yerushalayim. Ari®el,. 2001.. 191 p..

Likutei Amarim - Tanya
Schne'ur Zalman von Ljadi ; Mangel, Nisen
2. ed. Brooklyn, NY. Kehot Publ. Soc.. 1968. XX, 78 S..

Liòkute òkadmoniyot: le-òkorot dat bene miòkra òveha- liòteraòtur shelahem °al pi kitve yad °Ivriyim òve-°Arviyim
Pinsker, Simòhah, ; Anan ben David, ; Benjamin ben Moses Nahawendi, ; Daniel ben Moses al-Kumisi, ; Harkavy, Albert,
Yerushalayim. [h.mo.l.],. 728-729 [1967 or 1968-1969]. 2 v. in 3.

Likute òkadmoniyot: le-òkorot dat Bene miòkra òveha- liòteraòtur shelahem, °al pi kitve yad °Ivriyim òve-°Arviyim.
Pinsker, Simòhah,
[Vienna]. Druòk fon A. Della Torre,. 620 [1860]. x, 234, 228 p. ;.

Likute Tehilim: ®al seder Alfa Beta.
Varsha. Shneur Zalman Fogorelski,. 1892.. 155 p..

Liòkuòte Tehilim °al seder alfa beta.
Judah Loeb ben Moses Solomon, ; Winkler, Jonathan. [from old catalog]
W Warszawie, . W Drukarni H. Bomberg,. 1856.. 97 l..

Liòkute u-fisòke Maharsham be-Shas òve-Shulòhan °arukhi °al masekhet Bava òkama
Shvadron, Shalom Mordecai, ; Schwadron, Isaac Hacohen.
Jerusalem. Mekhon da°at Torah,. 738 [1977 or 1978]. 164, 175 p. ;.

Liòkuòtim mi-tokh sefer torat ha-ga®on Rabi Aleksander Mosheh: be-°inyene Purim u-Megilat Ester
Lapidot, Alexander Moses,
Laiòkòvoud (1019 Lexington Ave., Lakewood 08701). N.G.,. 762 [2001 or 2002]. [16] p. ;.

Liòkuòt sifre setam: im hosafot.
Raòtah, Yehudah Asher. ; Zacuto, Moses ben Mordecai, ; Broda, Avraham Aharon ben Shalom,
[Yerushalayim. òh. mo. l.,. 748 i.e. 1987 or 1988]. 1 v. (various pagings) ;.

Likuval'na mahija ukraïnciv
Tovstucha, Jevhen S.
Kyïv. Hazeta VeÏcirnij Kyïv. 1996. 269 S..
ISBN 5-7707-9800-9

Liòkuyim be-hitpatòhut u-figur âsikhli: bibliyografyah mu°eret shel mivòhar pirsumim ba-âsafah ha-°Ivrit
òKaòtòko, Yafah.
[Israel]. ha-Sifriyah ha-merkazit la-°avodah sotsyalit shele-yad Ligat nashim lema°an Yiâsra®el,. [1988?]. 30 p. ;.

Likvacija v prirodnych steklach: na primere trappov
Rjabov, Viktor VladimiroviÏc
Novosibirsk. Nauka. 1989. 220 S.. Trudy Instituta Geologii i Geofiziki Im. 60-Letija Sojuza SSR ; 730.
ISBN 5-02-028838-1

Likvärdiga villkor?: slutbetänkande av Kommittén för Uppföljning av Resursfördelning till Fristående Grundskolor
Stockholm. Fakta Info Direkt. 1999. 97 S.. Statens offentliga utredningar ; 1999,98.
ISBN 91-7610-819-8

Likvärdighet i utbildningen: tematisk granskning: Sveriges landrapport
Stockholm. Utbildnings- och kulturdepartement, Regeringskansliet. 2006. 60 S.. Utbildnings- och kulturdepartementets skriftserie ; 9.

Likvärdigt arbete: en metod för könsneutral arbetsvärdering
Burns, Janice ; Holm, Carin ; Coleman, Martha ; Wirde, Marie
Örebro. Örebro lñs landsting,. 1993. 66 s..

Likvärdig utbildning på lika villkor
Stockholm. Fritze. 1995. 110, 6 S.. Statens offentliga utredningar ; 1995,109.
ISBN 91-38-20073-2

Likvidacija otchodov ugleobogascenija i ochrana okruzajuscej sredy: obzor
Kratka, Marie ¬[Bearb.]¬
Ostrava. Vydelennyj Nacionalnyj Organ CSSR. 1985. 36 Bl. : graph. Darst.. Informugol' / Postojannaja komissija SEV po ugol'noj promyslennosti.

Likvidacija UHKC: (1939 - 1946) ; dokumenty radjans'kych orhaniv derézavnoï bezpeky
Bohunov, Serhij [Red.]
Kyïv. Serhijécuk.

Likvidacija v prirodnych steklach na primere trappov
Zolotuchin, V. V. [Hrsg.]
Novosibirsk. Nauka. 1989. 220 S.. Trudy Instituta geologii i geofiziki imeni 60-letija Sojuza SSR. Sibirskoe otdelenie. Akademija SSSR ; 730.
ISBN 5-02-028838-1

Likvidat\FE20s\FE21ii\FE20a\FE21 bezrabotit\FE20s\FE21y v SSSR 1917-1930 gg.
Rogachevskai\FE20a\FE21, Li\FE20u\FE21dmila Solomonovna.
Moskva, . "Nauka,". 1973.. 382 p..

Likvidation av aktiebolag: delbetänkande av Aktiebolagskommittén
Stockholm. Fakta Info Direkt. 1999. 156 S.. Statens offentliga utredningar ; 1999,36.
ISBN 91-7610-953-4

Likvidation och konkurs: aktiebolagskommitténs förslag till nya regler
Skog, Rolf

Likvidator: roman
Gladkiæi, Vitaliæi.
Moskva. ëTìSentrpoligraf,. 2003.. 363 p. ;.

Likvidatsiia ekonomicheskogo neravenstva narodov Sovetskogo Vostoka.
Alampiev, P. M. [from old catalog]
1958.. 450 p..

Likvidaëtþsiëiþa çekonomicheskogo neravenstva narodov Sovetskogo Vostoka i soëtþsialisticheskoe razmeshchenie promyshlennosti: istoricheskiæi opyt Kazakhskoæi SSR
Alampiev, P. M.
Moskva. Izd-vo Akademii Sauk SSSR,. 1958.. 450 p..

Likvidaëtþsiëiþa negramotnosti v Dagestane.: (K 50-letiëiþu Leninskogo dekreta "O likvidaëtþsii bezgramotnosti sredi naseleniëiþa RSFSR").
Ismailov, Ali Ramazanovich
Makhachkala, . [s.n.]. 1970.. 134 p..

Likvidering eller selvmord?
Bogø
Dragør . Din Bog. 2004 . 89 sider.

Likvideringsgruppen
Macdonnell
(Cph.) . Winther. (1971). 160 s..

Likviditets- og strømningsanalyser i landbruket: drøfting med sikte på praktiske analysemetoder ved regnskapsoppgjør og planlegging i landbruket
Elstrand, E.
Oslo . 1979. 52 p..

Likviditetsprognoser som underlag för en banks likviditetsförvaltning: ett försök till en prognosmodell för en svensk bank
Astberg, Magnus
Stockholm, . 1984. 76 s..

Likviditetsstyringens ABZ
Hartley ; Kryger
[Kbh.] . Institutet for Lederskab og Lønsomhed. 1979 . 167 s..

Likviditetsstyrning: p¯ kort och l¯ng sikt
Hartley, W. C. F. ; Ehrström, Inger
Stockholm. Inst. för ledarskap och lönsamhet,. 1978 ; . 184 s..

Likviditetsstyrning och valutahantering: cash management
Åkesson Dolfe, Marie,
Stockholm. Ernst & Young,. [1996] ; . 99 s..

Likvidér Paris
Hazel
[S.l.] . MHA Books. 2005. 1005 s..

Lik vojny
1928. 122 s..

Lik Vojvodine krajem XVIII veka po dokumentima u ostavini grofa Alojzija Ferdinanda Marsilija
RadojÏciÂc, Nikola
Novi Sad. Matica Srpska. 1957. 16 S..

Likwidacja
Kertész, Imre
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. WAB. 2003. 125 S.. Seria Don Kichot i Sancho Pansa.
ISBN 83-89291-69-X

Likwidacja oficjalnego nazewnictwa miejscowoÂsci Bialostocczyzny pochodzenia bialoruskiego przez administracjÑe rzÑadowÑa w latach 1921-2004: dokumenty, komentarze
Janowicz, Jaroslaw
[Bialystok]. Scripta manent. 2004. 289 S..
ISBN 83-91934-00-4

Likwidacja spó\0142ki akcyjnej wed\0142ug Polskiego prawa akcyjnego
Stecki, S\0142awomir
1933. XVI, 132 S..

Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez wladze litewskie w grudniu 1939 roku: dokumenty i materialy
Lossowski, Piotr [Hrsg.]
Warszawa. Wydawn. Interlibro. 1991. 104 S..
ISBN 83-85161-26-0

Likya lahitleri
Idil, Vedat
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basimevi. 1985. IX, 102, 95 S. : zahlr. Ill., Kt.. Türk Tarih Kurumu: Türk Tarih Kurumu yayinlari / 6 ; 24.

Lik zlatousta: masterskie dekorativno-prikladnogo iskusstva "LiK" ; [al'bom]
Tichomirova, E. V. ; Malaeva, Z. A. ; Gnutova, Svetlana V.
Moskva. Interbuk-Biznes. 2004. 238 S..
5-89164-147-x