Lietuvos istorijos problemos: kratojimo medÏziaga ; mokymo priemonÇe 12 klasei
Marengolcas, Viktoras
2., papildytas leidimas. Vilnius. Naujoji Rosma. 1999. 190 S..
ISBN 9986-95811-3

Lietuvos istorijos raida
VarnienÇe, Janina
Vilnius. Arlila. 1998. [8] S..
ISBN 9986-810-11-6

Lietuvos istorijos Ïsaltiniai
Ivinskis, Zenonas
KlaipÇeda. KlaipÇedos Univ. Leidykla. 1995. 115 S.. Acta historica Universitatis Klaipedensis ; 3.
ISBN 9986-50509-7

Lietuvos istorijos straipsniÑu ir dokumentÑu rinkinys
VarnienÇe, Janian
Vilnius. Arlila. 1999. 929 S..
ISBN 9986-81012-4

Lietuvos istorinÇe geografija ir kartografija: XX a. Lietuvos istorijos ÏzemÇelapiai ir jÑu Ïsaltiniai
MaksimaitienÇe, Ona
Vilnius. Valstybinis Leidybos Centras. 1995. 99, [12] S..
ISBN 9986-09072-5

Lietuvos istorinÇes geografijos ir kartografijos bruoÏzai
MaksimaitienÇe, Ona
Vilnius. Mokslas. 1991. 165 S..
ISBN 5-420-00832-7 : 4.50rub

Lietuvos jaunimo pasiprieÏsinimas sovietiniam reÏzimui ir jo slopinimas
BaguÏsauskas, Juozapas Romualdas
Vilnius. Lietuvos GyventojÑu Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras. 1999. 446 S..
ISBN 9986-757-27-4

Lietuvos kaimas: statistikos rinkinys
Vilnius. 2002.

Lietuvos kaimas: regioniniai ypatumai ; (integracijos Ñi Europos SaÑjungÑa kontekste)
RibaÏsauskienÇe, Erika ; UÏzdavinienÇe, Valerija
Vilnius. Lietuvos AgrarinÇes Ekonomikos InsÑt.. 1999. 144 S..
ISBN 9986-9309-2-8

Lietuvos kaimo paproÏciai
BuraÏcas, Balys ; Degutis, Albinas [Hrsg.]
Vilnius. Mintis. 1993. 526 S..
ISBN 5-417-00597-5

Lietuvos kaimo trobesiÑu puoÏsmenys
Gimbutas, Jurgis
Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidybos Inst.. 1999. 258 S..
ISBN 5-420-01401-7

Lietuvos karaimai: totoriÑu ir karaimÑu ÑisikÅurimo Lietuvos DidÏziojoje KunigaikÏstystÇeje 600 metÑu jubiliejaus leidinys
KobeckaitÇe, Halina
Vilnius. Baltos Lankos. 1997. 127 S..
ISBN 9986-86111-X

Lietuvos karas: Antroji SovietÑu SÐajungos agresija ; pasiprieÏsinimas ; ofenzyvinÇes gynybos tarpsnis 1944 m. vasara-1946 m. pavasaris ; monografija
Kasparas, KÑestutis
Kaunas. Lietuvos PolitiniÑu KaliniÑu ir TremtiniÑu SÑajunga. 1999. 620 S..
ISBN 9986-577-28-4

Lietuvos karinÇe aviacija: 1919 - 1940 ; [nuotraukÑu albumas]
Gamziukas, Algirdas ; RamoÏska, Gytis
Kaunas. Plieno Sparnai. 1999. 270 S..
ISBN 9986-557-12-7

Lietuvos karine aviacija 1919 - 1949 :[nuotraukøu albumas] =: Lithuanian military aviation 1919 - 1940
Gamziukas, Algirdas. ; Ramoéska, Gytis
Kaunas. Lietuvos Aviacijos Muziejus,. 1999.. 270 S..

Lietuvos kariuomenÇe: 1918 - 1920
LesÏcius, Vytautas
Vilnius. Leidybos Centras. 1998. 619 S..
ISBN 9986-03393-4

Lietuvos kariuomene =: The armed forces of Lithuania = L'Armée lituanienne
Gecas, Jonas
Vilnius. Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania,. 2002. 135 s..

Lietuvos kariuomenÇes atkÅurimas: 1988 - 1991 metais
UÏzurka, Jonas
Vilnius. Kronta. 2004. 655 S..
ISBN 9955-959-21-3

Lietuvos kariuomenÇes karininkai: 1918 - 1953
KulnytÇe, BirutÇe
Vilnius. Lietuvos Nacionalinis Muziejus. 2001. Lietuvos Nacionalinio Muziejaus Biblioteka ; ....
ISBN 995-541511-8

Lietuvos KariuomenÇe valstybÇes politinio gyvenimo verpetuose: 1927-1940
VaiÏcenonis, Jonas
Vilnius. Versus Aureus. 2003. 215 p., [16] p. of plates.
ISBN 995-560104-3

Lietuvos karo aviacija: (1919 - 1940) ; monografija
Liekis, Algimantas
Vilnius. Academia Scientiarum Lithuaniae. 1999. 759 S.. Lietuvos mokslas ; kn. 21.
ISBN 9986-795-02-8

Lietuvos karo aviacija: 1919-1940 : monografija
Liekis, Algimantas.
Vilnius. Lietuvos Mokslas,. 1999.. 759 p..

Lietuvos kataliku baznycios: zinynas
Misius, Kazys ; Sinkunas, Romualdas
Vilnius. Pradai. 1993. 623 S.. Skiriame enciklopedininkams ir ju talkininkams.
ISBN 9986-40505-X

Lietuvos katalikÓu baÏznyÏcios kronika
[Vilnius]. 1972.

Lietuvos Kataliku Baznycios kronika: pogrindzio leidinys = Chronicle of the Catholic Church in Lithuania
Chicago, Ill.. L.K. Religines salpos Remeju Sajunga,. 1974-.

Lietuvos Kataliku Baznycios kronika: pogrindzio leidinys.
Chicago, Ill.. L.K. Religines salpos Remeju Sajunga,. 1976. 424 s..

Lietuvos keliai
Vilnius. Briedis. 1992. 1 Kt. auf 3 Bl. : mehrfarb. ; je Teil 50 x 40 cm.

Lietuvos keliai 1 =: Lithuania motoring road map 1.
Vilnius. Briedis,. 1991.. 1 Kt..

Lietuvos Keliai 1:400 000
Vilnius . Briedis. 1991. 3 Karten.

Lietuvos keliai 2 =: Lithuania motoring road map 2.
Vilnius. Briedis,. 1991.. 1 Kt..

Lietuvos keliai 3 =: Lithuania motoring road map 3.
Vilnius. Briedis,. 1991.. 1 Kt..

Lietuvos kelias Ñi NATO: 1992 - 2004 m. idÇejos, dokumentai, liudijimai
Landsbergis, Vytautas
Vilnius. Versus Aureus. 2005. 663 S..
ISBN 995-560153-1

Lietuvos kelias tautÑu istorijoje
Maziliauskas, Stasys
MarijampolÇe. Ardor. 1999. 143 S..
ISBN 9986-434-35-1

Lietuvos keliÑu atlasas
BaltruÏsaitis, Mindaugas
Vilnius. Briedis. 2004. 176 S..
ISBN 995-540885-5

Lietuvos kietosios naudingosios iÏskasenos
GasiÏunienè, Vyda Elena
Vilnius. Lietuvos geologijos tarnaby. 1998. 49 S..
ISBN 9986-62322-7

Lietuvos kiminai ir Ïzaliosios samanos
JukonienÇe, Ilona ; Ryla, Mindaugas
Vilnius. Botanikos instituto leidykla. 2003. 402 S..
ISBN 9986-66218-4

Lietuvos klojimo teatras: pirmojo vieÏso lietuviÏsko spektaklio ÏsimtmeÏciui
Bielskis, Petras
KlaipÇeda. KU l-kla. 1999. 369 S..
ISBN 9986-505-84-4

Lietuvos knyga ir visuomençe: nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybçes atkurimo, (1864 - 1990)
Stoniençe, Vanda
Vilnius. Versus Aureus. 2006. 120 S..
ISBN 9955-699-14-0

Lietuvos knygneÏsiai ir daraktoriai: 1864 - 1904
KaluÏskeviÏcius, Benjaminas ; Misius, Kazys
Vilnius. DiemedÏzio Leidykla. 2004. 670 S..
ISBN 9986-23117-5

Lietuvos knygos istorija: studijÑu vadovas ; antrasis pataisytas ir papildytas leidimas
Kaunas, Domas
Vilnius. Vilniaus Univ. Leidykla. 1997. 43 S..
ISBN 9986-19-275-7

Lietuvos knygos Ïzenklai, 1518 - 1918: ([mit engl. u. russ. Zsfassung. Engl. Zsfassung.: Lithuanian bookplates, 1518 - 1918)]
Kisarauskas, Vincas
Vilnius. Mokslas. 1984. 219 S..

Lietuvos komerciniai bankai: Ïzinynas
Vilnius. 1993.

Lietuvos komerciniÑu bankÑu raida ir integracija Ñi Europos SÑajungos finansÑu sistemÑa (1988 - 2004 m.): (retrospektyvus poÏziÅuris) ; monografija
ÏSadÏzius, Linas
Vilnius. SocialiniÑu TyrimÑu Inst.. 2005. 513 S..
ISBN 995-559120-X

Lietuvos komunistÓu partija: praeitis, nÅudiena, ateitis: Teorines konferencijos medÏziaga Vilnius, 1989 kovo 10d
Vilnius. 1989. 76 S..

Lietuvos Komunistæu partijos kova su nacionalizmu
Lazutka, V. ; Surblys, Konstantinas. ; ValanØcius, K.
Vilnius. Mintis,. 1987.. 198, [1] p. ;.

Lietuvos konstitucinÇe teisÇe: [vadovÇelis]
BirmontienÇe, Toma
2. leidimas. Vilnius. LTU Leidybos Centras. 2002. 919 S..
ISBN 995-544261-1

Lietuvos konsulatas éCikagoje 1924-2004 metais dokumentuose ir nuotraukose
Jonuésauskas, Laurynas, ; Kleiza, Vaclovas,
Chicago. Lithuanian Research and Studies Center,. 2004.. 137 p..

Lietuvos kova dÇel valstybinio savarankiÏskumo XV amÏziuje
Dundulis, Bronius
2., papildytas, leidimas. Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidykla. 1993. 262, [16] S.. Lietuvos istoriografija.
ISBN 5-420-00720-7

Lietuvos krikésécionçejimas Vidurio Europos kontekste: straipsniu rinkinys ; Tarptautinçes Mokslinçes Konferencijos, Skirtos Lietuvos Karaliaus Mindaugo Krikésto 750-iems Jubiliejiniams Metams, medéziaga ; Vilnius, Taikomosios Dailçes Muziejus, 2001 m. rugsçejo 26 - 27 d.
Dolinskas, Vidas [Bearb.]
Vilnius. Lietuvos Dailçes Muziejus. 2005. 383 S..
ISBN 9986-669-48-0

Lietuvos krikstas: feodalines visuomenies socialines ir kulturines raidos studija
Jurginis, Juozas
Vilnius. Mokslas. 1987. 332 S..

Lietuvos krikÏstas: eilÇetinÇe penkiÑu veiksmÑu drama
Navrockij, Aleksandr A. ; Gustaitis, Motiejus [Übers.]
[Mikrofiche-Ausg.]. Kaunas [u.a.]. "Dirva". 1927. 121, 10 S.. "Dirvos" B-vÇes leidinys.

Lietuvos kultura: romantizmo variantai ; mokslin/199es konferencijos, skirtos Adomo Mickevi/207ciaus 200-osioms gimimo metin/199ems ir ivykusios 1998 gruod/207zio 4 diena, med/207ziaga
JurgutienÇe, AuÏsra ¬[Hrsg.]¬
Vilnius. Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas. 2001. 173 S.. Colloquia.
ISBN 9955-475-07-2

Lietuvos kultura: romantizmo variantai: mokslinçes konferencijos, skirtos Adomo Mickeviéciaus 200-osioms gimimo metinçems ir ñivykusios 1998 gruodézio 4 dienña, medéziaga
Jurgutiençe, Auésra
Vilnius . Lietuviñu Literaturos ir Tautosakos Institutas. 2001. 173 S..

Lietuvos kultÅura ir krikÏsÏcionybÇes vaidmuo: mokiniams, studentams, mokytojams, dÇestytojams
Banys, Bronislovas ; LukoÏseviÏcius, Liudvikas ; ÏSinkÅunas, Romualdas
Vilnius. Rosma. 1998. 46 S.. Lietuvos istorijos problemos.
ISBN 9986-00-261-3

Lietuvos kultÅura, spauda ir sportas: statistikos rinkinys
Vilnius. 1994.

Lietuvos kulturos istorijos bruozai: (Feodalizmo epocha. Iki astuonioliktojo amziaus.)
Jurginis, Juozas ; Luksaite, Inge
Vilnius. Mokslas. 1981. 344S.
ISBN 0-505-04000-0

Lietuvos kultÅuros istorijos metmenys: nuo seniausiÑujÑu laikÑu iki 20 a. vid. : mokomoji knyga
ButkuvienÇe, AnelÇe
Kaunas. Technologija. 2000. 168 S..
ISBN 9986-13846-9

Lietuvos kultÅuros paveldo atgimimas
GrigaitienÇe, Irma
Vilnius. Savastis. 2004. 111 S..
ISBN 9986-42052-0

Lietuvos kulturos vertybiøu kelionçes iki 1990 m.: praradimai ir sugrøiézimai
Kiaupa, Zigmantas
Vilnius. Versus Aureus. 2006. 141 S..
9955-699-43-4

El medio ambiente urbano en España
Mella Márquez, José María ; Tamames, Ramón
1. ed.. Madrid. Cívitas Ed.. 2003. 125 S.. Biblioteca Civitas economía y empresa : Colección Economía.
ISBN 84-470-2064-9

Lietuvos laikinoji vyriausybÇe: (1941 06 22 - 08 05) ; monografija
Liekis, Algimantas
Vilnius. LietuviÑu Tauta. 2000. 427 S.. LietuviÑu tauta ; [N.F.] 5.
ISBN 9986-79505-2

Lietuvos laikinoji vyriausybÇe: posÇedÏziÑu protokolai, 1941 m. birÏzelio 24 d. - rugpjÅuÏcio 4 d.
AnuÏsauskas, Arvydas
Vilnius. Lietuvos GyventojÑu Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras. 2001. 183 S..
ISBN 9986-75745-2

Lietuvos Laisvçes Armija
Kasparas, Klestutis
Kaunas. Lietuvos Politinilu Kalinilu ir Tremtinilu Slajunga,. 2002.. 287 S..

Lietuvos laisvÇes byla Vakaruose: 1975 - 1990 ; istorinÇe apÏzvalga
Banionis, Juozas
Vilnius. Lietuvos GyventojÑu Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras. 2002. 318 S..
ISBN 9986-75754-1

Lietuvos LaisvÇes Kovos SÑajÅudÏzio 1949 m. Vasario 16 d.: Deklaracija ; 50metÑu anniversary
ValenÏcius, J.
Vilnius. ValstybÇes ÏZinios. 1999. [22] S..
ISBN 9986-18-048-1

Lietuvos LaisvÇes Lyga: nuo "Laisves Ïsauklio" iki nepriklausomybÇes ; dokumentai, konferencijos medÏziaga, kalbos, straipsniai, bibliografija
ÏSidlauskas, Gintaras
Vilnius. Leidykla "Naujoji Matrica". 2004. 522 S..
ISBN 9986-64515-8

Lietuvos laisvÇes sÑajÅudis
BÅuÏcys, ÏZygintas ; ÏZilinskaitÇe, Julija
[Vilnius]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus [u.a.]. 1998. 268 S..
ISBN 9986-9202-1-3

Lietuvos laukiniai vaisiniai augalai
Butkus, Vytautas Aleksandras,
Vilnius. "Mokslas,". 1981.. 145, [3] p., [16] p. of plates.

Lietuvos leidÇejai
Vilnius. 1999. 212 S..
ISBN 9986-415-41-1

Lietuvos Liaudies KultÅuros Centrui - 60: specialus "Liaudies kultÅuros" Ïzurnalo leidinys
RastenienÇe, Dalia
Vilnius. Lietuvos Liaudies KultÅuros Centras. 2001. 186 S..
ISBN 9986-52938-7

Lietuvos literatÅuros ir meno archyvo fondÑu Ïzinynas
ÏSimÇenaitÇe, V.
Vilnius. Lietuvos ArchyvÑu Departamentas. 1998. 342 S..
ISBN 9986-568-09-9

@Lietuvos magdeburginilu miestlu privilegijos ir aktai
Tyla, Antanas
Vilnius. Mokslas,. 19XX..

Lietuvos magdeburginiÑu miestÑu: privilegijos ir aktai
Tyla, Antanas
Vilnius. Mokslas. 1991.
ISBN 5-420-01044-5

Lietuvos magdeburginiuÑ miestÑu: privilegios ir aktai
Tyla, Antanas [Hrsg.]
Vilnius: Moklas. 1991. 290 S.. 1. JoniÏs kis, Jurbarkas.
ISBN 5-420-01043-7

Lietuvos makroekonominiÓu rodikliÓu tyrimas
Vilnius. 1998.

Lietuvos makroekonominiÑu rodikliÑu tyrimas, 1997/1998
SteponaviÏcienÇe, Guoda ; VilpiÏsauskas, RamÅunas
Vilnius. Lietuvos Laisvosios Rinkos Inst.. 1998. 119, [1] S. : graph. Darst.
ISBN 9986-82422-2

Lietuvos MatematikÑu Draugijos XLI konferencijos mokslo darbai
Vilnius. Inst.. 2000. 491 S.. Lietuvos matematikos rinkinys ; 40, specialusis numeris.
ISBN 9986-68016-6

Lietuvos MatematikÑu Draugijos XXXVIII konferencijos darbai
Saulis, L.
Vilnius. Technika. 1997. 383 S..
ISBN 9986-05350-1

Lietuvos Medicinos Biblioteka: 1944 - 2004 ; istorija, bibliografija
StankeviÏcienÇe, RamutÇe
Vilnius. Lietuvos Medicinos Biblioteka. 2004. 302 S..
ISBN 9986-76320-7

Lietuvos medinÇe sakralinÇe architektÅura: monografija
JankeviÏcienÇe, AlgÇe
Vilnius. Vilniaus DailÇes Akad. Leidykla. 1998. 334 S.. Acta Academiae Artium Vilnensis ; 12 : DailÇe.

Lietuvos medinÇes pilys
Zabiela, Gintautas
Vilnius. Diemedis. 1995. 335 S..
ISBN 9986-23-018-7

Lietuvos metraÏsÏciai ir kronikos
JuÏcas, MeÏcislovas
Vilnius. Aidai. 2002. 207 S..
ISBN 995-544540-8

Lietuvos metrika
1 Aufl.. Vilnius. Zara.
ISBN 9986-34-027-6

Lietuvos metrika.: Vilnius.
CXLVII, 512 S..

Lietuvos miestai: sieninis kalendorius ... metams
Vilnius. LKP CK leidykla. 1983.

Lietuvos miestu istorijos saltiniai
Kiaupa, Zigmantas [Hrsg.]
Vilnius. Mokslas. 1988. 163 S. : Ill..
ISBN 5-420-00201-9

Schlußbericht zum Thema "Entwicklung von schwermetallfreien Färb- und Gerbmitteln und -verfahren - Rohstoffaufbereitung und Extraktherstellung": Bearbeitungszeitraum: 01.08.1996 bis 30.06.1999
Lange, Elfriede ; Wähling, Axel ; Kaminski, Peter
Magdeburg. NIG Nahrungs-Ingenieurtechnik GmbH. 1999. 31, 19 Bl..

Lietuvos miestÑu vardai
Vanagas, Aleksandras
Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidykla. 1996. 322 S..
ISBN 5-420-01354-1

Lietuvos miestÑu vardai
Vanagas, Aleksandras
2. leidimas. Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidybos Institutas. 2004. 291 S..
ISBN 5-420-01531-5

Lietuvos miÏsko sÇeklinis rajonavimas: puÏsies, eglÇes, ÐaÏzuolo
DanuseviÏcius, J.
Kaunas. LututÇe. 1999. 42 S..
ISBN 9986-75688-X

Lietuvos miÏskÐu institutas: 1996-1998 ÐujÐu metÐu veikla
PliÅura, A.
Kaunas. Lietuvos miÏskÐu institutas. 1998. 131 S..
ISBN 9986-75666-9

Lietuvos miÏsku kadastras
Antanaitis, V. [Mitarb.]
Vilnius. Ekonomikos inst.. 1990. 422 S..

Lietuvos MiÏskÓu MetraÏstis XX a.
KairiukÏstis, Leonardas
Vilnius. Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Department of Forests. 2003. 631 p..
ISBN 995-503207-3

Lietuvos miéskuose =: V lesakh Litvy = In the forests of Lithuania
Isokas, Gediminas. ; Zibucas, I.
Vilnius. Mintis,. 1988.. 1 v. (unpaged).

Lietuvos miéskñu statistika.: Statistique forestière de la Lithuanie.
Kaunas . [n.d.]. v..

Lietuvos Misku ukio mokslinio tyrimo institutas
Bublys, Parenge K.
Vilnius. Mokslas. 1989. 34 S. : Ill..

Lietuvos MiÏskÓu ÅUkio Mokslinio Tyrimo Instituto darbÓu rinkinys
Vilnius. Mokslas. 1977.

Lietuvos miÏskÑu Åukio mosklinio tyrimo institutas
Bublys, ParengÇe K.
Vilnius. Mokslas. 1989. 34 S..

Lietuvos mokslas: tÓestinis, serijinis mokslo darbÓu leidinys Lietuvai ir pasauliui lietuviÓu ir anglÓu kalbomis
Vilnius.

Lietuvos moksleivija ir studentija.
Dapésiençe, G.
Vilnius. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybçes,. 1995.. 91 p..

Lietuvos moksleiviÑu gyvensena: raida 1994 - 1998 metais ir vertinimas tarptautiniu poÏziÅuriu
Zaborskis, Apolinaras ; Makari, Joana
PanevÇeÏzys. E. VaiÏcekausko Knygno Leidykla. 2001. 135 S.. ÏSvietimas Lietuvos ateiÏciai.
ISBN 9986-94228-4

Lietuvos mokslo gedulo ir vilties diena: informacinis leidinys
StraigytÇe, Jurgita ; VoverienÇe, Ona
Vilnius. DÏziugas. 1995. 82 S..
ISBN 9986-29019-8

Lietuvos Mokslo ir Technikos DraugijÑu Asociacija
Liekis, Algimantas
Vilnius. Lietuvos Mokslas. 2000. 182 S.. Lietuvos mokslas ; 30.
ISBN 9986-79509-5

Lietuvos MokslÑu Akademija: 1941 - 2001
Puronas, Vilius
Vilnius. Lietuvos MmokslÑu Akademija. 2001. 240 S..
ISBN 995-593710-6

Lietuvos MokslÑu Akademija: 1941 - 1990
Liekis, Algimantas
Vilnius. Lietuvos Mokslas. 2001. 873 S.. Lietuvos mokslas ; 31.
ISBN 9986-79510-9

Lietuvos MokslÓu Akademijos leidiniÓu bibliografinÇe rodyklÇe
Vilnius. 1998.

Lietuvos MokslÓu Akademijos Ïzinios: informacinis leidinys
Vilnius. 1999.

Lietuvos mokslu akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas 1959 1989: (Istorine tyrimu apzvalga)
Virbickas, Juozas
Vilnius. Baltic ECO. 1995. 151 S..
ISBN 9986-44302-4

Lietuvos mokykla: atgimimo metai (1905 - 1918) ; monografija
PupÏsys, Vladas
KlaipÇeda. KlaipÇedos Univ.. 1995. 233, [8] S..
ISBN 9986-50508-9

Lietuvos mokykla: praeitis, dabartis, ateitis ; [mokslinÇes konferencijos medÏziaga]
Aleksejeva, O.
KlaipÇeda. 1998. 257 S..
ISBN 9986-505-69-0

Lietuvos mokykla: istorija ir dabartis : konferencijos, skirtos Lietuvos mokyklos 600-meÏciui, medÏziaga 1997 m. spalio 23 - 24 d., ÏSiauliai
GudaviÏcius, Aloyzas
ÏSiauliai. ÏSiauliÑu Universitetas. 1997. 196 S..
ISBN 9986-38088-X

Lietuvos mokyklai 600 metÑu
BukauskienÇe, TeresÇe
Vilnius. Viliaus UÏztupo Leidykla. 1997.
ISBN 9986-425-34-4

Lietuvos mokyklai - 600 metÑu: Konferencijos medÏziaga 1997 m. balandÏzio 25 - 26 d.
LukÏsienÇe, MeilutÇe
Vilnius. Pedagogikos Institutas. 1997.
ISBN 9986-61405-8

Lietuvos MoterÑu Lygos publikacijos: bibliografinÇe rodyklÇe : 1993 - 1995
VoverienÇe, Ona
Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidykla. 1995. 16 S..
ISBN 5-420-01349-5

Lietuvos moteru organizaciju rodykle: Directory of women's organizations in Lithuania
Vilnius. Via Recta,. 1998. 175 s..

Lietuvos moterñu organizacijñu rodyklçe =: Directory of women's organisations in Lithuania.
Vilnius. Moterñu informacijos centras,. 2000.. 167 p. ;.

Lietuvos moterys: mintys, svajonÇes, problemos: (moterys apie save ir apie jaaas) : bibliografinÇe rodyklÇe (1989 - 1995)
PobediskaitÇe, Jovita ; VoverienÇe, Ona
Vilnius. UAB Mokslo Aidai. 1998. 43 S..
ISBN 9986-479-17-7

Lietuvos moterys ir éseima =: Lithuania women and family.
Karaliençe, M.
Vilnius. Lietuvos Statistikos departamentas,. 1995.. 132 p. ;.

Lietuvos moterys ir éseima =: Women and family in Lithuania
Karaliençe, M.
Vilnius. Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas,. 1992.. 129 p. ;.

Lietuvos moterys ir seima = Women and family in Lithuania
Vilnius, . 1992. 141 s.

Lietuvos moterys moksle: vadybiniai aspektai
DagytÇe, Ina
2008.

Lietuvos muitinÇes: [istorijos mokslo leidinys]
JakubÏcionis, Algirdas
Vilnius. DiemedÏzio. 1999. 255 S..
ISBN 9986-23-056-X

Lietuvos muziejai iki 1940 metÑu: Lietuvos muziejÑu raida XVI - XX amÏziaus ketvirtajame deÏsimtmetyje
KerÏsytÇe, Nastazija
Vilnius. Lietuvos Nacionalinis Muziejus. 2003. 230 S..
ISBN 995-541529-0

Lietuvos muzieja vadovas: a *guide to the museums of Lithuania
Vilnius. ICOM Lithuanian national committee. 1996. 220 s..

Lietuvos muzikologija
Vilnius. 2000.

Lietuvos muzikos ir dailÇes istorijos ir teorijos aspektai
Vilnius. Mokslas. 1984. 143 S. : Ill., Notenbeisp.. Lietuvos TSR aukÏstÓujÓu mokyklÓu mokslo darbai / Menotyra ; 12.

Lietuvos NacionalinÇes Martyno MaÏzvydo Bibliotekos rubrikynas
KolesinskienÇe, NijolÇe
Vilnius. 1994. 646 S..
ISBN 9986-530-02-4

Lietuvos nacionalinçes Martyno Maézvydo bibliotekos skaitytojai: tyrimñu rezultatai = Readers of Martynas Maézvydas National Library of Lithuania : the results of the investigations
Buésmiençe, Stasçe. ; Cicçeniençe, Vili¯unçe.
Vilnius. Lietuvos Respublikos Kult¯uros ministerija, Lietuvos Nacionalinçe Martyno Maézvydo biblioteka, Lietuvos Bibliotekininkystçes centras,. 1999.. 163 p..