Latvija ÅUniversitÅates TeorÅetiskÅas Astronomijas AnalitiskÅas MÅechanikas InstitÅuta raksti
Riga. 1928.

Latvija un latvieÏsi 20. gadsimtÅa: konspektÅivs vÅestures izklÅasts
Streips, Laimonis
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1999. 110 S..
ISBN 9984-17291-0

Latvija un Rietumi: latvieÏsu nacionÅalÅa pretestÅibas kustÅiba 1943 - 1945
Anderson, Edgar ; SiliÐnÏs, LeonÅids
4. izdevums. RÅiga. Latvijas UniversitÅates ÏZurnÅala Latvijas VÅesture Fonds. 2002. 527 S..
ISBN 9984-64339-5

Latvija uz Eiropas SavienÅibas sliekÏsÐna
Libermanis, Georgs
RÅiga. Kamene. 2001. 165 S..
ISBN 9984-63651-8

Latvija v cifrach v ... godu: kratkij statistiÏceskij sbornik
Riga. Goskomstat Latvii. 19XX.

Latvija v sud½be i tvorÏcestve russkich pisatelej: fol½klor, russko-latyÏsskie literaturnye otnoÏsenija v konce XVIII - naÏcale XIX veka ; uÏcebnik dlja srednich Ïskol
Infant½ev, Boris FedoroviÏc ; Losev, Alksandr GermanoviÏc
2. izd. RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 316 S..
ISBN 5-405-01305-6

Latvija XVIII ziemas olimpiskajÅas spÅelÅes Nagano: [latvieÏsi JapÅanÅa]
PuÏce, Armands ; ÏSvanks, Edgars
Rņga. Latvijas OlimpskÅa Komiteja. 1998. [110] S..
ISBN 9984-92841-1

Latvija zem Padomju SavienÅibas un nacionÅalsociÅalistikÅas VÅacijas varas: 1940 - 1991 ; eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums
Nollendorfs, Valters
RÅiga. 1998. 191 S. : zahlr. Ill., Kt..
ISBN 9984-9332-0-2

Latvija zem padomju savienÅibas un nacionÅalsociÅalistiskÅas vÅacijas varas: 1940 - 1991 ; eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums
Nollendorfs, Valters ¬[Hrsg.]¬
Riga. OkupÅacijas Muzeja Fonds [u.a.]. 1998. 191 S. : Ill., Kt..
ISBN 9984-9332-0-2

Latvija zem Padomju Savienibas un nacionalsocialistiskas Vacijas varas 1940-1991 =: Latvia under the rule of the Soviet Union and National Socialist Germany 1940-1991
Riga. Latvijas Okupacijas muzejs,. 2002. 215 s..

Latvija zem Padomju SavienÅibas un nacionialsociÅallistiskÅas VÅacijas varas: 1940 - 1991
Nollendorfs, Walters ¬[Hrsg.]¬
Riga. 1998. 171 S..
ISBN 3-8046-8862-4

Latvijskaja S(ovetskaja) S(ocialistiÏceskaja) R(espublika)
Andersone, Émma Janovna ; Draudin, Teodor JanoviÏc ; Dzerve, Pavel PavloviÏc
Moskva: Gos. Izd. PolitiÏceskoj Literatury. 1956. 166 S., 1 Kt. 8".

Latvijskaja SSR v cifrach v ... godu: kratkij statistiÏceskij sbornik
Riga. Gosstatizdat. 19XX.

Latvijskaja SSR v socialistiÏceskom razdelenii truda: ekonomiÏceskie svjazi ; tematiÏceskij sbornik nauÏcnych trudov
Purina, V. ¬[Hrsg.]¬
riga. Latv. Gos.-Univ.. 1975. 130 S..

Latvi - Nolde
1988. 560 s..

Latvis: Gothards FrÅidrihs Stenders
FrÅide, ZigrÅida
RÅiga. ZinÅatne. 2003. 299, [8] S.. PersonÅiba un daiÐlrade.
ISBN 9984-69844-0

Latviskais mÅuÏzos: atmiÐnas par nacionÅaliem varoÐniem
Kurmis, Ansis
RÅigÅa. Jumava. 1997. 84 S..
ISBN 9984-05-122-6

LatviskÅas sadzÅives tradņcijas un godi
KaraÏsa, DiÅana
Rņga. RaÏzoÏs. KomercuzÐnÅemums Skonto [u.a.]. 1991. 133 S..
ISBN 5-7966-0883-5

Latviski par latviju: mÅacÅibu lÅidzeklis
LiepiÐnÏs, PÅavels
1. izdevums. RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1997. 191 S..
ISBN 9984-04-624-9

Latviski-vaciska un vaciski-latviska
Riga. Gulbis.

Latviski-vÅaciska un vÅaciski-latviska vÅardnņca
OzoliÐnÏs, E.
RÅigÅa. VAPP. 1941.

Latviski-vÅaciska un vÅaciski-latviska VÅardnÅica
OzolinÏs, Eduards
Riga. Gulbis. 1926. 8-o.

Latviski-vÅaciska un vÅaciski-latviska vÅardnÅica
OzoliÐnÏs, E. ; EndzelÅins, JÅanis
2. erg. Aufl. RÅigÅa. Gulbis. 1990. 667 S..

Latviski-vÅaciska vÅardnica
OzoliÐnÏs, Eduards
5. izd.. Riga. Gulbis. 1942. 687 S..

LatviÑu kalbos leksikos minimumas: mokomoji knyga lietuviÑu filologijos programos studentams
ButkienÇe, Violeta
Kaunas. Aesti. 1998. 56 S..
ISBN 9986-88404-7

LatviÑu-lietuviÑu kalbÑu Ïzodynas: apie 43 000 ÏzodÏziÑu
Butkus, Alvydas
Kaunas. Aesti. 2003. 821 p..
ISBN 9986-88416-0

LatviÑu literatÅuros eskizai: iki XIX a. pabaigos
Butkus, Vigmantas
ÏSiauliai. ÏSiauliÑu Universiteto Leidykla. 1998. 86 S..
ISBN 9986-38161-4

Latvju dainas un vedu himnas: mitolo°gisko dainu un vedu himnu komparatÅivÅa analÅize ; indoeiropieÏsu un senÅas Eiropas kultÅuras saplÅude ; LatvieÏsu valodas un dainu izcelsme ; monogrÅafija
Paliepa, JÅanis Radvils
RÅiga. Elpa-2. 2004. 111 S..
ISBN 9984-74324-1

Latvju enciklopÅedija
ÏSvÅabe, Arveds ¬[Red.]¬
RÅiga. AntÅera. 2005.

Latvju enciklopÅedija: 1962 - 1982
Andersons, Edgars [Hrsg.]
[Rockville, Md.]. Amerikas LatvieÏsu ApvienÅibas LatvieÏsu Inst.. 1983.
ISBN 0-935582-33-9

Latvju muzika: periodisks rakstu krajums
Kalamazoo, Mich.. 1968-.

Latvju pÅutÅejmÅuzikas lielais ÏsÐkelmis: GunÅara Ordelovska (1927. 28. III - 1990. 27. X) piemiÐnai
GrÅavÅitis, OÐlÏgerts ; Ordelovskis, GunÅars
RÅiga. E. MelngaiÐla Tautas MÅakslas Centrs. 1997. 227, [18] S..
ISBN 9984-91465-8

Latvju Raksti: Krustpils, Abrene, Latgale, AugÏszeme ; tautas mÅaksla, terpos, audumos, bÅuvÅes utt. ; pec materiÅalem valsts un privÅatos krÅajumos
Ligers, Ziedonis ; DzÅervÅite, A. ; LegzdinÏs, R.
[Eutin]. Ozolins. 1957.

Latvju s\0113ta
Kundzin\0161, Pauls
1974.

Latvju sÅeta
KundziÐnÏs, Pauls
[Stockholm]. Daugava. 1974. 449 S..

Latvju tautas dainas
Lapsa, Dainis ; Streipa, Mirdza
RÅigÅa. Avots. 1999. 509 S..
ISBN 5-401-01068-0

Latvju tautas polÅitiskÅa atmoda
Arnis, E.
[2-e izd.]. Linkoln, Nebraska. Vaidava. 1971. 238 S..

Latvju teiksmas
Veselis, JÅanis ; Strunke, NiklÅavs
Faksimilizdevums. RÅigÅa. Latvju GrÅamata. 2000. 84 S..
ISBN 9984-94211-2

Latvju tekstilmaksla
Kalniete, Sandra [Hrsg.]
Riga. "Liesma". 1989. 279 S. : überwiegend Ill..

La TV locale en direct
Brottes, François
Grenoble. Glénat {[u.a.],. 1986.. 63 S..

La tv secondo me: il futuro della televisione nella rivoluzione digitale
Costanzo, Maurizio ; Lomartire, Carlo Maria
1. ed. Milano. Il sole 24 ore. 2002. ix, 101 p.. Le sfide ; 21.
ISBN 88-8363-354-7 : 12.95 EUR

La TV-verità: da finestra sul mondo a panopticon
Cavicchioli, Sandra ; Pezzini, Isabella
Torino. Ed. RAI. 1993. 178 S.. RAI VQPT ; 118.
ISBN 88-397-0815-4

La TV y la educación: ¿una red interconectada?
Ahumada Barajas, Rafael
1. ed. México, D.F. [u.a.]. Plaza y Valdés [u.a.]. 2005. 166 S..
ISBN 970-722428-2

Latwe duety: na tematy ludowe na 2 skrypiec w I i III pozycij
Bacewicz, GraÇzyna
Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. c 1946. 11 S..

Latwe duety na tematy ludowe: na 2 skrzypciec w I i II pozycji
Bacewicz, GraÏzyna
Partitur. Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. 1962. 11 S..

Latwe duety na tematy ludowe: na 2 skrzypiec w I i II pozycji
Bacewicz, GraÇzyna
[Spielpartitur]. Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. 1946. 11 S..

Latwe duety na tematy ludowe =: Easy duets on folk themes : na 2 skrzypciec w I i III pozycji
Bacewicz, GraÏzyna
Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne,. 1969.. 11 S..

Latwe duety na tematy ludowe na 2 skrzypiec w I i III pozycji =: Easy duets on folk themes for 2 violins 1st - 3rd position
Bacewicz, Graçzyna.
Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne,. 1968.. 11 S..

Latweeschu tulkotàs beletristíkas rahditajs: Ukazatel§ latyshskoæi perevodnoæi belletristika = Katalog der in's lettische übertragenen belletristischen Literatur
Aronu Matiss,
Riga. Drukajuschi Kalnirsch & Deutschmans,. 1902.. viii, 269 p. ;.

Latwe utwory: per clarinetto e pianoforte
Bacewicz, Grazyna
Klavierpartitur, Stimme. Kraków. Polskie Wydawnictwo Muzyczne. c 1950. 14 S. + St..

Latwe utwory: na skrzypce i fortepian
Bacewicz, GraÇzyna
[Klavierpartitur, Stimme]. Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. 1996.
ISBN 83-224-2068-4

Latwe utwory na skrzypce i fortepian
Bacewicz, GraÇzyna
Kraków. Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Latwiska Deewa Luhgschanu Grahmata, eeksch ka daschadas tik labbi wezzas kà jaunas sirdigas Luhgschanas ...: [i. e. Lettisches Gebetbuch, in welchem verschiedene sowohl alte wie neue innige Gebete ...]
Riga. Fröhlich. 17XX. 218 S..

Latwiska Dseesmu Grahmata, eeksch ka tik labbi tahs aprastas kà ir zittas itt no jauna saataisitas garrigas dseesmas ...: [i. e. Lettisches Gesangbuch, in welchem sowohl die gewöhnlichen wie auch einige jüngst verfassten geistlichen Lieder ...]
Riga. Fröhlich. s.a. 795 S..

Latwiska Dseesmu Grahmata, eeksch ka tik labbi tahs aprastas kà ir zittas itt no jauna saataisitas garrigas dseesmas ir deewa draudsiba ir mahjas dseedamas, sesch simts tschetrdesmits un aston tohp atrastas ...: [i. e. Lettisches Gesangbuch, in welchem sowohl die gewöhnlichen wie auch einige jüngst verfassten geistlichen Lieder ...]
Riga. Fröhlich. 1764. 733, 258 S..

Lat with a punch
Lat
Kuala Lumpur. Berita Publ.. 1988. 157 S..
ISBN 967-969-180-2

Latwju dainas
Barons, KriÏsjÅanis ; Vissendorffs, Henrijs ; Arajs, Karlis
Faks. izd., Jelgawa 1894 - 1915 / zinatniskais konsultants K. Arajs. Riga. ZinÅatne. 1989.
ISBN 5-7966-0524-0

Latwju dainas
Barons, KriÏsjÅanis ; Vissendorffs, Henrijs
Jelgawâ. Drawin-Drawneeka General-Komisijâ. 1894.
ISBN 5-7966-0524-0

Latwy Slownik trudnych slów
Markowski, Andrzej
Warszawa. Wydawn. WILGA. 2000. XXV, 274, L S..
ISBN 83-7156-510-0

LÅatyÅayana bhÅasya by AgnisvÅamin: Bibliotheca Indica, LXIII N.S. Nos. 181, 184, 185, 187, 196, 198, 202, 213, 260
Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Valmiki Press. [1870] - 1872. pp. [1], [i], 4, 120, 782 ; 21 x 13 cm..

Latyayana-Srauta-Sutra
Ranade, H. G. ¬[Hrsg.]¬

LÅatyÅayana-Âsrauta-sÅutra
Calcutta. Valmiki Press. [1870 - ] 1872. pp. [1], [1], 4, 120, 782 ; 21 x 13 cm. Bibliotheca Indica, LXIII. N.S. Nos. 181, 184, 187, 196, 198, 202, 213, 260 ; 181. 184. 187. 196. 198. 202. 213. 260.

LÅatyÅayana-Âsrauta-sÅutra: ÊbhÅasya by AgnisvÅamin: Bibliotheca Indica LXIII. N. S. Nos. 181, 184, 185, 187, 196, 198, 202, 213, 260. pp. [1], [i], 4, 120, 782. 21 x 13 cm
Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Valmiki Press. [1870 - ] 1872.

L¯aòty¯ayanaâsrautas¯utram =: L¯aòty¯ayana-âSrauta-s¯utra
L¯aòty¯ayana. ; Ranade, H. G.
New Delhi. Indira Gandhi National Centre and Motilal Banarsidass Publishers,. 1998.. 3 v. (xxxiii, 1266 p.) ;.

La Tyche da Prusias ad Hypium e la "scuola" microasiatica di Nicomedia
Traversari, Gustavo
Roma. Bretschneider. 1993. 43, [ca. 45] S. : zahlr. Ill.. Supplementi alla RdA ; 11.
ISBN 88-7689-119-6

¬La¬ Tyche da Prusias da Hypium e la 'Scuola' microasiatica di Nicomedia
Traversari, Gustavo
Roma. G. Bretschneider. 1993. 43 S., [25] Bl. : Ill.. Supplementi alla RdA ; 11.
ISBN 88-7689-119-6

Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku: (powstanie, rozwój, podzialy)
Dlugosz, Józef
Opole. Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego. 1997. 167 p.. Studia i monografie ; 251.
ISBN 83-87635-03-0

Latyfundium Jana Sobieskiego: 1652 - 1696
Ujma, Magdalena
Opole. Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego. 2005. 454 S.. Studia i monografie ; 351.
ISBN 83-7395-094-X

Latyfundium Radziwillów w XV do polowy XVI wieku
Malczewska, Miroslawa
Wyd. 1. Warszawa [u.a.]. PaÂnstwowe Wydawn. Naukowe. 1985. 169 S., 1 gef. Bl.. Seria Historia ; 7.
ISBN 83-01-04955-3

Latyns'ka Ameryka s'ohodni
Bezrodnyj
Kyïv . 1967. 47 s..

Latyns'ki prysliv'ja i prykazky
Cymbaljuk, Jurij V.
KyȆv. VyÏsÏca ÏSkola. 1990. 433 S..
ISBN 5-11-000132-4

Latyns½ko-ukraïns±kyj anatomiÏcnyj slovnyk: (miÏznarodna ta ukraȆns½ka anatomiÏcna nomenklatura)
Netljuch, Michail AndreeviÏc
KyȆv. Naukova dumka. 1972. 224 S..

Latyns½ko-ukraïns½kyj slovnyk
Trofymuk, Myroslav ; Trofymuk, Oleksandra
L½viv. Vydavnyctvo LBA. 2001. 693 S..
ISBN 966-7034-23-2

L.A. type: a concise history of Los Angeles Type Founders, Inc.
Gerry, Vance. ; Winter, Don,
Pasadena, [Calif.]. Weather Bird Press,. 2000.. 42 p., [5] p. of plates.

<<La>> Typographie
Letouzey, V.
Paris . Presses universitaires de France. 1970. 126 p..

¬La¬ typographie Française: organe officiel de la Fédération Française des Travailleurs du Livre
Paris. 1914 - 1920.

¬La¬ typographie historique de la ville de Troyes (intro-muros)
Morin, Alfred
Troyes. Soc. Acad. de l'Aube.

¬La¬ Typographie musicale en Belgique au XVIe siècle
Bergmans, Paul
[Bruxelles]. [Ed. du Musée du livre]. [nicht vor 1928]. 33 S..

¬La¬ typographie musicale en Belgique au XVIe siècle
Bergmans, Paul
Bruxelles. Musée du Livre. 1929. S. [45] - 75. Collection des publications du Musée du Livre, Bruxelles.

¬La¬ typographie musical en Belgique: au XVIe siècle
Bergmans, Paul
Bruxelles. 1929 ca.. 33 S. : zahlr. Ill., Notenbeisp..

La typographie suisse du Bauhaus à Paris
Chatelain, Roger
Lausanne. Presses Polytechniques et Univ. Romandes. 2008. 141 p.. Le savoir suisse ; 48.
ISBN 978-2-88074-771-8

¬La¬ typologie
Pottier, Bernard
1968.

¬La¬ typologie actancielle
Lazard, Gilbert
Ospedaletto (Pisa). Pacini. 1997. S. 206 - 441. Studi italiani di linguistica teorica e applicata ; N.S., Anno 26, Nr. 2.

¬La¬ Typologie baptismale dans l'ancienne Eglise
Lundberg, Per Ivar
Uppsala. Ruthberg. 1942. Arbeiten und Mitteilungen aus dem Neutestamentlichen Seminar zu Uppsala = Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis ; 10.

¬La¬ typologie baptismale dans l'ancienne église
Lundberg, Per
Uppsala. Almqvist & Wiksells. 1942. 246 S.. Uppsala Universitet. Teologiske Seminariet: Acta. ; 10..

¬La¬ tyrannie dans la Grèce antique
Mossé, Claude
Paris. Pr. Univ. de France. 1969. VIII, 214 S.. Collection hier.

La tyrannie de la communication
Ramonet, Ignacio
Paris. Galilée. 1999. 200, [3] p.. Collection L'espace critique.
ISBN 2-7186-0512-X

¬La¬ Tyrannie de l'armee de à feu
Linarès, ...
[S.l.]. 1911.

La Tyrannie de l'imprimé
Robert, Marthe
Paris. Grasset. 1986. 158 S.. Livre de lectures ; 3.
ISBN 2-253-03914-4

La tyrannie des fées detruite: ou l'origine de la machine de Marli
Bossigny D'Auneuil, Louise de

La tyrannie des fées détruite: 1702
Auneuil, Louise d'
Paris. Côté-Femmes. 1990. 184 S.. [Des femmes dans l'histoire].
ISBN 2-907883-15-1

La Tyrannie des fées détruite: Nouveaux contes
Bossigny d'Auneuil, Louise de
Amsterdam. Roger. 1710. 200 S..

La tyrannie des fées détruite, ou l'origine de la machine de Marli
Auneuil, Louise d'
[Mikrofiche-Ausg.]. Amsterdam [u.a.] [i.e. Paris]. Hochereau l'aîné. 19XX.
ISBN 3-628-55565-5

La tyrannie des marchés: essai sur l'économie virtuelle
Bourguinat, Henri
Paris. Economica. 1995. VIII, 169 S. : graph. Darst.
ISBN 2-7178-2783-8

¬La¬ tyrannie dØmocratique pendant la rØvolution
AlmØras, Henri ¬d'¬
Paris. Michel. 1935. 378 S..

¬La¬ tyrannie du national: le droit d'asile en Europe, (1793 - 1993)
Noiriel, Gérard
Paris. Calmann-Lévy. 1991. 355 S.. ¬Les¬ temps qui courent : Histoire.
ISBN 2-7021-1980-8

¬La¬ tyrannie heureuse, ou Cromwell politique: avec ses artifices et intrigues dans tout le cours de sa conduite
Galardi, Ferdinand ¬de¬
Leyde. Pauvels. 1671. [14], 108 S..

La tyrannie heureuse ou Cromwel politique: avec ses artifices & intrigues dans tout le cours de sa conduite
Galardi, Ferdinand de
Leyde. Pauvvels. 1671. 108 S..

¬La¬ tyrannie ou la paix: Préf. de Michel Riquet
Fabrègues, Jean ¬de¬
Paris. Calmann-Levy. 1953. XI, 176 S.. Liberté de l'esprit..

<<La>> Tyrothricine: Essais de traitement en otologie et dermatologie chez les carnivores domestiques
Thibaud, Jacques
Toulouse . Nan-Mestres. 1950. 94 S..

<<La>> tyrothricine dans la pathologie chirurgicale des petits carnivores
Dufour, Yves
Paris . Imp. R. Foulon. 1952. 60 S..

Latyshskie daæiny
Skudra, Feliks.
Riga. "Liesma",. 1985.. 412 p. ;.

Latyshskie daæiny v russkikh perevodakh: poçetika fol§klora i perevod
Pisareva, Larisa Aleksandrovna.
Moskva. Izd-vo çEkon,. 2002.. 101 p. ;.

LatyØsskaja krest'janskaja sem'ja v Latgale 1860 - 1939
Efremova, Lidija S.
Riga. Zinatne,. 1982.. 268 S..

LATYSSKAJA KRESTJANSKAJA SEMJA V LATGALE : 1860 - 1939 / L. S. EFREMOVA. AKAD. NAUK LATVIJSKOJ SSR, INST. ISTORII
EFREMOVA, LIDIJA S.
RIGA. ZINATNE. 1982. 268 S..

LatyÏsskie formirovanija sovetskoj armii na frontach Velikoj OteÏcestvennoj vojny
SavÏcenko, Vasilij IvanoviÏc
1975.

LatyÏsski Çetnas u sacyjal½na-ÇekanamiÏcnym i kul½turnym Ïzycci Belarusi
Tuhaj, Uladzimir V.
Vyd. 2., stÇerÇeatypnae. Minsk. BDPU. 2003. 305 S..
ISBN 985-435489-x

LatyÏsskij jazyk: russkij jazyk
Burkevica, OÐlesja
RÅiga. ApgÅads Zvaigzne ABC. 2004. 167 S..
ISBN 9984-22844-4

LatyÏsskij Legion SS: vÏcera i segodnja
Krysin, Michail Ju.
Moskva. VeÏce. 2006. 284 S., [4] Bl.. Istorija na ustach.
ISBN 5-9533152-4-4

LatyÏssko-russkij associativnyj slovar'
Ul'janov, Jurij Evgen'evic
Riga. Zinatne. 1988. 185 S..
ISBN 5-7966-0080-X

La tzarine: Hélène Lazareff et l'aventure de "Elle"
Dubois-Jallais, Denise.
Paris. Editions R. Laffont,. c1984.. 244 p., [12] p. of plates.

La Tzarine. Hélène Lazareff et l'aventure de 'Elle'
Dubois-Jallais, Denise
Paris. Laffont. 1984. 244 S.. Collection 'Vécu'.
ISBN 2-221-04384-7

¬Die¬ Latzhosen-Oma
Kühl, Katharina ; Egeraat, Els ¬van¬
1. Aufl.. Bindlach. Loewe. 1996. 28 S. : Ill.. Leseleicht.
ISBN 3-7855-2915-5 Pp. : DM 12.80, sfr 12.80, S 95.00

Die Latzhosen-Oma
Kühl, Katharina ; Egeraat, Els van
1. Aufl. Bindlach. Piper. 1992. 210 S. : Ill.. Serie Piper ; 1448.
ISBN 3-492-11448-2 kart. : DM 16.80

Latz-Hotelführer Deutschland.
Hamburg. Intertours-Reiseführerverl.,. 1982-1982..

¬La¬ tzigane et le colonel: roman
Foldes, Jolan
[Bruxelles u.a.]. Ed. Lumière. 1945. 253 S..

Latzin, Ellen, Lernen von Amerika?: Das US-Kulturaustauschprogramm für Bayern und seine Absolventen, Stuttgart, Steiner, 2005, ISBN 3-515-08629-3 [Elektronische Ressource]
Schwarz, Uta
Berlin. 2006. Online-Ressource.

¬La¬ tâ'ziyé ou le drame Persan
Banisadr, S. Abbas
Vancouver. Print. 1994. 257 S..

Das latzte einsame Molekül in der Hochpotenz;: eine kritische Studie über die Wirkung von Stoffen in Infinitesimaldosen,
Müller, Felix,
Radeburg (bez. Dresden) . Dr. Madaus & co.. [c1926]. 16 p..