Lantarbetarnas kamp.: Allmänna synpunkter på lantarbetarnas betryckta tillvaro och orsakerna därtill, samt anvisning på sättet att komma därur.
Alban, EugLn
Örebro, . 1920..

Lantarbetarrörelsen
Kämpe, Alfred
Stockholm. Tidens Förlag. 1932. 105 S. : Ill.. Landsorganisationens skriftserie ; 30.

¬L'¬ Antarctique et la protection internationale de l'environnement
Pannatier, Serge
Zürich. Schulthess. 1994. XVII, 323 S.. Études suisses de droit international ; 88.
ISBN 3-7255-3218-4

L'Antarctique et la Terre Adélie: sur un continent méconnu, une terre française
Robert, Jean
La Calade, Aix-en-Provence. Édisud. 1990. 127 S..
ISBN 2-85744-447-1

L' Antarctique et l'environnement polaire
Étienne, Jean-Louis
Paris. CNDP. 1991. 47 Bl.. Collection autrement dit : tous publics.
ISBN 2-240-00366-2

¬L' Antarctique ¬et ses ressources minérales: le nouveau cadre juridique
Bermejo, Romualdo
1. éd.. Paris. Presses Univ. de France. 1990. XIII, 205 S.. Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève.
ISBN 2-13-043286-7

¬L'¬ Antartide: notizie geografiche, economiche, naturalistiche
Desio, Ardito ¬[Hrsg.]¬
Roma. UTET. 1983. XIII, 234 S.. Memorie della Società Geografica Italiana ; 34.

LANtastic: running a low cost network
Dennis, Tony
Wokingham, England ; Reading, Mass. Addison-Wesley. 1994. p. cm. Data communications and networks series.
ISBN 0-201-63180-6 : $30.00

LANtastic quick reference: the pocket guide to LANtastic networks
Talbott, David
Santa Fe, NM. OnWord Press. 1992. vii, 164 p..
ISBN 0-934605-78-5 pbk. : $14.95

Political power and corporate control: the new global politics of corporate governance
Gourevitch, Peter Alexis. ; Shinn, James
Princeton, N.J.. Princeton University Press,. 2005.. xvii, 344 s..

Lantbert von Deutz
Vogel ; Lantbert von Deutz
Hannover . Hahnsche Buchhandlung. 2001. 373 s..

Lantbert von Deutz: Vita Heriberti, Miracula Heriberti, Gedichte, Liturgische Texte
Vogel, Bernhard ; 1010-1069 <Tuitiensis>
Hannover. Hahn. 2001. 373 S.. Monumenta Germaniae Historica : Scriptores. 7, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi ; 73.
ISBN 3-7752-5473-0

Lantbert von Deutz, Vita Heriberti, Miracula Heriberti, Gedichte, Liturgische Texte
Vogel, Bernhard
Hannover. Hahn. 2001. 373 S.. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi ; 73.
ISBN 3-7752-5473-0

Lantbert von Deutz - Vita Heriberti, Miracula Heriberti, Gedichte, Liturgische Texte
Vogel, Bernhard
26. Aufl., nach dem 4. rev. Dr., Großdr.-Studienausg. Stuttgart. Dt. Bibelstiftung. 1981. 779 S.. Monumenta Germaniae Historica : Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi ; 73.
ISBN 3-438-05102-8

Lantbert von Freising 937 - 957: der Bischof u. Heilige. Erinnerungsgabe an d. Jahrtausendfeier 1957
Fischer, Joseph A. ; Ziegler, Adolf Wilhelm
München. Seitz. 1959. 111 S. : Ill.. Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte ; Bd. 21, H. 1.
kart. : 8.80

Lantbert von Freising, 937 - 957, der Bischof und Heilige: Erinnerungsgabe an die Jahrtausendfeier 1957
Fischer, Joseph A. ; Fuchs, Johannes ; Ziegler, Adolf W.
München. Seitz. 1959. 111 S. : Ill.. Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte ; 21,1.

Lantbrukarens osäkerhet om ett framtida arealstöd: en faktor som p¯verkar prisbildning för svensk jordbruksmark? = The effect of farmers uncertainty of future subsidy on farm land value
Ignell, Ann-Sofi
Uppsala. Inst. för ekonomi, företagsekonomi, SLU ,. 2003. 65 s..

Lantbrukares anvñdning av informationsteknologi i företagsledningen: en studie inom ODAL's marknadsomr¯de = Farmers' incorporation of information technology in farm management : a study within ODAL's business area
Trellman, Marcus
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 1997. 63 s..

Lantbrukarna och deras företag: produktion, förädling, marknadsföring
Helsingfors. 1977. 80 S..
ISBN 951-99147-0-6

Lantbrukarnas beslutsprocess mot bakgrund av den förñdrade jordbrukspolitiken =: Farmers decision-process in relation to current changes in farm policy
Persson, Ann
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv., Institutionen för ekonomi,. 2004. 66 s..

Lantbruket i Jämtlands län: länsstyrelsen och lantbruksnämnden i Jämtlands län
Stockholm. Liber Förl.. 1978. 189 S.. Lantbruksstyrelsen, Meddelanden ; 1978, 2.
ISBN 91-38-04026-3

Lantbruket i Svenska Österbotten jämte en översikt av Österbottens Svenska lantbrukssällskaps verksamhet 1904 - 1954
Westermarck, Nils ¬[Bearb.]¬
Vasa. Frams boktryckeri. 1954. 520 S..

Lantbruket och agrarforskningen i det förenade Tyskland
Maltry, Werner
Stockholm. Kungl. |Aufsatzsammlung.

Lantbruket och energin
Andersson, Kjell ; Karlsson, Birgitta ; Claesson, Sture ; Lohm, Per-Erik
Stockholm. LTs Förl.. 1978. 140 S..
ISBN 91-36-01229-7

Lantbruket år 2010: seminarium den 16 april 1997 i Kalmar
Eriksson, Tord [Hrsg.]
Stockholm. Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.. 1997. 83 S.. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift ; 136,17.
ISBN 91-88780-26-0

Lantbrukets anpassnings problem
Isaksson, Nils-Ivar ; Lindqvist, Lennart ; Johansson, Jan-Erik
Uppsala . Lantbrukshögskolan. 1972. 2 [parts].

Lantbrukets arbetskraft, sammansättning och sysselsättningsvariationer
Jansson, Ewald
Uppsala. 1979. 32 S.. Aktuellt från Lantbruksuniversitetet, Sveriges Lantbrukesuniversitetet ; 272, Ekonomi.
ISBN 91-576-0219-0

Lantbrukets arbetsmiljö
Nojonen, Mary-Anne
Helsingfors. 1989. 154 S. : Ill. Arbetsmiljö ; 64.
ISBN 951-801-713-1

Lantbrukets energibalans - energiflöden i jord- och skogsbruk: seminarium den 19 april 1995 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i samarbete med Svenska lantmännen
Stockholm. Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.. 1995. 87 S.. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift ; 134,6.
ISBN 91-87562-73-1

Lantbrukets högskoleutbildning i utveckling och omvandling under 1900-talet
Hjelm, Lennart
Stockholm. Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.. 1997. 46 S.. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift ; 136,2.
ISBN 91-88780-08-2

Lantbruk i glesbygd: Agriculture in sparsely populated areas ; Rapport från REKO-projektet
Bolin, Olof ; Persson, Lars Olof
Uppsala. 1978. VII, 140, bil. 1-4. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Ekonomi och Statistik, Rapport ; 133.
ISBN 91-7088-998-8

Lantbruk i undervisning: marknadsföring med m¯nga vinnare = Agriculture in education : marketing with many winners
Jonsson, Emma ; Wigren, Malin
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv., Institutionen för ekonomi,. 2002. 74 s..

Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld: 1810 - 1888
Svala, Catharina
Alnarp. Movium. 1990. 231 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.. Stad & land ; 89.
ISBN 91-576-4319-0

Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888
Svala, Catharina
Göteborg. Sveriges Lantbruksuniv.. 1990. 230 S.. Stad & land ; 89.
ISBN 9157643190

Lantbruksbyggnader i Sverige och EG: en kort översikt över de lagar och förordningar som gäller vid uppförandet av lantbruksbyggnader i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien = Farm buildings in Sweden and the EC : a brief review of the legislation applying to farm buildings and structures in Sweden, Denmark, Germany and Great Britain
Nilsson, Lennart
Lund. Sveriges lantbruksuniv.,. 1993. 60 s..

Lantbruksföretagets finansiering: problem och möjligheter med hänsyn till skatt och inflation - Financing the family farm ; problems and potentials with regard to taxes and inflation
Wålstedt, Knut
Uppsala. 1983. VII, 98 S.. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Ekonomi och Statistik, Rapport ; 224.
ISBN 91-576-1789-9

Lantbruksföretagets finansiering: en teoretisk ansats för att kartlägga lantbruksföretagens finansiella problem och möjligheter
Wålstedt, Knut
Uppsala. 1987. 168 S. : graph. Darst. Rapport : Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Ekonomi och Statistik ; 280.
ISBN 91-576-2959-5

Lantbrukshögskolans annaler
Uppsala . Lantbrukshögskolan. 1933-1970.

Lantbrukshögskolans meddelanden
Uppsala . Lantbrukshögskolans. 1963-1977.

Lantbrukshoegskolans meddelanden. Serie ½A
Uppsala.

Lantbrukskooperationen och staten: samspelet rörande föreningslagen
Fregidou-Malama, Maria
1991. 147 S..
ISBN 3-250-10163-X

Lantbrukskooperation och bondefack: ett unikt samgående ; förutsättningar, resultat och möjligheter
Bjärsdal, Jacob
Stockholm. LTs Förl.. 1986. 227 S. : Ill.
ISBN 91-36-02466-X

Lantbruks lexikon: ordbok för jordbruks- och trädgårdsnäringarna ; svenska, engelska, franska, tyska
Falköping. LTs Förlag. 1960. 202 S..

Lantbruksmuseet p¯ Alnarp: upptagning av port : antikvarisk kontroll : Lomma socken, Lomma kommun, Sk¯ne lñ
Sturesson, Anna
Kristianstad. Regionmuseet,. 2003. 9 s..

Lantbrukspolitik för 80-talet: Besluten 1977-79 ; bakgrund, riktlinjer, tillämpning
Swedborg, Erik
Stockholm. Lts Förl.. 1980. 229 S..
ISBN 91-36-01544-X

Lantbruksutveckling i Kina: rapport fr¯n en studieresa Peking-Anyang-Sian-Nanking-Shanghai 7-27 april 1977
Uppsala. SLU, U-landsavdelningen,. 1978. vi, 147 s..

Lantbruksvetenskaplig litteratur: datorbaserad SDI-tjñst fr¯n Ultunabiblioteket
[Uppsala]. Lantbrukshögsk.,. 1973. [9] bl. ;.

Lantbruk utan läckor: aktuell debatt om kväveläckaget.
Andersson, Rune, ; Sylwan, Peter, ; Ingestad, Torsten, ; Ebbersten, Sten, ; Peterson, Nils ; Gregner, Bozze,
Stockholm. LT,. 1988 ; . 6 s..

Lantbruk utan läckor: aktuell debatt om kväveläckaget
Andersson, Rune, ; Sylwan, Peter, ; Ingestad, Torsten, ; Ebbersten, Sten, ; Peterson, Nils
Stockholm. PRESAM [distributör]. 1987 ; . 59 s..

L' Antécambrien de l'Ahaggar: Sahara central
Lelubre, Maurice
Alger. 1952. 147 S.. International Geological Congress «19, 1952, al-\01E6az\0101'ir»: [Monographies régionales / 1] ; 6.

¬L'¬ Antéchrist
Renan, Ernest
Paris. Michel-Levy. 1899. LI, 572 S.. Histoire des origines du christianisme / Renan ; 4.

L' antéchrist: anathème contre le christianisme
Nietzsche, Friedrich ; Rovini, Robert
[Paris]. Jacob. 2002. 171 S..
ISBN 2-913645-05-4 kart. : EUR 10.50

L'Antéchrist
Nietzsche, Friedrich ; Tassel, Dominique
Nouv. éd.. Paris. 10/18. 1997. 182 S.. Bibliothèques 10/18 ; 360.
ISBN 2-264-02486-0

¬L'¬ Antéchrist à la Renaissance
Chastel, André
[Sonderdr.]. Roma. Bocca. 1952. S. 178 - 186.

L'Antéchrist ¿ l'âge classique: exégèse et politique
Armogathe, Jean-Robert.
[Paris]. Mille et une Nuits,. 2005.. 301 S..

LAN-Technologie: lokale Netze; PC-LANs; Netzwerkmanagement; Multimedia-CD
Kauffels, Franz-Joachim
[Bergheim]. Datacom-Verl.. 1994. 1 CD-ROM.
ISBN 3-89238-090-2

LAN technologies explained
Cummins, Michael ; Miller, Philip
Boston, Mass. ; Oxford. Digital. 1999. 250p.
ISBN 1-555-58192-7 : (pbk) : £25.00

LAN technologies explained
Miller, Philip ; Cummins, Michael
Boston, Mass. [u.a.]. Digital Press. 2000. XXV, 745 S..
ISBN 1-555-58234-6 pbk. : alk. paper

¬L'¬ Antegnata: in tavolatura de' ricercari d'organo ; (Venezia, 1608). L'Arte organica : (Brescia, 1608)
Antegnati, Costanzo
Bologna. Forni. 1971. 3 Bl., 15,11 S.. Bibliotheca musica Bononiensis / ¬Sezione¬ 4 ; 44.

L'Antenna.
[Milano]. p. cm..

¬L'¬ Antenne collective et la communication par fil au public en droit de propriété intellectuelle
Gillard, R.
Francfort/M.. Lang. 1976. 158 S.. Europäische Hochschulschriften. R. 2 ; 159.
ISBN 3-261-02130-6

L'antenne collective et la communication par fil au public en droit de propriété intellectuelle
Gillard, Raymond,
Berne. Herbert Lang ;. 1976.. [26], 158 p. ;.

Lantern: journal of adult education
Pretoria . South African Assocation for Adult Education.

The Lantern;: a monthly counter current publication.
Boston, Mass. . [The Lantern publishing company,. 1927-. v..

Lanterna
Palazzeschi, Aldo ; Dei, Adele
[Nachdr. der Ausg. Florenz 1907]. Parma. Zara. 1987. 98, XLV S.. ¬Le¬ parole ritrovate ; 3.

Lanterna Magika: nouvelles technologies dans lÌart tchèque du XXe siècle ; Espace EDF Electra 26 octobre 2002 - 19 janvier 2003
Diez, Marion
Praha. Kant. 2002. 261 S..
ISBN 80-8621736-1

The lantern bearers
Frame, Ronald
London. Duckworth. 1999. 240p.
ISBN 0-7156-2702-3 : £14.95

The lantern bearers: a novel
Frame, Ronald
1st U.S. ed. Washington, D.C. Counterpoint. 2001. 224 p..
ISBN 1-582-43155-8

<<The>> lantern-bearers: and others essays
Stevenson, Robert Louis ; Treglown, Jeremy
London . Chatto. 1988. XXIII, 290 S..

The lantern-bearers: and other essays
Stevenson, Robert Louis, ; Treglown, Jeremy.
London. Chatto & Windus,. 1988.. 289 p ;.

The lantern-bearers and other essays
Stevenson, Robert Louis ; Treglown, Jeremy [Hrsg.]
London. Chatto & Windus. 1988. XXIII,290 S..
ISBN 0-7011-3237-X

Lanterne-bøkene
Oslo. Gyldendal. 19XX.

Lanterne magique
Fargue, Léon-Paul
Paris. Seghers. 1944. 278 S..

Lanterne magique: comédie en trois actes
Roblès, Emmanuel
Paris. Éd. du Seuil. 1994. 183 S..
ISBN 2-02-022194-2

Lanterne of lizt: From ms. Harl. 2324
Swinburn, Lilian M.
London. Kegan Paul, Trench, Trübner in Komm.. 1917. XVII,192 S.. Early English Text Society: Publ. Original ser. ; No. 151..

The lanterne of lizt
Swinburn, Lilian Mary
Unaltered repr. Millwood, N.Y.. Kraus. 1988. XVII, 192 S.. Early English Text Society : Original series ; 151.
ISBN 0-8115-3958-X

The Lanterne of Lizt
Swinburn, Lilian Mary
Unaltered reprint [d. Ausg.] London 1917. Woodbridge, Suffolk [u.a.]. Boydell & Brewer. 1999. XVII, 192 S.. Early English Text Society : Original series ; 151.
ISBN 0-85991-892-0

The Lanterne of Lizt ; Ed. from Ms. Harl. 2324
Swinburn, Lillian Mary
London. 1917. Early English Text Society. Original series ; 151.

Lanternes magiques: tableaux transparents ; 18 septembre 1995 - 7 janvier 1996, Musée d'Orsay
LeMen, Ségolème ¬[Hrsg.]¬
Paris. Réunion des Musées Nationaux. 1995. 151 S.. ¬Les¬ dossiers du Musée d'Orsay ; 57.
ISBN 2-7118-3330-5

Lanternes magiques: tableaux transparentes ; 18 septembre 1995 - 7 janvier 1996, Musee d'Orsay
LeMen, Ségolène ; Kuntzmann, Nelly
Paris. Réunion des Musées Nationaux. 1995. 152 S.. Les dossiers du Musee d'Orsay ; 57.
ISBN 2-7118-33305

Lanternfishes of the southern Benguela region.
Hulley, P. A. ; Lutjeharms, Johann R.
S. 409 - 435..

The Lantern image: iconography of the magic lantern ; 1420 - 1880
Robinson, David [Hrsg.]
Nutley. Magic Lantern Society. 1993. 83 S..
ISBN 0-9510441-2-5 (kart.) : No price

The lantern keeper's bedtime book
Hayes, Geoffrey.
New York. Random House,. c1986.. 44 p..

Lantern lecture and other stories
Mars-Jones, Adam
London [u.a.]. Faber. 1981. 197 S..
ISBN 0-571-11813-5

The lantern network
Allbeury, Ted
London u.a.. Granada. 1979. 199 S..
ISBN 0-583-12930-7

Lantern of grace: seven homilies in memory of our father among the saints, John, Archbishop of Shanghai and San Francisco
Lukianov, Valery.
Howell, NJ. St. Alexander Nevsky Cathedral Bookstore [distributor]. 2004.. 142 p..

Lanterns across the snow
Hill, Susan
1. publ.. London. Joseph. 1987. 79 S..
ISBN 0-7181-2954-7

Lanterns and lances
Thurber, James
New York. Harper. 1981. 215 S.. Harper Colophon Books.
ISBN 0-06-090884-X

Lanterns in the sun and other poems
Godinez-Ortega, Christine
Quezon City. New Day Publ.. 1987. X, 78 S. : Ill..
ISBN 971-10-0262-0

Lanterns & lances
Thurber, James
New York, NY . Harper .

Lantern slide making: a practical manual for the amateur
Burbank, W. H.
Brunswick, Me.. Press of W.H. Burbank,. 1890.. 56 p..

Lantern Slide making
Lambert, Fredrick Charles
London: . Hazell, Watson & Viney, Limited,. 1907. ix,144,xvi s..

Lantern slides: stories
O'Brien, Edna
New York. Farrar, Straus and Giroux. 1990. 223 S..
ISBN 0-374-18332-5

Lantern slides: short stories
O'Brien, Edna
1. publ.. London. Weidenfeld and Nicolson. 1990. 215 S..
ISBN 0-297-84019-3

Lantern slides: short stories
O'Brien, Edna
London [u.a.]. Penguin Books. 1991. 215 S..
ISBN 0-14-013017-9

Lantern slides: the diaries and letters of Violet Bonham Carter, 1904 - 1914
Bonham Carter, Violet ; Bonham Carter, Mark [Hrsg.] ; Pottle, Mark [Hrsg.]
London. Weidenfeld & Nicolson. 1996. XXVIII, 461 S..
ISBN 0-297-81649-7 (: £ 20.00)

Lantern slides, 1915-25(?), apparently of Dutch East Indian or Philippine Island scenes
1915-1925.. 15 slides..

Lanterns of fire: love and the mystic in Renaissance Spain.
Ortiz, Diego, ; Anchieta, Juan de, ; Vásquez, Juan, ; Alonso. ; Moxica. ; Triana. ; Troya. ; Valderrâsbano, Enríquez de, ; Milán, Luis, ; Mudarra, Alonso,
Baton Rouge, LA. Centaur,. 1997.. 1 sound disc.

¬The¬ lantern song book: 10 chinese songs arranged for voices, recorders and percussion ; [Noten]
Pont, Kenneth ¬[Sonst.]¬ ; Jones, Stephen ¬[Übers.]¬
Partitur. London. Oxford Univ. Press. 1978. 21 S..
ISBN 0-19-330613-1

Lanterns on the levee: recollections of a planter's son
Percy, William Alexander, ; Dwiggins, W. A.
New York. Alfred A. Knopf,. 1941.. [14], 347, [1] p., [1] leaf ;.

Lanterns on the river: essays on life and culture in contemporary South Korea
Hoffman, Diane M.
Lanham, Md. [u.a.]: Lexington Books. 1999. viii, 197 p..
ISBN 0-7391-0074-2 cloth : alk. paper

Lantervas: [CD-ROM]
La Rocca, Ketty ¬[Sonst.]¬
Berlin [u.a.]. Lukas & Sternberg. [ca. 1998]. 1 CD-ROM.

LAN testing and troubleshooting: reliability, tuning, techniques
Held, Gilbert
Chichester [u.a.]. Wiley. 1996. XII, 250 S..
0-471-95880-8

Lantgreuisch gemein ausschreiben, Protestation, vnd vrsach, das sein F.G. neben ettlichen des Reichs Churfursten, Fursten vnd Stetten, ynn iungsten des Reichs zu Speyr beschehnen abscheid, Christlichen glauben belanngend, nit haben gehellen noch bewilligen wollen
Philipp <Hessen, Landgraf, I.> ; Melanchthon Philipp ; Ferdinand <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.>
s.l.. 1529. [8] Bl. : Ill.. [Bibliotheca Palatina ; E790].

Lantgreuisch gemein// Ausschreiben/ Protestatio[n]/ vnd// vrsach/ das sein F.G. neben etlichen des Reichs Chur-//fursten/ Fursten/ vnd Stetten/ ynn yungsten// des Reichs zu Speir beschehnen Abscheid/// Christlichen Glauben belangend/ nit// haben gehellen noch bewilligen// wollen
Philipp <Hessen, Landgraf, I.>
[Leipzig. Schmidt]. 1529. [4] Bl. ; 4-o.

Lantgreuisch gemeine Auszschreyben,Protestation und Ursach, das sein F.G. neben etlichen des Reichs Chur fürsten, Fürsten und Steten in jüngsten des Reichs zu Speyer beschehen Abscheid,christlichen Glawben belangent, nit haben gehellen: noch bewilligen wöllen
Philipp,
S.l., . 1529.

Lantgrevisch gemein Ausschreiben, Protestation und ursach, das sein F. G. neben etlichen des Reichs Chürfürsten, Fürsten und Stetten in jungsten des Reichs zu Speir beschehnen Abscheid, Christlichen Glauben belangend, nit haben gehellen noch bewilligen wollen.
[Leipzig]. [Drucker: Nickel & Schmidt]. 1529. 3 Bl..

Lantgrevisch gemein Ausschreiben, Protestation und ursach, das sein F. G. neben etlichen des Reichs Chürfürsten, Fürsten und Stetten ynn jüngsten des Reichs zu Speir beschehnen Abscheid, Christlichen Glauben belangend, nit haben gehellen noch bewilligen wollen.
o.O.. [Drucker:] Friedrich Peypus. 1529. 4 Bl..

Lanthan 2000: Fachbibliographie über den Zeitraum 1984 - 1996 mit 93 Literaturhinweisen
Wanderer, Jochen
Heere. Wanderer. 1996. 56 S.. Metallurgie-Archiv ; 175.
ISBN 3-89527-089-X (kart.) : DM 100.00

Lanthandeln: en studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864 - 1890
Petersson, Christer
Uppsala. Uppsala Univ. Library. 2001. 207 S.. Uppsala studies in economic history ; 57.
ISBN 91-554-5022-9

Lanthandlare: en etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet
Kaijser, Lars
Stockholm. Inst. för Folklivsforskning, Etnologiska Inst., Stockholms Univ. 1999. 192 S..
ISBN 91-7265-018-4

Lanthandlerskans son: roman
Sund, Lars
Stockholm. En bok för alla. 1997. 430 S..
ISBN 91-7221-258-6

Lanthanide amine chemistry: metal ion encapsulation
Smith, Paul Herrick.
1987.. ix, 150 leaves : ill. ; 28 cm..

Lanthanide and actinide chemistry
Cotton, Simon
Hoboken, NJ. Wiley. 2006. p. cm. Inorganic chemistry.
ISBN 0-470-01006-1 pbk. : acid-free paper

Lanthanide and actinide chemistry and spectroscopy: based on a symposium sponsored by the Division of Inorganic Chemistry at the 178th meeting of the American Chemical Society, Washington, D.C., September 10-13, 1979
Edelstein, Norman M.,
Washington, D.C.. ACS,. 1980.. vii, 472 p..

Lanthanide and actinide research: a multidisciplinary internat. journal covering all aspects of f-block elements
Weinheim. VCH Verl.-Ges.. 1985-1989.

Lanthanide Doped Wide Band Gap Semiconductors: Intra-4f Luminescence and Lattice Location Studies
Vetter, Ulrich
2003. IV, 170 S..

Lanthanide(III) catalyzed reactions: Structure and thermodynamics of intermediate complexes, and implications for reactivity
Huskens, Jurriaan
1994. 221 S..
ISBN 90-9007656-5

Lanthanide ion probe spectroscopy for metal ion speciation
Azarraga, L. V ; Carreira, L. A
Athens, GA. U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Research Laboratory, [1990]. 3 p..

Lanthanide ions as nuclear magnetic resonance probes of the conformations of molecules in solution
Dobson, C.M. ; Levine, B.A.
London a.o. . Wiley. 1976. 74 p..

Lanthanide ions doping effects on structural, electrophysical and functional properties of sol-gel fabricated PbTiO3 thin films
Yakovlev, Sergey
[Electronic ed.]. 2004. 165 S. = 4.33 MB, Text.

Lanthanide ions doping effects on structural, electrophysical and functional properties of sol gel fabricated PbTiO3 thin films
Yakovlev, Sergey,
Online-Ressource..

Lanthaniden-induzierte Spin-Gitter-Relaxationseffekte: Interpretation u. Konsequenzen f. d. Bestimmung d. Geometrie von Molekülen in Lösung
Welti, Dieter
Zürich. 1976. 4 Mikrofiches.

Lanthaniden-induzierte Spin-Gitter-Relaxationseffekte: Interpretation und Konsequenzen für die Bestimmung der Geometrie von Molekülen in Lösung
Welti, Dieter.
181 S..

Lanthaniden-induzierte Spin-Gitter-Relaxionseffekte
Welti, Dieter
1976. 181 S..

Lanthanide probes in life, chemical and earth sciences: theory and practice
Bünzli, Jean-Claude G. ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam [u.a.]. Elsevier. 1989. XIII, 432 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 0-444-88199-9

Lanthanides: chemistry and use in organic synthesis
Kobayashi, Shu ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Berlin [u.a.]. Springer. 1999. 305 S.. Topics in organometallic chemistry ; 2.
ISBN 3-540-64526-8

Lanthanides: chemistry and use in organic synthesis
Kobayashi, Shu ¬[Hrsg.]¬ ; Anwander, Reiner
Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Budapest ; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris ; Singapore ; Tokyo. Springer. 1999. 305 S.. Topics in organometallic chemistry ; 2.
ISBN 3-540-64526-8 Pp. : DM 179.00