Landbrugeren som forvalter af vedvarende graesarealer
Kjaer Madsen, Jan ; Höll, Andreas ; Buttenschen, Rita Merete
Hørsholm. Forskningscentret for Skov & Landskab,. 2001. 59 s..

Landbruget: udvikling og krise 1945-1982
Danø, Ivar
København. Forl. Europa. 1982. 115 S..
ISBN 87-87733-40-4

Landbruget i Bornholms Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i dansk malerkunst: ca. 1840 - 1915
Mogensen, Margit
[Odense]. Landbohistorisk Selskab. 1984. 143 S. : Ill..
ISBN 87-7526-036-0

Landbruget i det 18. århundrede
Pedersen, Erik Helmer ; Hertz, Michael
[Viborg]. Landbohistorisk Selskab. 1983. 170 S.. Landbohistorisk Tidsskrift : bol og by : Række 2 ; 5.
ISBN 87-7526-106-5

Landbruget i Fyns Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Hovedstadsregionen
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Århus Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Ribe Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Ringkøbing Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Sønderjylland: samfundsøkonomi, struktur, miljø, forvandling
Sørensen, Nils Karl
Aabenraa. Inst. for Grænseregionsforskning. 1998. 166 S..
ISBN 87-90163-70-2

Landbruget i Sønderjyllands Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Storstrøms Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Vejle Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Vestsjællands Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget i Viborg Amt
Kbh. . De danske Landboforeninger. 1994 . 16 s..

Landbruget og landbrugskrisen: 1818 - 28
Olesen, Søren
[Odense]. 1984. 224 S. : graph. Darst. Landbohistorisk tidskrift : Række 2 ; 6.
ISBN 87-7526-104-9

Landbrugets film
Ehlers
[Kbh.] . De danske Landboforeninger. 1993 . 44 s..

Landbrugets forarbejdningsindustri i Sønderjylland
Jørgensen, Gert
[Aabenraa]. Sønderjyllands Erhvervsråd. 1989. 163 S. : graph. Darst. Arbejdspapir : Institut for Grænseregionsforskning ; 45.
ISBN 87-87637-98-7

Landbrugets Fremtid: Betaenkning afg. af det af Socialdemokratisk Forbunds Forretningsudvalg den 19. Okt. 1944 nedsatte Landbrugsudvalg
Khvn., . [1945].

Landbrugets Fremtid. Betænkning afgivet af det af Socialdemokratisk Forbunds Forretningsudvalg den 19.Oktober 1944 nedsatte Landbrugsudvalg
Kbh . 1945. 97 s..

Landbrugets indtægter og udgifter
Gad
[S.l.] . 1958. 107 s..

Landbrugets Økonomi 1955-56, belyst ved Regnskabsresultater fra fynske Landboforeninger. Samlet og bearbejdet af Regnskabsudvalget for De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift
Pedersen
Odense, Kbh. . 1957 . 96, 195 s..

Landbrug - før og nu
Skovgaard
[Kbh.] . Munksgaard. 1995 . 88 sider.

Landbrug i Afrika
Svendsen, Knud E.
1992.

Landbrug i Danmarks oldtid
Hatt, Gudmund
København. Komm. hos G. E. C. GAD. 1937. 159 S., IV Bl.. Folkelæsning ; 367.

Landbrug i Kina
Milthers
(Viborg). . 1970. 15 s..

Landbrug i Ørslev sogn i billeder
Skov ; Nørreg¯rd Hansen
[Brenderup] . Arkivets Støtteforening. [2004] . 40 sider.

Landbrug, Lokalhistorie og Langt fra Danmark: festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 ¯rs fødselsdag lørdag den 6. juli 2002
Andersen, Dan H. ; Helmer Pedersen, Erik,
Odense. Knud Geographic Consult. 2002. 260 s..

Landbrug og gartneri
Nielsen ; Christensen
Cph. . Munksgaard. 1978. 88 s..

Landbrug og landskabsaestetik: udviklingen i landbruget 1950-1995 oog dens konsekvenser for landskabets oplevelsesmaessige inhold
Højring, Katrine ; Hjorth Caspersen, Ole
Hørsholm. Forskningscentret for Skov & Landskab,. 1999. 252 s..

Landbrug og samfund i det tyvende århundrede
Pedersen, Erik Helmer ; Hertz, Michael
[Tønder]. Landbohistorisk Selskab. 1980. 193 S.. Landbohistorisk Tidsskrift : Bol og by : Række 2 ; 3.
ISBN 87-7526-104-9

Landbrugsforhold i Canada
Kbh. . 1950. 36 s..

Landbrugsgeografiske studies over Danmark
Kampp, A. H.
Kobenhavn. Reitzels. 1959. 152 S.. Kulturgeografiske skrifter ; 6.

Landbrugsh¯ndbog
Kbh. . Dansk Landbrugs Realkreditfond. [1974]-.

Landbrugsh¯ndbogen
Kbh. . DLR. 1998.

Landbrugskonsulenter fortæller: om landbrugskonsulenternes liv og virke fra 1930rne til vor tid
Skougaard, Mette
Kerteminde. Landbohistorisk Selskab. 1996. 110 S..
ISBN 87-7526-162-6

Landbrugspolitik: udkast til landbrugspolitisk program for Socialistisk Folkeparti
[København]. SP-Forl.. 1980. 56 S.. Socialistisk Debat, Socialistisk Folkeparti ; 7.
ISBN 87-87574-27-6

Landbrugspriser / Specialhaefte
Luxembourg. Amt für Amtl. Veröffentl.. Europäische Gemeinschaften. Statistisches Amt: Interne meddelelser..

Landbrugsraadet som erhvervspolitisk toporgan 1919-33: Studier i de danske landbrugsorganisationers historie ; ([Mit engl. Zsfassung:] Concluding remarks)
Pedersen, Erik Helmer
København. Landbohistorisk Selskab. 1979. 667 S.. Landbohistoriske Skrifter ; 6.
ISBN 87-7526-084-0

LANDBRUGSRAADET SON ERHVERVSP
PEDERSEN
1979.

Landbrugsrådets tilblivelse: Studier i landbrugsorganisationernes forhandlinger om skabelsen af en fællesrepræsentation for dansk landbrug 1880-1919
Hansgaard, Torben
København. Landbohistorisk Selskab. 1976. 287 S.. Landbohistoriske Skrifter ; 5.
ISBN 87-7526-078-6

Landbrugsstatistik. Interne meddelelser. Landbrug. M¯nedsstatistik. Mælk
Luxembourg .

Landbrugsstrukturen: 1950 - 1976
Luxembourg. Kontoret for de Europ. Fællesskabers Officielle Publ.. 1978. 141 S..
ISBN 92-825-0621-5 (kart.) : DM 22.00

Landbrugsudsendelser i amerikansk fjernsyn og radio
Kbh. . 1954. 31 s..

Landbrugsundersøgelse 1993
Rasmussen
Hillerød . Frederiksborg Amt. Teknisk Forvaltning. 1993 . 139 s..

Landbruket i Norge og EU: status og utviklingstrekk
Rustad, Lars Johan ,
Oslo. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ,. 2004. 201 s..

Landbrukets Gjeldskrise i mellomkrigstiden: statens lånekasse for jordbrukere
Hveding, Øistein
[Oslo]. [Statens Landbruksbank]. 1983. 378 S..
ISBN 82-99098-80-7

Landbrukets kostnadsjakt: utveckling, produktionsanpassning
Isacson, Birger ; Helgstrand, Lars
Stockholm. LTs Förl.. 1983. 222 S..
ISBN 91-36-02009-5

Landbruk og distriktspolitikk - ein analyse av den norske landbruksstøtta
Hegrenes, Agnar
Olso. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,. 2002. 180 s..

Landbrukspolitikk og regional spesialisering: effekten av kanaliseringspolitikken i norsk landbruk = Agricultural policy and regional specialization : the effects of relative prices - the Norwegian case
Vatn, Arild
Ås, . 1989. 181 s..

Landbruksteljing 20. Juni 1979: skogbruk
Oslo. Statistisk Sentralbyra. 1983. Hefte 7. - 236 S.. Norges offisielle statistikk ; B 403.
ISBN 82-537-1947-7

Landbruksteljing 20. Juni 1979: hagebruk
Oslo. Statistisk Sentralbyra. 1983. Hefte 6. - 124 S.. Norges offisielle statistikk ; B 363.
ISBN 82-537-1881-0

Landbruksteljing 20. Juni 1979: husdyr
Oslo. 1983. Hefte 5. - 140 S.. Norges offisielle Statistikk ; B 328.
ISBN 82-537-1834-9

¬Das¬ Landbuch
Hannover. Landbuch-Verl.. 1952.

Landbuch der Landschaft und Hochgerichts-Gemeinde Davos im Eidgenössischen Stand Graubünden
Davos. Buchdr. Davos. 1912. XXII, 146, 83 S. : Ill..

LANDBUCH DER MARK BRANDENBURG
KARL IV.

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafenthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder geographisch-historisch-statistische Beschreibung der Provinz Brandenburg
Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm
Leipzig. Zentralantiquariat.

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz der Mitte des 19. Jahrhunderts, oder geographisch historisch-statistische Beschreibung der Provinz Brandenburg ...
Berghaus, Heinrich ¬[Bearb.]¬
Brandenburg. Müller.

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahhunderts oder geographisch-historisch-statistische Beschreibung der Provinz Brandenburg
Berghaus, Heinrich
Brandenburg. Müller.

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts;: oder geographisch-historisch-statistische Beschreibung der Provinz Brandenburg
Berghaus, Heinrich _[Bearb.]_
Brandenburg. Müller.

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts
Berghaus
Leipzig . Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik .

r
Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm ¬[Bearb.]¬
1993. VII, 95 S.. Gabler Finanz ; 1993.
ISBN 3-409-14694-6

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts; oder geographisch-historisch-statistische Beschreibung der Provinz Brandenburg
Berghaus, Heinrich
[Unverand. fotomechanischer Nachdr. der Originalausg.] Brandenburg 1854 - 56. [Leipzig]. [Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik]. 1970.

Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgraftums Niederlausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts
Leipzig . Zentralantiquariat d. DDR .

¬Das¬ Landbuch der Mark Brandenburg von 1375
Schultze, Johannes ¬[Hrsg.]¬
1940. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Hauptstadt Berlin ; 8, 2.

Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375
Berlin . Gsellius .

Das Landbuch der Sechsämter von 1499: vollständiger Text und Kommentar
Singer, Friedrich Wilhelm [Hrsg.]
Rev. Nachdr. d. vergriffenen Erstaufl.. Wunsiedel. 1993. 455 S..

Landbuch der XIII Zipser Städte aus den Jahren 1511 - 1592: ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei
Piirainen, Ilpo Tapani
1995.

Landbuch des Amtes Berneck, Gefrees und Goldkronach
Götz, Michael
Bayreuth. Ellwanger. [1926]. 69 S..

Landbuch des Churfürstenthums und der Mark Brandenburg: welches Kayser Carl IV. König von Böhmen und Marggraf zu Brandenburg im Jahr 1375 anfertigen lassen ; wie auch das Register des Landschosses einiger Creise der Churmark vom Jahr 1451
Hertzberg, Ewald F. ¬von¬ ¬[Hrsg.]¬ ; Karl <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.>
Berlin ; Leipzig. Decker. 1781. VIII, 372 S..

Landbuch des Churfürstenthums und der Mark Brandenburg, welches Kayser Carl IV. König von Böhmen und Marggraf zu Brandenburg, im Jahr 1375 anfertigen lassen
Herzberg, Ewald Friedrich von
Berlin [u.a.]. Decker. 1781.

Landbuch des Churfürstenthums und der Mark Brandenburg, welches Kayser Carl IV. König von Böhmen und Marggraf zu Brandenburg, im Jahr 1375, anfertigen lassen; wie auch das Register des Landschosses einiger Creise der Churmark vom Jahr 1451
Karl <Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.> ; Hertzberg, Ewald Friedrich ¬von¬ ¬[Hrsg.]¬
Berlin [u.a.]. Decker. 1781. VIII, 372 S..

Landbuch des Herzogthums Kaschubien und der einverleibten Kreise der Neümark; oder des Verwaltungs-Bezirks der Königl. Regierung zu Köslin: westlicher Theil
Berghaus, Heinrich [Bearb.]
Anklam [u.a.]. Dietze [u.a.]. Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen ; ....

Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen: enthaltend Schilderung der Zustände dieser Lande in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm
Anklam. Dietze.

Das Landbuch des Kaisers
Schmarsow, Frank
2000.

Landbuch des Kantons Appenzell - Ausserroden
Trogen. Sturzenegger. 1828.

Landbuch des Kantons Obwalden
Sarnen. Staatskanzlei. 1899.

Landbuch des Kantons Uri: enthaltend die seit dem ... erlassenen Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse von bleibender Bedeutung
Altdorf . Gisler.

Das Landbuch des Kirchspiels Emlichheim aus dem Jahre 1656
Voort, Heinrich
Bad Bentheim. Heimatverein der Grafschaft Bentheim. 2000. 139 S.. Das Bentheimer Land ; 148.
ISBN 3-922428-55-X

¬Das¬ Landbuch des Klosters Zinna
Ed. princeps. 1976. Studien zur europäischen Geschichte ; 12.
ISBN 3-7678-0397-6

Das Landbuch des Klosters Zinna
Berlin . Colloquium-Verl. .

Landbuch des Kts. Uri: Enth. d. in Kraft bestehenden Gesetze, Verordnungen u. Beschlüsse v. bleibender Bedeutung, bis zum 31. Dez. 1891
Altdorf. Huber.

Landbuch für den Kanton Unterwalden ob dem Wald
Sarnen . [Staatskanzlei Obwalden]. 1899-1966.

Landbuch Glarus, 1448-1769
[S.l.] . [s.n.]. [17--?]. 528 S..

Das Landbuch Kaiser Karls IV. von 1375
Riedel, Frank
2000. H. 4, S. 1; H. 5, S. 8.

Landbuch ksiÓestw ÂSwidnickiego i Jaworskiego
Jurek, Tomasz ¬[Hrsg.]¬
PoznaÂn. PTPN. Wydawnictwa Âzródlowe Komisji Historycznej / PoznaÂnskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk ; ....

¬Das¬ Landbuch oder offizielle Sammlung der Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen des eidgenössischen Kantons Uri
Altdorf. 1823.

<<Das>> Landbuch, oder, Offizielle Sammlung der Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen des eidgenössischen Kantons Ury
Fluelen . Franz Xaver Zgraggen. 1823-1826. 2 Bände.

Landbuch und Ämterbuch
Krüger, Kersten ¬[Hrsg.]¬
Marburg. Elwert. 1977. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen : 17, Quellen zur Verwaltungsgeschichte hessischer Territorien: Der ökonomische Staat Landgraf Wilhelms IV. ; 3.
ISBN 3-7708-0570-4

LANDBUCH VON NEU-POMMERN UND
BERGHAUS

¬Das¬ Landbuch von Oberhasle: verfaßt im Auftrage der Berner Regierung durch Hans Holzmann, Notarius, 1534
Willi, Andreas
Nachdr. [d. Ausg.] Meyringen 1890. Biel. Ruch-Beck. 1995. 49 S..

<<Das>> Landbuch von Schwyz in amtlich beglaubigtem Text
Kothing, Martin
Zürich [etc.] . Beyel. 1850. XV, 307 S..

¬Die¬ Landbürgermeistereiverfassung nach dem Entwurfe zu einer Landgemeindeordnung für das ganze preußische Staatsgebiet
Arnim, Achim ¬von¬
1923. VII, 212 Bl..

¬Der¬ Landbund: Organ der Pommerellischen Herd-Stutbuch Schweinezucht-Gesellschaft und des Schäfereiverbandes ; Blatt der Landwirte Pommerellens. ; Raiffeisenbote f. Pommerellen
Tczew. Helios-Verl.. 1936.

Landbund Calau: Verbandsblatt des Kreislandbundes Calau und des Junglandbundes Calau
Lübbenau. Scharff. 1927.

Landbund Friedeberg
Friedeberg, Nm.. Kreislandbund. 1922.

Landbund-Jahrbuch
Langensalza. Langensalzaer Tageblatt. 1922.

Landbund-Kalender
Rostock. Boldt. 1925 - 1929.

Landbund und andere landwirtschaftliche Organisationen
Berlin. 1925. Vortrags-Material für Landbundführer und -Redner. Reihe K ; 5.

Landbund und vaterländische Bewegung
Berlin. 1925. Vortrags-Material für Landbundführer und -Redner. Reihe K ; 10.

Landbund West-Sternberg
Reppen. 1921.

Landbund West- und Ost-Sternberg
Reppen. Landbund Weststernberg. 1932.

Landbutterbetriebe im Schwarzwald
Müller, Peter
Kassel. Gesamthochschulbibliothek. 1995. getr. Zählung. Arbeitsberichte zur angewandten Agrarökonomie ; 18.
ISBN 3-88122-840-3

Landbutterbetriebe im Schwarzwald
Müller, Peter
Witzenhausen. Univ. Gesamthochsch. Kassel, Fachbereich Landwirtschaft, Internat. Agrarentwicklung und Ökologische Umweltsicherung. 1995. [59] S. in getr. Zählung. Arbeitsberichte zur angewandten Agrarökonomie ; Nr. 18.
ISBN 3-88122-840-3 (kart.) : DM 12.00

Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige: n¯gra bebyggelsehistoriska nedslag = "Land", district and central-place in southern Sweden : some settlement-historical observations
Brink, Sven,

Das Land Caldera: utop. Roman
Hüfner, Heiner
1. Aufl. Rudolstadt. Greifenverl.. 1988. 265 S..
ISBN 3-7352-0106-7 (Pp.) : M 8.70

¬The¬ land called holy: Palestine in Christian history and thought
Wilken, Robert Louis
New Haven u.a.. Yale Univ. Press. 1992. XVI, 355 S. : Ill., Kt..
ISBN 0-300-05491-2

The land called Pacifica
Savage, Dema
[Pacifica]. Friends of the Sanchez Adobe,. 1983.. 12 p..

The Land camera, its probable effects on the photographic industry
Gilbert, Alfred G.
1949.. 57 leaves ;.

Land campaigns of the Civil War
Calore, Paul
Jefferson, NC [u.a.]. McFarland. 2000. IX, 262 S..
ISBN 0-7864-0323-3

¬Das¬ Land Canaan wie es Christus der Herr und Seine Apostel durchwandert
Sandrart, Jakob ¬von¬
[Nürnberg]. [ca. 1690]. 1 Kt. : Kupferstich ; 51 x 38 cm.

Land, cane and coconuts: papers on the rural economy of Fiji
Brookfield, Harold C. ; Ellis, Frank ; Ward, Ralph G.
Canberra. 1985. X, 251 S. : Kt.. Research School of Pacific Studies / Department of Human Geography: Department of Human Geography publications ; 17.
ISBN 0-86784-727-1

Land capability assessment methodology for rural-residential development and associated agricultural land uses
Wells, M. R. ; King, Peter Donald
South Perth. Dept. of Agriculture. 1989. 57 S.. Land resources series ; 1.
ISBN 0-7309-2598-6

Land capability classification for forestry in Britain
Bibby, J. S. ; Heslop, R. E. F. ; Hartnup, R.
Aberdeen. The Macaulay Land Use Research Institute. 1988. VI, 34 S.. Soil survey monograph.
ISBN 0-7084-0467-7

Land capability classification for wildlife-ungulates: summary report
Ironside, G.R.
Ottawa . 1980. XVI, 78 p..

<<The>> land capability classification of Sabah 1:250 000
Tolworth . Directorate of Overseas Surveys. 1977. 10 Karten.

Land Capability Classification. proceedings of a conference organized by the Agric. Development and Advisory Service and the Soil Survey of England and Wales
[[London] 1972]. London. H.M.S.O.. 1974. VI, 140 S. ; 8-o. Ministry of Agriculture Fisheries and Food : Technical Bulletin ; 30.

Land capability classification report: Perlis
1 Aufl.. [s.l.]. 1969. II, 16 Bl..

Land Capability for Forestry: South-West Scotland
Hudson, G. ; Bown, C.J.
Aberdeen . The Macaulay Land Use Research Insitute. 1989.

Land Capability for septic tank effluent absorption fields
Brouwer, J. ; Bugeja, R. M.
P.A/B. Canberra. Australian Gov. Publ. Service. 1983. Technical Paper. Australian Water Resources Council ; 80.
ISBN 0-644-02637-5

Land capability, recreational land-use and conservation strategies in a sensitive mountain environment: a method study from the Kiruna Mountains, Sweden
Bäck, L. ; Josefsson, M. ; Strömquist L.
Uppsala. Univ., Department of Physical Geography. 1989. VI, 68 S.. UNGI Rapport ; 73.
ISBN 91-506-0771-5

Land capability study of the Shires of Mandurah and Murray
Wells, M. R.
South Perth. Dept. of Agriculture. 1989. 120 S.,2 Kt.Beil.,3 Mikrofiches. Land resources seroes ; 2.
ISBN 0-7309-2638-9

Land capability survey of Trinidad and Tobago.
Brown, C. B.
Port of Spain? . 1965-. v..

Land capitalization, Tiebout mobility and the role of zoning regulations
Wheaton, William C.,
Cambridge, MA. MIT Center for Real Estate Development,. 1991.. 17 leaves.

Landcare: communities shaping the land and the future
Campbell, Andrew
St. Leonards, NSW, Australia. Allen & Unwin. 1994. XII, 344 p..
ISBN 1-86373-555-0

Landcare: a program for land degradation control : a study of Upper Burke's Creek in New South Wales, Australia
Hedqvist, Maria ; Lindström, Ann
Stockholm. Royal Institute of Technology, Dept. of Land and Water Resources,. 1993. 37 s. +.

Landcare in Australia: a critical review
Curtis, Allan
Albury. Charles Sturt University. 1995. 61 S.. Report ; 33.
ISBN 1-87575-813-5