La llengua a l'escola: (1714 - 1939)
Monés i Pujol-Busquets, Jordi
1. ed. Barcelona. Barcanova. 1984. 285 S.. Educació : Sèr. Educadors, idees, institucions.
ISBN 84-7533-152-1

La llengua al segle XX (I): el procés de normativització fins a la Guerra Civil
Ruiz, Francesc ; Sanz, Rosa
Valencia. Tandem Ed.. 1990. 50 S.. Quaderns d'activitats ; 7.
ISBN 84-87693-82-2

La llengua al segle XX (II): la situació sociolingüística actual
Ruiz, Francesc ; Sanz, Rosa
Valencia. Tandem Ed.. 1993. 89 S.. Quaderns d'activitats ; 8.
ISBN 84-87693-82-2

<<La>> llengua als mitjans de comunicació: actes de les Jornades sobre la Llengua Oral als Mitjans de Comunicació Valencians
Ferrando Francés, Antoni
València . Institut de Filologia Valenciana, Universitat de València. 1990. 289 S..

La llengua als països catalans
Marí Mayans, Isidor ; Ginebra, Jordi ; Melià, Joan
Barcelona. Fundació Jaume Bofill. 1992. 122 S.. Polítiques ; 2.
ISBN 84-85557-32-8

La llengua catalana
Triadú, Joan ; Badia i Margarit, Antoni M.
Barcelona. Ed. Franciscana,. 1963.. 152 S..

La llengua catalana a Andorra: estudi dialectològic dels seus parlars rurals
Riera Riera, Manel
Barcelona. Inst. d'Estudis Andorrans, Centre de Barcelona. 1992. 648 S..
ISBN 99920-2000-8

¬La¬ llengua catalana ahir i avui
Badia i Margarit, Antoni M.
Barcelona. Curial. 1973. 245 S.. Biblioteca de cultura catalana ; 3.
ISBN 84-7256-008-2

La llengua catalana a la Universitat Rovira i Virgili
Bofarull, Jordi de
1. ed. Tarragona. Univ. Rovira i Virgili, Servei LingÈuístic. 1995. IX, 188 S.. Textos de normalització lingÈuística ; 1.
ISBN 84-88693-02-8

La llengua catalana a l'edat Mitjana
Ruiz, Francesc ; Sanz, Rosa
Valencia. Tandem Ed.. 1990. 73 S.. Quaderns d'activitats ; 5.
ISBN 84-87693-89-X

La llengua catalana a les Balears en el segle XIX
Alomar Canyelles, Antoni Ignasi
1. ed.. Palma (Illes Balears). Ed. Documenta Balear. 2000. 64 S.. Quaderns d'història contemporània de les Balears ; 22.
ISBN 84-89067-75-9

La llengua catalana al segle XVIII
Balsalobre, Pep
1. ed. Barcelona. Quaderns Crema. 1995. 589 S.. Assaig ; 16.
ISBN 84-7727-142-9

¬La¬ llengua catalana al tombant del mil·leni: aproximació sociolingÈuística
Pradilla, Miquel Àngel
1. ed. Barcelona. Ed. Empúries. 1999. 290 S.. Biblioteca universal Empúries ; 129.
ISBN 84-7596-677-2

¬La¬ llengua catalana al tombant del millenni: aproximació sociolingÈuística
Pradilla, Miquel Àngel ¬[Hrsg.]¬
1. ed.. Barcelona. Ed. Empúries. 1999. 290 S.. Biblioteca universal Empúries ; 129.
ISBN 84-7596-677-2

¬La¬ llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX
Martínez i Taberner, Catalina
1. ed.. Palma. Univ. de les Illes Balears [u.a.]. 2000. 407 S.. Biblioteca Miquel dels Sants Oliver ; 13.
ISBN 84-8415-239-1

La llengua catalana a Tarragona: coneixement l'ús
Hernàndez Hernàndez, Francesc ; Martí Castell, Joan ; Mercadé Durà, Francesc
1. ed.. Barcelona. Columna Ed.. 1992. 154 S.. [Capitell] ; 16.
ISBN 84-7809-372-9

La llengua catalana des de Pompeu Fabra a Carles Riba
Badia Margarit, Antoni Maria
1963..

La llengua catalana en l'actualitat
Leprêtre, Marc [Hrsg.]
2. ed. rev. i ampliada. Barcelona. Generalitat de Catalunya, Dep. de Cultura. 1992. 52 S.. Publicacions de l'Institut de SociolingÈuística Catalana : Sèrie Informes ; 1.
ISBN 84-393-1932-0

<<La>> llengua catalana en l'actualitat
Carulla, Mireia
Barcelona . Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. 1990. 43 S..

¬La¬ llengua catalana i la seva normalització
Fabra, Pompeu ; Vallverdú, Francesc ¬[Hrsg.]¬
1. ed.. Barcelona. Ed. 62. 1980. 181 S.. ¬Les¬ millors obres de la literatura catalana ; 28.
ISBN 84-297-1556-8

¬La¬ llengua catalana i la seva normalitzaci o
Fabra, Pompeu ; Vallverdú, Francesc ¬[Hrsg.]¬
1. ed.. Barcelona. Ed. 62. 1980. 181 S.. Les millors obres de la literatura catalana ; 28.
ISBN 84-297-1556-8

La llengua catalana mil anys enrera
Bastardas, Joan
1. ed. Barcelona. Curial. 1995. 345 p.. Biblioteca de cultura catalana ; 79.
ISBN 84-7256-904-7

La llengua catalana segons Antoni Rubió i Lluch
Guilleumas, Rosalia
Barcelona. Editorial Barcino. 1957. 88 S.. Col.leccio Popular Barcino ; 179.
ISBN 84-7226-475-0

La llengua de la publicitat
Torrent, Anna M.
1. ed. Barcelona. Publ. de l'Abadia de Montserrat. 1999. 209 S.. Biblioteca Milà i Fontanals ; 33.
ISBN 84-8415-115-8

La llengua del poble: una mesura de catalanitat ; estudi de sociologia lingÈuística i cultural
Reixach, Modest
1. ed. Barcelona. Ed. Nova Terra. 1975. 303 S.. Col.lecció "Síntesi" : Sèrie "Documents a la recerca" ; 13.
ISBN 84-280-0840-X

La llengua del Rosselló, qÈuestió d'Estat: la integració lingÈuístca del Rosselló a França (1659 - 1789)
Iglésias, Narcís
1. ed. Girona. Eumo Ed.. 1998. 153 S.. Biblioteca universitària : Història de la llengua ; 7.
ISBN 84-7602-820-2

La llengua dels joves: comportaments i representacions lingÈuístics dels adolescents mallorquins
Melià, Joan
Palma de Mallorca. Univ. de les Illes Balears. 1997. 248 S..
ISBN 84-7632-306-9

La llengua dels mitjans de comunicació
Mollá Orts, Antoni J.
Alzira. Ed. Bromera. 1990. 119 S.. Graella ; 4.
ISBN 84-7660-050-X

La llengua dels mitjans de comunicació
Mollà, Toni
1. ed. Alzira. Edicions Bromera. 1990. 119 p.. Graella ; 4.
ISBN 84-7660-050-X

La llengua dels processos de crims a la Lleida del segle XVI
Farreny Sistac, Maria Dolors
Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. 2004. 615 S.. Biblioteca filològica ; 49.
ISBN 84-7283-729-7

La llengua dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX: la Decadència i la Renaixença
Ruiz, Francesc ; Sanz, Rosa
Valencia. Tandem Ed.. 1990. 81 S.. Quaderns d'activitats ; 6.
ISBN 84-87693-90-3

La llengua dels Valencians
Sanchis Guarner, Manuel
10. ed. Valéncia. Climent. 1985. 211 S.. Série "La unitat" ; 7.
ISBN 84-7502-082-8

La llengua de TV3
Bassols, M. Margarida
1. ed. Barcelona. Ed. Empúries. 1997. 153 S.. Les naus d'Empúries.
ISBN 84-7596-518-0

La llengua en el mðn del comerç: : l'actitud dels catalans davant l'ús comercial del catalÆ = La lengua en el mundo del comercio : la actitud de los catalanes ante el uso comercial del catalÆn = Language in the world of commerce : Catalans' attitude towards the commercial use of Catalan
[Barcelona . Direccið General de Política Lingüística]. D.L. 1988. 100 p..

La llengua en el mÐon del comerðc: l'actitud dels catalans davant l'Ðus comercial del catalÆa = La Lengua en el mundo del comercio : la actitud de los catalanes ante el uso comercial del catalÐan = Language in the world of commerce : Catalans' attitude towards the commercial use of Catalan.
[Barcelona]. Catalunya 1000 Anys,. [1988]. 100 p..

La llengua en la humanitat, la nació, i l'individu
Jespersen, Otto ; Vallverdú Canes, Francesc
2. ed.. Barcelona. Edicions 62. 1990. 238 S.. Llibres a l'abast ; 77.
ISBN 84-297-0102-8

¬La¬ llengua literària de Catalunya: Conferencia pronunciada a la Joventut Catòlica de Sabadell el 18 de maig de 1933 amb motiu del primer centenari de la publ. de l'Oda a la Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau
Montoliu, Manuel ¬de¬
Sabadell. Ed.Cultura Cristiana. 1933. 29 S..

La llengua maltractada: el castellà i el català a Catalunya del segle XVI al segle XIX
Marfany, Joan-Lluís
1. ed.. Barcelona. Ed. Empúries. 2001. 542 S.. Biblioteca universal ; 159.
ISBN 84-7596-840-6

La llengua nacional de Catalunya
Colomines, Joan
[Barcelona]. Generalitat de Catalunya,. 1992. 213 S.. Temes d'actualitat ; 5.
ISBN 84-393-1997-5

La llengua oral a l'escola: una introducció
Pujol Berché, Mercè ; Rio Pérez, María José del
1. ed.. Barcelona. Ed. de la Univ. Oberta de Catalunya. 1999. 118 S.. Col·lecció Manuals ; 28.
ISBN 84-8429-004-2

La llengua rifenya
Tilmatine, Mohamed
1. ed. Bellaterra. Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. 1995. 176 p.. Documents.
ISBN 84-490-0475-6

La llengua salvada
Canetti
Barcelona . Proa .

¬La¬ llengua silenciada: una història del català, del Cinccents al Vuitcents
Rafanell, August
1. ed. Barcelona. Ed. Empúries. 1999. 146 S.. Biblioteca universal Empúries ; 121.
ISBN 84-7596-630-6

La llengua, una convenció dialèctica
Solà, Joan
1. ed. Barcelona. Columna. 1993. 172 S.. A-Z ; 19.
ISBN 84-7809-418-0

¬L'¬ aller et le retour
Faraj, Hoceïn
Paris [u.a.]. ¬L'¬ Harmattan. 2001. 255 S.. Écritures.
ISBN 2-7475-1052-2

¬L'¬ allergie: roman
Vuilleumier, Jean
Lausanne. L'Age d'Homme. 1983. 154 S.. Bibliothèque L'Âge d'Homme.

L'allergie.
Halpern, Bernard N.,
Paris, . Presses universitaires de France,. 1965.. 126 p..

¬L'¬allergie alimentaire
Paris. Méditions Carline. 1997. 32 S. : graph. Darst.. Allergie & immunologie ; 29,juillet., Hors Sér..

L' ALLERGIE ALIMENTAIRE : LYON , 5 DEC. 1981 / CONFERENCES LYONNAISES D'IMMUNO-ALLERGOLOGIE APPLIQUEE

¬L'¬ allergie alimentaire chez l'enfant: IVe Journée Grenobloise de Nutrition Pédiatrique, Grenoble, 15 juin 1990
Chouraqui, J.-P. ¬[Hrsg.]¬
1990.

L'allergie au "Frullania": son role dans la "dermite du bois de chene"
Bancons, Francoise
Bordeaux , . 1966. 102 s..

L'allergie au "frullania" son role dans la "dermite du bois de chene"
Bancons, Francoise.
1966.. 102 p..

¬L'¬ allergie au travail
Rousselet, Jean
2.ed.. Paris. Éd. du Seuil. 1974. 254 S.. Points: Actuels. 20..
ISBN 2-02-004920-1

L'allergie aux bacteries de l'appareil respiratoire chez l'enfant asthmatique: (contribution personelle)
Maillard, Rosa
Lille , . 1966. 100 s..

L'allergie aux piqûres d'hyménoptères: à propos de 37 observations d'accidents par piqûres d'hyménoptères
Guillaume, Michel,
[Lyon. Université Claude-Bernard],. 1974..

¬L'¬ allergie digestive
Sarles, Henri ; Gauthier, André-Pierre
Paris. Masson. 1961. 139 S..

¬L'¬ allergie digestive
Froehlich, A. L. ¬[Hrsg.)¬
[Bruxelles]. [Acta med. Belgica]. [1953]. 213 - 428 S. ; 8-o. Acta gastro-enterologica Belgica ; 16,4/5.

¬L'¬ allergie fiscale
Auberger, Philippe
[Paris]. Calmann-Lévy. 1984. 244 S.. Questions d'actualité.
ISBN 2-7021-1340-0

L'allergie à la pénicilline au cours du traitement ambulatoire de l'infection syphilitique
Bonnevie, Paule.
1963.. 28 leaves..

¬L'¬ allergie respiratoire chez l'enfant: Pontault Combault, 11 - 13 juin 1998
Paris. Elsevier. 1999. 113s S. : Ill., graph. Darst.. Archives de pédiatrie ; 6, Suppl. 1.

L'allergie respiratoire fungique
Boutin, Christian Louis-Marie
Marseille , . 1966. 180 s..

L'allergie respiratoire Pollinique en Provence
Giraud-Michel, Odette.
1956.. 92 p..

¬L'¬ Allergie tuberculeuse chez le nourrisson vacciné au BCG per os
Stein, pierre
Rolle. Rod.. 1951. 43 S..

L'allergie tuberculeuse chez l'homme ...
Canetti, Georges
[Paris]. Flammarion,. [1946]. p. cm.

La lletra i l'esperit: estudis i parlaments
Gayà, Miquel
Palma de Mallorca. Moll. 1978. 122 S..
ISBN 84-400-4543-3

<<L'>>Allevamento in bacini di pesci destinati al ripopolamento: le malattie dei pesci e le possibilità di lotta
Berna . 1972. 60 p..

L' allègement des charges sociales sur les bas salaires: rapport au Premier ministre
Paris. Documentation Française. 1996. 91 S.. Collection des rapports officiels.
ISBN 2-11-003589-7

Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Imienia OssoliÂnskich. 1990. XXXV, 554 S..
ISBN 83-04-03630-4

L'allégorie
Paris. Presses Univ. de France. 1986. 159 S.. Corps écrit ; 18.
ISBN 2-13-039471-X

¬L'¬ allégorie
Masson, André
Paris. Presses Univ. de France. 1974. 122 S. : Ill.. Que sais-je ; 1576..

¬L'¬ allégorie corps et âme: entre personnification et double sens
Gardes-Tamine, JoÉelle
Aix-en-Provence. Université de Provence. 2002. 250 S..
ISBN 2-85399-522-4

¬L'¬ allégorie corps et âme: entre personnification et double sens
Tamine-Gardes, Joëlle
Aix-en-Provence. Publ. de l'Univ. de Provence. 2002. 250 S. : 21 x 15 cm.
ISBN 2-85399-522-4

L' allégorie dans la peinture: la représentation de la charité au 17. siècle ; Caen 27 juin -13 oct. 1986
Caen. 1986. 71 S..

¬L'¬ allégorie dans la peinture: la représentation de la charité au XVIIe siècle ; Caen 27 juin 13 oct. 1987 Musée des Beaux Arts de Caen
Montrond, Henri ¬de¬
Caen. 1986. ca. 200 S. : zahlr. Ill..

L'allégorie de la féminité: deuil d'une civilisation et mutation d'identité dans "Le fils du pauvre" de M. Feraoun
Khadda, Naget

¬L'¬ allégorie de l'antiquité à la Renaissance
Pérez-Jean, Brigitte ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Paris. Champion. 2004. 684 S.. Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance ; 43.
ISBN 2-7453-1007-0

¬L'¬ allégorie du patrimoine
Choay, Françoise
Paris. Ed. du Seuil. 1992. 272 S. : Ill.. La couleur des idées.
ISBN 2-02-014392-5

L'allégorie est assez claire, pour se paser de comentaire
[1788]. 1 print.

L' alliance: roman
Carrière, Jean-Claude
Paris. Laffont. 1963. 219 S..

¬L'¬ alliance: récit
Bronsard, Marie
Cognac. Le temps qu'il fait. 1988. 108 S..
ISBN 2-86853-064-8

¬L'¬ alliance: la théologie de l'alliance dans la Bible et dans la tradition
Bern. 1987. 90 S. : graph. Darst.. Collection Foi, Église, oecuménisme ; 1.

L'alliance: France-Tunisie
Limam, Zyad

¬L'¬ alliance agricole: hebdo de l'AAB
Bruxelles. 1961.

¬L'¬ alliance agricole belge: organe professionnel de l'Alliance Agricole Belge, fédération générale des agriculteurs, horticulteurs et petits éleveurs de Wallonie
Bruxelles. 1949.

¬L'¬ Alliance atlantique: Essai de phénoménologie politique
Delmas, Claude
Paris. Payot. 1962. 278 S.. Bibliothèque historique.

¬L¬' Alliance atlantique: les trente premières années
Gasteyger, Curt ¬[Hrsg.]¬
Genève. 1979. 155 S.. Annales d'études internationales ; 10.

L' Alliance atlantique: structure, faits et chiffres
Bruxelles. Service de l'information de l'OTAN,. 1981.. 408 S..

L'Alliance Atlantique et le Pacte de Varsovie: etude comparative
reimpression. Bruxelles. 1979. 24 S..

L'Alliance Atlantique et l'OTAN, 1949 - 1999: un demi-siècle de succès
Pascallon, Pierre
Bruxelles. Bruylant. 1999. 571 S.. Organisation internationale et relations internationales ; 51.
ISBN 2-8027-1335-3

¬L'¬ alliance atlantique, les trente premières années
Gasteyger, Curt ¬[Hrsg.]¬
Genève. Ass. des Anciens Etudiants de l'Inst. Univ. de Hautes Etudes Internat.. 1979. 155 S.. Annales d'études internationales ; 10.

¬L'¬ alliance atlantique à l'heure du dégel
Fontaine, Andre
Paris. Calmann-Lévy. 1959. 221 S..

L' Alliance Atlantique pour le XXIe siècle
Cahen, Alfred
Bruxelles [u.a.]. PIE Lang. 2001. 139 S.. Collection la cité européenne ; No. 25.
ISBN 90-5201-945-2 brosch. : DM 45.00, sfr 45.00, bfr 900.00

¬L'¬ Alliance autrichienne
Broglie, Jacques V. ¬de¬
Paris. Lévy. 1897. 460 S. ; 8-o.

¬L¬'alliance avec la nature
Chalier, Catherine
Paris. Cerf. 1989. 212 S.. La nuit surveillée.
ISBN 2-204-03173-9

¬L'¬ alliance balkanique
Gesov, Ivan E.
Paris. 1915.

L'Alliance balkanique [par] Iv.-E. Guéchoff.
Gesov, Ivan Evstratiev
Paris, . 1915..

¬L'¬ Alliance Belgique-Luxembourg.: discours prononcé le jeudi 26 décembre 1918 au Palais de Justice de Bruxelles â la tribune de la Conférence du Jeune Barreau
Nothomb, Pierre
Bruxelles. Libr. nat. d'art et d'hist.. 1919. 20 S. ; 8-o.

L'alliance Bonn - Prétoria: la politique d'expansion de la République fédérale (ouest) allemande en Afrique du Sud et sa base en République sud-africaine ; mémorandum
Dresden. Ed. Zeit im Bild. 1967. 104 S..

¬L'¬ alliance brisée: le Western des années 1920
Leutrat, Jean-Louis
Lyon. Presses Univ. de Lyon, Inst. Lumière. 1985. 448 S.. Collection Lumière.
ISBN 2-7297-0266-0

¬L'¬ alliance brisee: le western des années 1920
Leutrat, Jean-Louis
Lyon. Pr. Univ. de Lyon. 1985. 448 S. : Ill.. Collection lumière.
ISBN 2-7297-0266-0

<<L'>> alliance coopérative internationale
Watkins, William Pascoe
London . Alliance Coopérative Internationale. 1971. 412 S..

L'"Alliance" dans les communautés du bassin méditerranéen à la fin du 19ème siècle et son influence sur la situation sociale et culturelle: actes du deuxième Congrès international de recherche du patrimoine des juifs sépharades et d'Orient 1985
ÏSwarÖsfûqs, ÏSim°ôn
[Jerusalem]. Misgav Yerushalayim. 1987. xcv, 42 p., [8] p. of plates. Travaux et recherches de Misgav Yerushalayim.
ISBN 965-296-006-3

<<L'>>alliance de 1584 entre Berne, Zurich et Genève: notice historique
Fazy, Henri
Genève . Imprimerie Centrale Genevoise. 1891. 127 S..

¬L'¬Alliance de la Démocratie Socialiste: procès-verbaux de la Section de Genève ; (15 janv. 1869 - 23 déc. 1870)
Andréas, Bert ; Molnár, Miklós
Genève. Droz. 1964. 134 S.. Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales ; No. 44.

¬L'¬ Alliance de la démocratie socialiste et l'association internationale des travailleurs: rapport et documents publ. par ordre du congrès international de la Haye
Londres [u.a.]. Darson [u.a.]. 1873. 173 S. ; 8-o.

¬L'¬ alliance de la démocratie socialiste et l'Association Internationale des Travailleurs: rapport et documents publiés par ordre du Congrès International de La Haye
Marx, Karl ; Engels, Friedrich
Londres. Darson [u.a.]. 1873. 137 S..

¬Die¬ Angst reist mit: Roman
Ambler, Eric ; Hertenstein, Walter ¬[Übers.]¬
Zürich. Diogenes. 1975. 252 S.. Ambler, Eric: Werkausgabe ; 6.

L' "Alliance de l'Ancien et du nouveau testament": tableau inédit de Noël Coypel, précisions historiques et iconographieques
Brouzet, David
2006.

¬L'¬ alliance des armes et des lettres de M. le Prince
Paris. 1652.

¬L'¬alliance des grandeurs et abbaissemens du verbe divin dans le mystère de l'incarnation
Ragon, Jean B.
Paris. Muguet. 1662. 661 S. ; 4-o.

¬L'¬ alliance des peuples
Genève. Michod. 1849.

¬L'¬ alliance des peuples: journal des nationalités démocratiques
Paris. Schneider. 1848.

Report of the Working Group to Review the System of Cash Credit: journal des Nationalités Démocratiques
Reprinted. Bombay. 1986. 81 S..

¬L'¬ Alliance des princes de l'empire germanique
Dohm, Christian Conrad Wilhelm ¬von¬ ; Renfner, Henri ¬[Übers.]¬
Cologne. Lumscher. 1794. 132 S. ; 8-o.

L'alliance des princes de l'Empire Germanique
Dohm, Chretien Guillaume.
A la Haye. P.F. Gosse,. 1786.. 144 p..

¬L'¬alliance à distance: les relations économiques germano-espagnoles de 1936 à 1945
Ruhl, Klaus-Jörg
1980.

¬L'¬ Alliance Démocratique: correspondance hebdomadaire ; organe officiel de l'Alliance Démocratique
Paris. Alliance. 1934.

L'alliance du désir: le cantique des cantiques revisité
Faessler, Marc ; Carrilio, Francine
Geneve. Labor et Fides. 1995. 89 p..
ISBN 2-8309-0781-7

L'alliance du train et de la Grande Boucle, une vieille histoire: centenaire du Tour de France
Carrière, Bruno
2003. Ill..

L' alliance en action: les écoles de l'Alliance israélite universelle dans l'empire du Maroc (1862-1912)
Harrus, Elias
Paris. Nadir, Alliance Israélite Universelle. 2001. 138 S..
ISBN 2-902969-79-1

L'alliance et l'exil
Kalfa, Ariane,
Paris. Harmattan,. c2004.. 217 p. ;.

¬L'¬ alliance fragile: socialistes et communistes français (1922 - 1983)
Donneur, André
Montréal. Éd. Nouvelle Optique. 1984. 319 S.. Matériaux.
ISBN 2-89017-042-X

L'alliance fragile: socialistes et communistes français <1922-1983>
Donneur, André
(Montréal). Nouvelle Optique. 1984. 319 S.. Matériaux.
ISBN 2-89017-042-X

L' Alliance Française: histoire d'une institution
Bruézière, Maurice
Paris. Hachette. 1983. 247 S..
ISBN 2-01-009341-0

L' Alliance Française de Copenhague a cent ans: 1884 - 1984
Gerlach-Nielsen, Merete
Copenhague. 1985. 77 S. : Ill..

L'alliance française de Gothembourg 1892-1902. Historique et liste des adhérents.
Göteborg, . 1902..

L'alliance française de Gothembourg 1892-1912: Historique et liste des adhérents
Selander, Hugo
Göteborg, . 1912.

L'alliance française de Gothembourg 1892-1942: historique : un demi-siècle d'amitié franco-suédoise ¿ Gothembourg : Liste des adhérents
Göteborg. Gumpert,. 1942. 22,(1)s.