Läkarnas sjukskrivningsmönster: en enkät till sjukskrivande läkare
Karlsryd, Eva
Stockholm. Försäkringskassan Stockholms lñ,. [1994]. 74 s..

Läkarnes rätt att från apotek utskriva brännvin.
Holmgren, Israel Frithiofsson
Stockholm, . 1917..

Läkaryrket i förändring: en studie av den medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering
Einarsdottir, Torgerdur
Göteborg. 1997. 314 S. : graph. Darst.. Monograph from the Department of Sociology ; 63.
ISBN 91-628-2412-0

Läke-bok: kloka berättelser till tröst
Remen, Rachel Naomi ; Warne, Ingrid
Stockholm. Svenska förl.,. cop. 1999 ; . 342, [1] s. ;.

Läkedom för själen: ett stadsbibliotek i en park i Linköping
Ahlzén, Karin
1997. Lösa blad i mapp.

Läkekonsten med kalt watten i hela dess omf¯ng: eller tydlig anvisning att genom bruket af kalt vatten hastigt och fullkomligt läka de mästa och sv¯raste af menniskans sjukdomar, jemte et bihang inneh¯llande ett urval af sjukdomshistorier
Fabricius, Friedrich Gottfried Andreas von,
Uddevalla. A.M. Hallgrén,. 1836. 270 s..

Läkekonst p¯ nya vägar: akupunktur - biofysik - helhetsmedicin : [diagnostik och behandlingsmetoder inom naturmedicinen]
Schjelderup, Vilhelm ; Olsson, Synnöve
Stockholm. Wahlström & Widstrand,. 1983 ; . 237, [1] s..

Läkemdel vid hjärt-kärlsjukdomar: hypertoni, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke
Nilsson, Ann ; Erlandsson, Inger
Stockholm. Apoteksbolaget,. cop. 1995. 89 s..

Läkemedel för försvarsmaktens sjukv¯rd i krig: handbok försvarsmaktens läkemedel 1997
Stockholm. Försvarsmakten,. 1997. 205 s..

Läkemedel i priskonkurrens
Stockholm. Fritze. 1997. 187 S.. Statens offentliga utredningar ; 1997,165.
ISBN 91-38-20757-5

Läkemedel i vård och handel: om en säker, flexibel och samordnad läkemedelsförsörjning
Stockholm. Fritze. 1998. 389 S.. Statens offentliga utredningar ; 1998,28.
ISBN 91-38-20851-2

Läkemedel och hälsa: betänkande av 1983 års Läkemedelsutredning
Stockholm. Allmänna Förl.. 1987. 419 S.. Statens offentliga utredningar ; 1987,20.
ISBN 91-38-09806-7

Läkemedel och kompetens
Stockholm. Fritze. 1993. 67 S.. Statens offentliga utredningar ; 1993,106.
ISBN 91-38-13496-9

Läkemedel och trafik: rapport med förslag från Nordiska läkemedelsnämndens expertgrupp till märkning av läkemedel som kan nedsätta förmågan att uppträda som trafikant
[Stockholm. Fritzes hovbokh. (distr.)]. 1977. 72 p.. NU-serien ; 1977:11.
ISBN 91-7052-323-1 : kr11.60

Läkemedelsanvändning - problem och möjligheter: en bok om bakgrunden till stiftelsen NEPI
Bratthall, Birgitta ; Nilsson, J. Lars G. ; Westerholm, Barbro
Stockholm. Apotekarsocieteten. 1994. 124 S..
ISBN 91-86274-57-0

Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes: insulinbehandling med mera
Eliasson, Björn, ; Jansson, Per-Anders,
Göteborg, . 2001. 24 s..

Läkemedelsfr†gan i Norden i ljuset av psykofarmakakontollen
Bruun, Kettil _[Hrsg.]_
Stockholm. Bokförl. Prisma. 1982. 315 S..
ISBN 91-518-1541-9

Läkemedelshantering
Fritzson, Fred ; Johansson, Dovey ; Karlsson, Boel
Andra upl. Nacka. Esselte Studium. 1982. 60 S..
ISBN 91-24-31835-3

Läkemedelshantering: råd och anvisningar för Landstinget Västernorrland : 1997
[Härnösand]. Landstinget Västernorrland,. 1997. 60 s..

Läkemedelshantering: råd och anvisningar för sjukvårdspersonal i Stockholms län
Stockholm. Landstinget,. 1997. 56 s..

Läkemedelskemi
Danielsson, Bengt ; Claesson, Alf
4., omarb. uppl. Stockholm. Svensk Farmaceutisk Tidskrifts Förl.. 1982. 293 S..
ISBN 91-86274-06-6

Läkemedelskemi
Claesson, Alf ; Danielsson, Bengt ; Svensson, Uno
2. uppl. Stockholm. Apotekarsocieteten. 1996. Getr. Zählung.
ISBN 91-86274-67-8

Läkemedelskommittéernas framtida roll
Jendteg, Stefan, ; Persson, Malin
Lund. Institutet för hälso- och sjukvrdsekonomi (IHE),. 1996. 38 s..

Läkemedelskongressen 2005, 24-26 oktober: Stockholm City Conference Centre
Stockholm. Läkemedelsakademin,. [2005]. 176 s..

Läkemedelskontroll: EU och Norden
Rosenqvist, Pia ; Skorpen, Ann-Mari
Helsingfors. Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD),. 1996. 173 s..

Läkemedelsmatematik p¯ v¯rdhögskola. 1: En kartläggning av typfel
Johansson, Hans ; Rosander, Reine
Jönköping. Jönköpings lñs landsting : Hälsohögsk.,. [1986]. 20, [21] bl..

Läkemedelsnamn: ordförklaring och historik
Lindgren, John
Lund. Gleerupska Univ.-Bokh.. 1986.
ISBN 91-86274-18-X

Läkemedelspatent: patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv
Domeij, Bengt
Stockholm. Jure. 1998. XVIII, 566 S.. Rättsvetenskapliga biblioteket ; 8.
ISBN 91-7223-037-1

Läkemedelsräkning för sjuksköterskor - cd-rom
Björkman, E ; Hagberg, M
Studentlitteratur AB,. 2002.

Läkemedelsresistenta Haemonchus contortus hos f¯r och get i Malaysia
Palmers, Cecilia
Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet,. 2006. 26 s..

Läkemedel vid angina pectoris
Andersson, Karl-Erik, ; Johansson, Bengt W.,
Uppsala. Socialstyr:s läkemedelsavd. ;. 1982 ; . [10], 95, [7] s..

Läkemedel vid angina pectoris
Johansson, Bengt ; Johansson, Gillis
1971. 2 vol., 54, 19 s..

Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar: hypertoni, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke
Nilsson, Ann, ; Erlandsson, Inger,
Stockholm. Apoteksbol.,. cop. 1995 ; . 89 s..

Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar.
Öhrner, Boel, ; Nilsson, Ann,
Stockholm. Apoteksbol.,. 1989 ; . 39 s..

Läkemedel vid reumatiska sjukdomar: ur ett MOD-perspektiv : muntlig omsorg i dialog
apoteket,. 2001. 72 s..

Läkemedel vid tropiska parasitinfektioner
Beermann, Björn
Stockholm. Apoteksbolaget. 1981. 96 S..
ISBN 91-85574-13-9

The Laeken council
Ludlow, Peter W.
Brussels. EuroComment. 2002. X, 243 S.. European Council Commentary ; Vol. 1, Nr. 1.
ISBN 90-77110-01-1

Läke- och örte-böcker fran sveriges medeltid
Klemming, Gustaf Edvard [Hrsg.]
Stockholm. Norstedt. 1886. 504 S.. Svenska Fornskrift-Sällskapet. Samlingar, serie 1. 82.84.90.

Läke- och Örte-Böcker från Sveriges Medeltid
Klemming, Gustaf Edvard
Stockholm. Norstedt. 1883. 504 S.. Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet ; 26.

Läke- och örte-böcker från Sveriges medeltid
Klemming, Gustaf E.
Stockholm. Norstedt. 1883-1886. 504 S.. Svenska Fornskriftsällskapet: Samlingar. ; Bd. 26..

Läkepedagogisk diagnostik
König, Karl ; Molin, Tor
Järna. Telleby. 1979 ; . 79, [1] s. ;.

Läkerol: bröst-tabletten Extra
[1965]. 1 affisch.

Läkitus Egiptusesse
Paan, Martin
Tallinn. Tuul & Nool. 1998. 143 S..
ISBN 9985-60536-5

Läkkäiden depressiot: epidemiologinen tutkimus = Depression in the elderly : an epidemiological study
Pahkala, Timmo
Helsinki, . 1990.

Läksi puut ylenemähän, Metsien hoidon historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden läpimurtoon 1870-luvulla
Tasanen, Tapani
Joensuu. Joensuun Tutkimuskeskus. 2004. 443 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 920.
ISBN 951-40-1920-2

La elaboración de la Constitución de 1978
Peces-Barba, Gregorio
Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1988. 299 p.. Colección Estudios Políticos ; 31.
ISBN 84-259-0810-8

La elaboración del canon en la literatura española del siglo XIX: (Barcelona, 20-22 de octubre de 1999)
Díaz Larios, Luis F.
1. ed. Barcelona. PPU. 2002. XIX, 451 S..
ISBN 84-477-0816-0

La elaboración del círculo productivo romano como imperio mediterráneo (348-218 AC): materiales arqueológicos para una historia crítica del período medio-republicano
Domínguez Pérez, Juan Carlos
Oxford. Archaeopress. 2003. VIII, 219 S.. BAR international series ; 1137.
ISBN 1-8417-1332-5

La elaboración literaria del Martín Fierro.
Azeves, Angel Héctor.
La Plata. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. [1960]. 138 p. ;.

La elaboración literaria del viaje a "Tierra adentro": "Una excursión a los indios ranqueles", de Lucio V. Mansilla
Agresti, Mabel Susana
1998.

La ela de Milet
Mestres, Albert
1. ed. Barcelona. Proa. 1998. 211 p.. A tot vent.
ISBN 84-8256-557-5

Laela Sayigh, marine biologist
[New York]. Scholastic,. c1996.. 1 videocassette (5 min.).

La elasticidad de sustitución intertemporal con preferencias no separables intratemporalmente: los casos de Alemania, España y Francia
Márquez de la Cruz, Elena ; Martínez Cañete, Ana Rosa ; Pérez-Soba Aguilar, Inés
2005. Online-Ressource, 40 p., text. Documento de trabajo ; 209.

¬La¬ elasticidad ingreso de las importaciones, comercio Norte - Sur y desarrollo desigual
Dutt, Amitava Krishna
2002.

La elasticidad precio del café mexicano: un modelo para una canasta de bienes, 1976 - 2000
Martínez Damián, Miguel Ángel ; Salinas Callejas, Edmar
2004.

L'AELE A UNE CROISEE DE CHEMINS ET AUTRES TRAVAUX DE CONCOURS PRESENTES POUR LE 20E ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE / ASSOCIATION EUROP. DE LIBRE-ECHANGE
GENEVE. 1980. 80 S..

¬La¬ Elección de Fernando 4. rey de romanos: Corresponcencia del 3. Marqus de Castel-Rodrigo Don Francisco de Moura. Durante el tiempo de su ambajada en Alemania (1648-1656)
Madrid. Selbstverl.. 1929. 555 S.. Documentos de mi archivo.

La elección de la barbarie: liberalismo frente a ciudadanía en la sociedad contemporánea
Ridao, José María
1. ed.. Barcelona. Tusquets. 2002. 191 S.. Colección Kriterios ; 7.
ISBN 84-8310-803-8

La elección de las drogas: examen de las políticas de control
Rementería, Ibán de
1. ed.. Lima. Fundación Friedrich Ebert. 1995. 169 S..
ISBN 84-8388-013-X

La elección de las inversiones: Criterios y métodos
Massé, Pierre
Vedado, Habana. Ed. revolucionaria [usw]. 1969. XVII, 536 S..

La elección de los fantasmas
Angeles, Guadalupe,
Guadalajara. Editorial Conexión Gráfica,. 2002.. 154 p., [4] leaves of plates.

La elección de técnica en el cultivo triguero y el atraso de la agricultura española a finales del siglo XIX
Simpson, James Patrick
1987.

La elección presidencial de Manuel González, 1878 - 1880: preludio de un presidencialismo
Ponce Alcocer, María Eugenia
1. ed.. México, D.F.. Univ. Iberoamericana, Dep. de Historia. 2000. 301 S..
ISBN 968-859403-2

La elecciÐon de la barbarie: liberalismo frente a ciudadanÐia en la sociedad contemporÐanea
Ridao, JosÐe MarÐia.
Barcelona. Tusquets Editores,. 2002.. 191 p. ;.

La eleccion presidencial mediante doble vuelta en Latinoamerica
Martinez, Rafael
Barcelona. Insitut de Ciences Politiques i Socials. 2004. 588 S.. Workshop Barcelona ; 19.
ISBN 84-608-0187-X

La eleccíon de Manuel González, 1878-1880: preludio de un presidencialismo
Ponce Alcocer, María Eugenia Patricia
México, D.F. Universidad Iberoamericana. 2000. VI, 325 S.. El pasado del presente.
ISBN 968-859-403-2

La "Electra" de Sófocles y La "Medea" de Eurípides.
Ibscher, Gred.
[Lima? . 1966]. 18 p..

La electricidad al alcance de todos,
Graetz, Leo, ; Terradas é Illa, Esteban,
Barcelona, . G. Gili,. 1941.. 3 p..

La electricidad en 20 lecciones
Barona Gurrea, José
6. reimpr. Barcelona. Marcombo. 1980. 182 S..
ISBN 84-267-0070-5

La electricidad en Jalisco
Alfaro Anguiano, César Gabriel
Guadalajara, Jal. Méx.. Gobierno del Estado de Jalisco, Secr. General, Unidad Editorial. 1988. 102 S.. Colección Temática jalisciense ; Nr. 21.
ISBN 968-832342-X

La electrificación de los grandes paisajes geograficos venezolanos
Vila, Marco Aurelio
1957.

La electrificación de los grandes paisajes geográficos venezolanos
Vila Comaposada, Marc-Aureli
1957.

La electrónica en el automóvil
Castro Vicente, Miguel de
3. ed. Barcelona. Ed. CEAC. 1990. 364 S. : Ill., graph. Darst.
ISBN 84-329-1024-4

¬La¬ electrologia medica en la espana del XVIII
Zaragoza Rubira, Juan Ramón
Sonderdr.. [S.l.]. 1962. S. 223 - 242.

L'AELE d'hier Æa demain =: EFTA from yesterday to tomorrow
Du Bois, Pierre ; Hurni, Bettina
GenÆeve. Association europÐeene de libre-Ðechange,. 1987.. 196 p..

L'aele d'hier à demain: EFTA from yesterday to tomorrow
Bois, Pierre du ; Hurni, Bettina
Genève. L'Inst. Univ. dEtudes Européennes. 1987. 196 S..
ISBN 92-9073-001-3

L'AELE d'hier à demain
DuBois, Pierre
Genève. Ass. Europ. de Libre-Échange. 1987. 196 S..
ISBN 92-9073-001-3

La elegía
López Bueno, Begoña ; Alcina, Juan Francisco
Sevilla. Univ. de Sevilla, Secretariado de Publ.. 1996. 368 S..
ISBN 84-472-0323-9

La elegía erótica latina
Luck, Georg,
[Sevilla]. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,. 1993.. 193 p. ;.

¬La¬ elegía funeral en memoria de Federico García Lorca: (introducción al género y antología)
Poeta, Salvatore J.
Madrid. Ed. Playor. 1990. 267 S.. Colección Nova Scholar.
ISBN 84-359-0672-8

La elegía romantica española
Díez Taboada, María Paz
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 1977. 294 S.. Anejos de Revista de literatura ; 39.
ISBN 84-00-03684-0

La elegía romántica española
Díez Taboada, Maria Paz
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1977. 294 S.. Anejos de Revista de literatura ; 39.
ISBN 84-00-03684-0

La elegida: la historia de la hija de Jesús y María Magdalena
Ramos, Omar Amadeo
1. ed. Buenos Aires. Grupo Ed. Planeta. 2005. 395 S..
ISBN 950-49-1439-X

LAE ... Leseranalyse Entscheidungstraeger in Wirtschaft und Verwaltung
Frankfurt, M.. GWA. 1994.

Laelia: a comedy acted at Queen's College, Cambridge probably on March 1st, 1595 ; Now first printed with an introduction and notes
Smith, George C. ¬[Hrsg.]¬
Cambridge. 1910.

Laelii Altogradi Patriti Lucensis ... Consiliorum sive responsorum in celebrioribus controversiis coram judicibus diversorum Italiae tribunalium agitatis redditorum & rerum super iis judicatarum liber primus[-secundus]: in quo plures arduae juris quaestiones circa judicia, contractus ... aliaque in usu forensi frequentiora ... iuxta veras & receptas doctorum sententias .. elocutione resolvuntur : cum additionibus suis locl units of chain stores,
Altogradi, Lelio,
Ann Arbor, . University of Michigan, School of Business Administration, Bureau of Business Research,. 1935.. iv, 99 p..

Laelii Bisciolae ... Horarvm Svbsecivarvm Tomus ...
Bisciola, Lelio
Ingolstadt. Sartorius. 1611. 4-o.

Laelii Bisciolae ... Horarvm svbsecivarvm tomus ... In qvibvs pleraqve ex philologia, et encyclopædia, et omnibvs fere scientis, ac tribus præcipuis linguis Hebræa, Græca, Latina, non vulgaria explicata, adnotatis, emendatis, enucleatis plurimis omnis generis scriptorum locis ...
Bisciola, Lelio
1611.

¬Laelii Taurelii¬ Ad Gallum, et legem Velleam, Catonem, et Paulum enarrationes
Torelli, Lelio
Lugduni. 1545.

La eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas: implicaciones para México
Contreras Castillo, José María
2005.

La elipse templaria
Caballero, Abel
1. ed. Barcelona. Martínez Roca. 2001. 442 S.. Colección Novela histórica.
ISBN 84-270-2641-2

La elipsis en la teoría gramatical
Hernández Terrés, José Miguel
Murcia. Univ. de Murcia. 1984. 287 S.. Publicaciones del Departamento de LingÈuística General y Crítica Literararia de Murcia.
ISBN 84-86031-56-7

La elipsis en la teoría grammatical
Hernández Terrés, José M.
Murcia. Univ. de Murcia. 1984. 287 S.. Publicaciones del Departemento de Lingüistica General y Critica Literaria.
84-86031-56-7

La elisión sintáctica en español
Brucart, José M.
Bellaterra. Publ. de la Univ. Autònoma de Barcelona. 1987. 267 S..
ISBN 84-7488-152-8

La elite de los periodistas: cómo son, qué piensan, de qué forma entienden la profesión, quién les presiona y cuáles son las aficiones de los periodistas más importantes de España
Diezhandino, María Pilar ; Bezunartea, Ofa ; Coca, César
Bilbao. Univ. del País Vasco. 1994. 236 S.. Serie de comunicación ; 2.
ISBN 84-7585-625-X

La elite en Cartagena y su tránsito a la República: revolución política sin renovación social
Ripoll, María Teresa
1. ed. Bogotá. Univ. de los Andes [u.a.]. 2006. XXIV, 174 S..

Laelius
Cicero, Marcus Tullius
Heidelberg. Kerle. 1967. Heidelberger Texte / Lateinische Reihe ; 2.

Laelius: de amicitia
Cicero, Marcus Tullius ; Fitzek, Alfons ¬[Hrsg.]¬
Paderborn. Schöningh. 1974. 77 S.. Lateinische Klassiker.
ISBN 3-506-10740-2

Laelius: Über die Freundschaft
Cicero, Marcus Tullius
Stuttgart. Reclam. 1981. 87 S.. Universalbibliothek ; 868.
ISBN 3-15-000868-9

Laelius: de amicitia dialogus ; mit einem Commentar zum Privatgebrauche für reifere Gymnasialschüler und angehende Philologen
Seyffert, Moritz Anton ; Müller, Carl Friedrich Wilhelm
2. Aufl. besorgt von C. F. W. Müller. Leipzig. Holtze. 1876. XII, 589 S..

Laelius: über die Freundschaft
Cicero, Marcus Tullius ; Feger, Robert [Hrsg.]
[Nachdr.]. Stuttgart. Reclam. 2004. 87 S.. Reclams Universal-Bibliothek ; 868.
ISBN 3-15-000868-9

Lischer Atemwegserkrankungen, deren Ursache und ihre Vermeidung
Cicero, Marcus Tullius
München. 1982. 114, III S..

Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen: Loseblatt-Handbuch mit Texten, Kommentierungen und Länderberichten
Cicero, Marcus Tullius## 01452nM2.01200024 h ; Schütze, Rolf A. ; Bülow, Arthur ¬[Begr.]¬ ; Böckstiegel, Karl-Heinz
München. Beck. Losebl.-Ausg..
ISBN 3-406-45684-7

Laelius de amicitia: Für d. Schulgebrauch
Cicero, Marcus T. ; Strelitz, A.
2.,verb.Aufl.. Gotha. Perthes. 1899. IV,81 S.. Bibliotheca Gothana..

Laelius de Amicitia
Cicero, Marcus Tullius
München. Heimeran. 1961. 205 S.. Tusculum-Buecherei.

Laelius de amicitia
Cicero, Marcus Tullius ; Fitzek, Alfons [Bearb.]
Paderborn. Schöningh. 1974. Lateinische Klassiker.
3-506-10740-2

Laelius de amicitia: Für d. Schulgebrauch erkl.
Cicero, Marcus T. ; Meissner, Carl ; Wessner, Paul
3. Aufl. 2. Abdr.. Leipzig. Teubner. 1931. 69 S.. Griechische und lateinische Schriftsteller..

Laelius de amicitia: De amicitia dialogus, mit e. Komm.
Cicero, Marcus Tullius ; Seyffert, Moritz
Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1876. Hildesheim. Olms. 1965. XII,589 S.. Olms Paperbacks. Bd.10..

Laelius de amicitia
Cicero, Marcus Tullius ; Fedeli, Paolo
[Milano]. Mondadori. 1971. 123 S.. Opera omnia / Cicero.

Laelius de amicitia: Kommentar
Cicero, Marcus Tullius ; Verres, Paul
3. Aufl.. Münster. Aschendorff. [ca. 1956]. 40 S. ; 8-o. Aschendorffs Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker.

Laelius de amicitia: Text nebst Einl. und Verz. der Eigennamen
Cicero, Marcus Tullius ; Verres, Paul
8. Aufl.. Münster. Aschendorff. [1957]. 44 S. ; 8-o. Aschendorffs Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker.

Laelius de amicitia
Cicero, Marcus Tullius ; Dusch, Josef
Leipzig. Freytag. [1928]. 30 S.. [Freytags Sammlung griechischer und lateinischer Klassiker / Kurze Texte / Lateinisch] ; 29/30.

Laelius de amicitia
Cicero, Marcus Tullius ; Combès, Robert [Übers.]
3. tirage, rev. et corr. Paris. Soc. d'Éd. 'Les Belles Lettres'. 1983. LXXVIII, 68 S.. Collection des universités de France.
ISBN 2-251-01033-5

Laelius de Amicitia: Text
Cicero
Vollständige Ausgabe; 20. Aufl. Münster. Aschendorff. 1994. 45 S.. Aschendorffs Sammlung Lateinischer und Griechischer Klassiker.
ISBN 3-402-02050-5

Laelius de Amicitia: Kommentar
Cicero
Vollständige Ausgabe; 6. Aufl. Münster. Aschendorff. 1993. 43 S.. Aschendorffs Sammlung Lateinischer und Griechischer Klassiker.
ISBN 3-402-02051-3

Laelius deer Merkzeichen und Werke
Cicero, Marcus Tullius ; Faltner, Max
Riga. Avots,. cop. 1993. 229 s..

Laelius (de amicitia) : <Ausz.>: <Ausz.>
Cicero, Marcus Tullius
Heidelberg. Kerle. 19XX = 19. [Hauptw. nebst] Glossar.

Laelius De amicitia dialogus
Cicero, Marcus Tullius ; Nobbe, Karl Friedrich August
Lipsiae. C. Tauchnitz. 1828. 55 S. ; 16-o.

Laelius De Amicitia / Über die Freundschaft: T. Pomponius Atticus gewidmet
Cicero, M. Tullius
München. Heimeran. 1966. Tusculum Bücherei ; 308.

Laelius oder Gespräche über die Freundschaft
Cicero, Marcus Tullius ; Oberbreyer, Max ¬[Übers.]¬
Leipzig. Reclam. 1877. 59 S.. Reclams Universal-Bibliothek ; 868.

Laelius of over de vriendschap: gevolgd door de briefwisseling tussen Cicero en Matius (ad fam. XI 27 - 28)
Cicero, Marcus Tullius ; Gijsel, Jan
1. Dr.. Leuven u.a.. Acco. 1985. 85 S.. Syrinx-vertalingen ; 8.
ISBN 90-334-1189-x

Laelius, on friendship
Cicero, Marcus Tullius ; Powell, J. G. F. _[Hrsg.]_
Warminster. Aris & Phillips. 1990. XI, 176 S.. Classical texts.
ISBN ISBN 0-85668-440-6 Gewebe : ú 30.00 - ISBN 0-85668-441-4 kart. : ú 10.75

Laelius, on friendship (Laelius de amicitia) & The dream of Scipio (Somnium Scipionis)
Cicero, Marcus Tullius ; Powell, J. G.
Warminster. Aris & Phillips. 1990. XI, 176 S.. Classical texts.
ISBN 0-85668-440-6

L. Aelius Seianus: Untersuchungen zur Regierung des Tiberius
Hennig, Dieter
München. Beck. 1975. XIII, 183 S.. Vestigia ; 21.
ISBN 3-406-04791-2

Laelius seu de amicitia dialogus
Cicero, Marcus Tullius ; Beier, Karl Friedrich Adam
Leipzig. Teubner. 1828. XIV, 238 S..

Laelius sive de amicitia et Paradoxa
Cicero, Marcus Tullius
Paris. 1796.

De prima expeditione Attilae regis Hunnorum in Gallias ac de rebus gestis Waltharii Aquitanorum principis carmen epicum saeculi VI ex cod. msc. membr. descriptum ... a Friderico Christophoro Jonathan Fischer
Cicero, Marcus Tullius ; Feger, Robert ¬[Hrsg.]¬
[Nachdr.]. Lipsiae. Reclam. 1780. 87 S.. Universal-Bibliothek ; Nr. 868.
ISBN 3-15-000868-9 kart. : DM 4.00

Laelius Über die Freundschaft
Cicero, Marcus Tullius ; Feger, Robert ¬[Übers.]¬
Stuttgart. Reclam. 1995. 87 S.. Reclams Universal-Bibliothek ; 868.
ISBN 3-15-000868-9