La eficacia simbólica del derecho: examen de situaciones colombianas
García Villegas, Mauricio
Santafé de Bogotá. Ed. Uniandes. 1993. XIV, 308 S.. Colección de derecho.
ISBN 958-905734-9

La eficiencia de la politica fiscal y los efectos "crowding-out": Unas considerationes adicionales
Calle Saiz, Ricardo
1983.

La eficiencia del gasto social
Milton Capitanich, Jorge
Buenos Aires. Mecanografix Editores. 1997. 263 p..
ISBN 987-959215-8

¬La¬ eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
Galindo Paliza, Luis Miguel ; Salcines, J. Venancio
2004.

¬La¬ eficiencia del mercado de futuros del café: alguna evidencia empírica 1973 - 1989
Vargas Gibsone, Bernardo
1989.

¬La¬ eficiencia de los ferrocarriles mexicanos, 1945 - 1985
Ferrier, Gary Donald ; Ibarra Salazar, Jorge
1998.

La eficiencia del sistema bancario español
Fanjul Martín, Oscar ; Maravall Herrero, Fernando
Madrid. Alianza Ed.. 1985. 275 S.. Alianza universidad ; 439.
ISBN 84-206-2439-X

La eficiencia productiva: cómo funcionan las fábricas
Ruffier, Jean
Montevideo. Cinterfor. 1998. 215 S.. Herramientas para la transformación.
ISBN 92-9088-073-4

La eficiencia productiva de los sectores industriales públicos y privados en España
Prior Jiménez, Diego
Madrid. Centro de Publ. Doctor Fleming. 1988. 73 S.. Documentos e informes : Secretaría General Técnica, Ministerio de Industria y Energía ; 19.
ISBN 84-7474-454-7

La eficiencia terminal universitaria: una encuesta a los egresados de la UAM-X, primera fase
Barajas Corrales, Javier C.
México, D.F.. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,. 1996.. 236 p..

La efímera dulzura de vivir
Sánchez, Carlos <arg. Sprach- u. Lit.wiss.>
Santo Domingo. R.D.. Ed. Búho. 1997. 116 S..
ISBN 976-805682-7

Läga: lägenhet med äganderätt
Brattström, Margareta
Uppsala. Iustus Förl.. 1999. 187 S.. Skrifter från Institutet för Fastighetsrättslig Forskning vid Uppsala Universitet ; 5.
ISBN 91-7678-414-2

Laeg aeg: om laegning, klaekning og fødsel
Silfverhielm, Lotta, ; Petersen, Peter H.
Risskov. Klematis,. cop. 2001. 32 s..

Läga oljepriser?: effekter pä svensk energiförsörjning
Borchers, Michael [Mitarb.]
Stockholm. Liber Allmänna Förl.. 1986. 92 S. : graph. Darst. Statens Energiverk : R ; 1986,2.
ISBN 91-38-09328-6

Lägbst sich aus dem Verlauf der Bruchlinien an langen Röhrenknochen auf die Richtung der brechenden Gewalt schliegbsen?
MAGER, HEINZ W.
1935. 26 S..

Läge
Andersson, Marianne
Malmö. www.rollon.net,. cop. 2002. [20] s..

Laegeb/oger med tilknytning til Henrik Harpestraeng
Hauberg, Poul [Hrsg.] ; Harpestraeng, Henrik
K/obenhavn. Dansk Farmacihist. Selskab. 1982. XVI, 362 S.. Theriaca ; 22.
ISBN 87-87043-12-2

Laege-bog vedkommende Mennisker, Haester og Kiør: Hotvet udi Holden, Nedre Tellemarken 1794
Hotvet, Ole Steensen ; Gjermundsen, Arne Johan
Ulefoss. Holla Historielag,. 1980. xxxvi, 199 s..

Läge för vindkraft: betänkande av Vindkraftsutredningen
Stockholm. Allmänna Förl.. 1988. 402 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. u. Kt.. Statens offentliga utredningar ; 1988,32.
ISBN 91-38-10177-7

Laegekultur og kollegialitet: kollegialitet og god laegekultur kan ikke beordres - men befordres
Københaven. 2002. 59 S. : Ill.. [Ugeskrift for laeger ; 2002, Beil.].
ISBN 87-7891-059-5

Laegemiddel-induceret mundtørhed: en in vitro undersøgelse af cellulaere m¯leparametre med henblik p¯ at kvantitere laegemidlers effekt p¯ parotiskirtlen
Glenert, Ulla
Odense, . 1992. 34 s..

Laegen Adolph Sell: "Kolonien Filadelfia" S Stifter
Visby, Vilh
Kobenharn. Lohse. 1949. 127 S. ; 8-o.

Laegen Emil Hornemanns anetavle
Hansen, Gregers
København, . 1985.

Lägenhetsdata
Stockholm. Fritze. 1995. 116 S.. Statens offentliga utredningar ; 1995,74.
ISBN 91-38-20001-5

Lägenhetsträdgårdar: ett nygammalt sätt att förbättra bostadsmiljön
Horgby, Charlotte ; Jarlöv, Lena
Stockholm. Stat. råd för byttnadsforsk. 1991. 231 S..
ISBN 91-540-5267-X

Lägerdorf einst und jetzt
1. Aufl. Horb am Neckar. Geiger. 1990. 216 S..
ISBN 389264411 (Pp.)

Lägereldar: tankar kring natur och kultur
Söderström, Göran,
Vñersborg. G. Söderström,. [2000]. 19 s..

Lägereldar lñgesen
Macfie
Stockholm . Albert Bonniers förlag. 1944. 259 s..

Lägerf¯nge A5272: Anne Franks styvsyster berättar om sina upplevelser i koncentrationsläger
Schloss, Eva ; Kent, Evelyn Julia ; Dagrin, Bengt
Stockholm. B. Wahlström,. 1991 ; . 215, [4] s., [16] pl.-s. ;.

Lägerhandbok för Unga kvinnor
Wern, Göran
Täby. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga ;. 1978 ; . vi, 309 s..

Lägersommar
Conford, Ellen ; Taylor, Christel
Malmö. Tl-klubben/Stabenfeldt,. 1991 ; . 144, [1] s. ;.

Lägeskola
Axén, Gunnar
Väster¯s. Musikskolan ,. cop. 1982. 37 s..

Läges- och framtidsanalys för Malmöregionen: med fokus p¯ tillväxt, ökad syssselsättning, integration och hälsa i arbetslivet
Malmö. Malmö stad,. 2003. 74 s..

Lägesrapport 2003 om förnyelse, integration och kompetens i Stockholmsregionen
Stockholm. 2003. 42 S.. Program & förslag / regionplane- och trafikkontoret ; 2003,1.
ISBN 91-86574-67-1

Lägesrapport : Underlag för framtagning av standard för grñshastighetsskjutningar
Nilsson, Martin
Stockholm. FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut,. 2005. 45 s..

Lägesstyrning under stress vid olika grader av upplevd situationskontroll: [Position control under stress with different degrees of imagined situation control]
Arnberg, Peter,
Stockholm. Militärpsykologiska institutet,. 1969. iii, 8 bl..

Läget i förskolan.
Stockholm. Socialdemokraterna, Stadshuset,. [1999]. 22 s..

Läget just nu: information till allmñhet och massmedier
Lindbäck, Eva-Lena ; Oscarsson, Mats
Karlstad. Räddningsverket,. 2004. 76 s..

Laegevidenskabens Forfatning i Oldtiden og Middelalderen sos de Nordiske isaer Danske: En historisk Undersogelse
Baden, Gustav L.
Kiobenhavn. Horrnbow. 1801. 83 S..

Laegevidenskabes Forfatning i oldtiden og Middelalderen hos de Nordiske iseer Danske
Baden, Gustav Ludvig
Kiøbenhavn. Horrebow. 1801. 83 S..

Laegevidenskab og køn: en analyse av det laegevidenskabelige omr¯de p¯ Københavns Universitet med heblik p¯ en kortlaegning af kvindernes placering blandt de videnskabeligt ansatte
Henningsen, Inge
København. Univ,. 1998. 45 s..

Lägga patience: essäer
Ekelöf, Gunnar
1 Aufl.. Stockholm. Bonnier. 1969. 195 s..

Lägg korten p¯ bordet: kärlek och relationer : [ett nytt sätt att lära kñna dig själv och din partner]
Title, Jeffrey ; Title, Jacqueline ; Melinder, Sonja, ; Title, Elise
Stockholm. B. Wahlström,. 1994 ; . 159 s., [11] bl. ;.

Läggning av vattenledningsrör på icke-frost-fritt djup
Larsson, Lars-Eric
Göteborg. Gumperts. 1967. S. 261 - 279 ; 8-o. Chalmers Tekniska Högskolas Handlingar ; Nr 320 = Avd. Väg- och vattenbyggnad, byggnadsteknik ; 55.

Läggningsdjup för VA-ledningar i jord med hñsyn till tjäle
Stockholm. Svenska vatten- och avloppsverksfören. (VAV),. 2001. 34 s..

Lägg till en dimension
Asimov, Isaac,
Stockholm. RabÐen & Sjögren,. 1967.. 213 p. ;.

Lägg undan solen: roman
Johnson, Eyvind
10.-11. tus.. Stockholm. Bonnier. 1951. 312 s..

La egiptologia en Espana: Howard Carter, setenta anos despues ; vida, legado y obra
(Madrid). 1994. 67 S..

Lägret utan namn
Marvin, William, jr,
Malmö. Wennerberg,. 1978 ; . 126 s. ;.

Lähden: Orts- und Kirchenchronik
Rawe, Wilhelmine [Red.]
2. Aufl. Lähden. Pfarrgemeinde Lähden. 1997. 493 S..
ISBN 3-927099-42-2 (Pp.)

Lähdin Istanbuliin: totta ja tarua Euroopasta 1947
Waltari, Mika,
Porvoo. W. Söderström,. 1948.. 274 p. ;.

Lähdössä tänään
Nummi, Lassi
Helsingissä. 1977. 159 S..
ISBN 951-1-04656-X

Läheb ega peatu
Mattheus, Ülo
[Tallinn]. Eesti Keele Sihtasutus. 1996. 350 S..
ISBN 9985-85130-7

La EHE explicada por sus autores
Garrido Hernández, Antonio, ; Martín Antón, Manuel L.,
Madrid. Leynfor Siglo XXI,. 2000.. 338 p. ;.

Lähellä
Colliander, Tito ; Härkäpää, Kyllikki
Helsinki. Weilin + Göös. 1973. 265 S.. Weilin + Göösin kirjasto ; 23.
ISBN 951-35-0940-0 (nid.)

Lähettilään päiväkirja
Korhonen, Keijo
Helsingissä. Otava. 1984. 157 S..
ISBN 951-1-08134-9

Lähetysharrastus suomessa 1835 - 1858
Remes, Viljo
1976. Sata vuotta suomalaista lähetystyötä 1859 - 1959 : 1 ; 1.

Lähetystyö ja ekumenia arkistojen valossa: kristillisen lähetystyön ja ekumeenisen toiminnan arkistolähteitä Suomessa 1800- ja 1900-luvulla
Härkönen, Mirja
Helsinki. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. 1999. 332 S.. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia ; 182.
ISBN 952-5031-15-2

Lähetystyön monet kasvot: Suomen Vapaa Ulkolähetys 70 vuotta
Hilpinen, Eeva
[Vantaa]. Suomen Vapaa Ulkolähetys. 1997. 165 S..
ISBN 952-909294-6

Lähihoitajaopiskelijan oma matematiikka
Huhtala, Sinikka
Helsinki. Helsingin yliopiston opettajankoulutment. 1987. 112, 79, X S. : zahlr. Ill., Kt.. Archäologische Veröffentlichungen ; 64.
ISBN 3-8053-0925-2

Lähihoitajien lääkelaskujen osaaminen
Huhtala, Sinikka
Jyväskylä. Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos,. 1996. 52, [28] s..

Lähihoitajien työ, ammatti-identiteetti ja hyvinvointi
Rintala, Taina, ; Elovainio, Marko,
Helsinki. Stakes,. 1997 ; . 111 s..

Lähihoitajien työssäñ kokemat traumaattiset kriisitilanteet sekä koulutuksen antamat valmiudet niiden kohtaamiseen
Viljanen, Anne
Hämeenlinna. Hämeen ammattikorkeakoulu,. 1998. 37, [8] s. ;.

Lähikaupat, huoltamoiden konseptoidut myymälät ja R-kioskit päivittäistavaroiden ostopaikkana: hinta- ja palvelutasovertailu
Marjanen, Heli, ; Saarinen, Paavo,
Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus,. 2000. 38, [21] s..

Lähikoulu? - muu koulu?: tutkimus syistä, joiden perusteella ylãsteen koulu valittiin Helsingissä vuonna 1998
Koljonen, Eliisa,
Helsinki. Helsingin kaupunki,. 1998. 33, [26] s..

Lähikuvassa nainen: näköaloja 1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin
Lappalainen, Päivi
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2001. 243 S.. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 838.
ISBN 951-746-296-4

Lähikuvia ammattikalastuksesta: kalastusammatin rakenne, joustavuus ja mahdollisuudet
Salmi, Juhani ; Salmi, Pekka
Helsinki. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 1997. 123, [5] s..

Lähiö: Tutkimus elämäntapojen muutoksesta
Kortteinen, Matti
Helsinki. Otava. 1982. 324 S..
ISBN 951-1-06906-3

Lähiön sosiaalinen kehittäminen: asukkaiden osallistuminen lähiön uudistamisen perustana
Aura, Seppo ; Ylinen, Helena ; Ylönen, Ari
Tampere. Tampereen Teknillinen Korkeakoulu, Arkkitehtuurin Osasto. 1999. 133 S.. Suunnitteluperusteet ; 2.
ISBN 952-150253-3

Lähiöravintola
Sulkunen, Pekka [Mitarb.]
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1985. 318 S..
ISBN 951-1-08337-6

Lähisukukielet
Virtaranta, Pertti ¬[Hrsg.]¬
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1978. 75 S.. Näytteitä uralilaisista kielistä ; 3.
ISBN 951-717-141-2

Lähisukukielten muoto-oppioa ja lainasuhteita
Suhonen, Seppo
Helsinki. 1974. 129 S.. Castrenianumin toimitteita ; 9.
ISBN 951-45-0368-6

Lähiverkot: Ethernet
Jaakohuhta, Hannu
[Helsinki]. Edita. 2000 ; . 370 s..

Lähivertailuja: suomalais-virolainen virheanalyyseseminaari Mekrijärvellä 2. - 3.5.1985
Remes, Hannu
Turku. Yliopisto. 1985. 82 S.. Turun Yliopiston Suomalaisen ja yleisen kielitieteen Laitoksen julkaisuja ; 24.
ISBN 951-642-705-7

Lähivertailuja 10: suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Tampereella 14. toukokuuta 1998
Vaba, Lembit
Tampere. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. 1999. 108 S.. Folia fennistia et linguistica = Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 23.
ISBN 951-44-4516-3

Lähivertailuja 11: Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari, Hirvensalon Rauhalan huvilassa 12. - 13.5.2000
Niit, Ellen ; Palomäki, Ulla
Turku. Yliopisto. 2003. 102 S.. Turun yliopiston Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 71.
ISBN 951-29-2496-X

Lähivertailuja 12: Soome-Eesti kontrastiivseminar ; 30.5. - 1.6.2001, Kääriku
Kasik, Reet
Tartu. [Tartu Ülikool]. 2002. 112 S.. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised = Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu ; 19.

Lähivertailuja 14: suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Oulussa 3.- 4. toukokuuta 2004
Sulkala, Helena
Tampere. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. 2004. 69 S.. Publications of the Department of Finnish, Saami and Logpedics ; 23.
ISBN 951-42-7397-4

Lähivertailuja 16, Soome-eesti kontrastiivseminar 8.-9.05.2004 Männikul [Harjumaa]
Metslang, Helle ; Soidro, Siiri
Tallinn. Tallinna Ülikooli Kirjastus. 2006. 194 lk. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised ; 7.
ISBN 9985-58433-3

Lähivertailuja 2: Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Turussa 10. - 11.5.1986
Rintala, Päivi ; Valge, Jüri
Turku. Yliopisto. 1986. 84 S.. Turun yliopiston Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 31.
ISBN 951-642-888-6

Lähivertailuja 3: suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Hailuodossa 15. - 16.5.1987
Nemvalts, Peep
Turku. Turun Yliopisto. 1988. 72 S.. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 34.
ISBN 951-880-100-2

Lähivertailuja 4: V Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Konnevedellä 27. ja 28. toukokuuta 1988
Seilenthal, Tõnu
Jyväskylä. Jyväskylän yliopiston Suomen kielen laitos. 1989. 66 p.. Jyväskylän yliopiston Suomen kielen laitoksen julkaisuja ; 34.
ISBN 951-680-161-7

Lähivertailuja 6: suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Mekrijärvellä 10.-11.4.1992
Remes, Hannu [Hrsg.]
Joensuu. Joensuun yliopisto. 1992. 119 S.. Kielitieteellisiä tutkimuksia = Studies in languages ; 27.
ISBN 951-708-118-9

Lähivertailuja 7: Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari, Tammivalkamassa 5. - 7.5.1993
Pajusalu, Karl
Turku. Yliopisto. 1994. 149 S.. Turun yliopiston Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 44.
ISBN 951-29-0180-3

Lähivertailuja 8: suomalais-virolainen konstrastiiven seminaari Hailuodossa 7.-9.5.1994
Sulkala, Helena
Oulu. Oulun Yliopiston. 1994. 128 S.. Oulun Yliopiston Suomen ja Saamen Kielen laitoksen tutkimusraportteja ; 40.
ISBN 951-42-4086-3

Lähivertailuja 9: Suomalais-Virolainen Kontrastiiviseminaari 3.-5.5.1996, Lammi
Grünthal, Riho
Helsinki. Suomalais-ugrilainen laitos [u.a.]. 1998. 120 S.. Castrenianumin toimitteita ; 53.
ISBN 952-515010-0

Lähiympäristön vaikutus männyn viljelytaimikon hirvivahinkoalttiuteen
Repo, Seppo ; Löyttyniemi, Kari
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1985. 14 S.. Folia forestalia ; 626.
ISBN 951-40-0706-9

Lähmung
Sparmann, Rolf
Göttingen. 1980. 42 ungez. Bl..
ISBN 3-922345-07-7

Lähmungen bei Spondylitis tuberkulosa und die Indikation zur Operation
Purschke, Hubertus
1953. 21, 3 Bl..

Lähm up: Wat de trängsaldote mattigges pappstoffel, dei met synem pasteoer im Fransseosenlanne wiäsen is anplatz köster, vam grauten kryge to vertellen weit. Erlebnisse im feldzuge 1870 bis 1871 im Paderborner dialekt mitgetheilt von einem sohne der rothen erde. (Neue folge des "Niu lustert mol!")
Knoche, Richard,
Celle . Literarische Anstalt A. Schulze,. 1877.. 158 p..

Lähtevien laivojen kaupunki
Kallas, Aino
teoksen 1. painos, jonka tekstiä tämä nide noudattaa, ilmestyi vuonna 1913. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1995. XVI, 98 S.. Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita.
ISBN 951-717-851-4

Lähtin suku: Heikki Matinpoika ja Kaisa Matintytär Lähtin jälkeläiset, 1788 - 1990
Punkalaidun. 1991. 229 S..
ISBN 952-903097-5

Lähtöjä
Isotalo, Kaarlo
Hämeenlinna. 1978. 114 S..
ISBN 951-23-1300-6

Lähtökielestä kohdekieleen: johdatusta käännöstieteeseen
Ingo, Rune
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1990. 323 S..
ISBN 951-0-16008-3

Lähtökohtia peruspalveluiden tasapuolisuuden arvioimiseksi
Kainulainen, Sakari ; Niemelä, Pauli,
Kuopio. Kuopion yliopisto,. 1996. 64 s. ;.

Lähtökohtia Turun Yliopiston hallinnon ja toiminnan arvioinnin kehittämiseen
Saarinen, Taina
Turku. Turun Yliopisto, Koulutussosiologian Tutkimuskeskus. 1993. 143 S.. Hallintoviraston julkaisusarja ; 1/1993.
ISBN 951-880-985-2

Lähtölaskenta uneen
Haines, Mike ; Melling, David ; Viitanen, Raija
Karkkila. Kustannus-Mäkelä,. 2000. [16] s..

Lähtokohtia ammattikasvatuksen kultuuriseen tarkasteluun: esimerkkinä suomalaisen ammattikasvatuksen muotoutuminen käsityön ja teollisuuden alalla 1840 - 1940
Heikkinen, Anja
Tampere. Univ.. 1995. 501 S.. Acta Universitatis Tamperensis : Series A ; 442.
ISBN 951-44-3749-7

La EIB entre los quechuas: testimonio de parte (1990 - 1994)
Choque, Celestino
1. ed. La Paz. Plural Editores [u.a.]. 2005. 92 S.. Colección Educación intercultural bilingÈue ; 17.
ISBN 99905-6382-9

Läñinhallitusten liikenneosastojen osallistuminen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
Helsinki. Liikenneministeriö,. 2000. 33, [12] s..

Läñinhallitutsten sosiaal- ja terveysosastojen työn kehittämistarpeet =: The needs for development of administrative work in provincial social and health departments
Kivinen, Kirsti.
Helsinki. Sosiaali- ja Terveysministeriö, Tutkimusosasto,. 1986.. 188 S..

¬The¬ Laeisz Line's PREUSSEN inspires a new five-masted square rigger: the ROYAL CLIPPER
Ahlstrom, Justine
1999. S. 38.

La ejecución administrativa del derecho comunitario: régimen europeo y español
Moreno Molina, Angel Manuel ; Parejo Alfonso, Luciano
Madrid ; Barcelona. Marcial Pons. 1998. 309 S.. Monografías jurídicas.
ISBN 84-7248-616-8

La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos: la responsabilidad contractual de la administración y el embargo de dinero público
Ruiz Ojeda, Alberto.
Madrid, España. Editorial Civitas ;. 1993.. 261 p. ;.

La ejecución de hipoteca en el derecho venezolano
Castillo Rincón, Hender
Maracaibo. Ed. Maracaibo. 1996. V, 286 S..
ISBN 980-296510-3

La ejecución del derecho comunitario europeo en España
Ordóñez Solís, David
1. ed. Madrid. Fund. Univ. Empresa. 1994. 525 S.. Colección Cuadernos de estudios europeos ; 10.
ISBN 84-7842-104-1

La ejecución de lo acordado en la negociación internacional
Beltramino, Juan Carlos M.
1. ed. Buenos Aires. Nuevohacer, Grupo Ed. Latinoamericano. 2004. 97 S.. Estudios internacionales.
ISBN 950-694-728-7

La ejecución de sentencias en material matrimonial: guía práctica y jurisprudencia
López Muñiz Goñi, Miguel
2. ed. Madrid. Ed. COLEX. 1991. 264 S..
ISBN 84-7879-066-7

Laejecución de sentencias en materia matrimonial: guía práctica y jurisprudencia
López-Muñiz Goñi, Miguel
4a ed. Madrid. Editorial COLEX. 1995. 376 S..
ISBN 84-7879-200-7

La ejecución de sentencias en materia matrimonial: guía práctica
López-Muñiz Goñi, Miguel.
Madrid. Colex,. 1988.. 220 p..

La ejecución de un grabado en madera policromo: exquesta en la obra de HAP Grieshaber ; una exposicion del "Deutscher Kunstrat" y del "Arbeitsring Ausland für kulturelle Fragen", Suramerica 1966
[S.l.]. Middelhauve. 1966. [54 S.] : zahlr. Ill..

La ejecución judicial: las astreintes en el derecho procesal peruano ; hacia la idoneidad y eficacia del proceso judicial
Chávez López, Dany
Lima. Autor. 2003. 132 S..
ISBN 9972-95682-2

¬La¬ ejecución y el mantenimiento de una constitución monetaria
Bernholz, Peter
1993.

La ejecucion de sentencias en materia matrimonial: guia practica y jurisprudencia
Lopez-Muniz Goni, Miguel
4. ed.. Madrid. Ed. Colex. 1995. 376 S..
ISBN 84-7879-200-7

L.A.E. journal.
[Carmichael, Calif.] . Lambda Alpha Epsilon American Criminal Justice Association..

LAE journal of the American Criminal Justice Association
Carmichael, Calif.. Assoc.. 1978.

Läka alla s¯r
Taylor, Jennifer ; Sohlberg, Christina
Stockholm. Harlequin,. 2005 . 154, [6] s. ;.

Läkande kärlek
Anderson, Caroline
Stockholm. Harlequin,. 2001 ; . 154, [6] s. ;.

Läkande ord: om bönens kraft och medicinsk tillämpning
Dossey, Larry ; Pfñdtner, Willy,
Orsa. Energica,. 1994 ; . 261, [2] s..

Läkare-Grunder til biträde för Styresmän och Domare...
Martin, Roland
Stockholm. Brodin. 1783. 607 S., 1 Bl..

Läkare lär p¯ lñk: erfarenheter fr¯n en SK-kurs i akutmedicin, genomförd med stöd av videokommunikation
Jokela, Päivi ; Karlsudd, Peter,
Kalmar. Baltic Business School, Univ. of Kalmar,. 2004. xii, 118 s..

Läkaren bakom scenen
German, William Mc Kee
Stockholm. Rabén & Sjögren,. 1943. 231s.

Läkaren Linné: medicinens dubbla nyckel
Landell, Nils-Erik
Stockholm. Carlsson. 2004. 319 S..
ISBN 91-7203-593-5

Läkaren med pennan och läkarna p¯ scenen: Anton Tjechov II
Böttiger, Lars Erik,

Läkaren som tog en annan väg: Eva valde poesin framför sjukv¯rden
M¯rtenson, Jan

Läkaresällskapet i Lund 1962-1987: minnesskrift vid sällskapets 125-års jubileum
Ahlström, Carl G.
Lund. 1987. 109 S. : zahlr. Ill.. Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets årsskrift / Suppl. ; 8..
ISBN 91-7810-993-0

Läkares upplevelser av anvñdandet av medicinsk teknologi: bildgivande ultraljud med dopplermedierat blodflödesmätning vid misstanke om tillväxthämning av fostret
Johnsen, Jan
Göteborg: . Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,. 2003. 51 s..

Läkare utan fruktan
McArthur, Fiona ; Morgan, Sarah, ; Sohlberg, Christina ; Nilsson, Gunilla
Stockholm. Harlequin,. cop. 2006 . 314, [6] s. ;.