Läsionen des peripheren Nervensystems: Grundlagen und Methoden, Polyneuropathien, Radikulopathien, mechanische Läsionen peripherer Nerven, operative und Elektro-Therapie, medikamentöse und physikalische Therapie
Huffmann, G. ¬[Hrsg.]¬
Reinbek. Einhorn-Presse Verl.. 1992. 543 S..
ISBN 3-88756-453-7

Läsionen des peripheren Nervensystems (PNS) bei AIDS-Patienten in Beziehung zu infektiologischen und medikamentösen Faktoren
Lüking, Elisabeth
1997. 56 Bl. : graph. Darst..

Läsionen des Plexus brachialis
Hase, U. [Hrsg.]
Berlin. de Gruyter. 1985. VI, 197 S..
ISBN 3-11-010057-6

Läsionen peripherer Nerven: Diagnostik und Therapie ; 34 Tabellen
Mumenthaler, Marco [Hrsg.] ; Goerke, Heinz
6., neubearb. Aufl., 1. [Dr.]. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1993. XIV, 432 S..
ISBN 3-13-380206-2

Läsionen peripherer Nerven: Diagnostik u. Therapie
Mumenthaler, Marco ; Goerke, Heinz
5., erw. u. völlig überarb. Aufl.. Stuttgart u.a.. Thieme. 1987. XV, 417 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 3-13-380205-4

Läsionen peripherer Nerven;: Diagnostik und Therapie hrsg. und bearb. von M. Mumenthaler [und] H. Schliack, mit Beiträgen von A. Brügger [et al.]
Mumenthaler, Marco, ; Brügger, Alois. ; Schliack, Hans
Stuttgart, . Thieme,. 1965.. xii, 348 p..

Läsionen peripherer Nerven: Diagnostik und Therapie
Eichenberger, Marc ; Mumenthaler, Marco ; Schliack, Hans
Stuttgart, . 1977. 364 s..

Läsionen peripherer Nerven: Diagnostik und Therapie ; 30 Tabellen
Mumenthaler, Marco ; Eichenberger, Marc
4., stark erw. und überarb. Aufl. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1982. XIV, 363 S..
ISBN 3-13-380204-6

Läsionen peripherer Nerven: Diagnostik und Therapie ; mit 19 Tabellen
Mumenthaler, Marco ; Schliack, Hans ; Eichenberger, Marc
2., stark erw. Aufl.. Stuttgart. Thieme. 1973. XII, 387 S..
ISBN 3-13-380202-X

LAESIONEN PERIPHERER NERVEN : DIAGNOSTIK U. THERAPIE / HRSG. VON M. MUMENTHALER U. H. SCHLIACK. MIT BEITR. VON M. EICHENBERGER ..
Mumenthaler, Marco ; Eichenberger, Marc
4., STARK ERW. U. UEBERARB. AUFL.. STUTTGART ; NEW YORK. THIEME. 1982. XIV,363 S.: ILL..
ISBN 3-13-380204-6

Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome: 58 Tabellen
Mumenthaler, Marco ¬[Hrsg.]¬ ; Frey, Manfred
9., völlig neu bearb. und erw. Aufl.. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 2007. XV, 475 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 978-3-13-380209-3

Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome: 56 Tabellen
Mumenthaler, Marco ; Gamper, Urs N.
8., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 2003. XV, 472 S..
ISBN 3-13-380208-9

Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome: 62 Tabellen
Mumenthaler, Marco ; Goerke, Heinz
7., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1998. XVIII, 534 S..
ISBN 3-13-380207-0 (Pp.) : DM 248.00, sfr 220.00, S 1810.00

¬Die¬ Läsionsentwicklung bei der T-Zell-transferierten experimentellen autoimmunen ¬Encephalitis¬ [Enzephalitis]: Störungen d. Blut-Hirn-Schranke im Verlauf d. Erkrankung
Heuß, Dieter F.
1986. 43 S. : Ill..

¬Die¬ Läsionsentwicklung bei der T-Zell-transferierten experimentellen autoimmunen Enzephalitis: Störungen der Blut-Hirn-Schranke im Verlauf der Erkrankung
Heuß, Dieter F.
1986. 43 S..

¬Die¬ Läsionsentwicklung bei der T-zell-transferierten experimentellen Autoimmunenzephalitis: Entwicklung zellulärer Infiltrate im Verlauf der Erkrankung
Röhrich, Frank G.
1988. 45, [21] S. : Ill., graph. Darst..

Laesionum mechanicarum annis MDCCCLIX - MDCCCLXII in Instituto Clinico Chirurgico Universitatis Regiae Halensis oberservatarum historiam narrat Ernestus Blasius
Blasius, Ernst
Halis. Hendel. 1872. S. [5] - 20.

Läs Kapitalet!: [introduktion till analysen av värdeformen]
Haug, Wolfgang Fritz, ; Oxenstierna, Gabriel ; Flodin, Esbjörn
Stockholm. Röda rummet,. 1979 ; . 207, [1] s. ;.

Läskompetens i skol¯r 3 och 4: nationell rapport fr¯n PIRLS 2001 i Sverige : The IEA Program in International Reading Literacy Study
Rosén, Monica, ; Gustafsson, Jan-Eric, ; Myrberg, Eva,
Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis,. cop. 2005. 341 s., 4 bil..

Läskonst, skrivkonst, diktkonst: Aderton betraktelser över dikt och diktande jämte en bibliografi över Thure Stenströms skrifter ; [till Thure Stenström, den 12 april 1987]
Stenström, Thure ; Hellström, Pär [Red.]
[Stockholm]. Askelin & Hägglund. 1987. 413 S. : Ill..
ISBN 91-7684-117-0

Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår
Ewald, Annette
Malmö. Högskolan, Lärarutbildningen. 2007. 398 S.. Malmö studies in educational sciences ; No 29.
ISBN 978-91-976537-1-8

Läskvalitet och annonseffekter. Sex annonser i sex tidningar. En undersökning av hur tidningar och annonser fungerar
Ringenson, Olle F.
Stockholm. Annonsbolaget. 1986. 95 S..
ISBN 91-970859-0-1

Läslekar: s¯ hjälper du ditt barn att lära sig läsa p¯ ett lekfullt sätt
Kaye, Peggy ; Gegenheimer, Annika
Jönköping. Brain Books,. 1996 ; . 216 s..

Laes !les läs: laesevaner og børnebogskampagner i Norden
Øster, Anette,
Fredriksberg. Roskilde Universitetsforlag,. 2004. 239 s..

Läslust: ett projekt för och med vuxna med läs- och skrivsv¯righeter, ett samarbete mellan en lärare och en bibliotekarie = [the joy of reading ] : [a project, with a teacher and librarian in co-operation, involving adults with reading and writing disabilities]
Johansen, Marie
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2003. 76 s..

Läslust och lättläst: att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten
Ahlén, Birgitta ; Norberg, Inger
Stockholm. Bibliotekstjänst. 2003. 279 S.. Skrifter ; 79.
ISBN 91-7018-499-2

Läs med Adam: tre tecknade serier.
Jacobsson, Oscar, ; Olausson, Sven,
Göteborg. Stegeland,. 1976 ; . 13 s..

Läs med bild.
Lönn, Barbro, ; Anckarman, Lilian,
Vaxholm. Uppsjö läromedel,. 2004 . 8 s..

Läs med Emma
Kullberg, Birgitta,
Stockholm. V¯r skola,. 1988-.

Läs mera!: slutbetänkande av 1982 års Bokutredning
Stockholm. Liber. 1984. 169 S.. (Statens offentliga utredningar ; 1984,30 : Utbildningsdep.).
ISBN 91-38-08294-2

¬La¬ Esmeralda: Opéra en quatre actes
Bertin, Louise ; Hugo, Victor
Paris. Schlesinger. 1836. 31 S..

La Esmeralda: aktuelle Kunst aus Mexiko
Harnisch, Sabine
Braunschweig. Hochschule für Bildende Künste. 2002. ca. 17 S..
ISBN 3-88895-039-2

La Esmeralda - aktuelle Kunst aus Mexiko: 6.11. - 18.12.2002 ; Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Braunschweig. Hochschule für Bildende Künste. 2002. [16] S..
ISBN 3-88895-039-2 kart.

Läs mig - sluka mig!: en bok om barnböcker
Hallberg, Kristin
[Stockholm]. Bokförl. Natur och Kultur. 1998. 403 S..
ISBN 91-27-07055-7

La Esméralda.: Costumes de Louis Boulanger.
Hugo, Victor, ; Boulanger, Louis.
Paris, . E. Testard,. 1888.. xii p., 1 1., 32 plates, 23, [2] p..

Läsnäolon ikävä: runoja
Ahti, Risto
Porvoo u.a.. Söderström. 1987. 76 S..
ISBN 951-0-14608-0

Läsnäolon pronominit: tämä, tuo, se ja hän vittaamassa keskustelun osallistujaan
Seppänen, Eeva-Leena
1 Aufl.. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1998. 224 S..
ISBN 951-746-081-3

Läsnä, riisuttu, puhdas: uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä
Utriainen, Terhi
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1999. 371 S.. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 751.
ISBN 951-746-105-4

Läsning
Melin, Lars ; Lange, Sven
Lund. Studentlitteratur. 1985. 181 S..

"Läsning är inte min grej": en undersökning av n¯gra ton¯rspojkars attityder till läsning = ["To read is not my cup of tea" : a study of some teenage boys attitudes to reading]
Nilsson, Ann-Sofie ; Svensson, Marianne
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2005. 55 s..

Läsningar: om litteraturen och läsaren
Thavenius, Jan [Hrsg.]
[Stockholm]. Akademilitteratur. 1985. 232 S..
ISBN 91-7410-311-3

Läsning av kassettidningar. Kompletterande studier. Rapport fran taltidningskommittén
Stockholm. Utbildnings-Dept. 1984. 4, 63 S..
ISBN 91-38-08620-4

Läsningens röster: om litteratur, genus och lärarskap
Elmfeldt, Johan
Stockholm/Stehag. Östlings Bokförlag Symposion. 1997. 348 S..
ISBN 91-7139-345-5

Laesninger i dansk litteratur
Schmidt, Povl ¬[Red.]¬
[Odense]. Odense Univ.-Forl..
ISBN 87-7838-230-0

Läsning för barn?.
Haste, Hans
Stockholm. Folket i bild,. 1955. 24s.

Läsning för barn.: Orientering i dagens barnlitteratur.
Ambjörnsson, Gunila, ; Strömstedt, Margareta,
Stockholm, . Bonnier,. 1971.. 190, (15) p..

Läsning för folkets barn: Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892-1914. Med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet ; [Mit engl. Zsfassung:] Reading matter for working class children.
Svensson, Sonja
Stockholm. Rabén [och] Sjögren. 1983. 306 S.. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet ; 16.
ISBN 91-29-56290-2

Läsning för hemmet: Valda skrifter under fleres medverken utgifne av
Kjellberg, Elisabeth, ; Beskow, Natanael,
Upsala, . 1879-1900.

Läsning för vandrare
Huldén, Lars
[2. uppl.]. [Helsingfors]. Schildt. 1977. 62 S..
ISBN 951-50-0136-6

Läsning i barnperspektiv
Dahlgren, Gösta ; Olsson, Lars-Erik
Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis. 1985. 272 S.. Göteborg studies in educational sciences ; 51.
ISBN 91-7346-154-7

Läsning i blandade ämnen
Anér
Göteborg . 1948. 505 s..

Läsning i Lund omkring 1760
Vinge, Louise
Lund. Kulturen. 1991. 35 S.. Skrifter till Tidens rum ; 2.
ISBN 91-87054-11-6

Läsning i sm¯barns¯ldern: en spr¯klig undersökning av hur en svensk flicka gradvis förvärvar läsförm¯ga fr¯n cirka tv¯ till cirka fyra ¯rs ¯lder
Söderbergh, Ragnhild
Stockholm, . 1975. S. 130-150.

Läsning och skrivning: en analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842 - 1982
Andersson, Inger
1986. 295 S.. Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet ; 20.
ISBN 91-7174-230-1

Läsning till utbredande af medborgerliga kunskaper
Schwerin, Fredrik Bogislaus ¬von¬ ; Askelöf, Johan Christoffer ; Livijn, Clas
Stockholm. Tryckt hos Carl Deleen. 1816. 3 pts. in 1 v.

Läsnõlon pronominit: tämä, tuo, se ja hñ viittaamassa keskustelun osallistujaan
Seppñen, Eeva-Leena,
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,. 1998 ; . 224 s..

Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen: litteraturutredningens läsvanestudier
Stockholm. 1972. 707 S.. Litteraturutredningens Huvudbetänkande : Bilagedel ; 1.
ISBN 91-38-00205-1

Läs och skriv med alla intelligenserna
Armstrong, Thomas ; Wallin, Bitte
Jönköping. Brain Books,. 2005 . 221 s. ;.

Läs- och skrivpunkten: uppföljning av en verksamhet om dyslexi
Flising, Björn, ; Wass, Karin,
Mölndal. Göteborgs univ., Institutionen för pedagogik,. 1997. 31 s..

Läs- och skrivsv¯righeter hos barn: Av Alfhild Tamm, Bertil K¯gén, Ester Grönbald, Aina Börjeson, Inga Blomberg
Göteborg, . 1943.

Läs- och skrivsv¯righeter - ordblindhet - dyslexi: en historisk belysning av n¯gra specialpedagogiska fr¯geställningar som aktualiserats genom 90-talets dyslexidebatt
Bladini, Ulla-Britt
Mölndal. Univ., Institutionen för specialpedagogik,. 1994. 85 s..

Läs- och skrivsv¯righeter samt dyslexi: förekomst, orsaker och diagnostik
Frisk, Max,

Läs- och teaterupplevelser
Hagnell
Lund . [1973]. 163 + VIII s..

Läs- och teaterupplevelser: Joe Hill, Sm¯ ting till nöje och uppbyggelse, Rätteg¯ngen mot LeRoi Jones
Hagnell, Vivecka,
Lund, . 1973. [2], 163 s., viii bl..

LAES- OCH TEATERUPPLEVELSER. JOE HILL, SMAO TING TILL NOEJE OCH UPPBYGGELSE, RAETTEGAONGEN MOT LEROI JONES. AV VIVEKA HAGNELL. LUND: INSTITUTE FOR RESEARCH IN THE DRAMATIC ARTS 1973. 163, 8 BL.
Hagnell, Viveka
1973. DRAMA, THEATRE, FILM. INSTITUTE FOR RESEARCH IN THE DRAMATIC ARTS, UNIVERSITY OF LUND. RESEARCH REPORT. 36..

Laes og giv videre: illegale flyveblade fra besaettelsen 1940-45
Bille Larsen, Steen ; Weitemeyer, Mogens
København. Det Kongelige Bibliotek [u.a.]. 1995. 201 S. : zahlr. Ill..
87-7289-334-6

¬Die¬ Liebenden von Pont-Neuf
Hahne-Eriksson, Birgit, ; Milton, Karin ; Lavant, Denis ¬[Darst.]¬ ; Grüber, Klaus-Michael ¬[Darst.]¬
Potsdam. MAWA. 1999. [2], 14 bl.]¬.

La España actual: l'espagnol après le bac
Boutillon, Marie-Hélène
Paris. Desvigne. 1993. 143 S..
ISBN 2-7135-1231-X

¬La¬ Espaæa adolescente
Martín Vigil, JosØ L.
1. ed. Barcelona. Planeta. 1982. 182 S.. Colecciðn Documento ; 100.
ISBN 84-320-3640-4

La España alternativa
Tamames, Ramón
4. ed. Madrid. Espasa Calpe. 1993. 258 S.. Espasa hoy.
ISBN 84-239-7708-0

La España alternativa
Tamames, Ramón
Madrid. Espasa Calpe. 1994. 272 S.. Grandes de Bolsillo ; 10.
ISBN 84-239-9115-6

La España autonómica
Tierno Galván, Enrique ; Rovira, Antoni
1. ed. Barcelona. Bruguera. 1985. 651 S..
ISBN 84-02-10435-5

La España barroca
Salas, Horacio
1. ed. Madrid. Altalena. 1978. 197 S.. La historia informal de España.
ISBN 84-7475-010-5

La España bizantina
Presedo Velo, Francisco J.
Sevilla. Univ. de Sevilla. 2003. 187 S.. Historia y geografía ; 77.
84-472-0730-7

La España borbónica
Tizón, Héctor
1. ed. Madrid. Altalena. 1978. 207 S.. La historia informal de España.
ISBN 84-7475-012-1

La España cartaginesa: claves historiográficas para la historia de España
Ferrer Albelda, Eduardo
Sevilla. Univ. de Sevilla. 1996. 175 S.. Serie Historia y geografía ; 19.
ISBN 84-472-0347-6

La España chica
Cuartero, José ; Fuster Ruiz, Francisco
[Nachdr. d. Ausg.] Madrid 1923. Albacete. Inst. de Estudios Albacetenses. 1984. IX, 142 S.. Clásicos albacetenses ; 1.
ISBN 84-500-9857-2

La España completa
Borrás, Tomás
Madrid. Instituto de Estudios Africanos. 1950. 52 S..

<<La>> España cristiana de los siglo VIII al XI
Menéndez Pidal, Ramón ; Riu y Riu, Manuel ; Sánchez-Albornoz, Claudio
Madrid . Espasa Calpe. 1980-1999. 2 vols..

La España de Alfonso XIII: el estado, la política, los movimientos sociales
Seco Serrano, Carlos
Madrid. Espasa Calpe. 2002. X, 841 S.. Espasa fórum : [Ensayo y pensamiento].
ISBN 84-670-0052-X

¬La¬ Espaæa de Alfonso XIII y la segunda república: (1898 - 1936)
Carasa Soto, Pedro
Madrid. Gredos. 1991. 514 S.. Historia de Espaæa ; 12.
ISBN 84-249-1466-X

La España de Baroja
Ebanks, Gerardo
Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. 1974. 292 p..
ISBN 84-7232-230-0 : 400ptas

La España de Bonafoux
Bonafoux y Quintero, Luis ; Cano, José L. [Hrsg.]
1. ed. Madrid. Libertarias. 1990. 272 p.. Tres de cuatro soles ; 10.
ISBN 84-87095-46-1

La España de Carlos II
Kamen, Henry
Barcelona. Ed. Crítica. 1981. 662 S.. Crítica : Historia ; 16.
ISBN 84-7423-142-6

La España de Carlos III
Sarrailh, Jean
1963.

La España de Carlos IV: (1788 - 1808)
Martínez Ruíz, Enrique
Madrid. Arco / Libros. 1999. 61 S.. Cuadernos de historia ; 71.
ISBN 84-7635-398-7

La España de Carlos IV: [Madrid, del 11 al 13 de diciembre de 1989]
Molas Ribalta, Pedro
Madrid. Tabapr., Grupo Tabacalera. 1991. 269 S.. ... Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna ; 1, secc. 1.
ISBN 84-86938-99-6

¬La¬ españa de Carlos IV (1788-1808)
Martínez Ruiz, Enrique
1. ed.. Madrid. Arco Libros. 1999. 64 S..
ISBN 84-7635-398-7

La España de Cuéntame cómo pasó: el final de los años sesenta
Serrano, Rodolfo ; Serrano, Daniel
1. ed. Madrid. Santillana Ed. Generales. 2004. 214 S..
ISBN 84-03-09501-5

La España de Don Quijote: un viaje al Siglo de Oro
Rivero Rodríguez, Manuel
Madrid. Alianza. 2005. 494 p.. El libro de bolsillo ; 4234 : Historia.
ISBN 84-206-5869-3

La España de Felipe II
Pérez, Joseph ; Vivanco, Juan
Barcelona. Editorial Crítica. 2000. 240 S.. Serie mayor.
ISBN 84-8432-143-6

¬La¬ Espaæa de Felipe III
Perez Bustamante, Ciriaco
3. ed.. Madrid. Espasa-Calpe. 1988. LXXXVI, 574 S. : Ill.. Historia de Espaæa ; 24.
ISBN 84-239-4832-3

¬La¬ Espaæa de Felipe IV: el gobierno de la monarquia, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonia Europea
Tomas y Valiente, Francisco
Madrid. Espasa-Calpe. 1982. XLVIII, 830 S. : Ill., Kt.. Historia de Espaæa ; 25.
ISBN 84-239-4833-1

La España de Fernando de Rojas: panorama intelectual y social de "La Celestina"
Gilman, Stephen
Madrid. Taurus. 1978. 534 S.. Persiles ; 107.
ISBN 84-306-2107-5

¬La¬ Espaæa de Fernando VII
Artola, Miguel
4. ed.. Madrid. Espana-Calpe. 1989. XXXVI, 999 S. : Ill., Kt.. Historia de Espaæa ; 32.
ISBN 84-239-4980-X

La España de Fernando VII
Artola Gallego, Miguel ; Seco Serrano, Carlos
Madrid. Espasa Calpe. 1999. 788 S.. Espasa Fórum.
ISBN 84-239-9742-1

La España de Fernando VII
Pérez Galdós, Benito, ; Troncoso Durán, Dolores
Barcelona. Ediciones Destino,. 2006. 1318 p. ;.

La España de Franco
Garriga, Ramón
Madrid. del Toro.
ISBN 84-312-0213-0

La España de Franco: (1939-1975) ; política y sociedad
Moradiellos García, Enrique
Madrid. Síntesis. 2000. 319 S.. Historia de España : 3er. milenio.
ISBN 84-7738-740-0

¬La¬ España de Franco: (1939 - 1975) ; cultura y vida cotidiana
Gracia García, Jordí ; Ruiz Carnicer, Miguel Ángel
1 Aufl.. Madrid. Ed. Síntesis. 2001. 446 S.. Historia de Espana, 3er milenio ; 34.
ISBN 84-7738-917-9

¬La¬ España de Franco: (1939 - 1975) ; política y sociedad
Moradiellos, Enrique
Madrid. Ed. Síntesis. 2000. 319 S.. Historia de España, 3er milenio ; 33.
ISBN 84-7738-740-0

¬La¬ España de Franco (1939-1975): cultura y vida cotidiana
Gracia García, Jordi ; Ruiz Carnicer, Miguel Ángel
Madrid. Ed. Sintesis. 2001. 446 S.. Historia de España, 3er milenio ; 34.
ISBN 84-7738-917-9

¬La¬ España de Franco (1939 - 1975): política y sociedad
Moradiellos, Enrique
Madrid. Ed. Síntesis. 2000. 319 S.. Historia de España, 3er milenio ; 33.
ISBN 84-7738-740-0

La España de Franco (1939 - 1975): economía
Barciela López, Carlos
Madrid. Ed. Síntesis. 2001. 487 S.. Historia de España, 3er milenio ; 32.
ISBN 84-7738-916-0

¬La¬ España de Galdós
Zambrano, María
1959.

La España de Goya
Guzmán, Flora
Madrid. Altalena Ed.. 1981. 202 S.. La historia informal de España.

La España de hoy: e. landeskundl. Lesebuch für Fortgeschrittene
Butz, Hanns Rainer [Mitarb.]
1. Aufl., 2. [Dr.]. München [i.e.] Ismaning. Hueber. 1985. 215 S..
ISBN 3-19-004054-0

¬La¬ España de hoy: Textsammlung für den Unterricht
Beucker, Veronica
Nürnberg. Dt. Spanischlehrer-Verband. 1987. 64 S.. Mitteilungen des Deutschen Spanischlehrerverbands : Sondernr. ; 1987.

¬La¬ España de hoy: ein landeskundliches Lesebuch für Fortgeschrittene
Butz, Hanns Rainer
1. Aufl.. München. Hueber. 1983. 215 S..
ISBN 3-19-004054-0

La España de hoy y sus raíces
Meyer, Jens
1. Aufl.. Bamberg. Bucher. 2008. 64 S.. Prisma del mundo hispànico.
ISBN 978-3-7661-6945-7

La España de José Bonaparte
Espadas Burgos, Manuel. ; Dufour, Gérard ; Luna, Juan J.
Madrid {[u.a.]. Historia 16,. 1985.. 33 S..

La España del 98: política, pensamiento y cultura en el fin de siglo
Bernal Muñoz, José Luis ; Mateos y de Cabo, Oscar Ignacio
Madrid. Dykinson. 1999. 155 S..
ISBN 84-8155-458-8

¬La¬ España de la Edad Media: desde la frontera hasta el imperio (1000 - 1500)
Mackay, Angus
2. ed.. Madrid. Ed. Cátedra. 1981. 250 S..
ISBN 84-376-0244-0

La España de la guerra civil
Cortés Salinas, Carmen
Madrid. Acento. 2002. 345 S.. La Escondida senda.
ISBN 84-483-0592-2

La España de la ilustración (1700 - 1833)
Amalric, Jean-Pierre ; Domergue, Lucienne ; Pellissa, Octavi
Barcelona. Ed. Crítica. 2001. 184 S.. Libros de historia.
ISBN 84-8432-231-9

La España del Antiguo Régimen
Desdevises DuDezert, Georges
Madrid. Fundación Univ. Española, Seminario "Cisneros". 1989. XXXV, 966 S.. Publicaciones de la Fundación Universitaria Española : Biblioteca de hispanismo = Hispanism series ; 11.
ISBN 84-7392-316-2

La España de la posguerra: 1939/1953
Vizcaíno Casas, Fernando
3. ed. Barcelona. Ed. Planeta. 1976. 435 S.. Espejo de España ; 14.
ISBN 84-320-5614-6

La España de la posguerra: (1939-1953)
Vizcaíno Casas, Fernando
1. ed. Barcelona. Ed. Planeta. 1981. 308 S.. Documento ; 70.
ISBN 84-320-3610-2

La España de la rabia y de la idea: (diario de 1898)
Figuero, Javier
1. ed.. Barcelona. Plaza & Janés. 1997. 294 S.. Así fue ; 17.
ISBN 84-01-53020-2

La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura
García Delgado, José L. ; Artola, Miguel
1. ed. Madrid. Siglo Veintiuno de España Ed.. 1985. IX, 545 S.. Historia.
ISBN 84-323-0511-1

La España de las autonomías: (pasado, presente y futuro)
Acosta España, Rafael
Madrid. Espasa-Calpe. 1981.
ISBN 84-239-6240-7

La España de las autonomías
García Alvarado, José María ; Sotelo Navalpotro, José A.
Madrid. Editorial Síntesis. 1999. 703 p.. Colección Espacios y sociedades : Serie general ; 9.
ISBN 84-7738-700-1

¬La¬ España de las invasiones célticas y el mundo de las colonizaciones
Almagro, Martin ; Garcia, Antonio ; García y Bellido, Antonio
Madrid. Espasa-Calpe. 1952. 719 S. ; 4-o. Historia de España ; 1,2.

La España de las libertades
Eslava Galán, Juan
Madrid. Espasa. 1997. 219 S.. Espasa hoy.
ISBN 84-239-7742-0

La España del Cid
Menéndez Pidal, Ramón
Madrid. Ed.Plutarco.

¬La¬ España del Cid ; Vol. 1
Menéndez Pidal, Ramón
5. ed., totalmente rev. y añadida. Madrid. Espasa-Calpe. 1956. XV, 544 S..

¬La¬ España del Cid ; Vol. 2
Menéndez Pidal, Ramón
5. ed., totalmente rev. y añadida. Madrid. Espasa-Calpe. 1956. S. 547 - 1019.

¬La¬ España del Conde Duque de Olivares: Encuentro Internacional sobre la España del Conde Duque de Olivares celebrado en Taro los dias 15 - 18 de septiembre de 1987
Elliott, John
Valladolid. Secretariado de Publ., Univ.. 1990. 684 S. : Ill., graph. Darst.. Historia y sociedad ; 14.
ISBN 84-7762-094-6