Lärm, Wirkung und Bekämpfung
Muhr, Gerd
[Frankfurt a. M.]. [IG Metall]. [ca. 1969]. 67 S.. Schriftenreihe Arbeitssicherheit der IG Metall für die Bundesrepublik Deutschland ; 11.

Lärmwirkung und Lärmbekämpfung
Luxemburg. . 1967. 72 s..

Lärmzertifikations- und Lärmsensitivitätsuntersuchungen an dem Hubschrauber BO 105
Splettstösser, Wolf R.
Köln. 1986. Mitteilung. Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt ; 86-13.

Lärmzertifikations- und Lärmsensivitätsuntersuchungen an dem Hubschrauber BO 105
Splettstößer, Wolf R.
Köln. 1986. 106 S.. Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt <Köln>: Mitteilung ; 1986,13.

Laerning in economics: where do we stand?: a behavioral view on learning in theory, practice and experiments
Slembeck, Tilman
1 Aufl.. St. Gallen. Univ., Volkswirtschaftliche Abt.. 1999. 20, 8 S.. Diskussionsbeiträge der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Universität St. Gallen ; 9907.

Lär nya ord p¯ bondg¯rden med Erik och Lisa
Helsingborg. Rebus,. [2002]. [8] s..

Läroböcker och identitet: [det finlandssvenska inslaget i våra läromedel]
HansØn, Sven-Erik
Helsingfors. Svenska Finlands folkting,. 1985. iv, 136 s..

Lärobok: svenska för gymnasieskolan HSNET, trearig svenska årskurs 2
Brodow, Bengt ¬[Mitarb.]¬
2 |Lehrbuch.

Lärobok: regler om MKB i PBL m.m.
Lerman, Peggy,
Nättraby. Lagtolken,. 2005. 94 s..

Läroboken som traditionsbärare: om hemspr¯ksundervisningen i grekiska : ett läroplansteoretiskt och didaktiskt perspektiv = [The textbook as a vehicle of tradition] : [on Greek home language instruction from the perspective of curriculum and didactive theory]
Garefalakis, Jannis,
Stockholm. HLS (Högsk. för lärarutbildning),. 1994 ; . 302 s..

Lärobok för heavyecodriving: [minska företagets brñsleförbrukning] samtidigt som du sparar pengar och värnar om miljöm
Sollentuna. EcoDriving International AB,. 2000 ; . 28 s..

Lärobok för klassen i söndagsskolans mellanavdelning ...
Fahlund, George Alvin, ; Luther, Martin,
Rock Island, Ill., . Augustana Book Concern. [c1924-. v..

Lärobok för regelnissar: en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Bergman, Mats
Stockholm. Fritzes. 2002. 234 S.. Ds ; 2002:21.
ISBN 91-38-21692-2

Lärobok i allmänna werlds-historien, til unga studerandes tienst
Schröckh, Johann Matthias ; Stridsberg, Carl
Andra uplagan, som fortsätter Schröckhs arbete från år 1784 til 1798. Stockholm. Carlbohm. 1799.

Lärobok i allmñ botanik
Warming, Eugen ; Lundström, Axel N.
Stockholm. Lamm,. 1882. 279 s..

Lärobok i allmñna geographien, enligt de nyaste politiska förñdringarne, af Chr. Gottfr. Dan. Stein; efter 9:de upplagan af ¯r 1819, öfversatt och försedd med en serskild artikel öfver Skandinavien, af C. Netherwood. Med ett fullstñdigt: register, som säljes serskildt, och hvarigenom arbete Sonderbd.
Stein, Christian Gottfried Daniel, ; Netherwood, Carl,
ISBN 3-933025-40-0

Lärobok i biologi för realskolan, mellanskolor och flickskolor.
Bohlin, Knut,
Stockholm. Fritzes bokf.,. 1907. 120 s., 10 pl..

Lärobok i botanik.
Agardh, Carl Adolph,
Malmö, . 1829-1830. 416 s..

Lärobok i Botanik: till bruk vid den högre elementar-undervisningen och till ledning vid akademiska föreläsningar
Areschoug, John,
Stockholm. Adolf Bonnier,. 1863. 409 s..

Lärobok i botanik.
Calonius, A.
Helsingfors, . 1946.

Lärobok i botanik: Godkñd av K. lantbruksstyrelsen
Jeppsson, Herman ; Åberg, Ewert
Stockholm. Lantbrukssällsk:s tidskr.-ab.,. 1939. 159s.,bil.(7)s.

Lärobok i botanik.
Lindman, Carl Axel Magnus,
Stockholm. Norstedt,. 1920. iv, 156 s., 20 pl..

Lärobok i botanik
Rosendahl, Henrik Viktor
Stockholm. Sandbergs bokhandel,. 1902-1903. 542 s..

Lärobok i botanik: Öfvers. och bearb. af Albert Lilius. [Illustr.]
Schmeil, [Franz] O[tto]
Stockholm, . 1905.

Lärobok i botanik.
Unonius, K[arl] J[ohan] W[ilhelm]
Helsingfors, . 1877-1881.

Lärobok i botanik: Godkñd av K. Lantbruksstyrelsen
Åberg, Ewert ; Smedg¯rd, Gunnar
Stockholm. LT [Seelig],. 1950. 188s.,3 pl.-bl..

Lärobok i botanik för allm. lvkns h. klasser.
Almquist, Sigfrid,
Stockholm. Norstedt ,. 1885. 150 s..

Lärobok i botanik för allmñna läroverkens gymnasialklasser
Almquist, Sigfrid, ; Andersson, Lars Gabriel,
Stockholm. Norstedt,. 1920. 187 s..

Lärobok i botanik för allmñna läroverkens högre klasser.
Almquist, Sigfrid,
Stockholm. Norstedt,. 1898. ij, 163 s..

Lärobok i botanik för de allm. lärov:s högre klasser: Med 189 fig.
Forssell, K. B. J.
Stockholm. F. & G. Beijers Bokf-aktb.,. 1890. vij och 240 s..

Lärobok i botanik för de allm. läroverkens högre klasser.
Forssell, K. B. J. ; Sk¯rman, A. J. O.
Stockholm. Beijer,. 1898. 245 s..

Lärobok i botanik för de allmñna läroverkens högre klasser.
Forssell ; Sk¯rman, J. A. O. ; Sk¯rman
Stockholm. Beijer,. 1906. 339 s., 15 s..

Lärobok i botanik för de allmñna läroverkens högre klasser.
Forssell, K. B. J. ; Sk¯rman, J. A. O.
Stockholm. Beijer,. 1902. 240 s., 11 pl..

Lärobok i botanik för gymnasier och folkskoleseminarier.
Falck, Kurt
Stockholm. Bonnier,. 1927. (6),255s.

Lärobok i botanik för gymnasier och seminarier.
Malmberg, Ejnar ; Melin, Gustaf
Stockholm. Norstedt,. 1920. 126 s..

Lärobok i botanik för gymnasiet.
Forssell ; Sk¯rman, J. A. O. ; Sk¯rman
Stockholm. Bonnier,. 1923. viij,238s.,16 pl..

Lärobok i botanik för gymnasiet.
Forssell, K. B. J.
Stockholm. Bonnier,. 1926. (3),240s.,16 pl..

Lärobok i botanik för gymnasiet
Forssell, Karl Bror Jakob ; Sk¯rman, Johan Albert Otto
Stockholm. Beijer,. 1914. vj, 243 s..

Lärobok i botanik för gymnasiet
Sk¯rman, J. A. O.
Stockholm. Bonnier,. 1929-1930. 2 vol..

Lärobok i botanik för gymnasiets näst högsta ring
Sk¯rman, J. A. O. ; Johansson, Nils
Stockholm. Sv. bokförl.,. 1940. 59s.,4 pl.-bl..

Lärobok i botanik för gymnasium och seminarier
Malmberg, Ejnar ; Melin, Gustaf
Stockholm. Norstedt,. 1920. 3 vol..

Lärobok i botanik för realskolan.
Forssell, Karl Bror Jakob ; Johansson, Nils ; Sk¯rman, Johan Albert Otto
Stockholm. Bonnier. 1938. iv, 156 s., 16 pl.-bl..

Lärobok i botanik för realskolan och gymnasiets första stadium.
Lindman, Carl Axel Magnus,
Stockholm. Norstedt,. 1904. iv, 152 s., 20 pl.-bl..

Lärobok i botanik för seminarier
Falck, Kurt
Stockholm. Sv.bokförl.(Bonnier),. 1943. 220 s..

Lärobok i botanik till bruk vid den högre elementarundervisningen och till ledning vid akademiska föreläsningar.: Med 360 träsnitt
Areschoug, John,
Stockholm ; . 1860-1863.

Lärobok i farmakognosi
Samuelsson, Gunnar
Stockholm. Apotekarsocietetens Kusrverksamhet. 1980. 344 S..
ISBN 91-970374-1-9

Lärobok i farmakognosi
Samuelsson, Gunnar
Andr, omarbetade uppl. Stockholm. Svensk Farm. Tidskrifts Förl.. 1982. 248 S..
ISBN 91-86274-08-2

Laerobok i fonetik
Malmberg, Bertil
Lund. Gleerups. 1970. 200 S..

Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt
Koktvedgaard, Mogens ; Levin, Marianne
4. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 1996. 441 S..
ISBN 91-38-50560-6

Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt
Koktvedgaard, Mogens ; Levin, Marianne
7. uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2002. 488 S..
ISBN 91-39-20301-8

Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, fotorätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EG och internationellt
Koktvedgaard, Mogens ; Levin, Marianne
Uppl. 2:1. Stockholm. Norstedts Juridik. 1993. 395 S..
ISBN 91-38-50199-6

Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, fotorätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EG och internationellt
Koktvedgaard, Mogens ; Levin, Marianne
Uppl. 1:1. Stockholm. Norstedts Juridik. 1992. 406 S..
ISBN 91-38-50082-5

Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EG och internationellt
Koktvedgaard, Mogens ; Levin, Marianne
5 uppl., [rev. och uppdaterade]. Stockholm. Norstedts Juridik. 1997. 432 S.. Norstedts utbildning : Juridik.
ISBN 91-39-00301-9

Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt
Koktvedgaard, Mogens ; Levin, Marianne
Uppl. 6:2. Stockholm. Norstedts Juridik. 2000. 454 S..
ISBN 91-39-20210-0

Lärobok i kapitalmarknadsrätt
Afrell, Lars ; Klahr, Håkan ; Samuelsson, Per
2. uppl. Stockholm. Norstedt. 1998. 344 S..
ISBN 91-39-20170-8

Lärobok i naturkunnighet.
Almquist, Sigfrid, ; Lagerstedt, N. G. W. ; Lagerstedt, Nils ; Cederblad, Carl,
Stockholm. Norstedt,. 1947. 176 s., 12 pl.-bl..

Lärobok i nutida isländska: nybörjarbók med kommenterade läsestycken, grammatikdel med formlärans grunder samt ordboksdel
Fries, Ingegerd
Stockholm. Bibliotheksförl.. 1976. 136 S..
ISBN 91-542-0463-1

Lärobok i nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
Grauers, Folke
7. uppl. Lund. Juridiska Föreningen i Lund. 1986. 173 S..
ISBN 91-544-0777-X

Lärobok i personlig magnetism: Själfbehärskning och karaktärsbildning
Turnbull, Victor
St Petersburg, . [1905?].

Lärobok i porslins malning
Norén, Maja ; Baeckström, Arvid
Stockholm. Becker. 1928. 31 S. m. Abb., 10 Taf.

Lärobok i ryska med militär profil.
Walter, Jan Erik,
Uppsala. Intervox,. cop. 2002. 345 s..

Lärobok i svenska
Nyborg, Roger ; Pettersson, Nils-Owe ; Holm, Britta
Stockholm. Svenska Inst.. 2001. VIII, 214 S.. Svenska utifran.
91-520-0673-5

Lärobok i svenska
Nyborg, Roger ; Pettersson, Nils-Owe ; Holm, Britta
1996. 1 Bd..

Lärobok i Sveriges allmanna nu gällande civil-process
Schrevelius
Lund . 1853.

Lärobok i Sveriges allmñna nu gällande Civil-Proces
Schrevelius
Lund . 1853. 1 bd..

Lärobok i Sveriges allmñna nu gällande Civil-Rätt
Schrevelius ; Humbla
Lund . 1857-72. 3 bd..

Lärobok i systematisk botanik.
Fries, Theodor Magnus,
Stockholm. Beijer,. 1891. vi, 228 s..

Lärobok om läroböcker
Berg, Leif [Sammler] ; Berglund, Lennart [Texter]
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1991. 144 S..
ISBN 91-86400-06-1

Läroboks-kunskap: pedagogisk textanalys med exempel fran läroböcker i historia 1841 - 1985
Selander, Staffan
Lund. Studentlitteratur. 1988. 139 S.. Pedagogisk orientering.
ISBN 91-44-23841-X

Läroboksspråk: om språk och layout i svenska läroböcker
Strömquist, Siv
Uppsala. Hallgren & Fallgren. 1995. 194 S.. Ord och stil ; 26.
ISBN 91-7382-728-2

Läroboksspråk: En undersökning av språket i vissa läroböcker för högstadium och gymnasium
Danielson, Sylvia
Umeå. Umeå Univ.-Bibl.. 1975. 147, [68] S.. Umeå studies in the humanities ; 4.
ISBN 91-7174-001-5

¬L'¬ aerofotografia da materiale di guerra a bene culturale: le fotografie aeree della R.A.F. British school at Rome, 24 giugno - 10 luglio 1980
Alvisi, Giovanna
Roma. Multigrafica Ed.. 1980. 155 S. : zahlr. Ill..

Lärokurs i engelska sprket: indelad uti 50 lektioner, under hvilka genom läsning, skrifning och samtal i förening med hemstudium, färdighet bör kunna vinnas i sprkets alla delar
De Frese, Amalia Augusta,
Stockholm, . 1858. 2 vol..

Ueber das Anquicken der gold- und silberhältigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenspeise
Born, Ignaz von
Wien. Wappler,. 1786.. 227 S.

Lärokurs i räkning för dövstumskolan.
Malmlundh, Lorenz, ; Bergqvist, Johan
Lund. Carl Blom,. 1934. 64s +.

Läromedel för kurser och självstudier - Windows och Macintosh.
Lund. Accuratus,. 19??-.

Läromedel och undervisning i matematik p¯ högstadiet: en kartläggning av läget i Svenskfinland
Röj-Lindberg, Ann-Sofi
Vasa. Åbo Akademi, Svenskfinlands läromedelscenter,. 1999. 78, [26] s..

Läromedelsforskning och undervisningsplanering
Dahllöf, Urban ; Wallin, Erik
Stockholm. Nordiska kommitten f. ped. forskning. 1969. 178 S.. Nordisk udredningsserie ; 1969 - 16.

Läromedlen i skolan: frågor kring läromedel i undervisningen och lekoch arbetsmaterial i förskolan ; betänkande av ULÄ, Utredningen om Läromedelsmarknaden, Utbildningsdepartementet
Stockholm. Liber Förl.. 1980. 121 S.. (Statens offentliga utredningar ; 1980,15 : Utbildningsdep.).
ISBN 91-38-05269-5

¬La¬ Eromena
Biondi, Giovanni F.
Bologna. Corvo. 1645.

¬La¬ Eromena
Biondi, Giovanni Francesco
Viterbo. De' Rossi. 1634. 320 S..

L'Aeronauta; revista mensile illustrata dell aeronautica e delle scienzi affini.
Milano, . 1897-(1899). p. cm..

L'aeronautica italiana: una storia del Novecento
Ferrari, Paolo,
Milano. F. Angeli,. 2004.. 472 p. ;.

L'aeronautica italiana al principio del suo secondo decennio nelle relazioni dell'on.: Fier e del senatore Rolandi-Ricci e nei discorsi tenuti da S.E. il generale Valle, sottosegretario di Stato per l'aeronautica, alla Camera dei deputati il 5 gennaio XII, ed al Senato del Regno l'll gennaio XII.
Roma, . Ministero dell'aeronautica, Laboratorio fotomeccanico. [19 ]. 95 p..

<<L'>>Aeronautica italiana nella IIa guerra mondiale
Santoro, Giuseppe
Roma . Danesi. 1950-. Parte 1-.

¬L'¬ aeronautica Italiana nella seconda Guerra Mondiale
Santoro, Giuseppe
Milano [u.a.]. Ed. esse.

L aeronautica nazionale repubblicana: la guerra aerea in Italia 1943 - 1945
Arena, Nino
2. ed.. Parma. Albertelli. 1995. 557 S. : zahlr. Ill..
ISBN 88-85909-49-3

L' aeronautica nazionale repubblicana: Sheraton Colorado Springs, Colorado Springs, Colorado, USA, August 9 - 12, 1998
Arena, Nino
2. ed. Piscataway, NJ. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 1998. XII, 362 S..
ISBN 0-7803-4988-1 softbound

L'aeronavtica italiana nell' immagine, 1487-1875;
Caproni, Timina Guasti ; Bertarelli, Achille, ; Boffito, Giuseppe, ; Arrigoni, Paolo
Milano, . Museo Caproni,. 1938.. 2 p. l., iv, 184 p., 1 l..

¬L'¬ aeronef militaire et le droit des gens: Subordination et coopération militaire internationale
Strasbourg. 1963. 465 S..

L' aeronef militaire et le droit des gens - subordination e cooperation militaire internationale: 2. congres internat., Florence, 17 - 20 mai 1961
1963. 465 S.. Recueils de la Societe Internationale de Droit Penal Militaire et de Droit de la Guerre ; 2.

Läro- och timplaner
Göteborg. 1974.

Läro- och timplaner för läroêaret ... vid Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm
Stockholm . Beckman. 1948-1962.

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension
Englund, Tomas,
Göteborg. Daidalos,. 2005 . 412 s. ;.

Läroplaner BAMU: (beredskapsarbete i kombination med arbetsmarknadsutbildning) ...
Solna. AMS,. 1979. 31 s..

Läroplaner efter 1970
Lindmark, Eva,
Stockholm. Stockholms universitetsbibliotek,. 2005. 79 bl..

Läroplaner och andra styrdokument före 1970
Lindmark, Eva,
Stockholm. Stockholms universitetsbibliotek,. 2005. 108 bl..

Läroplaner och läromedel: en konferensrapport
Lundgren, Ulf P., ; Svingby, Gunilla, ; Wallin, Erik,
Stockholm. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik,. 1982.. 230 p..

Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola: teoretisk analys och ett empiriskt bidrag
Svingby, Gunilla
Göteborg. Acta Univ. Gotheburgensis. 1978. 969 S.. Göteborgs studies in educational sciences ; 26.

Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola: Teoretisk analys och ett emperiskt bidrag
Svingby, Gunilla
Göteborg. Acta Univ.. 1978. 269 S. : graph. Darst.. Göteborg studies in educational sciences. ; 26..
ISBN 91-7346-055-9

LAEROPLANER SOM STYRMEDEL FOER SVENSK OBLIGATORISK SKOLA : TEORETISK ANALYS OCH ETT EMPERISKT BIDRAG / GUNILLA SVINGBY
SVINGBY, GUNILLA
GOETEBORG. ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. 1978. 269, 16 S. : GRAPH. DARST.. GOETEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES ; 26.
ISBN 91-7346-055-9

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.
Stockholm, . 1998. 55 s..

Läroplan för grundskolan: regeringens proposition 1978/79:180 om läroplan för grundskolan m.m.
Stockholm, . 1979. 296 s..

Läroplan för grundskolan Lgr II: Supplement: Lägerskola : kompletterande anvisningar och kommentarer
Stockholm , . 1972. 40 s..

Läroplan för grundskolan Lgr II: Supplement: gymnastik : kompletteande anvisningar och kommentarer
Stockholm. Skolöverstyrelsen/Utbildningsförlaget ,. 1969. 14 s..

Läroplan för grundskolan Lgr II: Supplement: musik : kompletterande anvisningar och kommentarer
Stockholm. Skolöverstyrelsen/Utbildningsförlaget ,. 1969. 146 s..

Läroplan för grundskolan Lgr II: Supplement: teckning : kompletterande anvisningar och kommentarer
Stockholm. Skolöverstyrelsen/Utbildningsförlaget ,. 1969. 54 s..

Läroplan för kyrkans dopundervisning bland barn, 4-14 ¯ringar: specialupplaga för Borg¯ stift av Kursplan för kyrkans arbete bland barn
Brattg¯rd, Karl-Erik, ; Berglund, Christina,
Helsingfors. Finlands sv. söndagsskolförbund,. 1974. 50, [1] s..

L' aeropoema del Golfo della Spezia
Marinetti, Filippo Tommaso
Firenze. Vallecchi. 2002. 99 p.. Caratteri del '900.
ISBN 88-8427-083-9 : 10.00 EUR

<<L'>>aeropoema del golfo della Spezia
Marinetti, Filippo Tommaso
Milano . Mondadori. 1935. 127 S..

¬L'¬ aeropoema di Gesù
Marinetti, Filippo Tommaso
Montepulciano. Ed. del Grifo. 1991. 108 S.. Modernità ; 7.
ISBN 88-7773-150-8

L'aeropoema di GesÆu
Marinetti, Filippo Tommaso, ; Salaris, Claudia.
Montepulciano. Editori del Grifo,. c1991. 108 p..

La erosión antrópica en el litoral valenciano
Pardo Pascual, Josep E.
València. Conselleria d'obres publiques, urbanisme i transports, Generalitat Valenciana. 1991. 240 S.. Tesis doctorales ; 4.
ISBN 84-7890-652-5

Lärostolar i pedagogik vid europeiska universitet: några drag i deras tillkomsthistoria
Willke, Ingeborg
Stockholm. Almqvist & Wiksell. [1975]. 150 S. ; 8-o. Acta Academiae Regiae scientiarum Upsaliensis ; 18.

<<L'>>aerotecnica: atti dell' Associazione Italiana di Aerotecnica
Roma . Associazione Italiana di Aerontecnica.

¬L'¬ aerotecnica, Missili e spazio: rivista dell'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, AIDAA
Milano. Tamburini Ed.. 1971.

La erotica Argentina: (antologia poetica 1660 - 1990)
Rodriguez Mujica, Daniel ¬[Hrsg.]¬
Buenos Aires. Catalogos (u.a.). 1994. 285 S..
ISBN 950-9314-88-9

Läroverket vid Nissan
Hägge
(Halmstad . 1968). 189 s..

[Läroverkskomitens Betänkande].
Hamburg [u.a.]. Voss..

¬La¬ errancia sin fin: Musil, Borges, Klossowski
García Ponce, Juan
Barcelona. Ed. Anagrama. 1981. 85 S.. Colección argumentos ; 63.
ISBN 84-339-0063-3

La errancia sin fin: Musil, Borges, Klossowski
GarcÐia Ponce, Juan.
Barcelona. Anagrama,. c1981.. 85 p. ;.

Laer ¯ se: se og laer : undervisningshefte fdor faget kunst og h¯ndverk, grunnskolen 1. til 10. klasse
Lillehammer. Lillehammer Kunstmuseum,. 1998. 40 s..

Lärstilar: handledarguide
Honey, Peter ; Mumford, Alan ; Paulsson, Evy
Lund. Studentlitteratur,. 2006 . 76 s. ;.

Lärstilshandboken
Honey, Peter ; Mumford, Alan ; Cox, Arne
Lund. Studentlitt.,. 1985 ; . 95 s..

The Laertian gamble
Sheckley, Robert
New York ; London. Pocket. 1995. 273 S.. Star trek : Deep space nine ; 12.
ISBN 0-671-88690-8 (kart.) : £ 4.50

La erótica Argentina: (antología poética 1600/1990)
Rodríguez Mujica, Daniel
Buenos Aires. Ed. Catálogos [u.a.]. 1994. 285 S..
ISBN 950-9314-88-9

¬La¬ erótica española en sus comienzos: apuntes para una hermenéutica de la sexualidad española
Amezúa, Efigenio
Barcelona. Fontanella. 1974. 215 S.. Ciencias humanas ; 319 : Sexualidad.
ISBN 84-244-0337-1

La erótica homosexual en Grecia y Roma
Maza, Francisco de la,
México, D.F.. Editorial Oasis ;. c1985.. 226 p. ;.