F nuclear magnetic resonance studies of the dynamics at the active site of alpha-chymotrypsin
Cairi, Mary,
1982.. xix, 194 leaves, bound..

¬Der¬ f-Nukleolus und ein dynamisches Verhandlungsmodell als Lösungkonzepte für kooperative n-Personenspiele
Wallmeier, Eugen
Münster. Inst., Univ.. circa 1985. 228 S.. Skripten zur mathematischen Statistik ; 5.

¬DER¬ F-NUKLEOLUS UND EIN DYNAMISCHES VERHANDLUNGSMODELL ALS LOESUNGSKONZEPTE FUER KOOPERATIVE N-PERSONENBEISPIELE: DISSERTATIONSNACHDRUCK
Wallmeier, Eugen
MUENSTER. GES.ZUR FOERD.D.MATH.STAT.. s.n.. 228 S.. SKRIPTEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK ; 5.

¬Der¬ f-Nukleolus und ein dynamisches Verhandlungsmodell als Loesungskonzepte fuer kooperative n-Personenspiele
WALLMEIER, EUGEN
Nachdr.. Muenster. Ges. zur Foerderung d. Math. Statistik. [1983]. 228 S.. Skripten zur mathematischen Statistik ; 5.

DER F-NUKLEOLUS UND EIN DYNAMISCHES VERHANDLUNGSMODELL ALS LOESUNGSKONZEPTE FUER KOOPERATIVE N-PERSONENSPIELE
Wallmeier, Eugen
DISS.-NACHDR.. MUENSTER. INST. FUER MATH. STATISTIK. (CIRCA) 1982. 226 S.. SKRIPTEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK ; NR. 5.

FNV Bouw magazine: maandblad van FNV Bouw
1 Aufl.. Woerden. 2002.

FN, verden og Danmark
København. Gyldendal. 1999. 470 S..
ISBN 87-90681-13-4

FNV in kaart
Gewijzigde dr. [Hrsg.]: Ledenscholing-FNV. Amsterdam. 1982. 32, 60 S. [in 2 T.]. ¬De¬ vakbondschool.

¬Der¬ Senegalstrom: Lebensader dreier Nationen ; eine wirtschaftsgeographische Studie über die Nutzbarmachung des Senegalflusses und seiner Umwelt
1 Aufl.. München ¬[u.a.]¬. Weltforum-Verl.. 1978. XIV, 383 S. : graph. Darst.. Afrika-Studien ; 102.
ISBN 3-3089-0163-4

FNV magazine
Amsterdam. Stichting FNV- Pers. 1998.

FNV magazine
1 Aufl.. Woerden. 2000.

FNV-program voor de jaren '90 - '94: het kan anders beter
September 1989. Amsterdam. 1989. 25 S..

FNV-voorjaarsconferentie De toekomst van de verzorgingsstaat: "Individualiseren en solidariseren"
[Amsterdam. 1988]. Getr. Zählung.

Fény
Szabó, T. Anna
Budapest. MagvetÍo Könyvk.. 2002. 85 S..
ISBN 963-14-2284-4

Få nya jobb trots tillväxt i industrin
1. uppl. Stockholm. 1994. 35 S. : graph. Darst. TCO-ekonomernas höstrapport ; 1994.
ISBN 91-7168-622-3

Fény a köveken: (versek)
TörÍo, István
Budapest. Kornétás. 1999. 175 S..
ISBN 963-7843-78-7

Fény a rácsokon: börtönévek vallomása
Csiha, Kálmán
Budapest. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. 1992. 148 p..
ISBN 963-300-507-8 : 120.00Ft

Fény a szakadékhoz
Kovács, Erzsébet
Komárno. KS Kiad.. 2001. 38 S..
ISBN 80-8056237-7

Fényben és árnyékban
Horváth, Teri
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 1992. 246 p..
ISBN 963-7488-62-6

Fényben és árnyékban: az irodalmi siker természetrajza ; kritikák, tanulmányok, beszélgetések a kortárs magyar irodalomról
Elek, Tibor
1. kiad. Pozsony [u.a.]. Kalligram. 2004. 471 S..
ISBN 80-7149640-5

Fények
Kiss, Attila
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2001. 66 S..
ISBN 963-928053-4

Fények a vízen: 77 vers
Czigány, György
Szekszárd. Babits. 1995. 118 p..
ISBN 963-495-010-8

Fények, szelek, szerelmek
Karsai, Éva
[Budapest]. Orpheusz Könyvek. 1997. 347 S..
ISBN 963-9101-08-7

Fényelvtan: a fotogramról
Maurer, Dóra ; Kolta, Magdolna
[Kecskemét]. Magyar Fotográfiai Múzeum. 2001. 258 S.. A magyar fotográfia történetébÍol ; 22.
ISBN 963-8383-28-3

Fényes Adolf
Aradi, Nóra
[Budapest]. Corvina. 1979. 27 S., 24 Bl..
ISBN 963-13-0685-2

"Fényesebb a láncnál a kard ...": szemelvények 1848 - 49 történetébÍol
Mitták, Ferenc
Debrecen. Tóth Könyvkereskedés és K. Kft.. 2000. 286 S..
ISBN 963-926909-3

"Fényesebb a láncnál a kard": elbeszélÍok 1848-49-rÍol
Nagy, Miklós
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1985. 282 S.. Olcsó könyvtár.
ISBN 963-15-2928-2 : 12.00Ft

"Fényesebb a láncnál a kard ...": emlékkiállítás az 1848 - 49 évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára
Kottra, Györgyi Cs.
[Budapest]. Hadtörténeti Múz.. 1999. 208 S..
ISBN 963-03-7668-7

Fényes Elek
Paládi-Kovács, Attila
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 211, [1] S.. A múlt magyar tudósai.
ISBN 963-05-1041-3

Fényes Elek (1807 - 1876) mÍuveinek válogatott bibliográfiája
Körmendi, Gábor
Budapest. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. 1986. 11 Bl..
ISBN 963-02-4303-2

Fényes Magyarország
Korniss, Péter ; Száraz, Miklós György
[Budapest]. Helikon. 2004. 203 S..
ISBN 963-208-870-0

Fényes rokonság: vidám regények
Bárány, Tamás
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. 634 S.. Bárány Tamás munkái.
ISBN 963-15-2556-2

Fényes szemek tükre
Tóth, Sándor
(Budapest). (MagvetÍo Kiadó). 1984. 574 S..
ISBN 963-14-0087-5

Fényes tegnapunk: tanulmányok a szocializmus korszakáról
Bodó, Julianna
Csíkszereda. Pro-Print Könyvk.. 1998. 222 S.. Helyzet könyvek.
ISBN 973-931122-9

Fényfoltok
Jónás, Péter
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2000. 86 S..
ISBN 963-928007-0

Fényforduló
Papp, Zoltán P. ; Ébert, Tibor ; Magyar, Ferenc
Budapest. Present Könyv- és Lapk.. 1999. 85 S..
ISBN 963-85816-5-4

Fényfüggöny: színmÍuvek, színészek, színházak
Tarján, Tamás
Budapest. Littera Nova Kiadó. 1999. 212 S.. Magister könyvek ; 1.
ISBN 963-8375-96-5

Fényjelek: esszék
Poszler, György
Budapest. Belvárosi Könyvkiadó. 1995. 111 S.. Bibliotheca Hungarica.
ISBN 963-7675-62-0

Fénykorlátozás
Zalán, Tibor
Budapest. Ecotrend K.. 1996. 107, [4] S..
ISBN 963-04-6766-6

Fényképeskönyv: Fejezetek a pécsi fotográfia történetébÍol. [Megjelent ja Mecseki Fotóklub megalakulásának 30. évfordulója alkalmából]
Horváth, Csilla B. ; Havasi, János
Pécs. 1987. 100 S. mit zahlr. Abb., teils farb..
ISBN 963-01-8416-8

Fényképészek és fényképészmÍutermek magyarországon (1840 - 1945): adatok a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyÍuteményébÍol
Szakács, Margit
Budapest. 1997. 303 S..
ISBN 963-904608-6

Fénykísérletek a földárnyban
Zsankó, József Sándor
Budapest. Alterra. 2004. 208 S..
ISBN 963-932448-5

FénylÍo ölednek édes örömében: a sumer irodalom kistükre
Komoróczy, Géza
Repr.. Budapest. Európa Könyvkiadó. 1983. 529 S..
ISBN 963-07-2635-1

Fénylés foglya: versek
Nagy, Cili
[Budapest]. Stádium K.. 2001. 115 S..
ISBN 963-915623-X

Fényörvények
Simai, Mihály
Szeged. Babá és Társai. 1997. 186, [4] S..
ISBN 963-85747-6-3

Fényárnyék
Veress, Miklós
Budapest. Szépirod. Könyvkiadó. 1985. 150 S..
ISBN 963-15-2904-5

Fényromok
Vasadi, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1987. 158 S..
ISBN 963-15-3255-0

Fény és félhomály
Bárány, Éva
Budapest. Uránusz Kiadó. 1998. 118 S..
ISBN 963-908620-7

Fény és forma: modern építészet és fotó 1927-1950
Plank, Ibolya Cs. ; Hajdú, Virág ; Ritoók, Pál
Budapest. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2003. 304 S..
ISBN 963-212-298-4

Fény és gondolat: versek
Ráduly, János
Székelyudvarhely. Erdélyi Gondolat Könyvk.. 1996. 36 S..
ISBN 973-926902-8

Fény és árnyék
Döme, Piroska
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1983. 312 S.. NÍok a történelemben.
ISBN 963-09-2232-0

Fény és árnyék a középkori Magyarországon
Zolnay, László
(Budapest). Kozmosz Könyvek. 1983. 323 S.. Az én világom.
ISBN 963-211-508-2

Fény- és árnyképek
Mikszáth, Kálmán ; Alexa, Károly
Budapest. Kortárs [u.a.]. 2002. 179 S.. Magyar nézÍo : Portrék.
ISBN 963-929749-6

Fényszikrák: antológia
Pájer, Ildikó
Budapest. Rcs. Hírmondó. 1999. 203 S..
ISBN 963-03-9030-2

Fénytelen szertartás: [Juhász József versei]
Juhász, József
Budapest. Alterra. 2001. 135 S..
ISBN 963-932420-5

Fénytölte: versek, 1994 - 1998
Lajtai, Gábor
Budapest. Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 1999. 128 S..
ISBN 963-8082-21-6

Fénytörés: vál. bírálatok
LÍorinczy, Huba
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1985. 398 S..
ISBN 963-14-0456-0

Fénytörések: kalandozás a film körül
Föld, Ottó
[Budapest]. Magyar Filmiroda. 1995. 158 S..
ISBN 963-02-9840-6

FényvezetÍo üvegszálak a távközlésben
Kósa Somogyi, I.
Budapest. 1983. 16 S.. Központi Fizikai Kutató Intézet. Magyar Tudományos Akadémiai ; 1983,75.
ISBN 963-372-116-4

Fényzivatar: versek és prózai írások
Balogh, Márta
Budapest. Accordia. 2004. 177, [4] S..
ISBN 963-950273-1

Developing sustainable collaborative supply chains: proceedings of the 12th International Symposium on Logistics (12th ISL) ; [Budapest, Hungary, 8 - 10 July 2007]
Pawar, Kulwant S.
Nottingham. Centre for Concurrent Enterprise, Univ.. 2007. 1 CD-ROM.

F - O
1976. S. 443 - 954. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München ; 6,2.

F - O.
Skeb, Matthias
Hildesheim [u.a.]. Olms-Weidmann,. 2000.. S. 664 - 1353..

F - O.
Trombetti Budriesi, Anna Laura ; Pavia, Alessandro
Pratola Serra. E. Sellino,. 2004.. XIV, 861 S..