FN-flygtninge
Vestergaard ; Larsen
Kbh. . Dansk Flygtningehjælp. 2002 . Ca. 160 sider.

F.N.G
Bodey, Donald
New York, NY. Viking. 1985. 272 S..
ISBN 0-670-80724-9

F¯nga dagen
Marton, Sandra ; Eklund, Olle
Stockholm. Harlequin,. 1998 ; . 156, [4] s. ;.

F¯ngad av kärlek
Arnold, Judith ; Samuelsson, Inger
Stockholm. Harlequin,. 1995 ; . 274, [6] s. ;.

F¯ngad av kärleken
Richmond, Grace, ; Hagwall, Britta
Stockholm. B. Wahlström,. 1982 ; . 156, [4] s. ;.

F¯ngade i den gyllene staden: [Adoniram & Ann Judson]
Jackson, Dave ; Jackson, Neta ; Jackson, Julian ; Lindfors-Davis, Ulrika
Uppsala. Mediagruppen,. 2004 . 155, [3] s..

F¯ngade i stormen
Siamon, Sharon
Malmö. Pollux hästbokklubb/Stabenfeldt,. 2000 ; . 151 s. ;.

F¯ngad i en snöstorm
Brooks, Helen ; Rescow, Amanda ; Höök Skärham, Ing-Marie, ; Lawrence, Kim.
Stockholm. Harlequin,. 2003 . 314, [6] s. ;.

F¯ngad i polarisen
Ellsberg, Edward
Stockholm. Rabén & Sjögren,. 1952. 170 s..

F¯nga nuet!
St. George, Margaret ; Nilo, Eva
Stockholm. Harlequin,. 1999 ; . 250, [6] s. ;.

F¯ngarna i Caja Canyon
Grover, Marshall ; Andersson, W¯ge
Malmö. Richter,. 1993 ; . 157, [1] s. ;.

F¯ngarna i Salvo Pass
Grover, Marshall ; Andersson, W¯ge
Malmö. Richter,. 1994 ; . 156, [1] s. ;.

F¯ngarna i välfärdssamhället: kriminalitet, drogmissbruk och prostitution
Åhs, Stig, ; Svanström, Leif, ; Stenberg, Leif,
Stockholm. Tiden. 1991 ; . 288 s..

Fångarnas vän: drag ur Mathilda Wredes liv och verksamhet
Fogelberg, Evy
Helsingfors . Söderström. 1923. 276 S..

F¯nga rörelsen i dina m¯lningar
Cassels, Julia ; Carlsson, Peter ; Wickenden, Laura ; Forrester, Paul
Malmö. Richter,. cop. 1998 ; . 144 s..

Fånest
Åberg, Alf
London. Cape. [1953]. 434 S. ; 8-o.

Fångars elände: karolinerna i Ryssland 1700-1723
Åberg, Alf
[Stockholm]. Natur och kultur. 1991. 228 p., [8] p. of plates.
ISBN 91-27-02265-X

F¯ngat byte
Evanovich, Janet ; Kanmert Sjölander, Molle,
Malmö. Damm,. 2006 . 299 s. ;.

Fångat i flykten: artiklar, noveller och radioprogram
Rådström, Pär ; Werkmäster, Johan
Stockholm. Atlantis. 2004. 229 S..
ISBN 91-7486-819-5

Das Fêng-chien-Wesen (der chinesische Feudalismus): nach Abhandlungen aus verschiedenen Dynastien.
Sjöquist, Karl O.,
Berlin, . R. Pfau,. 1938.. 56 p..

¬Das¬ Fêng-chien-Wesen (der chinesische Feudalismus) nach Abhandlungen aus verschiedenen Dynastien
Sjöquist, Karl O.
Berlin. Pfau. 1938. 56 S..

F¯nge 1029: signaturen Bang p¯ L¯ngholmen
Meijling Bäckman, Ingrid

Fånge 981
Strömstedt, Lasse
[Malmö]. Förlagshuset Norden. 2003. 276 S..
ISBN 91-631-4416-6

Fånge hos Hitler och Stalin
Buber-Neumann, Margarete
Stockholm. Bokförlaget Natur och Kultur. 1948. 315 S..

Fånge hos Hitler och Stalin
Buber, Margarete
Stockholm. Bökförlaget Natur och Kultur. 1948. 315 S..

F¯nge i det kött hon föraktar: en analys av kultursjukdomen anorexia nervosas karaktär / Maria Björk
Björk, Maria
Uppsala. Uppsala universitet, Institutionen för Idé- och lärdomshistoria,. 2003. 53 s..

F¯nge i eget land
Moyer, Nancy ; Hansson, Anna-Lena
Stockholm. [Norman]/Örnen,. 1992 ; . 143, [1] s. ;.

Fånge i natt och dimma
Bratteli, Trygve ; Skottsberg Åhman, Brita
Stockholm. Tiden. 1981. 172 S..
ISBN 91-550-2581-1

Fången: roman
Cronin, Archibald J. ; Holmberg, Nils ¬[Übers.]¬
Stockholm. Tidens Förl.. 1953. 255 S..

Fången i tornet: elva historiska beättelser från 1500- och 1600-talen med anknytning till Åland
Steinby, Ann-Gerd
[Mariehamn]. Abacus. 1997. 207 S..
ISBN 952-506410-7

Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet
Heggestad, Eva
1 Aufl.. Uppsala. Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ.. 1991. 264, [3] s.. Skrifter / Avdelningen för Litteratursociologie vid Litteraturvetenskapliga Institutionen ; 27.
ISBN 91-85178-19-5

F¯ngen p¯ slottet Laeken: legend och fakta om konung Leopold
Cammaerts, Emile
Stockholm. Medén,. 1941. 232 s., 1 pl.-bl..

Fænger folderne? En analyse af kulturhistoriske museers præsentationsfoldere og en efterfølgende vejledning i, hvordan de kan forbedres
Laursen
København . 2005. 1 bd..

Fånggrödors och plöjningstidpunkters inverkan på kvävemineralisering och kväveupptagning: slutredogörelse för försöksserierna R4-3603 och R4-3604
Wallgren, Bengt ; Lindén, Börje
Uppsala. Inst. för Växtodlingslära, Sveriges Lantbruksuniv.. 1993. 25 S. : Kt.. Växtodling ; 45.

Fång-lada
Gustafsson, Madeleine
Stockholm. Norstedt. 1993. 68 S..
ISBN 91-1-922472-9

FN - globalt uppdrag
Stegfors, Sven ; Nilsen, Gunnel ; Theunissen, Amanda
Stockholm. Utbildningsradion,. 1996. 2 videokassetter.

fng-Magazin: Food, Nonfood, Getränke ; das Markenmagazin für den Lebensmittelhandel
Nürnberg. Harnisch. 2003.

Fångnas glädje
Ahlin, Lars
[Ny utg.]. Stockholm. Alba. 1977. 218, [2] s..

Fængsel og fortvilelse: siste og tredje del av bohemens erotiske bekjennelser
Jäger, Hans
2. utg.. Oslo. Pax Forl.. 1979. 279 S..
ISBN 82-530-1064-8

Fængsel og fortvilelse: siste del av bohemens erotiske bekjennelser, beslaglagt over hele Skandinavia, her gjenopptrykt for første gang
Jäger, Hans
Oslo. Pax Forl.. 1970. 279 S..

Fængselsdage og fangenætter
Nielsen, Martin
[4. opl.]. [Klbenhavn]. Tiden. 1979. 176 S..

Fængselsfarmen i Arkansas
Murton ; Hyams
Kbh . Det schønbergske Forlag. 1969. 232 s..

Fængselsfunktionærers psykiske arbejdsmiljø
Palmblad
København . 2003. 1 bd..

Fængselsinspektør Alfred Klaudius Bentzen
Bentzen
[Kbh.] . [1946]. Sp. 1037-1070.

Fængselskrlniken: en historisk beskrivelse om hr Jens Grand
Mott, Richard ; Mackeprang, M.
[Gentofte]. Forl. Øresund ,. [1997]. 34 s., s. 643-665.

Fængselskrøniken: Arild Huitfeldts gengivelse af en fortælling fra Middelalderen, bearbejdet fra gammelt dansk af Richn Gatz. Unter Mitw. von Clemens Brodkorb und Helmut Flachenecker
Huitfeldt, Arild
Freiburg im Breisgau. Herder. 2003. 935 S..
ISBN 3-451-28075-2

Fêng-shên-yên-i: Die Metamorphosen der Goetter; Hist.-mythol. Roman aus d. Chinesischen. Übers. d. Kapitel 1-46 von Wilh. Grube. Durch eine Inhaltsangabe der Kap. 47 bis 100 ergänzt, eingeleitet u. hrsg. von Herbert Mueller
Mueller, Herbert ; Grube, Wilhelm ; Mueller, Herbert

Fængslet i Edinburgh eller Mid-Lothians Hjærte
Scott
Kbh. . P.G. Philipsens Forlag. 1882. 609 s..

Fængslet paa Munkholm eller Storcantsler Griffenfelds Fald, Bod og Anger i Danmarks Konges Christian den Femtes Regjeringstid
Müller
Kbh. . 1829. 2 bd..

F¯ngst av hummer i tinor av Hallandstyp med flyktöppningsstorlekarna 40x300 och 45x300 mm: Catch of lobster in traps with escape vents of 40x300 and 45x300 mm
Brandrup-Wognsen, Anders ; Dybern, Bernt I.
Lysekil, . 1980. 8, [5] bl..

Fångstfolkets bilder: en studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna
Lindqvist, Christian
Stockholm. Inst. of archaeology. 1994. 301 S.. Theses and papers in archaeology : A ; N.s., 5.
ISBN 91-7153-288-9

Fångstkultur i Västnorden
Hallberg, Torsten
Stockholm [u.a.]. Arena Norden [u.a.]. 2002. 175 S.. Föreningen Nordens årsbok ; 2003.
ISBN 91-85276-74-X

F¯ngstmñ i industrisamhället: en hallñdsk kustbygds omvandling 1800-1970 = [Maritime hunters in industrial society] : [the transformation of a Swedish fishing community 1800-1970]
Löfgren, Orvar,
Lund. LiberLäromedel,. 1977 ; . 247 s..

Fångstsamhälle i handelssystem: Åsele lappmark neolitikum - bronsålder
Spång, Lars Göran
Umeå. Umeå Univ., Arkeologiska Inst.. 1997. 283 S.. Studia archaeologica Universitatis Umensis ; [9].
ISBN 91-7191-350-5

F¯ngst - ¯terutsättning som fiskemetod: en problemorientering om Catch and Release
Andersson, Petra ; Westerberg, H¯kan,
Göteborg. Fiskeriverket,. 2005. 26 s..

F¯ngtal och kriminalpolitik: en jämförelse mellan Holland, Västtyskland och Sverige
Steenhuis, Dato Willem ; Tigges, Leo C. M. ; Svensson, Bo ; Essers, J. J. M.
Norrköping. Kriminalv¯rdsstyr.,. 1982 ; . 35 s..

Fångvårdskolonin som försvann
Mankell, Henning
Stockholm. Ordfront förlag. 1997. 161 S..
ISBN 91-7324-581-x

FN-Handbuch Pferdesport: Ratgeber für Vereine, Betriebe, Veranstalter und Ausbilder
Hoffmann, Gerlinde
Warendorf. FN-Verl.,. 2000.. Losebl.-Ausg..

FN-Handbuch Pferdewirt: Ausbildungsbegleiter und Nachschlagewerk für die professionelle Pferdepraxis
Ahlswede, Lutz ; Kappmeier, Susanne
Warendorf. FN Verlag. 2005. 335 S..
ISBN 3-88542-390-1

FN-Handbuch Pferdewirt: Ausbildungsbegleiter und Nachschlagewerk für die professionelle Pferdepraxis
Kappmeier, Susanne ; Ahlswede, Lutz
Warendorf. FN-Verl. der Dt. Reiterlichen Vereinigung. 2005. 335 S..
ISBN 3-88542-390-1 Pp. : ca. EUR 34.80 (DE)

FN-Handbuch Reiten als Gesundheitssport: Basiswissen Sportmedizin für Reitausbilder
Heipertz-Hengst, Christine ¬[Hrsg.]¬ ; Achenbach, Gerd
2. Aufl.. Warendorf. FN-Verl.. 2008. 192 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 978-3-88542-391-1 Ringb. : EUR 29.80

FN-Handbuch Reiten als Gesundheitssport
Heipertz-Hengst, Christine ; Heipertz, Wolfgang ; Achenbach, Gerd
Warendorf. FN-Verlag. 2003. 191 S..
ISBN 3-88542-391-X Ringb. : EUR 29.80

FN-Handbuch Schulsport: Reiten & Voltigieren in der Schule
1. Aufl.. Warendorf. FN-Verl.. 1997. 180 S. in getr. Zählung.
ISBN 3-88542-320-0 Ringh. : DM 38.00 (freier Pr.), sfr 38.00, S 277.00

FN-Handbuch Schulsport: Reiten & Voltigieren in der Schule
2., völlig überarb. Aufl.. Warendorf. FN-Verl. d. Dt. Reiterl. Vereinigung. 2008. Getr. Zählung : Ill..
ISBN 978-3-88542-320-1

FN-Holz-Mitteilungen
Stuttgart. 1952.

FN-Hufeisen-Sachbuch
Warendorf.

(FN-Hufeisen-Sachbuch) (Kleines Hufeisen - großes Hufeisen)
1999.