Fly eyes: [CD]
Berlin. BMG Berlin Musik. 1998. 1 Compact-Disc.

The fly-fisher's entomology with directions for making the artificial representation of each fly; and a few observations and instructions on trout and grayling fishing. With an introd. by the Right Honourable Sir Herbert Maxwell, Bart. 11th ed. [Edition de luxe]
Ronalds, Alfred.
Liverpool. H. Young,. 1913. 2 v.

Flyfishing: skill on stillwaters
Mackenzie-Philps, Peter
Poole [u.a.]. Blandford Pr.. 1986. 191 S..
ISBN 0-7137-1653-3

Fly fishing: memories of angling days
Hartley, J. R.
1st U.S. ed. New York, NY. E. Burlingame Books. 1993. o. S..
ISBN 0-06-018232-6 : $18.00

Fly fishing for beginners: what to buy, how to cast, where to catch fish
Hansen, Chris.
Mankato, Minn.. Creative ;. 2003.. 128 p..

Fly fishing for salmon & sea trout
Oglesby, Arthur
Rev. ed. Marlborough, Wiltshire. Crowood. 1994. 316 S., [16] Bl..
ISBN 1-85223-840-2 (: £ 19.95)

Fly-fishing for sharks: an American journey
Louv, Richard
New York. Simon & Schuster. 2000. 494 S..
ISBN 0-684-83698-X

Fly fishing in salt water
Kreh, Lefty
3. rev. and fully augmented ed. Guilford, Conn.. Lyons Press. 2003. 321 S..
ISBN 1-592-28078-1

Fly fishing the river of second chances: life, love, and a river in Sweden
Olsson, Jennifer.
New York. St. Martin's Press,. c2003.. viii, 272 p. ;.

Fly fishing video magazine.
1992.. 1 videocassette of 1 (VHS) (60 min.).

Fly flip music clip: the music of competitive cheerleading and project arbol, deer-b-gone
Wright, Mary Catherine.
2002.. iv, 103 leaves.

Flyfoto-atlas Danmark
Furhauge, Bjarne [Mitarb.]
Esbjerg. Bygd. 1980. 82 p..
ISBN 87-87601-45-1 : kr195.00

Fly free
Phipson, Joan
New York. Atheneum. 1979.
ISBN 0-689-50149-8

Fly fr¯n natten
Eberhart, Mignon G.,
Stockholm. Bonnier,. 1947. 321 s..

Flyga g¯r fort: för 2-stämmig barnkör med solister och instrument = Flying is fun : for 2-part children's choir with soloists and instruments
Sund, Robert, ; Hallqvist, Britt G., ; Anstey, David
Stockholm. Sveriges körförb.,. cop. 1990. 27 s..

Flygande död
Hughes, William ; Zetterlund, Gösta
Stockholm. B. Wahlström,. 1977 ; . 158, [1] s. ;.

Flygande reporter
Arthur
Stockholm . 1946.

Flygande reporter
Arthur, Poul,
Stockholm. Lindqvist,. 1951. 92 s..

Flygande reporter.
Heed, Börje,
Stockholm. Tiden,. 1961 ; . 262 s., 8 pl.-bl..

Flygande start.
Shute, Nevil,
Stockholm. Geber,. 1963 ; . 292 s..

Flygande tefat: fantasi eller verklighet?
Miller, Max B.
Hälsingborg. Parthenon,. 1959 ; . 259 s..

Flyga över vatten
Greenaway, Peter
Malmö. Malmö Konsthall. 2000. 119 S.. Malmö Konsthall catalogue ; no. 186.
ISBN 91-7704-091-0

Flygarnas vingar: [en sammanställning av tjñstetecken för flygande personal inom svenska försvarsmakten 1914-2001]
Westerberg, Rolf, ; Nilsson, Ingemar
Stockholm. Svensk flyghistorisk förening,. 2001. 42 s..

Flygaskans sammansättning och nedsmutsande tendens i sodapannan: Flue gas dust composition and fouling tendency in recovery boilers
Forssén, Mikael
Stockholm. Värmeforsk,. 2000. 60, 13 s..

Flygaskor som bindemedel för stabilisering av grusmaterial: laboratorieundersökningar samt förberedelser inför provbyggandet = Fly ashes as binders for the stabilisation of gravel : laboratory tests and preparations for a field test
Lahtinen, Pentti,
Stockholm. Värmeforsk,. 2005. vii, 21, 4, 1 s..

Flygattack i markstrid: [Air attack in land combat] : arbetsredovisning av underlag för studier p¯ taktisk-operativ niv¯
Löfstedt, Helge
Stockholm. Huvudavd. 1, FOA,. 1984. 33 bl..

Erzbeth Bathory ;: Il Geco ; Norma 44
WennM2.01200024 h ; Maraini, Dacia. ; Maraini, Dacia.
Roma. Editori & Associati,. [1991]. 89 p. ;.

Flygbaronen Carl Cederström: en charmerande m¯ngsysslare
Jansson, Esse,

Flygbilden som vetenskapligt hjälpmedel: The air photograph as a scientific tool
Hoppe, Gunnar,
Stockholm, . 1958. S. 186-208.

Flygbildsstudier av fluvial erosion: en metodundersoekning inom Klaraelvens oevre meanderlopp
Larsson, Rolf A.
1975. 178 S..

Flygbildstolkning av myrvegetation: En metodstudie för översiktlig kartering ; [Mit engl. Zsfassung.]
Rafstedt, Thomas ; Andersson, Lars
Solna. Statens Naturvårdsverk. 1981. 106 S.. SNV. PM. ; 1433.
ISBN 91-7590-067-X

Flygbildstolkning av vegetation i skärgårdsterräng: En metodstudie för kartering på översiktlig och detaljerad nivå ; [Mit engl. Zsfassung.]
Granath, Lars
Stockholm. Institutionen, Univ.. 1980. 76 S.,1 Beil. SNV PM ; 1382.
ISBN 91-7590-054-8

Flygbildstolkning av vegetation metidstudier för översiktlig kartering
Ihse, Margareta
Stockholm. Univ.. 1979. 21 S.. Forskningsrapport / Stockholms Universitet, Naturgeografiska Institutionen ; 34.

Flygbildstolkning och strukturmorfologi: ett exempel från Tjörn
Lindqvist, Sven
Göteborg. 1984. 22 S. : Ill., Kt.. Naturgeografiska Institutionen <Göteborg>: GUNI rapport ; 19..
ISBN 91-7746-005-7

Flygdramatik i Halland under andra världskriget samt berättelser av "tornsvalor"
Martinson, Sven ; Nilsson, Jan-Olof ; Wikander, Lars
Varberg. Förl. Utsikten. 1995. 191 S..
ISBN 91-971707-9-8

Flygengelsk ordbok: A modern guide to civil and military aviation English
Barrklev, Tore,
Bromma. KSAB,. [1998] ; . [4], 129 s. ;.

Fly Germany 1, Scenery Rhein - Ruhr: sehr detaillierte Sichtflugszenerie mit 18 detailgetreuen Flughäfen ... ; [CD-ROM]
Büren. Aerosoft. [ca. 2000]. 1 CD-ROM. Aerosoft-Hardware.
ISBN 3-933397-23-5

Flyget genom tiderna
Ellis, Chris ; Wennerström, Stig,
Stockholm. Sv. bokhandlarefören.,. 1977 ; . 192 s..

Flyget inom marinen: F 2K Stumholmen, Karlskrona
Andersson, Bengt
1991.

Flyget pa Karlsborg: Västgöta flygflottilj, 1939 - 1989
Hansson, Karl A. [Hrsg.]
Stockholm. Prisma. 1989. 135 S..
ISBN 91-518-2313-6

Flyget på Bulltofta 1919 - 1972: [flyghistoriska minnen]
Grundberg, Lars-Inge ; Holst, Lars-Åke ; Stridsberg, Sven
Saltsjöbaden. Trafiknostalgiska förl.. 2004. 200 S.. TNF-bok ; 18.
ISBN 91-85305-04-9

Flyget på Rommehed 1913 - 2004
Forslund, Mikael
Falun. M. Forslund produktion. 2004. 160 S..
ISBN 91-631-6071-4

Flygförbindelser mellan de norra delarna av Norge, Sverige och Finland
[Stockholm]. Nordiska rådet : [Fritzes hovbokh., distr.]. 1976. 174 p.. Nordisk utredningsserie ; 1976:17.
ISBN 91-7052-256-1 : kr20.00

Flygfoto Stockholm
Siversson, Nils-Åke ; Svensson, Roland
Saltsjöbaden. Trafik-nostalgiska förl.. 2002. 95 S.. TNF bok ; 5.
ISBN 91-971915-1-5

Flygfrakten i Sverige och omvärlden: förutsättningar och trender
Comén, Lars-Gunnar
Stockholm. Allmänna Förl.. 1988. XIII, 185 S. : graph. Darst. Rapport : Transportforskningsberedningen ; 1988,1.
ISBN 91-87246-23-6

Flygfraktförares ansvar för passagerare och gods
Stockholm. Liber/Allmänna Förl.. 1985. 155 S.. Ds Ju ; 1985,3.
ISBN 91-38-08833-9

Flyg fula fluga: [ett fall för Kay Scarpetta]
Cornwell, Patricia D., ; Kössler, Manni,
Stockholm. Pan,. 2006 . 450, [1] s. ;.

Flyghandbok: Civilair model L2 JET
Ängfors, Bengt,
Luftfartsverket,. [1978?]. Var. pag.

Flyging.
[Oslo, . H. Lyche [n. d.]. v..

Flyginventering av knubbsäl p¯ Västkusten och i Kalmarsund 1999, 2000 och 2001 inom ramen för nationell miljöövervakning
Isakson, Erik
Göteborg. Lñsstyrelsen Västra Götaland,. 2003. 12, [31] s..

Fly girl ; Cold in effect
Grandmaster Flash.
New York, N.Y.. Elektra,. p1988.. 1 sound disc.

Fly girls
Ladevich, Laurel ¬[Regie]¬
[Alexandria, Va.]. PBS. 2004. 1 Videokassette (VHS, approx. 60 Min., color). American experience.
ISBN 0-7936-9781-6

¬Fly¬ girls: [Video]
Ladevich, Laurel ¬[Regie]¬ ; MacDonnell, Mary ¬[Sprecher/in]¬ ; MacCullough, David ¬[Sprecher/in]¬ ; Alder, Mark ¬[Komp.]¬
[S.l.]. Warner Home Video. 2000. 1 Videokassette (ca. 60 Min.) : s/w und Farbe. American experience.
ISBN 0-7806-2607-9

Fly-girls, bitches, and hoes: notes of a hip-hop feminist
Morgan, Joan

Flygkaptenen.
Serling, Robert J.
Stockholm. Tiden,. 1967 ; . 341 s..

Flyglarm: Roman
Innes, Hammond,
Stockholm. Natur o. kultur,. 1942. 284s.

Flyg Majros, flyg!
Johnson, Paul Brett ; Hallborg, Gunilla
Malmö. Nordisk bok,. 1994 ; . [29] s..

Flygmotor - Volvo Aero 1930-2005
Widfeldt, Bo, ; Fryklund, Fredrik,
Nässjö. Air Historic Research,. 2005 . 168 s..

Flygmysteriet i Kansas: Cyklon - Jack
Åslund, Ragnar,
[1928] . 1 affisch.

Flygningens grundprinciper för Private Pilot Licence: [JAR-FCL]
Forsgren, Bengt
Bromma. KSAB,. cop. 2004. 64 s..

Flygnytt fr¯n Aero
Köping. Flygnytt fr¯n Aero,. 1946-1948 .

Flyg- och rymdteknik för det nya seklet: Stocholm City Conference Centre - Norra Latin Stockholm 18-19 oktober 2004 : sammanfattning av föredrag
Stockholm. Flygtekniska föreningen,. [2004]. 120 s..

Flyg, ollonborre, flyg!: Min far, krigsslutet, Cohn och jag
Nöstlinger, Christine ; Leczinsky, Ingegerd
2. uppl.. Malmö [u.a.]. Bergh. 1978. 196 S..
ISBN 91-502-0101-8

Flygplan i färg.
Munson, Kenneth
Stockholm, . 1968. 150 s..

Flygplankort.
Stockholm, . 1968.

Flygplanplanscher.
Stockholm, . [s.n.].

Flygplansritningar.
Karlström, Björn,
Stockholm. Allt om hobby,. 1985 ; . 144 s..

Flygplats 2000: de svenska flygplatserna i framtiden ; betänkande av Flygplatsutredningen
Stockholm. Allmänna Förl.. 1990. 154 S.. Statens offentliga utredningar ; 1990,55.
ISBN 91-38-10596-9

Flygplats: Arlanda
Öhrlund, Dag
Stockholm. LL-förlaget. 2000. 78 S..
ISBN 91-89042-78-6

Flygplatsen i Bromma: utredning angående flygplatsens planläggning, anordnande av flygstation m.m. den 4 oktober 1934
Stockholm, . 1934. 51 s..

Flygresan: Komediskämt i en akt
Oljelund, Ivan
Kristianstad. Malmgren,. 1938. 22s.

Flygskrift för att belysa den revolutionära generalsträjken.
Branting, Hjalmar
Stockholm. Arb:s,. 1906. 13 s..

Flygspaning efter historia: med katalog över Esse Ericssons flygfotoarkiv
Ericsson, Esse ; Hansen, Lars
[Kivik, T.]. Inst. för Kulturforskning. 1992. 52, ca. 110 S. : zahlr. Ill..
ISBN 91-87600-02-1

Flygteknik 2001: Svensk flyg- och rymdteknik inför nya utmaningar ; Stockholm City Conference Centre - Norra Latin Stockholm 22-23 oktober 2001 ; Sammanfattning av föredrag
Stockholm. Flygtekniska fören.,. 2001. 87 s..

Flygtermografi - ett hjälpmedel vid kommunal energiplanering: en metodstudie
Ljungberg, Sven-Ake
Stockholm. 1985. 304 S. + Beil..

Flygtet. Overs. fra Amerikansk efter "Escape" af Tove Castenskiold. Omslagstegning af Viggo Eriksen
Vance
Kbh . 1946. 349 s..

Flygt fra musefælden
Maardt
Charlottenlund . KnowWare. 1997 . 23 sider.

Flygtning 38: baggrunden og rammerne for de sudetertyske flygtninges ophold i Danmark 1938-45
Rasmussen, Troels ; Wul, Lene
Aabenraa. Inst. for Grænseregionsforskning. 1999. 243 S..
ISBN 87-90163-82-6

Flygtningebørn
Montgomery
Kbh. . Dansk psykologisk Forlag. 2000 . 152 sider.

Flygtninge fra himlen
Eskestad
[Kbh.] . Stig Vendelkær. (1973). 203 s..

Flygtninge fra Hitler-Tyskland: en indføring i eksilforskningen
Petersen, Hans Uwe
1985.

Flygtninge i Danmark: integration
Bondebjerg, Bente ; Hjulmand, Ole ; Jørgensen, Kit
København. Dansk Flygtninghjaelp,. 2004. 62, [1].

Flygtninge i Danmark - integration
Bondebjerg
Kbh. . Dansk Flygtningehjælp. 2004 . 62 sider.

Flygtninge- & indvandrertolkes arbejdsvilk¯r
Søndergaard ; Holmgren
Århus . Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 2004 . Ca. 290 sider.

Flygtningen
Kotzebue ; Rabeholm
Kbh. . 1814. 31 s..

Flygtninge og indvandrere: forsøgserfaringer fra SUM-støttede projekter
Melchior, Marianne ; Hjarnø, Jan
København. Socialforskningsinstituttet,. 1992. 277 s..

Flygtninge og indvandrere i kommunen
Damgaard
[Kbh.] . Dansk Flygtningehjælp. 1995 . 6 bind.

Flygtninge- og indvandrerpolitik i Norden: Saltsjöbaden 22.-24. april 1987
[Stockholm]. Nordisk råd. 1987. 139 S.. NORD ; 1987,31.
ISBN 91-38-09723-0

Flygtninge- og invandrerpolitik i Norden
Körmendi, Eszter
Stockholm. 1987. 83 S. : Ill.
ISBN 91-38-09770-2

Flygtninges og indvandreres integration p¯ arbejdsmarkedet
Ruge Andersen ; Tygesen
København . Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 2002. 187 bl..

Flygtning i ødemarken
Way
Valby . Aller. 2004 . 157 sider.

Flygtning og soldat: den danske Brigade i Sverige 1943-1945
Jespersen, Knud V.
[Glostrup]. Den danske Brigadeforening. 1995. 59 S..
ISBN 87-90214-00-5

Flygtpilen international: internal magazine for ITT Flygt
Solna. ITT Flygt,. 1999- .

Flygt pumps in the process industry: costumer values, life cycle cost and applications
Wendin, Daniel
Stockholm, . 2003. 81 s..

Flygvapnet
Annerfalk, Anders
Arboga. Aviatic förl.. 1995. 224 S.. [Blå serie ; 3].
ISBN 91-86642-02-2

Flygvapnet: an illustrated history of the Swedish Air Force
Annerfalk, Anders,
Ljungsbro. Aviatic,. 1999 ; . 192 s..

Fly high: Segelfliegen in d. USA
Köhler, Helmut ; Köhler, Ingrid
1. Aufl.. Gelsenkirchen-Buer. Neufang. 1984. 190 S.. ¬Ein¬ Aerokurier-Buch.
ISBN 3-923338-03-1 Pp : DM 57.50

Fly high!: WET - written English test practice
Barton, Gerry ¬[Sonst.]¬
Ludwigsburg. VLLA - Verl. für Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel.
ISBN 3-86131-305-7 : kart. : EUR 7.00, sfr 12.40

Fly high
Herning . MIDT Marketing. [200-?] . 37 s..

Fly high
New York, NY. Random House, Inc.,. 2002.. p. ;.

Fly high, fly low
Freeman, Don
8. [ed., Nachdr.]. New York, NY. Viking Press. 1976. 56 S..
ISBN 0-670-32218-0

Fly high, little bird!
Vainio, Pirkko
Gossau ; Zürich. North-South-Books. 1990. [28] p..
ISBN 1-55858-095-6

Fly high. Segelfliegen in den USA
Köhler, Helmut ; Köhler, Ingrid
Gelsenkirchen. Neufang. 1984. 190 S.. Ein aerokurier-Buch.
ISBN 3-923338-03-1

Fly, hippopotamus, fly
Lipton, Ed. ; Bloch, Daniel Louis.
New York. Gilead,. p1971.. 1 sound disc.

Fly i fare
Lecomber ; Dahlerup Koch
[Kbh.] . Spændende Bøger. 1980 . 267 s..

"Fly I must": a story of adventure and travel
Bramley, L. A.
[Stone]. Priory Books. [1990]. 97 S..
ISBN 0-9516939-0-5

Fly in a web
Warnock, Gabrielle
Swords, Co. Dublin. Poolbeg Pr.. 1984. 188 S..
ISBN 0-905169-63-8 kart. : 4.95 (Irish)

Flyin' cut sleeves
Chalfant, Henry. ; Fecher, Rita.
New York. NY. Cinema Guild [distributor],. c2005.. 1 videodisc (63 min.).

Flying
Millett, Kate
1974.

Flying
Sutton, Henry
London. Hodder & Stoughton. 2000. 330 S.. A Sceptre book.
ISBN 0-340-71732-7

Flying: the world's most widely read aviation magazine
New York, NY. Ziff-Davis. 1942.

Flying: official organ of the Aero Club of America
New York, NY. Club. 1914.

Flying: practical training for beginners
Buvoli, Luca ; Farver, Jane
Mantua. Corraini. 2000. Vol. 1 - 2.
ISBN 0-938437-61-5

Flying: a collection of poems
Meek, Ed
Lewiston, N.Y. . Mellen Poetry Press. cop. 1992. 53 S..

Flying
Franklin, TN. ForeFront Communications Group,. p1997.. 1 sound disc.

Flying.
[Los Angeles, Calif., etc., . CBS Magazines, etc.]. v..

Flying: v.124, issues Jan, Feb, Mar, Apr, May, Aug, Sept, Oct, Nov, 1998 ONLY
Los Angeles . CBS Magazines. 1998.

Flying aces of World War I.
Gurney, Gene.
New York, . Random House. [1965]. 185 p..

Flying against the arrow: an intellectual in Ceausescu's Romania
Patapievici, Horia-Roman
Budapest. Central European University Press ;. 1999. 252 s. ;.

Flying against the wind: the story of a young woman who defied the Nazis
Friedman, Ina R.
Brookline, Mass.. Lodgepole Press. 1995. XII, 202 S. : Ill..
ISBN 1-886721-00-9

Flying ahead: a view of the panel of the future for civil aeronautics ; report of thr panel on long term for aeronautics research and technology (LOTOS)
Bruxelles [u.a.]. Commission of the European Community. 1991. IV, 40 S.. EUR ; 13334.
ISBN 92-826-2216-9

Flying a learning center: design and costs of an off-campus space for learning ; a technical report sponsored by the Carnegie Commission on Higher Education
Karwin, Thomas J.
Berkeley, Calif.. Comm.. 1973. VII, 29 S..

Flying a learning center: design and costs of an off-campus space for learning
Karwin, Thomas J.
Berkeley (Calif.) . Carnegie Commission on Higher Education. 1973. 29 p..

Flying a learning center; design and costs of an off-campus space for learning,
Karwin, Thomas J.
[Berkeley, Calif., . Carnegie Commission on Higher Education,. c1973]. vii, 29 p..

Flying American combat aircraft of WWII 1939 - 45
Higham, Robin
Mechanicsburg, Pa.. Stackpole Books. 2004. XV, 344 S.. Stackpole military history series.
ISBN 0-8117-3124-3

Flying and ballooning: from old photographs
Fabb, John
London . Batsford. 1980. 1 Band.

Flying and crashing on the wings of fortuosity: the case for applying admiralty jurisdiction to aviation accidents over navigable waters /Ladd Sanger ; Vickie S. Brandt
Sanger, Ladd ; Brandt, Vickie S.
2003.

Flying and floating
Glover, David,
New York. Kingfisher Books,. 1993.. 32 p..