Any.
New York, NY. Anyone Corporation,. 1993-2000..

An y\014Fng, kwa il \014Fl kul: Giuseppe Arcimboldo
Strand, Claudia ; Arcimboldo, Giuseppe ; Ch\014Fng, My\014Fng Chin
Seoul. Cha Yuhak Kyo. 2003. 28 S.. Adventures in art ; 3.
89-5729-108-3

Any 2 people, kissing
Dominic, Kate,
San Francisco. Down There Press,. c2003.. x, 199, [2] p. ;.

Anya: a magyar irodalom legszebb mÍuvei az anya-gyermek kapcsolatról
1. kiad. [Debrecen]. Aquila. 2002. 160 S..
ISBN 963-679-169-4

Anya
Wright, Robert Craig, ; Forrest, George, ; Hastings, Hal,
New York. United Artists,. 1965.. 1 sound disc.

Anya csak egy van: regény
Vámos, Miklós
[Budapest]. AB OVO. 1995. 218 p..
ISBN 963-7853-39-1

Anya dina, anya jåibana.
åAkhanda, Såa°data åAlåi,
[1969]. 457 p..

Anya Gallaccio: beat ; [exhibition at Tate Britain, London 16 September 2002 - 26 January 2003]
Horlock, Mary ; Gallaccio, Anya
London. Tate Publ. 2002. 48 S..
ISBN 1-85437-453-2

Anyagcsere és funkció kapcsolata emberi vörösvérsejtekben
Gárdos, György.
1968.. 14 p..

Anyaggazdálkodás és raktárgazdálkodás.
Budapest. [s.n.]. v..

Anyagi kultúra: tárgyi néprajzi dolgozatok.
Kaposvár. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága,. 1980.. 316 p., [5] folded leaves.

Anyagmegtakarítási módszerek a gépiparban
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1982.. 111 p..

AnyagminÍoség és termodinamikai bizonytalanság: akadémiai székfoglaló, 1983. április 20
Prohászka, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 36 p.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-3621-8 : 16.00Ft

Anyagmozgatás a mezÍogazdaságban
Knoll, Imre
3. átd. kiad. Budapest. MezÍogazd. K.. 1983. 338 S..
ISBN 963-231-479-4

Anyagmozgatás a mezÍogazdaságban, az erdÍoés vízgazdálkodásban 1985-ben
Borsi, András [Bearb.]
Budapest. 1987. 107 S..
ISBN 963-02-4756-9

Anyagmozgatás az ezredfordulón: nemzetközi fejlîodési tendenciák
Felföldi, László, ; Dér, Éva.
Budapest. OMFB. 1989.. 294 p..

Anyag-és adatszolgáltatás.
[Budapest]. p. cm..

Anyag- és hîoátadási rendszerek matematikai modelljei
Blickle, Tibor.
Budapest. Mîuszaki Könyvkiadó,. 1977.. 239 p..

Anyagtanulmány, 1968-75
Mezey, Katalin
Budapest. 1977. 146 S..
ISBN 963-15-1007-7

A nyaki gerincszakasz funkcionális röntgen-vizgálatáról Újabb módszerek és eredmények
Gaizler, Gyula.
1970.. 12 p..

Anyakönyvi jogszabályok
Horváth, Ferenc [Red.]
Lezárva: 1985. szeptember 1-en. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1986. 154 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-221-656-3

Anyako; studies of an Ewe village.
[Kumasi, Ghana, . Dept. of Architecture, University of Science and Technology,. 1971?]. 1 v. (various pagings).

Anyaltical report on education
Nairobi. Central Bureau of Statistics, Ministry of Finance and Planning,. 2002.. IX, 58 S..

Anyang
Li, Ji
Folkestone. Dawson. 1977. XVIII, 304 S,, [10] leaves of plates.
ISBN 0-7129-0804-8

Anyang and Sanxingdui: Unveiling the Mysteries of Ancient Chinese Civilizations
Shen, Chen
Toronto. Royal Ontario Museum. 2002. 112 S..
ISBN 0-88854-441-3

Anyang business directory.
Anyang City, Korea. Anyang Chamber of Commerce & Industry,. [1986?-. v. ;.

Anyang P°yæongch°on æui yæoksa wa munhwa yujæok: chip°yo chosa pogosæo
Kyæonggi-do. Myæongji Taehakkyo,. 1989.. 102 p..

Anyang Shi
Yang, Xuefa. ; Wang, Shi'en. ; Jiao, Congxian. ; Sun, Xiaokui.
Beijing. Guang ming ri bao chu ban she. 1987.. 100 p., [22] p. of plates.

Anyang Shi cheng shi jian she zhi
Beijing. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she,. 1997.. 486 p. ;.

Anyang Xian yue jin qu
Zhengzhou Shi. Zhongzhou gu ji chu ban she,. 1999.. 475 p. ;.

Anyang Yinxu qing tong qi
Zhengzhou Shi. Zhongzhou gu ji chu ban she,. 1993.. 2, 5, 145 p..

Anyanyelvhasználat és kétnyelvÍuség: egy kisebbségi magyar beszélÍoközösségben, Kolonban
Sándor, Anna
Pozsony. Kalligram. 2000. 173 p.. Mercurius könyvek.
ISBN 80-7149365-1

Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál
Nyomárkay, István
Budapest. Lucidus K.. 2002. 172 S.. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-946502-X

Anyanyelvi hibanapló
Mayer, Judit
Bratislava. Madách. 1990. 196 S..
ISBN 80-7089077-0

Anyanyelvi nevelés: az ábécétÍol az érettségiig
Jászó, Anna
Budapest. Trezor K.. 2001. 329 S..
ISBN 963-908853-6

Anyanyelvi nevelés - embernevelés: Országos Anyanyelv-Oktatási Napok, Eger, 1994. július 4 - 7
Szende, Aladár
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1995. 345 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 198.
ISBN 963-7530-17-7

Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában
Fülöp, Lajos [Hrsg.]
Budapest. 1980. 184 S.. Országos Pedagógiai Intézet Pedagógus Továbbképzés Könyvtára.
ISBN 963-681-080-X

Anyanyelvi olvasókönyv: (rendszer és mozgás mai nyelvünkben)
Tompa, József
[Budapest]. Gondolat. 1976. 391 S..
ISBN 963-280-422-8 : 39.00Ft

Anyanyelvi Íorjárat
Grétsy, László
Budapest. Szabad Föld. 1999. 208 S.. Szabad föld kiskönyvtár ; 16.
ISBN 963-8473-19-3

Anyanyelvi îorjárat.
Ferenczy, Géza
Budapest, . Gondolat,. 1971.. 279 p..

Anyanyelv, kultúra, közösség: a magyarországi szlovákok
Gyivicsán, Anna
Budapest. Teleki László Alapítvány. 1993. 343 p..
ISBN 963-04-311-4

Anyanyelv, oktatás - közösségi nyelvhasználat: újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban?
Osvát, Anna ; Szarka, László
[Budapest]. BIP. 2003. 191 S.. Kisebbségek Kelet-Közép-Európában ; 8.
ISBN 963-950004-6

Anyanyelv, írás és civilizáciok: vendégségben a Földön ; politikai, gazdasági és mÍuvelÍodéstörténeti tanulmányok
Ankerl, Géza
Budapest. Mundus. 2004. 382 S.. Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei ; 17.
ISBN 963-8033-65-7

Anyanyelv és iskola az ezredfordulón
Raisz, Rózsa V.
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1996. 446 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 207.
ISBN 963-7530-24-x

Anyanyelv és közösségi tudat a nemzsetiségi középiskolákban: <egy szociológiai vizsgálat eredményei> ; [Mit dt., rumän. u. slovak. Zsfassung. Dt. Zsfassung:] Muttersprache und Gemeinschaftsbewußtsein in Nationalitätengymnasien
Székely, András Bertalan ; Joó, Rudolf
1986. 196 S..
ISBN 963-521-129-5

Anyanyelv és kommunikáció: feladatsor és szöveggyÍujtmény középiskolások számára
Trencsényi, Borbála
Budapest. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány. 1994. 210 S..
ISBN 963-04-2840-7

Anyanyelv és nemzet: LÍorincze-breviárium
Graf, RezsÍo
Budapest. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. 1999. 365 p.. Nyelv és lélek könyvek.
ISBN 963-03-7308-4

Anyanyelv és oktatás
Péntek, János
Csíkszereda. Pallas-Akad. K.. 2004. 165 S.. Bibliotheca transsylvanica ; 31.
ISBN 973-665007-3

Anyanyelvünk az általános iskolában: az 1972. ápr. 6-8. között megrendezett nyíregyházi vândorgyülés anyaga
Szathmári, István.
Budapest. Tankönyvkiadó. 1974.. 268 p. ;.

Anyanyelvünk játékai
Grétsy, László
[Budapest]. Rittler-Jajczay. 1998. 221 S..
ISBN 963-04-9504-x

Anyanyelvünk játékai
Grétsy, László
[Budapest]. Gondolat. 1974. 291 p..
ISBN 963-280-031-1 : 27.00Ft

Anyanyelvünk állapotáról
Kiss, Katalin É.
Budapest. Osiris. 2004. 189, [1] S.. Osiris könyvtár : Nyelvészet.
ISBN 963-389-662-2

Anyanyelvünk müvelése
Gálffy, Mózes. ; Murádin, László.
Bukarest. Kriterion,. 1975.. 270 p. ;.

Anyanyelvünk ösvényein: nyelvmÍuvelÍo írások
Murádin, László
Székelyudvarhely. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 1996. 212 S..
ISBN 973-926900-1

Anyanyelvünk peremén
Kótyuk, István
Ungvár [u.a.]. Intermix Kiadó. 1995. 127 S.. Kárpátaljai magyar könyvek; 58.
ISBN 963-8352-09-4

Anyanyelvünk szolgálatában: Péchy Blanka, Z. Szabó László, LÍorincze Lajos emlékének
Hérics, Lajosné
GyÍor. GyÍori Kazinczy Ference Gimnázium. 1995. 152 S..
ISBN 963-04-5896-9

Anyanyelv, világnyelv - Bábel?: mentsük meg a nemzeti nyelvet!
Gergely, Mihály ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Hét Krajcár K.. 1999. 135 S..
ISBN 963-8250-41-0

Anya paòtabh¯umi
Baâs¯ira, ¯Ahamada.
òDh¯ak¯a. Saptapad¯i,. 1981.. 110 p. ;.

'Any' as universal or existential?
Davison, Alice
1980.

Any attmept to fasten this odious system of ship subsidies on the legislative policy of the country is undemocratic, unrepublican, and unamerican
Sulzer, William
Washington . [s.n.]. 1909. 4 p..

Any bitter thing: a novel
Wood, Monica
San Francisco. Chronicle Books,. c2005. 345 p. ;.

Anybody
Honolulu, Hawaii. Lehua,. p1979.. 1 sound disc.

Anybody can be a nobody: (it takes a lot of heart to be somebody).
Williams, Bobby,
Hollywood, CA. R&R Records,. p1976.. 1 sound disc.

Anybody can do anything
Macdonald, Betty
Philadelphia. Lippincott. 1950. 256 S..

Anybody can do anything
MacDonald, Betty
Maidstone. George Mann Books. 1991. 224 S..
ISBN 0-7041-0243-9 (kart.) : £ 5.95

Anybody everybody: Pictures by children from around the world
Oosterhuis, Huub
Geneva. World Council of Churches. 1981. 44 S..

Anybody home?: architectural notes
Zoelly, Pierre ; Schütz, Christoph
Basel ¬[u.a.]¬. Birkhäuser. 1995. 132 S. : überw. Ill..
ISBN 3-7643-5164-0

Anybody out there
Keyes, Marian
London. Penguin Books. 2007. 592 S..
ISBN 978-0-141-02988-7

Anybody out there?: Oder: Die Suche nach neuen Welten
Röhrlich, Dagmar
Berlin. List. 2006. 246 S..
ISBN 3-471-78587-6 : Gb. : EUR 19.95, EUR 20.60 (AT), sfr 35.00

Anybody out there? Oder: die Suche nach neuen Welten
Röhrlich, Dagmar
Berlin. List. 2006. 246 S..
ISBN 3-471-78587-6 Pp. : EUR 19.95 (DE)

Anybody's bike book: an original manual of bicycle repairs
Cuthbertson, Tom
9. print.. Berkeley, Calif.. Ten Speed Press. 1971. 176 S. : Ill..
ISBN 0-913668-00-1

"Anybody's child": severe disorders of mother-to-infant bonding
Kumar, R. Channy

Anybody's gold,: the story of California's mining towns,
Jackson, Joseph Henry, ; Suydam, E. H.
New York, . D. Appleton-Century Company, incorporated,. 1941.. xiv, 467 p. [1] p..

Anybody's MAC book
Cuthbertson, Tom
San Francisco [u.a.]. Sybex. 1992. XXXIV, 552 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 0-89588-866-1

Anybody watching? Does anyone care?
Mackenzie, Jim
Calgary. Mack Parlor P.. 1984. 239 S..
ISBN 0-9691937-0-X

"Anybody with a larynx can rap": rap som metrik og kommunikation = "Anybody with a larynx can rap" : rap - its metrics and communication
Onsberg, Merete

AnyCare-QualitätsKompass Klinikführer München ...
Stuttgart. Trias. 2008.

Any city, earth: a mass savings account
Cathcart, Richard Brook
Monticello, Ill.. Vance. 1979. 21 S.. Architecture series / Bibliography ; 143.

Any cold Jordan: a novel
Bottoms, David.
Atlanta. Peachtree,. c1987.. 263 p. ;.

Any color so long as it's black ...: the first fifty years of automobile advertising
Roberts, Peter
Vancouver. David & Charles. 1976. 144 S..
ISBN 0-7153-7239-4

ANY COLOR SO LONG AS IT'S BLACK ... : THE FIRST 50 YEARS OF AUTOMOBILE ADVERTISING
Roberts, Peter
NEW YORK. MORROW. 1976. 144 S. : UEBERW. ILL..
ISBN 0-688-03102-1

Any cool music?
Ball, Katie.
Orlando, Fla.. Knowles Redd Pub.,. c2004.. 172 p..

Any day: [piano, vocal, chords]
Kee, John P. ; DeLisa, Jeannette. ; Lewis, David,
Miami, Fla.. Warner Bros.,. c1999.. 1 score (91 p.) ;.

Any day above ground
Reyne, James.
[S.l.]. Charisma,. p1991.. 1 sound disc.

Any day love
2001.. 1 sound disc.

Any day now
Dylan, Bob, ; Baez, Joan
{[S.l.]. Vanguard Recording,. c 1968.. 2 Schallpl. in Album..

Any day now
Jackson, Chuck.
London. Instant,. p1991.. 1 sound disc.

Any dream will do: the number one hit from Joseph and the amazing technicolor dreamcoat
Lloyd Webber, Andrew ; Carson Turner, Barrie ; Rice, Tim
London. The Really Useful Group,. cop. 1990. 1 klav. (4 s.) +.

Anye
Li
Shijia zhuang . Hebei jiaoyu. 1996. [10], 331 s., [4] tav..

An' ye harm done: magic morality and modern ethics
Rabinovitch, Shelley TSivia. ; MacDonald, Meredith.
New York. Citadel,. 2005.. 256 p. ;.

An' ye harm none: magical morality and modern ethics.
New York, NY. Citadel Press,. 2004.. p. cm..

A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdésérÍol, különös tekintettel "elangolosodó" orvosi nyelvünkre
Kontra, Miklós
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 64 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 109.
ISBN 963-05-2663-8

A nyelvfilozófia kérdései: Descartes-tól Rousseau-ig
Kelemen, János
Budapest. Kossuth könyvk. [u.a.]. 1977. 327 S..
ISBN 963-09-0834-4

A nyelvhasználat erkölcse és nemzeti tudat: [8. Egyetemi Anyanyelvi Napok Budapest, 1998, február 10-11]
Bolla, Kálmán
Budapest. ELTE Fonetikai Tanszéke. 1998. 49 S.. Egyetemi fonetikai füzetek ; 23.
ISBN 963-463-119-3

A nyelvi együttÐelÐes fejilîodÐesi szakaszai s tanulsÐagai: a magyar-szlovÐak nyelvi együttÐelÐes törtÐenetÐebîol Ðes tapasztalataibÐol
Sipos, IstvÐan.
1967.. 11 p..

A nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése
Bánczerowski, Janusz
Budapest. 1979. 117 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 99.
ISBN 963-05-1712-4

<<A>> nyelvi nevelÐes Ðes a tÐarsas-lÐelek Ðertelmi mîuködÐese
KarÐacsony, SÐandor
Budapest . Exodus. 1938-. Kötet 1-.

A nyelvi norma
Tolcsvai Nagy, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1998. 81 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 144.
ISBN 963-05-7532-9

A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai
Péter, Mihály
Budapest. Tankönyvkiadó. 1991. 302 S..
ISBN 963-18-3560-X

A nyelvkeveredés: a magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai
Király, Péter
Nyíregyháza. Nyíregyházi FÍoiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. 2001. 249 S.. Studia ukrainica et rusinica Nyíregyháziensia ; 7.
ISBN 963-938501-8

A nyelvleírás lehetÍoségei és határai
GecsÍo, Tamás
Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2003. 223 S.. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 19.
ISBN 963-937260-9

A nyelv nevelÍo szerepe: a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus elÍoadásainak válogatott gyÍujteménye ; [... Pécs, 2001. április 17 - 19 ...]
Fóris, Ágota
Pécs. Lingua Franca Csoport. 2002. 569 S..
ISBN 963-641-873-X

A nyelvoktatás alfa-bázisa: (opyt prepodavanija russkogo jazyka v detskich doskol'nych ucerzdenijach vengrii)
Lengyel, Sandor ¬[Mitverf.]¬
Budapest. Tankönykiadó. 1986. 233 S..

A nyelvoktatás-nyelvtanulás dilemmái és útválasztásai: egy alapmódszer vázlata
Dálnoki-FésÍus, András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 195 S.. KérdÍojel.
ISBN 963-05-4894-1

A nyelv ritkuló légköre: szociolingvisztikai dolgozatok
Péntek, János
Kolozsvár. Komp-Press [et. al.]. 2001. 289 S..
ISBN 973-9373-29-1

A nyelvrokonság: kalandozások a történeti nyelvtudományban
Róna-Tas, András
Budapest. Gondolat. 1978. 486 S..
ISBN 963-280-620-4

A nyelv és a nyelvek
Kenesei, István [Hrsg.]
Budapest. Gondolat. 1984. 276 S..
ISBN 963-281-363-4

A nyelv és a nyelvek
Kenesei, István
2., bÍov. kiad. Budapest. Gondolat. 1989. 308 S..
ISBN 963-282-107-6

A nyelv és a nyelvek
Kenesei, István
3., átdolgozott kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 295 S..
ISBN 963-05-6917-5

A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon: (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig)
Téglásy, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 198 S.. Humanizmus és reformáció ; 15.
ISBN 963-05-4855-0

A nyelvészeti poétika útjai és lehetÍoségei
Gránicz, István
Budapest. Balassi Kiadó. 2002. 154 S.. Opus ; Új sorozat, 4.
ISBN 963-506-468-3

A nyelvészetrÍol - egyes szám, elsÍo személyben
Bakró-Nagy, Marianne Sz. ; Kontra, Miklós
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1991. viii, 270 S..
ISBN 963-8461-51-9 : 240.00Ft

A nyelvész szóra bírja a nyelvet
Terts, István
Budapest. MagvetÍo. 1976. 154 S.. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-270-214

A nyelvtanár: a nyelvtanítás módszertana ; dialógus
Medgyes, Péter
[Budapest]. Corvina. 1997. 199 S.. Egyetemi könyvtár.
ISBN 963-13-4288-3

A nyelvtanulás folyamata és mérése
Deák, Péterné
Pécs. Lingua Franca Csoport. 1997. 195 S..
ISBN 963-641-502-1

A nyelvtudomány mint az \0151s- és néptörténet forrástudománya.
Moór, Elemér.
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1963.. 182 p..

A nyelvtudomány szerepe az idegennyelv-oktatás komplex megközelitésében
DezsÍo, László
Budapest. Csoport. 1979. 202 S..
ISBN 963-411-450-4

A nyelvtudomány története a XX. század elejéig: csomópontok és átvezetÍo szálak
Tóth, Imre H.
Szombathely. Savaria Univ. Press. 1996. XIII, 211 S..
ISBN 963-8275-37-5

A nyereg
Gráfik, Imre
Budapest. Néprajzi Múzeum. 2002. 140 S.. Catalogi Musei Ethnographiae ; 6.
ISBN 963-7106-85-5

A nyersvas kéntelenítési folyamatának reakciókinetikai vizsgálata és az optimális tulajdonságú nagyolvasztósalakok összetételének kialakítasa
Farkas, Ottó.
1965.. 10 p..

Any four women could rob the bank of Italy: a novel
Cornelisen, Ann,
New York. Holt, Rinehart, and Winston,. 1984, c1983.. 291 p. ;.

Any friend of the movement: networking for birth control 1920 - 1940
Meyer, Jimmy Elaine Wilkinson
Columbus, Ohio. Ohio State University Press. 2004. XXII, 296 S.. Women and health : Cultural and social perspectives.
ISBN 0-8142-0954-8

Any given day: the life of Jessie Lee Brown Foveaux
Brown Foveaux, Jessie Lee
London. Macmillan. 1997. XV, 287 S..
ISBN 0-333-72672-3

Any given day: [CD]
Lénou
Berlin. Universal Music. [2004]. 1 CD.

Any given day in the life of the Bible
Portland, Or.. Multnomah,. c1992.. 168 p..

Any given Sunday
Stone, Oliver. ; Schuler-Donner, Lauren. ; Halsted, Dan. ; Townsend, Clayton. ; Logan, John, ; Pyne, Daniel. ; Pacino, Al, ; Diaz, Cameron. ; Quaid, Dennis. ; Woods, James,
Burbank, CA. Warner Home Video,. c2000.. 2 videodiscs (157 min.).

Any given Sunday
United States. Warner Brothers,. 1999.. 17 reels of 17 on 9 (ca. 13,932 ft.) (ca. 162 min.).