Analys av funktionen av "Nordisk klassifikation til brug i ulykkesregistrering" tillämpad p¯ ett sjukhusbaserat material av äldre personer
Björnstig, Ulf ; Gabrielsson, Lena
Ume¯. Olycksanalysgruppen,. 1988. 58 s..

Analys av funktionen av "Nordisk klassifikation til brug i ulykkesregistrering" tillmämpad p¯ ett sjukhusbaserat material av äldre person
Björnstig, Ulf, ; Gabrielsson, Lena
Ume¯. Olycksanalysgruppen,. 1988. 58 s..

Analys av hanteringen av reservkretskort för AXE-stationer vid Televerket, Region Väst: (Analysis of the handling of spare circuit cards for AXE-exchanges at Televerket Region West)
Jeanson, Mauritz ; Larsson, Ulf
1993. ix, 97 s..

Analys av hur luftmiljön i Sk¯ne p¯verkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elprooduktion p¯ Sjaelland;
Engardt, Magnuz,
2002. 16 s..

Analys av huvudkomponenter i livsmedel: Seminarium
Göteborg. 1979. 109 S.. SIK Rapport ; 450.
ISBN 91-7290-072-5

Analys av hydraulikbranschen och Volvo Hydrauliks framtida förutsättningar
Christensson, Bengt ; Coxner, Magnus
1990. 89 s. med var. pag..

Analys av ID-problem samt studie av logistiska konsekvenser p.g.a. bristfällig Auto ID vid VTV's smallboxlager
Aronsson, Bo ; Sörlie, Jan
1992. 62 s..

Analys av inköps- och planeringsbeteendets p¯verkan p¯ kapitalbindningen i ing¯ende förr¯d av material: ett examensarbete utfört vid Ericsson Radio Acccess AB:s masterfabrik i Kista
Berg, Johan ; Vrbanc, Anton
Lule¯, . 1999. 82 s..

Analys av inköpsstrategier för en global produktion hos Kalmar Industries Industrial Handling
Karlgren, Alf-Gunnar, ; Wallin, Therese,
Lund. Lund s universitet,. 2006 . x, 107 s..

Analys av insulin-glukos dynamik
Swietlicki, Jan ; Wallenberg, Anders
Lund, . 1980. 32, ca [100] bl..

Analys av jordfel i distributionsnät
Berlin, Arne ; Näslund, Christer
1989. [98] bl. med var. bl.-numr..

Analys av komplexa samhällssystem: aktionsinriktade fallstudier och metodologiska konklusioner
Green, Bo
Stockholm. 1996. 312 S.. School of Business' research report ; 1996,13.
ISBN 91-7153-520-9

Analys av konventionella abonnentcentraler i fjärrvärmesystem
Gummérus, Peter
Göteborg. 1990. circa 230 S.. Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Högskola. N.S. ; 731.
ISBN 91-7032-467-0

Analys av kostnader för astmaläkemedel och antibiotika i primärv¯rden i Östergötland
Mjölby. Primärv¯rdens Forsknings- och Utvecklingsenhet,. 2000. 24 s..

Analys av kvalitetskostnader inom P1-gruppen, Alfa-Laval Thermal ab
Hansson, Stefan ; H¯kansson, Per
Lund. Inst. för industriell organisation, LTH,. 1989. [5], 61, [1] bl..

Analys av kvalitetssäkringsarbetet vid Scania Transmission i Södertälje
Lindgren, Sara ; Wreder, Åsa
Lule¯, . 2004. 95 s..

Analys av läkemedel, kemiska ämnen och beroendemedel: hjälpmedel för diagnostik och individualiserad terapi
Stockholm. Läkemedelssakkunniga, Stockholms lñs landsting, (LÄKSAK),. [1996] ; . 59 s..

Analys av leveranstider p¯ Alfa-Laval thermal AB
Cronqvist, Mats ; Larsson, Everth
Lund, . 1987. 84, 15 bl..

Analys av ljuddämpning i kupéutrymmet p¯ Volvo 760/740 under olika materialbetingelser.
Falk, Eric
Göteborg, . 1986. 46 bl. med var. bl.-numr..

Analys av ljus och introducerandet av en kvalitetsfaktor för ljus för hortikulturella ñdam¯l =: Analysis of light and introduction of a quality factor of light for horticultural purposes
Ransmark, Sven-Erik,
Alnarp. Sveriges lantbruksuniv.,. 2002. 44 s..

Analys av marknaden för kompletta badrumskoncept: en studie av Svedbergs i Dalstorps ABs existerande och potentiella kunder
Palm, Mattias ; Svanberg, Anna
Göteborg. Chalmers tekniska högskola,. 2006. 108, 10 s..

Analys av massaveds samt timmerflöde med transportoptimeringsmodellen NETRA =: An analysis of pulpwood and timber transactions with the NETRA transport optimisation program
Mellqvist, Per
Ume¯. Sveriges lantbruksuniv.,. 2004. 37 s..

Analys av mellanlager för distribuerade objekt
Sandelin, Jon
Stockholm, . 2001. 49 s..

Analys av modulator och demodulator för PAM med tidsmultiplex i en elektronisk växel
Lundin, Fred
Stockholm. L M Ericsson Telemateriel AB ,. 1968. 64 bl..

Analys av monteringsanvisning, Volvo Parts AB
Bengtsson, Malin ; Sandquist, Anna
Göteborg. Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk.,. [2001]. 52, [12] bl..

Analys av monteringsarbete vid Volvo Personvagnar AB Monteringsfabrik Torslanda.
Moestam, Lena
1996. 52, [25] bl..

Analys av n¯gra nordiska skogsindustrikoncerner: bedömning av n¯gra tñkbara verksamhetsinriktningar för Assidomñ, Holmen, Sca och Stora Enso, samt inriktningarnas konsekvenser = Analysis of Nordic Forest Industries
Löfstedt, Jonas
Skinnskatteberg. Sveriges lantbruksuniv.,. 2001. 63 s..

Analys av olika m¯lniv¯er i naturv¯rdsarbetet: exempel fr¯n Björbo i Dalarna = Analysis of different target levels in nature conservation : example from Björbo, Dalarna region
Kulstadvik, Solfrid
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 2001. 45 s..

Analys av olinjär modell för operationsförstärkare i aktiva RC-filter.
Forsén, Anders,
Stockholm, . 1973. [2], 28 bl..

Analys av oxazepam med högtrycksvätskekromatografi (HPLC)
Holmquist, Anders
Kalmar, . 1984. 11 bl..

Analys av partiers beteende: en fallstudie i partistrategi
Anckar, Dag
Åbo. Åbo Akademi. 1974. 151 S.. Acta Academiae Aboensis : Ser. A, Humaniora ; 48,1.
ISBN 951-648-094-2

Analys av planegenskaper vid projektering av bostäder
Bredberg, Ulf
Stockholm. Statens Råd för Byggnadsforskning. 1975. 123 S.. Byggforskningen : Rapport ; 1975,1.
ISBN 91-540-2400-5

Analys av planeringsmiljön vid Ericsson Radio Systems, Borås
Bolander, Clas ; Gustafsson, Per-Anders ; Nygren, Berndt
1987. 89, [35] bl..

Analys av postprocessorfunktioner för optimalt utnyttjande av Acramatic 950MC styrsystem i kombination med CAD/CAM.
Björklund, Stefan
1991. 52 bl..

Analys av press, radio och tv: cykelveckan 1995 och 1996
Borlñge. Vägverket,. [1996]. 37, [21] s..

Analys av produktflöde och lagerstyrning vid Ericsson radio systems repair centr i Gävle
Huhtasaari, Klas
Lule¯, . 1999.

Analys av produktionsutrustning p¯ SAAB Automobile Powertrain AB
Lindell, Henrik ; Marberg, Thomas
Göteborg . Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk.,. 2002. 26, [18] bl..

Analys av produktutvecklingsprocessen och organisationsstrukturen p¯ Volvo Lastvagnar AB.
Blockstrand, Miguel
1988. 58, [22] bl..

Analys av rotationsstruktur i fotoelektronspektrum av CO-molekylen
Fathi Moeen, Armieh,
Uppsala, . 2006. 38 s..

Analys av sättningar för vägbanki Hanhals: parameterstudie samt en kostnadskalkyl för underh¯ll p g a beräknade sättningsdifferenser
Jansson, Peter
2001. viii, 66 s..

Analys av singelolyckor med dödlig utg¯ng p¯ det statliga vägnätet, exklusive motorvägar 1997-2000.
Borlñge. Vägverket,. 2002. [c:a 130] s. med var. pag..

Analys av skillnader mellan en "ideal modell" och Direct-Modellen: Analys of differences between an "ideal model" and Direct-model
Pettersson, Tage ; Samin, Britt-Inger ; Samin, Sam-Olof
Lule¯, . 1992.

Analys av skördevariationer: med utg¯ngspunkt i de objektiva skördeuppskattningarna.
Stockholm. Statistiska centralbyr¯n,. 1985. 56 s..

Analys av skogssektorn vid förändrade energipriser
Lönner, Göran ; Nilsson, Sten ; Nordvall, Hans-Olof
Stockholm. Liber Allmänna Förl.. 1986. VII, 46, 17 S. : graph. Darst. Statens Energiverk : R ; 1986,21.
ISBN 91-38-09530-0

Analys av spänningstillståandet kring nåagra olika geometrier med radiellt riktade: sprickor i ett oändligt plant medium under inverkan av expansionskraefter
Ouchterlony, Finn
Stockholm, Sweden. SveDeFo, Stiftelsen Svensk Detonikforskning. 1972. 141 Bl.. Report : DS ; 1972,11.

Analys av splinesförband: en studie av faktorer som p¯verkar spñningsbilden för ett splinesförband : Anna Bergkvist
Bergkvist, Anna
Lule¯, . 2001.

Analys av spñningskoncentrationer kring h¯lformationer i utskovslucka: en finita element analys av h¯lformationer i en dammlucka
Siljeholm, Sylvia
Lule¯, . 1995.

Analys av sprickbildning och sprickbredd vid plant spñningstillst¯nd i balkliv av armerad betong
Malm, Richard
Stockholm. Brobyggnad, Kungliga Tekniska högskolan byggvetenskap,. 2005. 72 s..

Analys av statistik om sp¯rväxlars underh¯llsbehov
Nissen, Arne,
Lule¯. Samhällsbyggnad, Avdelningen för drift och underh¯ll, Lule¯ tekniska universitet,. 2005. 52 s..

Analys av störningar vid ett monteringsavsnitt p¯ Volvo Torslanda, Göteborg
Hrustemov, Ridvan ; Svahn, Dennis
Göteborg . Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk.,. 2002. 63, [34] bl..

Analys av synkrongenerator med frekvensomriktare för elgenerering vid variabelt varvtal
Carlson, Ola
Göteborg. 1988. 5 ungez. Bl.. Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Högskola. N.S. ; 679.
ISBN 91-7032-376-3

Analys av system best¯ende av skivor, kopplade skivor och ramar med spr¯ngvisa styvhetsför¯ndringar i höga byggnader =: analysis of interacting systems of shear walls, coupled shear walls and frames with sudden changes of stiffness in various levels in high rise buildings
Åstedt, Björn
Stockholm, . 2004. 65 s..

Analys av termiskt belastade korrugerade plattor med finita element metoden
Fredriksson, Magnus, ; Dela, Nicolas,
Lund. Institutionen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH,. 1993 ; . 47, iv, v s..

Analys av testinstallation d¯ hjälpkraftsystemet utmed sträckan Norrfors - Vñnäs lñgs Norra Stambanan kablifieras: yttre p¯verkan och underh¯ll = Analysis of test installation on the Norrfors - Vñnäs path of Norra stambanan when cabling the auxiliary power system : external influences and maintenance
Hanarp, Dag ; Engström, Fredrik
Göteborg. Chalmers tekniska högskola,. 2005. 83 s..

Analys av testinstallation d¯ hjälpkraftsystemet utm Vater
Hanarp, Dag ; Engström, Fredrik

Analys av test som sjukgymnaster anvñder för att mäta rörelseavvikelse och effekt av rörelsebehandling hos 0-6 ¯r gamla barn
Pless, Mia ; Persson, Kristina
Uppsala. V¯rdhögskolan,. 1994. 48 s..

Analys av torsionsfjäder i gummi: examensarbete
Andersson, Lars ; Rolfson, Lars
Lund. Division of Structural Mechanics, Lund University,. 2000 . x, 114 s..

Analys av trafiksäkerheten på Tians väg i Bromälla
Pettersson, Hans Erik
Linköping. Väg- och Trafikinstitut. 1994. V, 29 S., Anh.. VTI rapport ; 401.

Analys av uppdelad linjefart, F28-jet p¯ Arlanda, tysta turbopropplan p¯ Bromma, "ULAB"
Lundberg, Bo K. O.,
Stockholm, . 1976 ; . 52, 46, 32, 6, 6 s..

Analys av VASS driftstatistik =: VASS : statistics and performance indicators water and waste water works
Mattsson, Johanna
Göteborg. Chalmers tekniska högskola,. 2005. viii, 57, [37] s..

Analys av vedartat växtmaterial i Malmö Folkets Park
Jauhiainen, Helena
Alnarp. Sveriges lantbruksuniv.,. 2003. [69] s., med var. pag..

Analys av virkesflödet med transportoptimeringsmodellen FlowOpt: en utredning av Sveaskogs resursbehov = An analysis of timber transactions with the FlowOpt transport optimization program : an investigation of Sveaskogs need of resources
Adrup, Anna
Skinnskatteberg. Sveriges lantbruksuniv.,. 2004. 31 s..

Analys av ytbehov för kassettuppställning vid SCA:s terminal i Tunadal, Sundsvall
Eriksson, Charlotta ; Forsström, Jenny
Lule¯, . 1997.

Analyse
Schwartz, Laurent
Paris. Hermann. Collection enseignement des sciences; ....

Analyse: [l'analisi del testo filosofico]
Bologna. Zanichelli.

Analyse
Munier, François
3. éd. Montréal. École polytechnique.

Analyse
Karkoschka, Erhard
Döring. Medienpaket. Neue Musik.

Analyse: fondements, techniques, évolution
Mawhin, Jean
Bruxelles. De Boeck Univ.. 1992. IV, 808 S.. Accès sciences.
ISBN 2-8041-1670-0

Analyse
Vantieghem, E.
Herdruk. Leuven. Acco. 1993. i, 271, 5 S..
ISBN 90-334-2950-0

Analyse
Vantieghem, E.
Uppsala. Univ.. 2000. 52 S.. Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine ; 967.
ISBN 91-544-4838-0

Analyse: QCM de mathématiques ; baccalauréat, entrée à l'université
Damin, Gilbert
Paris. Ellipses. 1996. 127 S..
ISBN 2-7298-4609-3

Analyse
Almering, J. H. J.
6e dr. Delft. Delftse Uitgevers Maatschappij. 1993. 589 S..
ISBN 90-6562-078-8

Analyse: Exercices avec corrigés et commentaires sur le cours
Meunier, Pierre
Paris. Presses Universitaires de France. 1994. X, 265 S.. Mathématiques.
ISBN 2-13-046739-3

Analyse
Franchini, Jean ; Jacquens, Jean-Claude
Paris. Ellipses. 1993. 205 S.. Exercices corrigés de mathématiques supérieures.
ISBN 2-7298-9391-1

Analyse: oral maths Mines/Ponts
Guégand, Jean ; Lebúuf, Christian
Paris. Ellipses. 1994. 311 S.. Les coulisses de l'Oral des Mines.
ISBN 2-7298-9447-0

Analyse: [rappels de cours et exercices résolus : DEUG, classes prépas]
Margirier, Jean-Paul
Paris. Dunod. 1994. IV, 210 S.. Mathématiques.
ISBN 2-10-001998-8

Analyse: mathématiques supérieures ; cours, travaux dirigés, exercices corrigés
Moisan, Jacques
Paris. Ellipses. 1993. 320 S.. Manuel de mathématiques.
ISBN 2-7298-9357-1

Analyse: premières et terminales S et ES ; formation continue
Gautier, Christian
Paris. Ellipses. 1996. 319 S.. Formation mathématiques : Niveau lycée.
ISBN 2-7298-9699-6

Analyse: [cours, méthode, exercices résolus]
Charlot, D. ; Droguet, A.
Rosny . Bréal. 2000. 352 S.. Précis de mathématiques : HEC Option économique.
ISBN 2-8429-1546-1

Analyse: [nouveau programme 1995] ; [cours et exercices résolus]
Charlot, Dominique ; Droguet, A.
Rosny. Bréal. 1995. 415 S.. Précis de mathématiques.
ISBN 2-85394-784-X

Analyse.: Was Kohorten ueber Kaeufer sagen. Instrument zur Frueherkennung von Konsumtrends.
Wimmer, F. ; Wessner, K.
Frankfurt. 1989.

Analyse: 250 tentamenopgaven met uitwerkingen
Bavinck, H.
3. druk. Delft. Delftse Uitg. Maatschappij. 1988. 112 S..
ISBN 90-6562-060-5

Analyse: 556 exercices corrigés, conseils & précis de cours premiers cycles universitaires scientifiques
Bayen, François
Paris. Vuibert. 1998. 416 S.. Vuibert supérieur.
ISBN 2-7117-2090-X

Analyse: 369 exercices corrigés ; mathématiques supérieures, première année d'enseignement supérieur
Avignon, Marie-Pascale ; Rogniaux, Jacques
Paris. Ellipses. 1991. 320 S..
ISBN 2-7298-4128-8

Analyse: functies van meer veranderlijken
Kortram, R. A. ; Rooij, A. C. M. van
Utrecht. Epsilon Uitgaven. 1990. 282 S.. Epsilon Uitgaven ; 16.
ISBN 90-5041-024-3

Analyse
Bony, J. M.
Ed. 1991. [Palaiseau, France]. Ecole polytechnique, Dép. de mathématiques. 1991. 189 p..
ISBN 2-7302-0232-3

Analyse: 250 exercices développés, 650 exercices d'entraînement, rappels de cours ; 1re année MPSI
Monier, Jean-Marie
Paris. Dunod. 1996. 312 p.. J'intègre : Prépas scientifiques.
ISBN 2-10-005262-4 : (br.) 160 F

Analyse: cours & exercices résolus ; épreuve écrite du CAPES
Dufetel, Ariel ; Lacroix-Sonrier, Marie-Thérèse
2e éd. Paris. Vuibert Supérieur [u.a.]. 1998. XVI, 461 S.. Les grands cours Vuibert.
ISBN 2-7117-8909-8

Analyse: MP 2e année ; 200 exercices développés, 800 exercices d'entraînement, rappels de cours ; exercices corrigés de mathématiques
Monier, Jean-Marie
1997. 540 p.. J'intègre : Série Monier.
ISBN 2-10-003462-6 : (br.) 170 F

Analyse: exercices avec corrigés et commentaires sur le cours ; classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques ; premiers cycles universitaires
Meunier, Pierre
Paris. PUF. 1994. 265 S.. Mathématiques.
ISBN 2-13-046739-3

Analyse: PSI, PC, PT 2e année ; 150 exercices développés, 600 exercices d'entraînement, rappels de cours ; exercices corrigés de mathématiques
Monier, Jean-Marie
Paris. Dunod. 1997. 444 p.. J'intègre : Série Monier.
ISBN 2-10-003460-X : (br.) 160 F

Analyse: PCSI, PTSI 1re année ; 250 exercices développés, 500 exercices d'entraînement, rappels de cours ; exercises corrigés et mathématiques
Monier, Jean-Marie
Paris. Dunod. 1996. 252 p.. J'intègre : Prépas scientifiques.
ISBN 2-10-003116-3 : (br.) 150 F

Analyse: math sup & math spé ; exercices corrigés posés à l'oral des concours
Bonnault, Nicolas ; Burnol, Jean-François ; Roche, Philippe ; Demazure, Michel [Vorr.]
Paris. Dunod. 1987. 191 S.. J'intègre ; 104.
ISBN 2-04-016969-5

Analyse: PC-PC* ; premiers cycles universitaires scientifiques : 357 exercices corrigés conseils & précis de cours
Chevallet, Jacques ; Dehame, François ; Yebbou, Johan
Paris. Vuibert. 2000. 368 p.. Vuibert supérieur.
ISBN 2-7117-2088-8 : (br.) 199 F

Analyse: 1er cycle universitaire
Fédida, Edmond ; Sangharé, Mamadou ; M'backé Diop, Al-Hadji
Vanves. EDICEF. 1996. 239 p.. Universités francophones.
ISBN 2-85069-839-3

Analyse: prépa MP-MP*, PSI-PSI*, premiers cycles universitaires scientifiques : 482 exercices corrigés, conseils & précis de cours
Chevallet, Jacques ; Dehame, François ; Yebbou, Johan
Paris. Vuibert. 1999. 495 p.. Vuibert supérieur : Série dirigée par Jacques Chevallet.
ISBN 2-7117-2091-8

Analyse
ArnaudiÆes, Jean Marie ; Lelong-Ferrand, Jacqueline, ; Fraysse, Henri
[Paris]. Dunod,. c1988.. vii, 680 p. ;.

Analyse: classes préparatoires et enseignement supérieur (1er cycle). Programmes du 21 janvier 1963, du 25 mars 1964 et du 30 juin 1966
Cagnac, Georges. ; Ramis, E. ; Commeau, J.
Paris. Masson,. 1967.. 655 p..

Analyse: fondements, techniques, Ðevolution
Mawhin, Jean L.
Bruxelles . De Boeck UniversitÐe. 1997. 808 p..

Analyse: AndrÐe Thomkins
67 S..

Analyse.
Wien. Herausgegeben vom Arbeitskreis für Publizistik,. [1965-. v..

¬Die¬ Analyse: d. Europ. Gemeinschaft - d. Zukunftsmodell für Ost u. West?
Berg, Hermann ¬von¬
Köln. Bund-Verlag. 1985. 240 S..
ISBN 3-7663-0942-0 Pp. : DM 28.00

Die Analyse;: ein Bericht über zwei Jahre Regierungsarbeit. Schriftlicher Bericht zur Rede des Parteivorsitzenden Bundeskanzler Willy Brandt am 18. November 1971 auf dem ausserordentlichen Parteitag der SPD in Bonn.
[Bonn, . Vorstand der SPD,. 1971]. 58 p..

Analyse 1975: principaux résultats, approche des résultats économiques des exploitations agricoles.
Paris. République française, Ministère de l'agriculture, Direction générale de l'administration et du financement, Service central des enquêtes et études statistiques,. [1981]. 245 p. ;.

Analyse, 1re année MPSI
Oudot, Xavier ; Delye-Chevalier, Marie
Paris. Hachette supérieur. 1998. 318 S.. H prépa : Maths ; 1.
ISBN 2-01-145244-9

Analyse, 1re année PCSI
Oudot, Xavier ; Delye-Chevalier, Marie
Paris. Hachette supérieur. 1998. 286 S.. H prépa : Maths ; 3.
ISBN 2-01-145243-0

Analyse 5S rRNA-enthaltender Proteinkomplexe, deren Lokalisation und Transportverhalten in Xenopus laevis Oozyten
Guddat, Ulrich
1990. 83 S. : Ill., graph. Darst. 4.

Analyse '94: statistische Auswertung und vergleichende Untersuchung der Anlagen- und Betriebsdaten aus dem Bund-Länder-1000-Dächer Programm
Wüst, Rainer ; Hielscher, Thomas
Berlin. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. [u.a.]. 1996. [ca.50] Bl.. Photovoltaik für Berlin.

Analyse: deuxième partie;: topologie générale et analyse fonctionnelle.
Schwartz, Laurent.
Paris, . Hermann. [1970]. 432 p..

Analyse : M. G. P. et spéciales A
Couty, Raymond. ; Ezra, Jacques.
Paris. A. Colin,. [1965]. 781 p..

Analyse abstrakter Malerei (Pollock): strukturelle Vergleiche von Bild- und Tonkompositionen
Linares, Marina
Essen. Die Blaue Eule. 2003. 397 S.. Kunstwissenschaft in der Blauen Eule ; Bd. 18.
ISBN 3-89924-078-2

Analyse abweichenden Verhaltens: Entwicklung eines situations- und reaktionsanalytischen Verfahrens zur Erfassung von Verhaltenskompetenzen bei männlichen jugendlichen Delinquenten
Pennington, Henning Jensen
Freiburg i.Br.. 1981. 256, XLVII S..

Analyse, activation et action thérapeutiques: vers un intégralisme analyt. et prospectif
Guilhot, Marie-Aimée ; Guilhot, Jean
Paris. Ed. ESF. 1987. 159 S.. Collection sciences humaines appliquées.
ISBN 2-7101-0619-1

Analyse adressatengemäßer Umsetzung volkswirtschaftlicher Lehrinhalte auf die Ebene von Schulbüchern
Schiller, Günter
Frankfurt am Main. Lang. 1988. XII, 349 S.. Forschung und Praxis beruflicher Bildung ; 12.
ISBN 3-8204-1231-X

Analyse adressatengemässer Umsetzung volkswirtschaftlicher Lehrinhalte auf die Ebene von Schulbüchern
Schiller, Günter
Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris. Lang. 1988. XII, 349 S.. Forschung und Praxis beruflicher Bildung ; Bd. 12.
ISBN 3-8204-1231-X (kart.) : sfr 71.00 (freier Pr.)

Analyse aerodynamischer Schaufelkräfte an einem mehrstufigen, transsonischen Hochdruckverdichter: Abschlußbericht ; Verbundvorhaben "GuD-Kraftwerk, 500 MW auf einer Welle, TP: Auslegung betriebssicherer und wirkungsgradoptimierter Komponenten" ; Vorhaben Gruppe 1.2: 3D-Optimierung ; Vorhaben 1.2.3
Sturm, Wolfgang
München. MTU Aero Engines GmbH,. 2005.. 34 S..

Analyse ätiologischer Modelle der Krankheitsentstehung und Aufrechterhaltung bei Bulimia nervosa mittels Strukturvergleichsverfahren
Jäger, Burkhard
1995.

Analyse af arbejdssakdeforsikringssystemet: Arbejdsministeriet, Socialministeriet, Industriministeriet ... [et al.].
[Copenhagen]. Budgetministeriet,. [1989]. 88 p. ;.

Analyse af beredskabet.
København. Indenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen,. [1997]. 3 v..

Analyse af biotek arbejdsmarkedet i Øresundsregionen
[Kbh.] . Arbejdsmarkedsr¯det for Storkøbenhavn. 2003 . Ca. 145 sider.

Analyse af danske speditører
Kbh. . Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 2005. 14 s..

Analyse af den arkitektoniske proces gennem et kritisk studium af dens aktører
Krenk
København . 2005. 1 bd..

Analyse af den danske slagtekyllingesektor
Graversen
Frederiksberg . Fødevareøkonomisk Institut. 2003 . 77 sider.

Analyse af den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode
Daugaard ; Iversen ; Svejgaard
1995. 135 s..

Analyse af de sektor- og samfundsøkonomiske konsekvenser af en reduktion i forbruget af pesticider i dansk landbrug
Jacobsen ; Frandsen
Valby . Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. 1999. 74 s..

Analyse af digitale terrænmodeller beregnet fra satellitb¯ren SAR interferometri
Væver Petersen ; Ekholm
Kbh. . Kort- og Matrikelstyrelsen. 2001 . 20 sider.

Analyse af dioxin og pentachlorphenol i nye textiler
Vikelsøe ; Johansen
Roskilde . Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. 1996 . 46 sider.

Analyse af døve børns og voksnes 'mental blends' ud fra en fortælling p¯ dansk tegnsprog
Niemelä
København . 2004. 1 bd..