¬Das¬ Amundsen-Prinzip: erfolgreiches Management nicht nur in Extremsituationen
Gressmann, Markus ; Jehn, Stefan
München. Redline Wirtschaft bei Verl. Moderne Industrie. 2003. 244 S. : Ill., Kt..
ISBN 3-478-24680-6

Das Amundsen-Prinzip: Erfolgreiches Management nicht nur in Extremsituationen
Gressmann, Markus ; Jehle, Stefan
Als Ms. gedr.. Karlsruhe. Kernforschungszentrum. 1994. 23 S. : Ill., graph. Darst.. Kernforschungszentrum (Karlsruhe): KfK ; 5353.
ISBN 3-478-24680-6 22,90

Amundsen Sea to Palmer Peninsula: from available sources to 1955
Washington D.C.. 1955. 1 Kt. : 128 x 84 cm. Antarctica ; 6638.

Amundsen Sea to Palmer Peninsula: from various sources to 1961
3. ed.. Washington D.C.. 1960. 1 Kt. : 128 x 83 cm. Antarctica ; 6638.

Amundsen's favorite dogs, Fix and Lassesin
c1912.. 1 photographic print..

Am und vor dem Wind: zur Segeltechnik bei lateinerbesegelten Fahrzeugen
Ostermann, Hermann
2003.

Amunesti-jinken-hÅokoku
TÅokyÅo. Meiishi Shoten.

Am ungenauen Ort: 2 Hörspiele
Wellershoff, Dieter
Wiesbaden. Limes. 1960. 94 S..

A mÍunéger
Solymosi, Bálint
[Budapest]. József Attila Kör. 1992. 101 p..
ISBN 963-7994-21-1

Am ungetreuen Brunnen: Harzroman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Lorenz, Hermann
Braunschweig. Graff,. 1922.. 183 S..

A Munich beer festival at the Hofbräuhaus.: [Sound recording]
Radi, Hubert. [from old catalog]
[n.p.] . Summit SUM 5021. p1978.. p. 1 disc. 33 1/3 rpm. stereo. 12 in..

A municipal boat club for Quincy Bay
Dorf, Norman Kemmerer.
1963.. 1 v. in various pagings.

A municipal center and courthouse for Lexington, Kentucky
Johnson, E. Verner
1960.. 25, [8] leaves.

A municipal history of Eastbourne, 1938-1974
Aspden, J.C.
Eastbourne. 1979. 285 p..
ISBN 0-906668-00-X

A municipal mother: Portlands Lola Greene Baldwin, Americas first policewoman
Myers, Gloria E.
Corvallis, Or.. Oregon State Univ. Pr.. 1995. VIII, 232 S..
ISBN 0-87071-386-8

A munka-attitÍudök idÍobeli változása 1989-1997 között
Medgyesi, Márton ; Róbert, Péter
Budapest. Tárki. 1998. 42 S.. Tárki társadalompolitikai tanulmányok ; 4.
ISBN 963-7869-10-7

¬A¬ munkaerÍo-felmérés idÍosorai: adattár
Budapest. 1997.

A munkaerîo-felmérés idîosorai: adattár = Labour force survey : time series
Budapest, . 2004-.

A munkaerÍo-felmérés módszertana 2002
Lindnerné Eperjesi, Erzsébet
Budapest. 2002. 69 S.. Statisztikai módszertani füzetek ; 40.
ISBN 963-215-462-2

¬A¬ munkaerÍo-felmérés regionális idÍosorai: (adattár)
Budapest. 2001. Ab 1992/2001: Legfrissebb adatok : Munkaügy.

A munkaerÍo-gazdálkodás dilemmái Magyarországon a 80-as évtizedben
Fekete, György
Budapest. Akad. K.. 1988. 197 S..
ISBN 963-05-4917-4

A munkaerÍo-gazdálkodásról: propagandisták elméleti tanácskozása Salgótarjánban 1978. december 13-14
[Budapest]. Kossuth K.. 1979. 116 S..
ISBN 963-09-1558-8

A munkaerÍo-gazdálkodás szervezése
FésÍus, Károly
Budapest. Közgazd. és Jogi Kvk.. 1985. 225 S.. Szervezettség és Hatékonyság Sorozat.
ISBN 963-221-524-9

A munkaerÍohelyzet alakulása és a munkanélküliség felszámolása Magyarországon <1945-1949>
Baksay, Zoltán
Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 206 S.. Értekezések a történeti tudományok körébÍol. Új sorozat ; 99.
ISBN 963-05-3132-1

¬A¬ munkaerÍoköltség alakulása
Budapest. 2002.

A Munkaerîoköltség alakulása a nemzetgazdaságban
Lindnerné Eperjesi, Erzsébet.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1994.. 105 p..

A munkaerÍo migrációja és az uniós csatlakozás
Hárs, Ágnes
Budapest. 2002. 41 S.. KOPINT-DATORG mÍuhelytanulmányok ; 34.
ISBN 963-7275-81-9

A munkaerÍopiac keresleti és kinálati oldalának elemzése: 1970 - 1984
Kotász, Gyuláné
Budapest. Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Információs Központ. 1987. 142 S. : graph. Darst. Munkaügyi elemzések ; 13.
ISBN 963-7047-03-4

A munkaerÍopiac keresleti és kinálati oldalának elemzése, 1970-1984
Kotász, Gyuláné [Hrsg.]
Budapest. Munkaügyi információs Központ. Állami bér- és munkaügyi Hivatal. 1987. 142 S.. Munkaügyi elemzések ; 13.
ISBN 963-7047-03-4

A munkaerÍopiac szerkezete és mÍuködése Magyarországon
Galasi, Péter
Budapest. Közgazdasagi és Jogi Könyvkiadó. 1982. 318 S..
ISBN 963-221-151-0

A munkaerÍo társadalmi újratermelése Magyarországon: (a technikai fejlÍodés hatása a munkaerÍo-szerkezetre)
Szpirulisz, Ildiko [Bearb.]
Budapest. 1990. 121 S.. MÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-7700-77-3

A munkaerÍo társadalmi újratermelése és tervezése
Kovács, János
Budapest. Akadémiai K.. 1980. 205 S..
ISBN 963-05-2240-3

A munkahely biztonsága - kereseti lehetÍoségek
Harcsa, István
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1989. 59 S.. Társadalom statisztikai közlemények.
ISBN 963-7071-09-1

A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlesztésének elvi és gyakorlati kérdései: elhangzott 1977. ápr. 6-án
Buza, Márton
[Budapest]. Kossuth. 1977. 31 p..
ISBN 963-09-0953-7 : 2.00Ft

A munkahelyi betanitás gyakorlata
Ványai, Judit
Budapest. Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Kutatóintézete. 1984. 107 p.. Munkaügyi Kutatóintézet kiadványai.
ISBN 963-01-6204-0 Magy. nemz. bibl.

A munkahelyi demokrácia mérésének egységes szempontrendszere: A részvételi rendszer diagnosztikája <RRD> : Módszertani és kutatási dokumentáció
Babics, László ; Vanicsek, Zoltánné
Budapest. Szakszervezetek Elméleti kutató Intézete. 1984. 175 S..
ISBN 963-608-063-1

A munkahelyi demokrácia és a szakszervezetek
Buza, Márton ; Vas, János
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1980. 214 S..
ISBN 963-321-282-0

A Munkahelyi nevelés és a szakszervezetek
Kárpáti, Sándor
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1981. 208 p..
ISBN 963-321-419-X : 14.50Ft

A munkahelyi szociális ellátás, szociális tervek
Mészáros, János
Budapest. Táncsics. 1981. 96 S..
ISBN 963-321-734-2

A munkahelyre utazás Budapesten és a megyei jogú városokban
Szilárd, Pál
Budapest. 2003. 42 S..
ISBN 963-215-629-3

A munkaidÍoalap és kihasználása a magyar gazdaságban
Somogyi, Miklós
1980.

¬A¬ munkaltatoi utasitas ervenyessege es hatalyossaga
Roman, Laszlo
1 Aufl.. Budapest. Akad. Kiado. 1977. 205 S..

A munkamegosztás rendszerérÍol és fejlÍodésérÍol
Pogány, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 325, [1] p..
ISBN 963-09-1260-0 : 33.00Ft

A Munka mérése és díjazása a termelîoszövetkezetekben.
Béky, László. [from old catalog] ; Szemes, Lajos, [from old catalog]
Budapest, . Mezîogazdasági Kiadó,. 1967.. 2 v..

A munkanélküli ellátás indokoltsági feltételeinek érvényesítése: empirikus vizsgálat az elhelyezkedési készség ellenÍorzésének hatásairól
Bódis, Lajos ; Micklewright, John ; Nagy, Gyula
Budapest. Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. 2004. 72 S.. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek ; 2004,6.
ISBN 963 9588 18 0

A munkanélküliség
Bánfalvy, Csaba
Budapest. MagvetÍo K.. 1989. 230 S.. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-14-1684-4

A munkanélküliség
Bánfalvy, Csaba
2., átdolgozott és bÍovített kiadás. Budapest. MagvetÍo. 1997. 214 S..
ISBN 963-14-2045-0

A munkanélküliség diszkrét bája: színmÍuvek, hangjátékok, filmek (1989 - 1997)
Koppány, Zsolt ; Bognár, Antal
Budapest. Present Könyv- és Lapk.. 1999. 144 S..
ISBN 963-85816-3-8

A munkanélküliség kezelése
Bánfalvy, Csaba
Budapest. SZMA. 1993. 106 S.. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai ; 2.
ISBN 963-04-2526-2

A munkareo-felmérés idösorai: adattár
Budapest. KSH,. 1997-.

A munka és a tulajdon viszonyának néhány történeti kérdése, különös tekintettel a szovjethatalom elsÍo éveire (1917 - 1922) és a Magyar tapasztalatokra (1919, 1948 - 1962)
Szántó, Lóránt
Budapest. MÍuvelÍodési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási FÍoosztálya. 1986. 101 S.. Politikai gazdaságtan füzetek ; 51.
ISBN 963-673-333-3

A munka szerepe a nîok ÐeletÐutjÐaban
MolnÐar, LÐaszlÐo,
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1981.. 263 p. ;.

A munka szerepe a nÍok életútjában
Molnár, László
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 263 S.. Szociológiai Tanulmányok ; 23.
ISBN 963-05-2698-0

A munka szerinti elosztás néhány elméleti és gyakorlati kérdése a szocializmus építésének jelenlegi idÍoszakában: Elhangzott 1979. okt. 3
Trethon, Ferenc
Budapest. Kossuth K.. 1979. 28 S..
ISBN 963-09-1598-7

A munkaszervezési tartalékok feltárása és hasznosítása
Balogh, László ; Kápolnai, György ; Parányi, György
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1975. 197 S.. Munkaszervezési Sorozat.
ISBN 963-220-197-3

A munkaszerzÍodés módosítása
Posta, Gyula
Budapest. Táncsics K.. 1977. 92 S.. Munkaügyi Kiskönyvtár.
ISBN 963-320-640-5

¬A¬ munka termelékenysége a Magyar gazdaságban
Román, Zoltán
Budapest. 2003. 57 S..
ISBN 963-215-556-4

A munka törvénykönyve
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1993. 278 S..
ISBN 963-222-626-7

A munka törvénykönyve
Bacskay, László [Bearb.]
Budapest. Népszava Lap- és Könyvk.. 1986. 359 S..
ISBN 963-322-378-4

A Munka Törvénykönyve: foglalkoztatás, munkavédelem
Lezárva: 1995. június 30. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1995. 292 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-222-903-7

A munka törvénykönyve: a végrehajtásról szóló Minisztertanácsi rendelettel ...
Miholics, Tivadar
Budapest. Népszava. 1989. 388 S..
ISBN 963-322-815-8

A munka törvénykönyve
Lezárva: 1998. március 1. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1998. 513 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-224-261-0

A Munka Törvénykönyve: a végrehajtásáról szóló Miniszertanácsi rendelettel ...
Nagy, Zoltán [Red.]
Lezárva: 1986. december 31. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1987. 547 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-221-772-1

A Munka Törvénykönyve: a végrehajtásáról szóló Miniszertanácsi rendelettel ...
Nagy, Zoltán [Red.]
Lezárva: 1990. április 30. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1990. 622 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-222-277-6

A munka törvénykönyve: munkaadói értelmezéssel ; egységes szerkezetben
Geiger, Tiborné
1997. augusztus. Budapest. 1997. 144 S..
ISBN 963-04-8854-X

A munka törvénykönyve: a végrehajtásáról szóló minisztertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a LegfelsÍobb Bíróság elvi állásfoglalásaival és a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos egyes munkaügyi jogszbályokkal
Nagy, Zoltán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1989. 654 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-222-140-0

A munka törvénykönyve: a végrehajtásáról szóló Minisztertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a LegfelsÍobb Bíróság elvi állásfoglalásaival és a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos egyes munkaügyi jogszabályokkal
Kertész, István ; Nagy, Zoltán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1987. 547 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-221-772-1

A munka törvénykönyve kommentárja. Szerkesztette: Nagy László és Weltner Andor. Kötet 1.2
Nagy, László [Hrsg.] ; Weltner, Andor
Budapest. Közgazdasági és jogi könivkiadó. 1978.
ISBN 963-220-573-1

A munka törvénykönyve munkaadói értelmezése
Simsa, Péter
Budapest. Anonymus Kiadó. 1992. 120 S..
ISBN 963-7404-59-7

A munka törvénykönyve és a legfontosabb munkaügyi jogszabályok
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1977. 719 S..
ISBN 963-320-645-6

A munka törvénykönyve és egyes végrehajtási jogszabályai: (1988. január 1-én hatályos szöveggel)
Radnay, József
[Budapest]. Pallas Lap- és Könyvk.. 1988. 79 S..
ISBN 963-272-184-5

A munka törvénykönyve és fontosabb végrehajtási szabályai
Budapest. Táncsics K.. 1980. 704 S..
ISBN 963-321-105-0

A Munkavédelem elvi és szervezeti kérdései.
Donáth, Béla, [from old catalog]
[Budapest] . Tancsics Könyvkiadó. [1969]. 252 p..

A munkavédelem irányítása az Európai Unióban és Magyarországon
Nemeskey, Károly
Budapest. KJK-Kerszöv. 2004. 393 S..
ISBN 963-224-811-2

A munkavédelemrÍol szóló törvény magyarázatokkal: [kézikönyv]
Ádám, Lóránt
Budapest. Verzál. 1994. 126 S.. Verzál könyvek.
ISBN 963-7608-68-0

A munkavédelmi jog kézikönyve
Ádám, Lóránt
Budapest. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó. 1997. 459 p..
ISBN 963-8213-63-9

A munkaviszony felmondással történÍo megszüntetése
Posta, Gyula ; László, Stefán
Budapest. Táncsics Könyvk.. 1978. 167 S.. Munkaügyi Kiskönyvtár.
ISBN 963-320-665-0

A munkaviszonyok humanizálása: zárátanulmány
Budapest. 1985. 210 S..
ISBN 963-608-075-5

A munkaviszonyok humanizálása: munkaközi összefoglaló tanulmány
Budapest. 1984. III, 164 S..
ISBN 963-608-058-5

A munkavállaló, a munkáltató és az állam: <Országos konferencia>
Budapest. Állami Bér- és munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Kutatóintézete. 189. Munkaügyi Kutatóintézet kiadványai.
ISBN 963-7047-20-4

A Munkácsi görög-katholikus püspökség törtenete ...
Hodinka, Antal
Budapest. 1909.

A munkácsi görög-katholikus puspokség történte A. M. Tud. Akadémia történelmi bizottsága megbizásából irta Hodinka Antal.
Hodinka, Antal,
Budapest, . Magyar Tudományos Akadémia,. 1909.. viii, 856 p..

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa
Bendász, István ; Koi, István
[Neue Ausg.]. Nyíregyháza. Szent Atanáz Görögkatolikus FÍoiskola. 1994. 147 S..
ISBN 963-04-3876-3

A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása
Udvari, István
Nyíregyháza. Vasvári Pál Társaság. 1990. 189 p.. Vasvári Pál Társaság füzetei ; 3.
ISBN 963-7170-13-8

A munkácsi zsidók "terített asztala": néprajzi tanulmány
Rékai, Miklós
Budapest. Osiris K.. 1997. 204 S..
ISBN 963-379-291-6

A. M. Unkovskij i osvoboÏzdenie krest'jan: istoriko-biogr. spravki.
DÏzanÏsiev, Grigorij A.
Moskva. Mamontov. 1894. 192, 51 S..

A Munkásfiatalok helyzete és a szakszervezetek tevékenysége: összefoglaló tanulmány
Bakos, József
[Budapest]. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Szervezés-Vezetéselméleti Osztály. 1980. 161 p..
ISBN 963-608-031-3

A munkáshatalom erÍosítéséért
Brutyó, János
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1975. 215 S..
ISBN 963-320-212-4

A munkáshatalomért!: Komárom megye forradalmi munkásmozgalmának bibliográfiája
Sáray Szabó, Éva [Hrsg.]
Tatabánya. 1979. 205 S..
ISBN 963-7631-18-6

A "munkáskérdés" és a szocializmus a magyar politikai gondolkodásban, 1848-1906: adalékok a polit. ideológiák jelentésváltozásához
Schlett, István
[Budapest]. Kossuth. 1987. 373 S..
ISBN 963-09-3073-0

A munkásmozgalom Csongrad megyei harcosainak életrajzi lexikona
Antalffy, György [Hrsg.]
Szeged. Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei Bizottsága. 1987. 510 S..
ISBN 963-00-0792-4

A munkásmozgalom Zala megyei harcosai: ÉletrajzgyÍujtemény : Élni emberül ...
Jakabfi, Rudolf [Hrsg.] ; Tóth, Antal [Hrsg.]
Zalaegerszeg. 1980. 562 S..
ISBN 963-02-1579-9

A Munkásmîuveltség és a szakszervezetek.
[Budapest] . : Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete,. [1970]. 157 p..

A munkàsok ès alkalmazottak jövedelemeloszlàsànak elemzèse ès tervezèsi mòdszerei
Frigyes, Ervin.
1965.. 29 p..

A munkások teljesítményét befolyásoló tényezÍok
Ványai, Péterné
Budapest. Akadémiai K.. 1978. 100 S.. Iparfazdasági Értekezések ; 9.
ISBN 963-05-1415-X

A munkások városa
Bebesi, Károly
Komló. 1981. 147 S..
ISBN 963-03-1198-4

A munkásosztály a kapitalizmusba megy: válogatott írások 1990 - 1995
Horváth, László ; Kárpáti, Sándor
Budapest. Politika és Kultúra Alapítvány. 1996. 232 S..
ISBN 963-04-6498-5

A Munkásosztály anyagi-szociális helyzete e fejlett tîokésországokban.
Honfi, József, [from old catalog]
[Budapest] . Mîuvelîodésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Fîoosztály,. 1971.. 131 p..

A munkásosztály helyzete a Horthy-rendszer idején
Kádár, Iván
Budapest: Szikra. 1956. 334 S. 8".

A munkásosztály helyzete Angliában
Engels, Friedrich
[Budapest]. Magyar Helikon. 1980. 398 S..
ISBN 963-207-231-6

A Munkásosztály helyzete, eszmei, politikai fejlÍodése, elkötelezettsége: a párt és a munkásosztály viszonya
Kovács, Ferenc
Budapest. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1988. 78 p..
ISBN 963-7700-59-5

A munkásosztály és az értelmiség Magyarországon és a Német Szövetségi Köztársaságban: tanulmányok a társadalmi strukturáról
Lakos, Sándor
Budapest. MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete u.a.. 1981. 181 S..
ISBN 963-00-0416-X

A munkásosztály szolgálatában
Gáspár, Sándor
2. bÍovített kiad. Budapest. Népszava. 1984. 371 S..
ISBN 963-322-198-6

¬A¬ munkásosztály szolgálatában
Gáspár, Sándor ; Méhes, Lajos
Budapest. Népszava. 1983. 326 S. : Ill..
ISBN 963-322-025-4

A munkásság helyzete az üzemben: tanulmányok
Héthy, Lajos
[Budapest]. Kossuth. 1984. 180 S..
ISBN 963-09-2487-0

A munkásság és parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-Szatmár megyében, 1919-1944: Források és dokumentumok
Gyarmathy, Zsigmond [Hrsg.]
Nyíregyháza. 1982. 602 S..
ISBN 963-00-0577-8

Amun-ra: Erotogramm II für Flöte solo ; (1970) ; (op. 29,2). Oktopus : Erotogramm V für Flöte u. Tonband ; (1970) ; (op. 29,5)
Michael, Frank
Partitur. Frankfurt a.M.. W. Zimmermann. (1972). 7 S..

Der Amun-Re Hymnus des P. Boulaq 17 (P. Kairo CG 58038)
Luiselli, Maria Michela
Wiesbaden. Harrassowitz. 2004. XXII, 109 S., 11 Taf. Kleine ägyptische Texte ; 14.
ISBN 3-447-04841-7 Pb. : EUR 38.00

A munster song of love and war
Liddy, James,
San Francisco. White Rabbit Press,. 1971. 13 p. ;.

Der Amun-Tempel von Karnak: die Funktion der Grossen Säulenhalle, erschlossen aus der Analyse der Dekoration ihrer Innenwñde
El-Sharkawy, Ali
Berlin. Köster,. 1997. 314 S..

¬A¬ munual of pastoral theology: A practical guide for ecclesiastical students and newly ordained priests
Schulze, Frederick
4., rev. and enlarged ed.. London. Herder. 1923. XVII, 564 S..

Amun und die acht Urgötter von Hermopolis
Sethe
Berlin . 1929. 130 s..

°AmÅu NÅurÅuz
FarÏgÅam, FarÅida ; ÅAzÅad, M. ; MiØtqÅalÅi, FarÏsÅid
ÏCÅap-i 2.. TihrÅan. KÅanÅun-i ParwariÏs-i FikrÅi-i KÅudakÅan wa NÅuÏgawÅanÅan. 1969 = 1348 h.Ïs.. 23 S. : überw. Ill..

A muon-spin-rotation (mySR) study of the distribution of local magnetic fields in the high-temperature superconductor YBa 2 Cu 3 Ox (6.5 ö< x ö< 7.0)
Stäuble-Pümpin, Barbara A.
53 S..

¬A¬ muon-spin-rotation (My SR) study of the distribution of local magnetic fields in the high temperature superconductor YBa 2 Cu 3 O x (6.5 x 7.0).
Stäuble-Pümpin, Barbara A.
1991. 53 Bl. : graph. Darst..

AMU press book
[Anchorage. Alaska Methodist University Press],. 1974-. v..

AMU Press book publication
Anchorage, Alaska. Alaska Methodist Univ. Pr..

The Amuq Valley regional project.
Batiuk, Stephen
XLI, 293 S., 8 Bl..

The Amuq Valley regional projects: surveys in the plain of Antioch and Orontes Delta, Turkey, 1995-2002.
Yener, K. Aslihan.
Chicago, Ill.. Oriental Institute of the University of Chicago,. 2005.. xli, 293 p., 8 p. of plates.

The Amuq Valley regional projects, volume 1: surveys in the plain of Antioch and Orontes Delta, Turkey, 1995-2002
Chicago, IL. Oriental Institute of the University of Chicago,. 2005.. p. cm..

A muralha: romance
Queiroz, Dinah Silveira de
2. tir.. Rio de Janeiro ; São Paulo. Ed. Record. 2000. 414 S..
ISBN 85-01-05833-5

A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája
Kerecsényi, Edit
Zalaegerszeg. 1983. 369 S.. Zalai gyÍujtemény ; 20.
ISBN 963-01-4553-7

Amurath-Effendi: Hekim-Bachi
Woensel, Pieter ¬van¬ ; Wesselo, J. J. ¬[Hrsg.]¬
Zutphen. Thieme. [1974]. 159 S. : Ill.. Klassiek letterkundig pantheon ; 200.
ISBN 90-03-21640-1

Amurath-effendi, Hekim-Bachi
Woensel, Pieter < >an>> ; Wesselo, J. J. < >Hrsg.]>>
Zutphen. Thieme. [1974]. 159 S.. Klassiek letterkundig PanthØon ; 200.
ISBN 90-03-21640-1

A muravidéki magyarság anyanyelvéért
Bokor, József ; Guttmann, Miklós
Szombathely. Berzsenyi Dániel TanárképzÍo FÍoiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke [u.a.]. 1999. 192 S..
ISBN 963-901785-x

A Muravidék mai területének etnikai térképe
Kocsis, Károly ; Farkas, Zoltán ; Keresztesi, Zoltán ; Kovács, Anikó
Budapest . Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutatóintézet. 2005. 6 Karten auf 1 Blatt.

Çamurda dans: negatif politik reklam
Görgün, Ayten
ÇIstanbul. Bas-HaÐs. 2002. 237 p..
ISBN 975-973576-8