AME ET LA PAGE
RINGGER
1982.

A megalázott Babilon: történelmi regény
Hegedüs, Géza ; GyÍorfi, András
Budapest. Palatinus. 2001. 260 S..
ISBN 963-938009-1

A megalázás problematikája Mario Vargas Llosa regényeiben
Haraszti, Zsuzsa
Budapest. 1977. 111 S.. Modern filológiai füzetek ; 26.
ISBN 963-05-1116-9

A megberetvált vaddisznó: Keleméri adomák, történetek
Faggyas, István
Debrecen. Kapitális Bt.. 2002. 79 S.. Gömör néprajza ; 57.
ISBN 963-472-598-8

Amegbetoa ou les aventures d'Agbezuge
Obianim, Sam ; Amegbleame, Simon Agbéko
Paris: Plon. 1984. 252 S. 8". (Tribune libre).
ISBN 2-259-01115-2

A megbélyegzés hatalma: Pfeiffer Zoltán (1900 - 1981)
Földesi, Margit ; Szerencsés, Károly
[Budapest]. Kairosz. 2003. 380 S..
ISBN 963-948441-5

<<A>> megbízás
Dürrenmatt, Friedrich ; Dürrenmatt, Friedrich ; Asztalos, József ; Horváth, Géza ; Németh, Tibor György
Budapest . Európa Könyvkiadó. 2003. 379 S..

A megbízási szerzÍodés
Bíró, György
Budapest. KJK-Kerszöv. 1998. 262 S.. SzerzÍodéstár ; 2.
ISBN 963-224-249-1

A megbízási szerzÍodés
Bíró, György
Kézirat lezárva: 2001. március 1. Budapest. KJK-Kerszöv. 2001. 289 S.. SzerzÍodéstár ; 2.
ISBN 963-224-593-8

A megengedhetÍo sugárterhelés szabályozásának elvi és gyakorlati kérdéseirÍol: akadémiai székfoglaló, 1983. február 16
Bozóky, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 47 S.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-3692-7

A megengedÍo kötÍoszók szintaxisáról és szemantikájáról
Bánréti, Zoltán
Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 105 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 117.
ISBN 963-05-3303-0

A megfagyott forradalom: értekezés a jakobinizmusról
Fehér, Ferenc ; Vajda, Júlia
[Budapest]. Cserépfalvi [u.a.]. 1992. 246 S.. konTextus könyvek.
ISBN 963-7990-88-7

A megfelelÍo nap
Oravecz, Imre
Pécs. Jelenkor K.. 2002. 236, [10] S..
ISBN 963-676-305-4

A megfestett fény: díszüveges munkák a történelmi Magyarország építészetében 1945-ig
SzÍucs, Endre
1. kiad. Szentendre. Geobook Könyvk.. 2005. 245, [9] S..
ISBN 963-86438-8-9

A megfeszített: drámák és misztériumjátékok
NyirÍo, József ; Medvigy, Endre
[Budapest]. Kairosz K.. 1999. 438 p..
ISBN 963-913768-5

A meggyfa magasában
Annus, József
Budapest. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó. 1997. 200 S.. Szabad föld kiskönyvtár ; 9.
ISBN 963-8473-11-8

A meggyilkolt katolikus papok kálváriája
Szantó, Konrád
2. átdolgozott kiadás. [Budapest]. Mécses Kiadó. 1992. 135 p..
ISBN 963-7877-09-6 : 130.00Ft

A meghallgatás avagy a panoptikum megszólal
Kiszely, Gábor
[Szentendre]. Kairosz K.. 2002. 126 S..
ISBN 963-940695-3

A meghívás fennáli
Tandori, DezsÍo
Budapest. MagvetÍo. 1979. 564 S..
ISBN 963-270-868-7

A megkerült cirkáló
RejtÍo, JenÍo
3. kiad. Budapest. Albatrosz Könyvek. 1967. 152 S..
ISBN 963-14-0670-7

A megközelítés fokozatai: <Nádas Péter családregényének hatásvizsgálata>
LÍorincz, Judit
Budapest. (MÍuvelÍodéskutató Intézet). 1984. 99 S.. Értékvizsgálatok.
ISBN 963-521-082-5

A megkoronázott: öt dráma
Kocsis, István
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 1996. 340 S..
ISBN 963-7687-64-5

A megkésett világhír
Horváth, Árpád
Repr. kiad. [von] 1980. Nyíregyháza. Okteszt Kiadó. 1995. 221 S..
ISBN 963-85239-1-3

Ameglia e il suo territorio nel Medioevo: atti della giornata di studio, La Spezia, 5 febbraio 1995, Accademia Lunigianese di Scienze "G. Capellini" Salone Sforza
Bordighera (Imperia). Istituto internazionale di studi liguri. 1999. 204 p.. Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense ; N.S., 43/45.
ISBN 88-86999-39-9 : L40000

A megmaradás esélyei: az anyanyelvÍu oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben ; [anyanyelvÍu oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben] ; a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, anyanyelvi konferencia
Péntek, János
Budapest. Nyelv és Lélek Könyvek. 1999. 200 S..
ISBN 963-03-7528-1

A megmaradás parancsolatai: esszé az erdélyiségrÍol mint politikai entitásról
Fábián, ErnÍo
Budapest. Osiris K.. 1999. 270 S.. Pro minoritate könyvek.
ISBN 963-379-172-3

A meg nem értett királynÍo: Mária Terézia, az uralkodó
Barta, János
Budapest. Szenci Molnár Társaság. 1994. 106 S.. Új kincsestár ; 4.
ISBN 963-8320-28-1

A megnyerhetÍo veszteség
Tandori, DezsÍo
Budapest. MagvetÍo. 1988. 461 S..
ISBN 963-14-1178-8

A megnyesett fa kizöldül: portré Dr. Lékai Lászlóról ; Az 1983. május 18-án bemutatott dokumentumfilm alapján
Király, Ildikó [Hrsg.] ; Szabó, György István [Hrsg.] ; Lékai, László
Budapest. RTV-Minerva u.a.. 1984. 47 S..
ISBN 963-223-317-4

A megÍorzendÍo múlt a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása címÍu kutatási program tevékenysége és az általa támogatott forráskiadványok jegyzéke, 1983-1990
KÍoszeghy, Péter ; Petneki, Áron ; Schulcz, Katalin
Budapest. 1990. 79 S..
ISBN 963-04-0576-8

A megÍorzött nyelv: egy ifjúkor története
Canetti, Elias ; Sárközy, Elga
Budapest. Euópa Könyvkiadó. 1982. 353 S..
ISBN 963-07-2566-5

A megosztott világ: a Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fÍo vonásai ; 1945 - 1989
Fischer, Ferenc
Budapest. IKVA. 1992. VI, 389 S..
ISBN 963-7757-13-9

A megosztott világ: a Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fÍo vonásai, 1941-1991
Fischer, Ferenc
2., javított kiadás. Budapest. IKVA. 1993. 399 S..
ISBN 963-7757-74-0

A megpördített orsó
Marsall, László
Budapest. Kortárs K.. 2001. 69 S..
ISBN 963-929733-x

A megíratlan költemény
Cselényi, László
Bratislava. Madách. 1990. 296 S..
ISBN 80-7089092-4

A megrendült öntudat mítoszai
Ancsel, Éva
Budapest. Kossuth Könyvkiado. 1974. 235 p..
ISBN 963-09-0033-5 : 22.00Ft

A megérintett
Gál, Sándor
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2002. 164 S..
ISBN 963-928064-X

Amegroids--the new native American: racial evolution in the Western Hemisphere.
Baltimore, Md.. Amegroid Society of America,. c1999.. 121 p. ;.

A megértés alakzatai
Kulcsár Szabó, ErnÍo
Debrecen. Csokonai. 1998. 186 S.. Alföld könyvek ; 3.
ISBN 963-260-134-3

A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet
Szegedy-Maszák, Mihály
Budapest. Akad. K.. 2003. 141 S..
ISBN 963-05-8030-6

A megértés mÍuvészete - a mÍuvészet megértése
Bacsó, Béla
Budapest. MagvetÍo könyvkiadó. 1989. 275 S.. JAK füzetek ; 48.
ISBN 963-14-1640-2

A megsemmisítÍo beteljesedés misztériuma: tanulmányok
Dienes, Ottó
Székesfehérvár. Vörösmarty Társaság. 1991. 208 S..
ISBN 963-04-1482-1

A megszökött nemzedék
Ómolnár, Miklós
Budapest. Szabad Tér Kiadó. 1989. 217 S..
ISBN 963-02-6090-5

"A megszolgált örökkévalóság": versek a magyar történelemrÍol
Bihari, Sándor
Budapest. Kozmosz Könyvek. 1984. 512, [12] S.. A magyar irodalom gyöngyszemei.
ISBN 963-211-595-3

A megszépíthetetlen messzeség
Lászlóffy, Csaba
Budapest. Püski. 1994. 143 S..
ISBN 963-7845-97-6

A megszüntetve megtartott iskola
Csoma, Gyula
[Budapest]. Tankönyvkiadó. 1990. 312 S..
ISBN 963-18-2037-8

A megtalált csönd: ezredfordulós értelmezések (1998 - 2001)
Vilcsek, Béla
Budapest. C.E.T. Belvárosi Könyvk.. 2002. 186 S..
ISBN 963-911450-2

A megtalált örökseg: I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia
Dobrovits, Mihály
Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 2003. 244 S.. Vámbéry tanulmányok.
ISBN 80-8062155-1 köt.1

A megtalált út: esszék, portrék, párbeszédek
Major, Ottó
Budapest. Szépirod. Könyvkiadó. 1989. 495 S..
ISBN 963-15-3768-4

"A megtartók jöjjenek ...": tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalom történetébÍol
Pál, József N.
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2004. 368 S.. Vízjel.
ISBN 963-953012-3

A megtartó közösség: Szabó Pál faluképe
Végh, Károly
Budapest. Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 1998. 88 S.. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára ; 15.
ISBN 963-85187-3-1

A megtörtént jövÍo: versek
Lászlóffy, Csaba
[Budapest]. Hét Torony Könyvk.. 1993. 141 S..
ISBN 963-7855-51-3

A megtorlás Szegeden 1956
Bálint, László
Szeged. Belvedere. 2004. V, 276 S.. Szemtanú fiatalok, mint a történelem szereplÍoi ; 6.
ISBN 963-957304-3

A megvallás avagy: Van-e lélekröntgen?: vallomások, emlékiratok
Páskándi, Géza ; SebÍok, Anna
Budapest. Nap. 1999. 281 S..
ISBN 963-8116-47-1

A megváltó aranykard
Juhász, Ferenc
1973.

A megváltó hét szava a keresztfán: oratórium ; (Hoboken XX:2)
Haydn, Joseph ; Kincses, Veronika ; Takács, Klára ; Ferencsik, János
Budapest. MHV Recording. 1980. 2 Schallpl. in Album : 33 UpM, stereo ; 30 cm.

A megváltó Mátyás király szineváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus viziója
Lukács, István
Budapest. Lucidus. 2001. 156 S. : Ill.. kisebbsegkutatás könyvek.
963-861-634-2

A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus víziója
Lukács, István
Budapest. Lucidus. 2001. 156 S.. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-86163-4-2

A megváltozott munkaképességÍu mezÍogazdasági szövetkezeti dolgozók foglalkozási rehabilitációja
Vilits, Péter
Budapest. 1985. 108 S.. TOT füzetek ; 17.
ISBN 963-502-370-7

A megváltás ezután következik
Kibédi Varga, Sándor
Marosvásárhely. Impress K.. 2001. 151 S..
ISBN 973-935136-0

¬A¬ Megváltó utolsó hét szava a keresztfán
Haydn, Joseph ; Rolla, János ; Mécs, Károly
[S.l.]. Magyar Külkereskedelmi Bank. 2000. 1 CD : DDD, stereo ; 12 cm.

A megyaszói festett asztalosmunkák 1735-bÍol
Szabadfalvi, József
Miskolc. 1980. 62 S.. Borsodi Kismonográfiák ; 9.
ISBN 963-01-2852-7

A megye a magyar önkormányzati rendszerben
Csefkó, Ferenc
Pécs. MTA Regionális Kutatások Központja. 1992. 149 S..
ISBN 963-8371-62-5

A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon 1945 - 1950
Farkas, Gábor
1. kiad. Budapest. Akad. Kiadó. 1992. 281 p.. A Magyar Országos Levéltár kiadványai : 3, Hatóság- és hivataltörténet ; 10 [i.e. 11].
ISBN 963-05-5876-9 : 280.00Ft

¬A¬ megye földrajza
Boros, László ; Frisnyák, Sándor
Nyíregyháza. Megyei Ped., KözmÍuvelÍodési Int. és TovábbképzÍo Központ. 1999. 158 S.. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye értékei.
ISBN 963-7874-94-1

A megyei mezÍogazdasági és élelmezésügyi osztály mÍuködése, munkája fejlesztésének további feladatai
Gál, Gyula
Budapest. 1983. 46 S.. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények ; 176.
ISBN 0133-4905

Amei
Schaumann, Ruth
Heidelberg. Kerle. 1965 ca..

Amei: eine Kindheit
Schaumann, Ruth
49. - 53. Tsd.. Berlin. Grote. 1940. 253 S.. Grote'sche Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller ; 198.

Amei bringt das schon in Ordnung
Hajak, Eva-Johanna
Wuppertal. Brockhaus. 1986. 124 S.. R.-Brockhaus-Raben-Buch ; 219.
ISBN 3-417-23219-8 (kart.) : DM 7.95

Ameicae pars sexta, sive, Historiae ab Hieronymo B¯ezono mediolan¯ese scriptæ, sectio tertia, resn¯ominus nobiles & admiratione plenas continens, quam præcedentes duæ. In hac enim reperies, qua ratione Hispani opul¯etissimas illas Peruäni regni provincias occuparint, capto rege Atabaliba: de¯ide orta inter ipsos Hispanos in eo regno civilia bella. Additur est brevis de Fortunatis insulis c¯omentariolus in duo capita distinctus. Item additiones ad singula capita historiam illustrantes. Accessit Perèvani regni chorographica tabula.
Bry, Theodor de, ; Benzoni, Girolamo, ; Chauveton, Urbain, ; Le Challeux, Nicolas. ; Apollonius, Levinus,
[Francoforti] . 1596.. 108 p., 1 l..

Am eigenen Leibe
ZurLippe, Rudolf
1978.
ISBN 3-8108-0070-8

AM EIGENEN LEIBE: ZUR OEKONOMIE D. LEBENS / RUDOLF ZUR LIPPE
ZurLippe, Rudolf
FRANKFURT AM MAIN. SYNDIKAT. 1978. 283 S..
ISBN 3-8108-0070-8

Am eigenen Leibe. Zur Ökonomie des Lebens
ZurLippe, Rudolf
3., überarb. Aufl. Frankfurt M.. Syndikat. 1984. 276 S..
ISBN 3-8108-0070-8

A. Meillet <1866-1936>: avec une Bibliographie (des travaux d'Antoine Meillet)
Vendryes, Joseph ; Benveniste, Émile
Paris. 1937.

A. Meillet: Trois conférences sur les gâthâ de l'Avesta faites à l'Université d'Upsal: Paris (Geuthner), 1925 (Annales du Musée Guiimet, bibliothèque de vulgarisiation, tome 44), in 8, 72 p
Morgenstierne, Georg
Saertr.. [Oslo]. [Aschehoug u.a.]. 1928. S. 240 - 243.

AME info: Middle East business information.
Abu Dhabi, UAE. AME,. v1998.. 1 computer optical disc ;.

Am Eingang von Kotor: Gedichte
Fuess, Renate
Orig.-Ausg.. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 1984. 102 S.. Rororo ; 5391.
ISBN 3-499-15391-2

Am Eingang zum klassischen Berlin: Die Geschichte des Grundstücks Unter den Linden 1
Demps, Laurenz ; Stuhlemmer, York ; Uebel, Lothar ; Valentyn, Thomas van den
Berlin. Bertelsmann. 2003. 127 S..

A. Meinong's Gesammelte Abhandlungen: hrsg. und mit Zusätzen vers. von seinen Schülern
Meinong, Alexius ; Höfler, Alois
Leipzig. Barth. 1913 - 1914.

<<A>> meiotic mutant which causes a polarized disruption of chromosome pairing in female Drosophila melanogaster
Parry, Dilys Myfanwy
Seattle - Wash. . 1970. 5 Microfiches.

Ameira arenicola n. sp. (Copepoda harpacticoida) nebst Bemerkungen über die Gattung Ameira und ihre nahe stehende Gattungen.
Lang, Karl
Lund, . 1935. 12s.

Ameira arenicola n. sp. (Copepoda harpacticoida) nebst Bemerkungen über die Gattung Ameira und ihr nahe stehende Gattungen
Lang, Karl
Lund. Ohlsson. 1935. 12 S.. Undersökningar över Öresund ; 18.

Ameira arenicola n. sp. nebst Bemerkungen über die Gattung Ameira und ihr nahe stehende Gattungen
Lang, Karl
Lund. Ohlsson. 1935. 12 S. ; 4-o [8-o]. Undersökningar örer Öresund ; 18.

Ameira divagans Nicholls, 1939 (Copepoda, Harpacticoidea): Neubearbeitung aus der Kieler Bucht
Scheibel, Wilfried
Mainz. Akad. der Wiss. und der Literatur. 1974. 10 S.. Mikrofauna des Meeresbodens ; 38.
ISBN 3-515-01892-1

AMEISE
ESCHERICH
1906.

Ameise: Pop-up
Fields, Sadie ; Montgomery, Lee
1. Aufl.. München. Braun & Schneider Verl.. 1995. [12] S. : Ill.. Wipp-Tierchen.
ISBN 3-89369-432-3

Ameise: Schilderung ihrer Lebensweise
Escherich, K[arl]
2., verb. u. verm. Aufl.. Braunschweig. Vieweg. 1917. 348 S. : 98 Abb..

Ameise: Pop-up
Montgomery, Lee [Ill.] ; Hawcock, David ; Fields, Sadie ; Welker, Claudia [Bearb.]
München. Braun & Schneider. 1995. [8] S.. Wipp-Tierchen.
ISBN 3-89369-432-3

_Die_ Ameise: Schilderung ihrer Lebensweise
Escherich, Karl
2., verb. und verm. Aufl.. Braunschweig. Vieweg. 1917. XVI, 348 S. : Ill..

Die Ameise
Kirst, Werner
Stuttgart. Dt. Verlags-Anstalt. 1973.
ISBN 3-421-02317-4

Die Ameise: ABC-Bilderrätsel
Appelmann, Karl-Heinz
Stuttgart. Herold-Verl.. 1985. 16 Bl. : 21 cm. Bunte Bücher.
ISBN 3-7767-0397-0

Die Ameise
Gomel, Luc ; Amann, Rémy ; Tracqui, Valérie [Hrsg.]
2. Aufl.. Esslingen. Esslinger. 2003. 29 S.. Meine erste Tier-Bibliothek.
ISBN 3-480-21622-6 Pp.

_Die_ Ameise
Arndt, Karin ; Remy, Sabine ; Aldeni, Mario
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt. 1973. 47 S. : zahlr. Ill. (z. T. farb.). Reporter-Bücher.
ISBN 3-421-02317-4

¬Die¬ Ameise: Zeitschrift für Stadt und Land
3. Aufl.. Berlin. Heymanns. 1950. Loseblattsammlung.

¬Die¬ Ameise: vaterländische Blätter für Haus und Leben
Grimma. Verl.-Comptoir. 1832.

Die Ameise als Tramp: von biologischen Invasionen
Kegel, Bernhard
2. Aufl.. Zürich. Ammann. 1999. 416 S..
3-250-10404-3

¬Die¬ Ameise Amanda hat einen Plan
Zweigler, Margit
1. Aufl.. Balve. Engelbert. 1989. 60 S.. pEb.
ISBN 3-536-01812-2 Pp. : DM 5.95

¬Die¬ Ameise Amanda und ihre Freunde
Zweigler, Margit
1. Aufl.. Balve. Engelbert. 1988. 61 S. : Ill.. pEb.
ISBN 3-536-01804-1 Pp. : DM 5.95

¬Die¬ Ameise + der Fluss
Passantino, Fiona ; Buchinger, Cornelia
Wien. Dachs-Verl.. 2000. 43 S. : überw. Ill. : 25 cm.
ISBN 3-85191-184-9

Ameise gegen Giganten: ein Mobbing-Trauma
Rolf, Margit Ricarda
Hamburg. Bücherboard Schwenkler. 1999. 180 S..
ISBN 3-9805333-2-

¬Die¬ Ameise im Feuer: Schulgeschichten
Döpp, Wiltrud
1. Aufl.. Essen. Neue Dt. Schule Verl.-Ges.. 1988. 137 S..
ISBN 3-87964-264-8

Ameisen
Hamburg. Saatkorn-Verl.. 1991. [20] S.. Der Guckkasten.
ISBN 3-8150-0698-8 Pp.

Ameisen: beobachten, bestimmen
Seifert, Bernhard
Augsburg. Naturbuch-Verl.. 1996. 351 S. : zahlr. Ill., graph. Darst..
ISBN ISBN 3-89440-170-2 Pp. : DM 58.00, sfr 58.00, S 429.00

Ameisen: die Entdeckung einer faszinierenden Welt
Hoelldobler, Bert ; Wilson, Edward O. ; Böll, Susanne
Basel (u.a.). Birkhaeuser. 1995. XI, 265 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-7643-5152-7

Ameisen: der duftgelenkte Staat
Schwenke, Wolfgang
2. Aufl.. Hannover. Landbuch-Verl.. 1996. 176 S. : Ill., graph. Darst.. LB-Naturbücherei.
ISBN 3-7842-0309-4

Ameisen: vergleichende Studien und ihre grafische Aufarbeitung
Kattwinkel, Thomas
1 Aufl.. Berlin. 1989. 82 S..

Ameisen: Erzählungen
Obermüller, Hermann
Linz. Edition Neue Texte. 1979. 57 p..
ISBN 3-900292-11-6

Ameisen: die Entdeckung einer faszinierenden Welt
Hölldobler, Bert ; Wilson, Edward O.
2. [Dr.]. Zürich . Diana Verlag. cop. 1957. 247 S..

Ameisen: d. duftgelenkte Staat
Schwenke, Wolfgang
Hannover. Landbuch-Verlag. 1985. 176 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.. LB-Naturbücherei.
ISBN 3-7842-0309-4 Pp. : DM 19.80

Ameisen: die Entdeckung einer faszinierenden Welt
Hölldobler, Bert ; Wilson, Edward O.
Ungekürzte Taschenbuchausg.. München [u.a]. Piper. 2001. XI, 265 S.. Serie Piper ; 3414.
ISBN 3-492-23414-3

Ameisen: (Hymenoptera: Formicidae) ; eine Rote Liste der in Niederösterreich gefährdeten Arten
Schlick-Steiner, Birgit C. ; Steiner, Florian M. ; Schödl, Stefan
1. Fassung 2002. St. Pölten. Amt der NÖ Landesregierung / Abt. Naturschutz. 2003. 75 S.. Rote Listen ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs.
3-901542-19-1

Die Ameisen: 7 Erzählungen
Vian, Boris
6.-8.Tsd.. Berlin. Wagenbach. 1967. 80 S..

Die Ameisen
Tsuruta, Osamu ; Yazima, Minoru
Reinbek bei Hamburg. 1981. 22 Seiten.
ISBN 3-551-20471-3

Die Ameisen
Werber, Bernard
München. Heyne. 1992.
ISBN 3-453-07504-8

Die Ameisen: Sieben Erzaehlungen. Uebers. v. Irmgard Hartig u. Klaus Voelker
Vian, Boris
1.-5. Taus.. Berlin. Wagenbach. 1960. 80 S.. Quarthefte. 23.

¬Die¬ Ameisen
Hatvani, Paul ; Hesse, Silke ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Siegen. Univ.-Gesamthochschule. 1994. 46 S.. Vergessene Autoren der Moderne ; 62.

¬Die¬ Ameisen: Selbstlos bis in den Tod
1. Aufl.. Grünwald, Kr München. Komplett-Media. 2004.
ISBN 3-8312-8955-7 : EUR 19.95 (freier Pr.)

¬Die¬ Ameisen: Biologie und Verhalten
Kirchner, Walter
Orig.-Ausg.. München. Beck. 2001. 124 S.. Beck'sche Reihe ; 2152.
ISBN 3-406-44752-X

¬Die¬ Ameisen: Roman
Werber, Bernard ; Mosblech, Michael
Ungekürzte Taschenbuchausg.. München [u.a.]. Piper. 1999. 370 S.. Serie Piper ; 2842.
ISBN 3-492-22842-9

¬Die¬ Ameisen: Roman
Werber, Bernard ; Mosblech, Michael
Ungekürzte Taschenbuchausg.. München [u.a.]. Piper. 2001. 370 S.. Serie Piper ; 3469.
ISBN 3-492-23469-0

Die Ameisen: Erzählungen
Vian, Boris ; Pfankuch, Kai
Einmalige Aufl. von 15 arab. num. u. sign. Ex. sowie 2 röm. num. Künstlerex. Hofheim/Ts.. Ikarus-Presse. 2000. [48] S.. ... Druck der Ikarus-Presse ; 6.

Die Ameisen: und andere Erzählungen
Vian, Boris
Berlin. Wagenbach,. 1991. 155 S..

Verfassung des Landes Baden-Württemberg: Zuletzt geänd. durch Gesetz vom 6.2.1979
Kattwinkel, Thomas
1 Aufl.. Stuttgart. Landtag Baden-Württemberg. 1979. 40 S..

Ameisen: beobachten, bestimmen
Seifert, Bernhard
Augsburg. Naturbuch Verl. , Weltbild Verl.. 1996. 351 S. , zahlr. Ill..
ISBN 3-89440-170-2

AMEISEN : D. DUFTGELENKTE STAAT / WOLFGANG SCHWENKE. ALLE FOTOS VOM VERF. ZEICHN.: K. WILHELM
Schwenke, Wolfgang
HANNOVER. LANDBUCH-VERLAG. 1985. 176 S. : ZAHLR. ILL. (Z.T. FARB.). LB-NATURBUECHEREI.
ISBN 3-7842-0309-4

Ameisenalgorithmen: Optimierung und Modellierung
Merkle, Daniel
[Elektronische Ressource]. 2004. X, 212 S. = 2820 KB.

Ameisen als Pflanzenschutz: Verzeichniss der bisher bekannten myrmekophilen Pflanzen
Huth, Ernst
Frankfurt a.Oder. Waldmann. 1886. 15,3 S. : 3 Taf.. Sammlung naturwissenschaftlicher Vorträge. ; 1,3=H. 3..