¬A¬ magyar mÍuvelÍodés és a kereszténység: a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus elÍoadásai Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9 - 14
Monok, István ; Jankovics, József
Budapest [u.a.]. Nemzetközi Magyar Filológiai [u.a.].
ISBN 963-8335-53-x

A magyar mÍuvelÍodés századai
Nemeskürty, István ; Liptay, Katalin ; Benda, Kálmán
Budapest. RTV-Minerva. 1985. 355 S..
ISBN 963-223-339-5

A magyar mÍuveltség esélyei: mÍuvelÍodésszociológiai, történeti, népfÍoiskolai tanulmányok
Szigeti Tóth, János
Budapest. Püski. 1993. 324 S..
ISBN 963-8256-00-1

A magyar mîuvészet a XIX Entscheidungen im Westen / Hrsg.: Walter Först
Kampis, Antal.
Köln ; Berlin : Grote, 1979.

A magyar mÍuvészet képeskönyve
Vadas, József
Budapest. Corvina. 1997. 14, [102] S..
ISBN 963-13-4391-X

A Magyar mîuvészet képeskönyve
[Budapest] . Corvina .

A magyar mÍuvészet története
Hekler, Antal
Budapest. Kir. M. Egyetemi könyvesbolt. 1934. 239 S..

¬A¬ Magyar MÍuvészettörténeti Munkaközösség évkönyve
Budapest. MÍuvelt Nép Könyvkiadó. 1952.

A magyar mÍuvészettörténet-írás programjai: válogatás két évszázad írásaiból
Marosi, ErnÍo
[Budapest]. Corvina K.. 1999. 385 S.. A mÍuvészettörténetírás alapjai.
ISBN 963-13-4459-2

A magyar mÍuvészi kerámia születése: a tÅorök hódoltság kerámiája
Soproni, Olivér
[Budapest]. NépmÍuvelési Propaganda Iroda. 1980. 241 S.. Mesterségek.
ISBN 963-562-753-x

A magyar muzsika régi századaiból
Budapest. 1977. 417 S..
ISBN 963-270-491-6

A Magyar múzeumok kiadvÆnyainak bibliogrÆfiÆja =: Bibliography of the Hungarian museums publications = Bibliographie der Publikationen der ungarischen Museen
Budapest, . 1976-.

A magyar nacionalizmus
Joó, Tibor
Repr. [der Ausg. Budapest] : Athenaeum [1941]. Philadelphia. Lippincott. 1994. XII, 372 S.. Primus reprint.
ISBN 0-397-51377-1

A magyar nacionalizmus a Második Világháború elÍott és alatt
Pintér, István
1979.

A magyar nagyhatalom: a magyar külpolitika a kezdetektÍol 1526-ig
Asztalos, Miklós ; Bárány, Attila
MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2003. Historia incognita : Sorozat 1, Történettudomány ; 2.
ISBN 963-206-234-5 set

A magyar nagy- és kisvállalkozások hitelforrásai
Vaik, István
Lezárva: 1991. június 15. [Budapest]. Unió Könyvk.. 1991. 294 S..
ISBN 963-7890-72-6

A magyar nagyüzemi mezÍogazdaság munkaerÍo-ellátottsága középtávu prognózisának fÍobb vonásai
Pósvai, Lajos
Budapest. 1980. 75 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet ; 1980, 4.
ISBN 963-491-094-7

A magyar nemzeteszme
Joó, Tibor
[Nachdruck]. Szeged. Universum. 1990. 216 S.. Universum Reprint.
ISBN 963-385-031-2

A Magyar Nemzeti Bank információ rendszere
Sári, József,
Budapest. Magyar Nemzeti Bank,. 1980.. 67 p. ;.

A Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja alapitásának 100. évfordulójára
Lovrencsics, Lajos. ; Horváth, Csaba,
Budapest. [Magyar Nemzeti Bank],. 1979.. 61 p. ;.

A Magyar Nemzeti Bank területi hálózata
Illés, Iván ; Vály, György
Budapest. 1992. 92 S. : graph. Darst. MNB mÍuhelytanulmányok ; 3.
ISBN 963-7103-86-4

¬A¬ magyar nemzeti bank története
Budapest.
ISBN 963-222-666-6

A magyar Nemzeti Egészségügyi Számlák (NESZ), 1998 - 2000
Budapest. 2002. 161 S..
ISBN 963-215-526-2

A Magyar Nemzeti Galéria gyüjteményei
Budapest. Magyar Nemzeti Galéria. 1987. 80 S..

A Magyar Nemzeti Galéria tizedik csoportkiállítása
Budapest [u.a.] . Magyar Nemzeti Galéria .

ˆA‰ Magyar Nemzeti Galéria évkönyve
Budapest. Nemzeti Galéria. 1970-1981.

A magyar nemzeti állameszme: a magyar újjászületés eszközei
Mátés, Károly
Budapest. Hogyf Editio. 1994. 203 S..
ISBN 963-8484-04-7

A Magyar Nemzeti Múzeum
Fodor, István
Milano. Electa. 1992. 123 S.. Múzeumi kalauz.
ISBN 963-208-250-8

A Magyar Nemzeti Múzeum címeres halotti emlékei
Baják, László
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 2007. 151 S.. Bibliotheca humanitatis historica a Museo Nationali Hungarico digesta ; [N.S.] 19.
ISBN 963-3046-65-5

¬A¬ Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának értesítÍoje
Budapest. 1926.

A magyar nemzeti múzeum épülete, 1836 - 1926
Lechner Jenö
[Budapest]. A magyar nemzeti Múz. baratainak Egyesülete. 1927. 68, 8 S..

A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetÍoje
Kovács, Tibor
[Budapest]. Helikon. 1996. v. <2-3 >.
ISBN 963-208-424-1

A magyar nemzeti tudat kialakulása
SzÍucs, JenÍo ; Zimonyi, István
Budapest. Balassi Kiadó-JATE-Osiris. 1997. 454 S.. Osiris könyvtar.
ISBN 963-379-379-3

A magyar nemzeti tudat kialakulása: két tanulmány a kérdés elÍotörténetébÍol
SzÍücs, JenÍö ; Zimonyi, István
Szeged. [József Attila Tudományegyetem Magyar ÍOstörténeti Kutatócsoport]. 1992. 330 S.. Magyar Íostörténeti könyvtár ; 3.
ISBN 963-481-871-4

A magyar nemzet megszületése
Kristó, Gyula
[Budapest]. Kossuth. 1998. 210 S..
ISBN 963-09-3990-8

A magyar nemzet megszületése
Kristó, Gyula
Szeged. 1997. 277 S.. Szegedi középkortörténeti könyvtár ; 12.
ISBN 963-482-173-1

A magyar nemzet múltja
Csihák, György
Budapest [u.a.]. Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. 1999. 93 S..
ISBN 963-85684-6-1

A magyar nemzet mÍuveltségi állásának vázlata az elsÍo fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története
Fraknói, Vilmos
Pest. 1861. XII, 403 S..

A magyar nemzet Íoszinte története
Málnási, Ödön
2., jav. kiad, Hasonmás kiad. [der Ausg. von] 1958. Budapest. Gede. 2000. 271 S..
ISBN 963-929804-2

A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig
Karácsonyi, János
Reprint [der Ausg.] Budapest 1900. [Budapest]. Nap Kiadó. 1995. 1424 S..
ISBN 963-8116-11-0

A magyar nemzet történelme: (a mohácsi vésztÍol napjainkig) : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe ; történelmi apologetika
Pezenhoffer, Antal
[Budapest]. Béke és Igazság Pilisszentléleki Modellalapítvány. 1993.
ISBN 963-8283-00-9

A magyar nemzet története
Szilágyi, Sándor
Budapest. Kassák K.. 1994.
ISBN 963-7765-60-3

A magyar nemzet története
Görög, Ferenc
2. kiad., [utánny.]. [Budapest]. Horizont. 2001. 416 S.. Horizont könyvek ; [7].
ISBN 963-86136-0-2

A magyar nemzet történetének kis tükre
Badiny Jós, Ferenc
Budapest. Orient Press. 1996.
ISBN 963-7985-31-X

A magyar neoavantgard elsÍo generációja, 1965-72: Szombathelyi Képtár ...
Reczetár, Ágnes ; Fábenyi, Julia
Szombathelyi. Képtár. 1998. 195 S.. A Szombathelyi Képtár katalógusai ; 49.
ISBN 963-8368-29-2 kart.

<<A>> magyar nÐep mîuveszete
Malonyay, Dezsîo ; KÐosa, LÐaszlÐo
Budapest . Helikon KiadÐo. 1984-1987. 5 Bd..

<<A>> magyar nÐepzene
KodÐaly, ZoltÐan ; Vargyas, Lajos
Budapest . ZenemîukiadÐo. 1952. VIII, 307 S., XII S. Taf..

A magyar nepzene tara
Bartok, Bela
Budapest. Akad. Kiado (u.a.). 1995.
ISBN 963-506-043-2

A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996 - 1996
Mészáros, István
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996. 313 S..
ISBN 963-18-6877-X

A magyar neveléstudomány fejlîodéstörténete: nemzetközi tudományfejlîodési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés
Németh, András,
Budapest. Osiris,. 2002.. 387 p. ;.

¬A¬ Magyar neveléstudomány forrásai
Jáki, László
Budapest. Országos Pedag. Könyvtár és Múzeum. 1993. 345 S. : Ill..
ISBN 963-7644-23-7

A Magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája, 1841-1958
Gazda, István
Nachdr. d. Ausg. Budapest 1937 u. 1962. Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1987. XIII, 148, 90 S.. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum hasonmás kiadványai.
ISBN 963-7515-99-2 : 50.00Ft

A magyar némafilm története: némafilmgyártás, 1896 - 1931
Magyar, Bálint ; Kovács, András Bálint
Budapest. Új Palatinus-Könyvesház Kft.. 2003. 361 S.. Palatinus filmkönyvek.
ISBN 963-948708-2

A magyar-német tanítási nyelvÍu tagozat elsÍo 10 éve: 1988 - 1998
Aradi, Katalin
Nagykálló. 1998. 118 S..
ISBN 963-03-4839-X

<<A>> Magyar növénytani irodalom bibliográfiája 1578-1900
Gombocz, E.
Budapest . Bethlen. 1939. 360 S..

A magyar növénytani irodalom Bibliográfiája 1901-1925
Gombocz, Endre
Budapest: Kir. m. egyet. Ny.. 1939. 360 S.. (A magyar tudományos irodalom Bibliográfiája 1901-1925 ; 12).

A magyar növényvédelem története a legrégebbi idÍoktÍol napjainkig (1030-1980)
Bognár, Sándor
Mosonmagyaróvár. Business Assistance Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 1994. 783 S..
ISBN 963-04-4544-1

¬A¬ Magyar NÍoorvos Társaság ... évi Szegedi nagygyÍulése: referátumok, összefoglalások
Szeged. 1971.

A magyar novella antológiája
Domokos, Mátyás
Budapest. Osiris. 2003. Osiris klasszikusok.
ISBN 963-389-485-9

¬A¬ magyar novellamesék típusai: AaTh 850 - 999
Benedek, Katalin
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1984. 418 S.. Magyar népmesekatalógus ; 4.
ISBN 963-7761-88-8

A magyar népballada: fejezetek a balladakutatásból
Kriza, Ildikó
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Néprajzi Tanszék. 1991. 233 S.. Folklór és etnográfia ; 56.
ISBN 963-471-694-6

A magyar népballada és Európa
Vargyas, Lajos
Budapest. ZenemÍukiadó. 1976.
ISBN 963-330-167-X

A magyar népbírósági Jog és a népbíróságok <1945-1950>
Lukács, Tibor
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1979. 503 S..
ISBN 963-220-715-7

A magyar nép címere
Selmeczi Kovács, Attila
Budapest. Múzsák. 1990. [8] S..
ISBN 963-564-452-3

A magyar népdalokról, népzenérÍol
Várnai, Ferenc
Pécs. Várnai F.. 1997. 116 S.. Zenei kiskönyvek ; 5.
ISBN 963-550-192-7

A magyar nép díszítÍomÍuvészete
Domanovszky, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981.
ISBN 963-05-1781-7

A magyar nép eredete: az uráli népek eurázsiai-amerikai Íostörténete
Szabó, István Mihály
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2004. 142 S.. Mundus Régészeti tanulmányok.
ISBN 963-950117-4

A magyar nép eredete: [valamint a ... 2000 magyar név szumír eredete és más rövidebb tanulmányai]
Bobula, Ida
[Budapest. Magán]. 2000. 201, [4, 51] S..
ISBN 963-00-4129-4

A magyar népfront négy évtizedérÍol
Kállai, Gyula
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1977. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-270-584-X

A magyar népfront története: 1935 - 1976
Bálint, Szabó [Hrsg.]
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1977.
ISBN 963-09-0859-X

A Magyar népfront története: dokumentumok: 1935 - 1976
Budapest. Kossuth Könyvkiado.
ISBN 963-09-0859-X

A Magyar népgazdaság fejlîodésének területi problémí: [emlékkötet Dr. Markos György 70. születésnapja alkalmából
Markos, György. ; Enyedi, György.
Budapest. Akadémiai Kiadó,. 1976.. 254 p..

A magyar népgazdaság fejlÍodésének területi problémái
Enyedi, György
Budapest. Akad. Kiadó. 1976. 254 S..
ISBN 963-05-0748-X

¬A¬ Magyar népgazdaság ágazati kapcsolatainak mérlege
Budapest. 1961.

A Magyar népgazdaság M-I. statisztikai makromodellje
Halabuk, László. [from old catalog]
Budapest, . 1965.. 117 p..

A magyar népgazdaság tervezésének alapjai
Balassa, Ákos
Budapest. 1979. 437 S..
ISBN 963-220-721-1

A Magyar Néphadsereg története
Mucs, Sándor ; Zágoni, ErnÍo
2., bÍov. kiad. Budapest. Zrínyi katonai kiadó. 1984. 357 S..
ISBN 963-326-329-8

A magyar néphadsereg története, 1945-1959
Mucs, Sándor ; Zágoni, ErnÍo
Budapest. 1979. 317 S..
ISBN 963-326-266-4

A magyar nép hagyományos kultúrája
Selmeczi Kovács, Attila ; Szacsvay, Éva
Budapest. Néprajzi Múz.. 1997. 62 S..
ISBN 963-7106-46-4

¬A¬ magyar nép hiedelemvilága
Dömötör, Tekla
[Budapest]. Corvina. 1981. 261 S..
ISBN 963-13-1071-X

A magyar néphit boszorkánya
Szendrey, Ákos
Budapest. MagvetÍo. 1986. 401 S..
ISBN 963-14-0848-5

A magyar népi demokratikus állam közigazgatása ; 1944-1945
Berényi, Sándor
Budapest. Kossuth könyvkiadó. 1987. 227 S.. Négy évtized sorozat ; 12.
ISBN 963-09-3089-7

A magyar népi demokrácia története: 1944-1962
Balogh, Sándor ; Jakab, Sándor
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1978. 386 S..
ISBN 963-09-1135-3

¬A¬ magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei
Csilléry, Klára K.
Budapest. Akadémiai K.. 1982.
ISBN 963-05-2246-2

A magyar népi mozgalom: a harmadik reformnemzedék
Borbándi, Gyula
2. kiad. Budapest. Püski. 1989. 538 p..
ISBN 963-7845-17-8

A magyar népi mozgalom almanachja: 1932 - 1962
BenkÍo, Péter
Budapest. Deák. 1996. 415 S..
ISBN 963-04-7109-4

A Magyar Népi MÍuvelÍodési Intézet, 1946 - 1948: történet és dokumentumok
Harsányi, István
Budapest. Országos KözmÍuvelÍodési Központ. 1988. 301 S..
ISBN 963-01-8728-0

A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai
Szentendre.

A magyar népi építészeti gyÍujtemény forráskiadványai
Szentendre. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1997.

A magyar népi építészeti vizsgálatok napjainkban
Vargha, László
Budapest . [s.n.]. 1960. S. 177-205.

A magyar népi tánczene: tanulmányok
Virágvölgyi, Márta
Budapest. Planétás. 2000. 409 S.. JelenlévÍo múlt.
ISBN 963-901471-0

A magyar népköltés gyöngyei: a legszebb népdalok gyÍujteménye
Benedek, Elek
Repr. kiad. [der] 3. kiad., Budapest : Athenaeum 1909. Budapest. Laude. 1999. XVI, 318 S..
ISBN 963-912035-9

¬A¬ Magyar Népköztársaság: államigazgatási térképe ; minden város és község feltüntetésével
Budapest. Kartográfiai Váll.. 1982. 1 Kt. : mehrfarbig ; Blattgr. 99 x 67 cm, gefaltet.
ISBN 963-350-429-5

A Magyar Népköztársaság alkotmánya
Budapest. 1979. 84 S..
ISBN 963-09-1377-1

A Magyar népköztársaság kitüntetései
Besnyo, Károly
Budapest. 1979. 325 S..
ISBN 963-220-641-X

<<A>> MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÁLLAMIGAZGATÁSI TÉRKÉPE 1:400 000: [VERWALTUNGSKARTE VON UNGARN]
Budapest . Kartográfiai vállalat. 1974. 2 Karten.

A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára, 1977
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat. 1978. 158 S..
ISBN 963-340-036-8

A Magyar Népköztársasásag államigazgatási térképe: minden város és község feltüntésével ; a hátoldalon névmutatóval ; [1982. január 1-i állapot]
Domokos, György
4., átd. kiad. Budapest. Kartográfiai Vállalat. 1982. 1 Kt..
ISBN 963-350-429-5

A Magyar Népköztársasásag államigazgatási térképe 1988. január 1.
Domokos, György
3.,jav. kiad. Budapest. Kartográfiai Vállalat. 1988. 1 Faltkte.
ISBN 963-351-329-4

A magyar nép életmódja
Vajkai, Aurél
Budapest. Jószöveg MÍuhely K.. 1999. 238 S.. Jószöveg hiánypótló.
ISBN 963-913411-2

¬A¬ magyar népmesekatalógus füzetei
Budapest. Magyar Nemzeti Múz. [u.a.].

¬A¬ magyar népmesék tréfakatalógusa: AaTh 1350 - 1429
VöÍo, Gabriella
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1986. 319 S.. Magyar népmesekatalógus ; 7,A.
ISBN 963-7762-13-2

<<A>> magyar népmesék tréfakatalógusa (AaTh 1350-1429)
Vöîo, Gabriella ; Vehmas, Marja
Budapest . MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1986. 319 S..

¬A¬ magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa: AaTh 1430 - 1639
Vehmas, Marja
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1988. 307 S. : Kt.. Magyar népmesekatalógus ; 7,B.
ISBN 963-7762-36-1

¬A¬ magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa: AaTh 1640 - 1874
Vehmas, Marja ; Benedek, Katalin
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1989. 414 S.. Magyar népmesekatalógus ; 7,C.
ISBN 963-7762-52-3

A Magyar népmüvészet Évszázadai I.: festett táblák 1526-1825
Székesfehévár. István Király Múzeum. 1969. zahlr. Ill.

A magyar nép multja és jelene
Benedek, Elek
Repr. kiad. Budapest. Alter-Natív K.. 1998.
ISBN 963-918921-9

<<A>> magyar nép mîuveszete
Malonyay, Dezsîo ; Kósa, László
Budapest . Helikon Kiadó. 1984-1987. 5 Bd..

A magyar nép mÍuvészete
Malonyay, DezsÍo
[Repr.]. Budapest. Helikon Kiadó. 1984.
ISBN 963-207-899-3

A magyar nép Íostörténete
Bartha, Antal
Budapest. Akad. Kiadó. 1988. 402 S..
ISBN 963-05-4508-X

A Magyar néprajzi Társaság százéves története <1889 - 1989>
Kósa, László
Budapest. Magyar néprajzi Társaság. 1989. 132 S.. A Magyar néprajzi Társaság könyvtára ; 7.
ISBN 963-471-619-9

A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1850-1870
Sándor, István [Hrsg.]
Budapest. 1977. 1165 S..
ISBN 963-05-0961-X

A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1955-1960
Sándor, István [Hrsg.]
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1971. 739 S..

A magyar néprajz tudománytörténete
Kósa, Lászlo
2., jav. bÍov. kiad. Budapest. Osiris. 2001. 297 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-036-5

A magyar néprajz tudománytörténete
Kósa, László
Budapest. Gondolat. 1989. 332 S..
ISBN 963-282-094-0

A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya
Felföldi, László
2., jav. kiad. Budapest. Planétás K.. 1998. 499 S.. JelenlévÍo múlt.
ISBN 963-901410-9

A magyar népszámlálások elÍokészítése és publikációi: 1869 - 1990
Budapest. 1990.
ISBN 963-7070-00-1

A magyar népszínmÍu a szerb színpadon
Póth, István
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 158 S.. Modern filológiai füzetek ; 33.
ISBN 963-05-2791-X

A magyar nép táji-történeti tagolódása
Kósa, László ; Filep, Antal
4., változatlan kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 230 p.. Néprajzi tanulmányok.
ISBN 963-05-3385-5

A magyar nép táncmÍuvészete: néptánciskola
Pesovár, ErnÍo ; Lányi, Ágoston
2., javított kiad. Budapest. Magyar MÍuvelÍodési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza. 1995. 209 S..
ISBN 963-651-401-1

A magyar nép története 1526-ig
Draskóczy, István
Budapest. IKVA. 1990. 103 S.. KorszerÍu történelem érettségizÍoknek és felvételizÍoknek.
ISBN 963-7760-01-60

A magyar népzene
Kodály, Zoltán ; Vargyas, Lajos [Szerk.]
Budapest. ZenemÍukiadó. 1976. 334 S..
ISBN 963-330-176-9

A magyar népzene
Kodály, Zoltán ; Vargyas, Lajos [Mitarb.]
Budapest. ZenemÍukiadó. 1984. 335 S..
ISBN 963-330-363-X

<<A>> magyar népzene
Kodály, Zoltán
Budapest . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1943. 75 S., XII S. Taf..

A magyar népzene bölcsÍoje: kelet : a magyar népzene és néhány általánosan ismert népi hangszer keleti párhuzama, eredete (Íostörténeti vonatkozások tükrében)
Csajághy, György
Pécs. Alexandra. 1998. 262 S..
ISBN 963-367-419-0

A magyar népzene ÍosrétegérÍol és néhány Íosi hangszerérÍol
Csajághy, György
Debrecen. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kult. ÉrtékÍorzÍo Egyes.. 1998. 72 S.. FÍonix könyvek ; 15.
ISBN 963-03-5792-5

A magyar népzene rendszere és szelleme Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlatában
Joób, Árpád
Kecskemét. Kodály Intézet [u.a.]. 1996. 211 S..
ISBN 963-7295-17-8

¬A¬ magyar népzene tára
Budapest. Adadémiai kiadó.