AMagyar köztársaság közigazgatási térképe: minden város és község feltüntetésével és a hátoldalon névmutatóval
Budapest. Kartográfiai Vállalat. 1992. 2 Kt. auf 1 Bl. 111 x 74 cm, gefaltet 14 x 21 cm.
ISBN 963-352-015-0

<<A>> Magyar köztársaság közigazgatási térképe
Budapest . Cartographia. 2004. 1 Karte.

A Magyar Köztársaság Polgári törvénkönyve: a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvének hatályos szövege : az 1993. évi XCII. törvény, annak indokolása és elÍokészítÍo tanulmaányai
Ficsor, Mihály ; Kecskés, László
Pécs. Régio. 1993. 125 S..
ISBN 963-8282-01-0

A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyve és a családjogi törvény
Budapest. Közlöny és Lapkiadó. 1996. 142 p.. Magyar Közlöny : Különszám.
ISBN 963-7270-06-X

A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma: 1944 - 1948
Horváth, Julianna
1. kiadás. Budapest. Napvilág K. 2001. 255 S.. Politikatörténeti és szakszervezeti levéltár.
ISBN 963-908271-6

A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája: 1944-1948
Standeisky, Éva
Budapest. Kossuth könyvkiadó. 1987. 160 S.. Négy évtized sorozat ; 11.
ISBN 963-09-3093-5

A Magyar Kommunista Párt sportpolitikája, 1944-1948
Kutassi, László
Budapest. Kossuth. 1987. 188 S.. Négy évtized sorozat ; 10.
ISBN 963-09-3049-8

A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés, 1918-1948
KÍovágó, László
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1985. 417 S..
ISBN 963-09-2543-5

A magyar kormányok mulasztási bÍunei a fölbomlott békekötésekkel kapcsolatban: a gyÍoztesek felelÍossége öt világrész tönkretételéért
Bernáth, Zoltán ; Szíj, RezsÍo
Budapest. Herman O. Társ. [u.a.]. 1999. 21 S.. A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata ; 3.
ISBN 963-250-104-7

¬A¬ magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban
Erdody, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 130 S..

A magyar korona néhány alapkérdésérÍol
Holler, László
Budapest. [Info Kft.]. 1998. Új felismerések a magyar koronáról.
ISBN 963-03-7691-1

¬A¬ Magyar Korona országai területén található mÍu és épitÍoipari szempontból fontosabb kÍozetek elÍofordulási helyeinek átnézetes térképe: ... Darányi Ignacz m. kir. földmivelésügyi Minister úr rendeletére közigazgatási úton beküldött kÍozetanyag meghatározása, valamint a m. kir. földtani intézet gyÍujteménybeli anyagának felhasználása alanján
Schafarzik, Ferencz
Budapest. 1902. 1 Kt. auf 2 Bl. ; Gesamtgr. 114 x 77 cm, gefaltet.

A magyar korona regénye
Benda, Kálmán ; Fügedi, Erik
Budapest. MagvetÍo. 1979. 253 S..
ISBN 963-270-900-4

A magyar korona titokzatos története
Vécsey, Olivér
Kecskemét. Vagabund K.. 2003. 302 S..
ISBN 963-86005-4-3

A magyar korona története
Bertényi, Iván
3., bÍov. kiadás. Budapest. Kossuth Könyvk.. 1986. 200 S.. NépszerÍu történelem.
ISBN 963-09-2589-3

A magyar korona története
Bertényi, Iván
Budapest. 1978. 169 S.. NépszerÍu Történelem.
ISBN 963-09-1219-8

A magyar koronázási jelvények
Lovag, Zsuzsa
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 1986. ungez. Bl..
ISBN 963-7421-26-2

A magyar koronázási jelvények
Kovács, Éva ; Lovag, Zsuzsa
[Budapest]. (Corvina Kiadó). 1980. 94 S..
ISBN 963-13-0758-1

A magyar ókortudomány bibliográfiája: 1951-1975
Ritoók, Zsigmond [Hrsg.]
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1986. 971 S. 8Ê.
ISBN 963-05-3466-5

A magyar káosz: pamfletek
Szabó, DezsÍo ; Nagy, Péter [Hrsg.]
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. 563 S..
ISBN 963-15-4185-1

A magyar Kozigazgatástudomány
Szamel, Lajos
Budapest. 1977.
ISBN 963-220-409-3

¬A¬ Magyar KépzÍomÍuvészeti és IparmÍuvészeti Társaságok Szövetsége kézikönyve
Budapest. MKITSZ. 1999.

A "magyar kérdés": polgárok és alattvalók
Orosz, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1996. 219 p..
ISBN 963-05-7305-9

A magyarkérdés Szlovákiában: cikkek, tanulmányok
Kusý, Miroslav ; Görözdi, Judit
1. kiadás. Pozsony. Kalligram. 2002. 227 S..
ISBN 80-7149473-9

A magyar kórházügy
Ajkay, Zoltán
Budapest. Magyar Kórházszövetség. 1995. 223 S..
ISBN 963-8089-83-0

A magyar kritika évszázadai
SÍotér, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó.
ISBN 963-15-1839-6

A magyar kártyanyelv szókincse
Somogyi, Béla
Budapest. Akad. Kiadó. 1990. 123 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 131.
ISBN 963-05-5630-8

A magyar külkereskedelem 2003. évi forgalma
Imre, Magdolna ; Herzog, Tamás
2004.

A magyar külpolitika, 1956 - 1989: történeti kronológia
Nagy, Miklós
[Pécs]. MTA Jelenkorkutató Bizottság. 1993. 308 S..
ISBN 963-04-3822-4

¬A¬ magyar külpolitika útjai: tanulmányok
Diószegi, István
Budapest. Gondolat. 1984. 419 S..
ISBN 963-281-371-5

¬A¬ magyar kukorica: Néprazi tanulmány
Balassa, Iván
1 Aufl.. Budapest. Akad. kiadó. 1960. 525 S..

¬A¬ magyar kukorica: néprajzi tanulmány
Balassa, Iván
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1960. 525 S..

A magyar kultúra harminc éve, 1945-1975
Köpeczi, Béla
[Budapest]. Kossuth. 1975. 251 S..
ISBN 963-09-0424-1

A magyar kultúra harminc éve, 1945 - 1975
Köpeczi, Béla
2., átdolg., bÍov. kiad. Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1977. 243 S..
ISBN 963-09-0927-8

A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-Európában
Fejér, Ádám
Szeged. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának és Szláv Filológiai Tanszékének. 1991. 168 S..
ISBN 963-481-850-1

A magyar kultúra selyemövezetei
Zelnik, József
Budapest. Ökotáj. 1998. 306 S.. Ökotáj könyvek.
ISBN 963-03-5375-X

A magyar kultúra útja, 1945 - 1985
Köpeczi, Béla
Budapest. Kossuth. 1986. 291 S..
ISBN 963-09-2841-8

A magyar kultúra útjai Jugoszláviában
Szeli, István ; Szeli, Valéria
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1983. 137 S..
ISBN 963-09-2115-4

A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyÍujtemények bibliográfiája: (1542 - 1840)
Stoll, Béla
2., jav. és bÍov. kiadás. Budapest. Balassi K. 2002. 819 S..
ISBN 963-506-444-6

A magyar lakáspiac helyzete
Valkovszky, Sándor
Budapest. 2000. 55 S.. MNB füzetek ; 2000,3.
ISBN 963-9057-57-6

A magyar lakáspiac területi jellemzÍoi az ezredfordulón
Farkas, E. János ; Kovács, Zoltán ; Székely, Gáborné
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 2004. 169 S..
ISBN 963-215-741-9

¬A¬ magyar legendamesék típusai: AaTh 750 - 849
Bernát, László
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1982. 465 S.. Magyar népmesekatalógus ; 3.
ISBN 963-7761-57-8

A magyar élelmiszeripar története
Kirsch, János
Budapest. MezÍogazdasági K.. 1986. 629 S. : Ill.
ISBN 963-232-213-4

A magyar élelmiszeripar története
Síki, JenÍo
2., átdolg. és bÍov. kiad. Budapest. MezÍogazdasági Kiadó. 1997. 532 S..
ISBN 963-9121-04-5

A magyar-lengyel múltszemlélet elÍozményei: politikai és kulturális hagyományok Báthory Istvánig ; [egyetemi tankönyv]
Hopp, Lajos ; ÏSlaski, Jan
Budapest. Tankönyvkiadó. 1992. 230 S..
ISBN 963-18-4319-X

A magyar - lengyel történelmi kapcsolatok évszázadai
Kapronczay, Károly
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi K.. 2000. 210 S.. A magyar mÍuveltség 1100 éve.
ISBN 963-8033-36-3

A magyar - lengyel tudományos kapcsolatok múltjából
Molnár, László V.
Piliscsaba. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 2003. 129 S.. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára ; 27.
ISBN 963-927630-8

A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig
Vértes, O. András
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 234 S..
ISBN 963-05-1944-5

A magyar élet antinómiái
Németh, László
Budapest. Kortárs. 2002. 265 S.. Magyar nézÍo.
ISBN 963-929765-8

A magyar levéltártörténet kronólógiája: 1000 - 2000
Dóka, Klára
Budapest. 2000. 381 S..
ISBN 963-631-109-9

A magyar államalapítás
Bakay, Kornél
Budapest. 1978. 238 S..
ISBN 963-280-368-X

¬A¬ magyar államcímer története
Csáky, Imre
1 Aufl.. Budapest. Peters.
ISBN 963-9177-20-2

¬A¬ magyar állam föméltóságai Szent Istvántól napjainkig: életrajzi lexikon
Markó, László
1 Aufl.. Budapest. Magyar Könyvklub. 2000. 329 S..
ISBN 963-547-085-1

¬A¬ magyar állam fÍoméltoságai Szent Istvántól napjainkig: életrajzi lexikon
Markó, László
Budapest. Magyar Könyvklub. 2000.

A magyar állam fÍoméltóságai: Szent Istvántól napjainkig ; életrajzi lexikon
Markó, László
Budapest. Magyar Könyvklub. 2000. 329, [7] S..
ISBN 963-547-085-1

¬A¬ Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványa
Budapest. 1999.

<<A>> Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évrîol
Budapest . Magyar Állami Földtani Intézet. 1953-.

Deutsches Wörterbuch
Leipzig . Hirzel. 1854-1960. Bd. 1-16.

A magyar államiság elsÍo ezer éve: a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti és Római Jogi Tanszéke és Bölcsészettudományi Karának Középkori és Koraújkori Történeti Tanszéke szervezésében azonos címen 2000. december 15-én megrenezett konferencia anyaga
Font, Márta ; Kajtár, István
Pécs. XX. Század Intézet. 2000. 264 S..
ISBN 963-641-802-0

A magyar államiság ezer éve: magyar - lett tudományos konferencia ; Riga, 2001. október 11
KlÅevere, Inga
Szombathely. BDF. 2002. 89, 92 S.. Folia Baltica ; 2.
ISBN 963-929070-X

A magyar államiság ezer éve: kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében ; [az Eötvös Loránd Tudományegyetem a millenniumi év alkalmából ... címmel, 2000. november 23-án és 24-én ...]
Gergely, JenÍo ; Izsák, Lajos
Budapest. ELTE Eötvös K.. 2001. 544 S..
ISBN 963-463-470-2

A magyar állam megszületése
Kristó, Gyula
Szeged. Szegedi Középkorász MÍuhely. 1995. 382 S.. Szegedi középkortörténeti könyvtár ; 8.
ISBN 963-482-098-0

A magyar állampolgárság: <Megszerzése és elvesztése a gyakorlatban>
BesnyÍo, Károly [Hrsg.]
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1982. 378 S..
ISBN 963-221-223-1

¬A¬ magyar állam és a nemzetiségek: a magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848 - 1993
Sipos, Levente ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Napvilág K.. 2002. 759 S..
ISBN 963 9082 95 3

A magyar állam-és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban.
Csizmadia, Andor
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1966.. 442 p..

¬A¬ magyar állam- és jogtörténet forrásai: szöveggyÍujtemény
Mezey, Barna
Budapest. Osiris. 1998. 732 S.. Osiris Tankönyvek.
ISBN 963-379-338-6

¬A¬ Magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája
Budapest. OrszággyÍulési Könyvtár. 1980.

A magyar állam szervei: 1944 - 1950
Vörös, Károly [Red.]
Budapest. Közgazdsági és Jogi Könyvk.. 1985.
ISBN 963-221-437-4

A magyar állam szervei: 1950 - 1970 ; központi szervek
Boreczky, Beatrix
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1993. 657 S..
ISBN 963-631-060-2

A magyar állam szervei, 1944-1950
Vörös, Károly [Hrsg.] ; Boreczky, Beatrix [Hrsg.]
Budapest. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó. 1985. 863 S..
ISBN 963-221-437-4

A Magyar Àllatorvosok I. Világtalálkozójának: Krónikája
István, Szieberth
Budapest. Mediant. 1998. 123 S..
ISBN 963-03-5463-2

A magyar állattartó kultúra korszakai: kapcsolatok, változások és történeti rétegek a 19. század elejéig
Paládi-Kovács, Attila
Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézet. 1993. 452 S..
ISBN 963-7762-93-0

A magyar állatvilág szótára
Jolsvay, Alajos ; Steinmann, Henrik ; Szily, Erno
Budapest. 1977. 357 S..
ISBN 963-233-028-5

A magyar lélek formái
LükÍo, Gábor
Repr. [d. Ausg.] Budapest 1942. [Budapest]. Pannónia Könyvek. 1987. 340 S., 40 S.Abb., XIV S..
ISBN 963-01-7137-8

A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében: (1915-1918)
Szabó, Daniel
Budapest. Akad. Kiadó. 1976. 181 S.. Értekezések a történeti tudományok körébÍol : új sor. ; 79.
ISBN 963-05-0907-5

A Magyar Általános Hitelbank (1867 - 1948)
Tállós, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1995. 450 S. : Ill. A Magyarországi Pénzintezetek története.
ISBN 963-222-806-5

A Magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének fîokérdéseire vonatkozó bizottsági tárgyalások
Budapest. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság,. 1909-1910.. 4 v. in 1.

A magyar lóversenyzés története <1827-1977>
Fehér, Dezsoe ; Török, Imre
Budapest. 1977.
ISBN 963-233-030-7

A magyar magánjog az európai jogfejlödés áramában: a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásánk 20. évfordulója alkalmából
Biró, György
Miskolc. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. 2002. 257 S..
ISBN 963-936010-4

A magyar magánjog (polgári jog) általános része
Lábady, Tamás
3., (jav.), bÍov. kiad. Budapest [u.a.]. Dialóg Campus K.. 2000. 355 S.. Dialóg Campus szakkönyvek.
ISBN 963-85756-5-4

A magyar magánjog történetének alapjai
Horváth, Attila
Budapest. Gondolat. 2006. 557 S.. Jogtörténeti értekezések ; 33.
ISBN 963-961019-4

A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig
Homoki-Nagy, Mária
Szeged. JÁTÉ Press. 2005. 106 S..

A magyar marxista filozófia a két világháború között: válogatás
Nyíri, Kristóf
Budapest. Kossuth. 1979. 436 S..
ISBN 963-09-1430-1

¬A¬ Magyar Matematikai Kongresszus közleményei
Budapest. 1952.

A Magyar matematika történetébÍol: a klasszikus századok számolómesterei
Gazda, István
Piliscsaba. Mati. 2000. 319 S.. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára ; 15.
ISBN 963-927608-1

A Magyar medence hidrodinamikája
Erdélyi, M.
Budapest. 1979. 82 S.. VITUKI közlemények ; 18.
ISBN 963-511-068-5

A magyar memoárirodalom, 1945-1980: Bibliográfia
Faragó, Éva
Budapest. FÍovárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1983. 135 S..
ISBN 963-581-096-2

¬A¬ magyar mezögazdasag törtenete a XIV. szazadtol az 1530 -as eveking
Szabó, István
Budapest. Akad. Kiado. 1975. 99 S.. Agrartörteneti tanulmanyok ; 2.

¬A¬ magyar mezögazdaság
Csizmadia, Ernö ; Dankovits, László ; Udvari, László
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1968. 285 S..

A magyar mezÍogazdaság: népgazdasági tudósítás a kir. bajor Közmunka és Kereskedelmi Államminisztérium részére, 1867
Ditz, Heinrich
Budapest. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. 1993. 247 S..
ISBN 963-04-3004-5

A Magyar mezÍogazdaság a XIX-XX. században: 1849-1949
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 471 p.. Agrártörténeti tanulmányok ; 4.
ISBN 963-05-1036-7 : 105.00Ft

A magyar mezÍogazdaság a XIX-XX. században (1849-1949)
Gunst, Péter
Budapest. Akademiai Kiadó. 1976. 471 S.. Agrártörteneti tanulmányok ; 4.
ISBN 963-05-1036-7

A magyar mezÍogazdaság a XVIII. században
Wellmann, Imre
Budapest. Akadémiai K.. 1979. 194 S.. Agrártörténeti Tanulmányok ; 6.
ISBN 963-05-1910-0

A magyar mezÍogazdaság az idÍok sodrásában: helyzetkép az EU-hoz valócsatlakozás i idÍoszakában
Varga, Gyula
[Budapest]. 2004. 260 S.. Strategiai füzetek ; 17.
ISBN 963-928489-0

A magyar mezÍogazdaság helye Európában: XXXVI. Georgikon Napok ; Keszthely ; 1994. szeptember 21-23.
Sényi, Péterné
[Keszthely]. [PATE]. 1994.
ISBN 963-7743-45-6

<<A>> magyar mezîogazdasági szakirodalom könyvészete: 1897-1919; composuerunt bibliographi Musei oeconomiae ruralis Hungariae
Budapest . 196.. Tomus.

A magyar mezÍogazdaság növekedési tényezÍoinek egyes kérdései, különös tekintettel a földek minÍoségére
Andrássy, Adél
Budapest. Dabasi Ny.. 1989. 66 S.. Politikai gazdaságtan füzetek ; 63.
ISBN 963-7150-62-5

A magyar mezÍogazdaság regionális szerkezete a 20. század elején
Nagy, Mariann
Budapest. Gondolat K.. 2003. 459 S.. Doktori mestermunkák.
ISBN 963-950039-9

¬A¬ magyar mezÍogazdaság és a parasztság útja
Szabó, István
1987.

A magyar mezÍogazdaság és az Európai Unió: a megoldás
Márton, András ; Tamás, Gábor
[Budapest]. [FVM]. 1998. 36 S..
ISBN 963-03-8542-2

A magyar mezÍogazdaság struktúrája az 1930-as években
Tóth, Tibor
Budapest. Akad. K.. 1988. 292 S..
ISBN 963-05-4677-9

A magyar mezÍogazdaság szabályozórendszérének kritikai elemzése; javaslatok a továbbfejlesztés irányaira: agrárgazdasági Kutató Intézet
Piros, György ; Szungyi, László
Budapest. 1983. 97 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet, 1983, 11.
ISBN 963-491-159-5

A magyar mezÍogazdaság területi problémái: termelési körzetek és a területi fejlesztés
Bernát, Tivadar ; Enyedi, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 205 S..
ISBN 963-05-1153-3

A magyar mezÍogazdaság területi szerkezetének változásai
Bernát, Tivadar
Budapest. Agroinform Kiadóház. 1997. 116, [4] S..
ISBN 963-502-6358

A magyar mezÍogazdaság világgazdasági mozgástere
Kiss, Judit
Budapest. Akad. K.. 2002. 406 S..
ISBN 963-05-7900-6

A magyar mint idegen nyelv fogalma
Giay, Béla
Budapest. Nemzetközi Hungarológiai Központ. 1991. 266 S.. Hungarológiai ismerettár ; 6.
ISBN 963-04-0894-5

A magyar mint idegen nyelv hungarológia: tankönyv és szöveggyÍujtemény
Giay, Béla ; Nádor, Orsolya
[Budapest]. Janus/Osiris k.. 1998. 582 S.. Janus/Osiris könyvek.
ISBN 963-379-573-3

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében: (Konferencia a Balassi Bálint Intézetben, 2003. március 13 - 14.)
Gremsperger, László
Budapest. Balassi Bálint Intézet. 2003. 155 S.. Balassi füzetek ; 1.
ISBN 963-210-519-2

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének emlékkönyve: 1928 - 2003 ; [fennállásának 75. évfordulójára megjelent emlékkönyv]
Csomós, Géza
Budapest. Mikes [u.a.]. 2003. 240 S..
ISBN 963-8130-46-6

A magyar modell: gondolatok egy ország jövÍojérÍol
Kovács, Tibor ; Biernaczky, Szilárd
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2001. 147 S.. Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei ; 12.
ISBN 963-8033-71-1

A magyar monarchia és az európai reneszánsz
Váralljai Csocsány, JenÍo
Pomáz. Kráter MÍuhely Egyesület. 2005. 302 S..
ISBN 963-7329-04-8

A magyar mondat regénye: szórakoztató mondattan - történeti és nyelvhasonlító alapon
Szilágyi, Ferenc
Budapest. Tankönyvkiadó. 1983. 336 S..
ISBN 963-17-7250-0

A magyar mondatszerkezet finnugor sajátságai
Lakó, György
Pécs. Seminar für Uralische Sprachen der Janus Pannonius-Univ.. 1991. 68 S.. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai ; 2.
ISBN 963-641-259-6

A magyar mondatszerkezet generatív leírása
Kiss, Katalin É.
Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 108 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 116.
ISBN 963-05-3125-9

A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerÍuségei
LÍorinczy, Éva B.
Budapest. Akad. Kiadó. 1979. 491 S.. Nyelvészeti tanulmányok ; 19.
ISBN 963-05-1782-5

A magyar mássalhangzók fonológiája
Siptár, Péter
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1995. 121 S.. Linguistica : Series A, Studia et dissertationes ; 18.
ISBN 963-8461-87-x

A magyar mÍuemlékvédelem korszakai: tanulmányok
Bardoly, István
Budapest. Országos MÍuemlékvédelmi Hivatal. 1996. 276 p.. MÍuvészettörténet, mÍuemlékvédelem ; 9.
ISBN 963-7143-62-9

A Magyar müszaki egyetemeken elfogadott doktori disszertaciok jegyzeke
Budapest.

A MAGYAR MUESZAKI EGYETEMEKEN ELFOGADOTT DOKTORI DISSZERTACIOK JEGYZEKE / SZERKESZTETTE : VERBOCZI GYULANE
BUDAPEST. BUDAPESTI MUESZAKI EGYETEM KOEZPONTI KOENYVTARA.. 1980.

A magyar müvészet története
Hekler, Antal
Budapesti. (1934).

A magyar munkajog bibliográfiája
Nagy, Lájós [Hrsg.]
Szeged. József Attila Tudományegyetem.

¬A¬ Magyar Munkásmozgalmi Múzeum évkönyve
Budapest. Múzsák KözmÍuvelÍodési K.. 1969.

A magyar munkásmozgalom képeskönyve
Esti, Béla ; Balog, Ilona S. ; Szántó, Tibor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1984. 462 S..
ISBN 963-09-2372-6

A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája , 1945 - 1984
Toldi, Sarolta V.
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1987. 510 S..
ISBN 963-09-3056-0

A magyar munkásnÍok helyzete és szervezettsége a két világháboru között
Fonó, Zsuzsa
Budapest. 1978. 102 S..
ISBN 963-8001-80-1

¬A¬ magyar mÍuszaki egyetemeken elfogadott doktori dissz1990
1990. IX, 69 S.. Dortmund: [Dortmunder Statistik / Sonderheft] ; 128.

A Magyar mîuszaki egyetemeken elfogadott doktori disszertációk jegyzéke.
Budapest, . Budapesti Mîuszaki Egyetem Központi Könyvtára.. v..

A magyar mÍuvelÍodés a XV. században Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades-ének alapján irta Császár Mihály
Császár, Mihály
Budapest: Szent-István-társulat. 1902. (166 S.) 8".