A magyar irodalom fejl·odéstörténete
Horváth, János
2., változatlan k. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 372 S..
ISBN 963-05-2313-2

A magyar irodalom fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban
Frank-Schneider, Katalin
Budapest. Központi Fizikai Kutató Intézet. 1985. 196 S.. Studia philologica moderna ; 2.
ISBN 963-372-384-1

A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában: 1830 - 1914
Czigány, Lóránt
Budapest. Akad. Kiadó. 1976. 287 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 89.
ISBN 963-05-0786-2

A magyar irodalom kis-tükre
Beöthy, Zsolt
2. repr. kiad.; 6., bÍov. kiad. Budapest. DURSUSZ BT. 19XX. 254 S..
ISBN 963-04-4017-2

A magyar irodalom képeskönyve
Keresztury, DezsÍo
2. kiad. Budapest. Magyar Helikon [u.a.]. 1981. 330 S..
ISBN 963-11-2286-7

A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában: a kiegyezéstÍol a századfordulóig
Németh, Béla G.
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 428 S.. Irodalomtudomány és kritika.
ISBN 963-05-2438-4

A magyar irodalom Kárpátalján: (1945 - 1990)
Pál, György
Nyíregyháza. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 1990. 242 S.. Szabolcsi Téka ; 13.
ISBN 963-7281-27-4

A magyar irodalom legnagyobb alakjai
Farkas, Andrea

A magyar irodalom nagyjai
Nyíregyháza. Black & White K.. 2000. 230 S..
ISBN 963-933008-6

A magyar irodalom rövid története
Görömbei, András
Helsinki. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos [u.a.]. 1992. 205 S.. Folia Hungarica ; 6.
ISBN 951-45-6333-6

<<A>> Magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája
Budapest . Országos Széchényi Könyvtár.

A magyar irodalom és kultúra változásai: 1990 - 1993 ; [az 1993. évi Tokaji Írótábor Tanácskozása]
Zimonyi, Zoltán
Miskolc. Tokaji Írótábor Egyesület. 1994. 294 S.. A tokaji írótábor évkönyve ; 3.
ISBN 963-04-4485-2

A magyar irodalom szolgálatában: írások Pomogáts Béláról
Beke, György
Budapest. KÖZDOK. 2004. 379 S..
ISBN 963-552-384-X

A magyar irodalom történelmi forrásai
Krizsán, László
Budapest. BIP. 2002. 159 S..
ISBN 963-945006-5

¬A¬ Magyar irodalomtörténet bibliográfiája
Vargha, Kálmán ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Akad. Kiado.
ISBN 963-05-0306-9

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig
Dobó, Katalin
Szeged. Scriptum Kiadó Rt. 1998. 1 CD-Rom.
ISBN 963-8335-50-5

A magyar irodalom 5 5
Nemeskürty, István
ISBN 0-89232-374-4

A magyar irodalom története
Klaniczay, Tibor [Hrsg.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1982. 4.

A magyar irodalom története: 1945 - 1991
Kulcsár Szabó, ErnÍo
Budapest. Argumentum K.. 1993. 189 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 130.
ISBN 963-7719-34-2

A magyar irodalom története: 1945 - 1975
Béládi, Miklós [Hrsg.] ; Bodnár, György [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1981.
ISBN 963-05-2815-0

A magyar irodalom története
Nemeskürty, István ; Klaniczay, Tibor
2., jav. kiad. Budapest. Kossuth Könyvk.. 1985. 485, [40] S..
ISBN 963-09-2666-0

A magyar irodalom története
SÍotér, István
Budapest. Akad. Kiadó. 1964.
ISBN 963-05-1639-X

A magyar irodalom története, 1945-1975
Béládi, Miklós [Mitarb.]
Budapest.
ISBN 963-05-2815-0

A magyar irodalom története 1945 - 1991
Kulcsár Szabó, Ervin
2. kiad. Budapest. Argumentum Kiadó. 1994. 214 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 130.
ISBN 963-7719-88-1

A magyar irodalom története, 1945 - 1991
Kulcsár Szabó, ErnÍo
Budapest. Argumentum Kiadó. 1993. 189 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 130.
ISBN 963-7719-34-2 : 280.00Ft

A magyar irodalom története a XX. században
Schöpflin, Aladár ; Sebes, Katalin [Hrsg.]
[Neue Ausg.]. Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1990. 450 S..
ISBN 963-15-4139-8

¬A¬ magyar irodalom története rövid kivonatban
Arany, János
1 Aufl.. Budapest. Magyar Helikon K.. 1977. 116 S..
ISBN 963 207 460 2

¬A¬ magyar irodalomtörténetírás forrásai
Budapest. Akad. K..

¬A¬ magyar irodalomtörténetírás forrásai: [Max Fechner - Justizfunktionär, Minister, Häftling]
Leipzig. Leipziger Univ.-Verl.. 1996. 45 S.. Leipziger juristische Vorträge ; 21.
ISBN 3-931922-27-8

A magyar irodalomtörténet vázlatos rajza, ahogy Argentínában, a Zrínyi Ifjúsági Kör beszélgetéseiben a lelkünkbe ivódott
Juhász, Mária
Eger. Angolkisasszonyok Egri Intézete. 1997. 229 S..
ISBN 963-04-7879-X

A magyar irredenta kultusz a két világháború között
Zeidler, Miklós
Budapest. Teleki László Alapítvány. 2002. 137 S.. Regio könyvek.
ISBN 963-85774-3-6

A magyar iskola elsÍo évszázadai: (996 - 1526) ; az "1000 éves a magyar iskola" országos program gyÍori kiállítása
Szende, Katalin G.
GyÍor. 1996. 254, VIII S..
ISBN 963-7207-14-7

Boreczky, Bechnischen Hochschule Darmstadt 17. bis 18. Juni 1982
1 Aufl.. Darmstadt. 1984. 281 S.. THD-Schriftenreihe Wissenschaft und Technik ; 22.
ISBN 3-88607-031-X

A magyar jellemrÍol
Babits, Mihály
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1981. 78 S.. Gondolkodó Magyarok.
ISBN 963-271-426-1

A magyar jelnyelv szótára
Lancz, Edina ; Berbeco, Steven
Budapest. SHL Hungary Kft.. 1999. XXVII, 265 S..
ISBN 963-03-7667-9

¬A¬ magyar jogtörténet forrásai: szemelvénygyÍujtemény
Mezey, Barna
Budapest. Osiris K.. 2001. 827 p.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-977-5

A Magyar jog változásai, 1918-1938.
Szalay, Zoltán,
Budapest, . Országos Ügyvédszövetség,. 1938.. 80 p..

¬A¬ magyar jármügyártás és közlekedés kapcsolatának néhany kérdése
Barna, Gyula
Budapest. Közgazd. és Jogi Könyvkiadó. 1964. 173 S.. ¬A¬ Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem közlemenyei ; 7.

A magyar játékfilm története a kezdetektÍol 1990-ig
Balogh, Gyöngyi ; Gyürey, Vera ; Honffy, Pál
[Budapest]. MÍuszaki. 2004. 306 S..
ISBN 963-16-2990-2

A magyar-jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitÍuzése: (a Trianoni SzerzÍodés szerint), 1921 - 1924
Bacsa, Gábor
Budapest. Püski. 1998. 224 S..
ISBN 963-904095-9

A magyar jóvátétel és ami mögötte van ...: válogatott dokumentumok 1945 - 1949
Balogh, Sándor
1. kiad. Budapest. Napvilág K.. 1998. 188 S..
ISBN 963-908228-7

A magyar kalandozások
Kordé, Zoltán ; Petrovics, István
Budapest. Zrínyi Katonai kiadó. 1989. 76 S..
ISBN 963-327-022-7

A magyar Kalevala énekei
Gellért, Sándor ; Fábián, Imre
Nagyvárad. Literator Könyvk.. 1999. 136 S..
ISBN 973-936012-2

A Magyar Kamara Archívuma
Maksay, Ferenc
1. kiadás. Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1992. 225 p.. A Magyar Országos Levéltár kiadványai : Levéltári leltárak ; 8.
ISBN 963-631-048-3

A magyar kamara és egyéb kincstári szervek
Nagy, István ; Kiss, Fábiánné Erzsébet
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1995. 575 S.. A Magyar Országos Levéltár kiadványai : 1, Levéltári leltárak ; 9.
ISBN 963-631-072-6

¬A¬ magyar katolikus egyház címtára: a püspökségek, plébániák és szerzetesrendek címei
Diós, István
Budapest. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvk.. 1992. 423 S..
ISBN 963-360-653-5

A magyar katolikus egyház története 1939-ben
Rónay, László
Budapest. Új Ember K.. 1995. Katolikus reneszánsz.
ISBN 963-7688-11-0

A magyar katolikus klérus elitjének képzése: 1855 - 1918 ; a Hittudományi Kar hallgatói
Berzeviczy, Klára
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 2000. 148 S.. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetébÍol ; 21.
ISBN 963-463-401-X

¬A¬ magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzökönyvei 1945 - 1948 között
Beke, Margit ¬[Hrsg.]¬
Köln [u.a.]. Argumentum-Verl.. 1996. 495 S.. Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae ; 14.
ISBN 963-446-036-4

A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzÍokönyvei 1945 - 1948 között
Beke, Margit
Köln [u.a.]. Argumentum. 1996. 495 S.. Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae ; 14.
ISBN 963-446-036-4

A magyar katonai elit, 1938 - 1945
Szakály, Sándor
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1987. 272 S.. Nemzet és emlékezet.
ISBN 963-14-1081-1

A magyar katonai felsÍo vezetés: 1938 - 1945 ; lexikon és adattár
Szakály, Sándor
Budapest. Ister. 2001. 409 S..
ISBN 963-924337-X

A magyar katonai gondolkodás története: tanulmánygyÍujtemény
Ács, Tibor
Budapest. Zrínyi. 1995. 270 S..
ISBN 963-327-252-1

A magyar katonai vezetÍo- és tisztképzés története: a millecentenárium alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga ; 1996. október 8 - 9. ; tanulmánygyÍujtemény
Lengyel, Ferenc
Budapest. HM Oktatási és TudományszervezÍo FÍoosztály. 1996. 287 S..
ISBN 963-7037-10-1

A magyar katonatiszt: 1848 - 1945
Hajdu, Tibor [Hrsg.]
Budapest. MTA Történettudományi Intézet. 1989. 112 S.. Társadalom- és mÍuvelÍodéstörténeti tanulmányok ; 5.
ISBN 963-8311-55-X

¬A¬ Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Részvénytársaság rendes közgyÍulése Budapesten
Budapest. 1939.

A magyar kereszténység ezer éve: [a kiállítás létrejött a Vatikáni Múzeumokban 2001. október 10. - 2002. január 12. között Magyar Nemzeti Múzeum 2002. március 1. - 2002. június 30. ]
Cséfalvay, Pál
Budapest. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. 2002. 119 S..
ISBN 963-00-9579-3

A magyar kerámia és porcelán
Katona, Imre
Budapest. KépzÍomÍuvészeti Alap Kiadóváll.. 1978. 266 S.. KépzÍomÍuvészeti zsebkönyvtár.
ISBN 963-336-120-6

A magyar kertészet története: ahogyan megéltem
Jeszenszky, Árpád
1. k. Budapest. 1995. 297 S..
ISBN 963-450-958-4

A Magyar kiralyi foeldmivelesuegyi Minister fenhatosaga alatt allo Magyar kiralyi orszagos meteorologiai es foeldmagnessegi Intezet evkoenyvei. Resz 2. Az Ogyallai Observatoriumon vegzett meteorologiai es foeldmagnessegi megfigyelesek eredmenyei
Budapest.

¬A¬ Magyar Kir. Földmívelésügyi Minister fenhatósága alatt álló M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet évkönyvei
Budapest. Toldi. 1898.

Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung: Und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit Einführungsgesetz, Rechtsstand: Mai 2008
Hannich, Rolf ¬[Hrsg.]¬
6., Aufl.. München. Beck, C H. 2008. 2800 S..
ISBN 978-3-406-57662-1 Gb. : ca. sfr 356.00 (freier Pr.), ca. EUR 225.00

¬A¬ Magyar Kir[ályi] Központi Statisztikai Hivatal havi külforgalmi adatai
Budapest. 1936.

A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred története a dokumentumok tükrében 1874 - 1920
Fejes, Sándor
Pápa. Pápai Huszáregyesület. 2000. 170 S.. Huszárok Pápán.
ISBN 963-00-3649-5

A magyar királyi csendÍorség története, 1881 - 1914
Csapó, Csaba
[Budapest]. Pro Pannonia Kiad. Alapítvany. 1999. 186 S.. Pannónia könyvek.
ISBN 963-907940-5

A Magyar Királyi CsendÍorség története a két világháború között
Kaiser, Ferenc
Pécs. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 2002. 175 S.. Pannónia könyvek.
ISBN 963-907982-0

A Magyar királyi curia és a magyar királyi itélîotáblák összes teljes ülési döntvényei polgári és büntetîo ügyekben
Vajdafy, Emil.
Budapest. Grill Károly cs. és kir. udvari Könyvkereskedése,. 1904.. 506 p. ;.

¬A¬ Magyar Királyi Földmivelésügyi Minister fenhatósága alatt álló Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet hivatalos kiadványai
Budapest. 1909.

A Magyar Királyi Honvéd Huszár Tisztikar: 1938 - 1945
Bene, János ; Szabó, Péter
Nyíregyháza. Jósa András Múzeum. 2003. 566 p.. A Jósa András Múzeum kiadványai ; 52.
ISBN 963-7220-50-X

A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945
Bene, János. ; Szabó, Péter,
Nyíregyháza. Jósa András Múzeum,. 2003.. 566 p..

A Magyar Királyi Honvéd LégierÍo: elméleti, technikai, szervezeti fejlÍodése és háborús alkalmazása, 1938 - 1945
Szabó, Miklós M.
[Budapest]. Zrínyi. 1999. 314, [30] S..
ISBN 963-327-334-X

A magyar királyi honvéd légierÍo a második világháborúban
Szabó, Miklós M.
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1987. 326 S..
ISBN 963-326-366-2

A magyar királyi honvéd lovasság, 1868 - 1914
Balla, Tibor
Budapest. Balassi. 2000. 176 S.. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum millenniumi könyvtára ; 1.
ISBN 963-506-394-6

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története: (1830 - 1945)
Rada, Tibor
Calgary [u.a.]. Gálos-Nyomdász. 1998.
ISBN 963-85764-3-X

A magyar királyi honvédség, 1919 - 1945
Dombrády, Lóránd ; Tóth, Sándor
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1987. 462 S..
ISBN 963-326-359-X

A magyar királyi honvédség altiszti kara 1920 - 1944
Eszényi, József
Budapest. Püski. 1994. 119 S..
ISBN 963-8256-40-0

¬A¬ Magyar Királyi Államvasutak (keleti vonal) ... évi üzletelöirányzata
Budapest. A Magyar Királyi Államnyomdából. 1877.

A Magyar Királyi Méneskar és méneskari huszárok története
Kenessey, Miklós ; Söptei, István
Sárvár. Huszár Múz. Baráti Kör. 2000. 190 S.. Huszártörténeti tanulmányok ; 4.
ISBN 963-00-3942-7

A magyar királyi testÍorség, 1920 - 1944
Bangha, ErnÍo
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1990. 407 S..
ISBN 963-07-5215-8

A magyar királykoronázások története
Bartoniek, Emma
[Repr. der Ausg. Budapest 1939]. Budapest. Akad. Kiadó. 1987. IX, 178 S.. A Magyar Történelmi Társulat könyvei ; 4.
ISBN 963-05-4478-4

A magyar királyok koronázó palástja
Nagy, Katalin
Veszprém [u.a.]. Magyar Képek. 2002. 209 S..
ISBN 963-8210-98-2

A magyar királyság leírása
Zeiler, Martinus ; Kollega Tarsoly, István
Szekszárd. Babits. 1997. 368 S..
ISBN 963-9015-39-3

A magyar királyság megyéinek pontos beosztás az amszterdami Frederik de Wit kiadásában
Wit, Frederick de
[Faks. d. Ausg. v. 1688]. [Budapest]. HM Térképészeti Kht.. 2002. 1 Kt..
ISBN 963-256-344-1

A magyar királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században
Csáky, Imre
Budapest. Corvina. 1995. 162 S..
ISBN 963-13-4234-4

A magyar királyság vármegyéinek címeres pecsétei 17-18-19 század.
Csáky, Imre
Budapest. Stiefel Falitérkép Kiadó. 1997. 1 Bl..
ISBN 963-7308-12-1

A magyar királysírok sorsa Géza fejedelemtÍol Szapolyai Jánosig
Hankó, Ildikó
Budapest. FelelÍos Kiad.. 1987. 145 S..
ISBN 963-500-613-6

A magyar királyválasztások története
Fraknói, Vilmos
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1921. MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2005. 255 S.. Historia incognita : Sorozat 1, Történettudomány ; 14.
ISBN 963-958028-7

A magyar kisebbség Romániában
Vogel, Sándor
Budapest. Magyar Külügyi Int.. 1997. 26 S.. MKI tanulmányok ; 8.
ISBN 963-7039-15-5

A magyar klassizka-filológiai irodalom bibliográfiája, 1926 - 1950
Borzsák, István
Budapest. Akdémiai Kiadó. 1952. 424 S..

¬A¬ magyar klasszicista építészet hagyományai
Rados, Jenö ; Zádor, Anna
Budapest. Lapkiado. 1953. 71 S..

A magyar klasszicizmus: válogatás
Gergye, László
Budapest. Unikornis Kiadó. 1996. 178 S.. A magyar költészet kincsestára ; 45.
ISBN 963-427-099-9

¬A¬ Magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája: 1926 - 1950
Borzsák, István ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Budapest. Akad. Kiadó. 1952. 424 S..

¬A¬ magyar kémia mÍuvelÍodéstörténete
Szabadváry, Ferenc
Budapest. Magyar Mundus Egyetemi K.. 1998. 196 S. : Ill.. A magyar mÍuveltség 1100 éve.
ISBN 963-8033-56-8

A magyar kémia és vegyipar kronológiája: 1800 - 1950
Móra, László ; Próder, István
Budapest [u.a.]. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület [u.a.]. 1997. 114 S.. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 2.
ISBN 963-04-7579-0

A magyar költészet antológiája
Ferencz, GyÍozÍo
Budapest. Osiris. 2003. 1067 S.. Osiris klasszikusok.
ISBN 963-389-363-1

"A magyar költészet az én nyelvemen beszél": (a kései Nyugat-l†ra összegzÍodése Szabó LÍorinc költészetében)
Kabdebó, Lóránt
Budapest. Argumentum K.. 1992. 270 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 128.
ISBN 963-7719-11-3

A magyar költészet kis ABC-je: válogatás a magyar költészetbÍol A-tól Z-ig
Katkó, Lajosné
Kisújszállás. Szalay. 1999. Szalay könyvek.
ISBN 963-917850-0

A magyar költészet PetÍofitÍol Adyig
Komlós, Aladár
2., m6doított kiad. Budapest. Gondolat. 1980. 465 S..
ISBN 963-280-929-7

A magyar könyvgy\0171jt\0151 új kézikönyve: a magyarországi antikvár árverések teljes anyaga
Budapest. Kit Képz\0151m\0171vészeti kiadó. 1990.

A magyar könyvgyÍujtÍo új kézikönyve, (1969 - 1988): a Magyarországi antikvár árverések teljes anyaga
László, Zsuzsa
Budapest. Országos Széchenyi Könyvtár. 1990.
ISBN 963-200-292-X

A magyar könyvgyîujtîo új kézikönyve, 1969-1988: a magyarországi antikvár árverések teljes anyaga
Szinainé László, Zsuzsa.
Budapest. Országos Széchenyi Könyvtár,. 1990.. 3 v. in 2 ;.

A magyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétÍol 1990-ig
Pogány, György
Budapest. Hatágú Síp Álapítvány. 2004. 164 S.. A könyves szakképzés füzetei ; 2.
ISBN 963-7615-40-7

A Magyar KönyvkereskedÍok Egyletének alapítása
Varga, Sándor
Budapest. 1980. 188 S.. Fejezetek a magyar könyvszakma történetébÍol.
ISBN 963-7002-14-6

A magyar könyvkiadás 30 éve, 1945 - 1974
Varga, Alajosné
Budapest. Magyar Könyvkiadók és KönyvterjesztÍok Egyesülése. 1975. 394 S..
ISBN 963-7002-01-4

A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem: 1945 - 1957
Varga, Sándor
Budapest. Gondolat. 1985. 425 S..
ISBN 963-281-535-1

A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem, 1945-1957
Varga, Sándor
Budapest. Gondolat. 1985. 425 S..
ISBN 963-281-535-1

¬A¬ magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában
Kovács, Máté
Budapest. 1961. 95 S.. Az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai ; 11.

A magyar könyvtárak
Kiss, JenÍo
Budapest. Múzsák KözmÍuvelÍodési Kiadó. 1988. 129 S..
ISBN 963-201-254-2

A magyar könyvtárügy a nyolcvanas évek második felében
Ambrus, Zoltán
Budapest. Vita. 1991. 28 S.. Kulturális modell kutatások.
ISBN 963-521-236-4

A magyar Körtánc és európai rokonsága
Martin, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 438 S..
ISBN 963-05-1684-5

A magyar közgazdasági gondolat fejlÍodése: 1954 - 1978 ; a szocialista gazdaság mechanizmusának kutatása
Szamuely, László
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiado. 1986. 596 S..
ISBN 963-221-513-3

A magyar közgazdasági gondolat fejlÍodése, 1954 - 1978: a szocialista gazdaság mechanizmusának kutatása
Szamuely, László [Hrsg.]
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1986. 596 S..
ISBN 963-221-513-3

A magyar közigazgatÐas tükre.
Magyary, ZoltÐan, ; MÐartonffy, KÐaroly. [from old catalog] ; MÐatÐe, Imre. [from old catalog] ; NÐemethy, Imre,
Budapest, . Magyar kirÐalyi Ðallami nyomda,. 1932.. xxxv, 782 p..

A magyar közigazgatás fejlÍodése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig
Csizmadia, Andor
Budapest. Akad. Kiadó. 1976. 560 S..
ISBN 963-05-0713-7

A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827-1944
Hernádi, László Mihály
Budapest. Statisztikai Kiadó Váll.. 1983. 647 S..
ISBN 963-340-434-7

A Magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai: 1874 - 1947
LÍorincz, Lajos
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1988. 365 S..
ISBN 963-221-975-9

A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai, 1874 - 1947
Loerincz, Lajos [Hrsg.]
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1988. 365 S..
ISBN 963-221-975-9

A magyar közjogi pozitivizmus és Buza László elsö monografiai - mit russ. u. franz. Résumé: Kovacs, Étienne: Le positivisme dans le droit public hongrois et les premières monographies de László, Buza
Kovács, István ; Buza, László
1958.

A magyar közlekedési ügyröl
Széchenyi, István
Reprint [der Ausgabe] Pozsony, 1848. Budapest. Könyvértékesítö vállalat. 1987. XI, 1345 S.. Tudománytár füzetek.
ISBN 963-7354-05-0

A magyar közlekedési ügyrÍol
Széchenyi, István
Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1987. 134 S. + Kt.. Tudománytár füzetek.
ISBN 963-7354-05-0

A magyar közállapotokról kisgazda szemmel: vitaestek az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián, 1996. február - május
Virágh, Ferenc
Budapest. FKGP Országos Elnökség Tudománypolitikai Int.. 1996. 140 S.. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének kiadványa ; 19.
ISBN 963-00-2077-7

A magyar közoktatás távlati fejlesztésének stratégiája
[Budapest]. 1996. 92 S..
ISBN 963-7315-33-0

A magyar középkor irodalma
Kovács, Sándor V.
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1984. 1215 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-2728-X

A magyar középkor története
Szvák, Gyula ; Kristó, Gyula
[Budapest]. Pannonica. 2005. 389 S..
ISBN 963-7319-03-4

A magyar községek társadalmának átalakulása
Andorka, Rudolf
(Budapest). (MagvetÍo Kiadó). 1979. 165 S.. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-270-993-4

A magyar közszolgálati rendszer modernizációjának irányai, az európai modernizáció tapasztalatai: 1999. április 16.
Kiss, Sándor
Budapest. SZEF. 1999. 116 S.. SZEF-könyvek sorozat ; 7.
ISBN 963-85491-9-X

¬A¬ Magyar Köztársaság Alkotmánya: 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról ; Gesetz XXXII/1989 über das Verfassungsgericht
Masing, Alf ¬[Hrsg.]¬
Kétnyelvu kiadás = Zweisprach. Ausg., Stand der ungar. Gesetzestexte: 20. August 1995. Berlin. Berlin-Verl. Spitz. 1995. 107 S.. ROW-Schriftenreihe ; 11.
ISBN 3-87061536-2

A Magyar Köztársaság bíróságai és bírái
Baranyó, György
Budapest. HVG-ORAC Lap- és Könyvk.. 2000. 588 S..
ISBN 963-920362-9