A magyar, finn és észt belsÍo keletkezésÍu keresztnevek
Haik, Rometsch
Budapest. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 1983. 62 S.. Magyar névtani dolgozatok ; 53.
ISBN 963-461-799-9

A magyar fizikai szaknyelv fejlÍodése: a fizikai tudományok hazai irodalmának története 1867-ig
Batta, István
Piliscsaba. Mati. 1999. 115 S.. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 10.
ISBN 963-03-8840-5

A magyar flóra es vegetáció rendszertani-növényföldrajzi: Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségü (száras) növényeinck rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése
Soó, Reszö ; Priszter, Szaniszló
Budapest. Akad.Kiadó.

¬A¬ Magyar flóra és vegetáció: rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve ; Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségü (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai - növényföldrajzi jellemzése
Rezsö, Soó
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1964.

A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve
Soó, Rezsö
Budapest. Akad. Kiadó.

A magyar flóra és vegetáció rendzertani-növényföldrajzi kézikönyve
Soó, RezsÍo ; Priszter, Szaniszló
Budapest. Akadémiai Kiadó.
ISBN 963-05-2130-X

A magyar fémpénzek feliratai és címerei
Soós, Ferenc
[Budapest]. Argumentum Kiadó. 1998. 297 p..
ISBN 963-446-067-4

A magyar földmérés és térképészet története
Joó, István ; Raum, Frigyes
Budapest. Földmeresi es Távérzékelési Intézet. 1990.
ISBN 963-8081-19-8

A magyar földrajzi táraság tisztikáranak és tagjainak nevjegyzeke ...
Budapest, . 1885-1909. 7 v..

A magyar föld szentjei
Török, József
[Budapest]. Tulipán. 1991. 175 p..
ISBN 963-7953-01-9

¬A¬ magyar földtan Øs rokon tudomÆnyok irodalmÆnak jegyzØke ...

A Colour atlas of mountain medicine
Ortutay, Gyula [Hrsg.]
London. Wolfe. 1991. 223 S..
ISBN 0-7234-0965-X (: £ 50.00)

A magyar folklór
Gyula, Ortutay
Budapest. Tankönyvkiadó. 1979. 590 S..
ISBN 963-17-3584-2

A magyar folklór
Voigt, Vilmos
Budapest. Osiris K.. 1998. 651 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-341-6

A magyar fÍonév paradigmatikus rendszere: (leírás és automatikus szintézis)
Papp, Ferenc
Budapest. Akad. Kiadó. 1975. 327 S..
ISBN 963-05-0570-3

A magyar fordulatok története
Brenner, Domokos
Budapest. Osiris K.. 2003. 243 S..
ISBN 963-389-524-3

¬A¬ magyar formulamesék katalógusa: AaTh 2000 - 2399
Kovács, Ágnes ; Benedek, Katalin
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1990. 460 S.. Magyar népmesekatalógus ; 9.
ISBN 963-7762-71-x

A magyar forradalom eszméi: eltiprásuk és gyÍozelmük (1956 - 1999)
Király, Béla
Budapest. Atlanti Kutató és K. Társ.-Alapítvány. 2001. 561 S..
ISBN 963-00-7226-2

A magyar forradalom politikai története, 1847 - 1849
Irányi, Dániel ; Chassin, Charles-Louis
[Zuerst erschienen:] Paris, 1859 - 1860. Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1989.
ISBN 963-15-3851-6

A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben
Balázs, Andrea
Budapest. Ister. 1998. 155 S.. Prizma.
ISBN 963-85870-2-4

A magyar fotókritika története 1839-1945
Albertini, Béla
Budapest. Múzsák KözmÍuvelÍodési Kiadó. 1987. 255 S.. Kép-Mozgókép-Kultúra.
ISBN 963-564-144-3

¬A¬ Magyar Fotogrammetria Társaság évkönyve
Budapest. 1931.

A magyar frazeológiai kutatások története
Nagy, Gábor O.
Budapest. 1977. 98 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 95.
ISBN 963-05-1340-4

¬A¬ magyar front
Kállai, Gyula
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1984. 330 S. : Ill..
ISBN 963-09-2407-2

A magyar függetlenségi mozgalom, 1936-1945
Kállai, Gyula
6. kiad. Budapest. 1978. 557 S..
ISBN 963-270-692-7

A magyar függetlenség jelképe: Békés megye 2002. évi ünnepi Kossuth-Konferenciájának elÍoadásai
Erdész, Ádám
Gyula. Békés Megyei Levéltár. 2002. 118 S..
ISBN 963-7239-42-1

A magyar ágazati kapcsolati mérlegek és összeállitásuk statisztikai alapjai - Hungarian Input-output tables and the statistical basis of their compilation
Lukács, Ottó
1961.

A MAGYAR GAZDASAGI REFORM UTJA / BEREND T. IVAN
Berend, T. Ivan
BUDAPEST. KOEZGAZDASAGI ES JOGI KOENYVKIADO. 1988. 447 S..

¬A¬ magyar gazdaság fejlesztési útjairól
Böröczfy, Ferenc
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 306 S.. Vélemények - viták.
ISBN 963-09-1654-1

A magyar gazdaságfejlÍodés új útjai
Polgár, József
Budapest. Püski. 1996. 180 S..
ISBN 963-904004-5

A magyar gazdaság helyzete és a reformelgondolások
Borgosné Lendvai, Mária
Budapest. 1990. 128 S.. A Tudományos IsmeretterjesztÍo Társulat Közgazdasági Választmányának kiadványa.
ISBN 963-412-375-9

A magyar gazdasági reform és az átalakítás folyamata a Szovjetunióban: a Magyar Szovjet Közgazdász Vegyesbizottság Tallinni konferenciájának anyaga 1987. november 29 - december 4.
[Budapest]. Kossuth Könyvk.. 1987. 213 S..

A magyar gazdasági reform útja
Berend, Tibor Iván
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1988. 447 S..
ISBN 963-221-995-3

A magyar gazdaságirányítás joga
Kálmán, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1982. 382 p..
ISBN 963-221-182-0 : 60.00Ft

A magyar gazdaságirányításról
Böröczfy, Ferenc
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1983. Vélemények, viták.
ISBN 963-09-2134-0

A magyar gazdaság megújulása-nyugati szemmel
Hieronymi, Ottó
Budapest. HVG. 1990. 134 S..
ISBN 963-02-7997-5

A magyar gazdaság negyven éve
Nyitrai, Ferencné
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1985. 385 S..
ISBN 963-09-2570-2

A magyar gazdaság nemzetközi összehasonlításban: 1965 - 1985
Nyitrai, Ferencné
Budapest. 1989. 109 S.. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete mÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-7700-68-4

A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944
Dombrády, Lóránd
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 291 S..
ISBN 963-05-2279-9

A magyar gazdaság és a világgazdaság
Pásztor, Sára
Budapest. 1980. 88 S.. Közgazdasági Füzetek, Tudományos IsmeretterjesztÍo Társulat.
ISBN 963-411-595-0

A magyar gazdaság és gazdaságvédelem idÍoszerÍu kérdései: konferencia és vitafórum, 1996. június 13.
[Budapest]. GTT Gazdálkodási Tudományos Társaság. 1996. 54 S..
ISBN 963-04-7280-5

A magyar gazdaság és társadalom a hetvenes években
Nyitrai, Ferencné
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1981. 291 S..
ISBN 963-09-1829-3

A magyar gazdaság szerkezete 1989 - 1995
Nyitrai, Ferencné
Budapest. 1996. 81 S. : graph. Darst.
ISBN 963-215-117-8

A "Magyar gazdaságtörténelmi Szemle" repertóriuma, 1894-1906
Hernádi, László Mihály
Budapest. (Statisztikai Kiadó Váll.). 1982. 260 S..
ISBN 963-340-357-X

¬A¬ Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle történetéhez
Izsépi, Edit
Budapest. 1970. S. 1078 - 1103. ¬A¬ Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 33.

A magyar gazdaság vargabetÍuje
Barat, Mária [Bearb.]
Budapest. Aula K.. 1994. 546 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 963-503-003-7

¬A¬ magyar gazdaság versenyképessége az Európai Unióban
Szabó, László <1>
2003.

A magyar gazdaság várható jövÍoje 2010-ig
Hoós, János
Budapest. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, JövÍokutatás Tanszék. 1996. 19, [8] S. : graph. Darst. JövÍotanulmányok ; 10.
ISBN 963-503-131-9

A Magyar grafika és a papíripar évkönyve.
[Budapest, . Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dolgozóinak Szakszervezete]. [n.d.]. v..

A magyar gyermekkönyv: 1527 - 1979
Csulák, Mihály
Budapest. Magyar Könyvkiadók u.a.. 1979. 24 S. : Ill..
ISBN 963-70-0219-7

A magyar gyermektanulmányi mozgalom története
Deák, Gábor
[Budapest]. FÍovárosi Pedag. Int. [u.a.]. 2000.

A magyar gyermektanulmányi mozgalom története / Deák Gábor.
Deák, Gábor.
[Budapest]. Fîovárosi Pedagógiai Intézet. 2000-. v. <1 > ;.

A magyar gyermekvédelem története (1867 - 1991)
Gergely, Ferenc
Budapest. Püski. 1997. 274 S..
ISBN 963-904053-3

A magyar gyermekvers
Bognár, Tas
FelsÍooktatási tankönyv. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 2001. 316 S..
ISBN 963-19-1249-3

¬A¬ Magyar gyógyszerészeti társaság, gyógyszerkutatási szakosztálya és Hajdú-Bihar megyei szervezete által rendezett gyógyszerkutatási konferencian elhangzott elöadások: Debrecen, 1972
Budapest. Ifjúsági lapkiadó vállalat. 1974. 96 S. ; 8-o. Acta pharmaceutica Hungarica ; 44, Suppl..

A Magyar Gyógyszerészet kepes Reklámtörténete 1945-IG
Szarvasházi, Judit ; Grabarits, István
Budapest. Galenus. 1999. 121 S..
ISBN 963-03-8363-2

A magyar gyógyszerészet képes reklámtorténete 1945-ig
Budapest . Galenus Lapkiadó KFT. 1999.

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: a GYOSZ kiépítése és tevékenysége 1902-tÍol 1948-ig
Szita, Szabolcs
[Budapest]. Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége. 1996. 217 S.. MGYOSZ-könyvek ; 1.
ISBN 963-04-7520-0

A magyar hadigazdaság a második Világháború idején
Dombrády, Lóránd
Budapest. Petit Real K.. 2003. 474 S..
ISBN 963-926722-8

¬A¬ magyar hadikommunizmus
Lengyel, Gyula
1968.

A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben
Zakar, Péter
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 1999. 191 S.. METEM könyvek ; 23.
ISBN 963-8472-39-1

A magyar hadtörténelem évszázadai
Király, Béla K.
Budapest. Atlanti Kutató és K. Közalapítvány. 2003. 462 S..
ISBN 963-206-458-5

A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
Elekfi, László
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1992. 112 p.. Linguistica : Series A, Studia et dissertationes ; 10.
ISBN 963-8461-62-4 : 150.00Ft

A magyar hangosfilm hét évtizede 1931 - 2000: Hyppolittól Werckmeisterig
Kelecsényi, László
Budapest. Palatinus. 2003. 314 S..
ISBN 963-938091-1

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (-1970)
Bolla, Kálmán ; Molnár, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 231 S..
ISBN 963-05-1136-3

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971 - 1995.
Bolla, Kálmán
Budapest. ELTE Fonetikai Tanszék. 1996. 68 S.. Egyetemi fonetikai füzetek ; 17.
ISBN 963-462-834-6

A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése
Farkas, Vilmos
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 87 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 111.
ISBN 963-05-3004-X

A magyar határÍorség a rendszerváltás folyamatában: tanulmány
Bakondi, György
Budapest. BM Kiadó. 1993. 178 S.. A társadalom és a rendészeti szervek.
ISBN 963-7703-79-9

¬A¬ magyar hazugságmesék katalógusa: AaTh 1875 - 1999
Kovács, Ágnes ; Benedek, Katalin
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1989. 278 S. : Kt.. Magyar népmesekatalógus ; 8.
ISBN 963-7762-60-4

A magyar helyesbeszédért
Bolla, Kálmán
Budapest. ELTE Fonetikai Tanszéke. 2002. 112 S.. Egyetemi fonetikai füzetek ; 33.
ISBN 963-463-551-2

A magyar helyesírás szabályai
11. kiadás, 11. lenyomat. Budapest. Kiado. 1999. 428 S..
ISBN 963-05-6810-1

A magyar helyesírás szabályai
11. k., 9. (változatlan lenyomat). Budapest. Akad. K.. 1987. 388 S..
ISBN 963-05-4555-1

A magyar helyesírás szabályai
Német, Anikó
Legújabb, 1997-es kiad., regiszteres változat. [Budapest]. Merényi. 1997. 297 S..
ISBN 963-698-057-8

A magyar helyesírás szabályai
10. kiad., 23. (a 22-hez képest változatlan) lenyomat. Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 272 S..
ISBN 963-05-3305-7

A magyar helyesírás szabályai
11. kiad., 12. (szótári anyagában bÍov.) lenyomat. Budapest. Akad. K.. 2000. 478 S..
ISBN 963-05-7735-6

A magyar heroikus regény története
May, István
Budapest. Akad. K.. 1985. 180 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 112.
ISBN 963-05-3827-X

A magyar hexameter és a magyar disztichon: a magyar hexameter ; költemények, eposzok I., eposzok II. ; a magyar disztichon
Szuromi, Lajos
Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 1997. 351 p.. Magyar felsÍooktatás könyvek ; 5.
ISBN 963-18-8281-0

A magyar hidrobiológia idÍoszerÍu kérdései az ezredfordulón
Bíró, Péter
Budapest. 2001. S. 301 - 516. Hidrológiai közlöny ; 81,5/6.
ISBN 963-04-0027-8

A magyar historizmus
Budapest . Corvina .

¬A¬ magyar hivatali írásbeliség fejlÍodése: 1181 - 1981
Kállay, István
Budapest. ELTE. Magyar herold ; ....

¬A¬ magyar hivatalos helységnévadás
MezÍö, András
Budapest. Akadémiai K.. 1982. 406 S.. Nyelvészeti tanulmányok ; 22.
ISBN 963-05-2608-5

A magyar hivatalos helységnévadás
MezÍo, András
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 407 S.. Nyelvészeti tanulmányok ; 22.
ISBN 963-05-2608-5

A magyar Hivatalos Közlöny 150 éve: [1848 - 1998 június 8.]
Kiss, Elemér
Budapest. Magyar Hivatalos Közlönyk.. 1998. 235, [3] S..
ISBN 963-7270-78-7

A magyar hivatalos statisztika törvényes szabályozása a szocialista statisztika korszakában
Horváth, Róbert
1980.

¬A¬ magyar Holocaust
Braham, Randolph L.
Budapest u.a.. Gondolat u.a..
ISBN 963-282-189-0

A magyar honalapítás
Bartha, Antal
Budapest. Tankönyvkiadó. 1987. 140 S.. Pallasz Könyvek.
ISBN 963-18-0422-4

A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei
Wolf, Mária
Miskolc. Magyar Honfoglalás 895 - 1995 Tokaj Alapítvány. 1996. 347 S..
ISBN 963-04-6278-8

A magyar honfoglalás kútfÍoi: a honfoglalás ezredéves emlékére
Pauler, Gyula ; Szilágyi, Sándor
Repr. [d. Ausg.] Budapest 1900. Budapest. Nap Kiadó. 1995. VIII, 892 S..
ISBN 963-8116-04-8

A magyar honfoglalásról szóló történelmi trilógia
BenkÍo, László
Kistarcsa. STB K.. 2004.
ISBN 963-944476-6

A magyar honfoglalás és elÍozmányei
Erdélyi, István
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2002. 185 S.. Mundus kiado.
ISBN 963-8033-37-1

A magyar honfoglalás és elÍozményei
Erdélyi, István
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1986. 172 S.. NépszerÍu történelem.
ISBN 963-09-3019-6

A magyarhoni örmény családok genealogiája, tekintettel ezeknek egymás között levÍo rokonságára, s a vezeték-és keresztnevek etymologiai értelmére: eredeti, kiadatlan kútforrások felhasználásával
Szongott, Kristóf
[Repr. der Ausg.] Szamosújvárt 1898. [Budapest]. XI. Kerületi Örmény Önkormányzat [u.a.]. 1995. 226 S..
ISBN 963-03-3999-4

A magyar honvédség a második világháborúban
Gosztony, Peter
2., átd. k. Budapest. Európa Könyvk.. 1995. 420 S..
ISBN 963-07-5764-8

¬A¬ Magyar Honvédség a második világháborúban
Gosztonyi, Péter
Róma. Katolikus Szemle. 1986. 495 S. : Ill..

A magyar honvédség a második világháborúban
Gosztonyi, Péter
2. kiadása. Budapest. Európa Könyvkiadó. 1992. 420 S..
ISBN 963-07-5386-3

A magyar honvédség a második világháborúban
Ungváry, Krisztián
Jav. utánnyomás. Budapest. Osiris K.. 2004. 604 S..
ISBN 963-389-685-1

A magyar honvédség újjászervezése: (1945)
Kis, András
Budapest. Zrínyi K.. 1995. 225 S..
ISBN 963-327-253-X

A magyar-horvát államközösség alkotmány- és jogtörténete
Heka, László
Szeged. Bába Kiadó. 2004. 268 S..
ISBN 963-9347-62-5

A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága
Hadrovics, László
Budapest. Akad. Kiadó. 1994. 145 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 138.
ISBN 963-05-6718-0

A Magyar huszár
Kelenik, József ; Zachar, József
UAEM IMSS Coediciones ; 16.
ISBN 968-835134-2

¬A¬ magyar házassági jog: 1894. évi XXXI. törvényczikk
Raffay, Ferencz
Budapest. Grill [u.a.]. 1902. 294 S..

A magyar háztartások gazdálkodási Modellje
Hoffmann, Istvánné
Budapest. 1977. 355 S..
ISBN 963-220-420-4

A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között
Árvai, Zsófia ; Menczel, Péter
Budapest. 2000. 47 S.. MNB füzetek ; 2000,8.
ISBN 963-9057-81-9

¬A¬ Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága ... NagygyÍulése: elÍoadáskivonatok
Budapest. 1966.

A magyar idÍoszaki kiadványok egyedi repertóriumai: annotált bibliográfia
Kertész, Gyula
2. átdolgozott, bÍovített kiadás. Budapest. Országos Széchenyi Könyvtár [u.a.]. 1990. 415 S..
ISBN 963-201-307-7

A magyar ifjúság a nyolcvanas években
Ancsel, Éva [Mitarb.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1984. 263 S..
ISBN 963-09-2424-2

A magyar ifjúsági mozgalom negyven éve
Eperjesi, László
Népszava. (Népszava lap- és könyvkiadó). 1985. 127 S..
ISBN 963-322-190-0

A magyar ifjúsági mozgalom története
Budapest. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó.
ISBN 963-422-368-0

A magyar ifjúság szomatikus állapota: tanulmányok
Csillag, Béla
Eger. EKTF Líceum K.. 1997. 199 S..
ISBN 963-7752-53-6

A magyar igekötÍok állományi vizsgálata
Jakab, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 106 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 91.
ISBN 963-05-0965-2 : 22.00Ft

A magyar igekötÍo szófajtani útja
Jakab, István
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 73 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 112.
ISBN 963-05-3005-8

A magyar igeragozás története
Bárczi, Géza
1. k. Budapest. Akad. K.. 1990. 76 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 130.
ISBN 963-05-5599-9

A magyar igetípusok: (háttertanulmány egy készülÍo magyar nyelvtanhoz)
Pomozi, Péter
Budapest. 1996. 18 S.. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv- és a hungarológia körébÍol ; 34.
ISBN 963-463-065-0

A magyar ipar fejlÍodése az ezredfordulóig
Kapolyi, László
Budapest. Népszava. 1986. 116 S.. Fórum.
ISBN 963-322-478-0

A Magyar iparmîuvészet az ezredfordulón
Dvorszky, Hedvig N.
Budapest. Magyar Mîuvészeti Akadémia Alapítvány,. 2003.. 267 p..

A magyar ipar területi folyamatai, 1945 - 2000
Barta, Györgyi
Budapest [u.a.]. Dialóg Campus K.. 2002. 272 S.. Dialóg Campus szakkönyvek.
ISBN 963-931019-0

A magyar ipar versenyképessége nemzetközi összehasonlításban: a termelékenység fÍobb tényezÍoi, növelésének lehetÍoségei és korlátai
Hamar, Judit
Budapest. 1995. 67 S.. KOPINT-DATORG mÍuhelytanulmányok ; 18.
ISBN 963-7275-13-4

A magyar irodalmi kánon a XIX. században
Takáts, József
Budapest. Kijárat K. 2000. 210 S..
ISBN 963-913656-5

A Magyar irodalmi lexikon
Budapest. Kassák,. 1993.. 877 p..

A magyar irodalmi népiesség Faluditól PetÍofiig
Horváth, János
2. kiad. Budapest. 1978. 400 S..
ISBN 963-05-1677-2

A magyar irodalmi nyelv Pázmánytól napjainkig
Éder, Zoltán
Budapest. ELTE. 1986. 50 S..
ISBN 963-564-207-5

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései
Szathmári, István
Székesfehérvár. Kodolányi János FÍoisk.. 2001. 104 S.. Kodolányi füzetek ; 9.
ISBN 963-00-5595-3

A magyar irodalom
Simon, István
2., bÍov. kiad. Budapest. 1979. 772 S..
ISBN 963-280-718-9

A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig
Vajda, Gábor
Budapest. Bereményi Könyvkiadó. 1995. 201 S.. Irodalomtörténeti kismonográfiák ; 2.
ISBN 963-8182-10-5

A magyar irodalom arcképcsarnoka
Hegedüs, Géza
2. kiad. Budapest. Trezor Kiadó. 1993.
ISBN 963-7685-31-6

A magyar irodalom arcképcsarnoka
Szilágyi, Ferenc V.
Budapest. Anno K.. 2003. 198 S..
ISBN 963-375-287-6

A magyar irodalom bibliográfiája: 1961 - 1965
Kozocsa, Sándor
Budapest. Gondolat. 1978.
ISBN 963-280-369-8

<<A>> magyar irodalom fejlîodÐestörtÐenete
HorvÐath, JÐanos
Budapest . AkadÐemiai KiadÐo. 1980. 372 S..