Amagos
Kizer, Gabriela
1. ed.. Caracas. Monte Avila Ed. Latinoamericana. 2000. 88 S.. Colección Las formas del fuego : Poesía.
ISBN 980-011115-8

A magpie life: growing a writer
Bowering, George
Toronto, Ontario. Key Porter Books. 2001. 224 p..
ISBN 1-552-63348-9

Amagqirha: religion, magic and medicine in Transkei
Broster, Joan A. ; Bourn, Herbert C.
Cape Town. Via Afrika Limited. 1981. 126 S..
ISBN 0-7994-0640-6

"Amagram"
Amble
Oslo . 1942. 155 s..

Dasama graÖmtha sÅahiba jÅi: saiÖmcÅi pahilÅi ; pada cheda te prayÅahÅaÖm sahita
Gobind Singh <Guru>
AÖmmritasara. JavÅahar SiÖmgha KripÅala SiÖmgha. 1979. 716 S..

A.M.A. Group, Alfonso Mercurio Associates: the space of modernity
Mercurio, Alfonso ; Pisani, Mario
Milano. Arca Ed.. 2002. 139 S..
ISBN 88-7838-119-5 : EUR 31.50

Amaguaña profundo
Vallejo Villacís, Gustavo
1. ed.. Quito. Centro de Desarrollo Social. 1995. 79 S.. Colección Ecuador adentro.
ISBN 9978-82728-6

AMA Guidelines for adole 1998
Elster, Arthur B. ; Kuznets, Naomi J.
32 S. : graph. Darst.. Discussion paper / IZA ; 20.

AMA Guidelines for adolescent preventive services: (GAPS) ; recommendations and rationale
Elster, Arthur B. ; Kuznets, Naomi J.
Baltimore (u.a.). Williams & Wilkins. 1994. XXXVIII, 191 S. : graph. Darst..
ISBN 0-683-02798-0

AMA guidelines for adolescent preventive services (GAPS): recommendations and rationale
Elster, Arthur B. ; Kuznets, Naomi J.
Baltimore. Williams & Wilkins,. c1994.. xxxviii, 191 p..

A magunk útján: a Jászok Egyesülete és "A Jászságért" Alapítvány elsÍo tíz éve, 1990 - 1999
Dobos, László
Budapest. A Jászságért Alapítvány. 2000. 115 S..
ISBN 963-03-7386-6

¬A¬ magvetÍo nyomában: Móricz Zsigmondról
Szabó, István B. ; Móricz, Zsigmond
Budapest. Anonymus Kiadó. 1993. 153 S..
ISBN 963-7966-12-9

A magy.: Kir. távirászati rendeletek tára
Budapest, . 1886-. v..

¬A¬ Magyar: [CD]
Avenches. JHM Records. 2001. 1 CD.

A magyar agrárgazdaság a rendszerváltástól az Európai Unióig
Kapronczai, István
Budapest. Szaktudás K. Ház. 2003. 147 S..
ISBN 963-955316-6

A magyar agrárgazdaság az ezredfordulón
Németi, László
Budapest. Szaktudás K. Ház Rt.. 2003. 201 S..
ISBN 963-942273-8

A magyar agrárgazdaság EU-csatlakozási stratégiája
Vajda, László
Budapest. Agroinform. 1997. 56 S.. FM EU-integrációs sorozat ; 1.
ISBN 963-502-647-1

A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai
Glatz, Ferenc
Budapest. MTA. 1997. 203 p.. Magyarország az ezredfordulón - stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián : II, Az agrárium helyzete és jövÍoje.
ISBN 963-508-022-0

A magyar agrárjogi szabályozás jellege és kritikai elemzése (Tanulmány és vita)
Prugberger, Tamás
Budapest. 1983. 52 S.. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények ; 177.
ISBN 0133-4905

A magyar agrárkülpiacokra ható világgazdasági tényezÍok (válságok, liberalizáció, nemzetközi egyezmények) alakulása
Kartali, János
Budapest. AKII. 2000. 112 S.. Agrárgazdasági tanulmányok ; 2000,7.
ISBN 963-491-425-X

A magyar agrár- és élelmiszeripari export piaci és termékszerkezete, 1991 - 1996
Wagner, Hartmut
Budapest. AKII. 1998. 72 S.. Agrárgazdasági tanulmányok; 1998,1.
ISBN 963-491-364-4

A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig
Gunst, Péter
1., magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Napvilág K.. 1998. 437 S..
ISBN 963-908223-6

A Magyar Akadémia körül
Széchenyi, István
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1981. 70 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-271-433-4

A magyar aktivizmus mÍuvészete, 1915-1927
Szabó, Júlia
[Budapest]. Corvina. 1981. 247 S..
ISBN 963-13-0912-6

¬A¬ magyar aktivizmus története
Szabó, Júlia
Budapest. Akad. Kiadó. 1971. 90, [22] S.. Müvészettorténeti füzetek ; 3.

A magyar Ðallam-Ðes az egyhÐazak jogi kapcsolatainak kialakulÐasa Ðes gyakorlata a Horthy-korszakban.
Csizmadia, Andor
Budapest, . AkadÐemiai KiadÐo,. 1966.. 442 p..

A Magyar Ðallami levÐeltÐarak fondjegyzÐeke.
Budapest, . LevÐeltÐarak OrszÐagos Központja,. 1959-<1980 >. v. <1-3 > ;.

¬A¬ magyar allatmesék katalógusa: AaTh 1 - 299
Kovács, Ágnes ; Benedek, Katalin
2. jav., bÍov. kiad.. Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1987. 302 S.. Magyar népmesekatalógus ; 1.
ISBN 963-7762-22-1

A magyar aluminiumipar és a szocialista nemzetközi munkamegosztás: -mit russ. und engl. Résumé: The Hungarian aluminium industry and the socialist international division of labour
Dobos, György ; Timár, Vilmos
1963.

A magyar alumíniumipar története életrajzokban
Köves, Elemér
Székesfehérvár. Magyar Alumíniumipari Múzeum. 1999. 280 S..
ISBN 963-03-7442-0

A magyar anekdotakincs: válogatás
Tóth, Béla ; Szalay, Károly [Hrsg.]
Budapest. Gondolat. 1986. 311 S..
ISBN 963-281-632-3

<<A>> magyar anekdotakincs
Tóth, Béla
Budapest . Singer és Wolfner. 1898-1903. 1-.

A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom: kislexikon
Liptai, Ervin ; Liptai, Ervin [Hrsg.]
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1987. 373 S..
ISBN 963-09-3106-0

A magyar antropológia története a kezdettÍol napjainkig
Farkas, László Gyula ; DezsÍo, Gyula
Szeged. JATE Press. 1994. 123 p., [15] p. of leaves.
ISBN 963-482-044-1

<<A>> magyar apokalipszis: töprengÐesek a mÐasodik magyar hadsereg doni LosszeomlÐasÐarÐol kÐeszülîo dokumentumfilm anyaggyüjtÐese közben
CsoÐori, SÐandor
New York, N.Y. . [Püski-Covin]. 1980. 31 S..

A magyar arpolitika: a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem speciális kollégium hallgatói részére
Csikós-Nagy, Béla
Budapest. Kossuth Kvk.. 1982. 144 S..
ISBN 963-09-2166-9

A magyar art deco
Vadas
Budapest . Corvina .

A magyar avantgárd irodalom (1915 - 1930) olvasókönyve: kommentált szöveggyÍujtemény
Deréky, Pál
[Budapest]. Argumentum K.. 1998. 334 S..
ISBN 963-446-074-7

A Magyar bankközi piac rendszerkockázati vonatkozásai
Lublóy, Ágnes
Budapest. MNB. 2004. 46 S.. MNB füzetek ; 2004,18.
ISBN 963-9383-54-6

¬A¬ magyar bankrendszer csatlakozása az Európai Unióhoz
Várhegyi, Éva
2002.

A magyar bankrendszer konszolidációja és jelenlegi helyzete
Balassa, Ákos
Budapest. 1996. 105 S.. MNB mÍuhelytanulmányok ; 10.
ISBN 963-7103-89-9

¬A¬ magyar baromfitenyésztés gazdasagföldrajzi képe 1945-ben: Résumé: Wirtschaftsgeographische Übersicht der ungarischen
Cravero, Róbert
1957.

A magyar beszéd dallama
Fónagy, Iván ; Magdics, Klára
1967.

¬A¬ magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai
Varga, László
1. k.. Budapest. Akad. K.. 1993. 131 S. : graph. Darst.. Nyelvtudományi értekezések ; 135.
ISBN 963-05-6275-8

A magyar beszédhangok akusztikus jellemzÍoi
Bolla, Kálmán
Budapest. 1994. 90 S.. Egyetemi fonetikai füzetek ; 13.
ISBN 963-462-830-3

A magyar beszédhangok atlasza
Molnár, József
5. kiadás. Budapest. Tankönyvk.. 1986. 88 S..
ISBN 963-17-9653-1

A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikája
T. Molnár, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 183, [1] p..
ISBN 963-05-6526-9 : 193.00Ft

A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítÍo elemeinek szerkezete és szintézise: a számítógépes beszédelÍoállítás néhány kérdése
Olaszy, Gábor
Budapest. Akad. Kiadó. 1985. 170 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 121.
ISBN 963-05-3682-X

A magyar biblia hÍoskora: a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig
Kiss, Margita
Újvidék. Jugoszláviai Magyar MÍuvelÍodési. 1999. 214 S.. A Jugoszláviai Magyar MÍuvelÍodési Táraság kiskönyvtára : MÍuvelÍodés- és helytörténet ; 8.
ISBN 86-82043-60-2

A magyar biblia évszázadai
Bottyán, János
Budapest. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1982. 206 S.,68 S.Abb.
ISBN 963-300-072-6

A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1958 - 1960
Ferenczyné Wendelin, Lidia ; Fügedi, Péterné ; Somogyi, Andrásné
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1963. 420 S..

A magyar Biedermeier
Zolnai, Béla
[Faks. d. Ausg.] Budapest 1940. Budapest. Franklin-Társulat. 1993. 198 S..
ISBN 963-346-056-5

<<A>> Magyar Biológiai Kutató Intézet (I. Osztályának) munkái: az "Archivum Balatonicum" új folyama
Tihany . 1928-.

A magyar biologiai kutatóintézet munkái: Szerkesztik: Entz Géza és Verzár Frigges. Arbeiten des ungarischen biologischen Forschungsinstitutes
Entz, Géza
Tihany. Magyar biologiai kutató intézet. 1930 -. Archivum Balatonicum. 3-.

<<A>> Magyar BiolÐogiai KutatÐo IntÐezet (I. OsztÐalyÐanak) munkÐai: az "Archivum Balatonicum" Ðuj folyama
Tihany . 1928-.

A Magyar Birodalom vagy Magyarország s részeinek cimerei
Ivánfi, Ede
[Repr. d. Ausg.] Pest 1869. Budapest. Maecenas. 1989. 158 S., 8 Taf., 1 Beil.
ISBN 963-7425-16-0

A magyar bélyegek kézikönyve
Surányi, László ; Visnyovszki, Gábor
Budapest. Gondolat. 1986. 551 p., viii p. of plates.
ISBN 963-281-692-7 : 235.00Ft

A magyar bélyeg története: a kezdetektÍol a 19. század végéig
Horvátth, Károly
[Budapest]. Pallas Stúdió. 2001. [60] p.. Pallas könyvek.
ISBN 963-920744-6

A Magyar Bányapénzek és Bárcák Irodalma
Zombori, Lajos
Budapest. 2000. 40 S..
ISBN 963-640-420-8

A Magyar borexport változásai: általános és sajátos válságjegyek
Kartali, János
Budapest. 1987. 44 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet ; 1988,3.
ISBN 963-491-265-6

A magyar bortermelÍo lelki alkata: történelmi tanulmány
SzekfÍu, Gyula ; Kupa, László
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi K.. 2002. 123 S.. Mundus : Magyar mÍuvelÍodéstörténet.
ISBN 963-8033-92-4

A magyar bor útja: a kezdetektÍol napjainkig
Ambrus, Lajos ; Csoma, Zsigmond ; Somlósi, Lajos
Szombathely. B.K.L. K.. 2003. 230 S..
ISBN 963-86193-9-2

A magyar borvidékek ékessége Villány
Laposa, József ; Dékány, Tibor ; Varga, Lászlóné [Übers.]
Budapest. Ex Horto. 1993. 111 S..
ISBN 963-8185-27-9 (Pp.)

¬A¬ Magyar-Bosnyák és Keleti Gazdasági Központ közleményei
Budapest. Pallas. 1917.

A magyar bírósági rendszer története
Stipta, István
Debrecen. Dup. 1997. 211 S..
ISBN 963-04-9197-4

A magyar bírósági rendszer története
Stipta, István
München. Beck. 1974. xi, 294 p., [6] leaves of plates. Repräsentation und Parlamentarismus in Bayern vom 13. bis zum 20. Jahrhundert ; Bd. 1.
ISBN 3-406-03345-8 : DM48.00

A magyar bútor 100 éve: típus és modernizáció
Vadas, József
Budapest. Fortuna. 1992. 198 p..
ISBN 963-7790-48-9

¬A¬ magyar burzsoÆ igazsÆgszolgÆltatÆsi szervezet kialakulÆsa, 1867-1875
MÆthØ, GÆbor
Budapest. Akad. Kiadð. 1982. 239 S..
ISBN 963-05-2716-2

A magyar capitoliumon: PethÍo Sándor válogatott publicisztikája
PethÍo, Sándor ; Závodszky, Géza
1., magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akad. K.. 2005. 959 S..
ISBN 963-05-8166-3

A magyar címer története
Laszlovszky, József
Budapest. Pytheas. 1989. 40 S..
ISBN 963-500-980-1

A magyar családi hitbizomány
Katona, Mór
Budapest. Franklin-Társulat. 1894. 392 S..

A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között
Marosvári, Attila
Budapest. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társága. 2004. 419 S.. Nyelv és lélek könyvek.

A magyar cserkészet története, 1910 - 1948
Gergely, Ferenc
Budapest. Göncöl Kiadó. 1989. 396 S..
ISBN 963-02-5760-2

A magyar csödjog kézikönyve
Juhász, László
Budapest ; Pécs. Dialóg Campus Kiadó. 2003. 414 S..
ISBN 963-931061-1

¬A¬ Magyar Demokrata Fórum programja
Antall, József ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Font. 1989. 162 S..

A magyar demokratikus munkásmozgalom rövid története, 1919 - 1944
Vass, Vilmos ; Ruzsa, Ágnes
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 1999. 159 S..
ISBN 963-902848-7

A magyar diákok szabadságfrontja
Kiss, Sándor M. ; Vitányi, Iván
1983. 272 S..
ISBN 963-521-062-0

A magyar dilemma: elÍoadások, tanulmányok, beszédek, interjúk 2002 - 2004
Markos, Béla
Csíkszereda. Pallas-Akad. Könyvk.. 2004. 339 S..
ISBN 973-665056-1

A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948 - 1956
Izsák, Lajos
1. kiad. Budapest. Napvilág Kiadó. 1998. 524 S..
ISBN 963-908202-3

A Magyar Dolgozók Pártja munkáspolitikájának néhány kérdése a Központi VezetÍoség 1953
Habuda, Miklós
1980.

A magyar dráma
Szalay, Lajos ; Sümegi, György
[Vác]. Nalors. 1996. 65 S..
ISBN 963-85114-0-0

A magyar díszítés alapformái
Tóth, István ; Bálint, István János
Budapest. M. Ház. 2000. 223, [3] S.. Magyar Ház könyvek ; 20.
ISBN 963-86089-1-9

A magyar Duna-tengerhajózás regénye
Katona, Miklós
Salgótarján. Pat-Press Bt.. 2001. 269 p..
ISBN 963-00-5463-9

A magyar egészségügy 40 [negyven] éve
Budapest. 1985. 67 S. : graph. Darst.
ISBN 963-340-773-7

A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században
Bartalus, István
Pest. Eggenberger. 1869. 184 S. m. Not..

A magyar egyház évezrede
Török, József ; Legeza, László
Budapest. Mikes K. [u.a.]. 2000. 176, [96] S..
ISBN 963-8130-29-6

A magyar elit természetérÍol: (Konferencia az ElitrÍol - Budapest, 1996)
Müller, Rolf
Debrecen. Kossuth Egyetemi K.. 1998. 87 S..
ISBN 963-472-322-5

A magyar ember: a Kárpát-medencei magyarság ember-története
Kiszely, István
Budapest. Püski. 2004.
ISBN 963-959201-3

A magyar ember és a zombi: drámás történetek
SzÍocs, Géza ; Somogyi, GyÍozÍo
Budapest. Kortárs. 2003. 403 S..
ISBN 963-929782-8

A magyar emigráció életrajza: 1945 - 1985
Borbándi, Gyula
[Bern]. Európai protestáns magyar Szabadegyetem. 1985. 510 S..
ISBN 3-85421-015-9

A magyar emigráció mozgalmai
Arany, László
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1983. 106 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-0094-8

¬A¬ magyar emigráns irodalom lexikona
Nagy, Csaba
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia ¬[u.a.]¬.
ISBN 963-7412-30-1

A magyar erdÍogazdálkodás története: Középkor
CsÍore, Pál
Berlin. Märkisches Museum. 1992. 75 S..
ISBN 3-910029-02-7 (geh.)

A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája: 1935 - 1944
Bartha, Dénes ; Oroszi, Sándor
Budapest ; Sopron. Országos Erészeti Egyesület Erészettörténeti Szakosztály. 1996. 62 S.. Erdészettörténeti közlemények ; 26.
ISBN 963-8251-26-3

A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája: 1965 - 1990
Bartha, Dénes ; Oroszi, Sándor
Budapest ; Sopron. Országos Erészeti Egyesület Erészettörténeti Szakosztály. 1995. 440 S.. Erdészettörténeti közlemények ; 18.
ISBN 963-8251-20-4

A magyar esély: Magyarország Európa-politikája
Ágh, Attila
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 2004. 151 S.. Európai iskola.
ISBN 963-19-4483-2

A magyar esztétika történetébÍol: 1849 - 1919
Nagy, Endre
[Budapest]. Kossuth Könyvk.. 1987. 479 S..
ISBN 963-09-3102-8

A magyar esztétika történetébÍol: felvilágosodás és reformkor
Nagy, Endre
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1983. 534 S..
ISBN 963-09-2221-5

A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai
Boleratzky, Lóránd
Budapest. Ordass Lajos Baráti Kör. 1991 - 1998.
ISBN 963-04-1538-0 set

A magyar ezredvég: szociológiai megközelítések
Gáthy, Vera [Red.]
Budapest. 1990. 140 S..
ISBN 963-8302-00-3

A magyar ezüst története: az állami alumíniumipar ötven éve (1948 - 1997)
Radnai, József [Red.]
Budapest. HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt. 1997. 428 S..
ISBN 963-04-9574-0

A magyar fajvédelem úttörÍoi
Bosnyák, Zoltán ; Gede, Tibor
Hasonmás kiad. / felel. kiad.: Gede Tibor. Budapest. Gede. 2000. 289, [9] S..
ISBN 963-03-9680-7

A magyar falu jövÍoje: eszmecsere a Hazafias Népfront bizottságaival az MSZMP Politikai FÍoiskoláján, 1989. március 10.
Bethlendi, László [Hrsg.]
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1989. 114 S..
ISBN 963-09-3456-6

¬A¬ magyar falu régésze Méri István 1911-1976
Kovalovszki, Júlia ¬[Hrsg.]¬ ; Méri, István
Cegléd. A Ceglédi Kossuth Múzeum Kiadása. 1986. 64 S., 3 Bl.. Ceglédi füzetek ; 23.

¬A¬ magyar falvak temetÍoi
Balassa, Iván
Budapest. Corvina 1989. 1989. 170 S. : Ill..
ISBN 963-13-2597-0

A magyar fegyverszünet 1945
Korom, Mihály
[Budapest]. Kossuth. 1987. 206 S.. Négy évtized sorozat ; 13.
ISBN 963-09-3117-6

A magyar feketekerámia
Szabadfalvi, József
(Budapest). Corvina. 1986. 87 S., 66 Bl.Abb. Magyar népmüvészet.
ISBN 963-13-2041-3

A magyar felnÍottoktatás mai helyzete címÍu országos konferencia jegyzÍokönyve: 1997. május 27.
Csoma, Gyula
Budapest. Német NépfÍoiskolai Szövetség Nemzetközi EgyüttmÍuködési Intézete. 1997. 100 S.. FelnÍottoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 13.
ISBN 963-04-9070-6

A magyar felnÍottoktatás története: konferencia dokumentumai ; Debrecen, 1997. október 6-8
Maróti, Andor ; Rubovszky, Kálmán
Budapest. Magyar MÍuvelÍodési Intézet [u.a.]. 1998. 384 S.. FelnÍottoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 18.
ISBN 963-03-4945-0

A magyar felsÍoház története, 1927 - 1945
Püski, Levente
1. kiad. Budapest. Napvilág K.. 2000. 199 S..
ISBN 963-908255-4

A magyar felsÍooktatás 1945-1975
Klement, Tamás
Budapest. MÍuszaki Könyvk. 1975. 143 S..
ISBN 963-10-1244-1

A magyar felsÍooktatás a 20. században
Ladányi, Andor
1., magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akad. K.. 1999. 135 p..
ISBN 963-05-7658-9

A magyar felsÍooktatás fejlesztése 2000-ig: háttértanulmányok
Barkó, Endre
Budapest. FelsÍooktatási Koordinációs Iroda. 1992. 189 S..
ISBN 963-7647-33-3

A magyar felsÍooktatás helyzete
Palovecz, János [Hrsg.]
1983. II,526 S..
ISBN 963-404-002-0

A magyar felsÍooktatás összehasonlításának megalapozása: (zárótanulmány)
Melega, Tiborné ; Kriszt, Éva
Budapest. FelsÍooktatási Koordinációs Iroda. 1992. 135 S.. A felsÍooktatás fejlesztését szolgáló kutatások.
ISBN 963-7647-32-5

A magyar festészet remekei: hetvenöt mester száz képe
Vadas, József
[Budapest]. Corvina K.. 2003. 201 S..
ISBN 963-13-5296-X

A Magyar festészet évezrede
Pomáz . Kolibri Kiad. .

A magyar \FFFFüsvallás nyelvi emlékeib\FFFFül
Pais, Dezs\0151
1975.

A magyar fiktív (passzív) tövÍu igék
BenkÍo, Loránd
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 201 S..
ISBN 963-05-3669-2

A Magyar film most
Budapest. Magyar Filmintézet. 1989. 107 p..
ISBN 963-7147-03-9 : 55.00Ft

A magyar filmmÍuvészet képeskönyve
Nemeskürty, István ; Szántó, Tibor
Budapest. Helikon [u.a.]. 1985. 201 S..
ISBN 963-207-836-5

A magyar film útja
Nemes, Károly
Budapest. Uránusz Kiadó. 1999. 134 S.. Uránusz könyvek ; 8.
ISBN 963-908692-4

A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között
Hermann, István
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1983. 417 S..
ISBN 963-09-2193-6

A magyar filozófiai Gondolkodás a századelÍon
Kiss, Endre [Hrsg.]
Budapest. 1977. 471 S..
ISBN 963-09-0946-4

A magyar filozófiai irodalom Bibliografiáia 1901 - 1925
Buday, Júlia
Budapest. Kir. magyar egyet. Ny.. 1929. XII, 248 S.. A magyar tudományos irodalom Bibliografiája 1901-1925 ; 1.

A magyar filozófiai irodalom bibliografiája 1901-1925. Bibliographie der ungarischen philosophischen Literatur 1901-1925. Össz.: Júlia Buday
Buday, Júlia [Hrsg.]
Budapest. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1929. 12, 248 S.. Magyar tudományos irodalom bibliografiája. 1.

A Magyar filozófiai irodalom bibliográfiája.
Budapest, . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [n.d.]. v..

A magyar filozófia és darwinizmus XIX. századi történetébÍol, <1850 - 1875>
Boldog, Erzsébet
Budapest. Akad. Kiadó. 1986. 192 S..
ISBN 963-05-3860-1