A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban
Fehér, Géza
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 250 S..
ISBN 963-05-2872-X

A magyar történelem tizedei
Bonfini, Antonio
Budapest. Balassi K.. 1995. 1094 S..
ISBN 963-506-040-8

A magyar történelem évszámokban
Ács, Miklós
[Budapest]. Diáktéka. 2000. 80 S.. Diák kiskönyvtár ; 5.
ISBN 963-85873-6-9

A Magyar történelmi Társulat története, 1867-1917: alapításanak félszázados évfordulójára
Lukinich, Imre
Budapest. 1918. VI, 133 S..

<<A>> magyar történetírás 1790-1830
Lékai, Lajos
Budapest . 1942. 206 S..

A magyar történetírás története
Gunst, Péter
Javított kiadás. Debrecen. Csokonai. 2000. 283 S.. Történelmi kézikönyvtár : Magyar történelem ; 8.
ISBN 963-260-152-1

A magyar történetírás története
Gunst, Péter
Debrecen. Csokonai Kiadó. 1995. iv, 214 p.. Csokonai história könyvek.
ISBN 963-260-072-X

A magyar történettudomány kézikönyve
Gazda, István [Hrsg.]
[Nachdr. d. Ausg. Budapest, 1929]. Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1987. 434 S.. Tudománytár.
ISBN 963-02-4031-9

¬A¬ Magyar törvØnyhatðsÆgok jogszabÆlyainak gyüjtemØnye
Budapest. 1885. Magyar jogtörtØneti emlØkek.

A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája
Deér, József ; Bárány, Attila
MáriabesnyÍo-GödöllÍo. Attraktor. 2003. 208 S..
ISBN 963-86430-3-X

¬A¬ magyar tragédia kassai nyitánya: Az 1941. június 26-i bombatámadás dokumentációja
Borsányi, Julián
München. Trofenik. 1985. 391,158 S.. Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München ; 28.

A magyar térképészet nagyjai: Lipszky János (1766 - 1826), Mikoviny Sámuel (1700 - 1750) ; tudományos emlékülések elÍoadásai és kiállítási katalógus
Gubek, Istvánné
Budapest. Osiris K.. 2001. 305 S.. Libri de libris.
ISBN 963-200-431-0

A magyar társadalom
Erdei, Ferenc
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1987. 65 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-1071-4

A magyar társadalom Belügyminisztériumról alkotott képe, a BM arculatépítési stratégiája és taktikája
Szabó, Eszter
[Budapest]. BM-Kiadó. 1992. 53, [3] S.. A társadalom és a rendészeti szervek.
ISBN 963-7703-67-5

A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága: [szeretettel köszöntjük Mészáros RezsÍo 60. születésnapján]
Palotás, Jolán ; Mészáros, RezsÍo
[Békéscsaba]. Ipszilon. 2002. 384 S..
ISBN 963-482-564-8

A magyar társadalom kulturális állapota: az 1996-os országos vizsgálat zárójelentése
Vitányi, Iván
[Budapest]. Maecenas. 1997. 124 S..
ISBN 963-8469-64-1

A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon társadalmi jelzoszámokkal mérve: 1870 - 1984
Andorka, Rudolf ; Harcsa, István
Budapest. MTA-SOROS. 1986. 268 S.. Szociológiai muhely tanulmányok.
ISBN 963-01-8095-2

A magyar társadalomról
Erdei, Ferenc ; Kulcsár, Kálmán
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 402 S.. Erdei Ferenc összegyÍujtött mÍuvei.
ISBN 963-05-2245-4

A magyar társasági jog Európában: a társasági és a konszernjog elméleti alapjai
Sárközy, Tamás
Budapest. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó. 2001. 422 S..
ISBN 963-9203-72-6

A magyar úttörÍomozgalom történeti kronológiája (1945 - 1998)
Nádházi, Lajos ; Miklós, Tamás P.
Budapest. 1999. 337 S..
ISBN 963-7077-06-5

A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban, 1825-1975
Szalai, Sándor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 138 S..
ISBN 963-05-0540-1

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia alapszabályai és ügyrendje
Budapest. 1901.

A Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézetének közleményei
Budapest. Akad. Kiadó,. 1952 .

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia Balkán-Kutatásainak tudományos eredményei
Budapest. 1923.

A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai
Fekete, Gézáné
Budapest. MTAK. 2000. A Magyar tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; ....
ISBN 963-7451-08-0

A magyar tudományos Akadémia kémiai tudományok osztÂlyának KözlemÂsnyei
Szabadvary, Ferenc
1961.

A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata. Új folyam
Budapest.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi munkássága: 1950-1975 bibliográfia
Fekete, Gézáné [Red.]
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár. 1976. 80 p.. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; új sorozat, 1/76 : Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae.
ISBN 963-7301-15-1

<<A>> Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai
Budapest . Magyar Tudományos Akadémia Köyvtára. 1956-1976.

A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai: 1831 - 1949
Fráter, Zsuzsa J.
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1987. 158 S.. A Magyar Tudomanyos Akadémia Könyvtárának közleményei : Új sorozat ; 18 = 93.
ISBN 963-7302-25-5

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia közülésének tárgyai
Budapest [u.a.]. 1859.

A Magyar Tudományos Akadémia képzÍomÍuvészeti kincsei
Papp, Gábor György ; András, Edit
Budapest. MTA MtKI. 2004. 317 S..
ISBN 963-9429-31-2

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézetének közleményei
Budapest. Akad. Kiadó,. 1956 .

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának közleményei.
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia,. 1955-1977.. 19 v..

A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada, 1825-1975
Kónya, Sándor ; Kosáry, Domokos ; Makkai, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 547 S..
ISBN 963-05-0706-4

A Magyar tudományos akadémia munkálódásairol s pénztára mibenléteroel 1866-ban jelentése az Igazgazó tancsnak
Budapest. 1867.

A Magyar tudományos akadémia munkálódásiról s pénztára mibentétérol 1866-ban jelentése az Igazgató tanácsnak
Pest. 1867.

<<A>> Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei
Budapest . Akadémia. 1951-1982.

A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei: 1861 ; katalógus és források
Kemény, Mária ; Váliné Pogány, Jolán
Budapest. 1996. 152 S..
ISBN 963-7381-59-7

A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei, 1861: katalógus és források ; [megjelent a tervek kiállítása alkalmából: a Magyar Tudományos Akadémia MÍuvészeti GyÍujteménye, 1996. november - 1997. március]
Kemény, Mária ; Váliné Pogány, Jolán ; Szabó, Júlia
Budapest. MTA MÍuvészettörténeti Kutató Intézete. 1996. 152 S..
ISBN 963-7381-59-7 (kart.)

A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai, 1831-1848
Gazda, István
Piliscsaba. Mati. 1999. 169, [23] S.. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 13.
ISBN 963-927602-2

Zuckmantel und sein Gerichtsbezirk: ein Bildband von Land und Leuten
Szabó, Júlia
Bietigheim-Bissingen. Heimatgruppe für den ehemaligen Gerichtsbezirk Zuckmantel e.V.. 2004. 224 S..
ISBN 3-931843-09-2

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia és a müvészetek a XIX. században: [Magyar Nemzeti Galéria 1992 marcius-június]
Szabó, Júlia ; Bakó, Zsuzsanna
Budapest. 1992. 336 S. : zahlr. Ill..
ISBN 963-7381-43-0

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia és a mÍuveszetek a XIX. században: [Magyar Nemzeti Galéria, 1992, március-június]
Szabó, Júlia ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia, MÍuvészettörténeti Kutató Intézet. 1992. 336 S..
ISBN 963-7381-43-0

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia és a mÍuvészetek a XIX. században: [Magyar Nemzeti Galéria, 1992. március - június ; a katalógus]
Szabó, Júlia ¬[Hrsg.]¬
Budapest. 1992. 336 S. : zahlr. Ill..
ISBN 963-73-8143-0

¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának kiadványai
Szeged. MTA. 1994.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai: 1825 - 2002
Beck, Mihály
Budapest. MTA Társadalomkutató Központ - Tudománytár. 2003.
ISBN 963-508-382-3

A Magyar Tudományos Akadémia tevékenysége a nyolcvanas években
Rottler, Ferenc ; Teplán, István
Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 83 S..
ISBN 963-05-3372-3

<<A>> Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének évkönyve: 19(1949-1950) Magyar Biológiai Kutatóintézet évkönyve
Tihany . 1949-.

A Magyar tudományos Akádémia Könyvtára Kézirattárában Íorzött pedagógiai vonatkozású kézirátok jegyzéke
Körmendy, Kinga ; Mázi, Béla
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1988. 149 S.. A magyar neveléstörténet forrásai ; 1.
ISBN 963-7516-19-0

¬A¬ Magyar tudományos stilus a kezdetektÍol a felvilágosodás koráig: szemiotikai, szövegnyelvészeti megközelites
Kában, Annamária
Budapest. MTA. 1993. 130 S. : Ill.. Linguistica : Series A, Studia et dissertationes ; 12.
ISBN 963-8461-68-3

A magyar tudományos stílus a kezdetektÍol a Felvilágosodás koráig: szemiotikai, szövegnyelvészeti megközelítés
Kabán, Annamária
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1993. 130 p., [4] p. of plates. Linguistica : Series A, Studia et dissertationes ; 12.
ISBN 963-8461-68-3 : 250.00Ft

A Magyar Tudományos Tanács: (1948 - 1949)
Kónya, Sándor
Budapest. MTAK. 1998. 196 S.. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; Új sorozat, 35 = 110.
ISBN 963-7302-80-8

¬A¬ magyar tudomány évszázadai
Kiss, László ; Ozogány, ErnÍo ; Lacza, Tihamér
Pozsony. Madách-Posonium. 1994.

¬A¬ Magyar tündérmesék tipusai: (AaTh 300 - 749)
Dömötör, Akos
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Csoport. 1988. 465 S.. Magyar népmesekatalógus ; 2.
ISBN 963-7761-57-8

A magyar tündérmesék típusai (AaTh 300-749)
Dömötör, Ákos ; Kovács, Ágnes
Budapest. MTA,. 1988.. 465 S..

A magyar turáni ornamentika története
Huszka, József
Budpaest. Nyers Csaba Magánkiadása. 1996. 178 S..
ISBN 963-450-493-0

A magyar ugar: a kiegyezéstÍol a II. világháborúig ; (társadalomtörténeti háttérinformációk)
Léderer, Pál
2., jav. kiad. [Budapest]. T-Twins [u.a.]. 1991. 338 S.. Társadalomtörténeti olvasókönyvek.
ISBN 963-7977-52 X

A magyar vadászat története
CsÍore, Pál
Budapest. MezÍogazda Kiadó. 1994. 310 S..
ISBN 963-8439-11-4

A magyar vadász kézikönyve
Kékessy, László
Hasonmás kiad. Budapest. Tinta Kvk.. 2002. 128 p.. MestermÍuvek ; 5.
ISBN 963-937240-4

A magyar valóság kálváriájan
Szeghalmi, Elemér
Budapest. Szt. István Társ.. 2003. 186 S..
ISBN 963-361-449-x

A Magyar valóság versei, 1475-1945.
Csanádi, Imre, [from old catalog]
Budapest, . Magvetîo Könyvkiadó,. 1966.. 2 v..

¬A¬ magyar VasmÍuvek és gépgyárak országos egyesületében tömörült gyárak és azok gyártmányai
Budapest. Magyar vasmÍuvek és gépgyárak országos egyesülete. 1927.

A magyar vers: az 1. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus elöadásai ; 1981. augusztus 10 - 14.
Béládi, Miklós [Hrsg.]
Budapest. Nemzetközi Magyar Filológiai Társág. 1985. 501 S..
ISBN 963-01-5541-9

A magyar verselméleti gondolkodás története: a kezdetektÍol 1898-ig
Kecskés, András
1. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991. 479 S.. Irodalomtudomány és kritika.
ISBN 963-05-5629-4

A magyar verses regény
Imre, László
1. kiadás. Budapest. Akad. Kiadó. 1990. 313 S.. Irodalomtörténeti könyvtár ; 39.
ISBN 963-05-5257-4

A magyar vers hangzásszerkezete
Kecskés, András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 293 S.. Opus ; 8.
ISBN 963-05-2972-6

A magyar vers hangzásvilága
Kecskés, András
Budapest. Tankönyvkiadó. 1981. 206 S..
ISBN 963-17-4629-1

A magyar verstani eszmélkedés kezdetei
Orosz, László
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 154 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 97.
ISBN 963-05-1828-7

A magyar vezérkari tisztek kiképzése és továbbképzése az 1920 - 1944 közötti években
Kéri, Kálmán
2., bÍov. kiad. [Budapest]. Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos FÍoosztály. 1992. 78 S..
ISBN 963-7037-01-2

<<A>> magyar villamosenergia rendszer alap- és fîoelosztóhálózata 1:500 000: [Elektrizitätzsnetz Ungarn]
Budapest . Kartográfiai Vállalat. 1990. 1 Karte.

A magyar viseletek története
Nemes, Mihály
Kiadta. Mery Ratio Somorja. 2002. 90 S..
ISBN 80-8883738-3

A magyar viseletek története
Nagy, Géza ; Nemes, Mihály ; Tompos, Lilla
Budapest. Magyar Mercurius. 2002. 256 S. : zahl. Ill..
963-85528-3-2

A magyar viseletek története,: rajzolta és festette Nemes Mihály,
Nagy, Géza.
Budapest, . Franklin-társulat. [1900]. 240 p..

A Magyar VörLoskereszt tevÐekenysÐege az elsîo Ðes a mÐasodik vilÐaghÐaborÐu idîoszakÐaban
Brüll, MiklÐos.
[Budapest]. Magyar VörLoskereszt OVB,. 1984.. 174 p. ;.

A magyar vöröskereszt 100 éve: Emberiesség háborúban és békében
Hantos, János
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 267 S..
ISBN 963-05-2718-9

¬A¬ Magyar Vöröskereszt tevékenysége az elsÍo és a második világháború idÍoszakában
Brüll, Miklós
s.l.. Magyar Vöröskereszt OVB. 1984. 174 S..

A magyar városfeijlödes kezdetei és Budapest kialakulása
Györffy, György.
1969.. 15 p..

¬A¬ Magyar városok statisztikai évkönyve
Budapest. 1912.

A magyar zene története
Falvy, Zoltán
3., átd. kiadás. Budapest. Tankönyvkiadó. 1987. 159 S..
ISBN 963-18-0433-X

A magyar zene története
Falvy, Zoltán
1. kiadás. Budapest. Nemzeti Tankönyvk. 1999. 165 S..
ISBN 963-18-9533-5

<<A>> magyar zongoramuzsika 100 éve: (a verbunkostól Bartók "Kossuth"-jáig)
Major, Ervin ; Szelényi, István
Budapest . Zenemîukiadó Vállalat. 1954. 93 S..

A magyar zsidóság és a holokauszt
Horváth, Cecília
Budapest. Palatinus. 2004. 140 S.. Ismerd meg!.
ISBN 963-957800-2

A magyar zsidóság története: különös tekintettel gazdasági és mÍuvelÍodési fejlÍodésére a 19. században ; a szerzÍo 1922-es kötetének, bevezetÍo fejezettel módosított kiadása
Venetianer, Lajos
[Repr. d. Ausg.:] Budapest 1922. Budapest. KönyvértékesítÍo Vállalat. 1986. 490 S.. Tudománytár ; [19].
ISBN 963-02-4028-9

A magy. kir. posta és távirda rendeletek tára.
Budapest . [n.d.]. v. in.

A magyor Golgota: a politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-tÍol 1963-ig és egyéb korrajzi történetek
Gosztonyi, Péter
2. kiad. Budapest. Heltai. 1997. 318, [26] S..
ISBN 963-7673-08-3

A magyor Golgota: a politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-tÍol 1963-ig és egyéb korrajzi történetek
Gosztonyi, Péter
Budapest. Százszorszép Kiadó és Nyomda. 1993. 296 S..
ISBN 963-7673-08-3

A magzat napja: versek
TörÍo, István
[Budapest]. Petit K.. 2001. 196 S..
ISBN 963-85201-8-3

A mahagóni ember: László Károly regényes életrajza
Bogáti, Péter
(Budapest). Móra. 1986. 297 S..
ISBN 963-11-4544-1

AMA handbook for customer satisfaction
Dutka, Alan
Lincolnwood. NTC Business Book. 1994. VIII, 231 S..
ISBN 0-8442-3454-0

¬The¬ AMA handbook for developing employee assistance and counseling programs
Masi, Dale A. ¬[Hrsg.]¬
1. [Dr.]. New York, NY. Amacom, American Management Assoc.. 1992. XVI, 366 S. : graph. Darst..
ISBN 0-8144-0107-4

The AMA handbook for employee recruitment and retention
Cook, Mary F.,
New York. American Management Association,. c1992.. vii, 438 p..

AMA handbook for managing business to business marketing communications
DeBonis, J. Nicholas ; Peterson, Roger S.
Lincolnwood, Ill.. NTC Business Books. 1997. XXIII, 372 S..
ISBN 0-8442-3595-4 alk. paper

AMA handbook for successful selling
Kimball, Bob
Chicago, Ill. American Marketing Association [u.a.]. 1994. ix, 197 S..
ISBN 0-8442-3588-1 hardbound : $27.95

AMA handbook of business letters, The
Coleman ; Seglin
Ebrary.

The AMA handbook of e-learning: effective design, implementation, and technology solutions
Piskurich, George M.
New York. AMACOM,. c2003.. vii, 450 p..

AMA handbook of e-learning, The
Piskurich
Ebrary.

The AMA handbook of key management forms
Brownstone, David M. ; Franck, Irene M.
New York, NY. AMACOM,. c1987.. 732 p..

The AMA handbook of marketing for the service industries
Congram, Carole A.
New York, NY. Amacom. 1991. XIX, 588 S..
ISBN 0-8144-0104-X

The AMA handbook of project management
Dinsmore, Paul C. [Hrsg.]
New York. AMACOM. 1995. xxii, 235 p.. The series in clinical and community psychology.
ISBN 1-560-32352-3 cloth : alk. paper

The AMA handbook of supervisory management
Stone, Florence M. [Hrsg.]
New York. Amacom. 1989. 9, 550 S..
ISBN 0-8144-5972-2

Dasa Mahavidya & Tantra sastra
Satpathy, Sarbeswar
2. rev. & enl. ed. Calcutta. Punthi Pustak. 1992. XV, 153 S.. Indische Studien.
ISBN 81-8509458-6 : Rs185.00

Amahl and the night visitors: Opera in 1 act. Vocal score
Menotti, Gian C.
New York, N.Y.. Schirmer. 1952. VI, 65 S.Noten mit Text.

Amahl and the night visitors
Menotti, Carlo ; Lemieux, Michèle
New York. Morrow. 1986. 64 S..
ISBN 0-688-05426-9

Amahl and the night visitors: opera in one act
Menotti, Gian Carlo
Piano-vocal score. Chester, NY. Schirmer. 1997. 65 S..
ISBN 0-88188-965-2

Amahl and the night visitors: opera in one act
Menotti, Gian Carlo,
New York. G. Schirmer,. c1952.. 1 vocal score (vi, 65 p.) ;.

¬A¬ Mahlo-Universe of Effective Domains with Totality
Normann, Dag

Amahl und die Könige aus dem Morgenland: e. Geschichte zur Oper Amahl and the night visitors
Menotti, Gian Carlo ; Lemieux, Michele
Ravensburg. Maier. 1986. 62 S..
ISBN 3-473-35160-1 Pp. : DM 24.00

Amahl und die Könige aus dem Morgenland: e. Geschichte zur Oper "Amahl and the night visitors"
Menotti, Gian Carlo ; Lemieux, Michèle
a.]. Beltz u. Gelberg. 1989. 215 S. : Kt.. Gullivers Bücher ; 51.
ISBN 3-407-78051-6 kart. : DM 12.80

Amahl und die Könige aus dem Morgenland: Eine Geschichte
Menotti, Gian Carlo ; Lemieux, Michèle
Ravensburg . Maier. 1986. 1 Bilderbuch.

Amah Thu: [das Herz der Materie ; Stefan Laug ; Katalog zur Ausstellung in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, 4. - 22. November 1991]
Laug, Stefan [Ill.]
Stuttgart. M. Müller. 1991. [15] Bl..

Collegii Iuridici In Academia Wittenbergensi H. T. Decanus D. Ernestus Gottfr. Christianus Klügel ... . Inest de arresto, eoque inprimis tacito, ad Statuti Budissinensis de anno MDCLXXVIII. titulum V. tractatio [Einladung zur Verteidigung der jur. Diss. von Johann Heinrich Hoffmann am 27. März 1797]: [das Herz der Materie ; Stefan Laug ; Katalog zur Ausstellung in der Staatlictdearrestoeoqueinprimistacitoadstatutibudissinensisdeannomdclxxviiititulumvtractatio
Klügel, Ernst Gottfried Christian
[S.l.]. 1797. 20 S..

The impact of family background and intelligence on tenth-grade boys
Bachman, Jerald G. ; Laug, Stefan,
Ann Arbor, . Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan. [1970]. xvi, 289 p..

Amah Thu : das Herz der Materie: [Ausstellung, Staatliche Akademie der Bildenen Künste, Stuttgart, 04.-22.11.1991]
Thu, Amah
1991.

[Amahuaca language publications].
[S.l.. s.n.],. <1969-1973 >. <4 > v..

A mai Bács-Kiskun megye az 1848 - 49-es forradalom és szabadságharc idején
Iványosi-Szabó, Tibor
Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Levéltár. 1988. 496 S..
ISBN 963-7236-01-5

A maidan view: the magic of Indian cricket
Bose, Mihir
London [u.a.]. Allen & Unwin. 1986. XII, 179 S..
ISBN 0-04-796119-8

A Maiden Fair And Slender (Papageno's Aria, Act 2).
Schikaneder, Emanuel, ; Braithwaite, Warwick, ; Mozart, Wolfgang Amadeus, ; Noble, Dennis.
Gramophone. [19--]. [on 1 side of 1 sound disc :].

A maiden mild: for SATB chorus and piano or harp (ad lib.)
Healey, Derek, ; Ryman, James.
Boston, Mass.. ECS Publishing,. c2005.. 1 score (11 p.) ;.

¬A¬ maidens dreame: Upon the death of sir Christopher Hatton ; [In verse]
Greene, Robert
London. Nelson. 1591. 20 S..

A maidens dreame: vpon the death of the Right Honorable Sir Christopher Hatton knight, late Lord Chancelor of England
Greene, Robert,
Imprinted at London. By Thomas Scarlet for Thomas Nelson,. 1591. [20] p.

A maiden's dream - how sweet is that
c1906.. 1 photographic print on stereo card.

A maiden's grave
Deaver, Jeff
London. Hodder & Stoughton. 1995. 422 p..
ISBN 0-340-65375-2

¬A¬ maiden's honour: a tale of Kalmyk history and society
Balykov, SandÏzi B. ; Chavchavadze, David ¬[Hrsg.]¬
Bloomington, Ind.. 1990. 201 S. : Ill.. Publications of the Mongolia Society : Occasional papers ; 15.
ISBN 0-910980-55-1

A maid of constant sorrow and Golden apples of the sun
Collins, Judy
London. Warner Music International,. 2001. 1 CD.

A maidservant and her master's voice ; When women walk in the way of their fathers
Stein, Dina ; Fonrobert, Charlotte Elisheva