A magyarság útja Perzsiától Pannóniáig
Dorosmai, Imre
[Budapest]. Magyar Adorján Baráti Kör. 1995. 119 S..
ISBN 963-04-5510-2

A magyarság török Íosei
Osetzky, Dénes
Sydney. Osetzky. 1977. 135 p.. A Sydneyi Árpád Munkaközösség kiadványai = Publication - Árpád Association for Advancement of Hungarian Culture (Sydney, Australia) ; No. 2.
ISBN 0-9596951-0-9

A magyarság története írásban és képekben
Kardos, József ; Rottler, Ferenc
[Veszprém]. Országos Oktatástechn.. 1987. 178 S..
ISBN 963-441-128-2

A magyarságtudomány kézikönyve
Kósa, László
2., változatlan kiadás. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 809 S..
ISBN 963-05-6619-2

A magyarságtudomány kézikönyve
Kósa, László [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1991. 809 S..
ISBN 963-05-5769-X

A magyarság vallásos élete a Jagellók korában
Pásztor, Lajos
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 2000. 181 S..
ISBN 963-8472-47-2

A magyarság világa
Széchenyi, István ; Fekete, József
Budapest. Farkas LÍorinc Imre Könyvk.. 2005. 151 S.. Magyar tankönyv.
ISBN 963-942839-6

A magyarság virágai
Rapaics, Raymund
[Nachdruck der Ausg.] Budapest 1932. [Budapest]. Kossuth. 1986. 428 S.. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat ; 101.
ISBN 963-292-024-4

A magyar sport aranykönyve
Havas, László
5., javított és bÍovített kiad. Budapest. Sport. 1982. 535 S.,21 Bl.Abb.
ISBN 963-253-572-3

A magyar sportes polgari repules ermei: Medals of the hungarian sport and civil aviation
Polgar, Laszlo
Budapest, . 1989. 195 s..

A magyar sport kézikönyve
Antal, Zoltán ; Sass, Tibor
3., átdolg. és bÍov. kiad. Budapest. Sport. 1984. 911 S..
ISBN 963-253-562-6

A Magyar és Román kultúrpolitika Irányai
Barabás, Endre
Nachdr. von 1931. Nendeln. Kraus. 1978. 44 S.. Seeds of conflict : Ser. 6 ; 3,63.
ISBN 3-262-60047-7

A magyar stilisztika a kezdetektÍol a XX. század végéig: stilisztikatörténeti áttekintés
Szathmári, István
Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2005. 201 S.. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 39.
ISBN 963-7094-25-3

A magyar szabadságharcról
Marx, Karl ; Engels, Friedrich
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1982. 162 S..
ISBN 963-09-2018-2

A Magyar Szakszerkvezetek alapszabálya: (tervezet) ; [Budapest, 1986. február 14. - 16.]
Budapest. 1986. 15 S..

A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban: 1944 - 1948
Habuda, Miklós
Atd., bÍov. kiadás. Budapest. Népszava. 1986. 319 S..
ISBN 963-322-239-7

A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban 1944 - 1948
Habuda, Miklós
Átd., bÍov. kiadás. Budapest. Népszava. 1986. 319 S..
ISBN 963-322-239-7

A magyar szakszervezetek napjainkban: Zárótanulmány
Györgypál, Katalin
Budapest. (Szakszervezetek elméleti kutató intézete). 1984. 128 S..
ISBN 963-608-062-3

A magyar szakszervezetek társadalmi helye, szerepe és idÍoszerÍu tennivalói (Elhangzott 1983. dec. 14-én)
Gáspár, Sándor
Budapest. Kossuth Kvk.. 1984. 28 S..
ISBN 963-09-2414-5

A magyar szakszervezetek XXV. [huszaötödik] kongresszusa: rövidített jegyzÍokönyv
Budapest. Népszava Lap- és Könyvk.. 1986. 323 S. : Ill.
ISBN 963-322-416-0

A magyar szakszervezeti mozgalom: 1944 - 1950 ; fordulópontok a szakszervezeti mozgalomban
Jakab, Sándor
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1985. 203 S. : Ill. Négy évtized sorozat.
ISBN 963-09-2760-8

A magyar szakszervezeti mozgalom, 1944-1950: Fordulópontok a szakszervezeti mozgalomban
Jakab, Sándor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1985. 203 S.. Négy évtized.
ISBN 963-09-2760-8

A magyar szakszervezeti mozgalom határozatai
Zsiga, László
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1981.
ISBN 963-321-715-6

A magyar szakszervezeti mozgalom határozatai
Butor, Sándor [Bearb.]
Budapest. Népszava.
ISBN 963-321-715-6

A magyar szakszervezeti mozgalom válogatott dokumentumai, 1848 - 1975: szemelvénygyÍujtemény
Karsai, Elek
[Budapest]. SZOT Központi Iskola. 1976.
ISBN 963-608-086-0

A magyar szakszervezeti politika története, 1951 - 1958
Jakab, Sándor
1. kiad. Budapest. Hírnök K.. 1998. 175 S..
ISBN 963-03-6526-X

A magyar szecessziós dráma stílusa
Sájter, Laura
Kolozsvár. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása. 2001. 141 S.. Erdélyi Tudományos füzetek ; 227.
ISBN 973-99299-1-5

A magyar szemiotikai kutatások bibliográfiája
Orosz, Magdolna
Budapest. 1981.

A magyar Szent Korona: Magyarország címere és zászlaja
Bertényi, Iván
4., bÍovített kiad. [Budapest]. Kossuth. 1996. 229 S..
ISBN 963-09-3834-0

A magyar Szent Korona: királyok és koronázások
Tóth, Endre ; Szelényi, Károly
2. kiad. [Budapest]. Kossuth. 2000. 79 S..
ISBN 963-09-4136-8

A magyar szent korona görög feliratai
Moravcsik, Gyula
Budapest. 1935.

A Magyar Szent Korona Országai 1914
Budapest. Szalay KÍonyvkiado. 2002. 1 Kt..
ISBN 963-9251445

A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón
Molnár, Tamás ; Tóth, Zoltán József
Budapest. Szent István Társ.. 1999. 391 S..
ISBN 963-361-081-8

A magyarszerdahelyi kelta és római temetÍo: a terra sigillatákról szóló fejezet (IV. 2. g) Gabler Dénes Müve
Horváth, László
Zalaegerszeg. 1979. 186 S.. Zalai gyÍujtemény ; 14.
ISBN 963-01-1756-8

A magyar észjárás
Karácsony, Sándor ; Lendvai, L. Ferenc [Hrsg.]
2., a szerzÍo által jav. és bÍov. kiad. Budapest. MagvetÍo. 1985. 561 S.. Magyar hírmondó.
ISBN 963-14-0361-0

A magyar szókincs regénye
Szilágyi, Ferenc
2., bÍov. kiad. Budapest. Tankönyvkiadó. 1974. 223 S..
ISBN 963-17-0111-5

A magyar szókincs regénye
Szilágyi, Ferenc
3. bÍovített, javított kiadás. Debrecen. Csokonai Kiadó. 1993. 246 S..
ISBN 963-260-049-5

A magyar szókincs titka: bevezetés az új szótanba
Varga, Csaba
Budapest. Fríg. 2005. 311 S..
ISBN 963-86588-3-5

A magyar szó költészete
Szilágyi, Ferenc
Budapest. International School of Dravidian Linguistics. 1996. 544 S., [13] Bl..
ISBN 81-8569220-3

ˆA‰ magyar szókészlet finnugor elemei: etimológiai szótár
Lakó, György
Budapest. Akadémiai Kiadó.

A magyar szókészlet román elemeinek története
Bakos, Ferenc
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 559 S..
ISBN 963-05-2620-4

A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Kis, Tamás
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1996. 99 p.. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai ; 68.
ISBN 963-472-079-X

A magyar-szlovák határvidék földrajza
Hevesi, Attila ; Kocsis, Károly
1. kiadás. Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 2003. 207 S.. Katedra könyvek ; 27.
ISBN 80-8062168-3

A magyar-szlovák lakosságcsere és elÍozményei 1945 - 1948
Jakó, Mariann G. ; HÍogye, István
Miskolc. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára. 1995. 153 S.. Acta archivistica ; 2.
ISBN 963-7241-62-0

A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv végéig
Erdmann, Gyula ; PetÍo, Iván
Budapest. 1977. 207 S..
ISBN 963-05-1137-1

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778 - 1948)
Lakatos, Éva
Budapest. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 1993. 483 S.. Színháztörténeti könyvtár ; 28.
ISBN 963-7602-84-4

A magyar színház születése: az 1997. évi egri konferencia elÍoadásai
Demeter, Júlia
[Miskolc]. Miskolci Egy. K.. 2000. 426 S.. A régi magyar színház ; 1.
ISBN 963-661-407-5

A Magyar Színház története <1897-1951>
Magyar, Bálint
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1985. 483 S.,17 Bl.Abb. MÍuhely.
ISBN 963-15-2864-2

A magyar színikritika kezdetei: (1790 - 1837)
Kerényi, Ferenc
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2000. A magyar irodalomtörténetírás forrásai ; ....
ISBN 963-8033-82-7

A magyar színészet nagy képeskönyve
Cenner, Mihály
2. kiad. Budapest. Corvina Kiadó. 1985. 233 S..
ISBN 963-13-2183-5

A magyar színészet nagy képeskönyve
Székely, György ; Cenner, Mihály ; Szilágyi, István
[Budapest]. (Corvina Kiadó). 1984. 235 S..
ISBN 963-13-1910-5

A magyar szocialista kultúra története: 1867 - 1945
Szilágyi, János
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1985. 203, [circa 32] S..
ISBN 963-09-2500-1

A magyar szocialista kultúra története, 1867-1945
Szilágyi, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1985. 203 S..
ISBN 963-09-2500-1

A magyar szocialista munkaspart xii. kongresszusa: 1980. marcius 24 - 27
O. o.. Kossuth Koenyvkiado. 1980. 202 S..

A Magyar Szocialista Munkáspart határozatai és dokumentumai: 1975 - 1980
Vass, Henrik [Hrsg.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1983. 1240 S..
ISBN 963-09-1988-5

A Magyar Szocialista Munkàspart XI. kongresszusának jegyzÍokönyve: 1975. márc. 17-22
Budapest. Kossuth. 1975. 597 S..
ISBN 963-09-0474-8

A Magyar Szocialista Munkáspárt 13. kongresszusának jegyzökönyve. 1985. március 25-28
Budapest. Kossuth. 1985. 663 S..
ISBN 963-09-2729-2

A Magyar Szocialista Munkáspárt Határozatai és dokumentumai, 1956-1962
Vass, Henrik ; Ságvári, Ágnes
3. kiad. Budapest. 1979. 744 S..
ISBN 963-09-1367-4

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971-1975
Vass, Henrik [Hrsg.]
2., változatlan kiadás. Kossuth. Könyvkiadó. 1979. 1044 S..
ISBN 963-09-1368-2

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1980 - 1985
Vass, Henrik
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1988. 964 S..
ISBN 963-09-3139-7

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1985-1989
Vass, Henrik
[Budapest]. Interart Stúdió. 1994. 794 S..
ISBN 963-8035-42-0

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezetÍo testületeinek jegyzÍokönyvei
Balogh, Sándor
Budapest. Intera Rt. 1993.
ISBN 963-8035-37-4

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Titkárságának jegyzÍokönyvei: 1957. július 1. - december 31.
Feitl, István
1. kiad.. Budapest. Napvilág K.. 2000. 418 p..
ISBN 963-908256-2

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Tudománypolitikai Irányelveinek végrehajtása és a további feladatok 1969-1977
Budapest. Kossuth K.. 1978. 419 S..
ISBN 963-09-1211-2

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelvei a párt XIII. kongresszusára
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1984. 53 S..
ISBN 963-09-2613-X

A Magyar Szocialista MunkÆspÆrt Központi BizottsÆgÆnak jegyzîokönyvei.: 1957 - 1989
Lakos, JÆnos
Budapest. Magyar OrszÆgos LevØltÆr,. 19XX..

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jegyzÍokönyvei 1957 - 1989
Soós, László
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1993. A Magyar Országos Levéltár kiadványai : 2, Forráskiadványok ; ....
ISBN 963-631-053-X

A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezlete: írásban leadott hozzászólások
Dús, Ágnes [Hrsg.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1988.
ISBN 963-09-3366-7

A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzÍokönyve: 1988. május 20 - 22.
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1988. 321 S..
ISBN 963-09-3337-3

A Magyar Szocialista Munkáspárt programmnyilatkozata: elfogadta az MSZMP 11. kongresszusa
Budapest. Kossuth Kvk.. 1982. 28 S..
ISBN 963-09-2060-3

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Német Szocialista Egységpárt együttmÍuködésének dokumentumai, 1977-1986
Botos, János
Budapest. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 1988. 306 p..
ISBN 963-7078-01-0

A Magyar Szocialista Munkáspárt XII: Kongresszusa gazdasági életünkrÍol
Kádár, J. ; Veress, P. ; Lázár, Gy. ; Lénárd, P. ; Romány, P.
1980..

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának jegyzÍokönyve: 1985, március 25 - 28
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1985. 663 S..
ISBN 963-09-2729-2

A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának jegyzÍokönyve: 1980. márc. 24-27
Budapest. Kossuth. 1980. 544 S..
ISBN 963-09-1588-6

A magyar szocialista statisztika tíz éve - mit russ. u. engl. Résumé: Ten years of Hungarian socialist statistics
Zála, Júlia
1959.

A magyar szociáldemokrata irodalom az imperializmusról
Szigeti, Endre ; Solt, Katalin
1980.

A magyar szociáldemokraták közgazdasági nézetei: (1890 - 1945)
Solt, Katalin ; Szigeti, Endre
Budapest. Akad. K.. 1990. 150 S..
ISBN 963-05-5639-1

A magyar szociáldemokraták közgazdasági nézetei, <1890 - 1945>
Solt, Katalin ; Szigeti, Endre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 150 S..
ISBN 963-05-5639-1

A magyar szociáldemokrácia kézikönyve
Varga, Lajos
1. kiad. Budapest. Napvilág K.. 1999. 662, [18] S..
ISBN 963-908251-1

A magyar szociofotó története a kezdetektÍol a második világháború végéig
Albertini, Béla
Budapest. Magyar Fotográfiai Múzeum. 1997. 159 S.. A magyar fotográfia történetébÍol ; 9.
ISBN 963-8383-05-4

A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években
Szántó, Miklós
1., magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akad. K.. 1998. 348 p..
ISBN 963-05-7600-7

¬A¬ magyar-szovjet diplomaciai kapcsolatok: 1939 - 1941. (geschichte D. Ungarisch-sowjetischen Diplomatischen Beziehungen Von 1939 -1941.)
Peter, Janos
Budapest. Kossuth Koenyvkiado. 1979. 143 S..

<<A>> magyar-szovjet diplomÐaciai kapcsolatok törtÐenetÐebîol: 1939-1941
PÐeter, JÐanos
Budapest . Kossuth KönyvkiadÐo. 1979. 142 S..

<<A>> magyar-szovjet diplomÐaciai kapcsolatok törtÐenetÐebîol 1939-1941
PÐeter, JÐanos
Budapest . Kossuth KönyvkiadÐo. 1979. 143 S..

A magyar-szovjet diplomaciai kapcsolatok torteneteb~ol: 1939-1941
Peter, Janos.
[Budapest]. Kossuth Konyvkiado,. 1979.. 143 p. ;.

A magyar-szovjet diplomÆciai kapcsolatok törtØnetØbol: 1939-1941
PØter, JÆnos
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadð ,. 1979. 143 p..

A magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok történetébÍol, 1939-1941
Péter, János
Budapest. 1979. 143 S..
ISBN 963-09-1528-6

A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 30 éve: Eredmények, problémák, fejlesztési lehetÍoségek ; [Mit russ. u. engl. Zsfassungen.]
Pécsi, Kálmán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 300 S..
ISBN 963-220-768-8

A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok fejlesztése nemzeti érdekünk
Marjai, József
Budapest. 1985. 22 S. : graph. Darst.
ISBN 963-7200-65-7

A magyar szépírói stílus történetének fÍo irányai
Szabó, Zoltán
[Budapest]. Corvina [K.]. 1998. 262 S.. Egyetemi könyvtár : Alkalmazott nyelvészet.
ISBN 963-13-4523-8

A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban
Gáldi, László ; DezsÍo, Pais ; Bárczi, Géza ; Mészöly, Gedeon
Budapest. Akad. Kiadó. 1957. XV, 586 S..

A magyar szótárirodalom bibliográfiája
Magay, Tamás
Budapest. Akad. Kiadó. 2004. 233 S.. Lexikográfiai füzetek ; 1.
ISBN 963-05-8080-2

A Magyar századforduló 1896 - 1914
Éri, Gyöngyi ; Jobbágyi, Zsuzsanna
[Budapest]. Corvina [K.]. 1997. 198 p..
ISBN 963-13-4442-8

A magyar tanacsköztarsasag allama es joga
Budapest. Akademiai Kiado. 1959. 319 S..

¬A¬ magyar tanacskoeztarsasag koezponti szervei es pecsetjeik
Reti, Laszlo
1 Aufl.. Budapest. Akad. Kiado. 1970.

A Magyar TanÐacsköztÐarsasÐag sajtÐoja
JÐozsef, Farkas.
Budapest. TankönyvkiadÐo,. 1969..

A Magyar Tanácsköztársaság
Liptai, Ervin
3. jav. kiad. változatlan utánnyomása. Budapest. Kossuth K.. 1979. 403 S.. NépszerÍu Történelem.
ISBN 963-09-1164-7

A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója: Tudományos ülésszak Budapest 1979. március 6-7
Köpeczi, Béla [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 403 S..
ISBN 963-05-2419-8

A Magyar Tanácsköztársaság iparirányítási rendszere
Péteri, György
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1979. 286 S..
ISBN 963-220-728-9

<<A>> Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról (1919-1969): a Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának 50 éves évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományetem Állam- és Jogtudományi Karán 1969. március 26-27-én rendezett tudományos ülésszak elîoadásai
Pécs . Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. 1971. 86 S..

¬A¬ Magyar tanácsköztársaság pénzügyi rendszere
Szentes, Tamás
Budapest. Közgazdasági u.a.. 1959. 289 S..

A Magyar Tanácsköztársaság sajtó- és könyvanyagának adattára
Lett, Miklós
Budapest. MSZMP KB PárttÍorténeti Intézete. 1988. V,187 S..
ISBN 963-7078-00-2

A Magyar Tanácsköztársság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban.
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1960.. 216 p..

La monarchie française: le roi n'est mort qu'une fois
Lévis-Mirepoix, Antoine-Pierre-Marie-Francois-Joseph de
Paris. Perrin. 1980. 583, [14] S.. Présence de l'histoire.
ISBN 2-262-00189-8

A magyar tanyarendszer múltja: tanulmányok
Pölöskei, Ferenc ; Szabad, György
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 449 S..
ISBN 963-05-1893-7

A magyar tábori csendÍorség
Szakály, Sándor
[Budapest]. Zrínyi Kiadó. 1990. 154 S..
ISBN 963-326-560-6

A magyar tábori lelkészet története
Borovi, József
[Budapest]. Zrínyi Kiadó. 1992. 302 S..
ISBN 963-327-175-4

A Magyar telephelyÍu multinacionális cégek EU-csatlakozásunkkal kapcsolatos érdekei és ellenérdekei
Artner, Annamária
Budapest. 2003. 22 S.. MÍuhelytanulmányok ; 49.
ISBN 963-301-415-8

Directing Web traffic
Smith, Philip
Mies [u.a.]. RotoVision. 2002. 159 S..
ISBN 2-88046-701-2

A Magyar Televízió története kezdetektÍol-napjainkig
Koreny, János ; Heckenast, Gábor ; Polgár, András
Budapest. Ajtósi Dürer Könyvkiadó. 1995. 148 S.. A Magyar rádiózás hÍoskora.
ISBN 963-8314-16-8

<<A>> magyar teneri hajózás múltja képekben
Juba, Ferencz
München . Ausgabe des Autors. 1983. 252 S..

¬A¬ magyar tengeri hajózás multja kéoekben
Ferencz, Juba
München. Selbstverl.. 1983. 248, [4] S. : Ill..

A magyar tengerészet a Második Világháborúban
Juba, Ferenc
Kaposvár. Magyar Nemzeti Történeti Társaság. 1993. 86 S.. Magyar sors (1944 - 1957) ; 3.
ISBN 963-04-2740-0

¬A¬ magyar termelÍo infrastruktúra és az uniós versenyképesség
Szabó, László <1>
2003.

A magyar termékfelelösségi törvény
Lábady, Tamás
Budapest. Jogi Tagozat. 1993. Getr. Zählung. Jogi Tájékoztató Füzetek ; 13.
ISBN 963-7404-73-2

A magyar tervezÍo grafika húsz éve: válogatás a békéscsabai biennálék anyagából
Bakos, Katalin
Békéscsaba. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2000. 263 S..
ISBN 963-03-5750-X

A magyar testnevelés, és sport története
Földes, Éva ; Kun, Lászlo ; Kutassi, László
Budapest. 1977. 535 S..
ISBN 963-253-219-8

A magyar testnevelés és sport története
Földes, Éva ; Kun, László ; Kutassi, László
2., javított, bÍovített kiad. Budapest. Sport. 1982. 583 S.,28 Bl.Abb.
ISBN 963-253-026-8

A Magyar tájak növénytakarója.
Zólyomi, Bálint, [from old catalog]
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1957-. v..

Image-based fractal description of microstructures
Li, J. M.
Boston [u.a.]. Kluwer Academic Publ.. 2003. XII, 272 S..
ISBN 1-402-07507-3 : £ 93.00

A magyar tájnévadás
Juhász, DezsÍo
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 109 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 126.
ISBN 963-05-4703-1

A magyar tánctörténet évszázadai: írott és képi források
Pesovár, ErnÍo
Budapest. Hagyományok Háza. 2003. 197 S..
ISBN 963-86437-0-6

A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében: I - II. rész
Csonkaréti, Károly
[Budapest]. Magyar Hivatalos Közlönyk.. 1997. 335 S..
ISBN 963-7270-90-6

A magyar történelem korai századaiból
Váczy, Péter
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1994. 184 S.. História könyvtár : Monográfiák ; 5.
ISBN 963-8312-16-5

A magyar történelem kronológiája: 830 - 2000
Almási, Tibor ; Szvák, Gyula
[Budapest]. Pannonica K.. 2001. 281 S.. Magyar századok.
ISBN 963-925239-5

A magyar történelem legnagyobb alakjai: minilexikon diákoknak
Ács, Miklós ; Farkas, Andrea
Budapest. Diáktéka Kiadó. 1998. 80 S.. Diák kiskönyvtár ; 3.
ISBN 963-85873-3-4

¬A¬ magyar történelem nagy alakjai
Dörnyei, László
Budapest. Reflektor K..
ISBN 963-209-006-3

A magyar történelem nagyjai: történelmi olvasókönyv
Benedek, Elek
Budapest. Esély Könyvklub. 1996.
ISBN 963-903402-9