A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában, a XIII. század közepétÍol, a XVIII. század végéig
Heckenast, Gusztáv
Budapest. Akad. Kiadó. 1991. 297 S..
ISBN 963-05-5752-5

A Magyarországi vaskohászat története a korai középkorban;: a honfoglalástól a XIII.
Heckenast, Gusztáv. [from old catalog]
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1968.. 253 p..

A magyarországi Volksbund Berlin és Budapest között 1938 - 1944
Spannenberger, Norbert
Budapest. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 2005. 430 S..
ISBN 963-946530-5

A magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig
Bernáth, Lívia
Budapest. 1981. 121 S.. A magyarországi zsidó hitközségek Monográfiái ; 10.
ISBN 963-7010-14-9

A magyarországon élÍo cigánylakosság társadalmi beilleszkedése az 1970-es évektÍol napjainkig
Bencsik, István
Budapest. ELTE BTK. 1988. 136 S.. Tudományos szocializmus füzetek ; 101.
ISBN 963-462-203-8

A Magyar Országos Levéltár: levéltárismertetÍo
Lakos, János
Budapest. A Levéltár. 1996. 296 p., [20] p. of plates.
ISBN 963-631-071-8

A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek a filmtárban: <1982.janúar 1-én>
Körmendy, Lajos ; Spekner, EnikÍo
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1983. 379 S.. Levéltári leltárak ; 81.
ISBN 963-631-010-6

A Magyar országos levéltárban Íorzött eredeti címereslevelek jegyzéke
Nyulásziné Straub, Éva
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1981. 154 S.. Forrástudományi segédletek ; 2.
ISBN 963-631-029-7

A Magyar Országos Levéltár Filmtárában mikrofilmen Íorzött anyakönyvek katalógusa: (tematikai konspektus)
Kálniczky, László
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1998. A Magyar Országos Levéltár segédletei ; 4.
ISBN 963-631-090-4

A Magyar Országos Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke
Buzási, János
Budapest. 1996.
ISBN 85-85580-89-5

¬A¬ Magyar Országos Levéltár kiadványai
Budapest. Akadémiai K..

A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa
Sashegyi, Oszkár ; Bendefy, László
Budapest. KÉZIRAT. 1976.
ISBN 963-631-025-4

A magyarországra menekülÍok fÍobb demográfiai és foglalkozási adatai: (1988 - 1990. V. 31)
Budapest. 1990. 85 S..
ISBN 963-7071-99-7

A Magyarországra menekülÍok fÍobb demográfiai és foglalkozási adatai (1988-1990.V.31)
Lakatos, Miklós
Budapest. 1990. 85 p..
ISBN 963-7071-99-7

A Magyar orvosi könyvtárügy és dokumentáció 20 éve.
Szepesi, Zoltánné, [from old catalog]
Budapest, . Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ,. 1969.. 196 p..

A magyar Íosi ritmus
Gábor, Ignác ; Rónai, Mihály Andrásné
[Repr. der Ausg.] Budapest 1908. Budapest. Fekete Sas Kiadó. 1997. 613 S..
ISBN 963-8254-40-8

A magyar Íostörténet egyes zenei emlékeirÍol: (három tanulmány)
Csajághy, György
Budapest. Magyar ÍOstörténeti Kutató és Kiadó. 2001. 159 p.. Turán könyvek ; 1.
ISBN 963-86084-4-7

A magyar Íostörténet kincsestára: idÍorendi vázlat a kezdetektÍol Kr. u. 907. július 7-ig
Mesterházy, Zsolt
Budapest. Magyar Ház. 1998. 344 S.. Magyar Ház könyvek ; 3.
ISBN 963-85901-1-4

A magyar îosvallÐas nyelvi emlÐekeibîol
Pais, Dezsîo.
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1975. 344 p. ;.

A magyar Íosvallás nyelvi emlékeibÍol
Pais, DezsÍo
Budapest. Akad. Kiadó. 1975. 344 S..
ISBN 963-05-0707-2

A magyar paraszt
Móra, Ferenc ; Szigethy, Gábor [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1985. 55 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-0505-2

A magyar parasztház
Kertész, K. Robert
Budapest. 1907.

A magyar parasztház padja
Sebestyén, Károly Cs.
Szeged. Szeged Városi Ny. és Könyvk.. 1937. 17 S. m. Abb.. Könyvtára, A Szegedi Alföldkutató Bizottság. IV,30.

¬A¬ Magyar paraszti mezögazdaság technikai újításai a 19-20 században
Benda, Gyula
Budapest. 1982. 150 S..

A Magyar paraszti mezÍogazdaság technikai újításai a 19 - 20. században
Benda, Gyula
Budapest. 1982. 150 S..

A magyar paraszti termelés igaerejének története
Bodó, Sándor
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1990. 220 S.. Studia folkloristica et ethnographica ; 26.
ISBN 963471

A magyar parasztság politikai tudatának alakulása az átmeneti periódusban 1948-1962
Szabó, Irén
1980.

A magyar parasztság rétgazdálkodása
Paládi-Kovács, Attila
Budapest. 1979. 541 S..
ISBN 963-05-1770-1

¬A¬ magyar parasztság sorsfordulói, 1848 - 2000, [Teil] 1
Takács, József
2003.

¬A¬ magyar parasztság sorsfordulói, 1848 - 2000, [Teil] 2
Takács, József
2003.

¬A¬ magyar parasztság sorsfordulói, 1848 - 2000, [Teil] 3
Takács, József
2003.

A magyar parasztság sorsfordulója, 1946-1949
Simon, Péter
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1984. 212 S.. Négy évtized sorozat ; 3.
ISBN 963-09-2475-7

A magyar parlament 1944-1949: tanulmányok
Hubai, László ; Tombor, László
[Budapest]. Gulliver. 1991. 320 p..
ISBN 963-7447-01-6 : 139.00Ft

A magyar parlamentarizmus
Pokol, Béla
Budapest. Cserépfalvi Könyvkiadó. 1994. 235 S..
ISBN 963-8364-22-X

A magyar parlamentarizmus a századfordulón: politikusok és intézmények
Pölöskei, Ferenc
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 2001. 245 S.. História könyvtár : Monografiák ; 15.
ISBN 963-8312-70-X

A magyar parlamenti pártok szervezeti felépítése, (1990 - 1999)
Machos, Csilla
Budapest. Rejtjel. 2000. 263 S.. Rejtjel politológia könyvek ; 4.
ISBN 963-914939-X

A magyar pecséthasználat története a közé Ill
Kumorovitz, L. Bernát
Editionen für den Literaturunterricht : Materialien zu Werken.
ISBN 3-12-358200-0 (geh.) : DM 2.10

A Magyar Pedagógiai Társaság százéves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés elÍoadásai
Budapest. OPKM. 1992. 70 p.. Neveléstörténeti füzetek ; 10.
ISBN 963-7516-86-7

A magyar pedagógia tudománytörténete: nemzetközi tudományfejlÍodési és recepciós hatások, nemzeti sajátosságok
Németh, András
Budapest. Gondolat. 2005. 383 S..
ISBN 963-956785-X

A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Leváltárának kéziratkatalógusa
Koltai, András
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 2000. Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai ; ....
ISBN 963-200-413-2

A magyar épitémèvészet jelen állapota modern irányú fejlödésének szükségessége és akadályai
Virgil, Bierbauer
Budapest . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Múzeum-Körút. 1928. 40 S..

A magyar plakát
Szántó, Tibor
Budapest. Corvina. 1986. 162 S..
ISBN 963-13-2236-X

A magyar plakát
[Budapest] . Corvina .

¬A¬ magyar plakátmÍuvészet története 1890 - 1990: 10 x 10 év az utcán
Bakos, Katalin
Budapest. Corvina Kiado. 2007. 204 S..
ISBN 978-963-13-5672-4

A magyar pálinka
Balázs, Géza
[Budapest]. Aula. 1998. 167 S..
ISBN 963-907883-2

A magyar pénzverés kezdete
Gedai, István
Budapest. Akadémiai K.. 1986. 135 S. : zahlr. Ill.
ISBN 963-05-4225-0

A magyar polgári börtönügy kezdetei
Mezey, Barna
Budapest. Osiris-Századvég. 1995. 229. Jogtörténet értekezések.
ISBN 963-8384-88-3

A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) története, 1935-1992
Pataky, Iván
[Budapest]. Polgári Védelem Országos Parancsnokság. 1992. 138 S..
ISBN 963-03-3396-1

A magyar polgár - és a magyar író: álmok, tények, rögeszmék
Alexa, Károly
Budapest. Kortárs. 2003. 134 S..
ISBN 963-929783-6

A magyar politikai gondolkodás története
Schlett, István
Budapest. Korona K.. 1996.
ISBN 963-903621-8

A magyar politikai pártok értelmezése
Kossuth, Lajos
Budapest. MagvetÍo. 1989. 86 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-1421-3

A magyar politikai rendszer
Körösényi, András
Budapest. Osiris Kiadó. 1998. 391 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-379-326-2

A magyar politikai rendszer
Körösényi, András ; Tóth, Csaba ; Török, Gábor
[Átdolg., aktualizált és bÍov. kiad.]. Budapest. Osiris K.. 2003. 641 S.. Osiris tankönyvek.
ISBN 963-389-543-X

A magyar ponyva tüköre
Pogány, Péter
Budapest. 1978. 411 S..
ISBN 963-207-179-4

A magyar Pragmatica sanctio írott eredetijérîol: kiadatlan oklevélmellékletekkel és az 1723. évi törvényczikkek írott eredetije elsîo és utolsó lapjának hasonmásával
Csekey, István,
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia,. 1916.. 88 p., [2] leaves of plates.

A magyar privatizáció krónikája: 1989 - 1997
Mihályi, Péter
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1998. 457 S..
ISBN 963-224-168-1

A magyar Párizs
Bajomi Lázár, Endre
Budapest. 1978. 345 S..
ISBN 963-280-634-4

A magyar páros táncok
Pesovár, ErnÍo
Budapest. Planétás k.. 1997. 176 S.. JelenlévÍo múlt.
ISBN 963-901416-8

A magyar protestantizmus: 1918 - 1948
Lendvai, L. Ferenc [Hrsg.]
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1987. 279 S..
ISBN 963-09-3070-6

A magyar protestáns exemplumok katalógusa
Dömötör, Ákos
Budapest. Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 1992. 328 S.. Folklór archívum ; 19.
ISBN 963-7762-77-9

A magyar pártrendszert struktúráló politikai törésvonalak hierarchiája
Márkus, György G.
Budapest. MTA PTI. 1997. 40 S.. Politikatudományi füzetek ; 5.
ISBN 963-9098-22-1

¬A¬ magyar építÍoipar a ... ötéves tervidÍoszakban
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1971.

A magyar építészet története
Bierbauer, Virgil
Budapest. Magyar Szemle Tars. 1937. 301 S.. A Magyar Szemle könyvei ; 13.

A magyar építészet története
Bierbauer, Virgil
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1937. MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2004. 212 S.. Historia incognita : Sorozat 1, Történettudomány ; 11.
ISBN 963-958015-5

A magyar puszta: Kiskunság, Hortobágy
Kapocsy, György
[Budapest]. Corvina. 1987. circa 104 ungezählte S..
ISBN 963-13-2433-8

A Magyar Református Egyház Németh László életmÍuvének a tükrében
Dékány, Endre
Budapest. A magyarországi református egyház zsinatának tanulmányi osztálya. 1987. 276 S.. Theologiai tanulmányok. Új folyam ; 21.
ISBN 963-300-257-5

A magyar református egyház története
Bíró, Sándor ; Szilágyi, István
1. kiad, Változatlan utánnyomása. Sárospatak. Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akad.. 1995. 509 S.. Az Egyháztörténeti Tanszék kiadványai ; 1.
ISBN 963-04-6095-5

A "Magyar RendÍor" illetve a "Zsaru" magazin társadalomképe a rendszerváltás során
Dvorák, Ede
[Budapest]. BM-Kiadó. 1992. 46 p.. A társadalom és a rendészeti szervek.
ISBN 963-7703-63-2

A magyar rendÍorség és a határÍorség a közvéleményben és a valóságban: a Belügyminisztérium és a Hanns-Seidel Alpítvány konferenciája 1993. február 23-án ; [... "A Fegyveres ErÍok és a Társadalom" címÍu projekt harmadik Konferenciáján ...]
Barsi, Tomaj
[Budapest]. BM Kiadó. 1993. 93 S.. A társadalom és a rendészeti szervek.
ISBN 963-7703-80-2

A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei
Varjas, Béla
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 375 S..
ISBN 963-05-2706-5

A magyar régmúlt titkai
Bíró, Lajos
Budapest. M. Ház. 1999. 169 S.. Magyar Ház könyvek ; 15.
ISBN 963-86017-7-9

A Magyar Régészeti és MÍuvészettörténeti Társulat 120 éve
Jakabffy, Imre ; Kovács, Tibor
Budapest. MNM. 1998. 23 S..
ISBN 963-904619-1

A magyar régészet regénye
Szombathy, Viktor [Hrsg.]
3., javított kiadás. [Budapest]. Panoráma. 1976. 339 S..
ISBN 963-243-084-0

A magyar írók harca a cenzúra ellen: 1919 - 1944
Markovits, Györgyi
Budapest. Akadémiai K.. 1985. 247 S. : Ill.. Irodalomtörténeti füzetek ; 111.
ISBN 963-05-3536-X

A magyar írók harca a cenzúra ellen <1919-1944>
Markovits, Györgyi
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 247, [52] S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 111.
ISBN 963-05-3536-X

¬A¬ magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája: 1945 - 1985
Hamza, Gábor
2., átdolgozott és javitott kiadás. Budapest. ELTE. 1986. XXII, 101 S.. Allam-és jogtörténeti bibliográfiák ; 12.
ISBN 963-719-952-5

A Magyar rövidhullámú amatÍor rádiózás története 1945 - 1955
Stefanik, Pál
Budapest. Ajtósi Dürer K.. 1998. 242 p.. A magyar rádiózás hÍoskora.
ISBN 963-8314-18-4

¬A¬ Magyar rokon értelmÍu szók és szólások kézikönyve: tartalmaz harmincezer szinonim szót és szólást nyolcszáz logikai csoportban
Póra, Ferenc
[2. kiadás]. Budapest. Gondolat. 1991. IX, 451 S..
ISBN 963-282-420-2

A magyar romantika: válogatás
Margócsy, István
Budapest. Unikornis Kiadó. 1997. 382 S.. A magyar költészet kincsestára ; 52.
ISBN 963-427-167-7

A magyar romlásnak századában
Péter, Katalin
2. kiad. [Budapest]. Gondolat. 1979. 203 S.. Magyar história.
ISBN 963-280-460-0 : 15.00Ft

A magyar - román hÍubéri-hÍubéresi viszony
Kosztin, Árpád
Ungvár [u.a.]. Intermix K.. 1993. 77 S..
ISBN 963-8129-21-2

A magyar - román kapcsolatok 1939 - 1940-ben és a második bécsi döntés
Balogh, Béni L.
Csíkszereda. Pro-Print Könyvk.. 2002. 429 p., [1] folded leaf. Múltunk könyvek.
ISBN 973-931186-5

A magyar rovásirás hiteles emlékei
Sebestyén, Gyula
Budapest. Magy. tud. Akad.. 1915.

A magyar rovásírás ABC-s könyve
FÍur, Zoltán
2. kiad. Budapest. FÍur. 1997. 55 S..
ISBN 963-650-796-1

A magyar árpolitika: az 1979/80. évi árrendezés
Csikós-Nagy, Béla
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1980. 257 S..
ISBN 963-220-889-7

A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig
Keszler, Borbála
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1992. XII, 719 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 141.
ISBN 0-671-79023-4

A magyar értelmiség a 80-as években
Huszár, Tibor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1986. 359 S..
ISBN 963-09-2843-4

A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években
Horák, Magda
[Budapest]. Raoul Wallenberg Alapítvány [u.a.]. 1995. 189 S..
ISBN 963-650-179-3

¬A¬ magyar rézmetszés története: a XIV. századtól 1850-ig
Pataky, Dénes
Budapest. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 1951. 415 S. : Ill..

<<A>> magyarsÐag tÐargyi nÐeprajza elsLo fele: tÐajÐekoztatÐo, tÐaplÐalkozÐas, ÐepÐitkezÐes, bÐutorzat, fîutÐes, vilÐagÐitÐas, mesterkedÐes, viselet
BÐatky, Zsigmond ; Györffy, IstvÐan ; Viski, KÐaroly
Budapest . KirÐalyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1933. 435 S..

<<A>> magyarsÐag tÐargyi nÐeprajza mÐasodik fele: gazdÐalkodÐas (gyüjtögetÐes, vadÐaszat, halÐaszat, ÐallattartÐas, földmÐivelÐes, teherhordÐas, közlekedÐes, jÐarmîu), dÐiszÐitîomîuvÐeszet, a hagyomÐany tÐargyai
Györffy, IstvÐan ; Viski, KÐaroly
Budapest . KirÐalyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1934. 443 S..

¬A¬ magyar sajtó igazi arca
Fiala, Ferenc ; Nyékhegyi, István
Budapest. Összetartás K.. 1938. 50 S..

A magyar sajtó törtenete
Kókay, György ; Buzinkay, Géza ; Murányi, Gábor
[Budapest]. Magyar Újságírók Országos Szövetsége [u.a.]. 1995. 229 S.. Sajtókönyvtár.
ISBN 963-7115-16-1

A magyar sajtó története
Kókay, György
[Budapest]. Sajtóház Kiadó. 2000. 229 S.. Sajtókönyvtár.
ISBN 963-930903-6

A magyar sajtó története
Szabolcsi, Miklós [Red.]
Budapest. Akad. K..
ISBN 963-05-1772-8

A magyar Øs a nemzetközi munkÆsmozgalom törtØnete, 1848-1945;: a marxizmus-leninizmus esti egytem tankönyve.
Betlen, OszkÆr. ; Blaskovics, JÆnos, ; LabÆdi, Lajos.
[Budapest] . Kossuth Könyvkiadð,. 1969-1970.. 423 p..

A Magyar Øs a nemzetközi munkÆsmozgalom törtØnete, 1945-1968: a marxizmus-leninizmus esti egyetem tankönyve.
Blaskovics, JÆnos. [from old catalog] ; Kurucz, IstvÆn. [from old catalog]
[Budapest] . Kossuth Könyvkiadð,. 1968-1969.. 454 p..

A Magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története, 1945 - 1975: a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve
Blaskovits, János ; Borsi, Emil
Átdolg., jav. kiad. [Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1975 - 1976. 479 S..
ISBN 963-09-0580-9 : 24.00Ft

A magyar és a román történettudomány negyedszázados fejlÍodése: a Magyar-Román Történész Vegyes Bizottság Ülésének anyaga, Budapest, 1971. június 1-5
Csatári, Dániel
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 109 p..
ISBN 963-05-0051-5 : 30.00Ft

A magyar és európai politika történetébÍol: tanulmányok
Kosáry, Domokos
Budapest. Osiris K.. 2001. 687 S.. Millenniumi magyar történelem : Historikusok.
ISBN 963-389-122-1

A magyarság a modern lengyel irodalomban: 1919 - 1989
Molnár, István D.
Debrecen. KLTE. 1995. 166 S..
ISBN 963-472-022-6

A magyarság bölcs\0151jénél
Vámbéry, Ármin
Budapest. Athenaeum. 1914. 223 S. 8".

A magyarság díszítÍo ösztöne
Fáy, Aladár
(2. kiadás). Budapest. Püski. 1994. 127 S..
ISBN 963-8256-38-9

A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései: Szentkatolnai Bálint Gábor emlékkonferencia kiadványa ; [a nemzetközi konferencia 2006. december 8-án zajlott le Budapesten, a Magyarok Házában]
Obrusánszky, Borbála ; Szentkatolnai Bálint, Gábor
Sfântu-Gheorghe. Táltos. 2007. 223 S..
ISBN 978-973-879716-1

A Magyarság Esélyei: a tanácskozás hiteles jegyzÍokönyve, Lakitelek, 1987. szept. 27
Agócs, Sándor ; Medvigy, Endre
Lakitelek. Antológia. 1991. 228 p..
ISBN 963-7908-01-3

A magyarság Európában Európa a magyarságban
Szabó, Zoltán
Budapest. Kortárs K.. 2002. 237 S.. Magyar nézÍo.
ISBN 963-929757-7

A magyarság genetikája
Czeizel, Endre
2., korszerÍusített kiad. Budapest. Galenus K.. 2003. 415 S..
ISBN 963-86138-0-7

A magyarság genetikája
Czeizel, Endre
Debrecen. Csokonai. 1990. 262 S..
ISBN 963-260-029-0

A magyarság húszezer éve
Gulyás, István
Budapest. Gulyás. 2000. 290 S..
ISBN 963-640-645-6

A magyarság jelképei
Varga, Géza
Budapest. Írástörténeti Kutató Intézet. 106076612 USA.

A magyarság keleti elemei
Györffy, György
Budapest. Gondolat. 1990. 324 S..
ISBN 963-282-251-X

A magyarság keleti kapcsolatai: egy készülÍo szintézis alapelvei
Ligeti, Lajos
Budapest. 1932. 25 S.. Minerva-könyvtar ; 39.

A magyarság keletkezése és gyarapodása
Vámbéry, Ármin
[Repr. d. Ausg.] Budapest 1895. Budapest. Holnap Kiadó. 1989. 408 S..
ISBN 963-02-6222-6

A magyarság keltezése
Makkay, János
Budapest. SzerzÍo. 1993. 130 S..
ISBN 963-450-102-8

A magyarság korai története: (tanulmányok)
Róna-Tas, András
Szeged. Magyar ÍOstörténeti Kutatócsoport. 1995. XXIX, 329 p.. Magyar Íostörténeti könyvtár ; 9.
ISBN 963-482-071-9

A magyarság kulturális földrajza
Tóth, József ; Trócsányi, András
Pécs ; Pro Pannonia. 1997. 224 S.. Pannónia tankönyvek.
ISBN 963-9079-11-1

A magyarság lehetÍoségei a világban az ezredfordulón: Magyarország 2000 ; Külhoni és Hazai Magyarok negyedik Tanácskozása ; [Budapest] 2000. május 19-20.
Keszthelyi, Gyula
Budapest. Custos K.. 2000. 422 S..
ISBN 963-85596-6-7

¬A¬ magyarság életrajza
Szabó, István
[Reprint d. Ausg. Budapest], Magyar Történelmi Társulat, 1941. Budapest. Akad. K.. 1990. III, 276 S.. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata.
ISBN 963-05-5743-6

A magyarság nevezetes fái: (barangolás történelmi és irodalmi emlékhelyeken)
Kapocsy, György
[Budapest]. Helikon K.. 2000. 111 p..
ISBN 963-208-664-3

A magyarság népzenéje
Vargyas, Lajos
Budapest. ZenemÍukiadó. 1981. 623 S..
ISBN 963-330-300-1

A magyarság ÍOstörténete
Ligeti, Lajos
([Repr. d. Ausg.:] Budapest 1943). Budapest. Akad. Kiadó. 1986. VII, 289 S.. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata.

A magyarság Íostörténete: (mit adott a magyarság a világnak)
Kiszely, István
Budapest. Püski Kiadó. 1996.
ISBN 963-8256-94-x

A magyarság pusztulása
Fülep, Lajos ; Szigethy, Gábor
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1984. 65 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-0246-0

A magyarság rendeltetése
Móricz, Zsigmond
Budapest. Kortárs K.. 2004. 174 S.. Magyar nézÍo : Portrék.
ISBN 963-929799-2

A magyarságért
Rákosi, Jenoe
Budapest. 'Elet'. 1914. 297 S. 8".

A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata
Henkey, Gyula
Budapest. Magyar ÍOstörténeti Kut. és K.. 2002. 208 S.. Turán könyvek ; 2.
ISBN 963-86084-5-5

A magyarság spirituális gyökerei
Rozsnyai, Ágnes
Budapest. Püski. 2005. 476 S..
ISBN 963-990662-X

A magyarság születése
Fodor, István
[Budapest]. Adams. 1992. 158 S.. Magyarország Krónikája ; 1.
ISBN 963-8222-04-2