A magyarországi akadémiai mozgalom elötörténete
Klaniczay
Budapest . Balassi Kiadó .

A magyarországi akadémiai mozgalom elÍotörténete
Klaniczay, Tibor
Budapest. Balassi. 1993. 95 p.. Humanizmus és reformáció ; 20.
ISBN 963-7873-32-5 : 190.00Ft

A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848 - 1949)
Fülöp, Éva Mária
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége [u.a.]. 1995. 252 p.. METEM-könyvek ; 8.
ISBN 963-8472-09-X

A magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig
Gergely, ErnÍo
Budapest. MÍuszaki Könyvk.. 1986. 327 S. : Ill.
ISBN 963-10-7054-9

A magyarországi Bodrogköz földrajzi nevei
Nagy, Géza
Pácin. Bodrogközi Kastélymúzeum Baráti Köre. 1994. 425 S.. Bodrogközi füzetek ; 6-8.
ISBN 963-04-4352-X

A magyarországi boszorkányság forrásai
Pócs, Éva
Budapest. Balassi K.. 1997.
ISBN 963-506-201-x

A magyarországi boszorkányság forrásainak katasztere 1408 - 1848
Tóth, G. Péter
Budapest. MTA Néprajzi Kutató Intézete [u.a.]. 2000. 379, [25] S..
ISBN 963-7208-58

A magyarországi bunyevác-horvátok története
Mándics, Mihály
Kecskemét. Bács-kiskun megyei Tanács. 1989. 191 S..
ISBN 963-7192-03-4

¬A¬ magyarországi céhes kézmuvesipar forrásany agának katasztere
Éri, István ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Damjanich János Múzeum Rotauzemében. 1975. 1 - 2.

A magyarországi céhes kézmÍuvesipar jelvényei
Nagybákay, Péter
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 1995. 212 S.. Bibliotheca humanitatis historica a Museo Nationali Hungarico digesta.
ISBN 963-7421-84-X

A Magyarországi céhes kézmúvesipar forrásznyagának katasztere = Register of sources relating to crafts and guilds in Hungary
Budapest. [s.n.],. 1975-. v..

¬A¬ magyarországi céhes szabók mintakönyvei: 1630 - 1838
Domonkos, Ottó
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 1997. 356 S. : zahlr. Ill.. Bibliotheca humanitatis historica a Museo Nationali Hungarico digesta.
ISBN 963-9046-13-2

A magyarországi céhes szabók mintakönyvei 1630-1838
Domonkos, Ottó
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 1997. 356 S.. Bibliotheca humanitatis historica a Museo Nationali Hungarico Digesta.
ISBN 963-904613-2

¬A¬ magyarországi cigánykérdés dokumentumokban: 1422 - 1985
Mezey, Barna
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1986. 317 S..
ISBN 963-09-2851-5

¬A¬ magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422 - 1985
Mezey, Barna ¬[Hrsg.]¬
(Budapest). Kossuth Könyvkiadó. 1986. 317 S..
ISBN 963-09-2851-5

A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején: kutatási gyorsjelentések
Kállai, ErnÍo
Budapest. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 2003. 145 S.. Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok : Adatok, elemzések, kutatási eredmények.
ISBN 963-508-406-4

A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája
Szuhay, Péter
Budapest. Panoráma. 1999. 205 S..
ISBN 963-243-834-5

A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában
Nagy, Pál
Kaposvár. Csokonai Vitéz Mihály TanítóképzÍo FÍoiskola, Társadalomtudományi Tanszék. 1998. 500 S..
ISBN 963-7172-58-0

A magyarországi cigányság 1971 - 2003
Kemény, István ; Janky, Béla ; Lengyel, Gabriella
Budapest. Gondolat [u.a.]. 2004. 192 S.. A magyarországi cigány népesség helyzete.
ISBN 963-956765-5

A magyarországi cigányság kultúrája: válogatott bibliográfia
Bódi, Zsuzsanna
Budapest. Magyar MÍuvelÍodési Intézet. 2002. 236 p. ; 21 cm. Róma módszertani kiadványok ; 3.
ISBN 963-521-258-5

A magyarországi cigányság történetének válogatott bibliográfiája
Pomogyi, László
B(uda)p(est). (ELTE). 1983. 16 S.. Állam és jogtörténeti bibliográfiák ; 5.
ISBN 9637050

¬A¬ magyarországi cladocerák magánrajza
Daday, Jenö
1 Aufl.. Budapest. Kiadja a Kir. Magyar Természettudomány Társulat. VIII, 128 S., 4 Taf..

A magyarországi cserkészet története
Bodnár, Gábor
Garfield, N.J.. Hungarian Scout Association u.a.. 1980. 136 S..
ISBN 963-02-6345-9

A Magyarországi csuklyás-, szegfîu-és földibaglyok atlasza: (Noctuidae: Cuculliinae, Hadeninae, Noctuninae) = A guide book to the Hungarian Cuculliinae, Hadeninae and Noctuinae (Lepidoptera, Noctuidae)
Levente, Abrahám ; Ronkay, Gábor ; Nógrádi, Sára
Kaposvár, . 2006.. 416 S..

A magyarországi Duna-völgy terÂületfejlesztési kérdései
Dövényi, Zoltán
Budapest. MTA. 2002. Magyarország az ezredfordulón Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián; IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása.
ISBN 963-508-337-8

A Magyarországi Evangélikus Egyház rövid története
Fabiny, Tibor
2. bÍov. kiad. Budapest. Evangélikus Sajtóoszt40 ISBN 3-424-00738-2.

A Magyarországi fizika klasszikus századai: 1590-1890
Gazda, István
New Delhi. Paljor Publ.. 2001. [7] Bl.. Paljor Publications' children series.
ISBN 81-8623036-X

A magyarországi fizika kultúrtörténete: (XIX. század)
Simonyi, Károly
[Budapest]. 2001. 100 S..

A magyarországi fÍonemesség XX. századi genealógiája
Gudenus, János József
[Budapest]. Natura. 1990 - 1999.
ISBN 963-233-304-7

A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve: jubileumi évkönyv, 1973 - 1998
Klaudy, Kinga
Budapest. Scholastica. 1999. 125 S..
ISBN 963-85912-5-0

A magyarországi forradalmak, 1918-1919
Gergely, JenÍo
(2., változatlan kiadás). Budapest. IKVA. 1992. 109 S.. KorszerÍu történelem középiskolásoknak.
ISBN 963-7757-32-5

¬A¬ Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyházak levéltárnak jegyzéke
Budapest. Kellner. 1912.

A magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete
Makkai, Lászó
Budapest. Magyar Helikon. 1976. 164 S.. Galeria omnium sanctorum.
ISBN 963-207-267-7

A magyarországi görög katolikusok története
Pirigyi, István
Nyíregyháza. Görög Katolikus Hittudományi FÍoiskola. 1990.
ISBN 963-00-1317-7

A magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott bibliográfiája, (1945-1990)
Miklós, Tamás P.
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1993. 193 p.. Neveléstörténeti bibliográfiák ; 14.
ISBN 963-7644-16-4

A magyarországi hadjárat: 1849 ; orosz szemtanúk ; a magyar szabadságharcról
Katona, Tamás [Hrsg.]
Budapest. Európa Könyvk.. 1988. 948 S.. Bibliotheca historica.
ISBN 963-07-4541-0

A magyarországi háborús munkaszolgálat: túlélÍok visszaemlékezései
Braham, Randolph L.
Budapest. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség [u.a.]. 1996. 145 S.. Látószög könyvek.
ISBN 963-04-6545-0

A magyarországi háborus munkaszolgálat: túlélok visszaemlékezései
Braham, Randolph L.
Budapest. Látósszög könyvek,. 1996. 145 p. ;.

<<A>> magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája
Braham, Randolph Lewis
Budapest . Park Könyvkiadó. 2007. 3 Bände.

A magyarországi iskolai értesítÍok bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok
Léces, Károly
Budapest. Országos pedagógiai Könyvtár és múzeum. 1989. 213 S.. A Magyar neveléstörténet forrásai ; 3.
ISBN 963-7516-46-8

A magyarországi iskolai értesítÍok bibliográfiája: 1850/51 - 1948/49
Gráberné BÍosze, Klára ; Léces, Károly
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1996. A magyar neveléstörténet forrásai ; ....
ISBN 963-7644-44-X

A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai: 1561 - 1773
Staud, Géza
Budapest. Akad.. 1984. A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma ; ....
ISBN 963-7302-15-8

A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei
Nagy, Lajos ; Dóka, Klára
Budapest. Új Magyar Központi Levéltár. 1983. v. <1-2, B kötet, C kötet >. Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei,0133-7483 ; 2.
ISBN 963-01-5880-9 1. rész

¬A¬ Magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig
Varga, Imre ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Argumentum K.. 1992. 267 S.. ¬A¬ Magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma.
ISBN 963-7719-06-7

Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico
Kilián, István ; Pintér, Márta Zsuzsanna ; Busnelli, Francesco Donato
Milano. Giuffrè. 2002. XV, 644 S.. Magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma.
ISBN 88-14-09764-X : 48.00 EUR

A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége: kistérségi folyamatok és a területfejlesztési politika lehetséges beavatkozási térségtípusai Magyarországon
Csatári, Bálint
Kecskemét. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. 1996. 32 p..
ISBN 963-04-7433-6

A magyarországi kisvasutak idegenforgalmi földrajzi adottságai
László, Tóbiás
Budapest. 1996. 158 S.. Elmélet, módszer, gyakorlat ; 55.
ISBN 963-7395-76-8

A magyarországi kékfestés
Domonkos, Ottó
[Budapest]. Corvina. 1981. 112 S..
ISBN 963-13-0895-2

A magyarországi közlekedés krónikája 1750 - 2000
Frisnyák, Zsuzsa
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 2001. XXV, 346 S.. História könyvtár : Kronológiák, adattárak ; 7.
ISBN 963-8312-80-7

A magyarországi kovácscéhekrÍol
Bartócz, József
Pápa. Jókai Mór Városi Könyvtár. 2000. 52 S..
ISBN 963-00-2849-2

A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei: mÍuvészettörténeti tanulmány és katalógus a Magyar Tudományos Akadémia MÍuvészettörténeti Kutató Intézete és a Budapest [!] Történeti Múzeum másolatgyÍujteménye alapján
Takács, Imre
Budapest. MTA MÍuvészettörténeti Kutató Intézet. 1993. 112, XXXII S..
ISBN 963-7381-55-4

A magyarországi külföldi beruházások, illetve a külföldi részvétellel alakuló gazdasági társulások mÍuködésének elvei és jogi feltételrendszere
Riedl, Péter
Budapest. 1988. 107 S..
ISBN 963-7850-76-7

A magyarországi kulturális minisztériumokról (1867-1993): the battle for Grenada
Kiss, Tamás T.
London [u.a.]. Cooper. 1989. XXIV, 391 S..
ISBN 0-85052-023-1

A magyarországi kulturális minisztériumokról (1867-1993)
Kiss, Tamás T.
Budapest. [Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány]. 1993. 600 p..
ISBN 963-7580-08-5

A magyarországi kunsági emeletbeli képzÍodmények földtani jellemzése
Jámbor, Áron [Hrsg.]
Budapest. MÍuszaki könyvkiadó. 1987. 452 S.. A Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve ; 69.
ISBN 963-10-6778-5

A magyarországi latinság szótára
Bartal, Antal
Budapest: Franklin-Társulat. 1901. XXX, 722 S. 8".

A magyarországi élÍohelyek leírása, határozója és a Nemzeti ÉlÍohely-osztályozási Rendszer
Fekete, Gábor
Budapest. Magyar Természettudományi Múzeum. 1997. 374 S.. Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer ; 2.
ISBN 963-7093-45-1

A magyarországi matematika története: a legrégibb idÍoktÍol a 20. század elejéig
Szénássy, Barna
2. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 381 S..
ISBN 963-05-0325-5

A magyarországi médiaháború
Bajomi-Lázár, Péter
Budapest. Új Mandátum Könyvk.. 2001. 208 p.. Membrán könyvek ; 9.
ISBN 963-933616-5

A magyarországi miocén diatomás képzÍodmények rétegtana
Hajós, Márta
Budapestini. Inst. Geologicum Hungaricum. 1986. 339 S.. Geologica Hungarica : Series palaeontologica ; 49.
ISBN 963-10-6815-3

A magyarországi mÍuvészet története
Aradi, Nóra
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981.
ISBN 963-05-2542-9

A magyarországi nagybirtok kormányzata, 1711-1848
Kállay, István
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 335 S.. A Magyar országos levéltár Kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet ; 5.
ISBN 963-05-1742-6

A magyarországi nemzetiségek kulturális, tudati jellemzÍoi
Gyivicsán, Anna [Mitarb.]
Budapest. Állami Gorkij Könyvtár MÍuvelÍodéskutató Intézet. 1985. Getr. Pag.
ISBN 963-521-120-1

A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája
Arató, Endre ; Niederhauser, Emil [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1983. 292 S..
ISBN 963-05-2899-1

A magyarországi németek
Manherz, Károly
Budapest. Útmutató. 1998. 128 S.. Változó világ ; 23.
ISBN 963-900128-7

A magyarországi németek elhurcolása és elÍuzése: (válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból) 1944 - 1948
Zielbauer, György
Budapest. Országos Német Önkormányzat. 1996. 172 S..
ISBN 963-03-4147-6

A Magyarországi németek kitelepítése
Zinner, Tibor
Budapest. Magyar Hivatalos Közlönyk.. 2004. 284, [12] S..
ISBN 963-922155-4

A magyarországi németek kitelepítése: 1945 - 1950
Fehér, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 231 S..
ISBN 963-05-4725-2

A magyarországi németek kitelepítése 1945 - 1950
Fehér, István
Budapest. Akad. K.. 1988. 231 S..
ISBN 963-05-4725-2

A magyarországi németek énekes és hangszeres népzenéjÍuk, népviseletÍuk: -népdalköröknek-
Lantos, József [Hrsg.]
Pécs. Baranya Megyei MÍuveleÍodési Központ [u.a.]. 1987. 143 S..
ISBN 963-01-8143-6

A magyarországi németek rövid története
Bellér, Béla
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1981. 210. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-271-500-4

A magyarországi német irodalom története: a legrégibb idÍoktÍol 1848-ig
Pukánszky, Béla
MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2002. 527 S.. Historia incognita : Sorozat 1, Történettudomány ; 1.
ISBN 963-202-619-5

¬A¬ magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-1948
Szita, László
Pécs. A Baranya Megyei Levétár. 1983. S. 441-556,S. 617-627. Baranyai levéltári füzetek ; 47.

A magyarországi németség nehéz évtizede: 1945 - 1955
Zielbauer, György
Szombathely [u.a.]. Pannon MÍuhely Könyv-Lapk.. 1990. 170 S..
ISBN 963-04-0738-8

A magyarországi németség nehéz évtizede, 1945 - 1955: <a kutatáshoz az MTA-Soros Alapítvány anyagi támogatást nyújtott>
Zielbauer, György
Szombathely u.a.. Pannon MÍuhely Könyv-Lapkiadó Kft.. 1990. 170 S., ^circa 3 Bl.Abb.
ISBN 963-04-0738-8

A magyarországi néptánc-folklorizmus kérdéseihez
Kardos, László D.
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Néprajzi Tanszék. 1987. 97 S.. Folklór és etnográfia ; 31.
ISBN 963-471-460-9

¬A¬ Magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája
Budapest. 1963.

A magyarországi öntészet története képekben: [published on the occasion of the 45th International Foundry Congress]
Kiszely, Gyula
Budapest. 1978. 108 S, [86] Bl..
ISBN 963-8261-12-9

¬A¬ magyarországi örmény sajtó XIX - XX. századi története
Simonyan, Anahit
Budapest. Országos Örmény Önkormányzat. 1996. 71 S. : Ill..
ISBN 963-03-4213-8

A magyarországi olajnövény-kultúra: történeti-néprajzi monográfia
Selmeczi Kovács, Attila
1. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 213 p..
ISBN 963-05-6462-9

A magyarországi Íoslénytan története: akadémiai székfoglaló, 1994 február 7.
Géczy, Barnabás
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 66, [9] p.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-6897-7

A magyarországi paleoklimatológiai kutatások módszerei és eredményei
Kordos, László
Budapest. (OMSZ Kiadvány és Propaganda Osztályán). 1979. 167 S.. Az országos meteorológiai Szolgálat hivatalos Kiadványa ; 50.
ISBN 963-7701-37-0

A Magyarországi pannonkori képzîodmények kutatásai,
Bartha, Ferenc. [from old catalog] ; Góczan, Ferenc, [from old catalog] ; Benkîo, Jenîo, [from old catalog]
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1971.. 360 p., [45] plates..

A Magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig
Kilián, István
Budapest. Argumentum Kiadó. 1994. 772 p.. A Magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma.
ISBN 963-7719-87-3

A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunak alapján
Jánossy, Dénes
Budapest. Akad. Kiadó. 1979. 206 S..
ISBN 963-05-1913-5

A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján
Jánossy, Dénes
1979.

A magyarországi pénzintézetek együttmÍuködésének formai és keretei
Botos, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi. 1994. 252 S.. A magyarországi pénzintézetek története.
ISBN 963-222-769-7

A magyarországi pénzintézetek együttmÍuködésének formái és keretei
Botos, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1994. 251 S. : Ill. A magyarországi pénzintézetek története.
ISBN 963-222-769-7

A magyarországi pénzintézetek rövid története 1836 - 1947
Tomka, Béla
Budapest. Gondolat. 1996. 132 S..
ISBN 963-282-749-X

A magyarországi polgári államrendszerek: <Tanulmánykötet>
Pölöskei, Ferenc [Hrsg.] ; Ránki, György [Hrsg.]
Budapest. Tankönyvkiadó. 1981. 587 S..
ISBN 963-17-5558-4

A magyarországi protestantismus története 1895-ig
Zoványi, JenÍo
[Nachdr.]. MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2004. Historia incognita : Sorozat 1, Történettudomány ; 9.
ISBN 963-958006-6

A magyarországi protestantizmus 1565-töl 1600-ig
Zoványi, Jenö
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 461 S.. Humanizmus és reformáció ; 6.
ISBN 963-05-1237-8

A magyarországi protestáns iskolai szinjátszás forrásai és irodalma
Varga, Imre
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadása. 1988. 562 p., [1] leaf of plates. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete.
ISBN 963-7302-45-X

A magyarországi protestáns iskolai sz†njátszás a kezdetektÍol 1800-ig
Varga, Imre
Budapest. Argumentum K.. 1995. 212 S.. Irodalomtörténeti füzetek ; 138.
ISBN 963-7719-96-2

A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma
Varga, Imre
Budapest. A Magyar Tudományos Akad. Könyvtárának kiadása. 1988. 562 S..
ISBN 963-7302-45-x

A magyarországi pártrendszer 1987-1995: kialakulástörténet és jellemzÍok ; politológiai elemzés
Fricz, Tamás
[Budapest]. Cserépfalvi Kiadó. 1996. 215 S..
ISBN 963-8364-41-6

A magyarországi puritanizmus gyökerei: magyar puritánus törekvések a XVII. század elsÍo felében
Ágoston, István
Budapest. Kálvin. 1997. 164, [11] S..
ISBN 963-300-698-8

A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása: a "Huszadik század" társadalomszemlélete <1900 - 1907>
Pók, Attila
Budapest. Akad. Kiadó.

A Magyarországi Református Egyház diakóniája
Bartha, Tibor
Budapest. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1979. 278 S..
ISBN 963-7030-84-0

A Magyarországi Református Egyház története, 1918 - 1990 ; tanulmányok
Barcza, József ; Dienes, Dénes
Sárospatak. Sárospataki Ref. Teológiai Akad.. 1999. [10], 253 S.. A Sárospataki Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének kiadványai ; 4.
ISBN 963-03-7380-7

A magyarországi romák
Kemény, István
[Budapest]. Útmutató K.. 2000. 128 S.. Változó világ ; 31.
ISBN 963-900147-3

A magyarországi románok
Petrusán, György ; Martyin, Emília ; Kozma, Mihály
[Budapest]. Útmutató K.. 2000. 128 S.. Változó világ ; 29.
ISBN 963-900145-7

A Magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere: 1463 - 1848
Domonkos, Ottó [Red.]
Budapest. MTA Veszprémi Akad. Bizottsága.
ISBN 963-7121-86-2

A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere, 1463 - 1848
Domonkos, Ottó ; Kiss, Mária ; Nagybákay, Péter
Budapest. MTA Veszprémi Akad. Bizottsága. 1986.
ISBN 963-7121-86-2

A magyarországi és az erdélyi protestáns kollégiumok 1777 és 1848 között: Sárospatakon, Debrecenben, Pápán, Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, Koloszváron, Pozsonyban, Eperjesen
Bajkó, Mátyás
[Debrecen. Magánkiad.]. 1992. 113 S..
ISBN 963-400-767-8

A Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai
Budapest. Népszava.
ISBN 963-322-113-7

A magyarországi szinto cigányok: <Történetük és nyelvük>
Mészáros, György
Budapest. MTA. 1980. 44 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 153.
ISBN 963-7501-47-9

A magyarországi szlovének
Kozar-MukiÏc, Maria
Budapest. Press Publica. 2003. 128 S.. Változó világ ; 56.
ISBN 963-900183-X

¬A¬ magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográfiája 1985-ig
Nyomárkay, István
Budapest. ELTE Szláv Filol. Tanszék. 1990. 170 S..

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Politikaja a második világháború elöestéjén
Pintér, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 188 S.. Értekezések a történeti tudományok köréböl. új sorozat ; 87.
ISBN 963-05-1707-8

A MagyarorszÆgi SzociÆldemokrata PÆrt politikÆja a mÆsodik vilÆghÆború ellestØjØn
PintØr, IstvÆn
Budapest. AkadØmiai Kiadð ,. 1979. 188 s..

¬A¬ Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború elöestéjén
Pintér, István
1 Aufl.. Budapest. Akad. Kiadó. 1979. 188 S..

A magyarorszÆgi SzociÆldemokrata pÆrt politikÆja a mÆsodik vilÆghÆború eloestØjØn
PintØr, IstvÆn
Budapest. Akad. k.,. 1979. 189 s..

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma 1890 - 1948
Horváth, Julianna
1. kiad. Budapest. Napvilág K.. 2000. 604 S.. A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár kiadványai.
ISBN 963-9082-27-9

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 1914 között
Farkas, Dezsîo.
19--.. 40 p..

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az ellenforradalmi rendszer 1919 -- 1922.
Fehér, András.
1969.. 18 p..

A Magyarországi Szövetséges EllenÍorzÍo Bizottság jegyzÍokönyvei: 1945 - 1947
Feitl, István
1. kiad. Budapest. Napvilág K.. 2003. 453 S..
ISBN 963-935017-6

A magyarországi takácsok mintakönyvei
Domonkos, Ottó
Sopron. [Soproni Múzeum]. 1998. 534 p.. A Sopron Múzeum kiadványai ; 4.
ISBN 963-03-6376-3

A magyarországi talajtápanyag-vizsgálatok eredményei
Baranyai, Ferenc ; Fekete, Attila ; Kovács, Imre
Budapest. MezÍogazdasági Kiadó. 1987. 189 p., [16] p. of plates.
ISBN 963-232-294-0 : 68.00Ft

A Magyarországi Tanácsköztársaság bélyegkiadásainak és a Vörös Hadsereg tábori postájának Története
Surányi, László
Budapest. 1978. 150 S..
ISBN 963-05-1149-5

A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása
Fogarassy, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 91 S.. Értekezések a történeti tudományok körébÍol. Új sorozat ; 109.
ISBN 963-05-4968-9

A Magyarországi Tanácsköztársaság Pénzrendszere
Ambrus, Béla
Budapest. 1979. 286 S..
ISBN 963-05-1730-2

A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés
Koevágó, László
Budapest. 1979. 187 S..
ISBN 963-09-1439-5

A magyarországi tanítóképzÍo intézeti tanárképzés története: Apponyi Kollégium
Tóth, Gábor
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1996. 320 S..
ISBN 963-7644-54-7

A Magyarországi települési önkormányzatok helyzete
Vigvári, András
Budapest. 1994. 35 S.. Budapest Bank tanulmányok ; 17.
ISBN 963-8134-08-9

A magyarországi természeti erÍoforrások gazdaságtana és hasznosítása
Magda, Róbert
Budapest. MezÍogazda. 2001. 167 p..
ISBN 963-286-031-4

A magyarországi tótok
Pechány, Adolf,
Miskolc. Felsîomagyarország,. 2000.. 261 p..

A magyarországi vaskohászat története: a feudalizmus korában ; a XIII. század közepétÍol ; a XVIII. század végéig
Heckenast, Gusztáv
1. kiadás. Budapest. Akadémiai K.. 1991. 297 S. : Ill.
ISBN 963-05-5752-5