A magyar nyelv az informatika korában
Budapest. Magyar Tudományos Akad.. 1999. 195 S.. Magyarország az ezredfordulón : VII., A nemzeti kultúra az informatika korában.
ISBN 963-508-161-8

A magyar nyelv elemzése számitógéppel
Bach, Iván ; Farkas, Ernö ; Naszódi, Mátyás
Budapest. Intéz., Akad.. 1987. 76 S.. Tanulmányok. Számítáztechnikai és automatizálási kutató Intézet. Magyar tudomanyos Akadémia ; 199.
ISBN 963-311-230-3

"A magyar nyelv elé mozdításáról ...": Vitairat a nyelvmÍuvelésért
Balázs, Géza
1. magyar nyelvÍu kiadás. Budapest. Akadémiai Kiadó. 2005. 173 S.. Édes anyanyelv.
ISBN 963-05-8204-X

A magyar nyelv eredetérÍol másképpen: magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok
Sára, Péter
Budapest. Arculat. 1994. 196 S..
ISBN 963-04-4668-5

"A magyar nyelvet írni kezdik": irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon
Tarnai, Andor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 345 S.. Irodalomtudomány és kritika.
ISBN 963-05-3055-4

A magyar nyelv finnugor alapjai
Bereczki, Gábor
3., átdol. kiad. Budapest. Universitas Könyvk.. 2003. 104 S..
ISBN 963-910479-5

A magyar nyelv finnugor alapjai: [egyetemi tankönyv]
Bereczki, Gábor
Budapest. Universitas Könyvkiadó. 1996. 101 S..
ISBN 963-85494-3-2

A magyar nyelv finnugor alapjai
Bereczki, Gábor
2., átdolg. kiad. Budapest. Universitas Könyvk.. 1998. 103 S..
ISBN 963-910418-3

A magyar nyelv grammatikája: a magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának elÍoadásai
Imre, Samu [Hrsg.] ; Szathmári, István [Hrsg.]
Budapest. Akad. Kiadó. 1980. 792 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 104.
ISBN 963-05-2087-7

A magyar nyelv halnevei
Rácz, János
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1996. 212 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 205.
ISBN 963-7530-22-3

A magyar nyelv idegenben: elÍoadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.)
Keresztes, László ; Maticsák, Sánor
Debrecen. Egyetem Finnugor Nyelvtudomáyi Tanszéke. 2002. 222 S..
ISBN 963-472-662-3

A magyar nyelvi kultúra jelene és jöv\0151je
Glatz, Ferenc
Budapest. MTA Társadalomkutató Központ. Magyarország az ezredfordulón: Stratégiai kutatások a MTA-ban.

A magyar nyelvi kultúra jelene és jövÍoje
Balázs, Géza
Budapest. MTA Társadalomkutató Központ. 2004. Magyarország az ezredfordulón - stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián : MÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-508-425-0

<<A>> magyar nyelvi kultÐura jelene Ðes jövîoje
BalÐazs, GÐeza
Budapest . MTA TÐarsadalomkutatÐo Központ. 2004. 2 kötet.

A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában
Kemény, Gábor
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1994. 188 S.: graph. Darst., Kt.. [Linguistica / A] ; 16.
963-8461-72-1

<<A>> magyar nyelvjÐarÐasok atlasza
Benkîo, LorÐand ; BÐarczi, GÐeza
Budapest . AkadÐemiai KiadÐo. 1968-1980. 12 Bd..

A Magyar nyelvjárások atlasza
Bárczi, Géza
Budapest. Akad. K.. 1968.
ISBN 963-05-0235-6

A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései
Deme, László ; Imre, Samu
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 345 S..
ISBN 963-05-0609-2

¬A¬ magyar nyelvjárások román kölcsönszavai
Márton, Gyula ; Péntek, János ; VöÍo, István
Bukarest. 1977. 468 S..

A magyar nyelvújítás antológiája
Balassa, József ; Fodor, Irén
Kolozsvár. Polis Könyvk.. 1995. 194 p.. Remekírók diákkönyvtára.
ISBN 973-968853-5

A magyar nyelvújítás szótara: a kedveltebb képzÍok és képzésmódok jegyzékével
Szily, Kálmán
Repr. [d. Ausgaben] Budapest 1902 u. 1908. Budapest. Nap Kiadó. 1994. getr. Zählung.
ISBN 963-8116-07-2

A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban)
Göncz, Lajos
Budapest [u.a.]. Osiris K. [u.a.]. 1999. 288 S.. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén ; 2.
ISBN 963-379-463-3

A magyar nyelv kis könyve
Gaál, Edit
Budapest. MÍuszaki. 2002. 276 S..
ISBN 963-16-2835-3

A magyar nyelv könyve: az általános iskola 5 - 6. osztálya számára
Takács, Etel
Budapest. Tankönyvkiadó. 1986. 174 S..
ISBN 963-17-8822-9

A magyar nyelv könyve
Jászó, Anna
2. kiad. Budapest. Trezor Kiadó. 1994. 623 S..
ISBN 963-7685-42-1

A magyar nyelv könyve
Jászó, Anna A.
7., átd. és bÍov. kiad. Budapest. Trezor K.. 2004. 851 S..
ISBN 963-908892-7

A magyar nyelv könyve
Jászó, Anna
Budapest. Trezor Kiadó. 1991. 604 S..
ISBN 963-7685-01-4

A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai: akadémiai székfoglaló 1988. Február 15
Kiefer, Ferenc
Budapest. Akad. Kiadó. 1991. 36 S.. Értekezések emlékezések.
ISBN 963-05-5955-2

¬A¬ Magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései: tanulmánygyÍujtemény
Hajdú, Mihály ; Pusztai, Ferenc
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 1971. 242 S.. Nyelvtudományi dolgozatok ; 6.

A magyar nyelv kézikönyve
Kiefer, Ferenc
1. magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akad. K.. 2003. 611 S..
ISBN 963-05-7985-5

A magyar nyelv életrajza
Bárczi, Géza
3. kiadás. Budapest. Gondolat. 1975. 461 S..
ISBN 963-280-295-0

A magyar nyelv életrajza
Bárczi, Géza
Budapest. Custos Kiadó. 1996. 462 S., [38] Bl..
ISBN 963-85596-3-2

&lt;&lt;A&gt;&gt; magyar nyelv mint környezeti nyelv tanítÆsÆnak fobb kØrdØsei
Bagi, Ferenc
ÚjvidØk. &lt;&lt;A&gt;&gt; Magyar Nyelv, Irodalom Øs Hungarolðgiai KutatÆsok IntØzete. 1988. 75 S.. ÉrtekezØsek, monogrÆfiÆk / Magyar Nyelv, Irodalom Øs Hungarolðgiai KutatÆsol IntØzete ; 20.

¬A¬ magyar nyelv múltja és jelene
Bárczi, Géza
Budapest. Gondolat. 1980. 529 S..
ISBN 963-280-761-8

A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által
Teleki, József
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1988. 397 S.. Ritkaságok.
ISBN 963-15-3673-4

¬A¬ magyar nyelv névutórendszere
Sebestyén, Árpád
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1965. 254 S..

A Magyar nyelvÍor: 70-100. évfolyamának mutatója
Szemere, Gyula
1. kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991. 381 p.. Magyar nyelvÍor ; Index 70/100.
ISBN 963-05-5684-7

A magyar nyelv rétegzÍodése
Kiss, JenÍo
Budapest. Akahbk.
ISBN 0-8020-8497-4 pbk

A magyar nyelv értelmezÍo szótára: 1959 - 1962
Budapest. Arcanum. 2004. 1 CD-ROM.
ISBN 963-937478-4

A magyar nyelv és a magyar nyelvÍu oktatás helyzete Romániában: Nyelvészeti Tanácskozás Jászberényben, 2002. augusztus 2
Horváthné Kispéter, Zsuzsanna
Budapest [u.a.]. Magyar Nyelvtudományi Társaság [u.a.]. 2003. 65 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 218.
ISBN 963-7530-54-1

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája
Sipos, Lajos
2., jav. kiad. Budapest. Magyar Könyvklub. 2002. 693 S..
ISBN 963-547-680-9

A' magyar nyelv és irodalom szépségei: a hazai irók legszebb helyeinek gyüjteménye
Ballagi, Mór
Pesten. Geibel Károly. 1845. V, 317 S..

¬A¬ magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében: [a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Bécs, 1986. szeptember 1 - 5. - elhangzott elÍoadások]
Csáky, Moritz ¬[Hrsg.]¬
Budapest ¬[u.a.]¬.
ISBN 963-01-9904-1

A magyar nyelv és kultúra megtartása az amerikai egyesült államokban 1997: [VIII.] Anyanyelvi Konferencia ; [Eger, 1996. augusztus 15.]
Nagy, Károly
Budapest. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. 1998. 76 S.. Nyelv és lélek könyvek.
ISBN 963-03-4774-1

A magyar nyelv stilisztikája
Tolcsvai Nagy, Gábor
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996. 280 S..
ISBN 963-18-7506-7

A magyar nyelv szelleme: esszék a magyar irodalomról
BödÍocs, Pál
[Budapest]. Kairosz. 2003. 291 S..
ISBN 963-948424-5

A magyar nyelv Szlovákiában
Lanstyák, István
Budapest. Osiris K. [u.a.]. 2000. 368 S.. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén ; 3.
ISBN 963-379-827-2

A magyar nyelv szótára
Czuczor, Gergely ; Fogarasi, János
Budapest. Arcanum. 2003. 1 CD-ROM.
ISBN 963-937476-8

A magyar nyelv szóvégmutató szótara.
Papp, Ferenc, ; Apátfalvi, Éva,
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1969.. 594 p..

¬A¬ magyar nyelv szóvégmutató szótára
Papp, Ferenc
Budapest. Akad. Kiadó. 1969. 594 S..

¬A¬ magyar nyelv szóvégmutató szótára
Papp, Ferenc
Az 1. kiadás változatlan utánnyomása. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1994. 591 S..
ISBN 963-05-6732-6

A magyar nyelvtan
Német, Anikó
Budapest. Merényi. 1997. 351 S..
ISBN 963-698-068-3

A magyar nyelv tankönyve: középiskoláknak
Szende, Aladár
3. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 298 S..
ISBN 963-18-6348-4

A magyar nyelvtan tipológiai jellemzése: válogatott írások
DezsÍo, László
Nyíregyháza. Nyíregyházi FÍoiskola. 2005. 428 S..
ISBN 963-938576-X

<<A>> magyar nyelv teljes szótára, melyben ...: az egyes szók különbözîo értelmeinek körülírás általi szabatos meghatározásán kívül különös figyelem van fordítva azoknak szójárásos, közmondási, irodalmi stb. használatára, valamint a szaktudományi és iparbeli mîuszókra is
Ballagi, Mór ; Sebestyén, Ilona ; Sebestyén, Lajos
[Budapest] . Nap Kiadó. 1998. VII, 672, 775 S..

A magyar nyelv titokzatos forrásánál: rokon vonások, szerkezeti hasonlóságok a magyar és a török nyelvekben
Sára, Péter
Budapest. Szenci Molnár Társaság. 1996. 86 S..
ISBN 963-8320-51-6

A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén: tanulmánygyÍujtemény
Balogh, Lajos
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1996. 226 p.. Linguistica : Ser. A, Studia et dissertationes ; 19.
ISBN 963-8461-88-8

¬A¬ magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás elÍott és az Árpád-Korban
Ligeti, Lajos
Budapest. Akadémiai K.. 1986. 602 S..
ISBN 963-05-4238-2

¬A¬ magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van
Ligeti, Lajos
Budapest. MTAK. Budapest Oriental reprints. A. ; ....

A magyar nyelv története
BenkÍo, Loránd ; Géza, Bárczi ; Jolán, Berrár
Budapest. Tankönyvkiadó. 1987. 599 S..
ISBN 963-18-0521-2

A magyar nyelv története
Bárczi, Géza ; BenkÍo, Loránd ; Berrár, Jolán
7. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1993. 599 S.. Egyetemi tankönyv.
ISBN 963-18-5143-5

A magyar nyelv története és rendszere: a debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus eloadásai
Imre, Samu ; Szathmári, István
Budapest. Akad. Kiadó. 1967. 589 S.. Nyelvtudomnyi értekezések ; 58.

A magyar nyelv történeti nyelvtana
BenkÍo, Loránd [Hrsg.]
Budapest. Akad. K..
ISBN 963-05-5977-3

A magyar nyelvtudomány: irányok és eredmények a felszabadulás óta
Temesi, Mihály
[Budapest]. Gondolat. 1980. 408 S..
ISBN 963-280-378-7

A magyar nyelvtudományi terminológia kialakulása
Kovács, Ferenc
1. magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akadémiai K.. 2001. 222 S..
ISBN 963-05-7760-7

A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban
Büky, Béla
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1996. 364 p.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 204. sz.
ISBN 963-7530-42-8

¬A¬ magyar nyelvÍu fényképészeti szaksajtó képanyagának repertóriuma
Budapest. 1976.

A magyar nyelvujítás szótára: a kedveltebb képzÍok és képzésmódok jegyzékével
Szily, Kálmán
Reprint kiadás [d. Ausgaben] Budapest, Hornyánszky, 1902 - 1908. Budapest. Nap Kiadó. 1999. XV, XII, 662 S..
ISBN 963-8116-22-6

A magyar nyelvÍu oktatás esélyei Kárpátalján: (dokumentumgyÍujtemény)
Orosz, Ildikó
Ungvár [u.a.]. Intermix-Kiadó. 1995. 254 S.. Kárpátaljai magyar könyvek ; 43.
ISBN 963-8352-16-7

A magyar nyugdíjrendszerben rejlÍo implicit államadósság-állomány változásának becslése
Benczúr, Péter
Budapest. 1999. 35 S.. MNB füzetek; 1999,8.
ISBN 963-9057-51-7

A magyar önismeret útja
Keresztury, DezsÍo ; Szigethy, Gábor [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo. 1985. 57 S.. Gondolkodó magyarok.
ISBN 963-14-0449-8

A magyar örökség visszaszerzése: a 2004-es budapesti Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi, (Íos)történelmi és kulturális elÍoadásai
Siklósi, András
[Szeged]. Nap Alapítvány. 2004. VIII, 340, [44] S..
ISBN 963-7050-02-7

A magyarok asztalánál: a magyar gasztronómia 1100 esztendeje
Unger, Károly ; Kurunczi, Margit ; Schäffer, László
[Budapest]. Pallas Stúdió. 1996. 294 S..
ISBN 963-920707-1

A magyarok bejövetele
Feszty, Árpád
Az eredeti d†szkiadás facs. utánnyomása, Budapest, Kálmán, 1895. [Budapest]. EDITORG. 19]8. 1 Bl..
ISBN 963-02-7276-8

Electronic and chemical structure of some polymer materials for electronic devices
Esztergályos, JenÍo
Linköping. Dep. of Physics and Measurement Technology, Linköping Univ.. 1996. X, 135 S.. Linköping studies in science and technology : Dissertations ; 460.
ISBN 91-7871-856-2

¬A¬ magyarok cselekedetei
Anonymus <Belae Regis Notarius> ; Veszprémy, László
Budapest. Osiris K.. 1999. 173 S.. Millenniumi magyar történelem.
ISBN 963-379-680-6

A magyarok elÍodeirÍol és a honfoglalásról: kortársak és krónikások híradásai
Györffy, György
3. kiad. Budapest. Gondolat K.. 1986. 354 S.. Nemzeti könyvtár : Történelem.
ISBN 963-281-655-2

A magyarok elîodeirîol és a honfoglalásról;: kortársak és krónikások hiradásai.
Budapest, . Gondolat Kiado,. 1958.. 266 p..

A magyarok elveszett évtizede: ilyen volt a századvég Torgyánnal ; [kisgazdapárti küzdelmek és a közpolitika, 1990 - 2002]
Virágh, Ferenc
Budapest. Virágh. 2003. 382 S..
ISBN 963-430-463-X

A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában
Király, Péter
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1977. 58 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 148.
ISBN 963-7501-21-5

A magyarok eredete és Íosi kultúrája
Kiszely, István
BÍov. kiad. Budapest. Püski. 2000.
ISBN 963-918884-0 set

A magyarok ezer esztendeje Rómában: intézményeink az Örök Városban Szent István király óta napjainkig
Póczy, Klára ; Szelényi, Károly
Veszprém [u.a.]. Magyar Képek. 2001. 176 S..
ISBN 963-8210-83-4

A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig
Medvigy, Endre
Miskolc. FelsÍomagyarország K.. 2002. 565 S..
ISBN 963-928084-4

A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig
Medvigy, Endre
2. kiad., javít., bÍovit., köt. vált. Miskolc. FelsÍomagyarország Kiadó [u.a.]. 2004. 584 S..
ISBN 963-930158-2

"... a magyarokhoz küldetett": Johann Weyssenburger fametszeteivel (1515)
Jákli, István
Pannonhalma. Bencés Kiadó. 1992. 172 S..
ISBN 963-7819-12-6

A magyarok istene: (vallásos nevelés)
Karácsony, Sándor
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 2004. 283 S.. Rejtett kulturális forrásaink ; 6.
ISBN 963-937382-6

A magyarok istenének elrablása avagy A magyar faj nagy elárultatása
Grandpierre, Endre K.
[Budapest]. TitokfejtÍo Kiadó. 1993. 239 S.. Magyarok titkos története ; 3.
ISBN 963-7707-06-9

A magyarok között: Gulliver sokadik utazása
Rab, László
1. kiad. Budapest. Népszabadság Könyvek. 2005. 114 S..
ISBN 963-85600-5-3

A magyarok krónikája
Glatz, Ferenc [Hrsg.]
Az 1995. évi mÍu 2., változatlan k. Budapest. Off. Nova. 1996. 816 S..
ISBN 963-477-052-5

¬A¬ magyarok krónikája
Thurocz, Johannes ¬de¬ ; Horváth, János
2. kiad. Budapest. Europa Könyvk. 1980. 548 S.. "Pro memoria" : történelmi és mÍuvelÍodéstörténeti zsebkönyvtár.
ISBN 963-07-2250-X

¬A¬ magyarok krónikája: Az 1486-ban Augsburgban nyomtatott, az Országos Széchényi Könyvtárban orzött osnyomtatvány színezett fametszeteinek hasonmásával illusztr.
Thuróczy, János ; Horváth, János ¬[Übers.]¬
[Budapest]. Magyar Helikon. 1978. 563 S.. Bibliotheca historica.
ISBN 963-207-014-3

A magyarok krónikája
Glatz, Ferenc
3., jav., bÍov. kiadás. Budapest. Magyar Könyvklub. 2000. 840 S..
ISBN 963-547-189-0

<<A>> magyarok krónikája
Thuróczy, János ; Rogerius
Budapest . Osiris Kiadó. 2001. 465 S..

A magyarok Íoselei, hajdankori nevei és lakhelyei: eredeti örmény kútfÍok után
Lukácsy, Kristóf ; Gál, Péter József
Hasonmás kiad. [der Ausg.] Kolozsvár, 1870. Budapest. DTP Tipogr. Stúdió Bt.. 2000. 348, [16] SS.
ISBN 963-03-8894-4

A magyarok Íostörténete új megvilágításban: Krantz elméletének továbbgondolása
Imre, Kálmán
Budapest. Heraldika K.. 2002. 248 S..
ISBN 963-920415-3

A magyarok és Európa a 9 - 10. században
Bóna, István
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 2000. 162 S.. História könyvtár : Monográfiák ; 12.
ISBN 963-8312-67-X

A magyarok Szent Koronája
Deér, József
Hungarian ed. Budapest [u.a.]. Magyar Nemzeti Múzeum [u.a.]. 2005. 299, CXXXIX S.. Historia incognita : Sorozat 1, Történettudomány ; 18.
ISBN 963-958051-1

A magyar oktatás második államosítása
Nagy, Péter Tibor
Budapest. Educatio. 1992. 242 S.. Társadalom és oktatás.
ISBN 963-404-239-2

A magyar októberi forradalom története <1918 okt.31 - 1919 márc.21>
Juhász Nagy, Sándor
[Budapest]. Cserépfalvi. 1945. 540 S..

A magyar oktÐoberi forradalom törtÐenete, 1918 okt. 31-1919 mÐarc. 21.
JuhÐasz-Nagy, SÐandor,
[Budapest] . CserÐepfalvi,. 1945.. 540 p..

A magyarok törtÐenete: Tarih-i ÜngürLusz, Madzsar tarihi
Mahmut, ; Blaskovics, JÐozsef
Budapest. Magvetîo KönyvkiadÐo,. 1982.. 521 p. ;.

A magyarok története: Tarih-i Üngürüsz. Madzsar Tarihi
Blaskovics, József [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1982. 521 S.. Magyar Hírmondó.
ISBN 963-271-719-8

A magyarok történetének rövid foglalata
Ransanus, Petrus ; Blazovich, László [Hrsg.] ; Galántai, Erzsébet Sz. [Hrsg.]
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1985. 259 S.. Bibliotheca historica.
ISBN 963-07-3599-7

A magyarok vére: tudósítások tollal - mikrofonnal
Tóbiás, Áron
Paris. Varga [u.a.]. 1998. 682 S..
ISBN 963-550-127-7

A magyar olimpiai aranyérmek története: 1896-1992
Lukács, László ; Szepesi, György
3. bÍovített kiadás. Budapest. Sport. 1992. 218 p..
ISBN 963-253-636-3

A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
Fülöp, Géza
Budapest. Akad. Kiadó [u.a.]. 1978. 290 S.. Irodalomtörténeti könyvtár ; 33.
ISBN 963-05-1480-X

A magyar olvasástanítás története
Jászó, Anna [Hrsg.]
Budapest. Tankönyvkiadó. 1990. 343 S..
ISBN 963-18-2367-9

¬A¬ magyar opera- és balettszcenika
Staud, Géza ; Keresztury, Dezsö ; Fülöp, Zoltán
1 Aufl.. Budapest. Magvetö Könyvkiado. 1975. 304 S..

A magyar opera- és balettszcenika
Keresztury, DezsÍo ; Staud, Géza ; Fülöp, Zoltán
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1975. 303 p..
ISBN 963-270-052-X : 180.00Ft

¬A¬ magyar opera - és balettszenika
Keresztury, Dezsö ; Staud, Géza ; Fülöp, Zoltán
1 Aufl.. Budapest. Magvetö Könyvkiadó. 1975. 304 S.: Ill..

A magyar opera története, 1785-2000
Németh, Amadé
[Budapest]. Anno. 2000. 335 S..
ISBN 963-375-095-4

A magyar opera története a kezdetektÍol az Operaház megnyitásáig
Németh, Amadé
Budapest. ZenemÍukiadó. 1987. 215 S..
ISBN 963-330-630-2

A magyarorszagi biblikus irodalom a kezdetektöl 1997 - IG
György, Benyik
Szeged. JAJE-Pr.. 2000.
ISBN 963-482-346-7

A magyarorszagi örmény sajtó XIX - XX. századi története
Anahit, Szimonján
Budapest. Országos Örmény Önkormányzat. 1996. 71 S..
ISBN 963-03-4213-8

A magyarorszÐagi romÐak
KemÐeny, IstvÐan,
Budapest. Press Publica,. 2000.. 128 p. ;.

A magyarorszÐagi romÐanok
Petru÷san, Gheorghe. ; Martyin, EmÐilia.
Budapest. Press Publica,. 1999 . 128 p..

A magyarorszÐagi szlovÐakok
GyivicsÐan, Anna. ; Krupa, AndrÐas.
[Budapest]. ÐUtmutatÐo,. [1997]. 128 p. ;.

¬A¬ Magyarorsz agi Szoci aldemokrata Part nemzets egi poltik aja 1903 - 1919
Kende, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 123 S.. Értekezések a történeti tudományok köréböl : új sorozat ; 68.

A MagyarorszÐagi SzociÐaldemokrata PÐart politikÐaja a mÐasodik vilÐaghÐaboru elöestÐejÐen
PintÐer, IstvÐan,
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1979. 188 p. ;.

<<A>> MagyarorszÐagi SzociÐaldemokrata PÐart politikÐaja a mÐasodik VilÐaghÐaborÐu elîoestÐejÐen
PintÐer, IstvÐan
Budapest . AkadÐemiai KiadÐo. 1979. 189 S..

A magyarorszÐagi talajtÐapanyag-vizsgÐalatok eredmÐenyei
Baranyai, Ferenc. ; Fekete, Attila. ; KovÐacs, Imre.
Budapest. MezîogazdasÐagi KiadÐo,. 1987.. 189 p., [16] p. of plates.

<<A>> Magyarorszagon megjelent földtani irodalom szakbibliografiaja
Budapest . 1978-.

A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei
Hoóz, István
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1895. [Pécs]. [JPTE]. 1992. 81, 31 S.. Magyar statisztikai közlemények / új Folyam ; 9.
ISBN 963-641-288-X

A magyar országgyÍulés 1956 - 57-ben
Horváth, Lajos
Budapest. Tarsoly. 2004. 200 S..
ISBN 963-957011-7

A Magyar OrszággyÍulés elnökei 1848 - 2002: almanach
Jónás, Károly ; Villám, Judit
Budapest. Argumentum K. 2002. 545 S..
ISBN 963-446-225-1

¬A¬ magyar országgyÍulés történetének képeskönyve
Mezey, Barna
Budapest. Osiris K.. 1999. 236 S. : zahlr. Ill..
ISBN 963-379-416-1

A magyarországi agrárfinanszírozás egyes kérdései
Mohácsi, Kálmán
Budapest. 1991. [2], 158 S.. Tanulmányok / Gazdaságkutató Intézet.
ISBN 963-7128-17-4

A magyarországi akadémiai mozgalom el\0151története
Klaniczay, Tibor
Budapest. Balassi K.. 1993. 95 S.. Humanizmus és reformáció ; 20.
963-7873-32-5