¬al-¬ UÖsÅul al-°arabÅiya li-tÅarÅiÕh sÅurÅiya fÅi °ahd MuÖhammad °AlÅi BÅaÏsÅa
Rustum, Asad
BairÅut. ManÏsÅurÅat DÅar al-Maktaba al-BÅulusÅiya. Rustum, Asad: [MaÏgmÅu°at] ; ....

¬Al-¬UÖsÅul al-arba°umi±a
Kohlberg, Etan
2004.

al-UÖsÅul al-balÅaÇgÅiya fÅi KitÅab SÅibawaih wa-aØtaruhÅa fi 'l-baÖhØt al-balÅaÇgÅi
MuÖhammad, AÖhmad Sa°d
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat al-ÅAdÅab. 1999. 387 S..
ISBN 977-241-265-9

al- UÖsÅul al-islÅamÅiya li-'Øt-ØtaqÅafa al-°arabÅiya
DÅawÅud, °Abd-al-BÅarÅi MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÅAfÅaq al-°ArabÅiya. 1999. 125 S..
ISBN 977-572-725-1

al-UÖsÅul al-miÖsrÅiya fi 'l-yahÅudÅiya wa-'l-masÅiÖhÅiya
°UtmÅan, AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat aÏs-ÏSurÅuq. 1999. 198 S..
ISBN 977-09-0565-8

al-UÖsÅul aÏs-ÏsarqÅiya li-l-°ilm al-yÅunÅanÅi
MuÖhammad, MaÖhmÅud MuÖhammad °AlÅi
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1998. 200 S..
ISBN 977-548-788-9

al-UÖsÅulÅiya al-islÅamÅiya al-°arabÅiya al-mu°ÅaÖsira baina 'n-naÖsÖs aØt-ØtÅabit wa-'l-wÅaqi° al-mutaÇgaiyir
Sa°d, ÖHusain
ÖTab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WaÖhda al-°ArabÅiya. 2005. 527 S.. Silsilat uÖtrÅuÖhÅat ad-duktÅurÅah ; 52.
ISBN 995-345082-X

al-UÖsÅulÅiya al-islÅamÅiya wa-'l-uÖsÅulÅiyÅat ad-dÅinÅiya al-uÕhrÅa: dirÅasa dÅinÅiya muqÅarana baina 'l-uÖsÅulÅiya al-islÅamÅiya wa-ÇgairihÅa min al-uÖsÅulÅiyÅat ad-dÅinÅiya al-Çgair islÅamÅiya
ÖHusain, °ImÅad °AlÅi °Abd-as-SamÅi° ; DiyÅab, MuÖhammad AÖhmad
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 240 S..
ISBN 2-7451-4396-4

al- UÖsÅulÅiya baina 'l-Çgarb wa-'l-IslÅam
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1998. 94 S..
ISBN 977-09-0440-6

al-¯Upir¯a wa-al-kalb
Sh¯uk, °Al¯i,
Dimashq. D¯ar al-Madá,. 1999.. 166 p. ;.

Alupka: dvorec i park ; al½bom ; iz istorii usadebnoj kul½tury JuÏznogo berega Kryma
GaliÏcenko, A. A.
Kiev. Mistectvo. 1992. 239 S..
ISBN 5-7715-0352-5

Alupka, a Palace in the Crimea: twenty-five views by Carlo Bossoli
20 S..

Alupkinskij Dvorec-Muzej: putevoditel'
Pal'Ïcikova, Aza P. ; GaliÏcenko, Anna A.
Simferopol'. Tavrija. 1989. 75 S..
ISBN 5-7780-0127-4

Alu Press: Betriebszeitung der DKP Hannover für die Kollegen von VAW
Hannover. 1983.

¬Al-¬ÅUqiyÅanÅus al-basÅiÖt fÅi tarÏgamat al-qÅamÅus al-muÖhÅiÖt
FÅirÅuzÅabÅadÅi, MuÖhammad Ibn-Ya°qÅub ¬al-¬ ; °ÅAÖsim Efendi, AÖhmed

al-ÅUqÅub ad-durrÅiya min manÅaqib ÏsaiÕh al-islam Ibn TaimÅiya
MuÖhammad, Ibn-AÖhmad Ibn-°Abd-al-HÅadÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-FÅarÅuq al-ÖhadÅiØta. 2002. 36,415 S..
ISBN 977-570-462-6

al-`Uqubat: al-`uqubat al-ilahiyah lil-afrad wa-al-jama`at wa-al-umam
Ibn Abi al-Dunya, `Abd Allah ibn Muhammad, ; Yusuf, Muhammad Khayr Ramadan
Bayrut. Dar Ibn Hazm,. 1996. 309 s..

al-°Uqåubåat al-muqaddarah wa-dhikmat tashråi°ihåa: fåi ddaw® al-kitåab wa-al-sunnah
Luhaybåi, Mudtåi° Allåah Dakhåil Allåah Sulaymåan al-dSardhåid
Jiddah. Tihåamah,. 1983.. 180 p. ;.

¬al-¬ °UqÅud ad-durrÅiya: min manÅaqib ÏsaiÕh al-islÅam AÖhmad Ibn-TaimÅiya
Ibn-QudÅama al-MaqdisÅi, MuÖhammad Ibn-AÖhmad
al-QÅahira. al-MadanÅi. 1983. 5, 358 S..

al-°UqÅud ad-durrÅiya min manÅaqib ÏsaiÕh al-IslÅam Ibn-TaimÅiya
DimaÏsqÅi aÖs-ÖSÅaliÖhÅi, AbÅu-°AbdallÅah MuÖhammad Ibn-AÖhmad Ibn-°Abd-al-HÅadÅi ad- ; ÖHulwÅanÅi, AbÅu-MuÖs°ab ÖTal°at Ibn-Fu±Åad al-
1. ÖTab°a. al-QÅahira. al-FÅarÅuq al-ÖhadÅiØta li-±Öt-ÖtibÅa°a wa-±n-naÏsr. 2002. 36, 415 S..
ISBN 977-570-462-6

al-°Uq¯ud al-°asjad¯iyah f¯i nashr man¯aqib ba°òd afr¯ad al-usrah al-Junayd¯iyah
Junayd, °Abd al-Q¯adir ibn °Abd al-Raòhm¯an ibn °Umar.
Singh¯af¯urah. [s.n.],. 1994 . 551 p. ;.

German Jews: a dual identity
Mendes-Flohr, Paul R.
New Haven, Conn. [u.a.]. Yale Univ. Press. 1999. XVI, 149 S..
ISBN 0-300-07623-1 alk. paper

A lura da duniya: Ibrahim Nuruddeen.
Kano. MISK Munawwar Information Service Kano,. 1993.. 32 p..

al-ÅUrdÅi: muØdakkarÅat saÏgÅin
ZahrÅan, Sa°d
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Markaz aØt-ØTaqÅafÅi al-°ArabÅi. 2004. 174 S..
ISBN 995-368004-3

al-Urdun awwalan: °adzamat al-qiyåadah-- wa-talåadhum al-ummah
Abåu dHajlah, Amåin °Abd al-Håadåi.
[°Ammåan. A. °A. al-H. Abåu dHajlah],. 2003.. 350 p..

al-Urdun bi-al-arq¯am
°Amm¯an, al-Urdun. D¯a®irat al-Iòhòs¯a®¯at al-°¯Ammah. v..

al-Urdun fåi al-fikr wa-al-wijdåan: qadsåa®id wadtanåiyah
Råazim, °åA®ishah al-Khawåajåa
°Ammåan. Dåar al-Khawåajåa lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1990.. 64 p..

¬al-¬Urdunn: tÅarÅiÕh wa-ÖhaÖdÅara ; dirÅasa fi at-tÅarÅiÕh as-siyÅasÅi wa-'l-°askarÅi
MÅuminÅi, AÖhmad MuÖhammad ÕHalaf ¬al¬
aÖt-Ötab°a 1. °AmmÅan. AmÅun li-'l-dirÅasat. 2003. 308 S..

¬al-¬ Urdunn: al-kitÅab as-sanawÅi
°AmmÅan. 1963.

al -Urdunn f\012B hams\012Bn '\0101man. 1921-1971
1972.

¬Al-¬ Urdunn fi 'l-usur al-hagariya
Kafafi, Zaidan
Amman. Muassasat Al al-Bait. 1991. 252 S. : Ill., Kt.. Mansurat Lagnat Tarih al-Urdunn ; 2 : Silsilat al-kitab al-umm fi tarih al-Urdunn ; 1.

al-Urdunn .. ilÅa aina?: al-huwÅiya al-waÖtanÅiya wa-'l-istiÖhqÅaqÅat al-mustaqbalÅiya
ÏSÅa°ir, WahÅib aÏs-
ÖTab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WaÖhda al-°ArabÅiya. 2004. 174 S..
ISBN 995-345055-2

al-Urdun, òsuwar wa-khar¯a®iòt
°Amm¯an. al-Markaz al-Jughr¯af¯i al-Malak¯i al-Urdun¯i,. 1993.. 70 p..

al-Urdun wa-mash¯ar¯i° taswiyat al-qaòd¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah f¯i °ahd al-Malik °Abd All¯ah ibn al-òHusayn, 1936-1948
°Umar¯i, °Umar òS¯aliòh.
Irbid. Jam°¯iyat Aòsdiq¯a® al-Maktabah,. 2000.. 312 p..

Aluredus, knight of Malta: in 3 vol.
[Mikrofiche-Ausg.]. London. Dutton. 19XX.
ISBN 3-628-47050-1

¬A¬ lure of knowledge: lesbian sexuality and theory
Roof, Judith
New York, NY. Columbia University Press. 1991. 285 S.. Between men - between women.
ISBN 0-231-07486-7

al-`urf al-tayyib f¯i sharh d¯iw¯an Ab¯i al-Tayyib.
al-Mutanabb¯i, Ab¯u al-Tayyib Ahmad ibn al-Husayn, ; al-Y¯azij¯i, N¯as¯if,
[197-?]. 2 v. in 1., (709 p.).

al-°Urf wa-al-°amal f¯i al-madhhab al-M¯alik¯i wa-mafh¯umuhum¯a ladá °ulam¯a® al-Maghrib
J¯id¯i, °Umar ibn °Abd al-Kar¯im.
[Rabat, Morocco]. òSund¯uq Iòhy¯a® al-Tur¯ath al-Isl¯am¯i al-Mushtarak bayna al-Mamlakah al-Maghrib¯iyah wa-al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah,. 1982.. 528 p. ;.

¬al-¬Urg'Åuza fi'Öt-Ötibb: [texte arabe, traduction française, traduction latine du XIIIe siècle]
Avicenna ; Armengaudus <Blasii> ¬[Übers.]¬ ; Jahier, Henri ¬[Hrsg.]¬ ; 'AbdalqÅadir NÅuraddÅin ¬[Hrsg.]¬
Paris. Soc. d'Éd. 'Les Belles Lettres'. 1375 [1956]. XII, 209 S.. Collection arabe.

al-UrÏgÅuza fi Öt-Ötibb. ([Auch m.franz.u.lat. Tit.:] PoeÁme de la médecine. Cantica Avicennae
Avicenna ; Jahier, Henri ; NÅuraddÅin, AbdalqÅadir
1956.

al-Urjåudhah: riwåayah
Måaghåudt, Mudhammad.
Lundun. Riyåadd al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr,. 1991.. 222 p. ;.

[Alur language publications].
S.l.. s.n.],. <1966- >. <2 > v..

al-°Urs: wa-qiòsaòs ukhrá
Fal¯aòh, al-Sh¯adhil¯i,
[òSaf¯aqis. s.n.],. 2001 . 108 p. ;.

al-°Urs al-sha°båi: al-tarwåidah : [diråasah]
Bakr, Madhmåud Muflidh
Bayråut. Båisåan,. 1995.. 271 p..

Alur Society: A Study in Processes and Types of Domination (1956). New introduction by Professor Davin Parkin, Head of the Institute of Social Anthropology, Oxford University
Southall, Aidan W
1. Aufl.. Münster, Westf. LIT Verlag Dr. Wilhelm Hopf. 2003. 416 S.. Classics in African Anthropology.
ISBN 3-8258-6119-8 Pb. : EUR 30.90

Alur society: a study in processes and types of domination
Southall, Aidan W. ; Parkin, David
Repr., 1. publ. 1956. Münster. Lit [u.a.]. 2004. XVIII, 397 S.. Classics in African anthropology.
ISBN 3-8258-6119-8 kart. : EUR 30.90

Alur society. A study in processes and types of domination
Southall, Aidan William
Reprinted. Nairobi. Oxford Univ. Pr. 1970. 18, 397 S..
ISBN 0-19-572241-8

al-°Uråubah: diråasah fåi wadhdat al-shakhdsåiyah al-qawmåiyah lil-ummah al-°Arabåiyah
Muldhim, Ismåa°åil
[Dimashq]. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1987.. 177 p. ;.

al-°Ur¯ubah: dir¯asah f¯i waòhdat al-shakhòs¯iyah al-Qawm¯iyah lil-ummah al-°Arab¯iyah
Mulòhim, Ism¯a°¯il.
Dimashq. Ittiòh¯ad al-Kutt¯ab al-°Arab,. 1987.. 177 p. ;.

al-'Urubah wa-al-Islam fi janub sharqi Asiya.
åAlåusåi, °åAdil Mudhyåi al-Dåin
1988..

al-°Uråubah wa-al-Islåam wa-al-nidzåam al-°åalamåi al-jadåid: al-°Iråaq wa-al-madhbadhah al-Amråikåiyah lil-shar°åiyah al-dawlåiyah
°åAdilåi, Madhmåud dSåalidh
[al-Qåahirah]. Tudtlabu min Dåar al-Nahddah al-°Arabåiyah bi-al-Qåahirah,. 1999.. 366 p..

al-°Ur¯ubah wa-Filasòt¯in: òhiw¯ar sh¯amil ma°a Qusòtanòt¯in Zurayq
Zurayq, Qusòtanòt¯in, ; Suwayd, Maòhm¯ud.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 1996.. 96 p. ;.

al-°UrÅuba wa-'l-islÅam wa-'n-niÖzÅam al-°ÅalamÅi al-ÏgadÅid: (al-°IrÅaq wa-'l-maØdbaÖha al-amrÅikÅiya li-Ïs-Ïsar°Åiya ad-duwalÅiya)
°ÅAdilÅi, MaÖhmÅud ÖSÅaliÖh al-
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. DÅar al-Kutub al-MiÖsrÅiya. 1999. 366 S..
ISBN 977-19-7962-0

al-°UrÅuba wa-'l-islÅam wa-'n-niÖzÅam al-°ÅalamÅi al-ÏgadÅid: (al-°IrÅaq wa-'l-maØdbaÖha al-amrÅikÅiya li-Ïs-Ïsar°Åiya ad-duwalÅiya)
°ÅAdilÅi, MaÖhmÅud ÖSÅaliÖh al-
ÖTab°a 1. Montréal. ASTED. 1994. 366 S..
ISBN 2-921548-11-9 ensemble : 169,00 $

al-°UrÅuba wa-'l-uÖsÅulÅiya ad-dÅinÅiya
MunassÅa, BiÏsÅara
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-l-Kutub wa-'n-NaÏsr. 2007. 190 S..
ISBN 995-321294-5

Al-urÅulugiÅun ai kitÅabu al-sÅacÅat
HÅarisa (LibnÅan). Paulisten-Dr.. 1951. 1088 S. ; 8-o.

¬al-¬ °UrÅuÏs wa-'l-ÏguyÅuÏs
Haikal, MuÖhammad ÖHasanain
al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1999.

¬al-¬ °Urwa al-wuØtqÅa: wa-bi-hÅamiÏsihÅa ta°lÅiqÅat a°lÅam al-°aÖsr wa-marÅaÏgi° aÏs-ÏsÅi°a al-imÅamÅiya
ÖTabÅaÖtabÅa'Åi, MuÖhammad KÅaÖzim ¬aÖt-¬
BairÅut. Mu'assasat al-A°lamÅi.

al- °Urwa al-wuØtqÅa: wa-'Øt-Øtaura at-taÖhÅirÅiya al-kubrÅa
AfÇgÅanÅi, ÏGamÅal-ad-DÅin al- ; MuÖhammad °Abduh ; BustÅanÅi, ÖSalÅaÖh ad-DÅin al-
ÖTab°a 2. al-QÅahira. DÅar al-°Arab. 1958. XXXVI, 428 S..

Al- °Urwa al-wuØtqÅa wa-'Øt-Øtaura at-taÖhrÅirÅija al-kubrÅa
1839-1897 ; °Abduh, MuÖhammad
ÖTab°a 2. al-QÅahira. DÅar al-°arab. 1958. 7,361 S..

Alus
Piña, Marta ; Salgado, Dante
1. ed.. México, D.F.. Ed. Praxis. 2002. 71 S.. Colección Vado ancho.
ISBN 970-682128-7

al-Usdtåurah wa-al-ramz.
Jabråa, Jabråa Ibråahåim.
1973.. 252 p..

al-Usdtåurah wa-al-turåath fåi al-shi°r al-Filasdtåinåi al-dhadåith: diråasah naqdåiyah
Salsa°, Jamåal.
[Israel. s.n.],. 1996 . 117 p. ;.

Aluselect: the properties of wrought aluminium alloys in a unique, easy-to-use European database for your PC
Düsseldorf. [Aluminium-Verl.]. 1992. 2 Disketten 3 1/2", 2 Disketten 5 1/4".

AL users' manual
Mujtaba, Shahid ; Goldman, Ron
Stanford, Calif.. Stanford Univ.. 1979. [2 Microfiches]. Computer Science Department ; Stan-CS-79-718.

Aluse sisu ja vorm: alusfraasi käändevaheldus tänapäeva eesti kirjakeeles
Nemvalts, Peep
[S.l.]. Eesti Keele Sihtasutus. 2000. 187 S..
ISBN 9985-9260-6-4

al-°Uòsf¯ur al-aòhdab: masraòh¯iyah
M¯agh¯ut, Muòhammad
Bayr¯ut. al-D¯ar al-Sharq¯iyah lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 1967.. 106 p. ;.

Alusingen
Singen . Aluminium-Walzwerke .

Alusión, referencialidad, intertextualidad
Beristain, Helena
1. ed. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1996. 69 S. Bitácora de Retórica ; 1.
ISBN 968-36-5127-5

¬A¬ Lusin type approximation of Bessel potentials and Besov functions by smooth functions
Stocke, Britt-Marie
Umeå. 1992. 33 S.. Research reports / University of Umeå, Department of Mathematics ; 1992,7.

Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913)
Mérian, Jean-Yves
Rio de Janeiro . Editora Espaço e Tempo. 1988. 660 S..

Aluísio Azevedo, vida e obra (1857-1913): o verdadeiro Brasil do século XIX
Mérian, Jean-Yves
Rio de Janeiro. Editora Espaço e Tempo,. 1988. 660 p. ;.

Aluísio Carvão
Martins, Anna Maria
Rio de Janeiro. Sextante Artes. 1999. 95 S..
ISBN 85-86796-32-8

alusiones literarias en la obra narrativa de Francisco Ayala
Hiriart, Rosario
New York. Torres. 1972. 330 S..

A Lusitânia dos espiões: e outras histórias do serviço secreto
Barreiros, José António.
[Portugal]. Hugin Editores,. 1995.. 296 p. ;.

A Lusitânia dos espiões e outras histórias do serviço secreto
Barreiros, José António
2. ed. [Lisboa]. Hugin. 1995. 296 S..
ISBN 972-831000-5

Alus lietuviñu kulturoje: straipsniñu rinkinys
Butkus, Vigmantas. ; Stankuviençe, Ruta.
éSiauliai. Lucilijus,. 2007.. 262 p..

al-Usl¯ub.
Sh¯ayib, Aòhmad
[S.l.. s.n.],. 1966.. 206 p. ;.

al-Usl¯ub.
al-Sh¯ayib, Ahmad. [from old catalog]
[1945]. 8, 167 p..

Al- uslÅubÅija wa-'l- uslÅub
MasaddÅi, °Abd-as-SalÅam al-
ÖTab°a 3 munaqqaha. TÅunis. Ad-dÅar al-°arabÅija li-'l-kitÅab. 1988. 277 S..
ISBN 9973-10020-4

al- UslÅubÅiya .. wa-'l-bayÅan al-°arabÅi
Ø HafÅaÏgÅi, MuÖhammad °Abd-al-Mun°im ; FarhÅud, MuÖhammad as-Sa°dÅi ; ÏSaraf, °Abd-al-°AzÅiz
al-ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 1992. 174 p..
ISBN 977-508-369-9

al-UsÖtÅura al-miÖhwarÅiya fi 'Ïs-Ïsi°r al-°arabÅi al-mu°ÅaÖsir: maÏsrÅu° naÖzarÅi
AbÅu-ÇGÅalÅi, MuÕhtÅar °AlÅi
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1998. 171 S.. DirÅasÅat adabÅiya.
ISBN 977-01-5837-2

al-UsÖtÅura az-zÅa±ifa: raÖhÅil aÖs-ÖsihyÅunÅiya wa-'l-baÖhØt °an badÅil ; (dirÅasa fi 'l-adab al-°ibrÅi al-isrÅa±ÅilÅi)
°AllÅam, °Amr °Abd-al-°AlÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-°UlÅum li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2004. 264 S..
ISBN 977-380-026-1

al-UsÖtÅura baina 'l-°arab wa-'l-fÅars wa-'t-turk
MiÖsrÅi, ÖHusain MuÏgÅib al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. ad-DÅar aØt-ØTaqÅafÅiya li-n-NaÏsr. 2000. 191 S..
ISBN 977-587-571-4

al-UsÖtÅura wa-'l-ÖhaqÅiqa fi 't-tÅarÅiÕh al-°arabÅi al-ÖhadÅiØt: MuÖhammad °AlÅi wa-ÏGamÅal °Abd-an-NÅaÖsir
QarqÅuÖt, ØDÅuqÅan
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2005. 418 S..
ISBN 977-208-512-7

A lusofonia e os lusófonos: novos mitos portugueses
Margarido, Alfredo
1. ed. Lisboa. Ed. Univ. Lusófonas. 2000. 88 S.. Africanologia.
ISBN 972-829663-0

al-Usra: aÖhkÅam wa-adilla
ÇGiryÅanÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan al-
[S.l.]. ManÏsÅurÅat ÏGÅami±at al-FÅatiÖh, IdÅarat at-Ta°rÅib wa-'n-NaÏsr,. 1996.. 403 S..

al-Usra ad-daula: daur al-Kuwait wa-ÅAl-aÖs-ÖSabÅaÖh fi 'l-ÕHalÅiÏg al-°ArabÅi
MauÖsilÅi, MunØdir al-
ÖTab°a 1. Beirut. RiyÅaÖd ar-Raiyis. 1999. 396 S..
ISBN 1-85513-286-9

al-°Usra al-muslima fi 'l-°Åalam al-mu°ÅaÖsir
ZuÖhailÅi, Wahba az-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-Fikr al-Mu°ÅaÖsir [u.a.]. 2000. 352 S..
ISBN 1-575-47758-0

al-Usra fi 'l-adab al-°arabÅi
ÖHiÏgÅazÅi, MuÖhammad °Abd-al-WÅahid
[al-QÅahira]. al-MaÏglis al-A°lÅa li-Øt-ØTaqÅafa. 1997. 199 S..
ISBN 977-235-927-8

al-Usra fi 'l-islÅam
HÅaÏsim, AÖhmad °Umar
MadÅinat al-°ÅAÏsir min RamaÖdÅan. DÅar QibÅa±. 1998. 231 S..
ISBN 977-581-098-1

al-Usrah: al-takwåin, al-dhuqåuq wa-al-wåajibåat : diråasah muqåaranah fåi al-sharåi°ah wa-al-qawåanåin
Adhmad, Adhmad dHamad
Kuwayt. Dåar al-Qalam,. 1983.. 368 p. ;.

al-Usrah al-Muslimah wa-taòhaddiy¯at al-°aòsr
òHifn¯aw¯i, òHasan.
Ab¯u òZaby. Majma° al-Thaq¯af¯i,. 2001.. 300 p. ;.

al-Usrah al-Yamanåiyah
Qåaddåi, dHasan Qåa®id
Bayråut. Mu®assasat Dåar al-Kitåab al-dHadåith,. 1996.. 107 p..

al-Usrah fi al-shar` al-islami: ma`a lamhah min ta'rikh al-tashri` ila zuhur al-islam
Farrukh, `Umar,
Bayrut, . 1951. 190 s..

al-Usrah wa-al-mutaghayyir¯at al-tanmaw¯iyah f¯i al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah
Juwayr, Ibr¯ah¯im ibn Mub¯arak.
al-Riy¯aòd. al-Mihraj¯an al-Waòtan¯i lil-Tur¯ath wa-al-Thaq¯afah,. 1992.. 171, 19 p..

al-Usrah wa-ibd¯a° al-abn¯a®: dir¯asah nafs¯iyah ijtim¯a°¯iyah li-mu°¯amalat al-w¯alidayn f¯i °al¯aqatih¯a bi-qudr¯at al-ibd¯a° ladá al-abn¯a®
Sayyid, °Abd al-òHal¯im.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Ma°¯arif,. 1980.. 331 p..

al-Usrah wa-nidzåamuhåa fåi al-Islåam
Andsåariyåan, dHusayn
Bayråut. Dåar al-Mudhajjah al-Bayddåa®,. 1998.. 477 p. ;.

al-Usrah wa-niz¯amuh¯a f¯i al-Isl¯am
Ans¯ariy¯an, Husayn.
Bayr¯ut. D¯ar al-Muhajjah al-Bayd¯a',. 1998.. 477 p. ;.

Alussa...: 1 Moos 1-5
Norvanto, Jukka,
Kauniainen. Perussanoma,. 1997 ; . 164 s. ;.

¬al-¬ °uÏsÏs al-hÅadÅi±
HakÅim, TawfÅiq ¬al-¬
[S.l]. Maktabat al-Misr. 1990. 202 S..
ISBN 977-11-0606-6

Alussa oli käännös
Oittinen, Riitta ¬[Hrsg.]¬
2. painos. Tampere. Tampereen Yliopistopaino. 2001. 437 S..
ISBN 951-44-5090-6

Alussa oli kasvatus: kätketty julmuus ja väkivallan juuret
Miller, Alice ; Rutanen, Mirja
Porvoo . Söderström. 1985. 374 S..

Alussa oli kipinä: Suomen radioamatööriliiton 75-vuotiselta taipaleelta
Janhunen, Reino
[Helsinki]. Suomen radioamatööriliitto,. 1996. 270 s..

Alussa oli sana: runoja
Kailas, Uuno ; Neithal, Reet ; Under, Marie
Tallinn. Eesti Keele Sihtasutus. 2002. 191, [1] S..
ISBN 9985-93325-7

Al- ustÅaØd: qiÖsÖsat ÖhajÅat MÅiÏsÅil °Aflaq
MÅardÅinÅi, Zuhair al-
London. Riad El-Rayyes Books. 1988. 380 S..
ISBN 1-86984-479-3

¬al-¬ UstÅaØd ÇGassÅan at-TuwainÅi yuÖhÅawiru ... as-Saiyid MuÖhammad ÖHusain FaÖdlallÅah
FaÖdlallÅah, MuÖhammad ÖHusain ; TuwainÅi, ÇGassÅan
BairÅut. DÅar al-MuÏgtabÅa.

Al-Ust¯adh Balòt wa-al-mar®ah wa-al-mustaòh¯il: majm¯u°ah qaòsaòs¯iyah qaòs¯irah
Sh¯ayib, Aòhmad ; Ja°far, Suh¯ir
[Cairo]. A. al-Sh¯ayib. 1989.. 194 p..

al-Uståadh Madhmåud Mudhammad dTåahåa: råa®id al-tajdåid al-dåinåi fåi al-Såudåan
°Alåi, dHaydar Ibråahåim.
al-Dåar al-Bayddåa®. Markaz al-Diråasåat al-Såudåanåiyah,. 1992.. 141 p. ;.

Alustavia tuloksia metsän tehoviljellykokeista turvemailla
Kaunisto, Seppo
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1985. 16 S.. Folia forestalia ; 619.
ISBN 951-40-0699-2

Alustavia tuloksia palaturpeen kuivatuskentän ja suonpohjan metsityksestä
Kaunisto, Seppo
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1979. 14 S.. Folia forestalia ; 404.
ISBN 951-40-0408-6

Alustavia tutkimustuloksia hyönteis- ja sinituhoista pystykarsituissa männiköissä
Räisänen, Hannu
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1986. 18 S.. Folia forestalia ; 663.
ISBN 951-40-0755-7

Alusten ympärilleen aiheuttamat staattiset ja matalataajuiset sähkökentät
Poikonen, Ari, ; Sulkanen, Kalevi ; Viikari, Matti
Helsinki. Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta,. 1999. 53, [12] s..

A lust for virtue: Louis XIV's attack on sin in seventeenth-century France
Riley, Philip F.
Westport, Conn.. Greenwood Press. 2001. XVI, 203 S.. Contributions to the study of world history ; no. 88.
ISBN 0-313-31708-9 alk. paper

A Lustful female: a study of the female past thirty, her reaction when engaged in the art of love-making and her lustful private life : all of this and more is described in this volume by a famous author whose name we connot [i.e. cannot] divulge.
London, Eng.. [s.n.],. 1938.. 261 p..

Alus tradÅicijas LatvijÅa
Dumpe, Linda
RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2001. 203 S..
ISBN 9984-60163-3

Alustus seminaari raportti referaatti
Tuisku-Reinilä, Leena
Helsinki. Kirjayhtymä. 1976. 159 S.. Käytännön viestintää ; 2.
ISBN 951-26-1150-3

Alusuisse: eine Schweizer Kolonialgeschichte : Silbersonne am Horizont
Bauer, Tobias.
Zürich. Limmat Verlag Genossenschaft,. c1989.. 277 p. ;.

Alusuisse: une force de proposition
Sierre (CH) . Alusuisse Aluminium Suisse SA. 199u. 1 Videokassette PAL(32 min. env.).

Alusuisse 1888 - 1988: une histoire coloniale en Valais et dans le monde
Bauer, Tobias
Lausanne. Ed. d'en Bas. 1989. 253 S..

Alusuisse(Geschäftsbericht): früher auch: Geschäftsbericht der Schweizerischen Aluminium AG (Chippis und Zürich) für das Geschäftsjahr ...
Zürich . 1959-.

<<al->> Usul: dirasa ibistimulugiya lil-fikr al-lugawi 'ind al-'Arab ; an-nahw, fiqh al-luga, al-balaga
Hassan, Tammam |9 FU001062259
al-Qahira. al-Hai'a al-Misriya al-Amma li-'l-Kitab. 1982. 391 S..
977-001-122-2

¬al-¬ UsÅul: dirÅasa ibstÅimÅulÅuÆgiyya li-l-fikr al-luÇgawÅi °ind al-°arab - an-nahw - fiqh al-luÇga - al-balÅaÇga
HassÅan, TammÅam
al-QÅahira. °ÅAlim al-kutub. 2004. 350 S..
ISBN 977-232-212-9

al-Us¯ul: dir¯asah ib¯ist¯im¯ul¯uj¯iyah lil-fikr al-lughaw¯i `inda al-`Arab : al-nahw, fiqh al-lughah
Hass¯an, Tamm¯am.
Baghd¯ad, al-`Ir¯aq. D¯ar al-Shu'¯un al-Thaq¯af¯iyah al-`¯Ammah "¯Af¯aq `Arab¯iyah",. 1982.. 391 p..

al-Uòs¯ul al-°amal¯iyah lil-tanf¯idh al-jabr¯i
Munsh¯aw¯i, °Abd al-òHam¯id.
Iskandar¯iyah. al-Maktab al-J¯ami°¯i al-òHad¯ith,. 1991.. 409 p..

al-Uòs¯ul al-°¯ammah lil-fiqh al-muq¯aran
òHak¯im, Muòhammad Taq¯i,
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-Duwal¯iyah,. 2001.. 696 p. ;.

al-Usul al-`ammah lil-fiqh al-muqaran, madkhal ilá al-dirasat al-fiqh al-muqaran
Hakim, Muhammad Taqi,
Qom. al-Majma` al-`alami li-ahl al-bayt,. 1997 [1418]. 696 s..