Al- ü\02BFAg\030Cab al-\02BFug\030Ca\0304b fi\0304-ma\0304 yufi\0304d al-kutta\0304b
Al- ü\0160irwa\0304ni\0304
Calcutta . 1813. vii, 401 s..

Al- ü\02BFArab wa-l-Isla\0304m fi\0304 l-h\0323awd\0323 al-\0161arqi\0304 min al-bah\0323r al-abyad\0323 al-mutawassit\0323 mund\0332u l-g\030Ca\0304liliyyah ila\0304 suqu\0304t\0323 al-dawlah al-umawiyyah
Farru\0304h\0332
Beirut . 1378, 1958. 168 s..

Al- ü\02BFIl\0101\011F bi-al-Qur\02BD\0101n
Al- ü\0160\0101m\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-Am\012Br lil-\1E6Faq\0101fah wa-al-\02BFul\016Bm. 2004. 220 s..

Al- ü\02BFIl\0101\011F bi-al-Qur\02BD\0101n
Al- ü\02BFAlaw\012B
Bayr\016Bt . Mu\02BDassasat al-Bal\0101\0121. 2004\2004. 556 s..

al-ü\02BFUmma\0304l al-muha\0304jiru\0304n f\0131\0304 Isra\0304\02BF\0131\0304l
al-Shabakah al-Uru-Mutawassit\0323\0131\0304yah lih\0323uqu\0304q al-Insa\0304n. 2003.

al-ü\02BFUns\0323uriyyah kama\0304 \0161arah\0323taha\0304 li-ibnati\0304
G\030Callu\0304n
Dama\0161q . Da\0304r Wardd. 1998. 77 s..

Al- ü\1E24\0101\0161iyat \02BFal\0101 kit\0101b min l\0101-ya\1E25\1E0Duru-hu al-faq\012Bh
Bah\0101\02BD al-D\012Bn al-\02BF\0100mil\012B
Qom . Ayatallah Mar'ashi Najafi. 2003. 200 s..

Al- ü\1E24arakah al-\0161i\02BFr\012Byah f\012B L\012Bby\0101 f\012B al-\02BFa\1E63r al-\1E25ad\012B\1E6F
Na\1E63r
Bayr\016Bt . D\0101r al-Kit\0101b al-\011Ead\012Bd. 2004. 2 bd..

Al-ü\1E24arakah al-fikr\012Byah al-\02BFArab\012Byah f\012B A\1E63fah\0101n
Al-ü\0120ar\012Br\012B
Ba\0121d\0101d . 1990. 576 s..

Al-ü\1E24arakah al wa\1E6Dan\012Byah f\012B al-Ba\1E25rayn 1914-1971
Al-ü\02BFUbayd\012B
London . 2004. 6, 258 s..

Al-ü\1E24izb al-S\016Br\012B al-qawm\012B al-i\011Ftim\0101\02BF\012B f\012B al-Bayr\016Bt
N\0101\1E63\012Bf
Bayr\016Bt . \1E24izb al-S\016Br\012B al-qawm\012B al-i\011Ftim\0101\02BF\012B. [200-?]. 89 s..

Al- ü\1E24urr\012Byah wa-al-\1E6D\016Bf\0101n
Al- üMu\1E6Dayr\012B
Bayr\016Bt . 2004. 324 s..

Al- ü\1E2Aa\1E6D\1E6D al-\02BFArab\012B f\012B al-\02BFam\0101rah
al- üBizr\012B
Beirut . 1999. [378] s..

Al-ü\1E2Aar\0101\011F f\012B al-\02BFIr\0101q
Al-ü\02BFAl\012B
Ba\0121d\0101d . 1990. 360 s..

Al-ü\1E62\016Bf\012Byah al-Qalandar\012Byah
Q\016Bnaw\012B
Bayr\016Bt . 2002. 319 s..

Al-ü\1E62ir\0101t f\012B \02BFib\0101d\0101t al-\0160\012B\02BFah al-\02BFAlaw\012By\012Bn
\02BFAbb\0101s
Bayr\016Bt . 1424 [2003]. 416 s..

Al-üA\0304lat al-mui\0304qiyyah fi l-\02BFus\0323u\0304r al-isla\0304miyyah
Ra\0161i\0304d
Baghdad . 1977. 415 s..

al- üA\0304t\0332a\0304r al-iqtis\0323adiyyah li-ttifa\0304q Ka\0304mb Dayfid\0304[i.e. Camp David]
al- üQubrus\0323i\0304
Bayru\0304t . 1982. xix, 194 s..

Al-üA\1E6Dlas al-mu\1E63awwar li-Makkah al-Mukarramah wa-al-ma\0161\0101\02BFir al-muqaddasah
Mirz\0101 ; \0160\0101w\016B\0161
Riy\0101\1E0D . D\0101rat al-Malik \02BFAbd al-\02BFAz\012Bz. 1424 [2003]. 239 s..

Al- üDih\0101\011F al-mu\1E0Fahhab f\012B ma\02BFrufat ay\0101n ulam\0101 al-ma\1E0Fhab
Ibn Far\1E25\016Bn
Bayr\016Bt . D\0101r al-Kutub al-\02BFIlmiyah. 1417 [1996]. 503 s..

Al-üDim\016Bqr\0101\1E6D\012Byah ... r\016B\02BDyah Isl\0101miyah
Al-ü\0160akar\011F\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-H\0101d\012B. 1424 [2003]. 227 s..

Alue-ekologista tietoa metsäsuunnitteluun: Metsäntutkimuspäivä Rovaniemellä 15.10.1997
Jokimäki, Jukka
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1998. 116 S.. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja ; 685.
ISBN 951-40-1625-4

Alueellinen geokemiallinen järvisedimenttikartoitus Itä-Suomessa
Tenhola, Markku
Espoo. Geologian Tutkimuskeskus. 1988. 42 S.. Tutkimusraportti. Geologian Tutkimuskeskus ; 78.
ISBN 951-690-278-2

Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa vuosina 1982-1994
Salminen, Reijo
Espoo. 1995. 47, 24 S.. Tutkimusraportti ; 130.
ISBN 951-690-596-x

Alueellinen integraatio ja kansainvälinen jännitys
Hakovirta, Harto
Tampere. 1977. 127 S.. Tutkimuksia ; 44.
ISBN 951-44-0543-9

Alueellinen kehittämistyö korkeakoulujen aikuiskoulutuksessa 1980-1998
Sivonen, Seppo,
Joensuu. Joensuun yliopisto,. 2000. VIII, 159, [2].

Alueellinen kehittyneisyys
[Helsinki]. 1979. Getr. Pag. 8". (Valtioneuvoston Kanslian julkaisuja ; 1979,3).
ISBN 951-46-4009-8

Alueellinen luottokanta
Helsinki. 1988.

Alueellinen rahapolitiikka: kokemuksia alueellisesta rahapolitiikasta Norjassa ja näkökohtia sen harjoittamisesta Suomessa
Vihriälä, Vesa
Helsinki. 1985. 62 S.. Suomen Pankki : A ; 59.
ISBN 951-686-102-4

ALUEELLINEN RAKENNE 1985 1:1 000 000: according to structure plans of regional planning associations
Helsinki . Maanmittaushallituksen karttapaino. 1976. 1 Karte.

Alueellisen elokuvatoiminnan kehittämistyöryhmñ loppuraportti.
Helsinki. Opetusministeriö. 1999. 78, [7] s..

Alueellisen kasvun näkökulma liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä
Pesonen, Hannu,
Helsinki. Liikenne- ja viestintäministeriö. 2001. 68 s..

Alueellisen kehityksen uusi dynamiikka ja integraatio
Heikkilä, Elli
Oulu. Oulun Yliopisto. 1994. 93 S.. Research reports ; 124.
ISBN 951-42-3947-4

Alueellisen tiedon tilastolliset analysointimenetelmät SAS[sup 609]-ohjelmistolla UNIX-ympäristössä
Kinnunen, Ismo ; Rusanen, Jarmo,
Oulu. Oulun yliopisto,. 1996. 102 lehteä.

Alueellisen työnjaon muotoutuminen Suomessa
Katajamäki, Hannu
Turku. 1988. 144 S. : graph. Darst., Kt.. Turun Yliopiston Maantieteen Laitoksen julkaisuja ; 121.
ISBN 951-880-144-4

Alueellisen yrityspalvelutoiminnan kehittämishanke: mietintö toimenpidetarpeista ja -mahdollisuuksista sekä toimenpide-esitykset
Helsinki. Kauppa- ja teollisuusministeriö. 2000. 302, [2] s..

Alueellisessa geokemiallisessa purovesikartoituksessa todettujen fysikaalisten ominaisuuksien ja alkuainepitoisuuksien vertailu Suomessa vuosina 1990, 1995 ja 2000
Tenhola, Markku
Espoo. Geologian Tutkimuskeskus. 2004. 35 S.. Tutkimusraportti ; 159.
ISBN 951-690-885-3

Alueelliset erot kirkon toiminnassa: kokonaistutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan alueellisista eroista vuonna 1971
Niemelä, Pauli
1 Aufl.. Helsinki. Helsingin Yliopisto. 1977. 256 S.. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia ; 26.
ISBN 951-99108-9-1

Alueelliset erot radionkuuntelussa 1991 - 1992
Ruohomaa, Erja
Helsinki. Yleisradio. 1992. 30 S.. Tutkimusraportti / YLE, Tutkimus- ja Kehitysosasto ; 1/1992.
ISBN 951-43-0640-6

Alueelliset erot terveydenhuollon kustannuksissa Suomessa: Engl. summary: Regional differences in health care expenditure in Finland
Härö, A. S.
Helsinki. 1986. 73 S. : graph. Darst. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja : M ; 56.
ISBN 951-669-199-4

Alueelliset hyvinvointierot
Helsinki. Valtion Painatuskeskus. 1988. 75 S. : graph. Darst. Aluepoliittisia tutkimuksia ja selvityksiä ; 1988,6.
ISBN 951-861-076-2

Alueelliset kuolleisuuserot Suomessa 1950-1975
Notkola, Veijo
Helsinki. 1980. 188 S.. Helsingin Yliopiston Sosiologian Laitoksen tutkimuksia ; 218.
ISBN 951-45-1926-4

Alueelliset markkinat Venäjällä 1990-luvulla
Eronen, Jarmo
Helsinki. 1996. 52 S. : Kt.. Working papers : Helsinki School of Economics and Business Administration : W ; 156.
ISBN 951-702-981-0

Alueelliset ristiriidat kansainvälisissä suhteissa
Väyrynen, Raimo [Hrsg.]
Jyväskylä. Gummerus. 1982. 192 S..
ISBN 951-9457-13-5

Alueelliset todellisuudet ja visiot: Helsingin kehitys ja kehittäminen 1990-luvulla ; [Mit engl. Zsfassung:] Realities and visions: regional development and planning policy in Helsinki during 20th century
Schulman, Harry
Espoo. Yhdyskuntasuunnittelun Täydennyskoulutuskeskus, Teknillinen Korkeakoulu. 1990. 222 S.. Yhdyskuntasuunnittelun Täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A ; 18.
ISBN 951-22-0433-9

Alueelliset työttömyys- ja työllisyyserot
Huovari, Janne
Helsinki. PTT,. 1999. 27, [4] s..

Alueellisten jätesuunnitelmien seuranta: jätesuunnitelmien seurantatyöryhmñ ehdotus
Yli-Kauppila, Hannele, ; Rainio, Riitta,
Helsinki. Suomen ympäristökeskus,. 2000. 47 s..

Alueellisten liikennejärjestelmien käytñnön toteuttaminen.
Helsinki. Liikenneministeriö. 1999. 16, [9] s..

Alueellistuminen Euroopassa ja suomalaisten alueiden verkottuminen: näkökulma Euroopasta Pirkanmaalle ja Pirkanmaalta maailmaan
Käkönen, Jyrki. ; Perko, Susanna.
Tampere. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus,. [1996]. 29 leaves ;.

Al-üFa\0304'is al-d\0332ahabiyyah
Yang ; Li
Bi\0304ki\0304n . Waiwen. 1959. 31 s..

Al-üFan\0101\02BD ba\02BFd al-mu\0161\0101hadah
Ibn \02BFArab\012B ; M\0101rdin\012B
Bayr\016Bt . D\0101r \0100yat. 2003. 80 s..

Al- üFikr al-i\011Ftima\02BF\012B f\012B Mi\1E63r
Al-üBa\1E6D\016B\0161
Amman . \02BFAlam al-Kutub al-\1E24ad\012B\1E6F. 2004. 428 s..

Al- üFikr wa-al-sul\016Bk al-siy\0101s\012B \02BFinda Ab\012B al-\1E24asan al-Nadw\012B
Al- üSalm\0101n\012B
Dima\0161q . D\0101r al-Qalam. 1425 [2004]. 305 s..

Alü-Fitnah al-muqaddasah
Mah\0323mu\0304d
Bayru\0304t . Riad El-Rayyes. 1999. 354 s..

Al- üFus\0323u\0304l al-Ibu\0304qra\0304t\0323i\0304yah fi\0304 l-us\0323u\0304l al-t\0323ibbi\0304yah
Calcutta . 1832. 65, 37 s..

Al- üH\0101\0161im\012By\016Bn f\012B al-\02BFIr\0101q
Ab\016B N\0101\1E63ir
Amman . D\0101r N\016Br al-D\012Bn. 2004. 280 s..

Aluehallinnon tutkumus Suomessa: Kommentoiva bibliografia aluehallinnon tutkimuksen nykytilasta, kehitysnäkymistä ja kehitystarpeista Suomessa
Lintilä, Kaisa-Leena
Helsinki. Helsingin Yliop.. 1981. 101 S.. Helsingin Yliopiston yleisen valtio-opin Laitoksen tutkimuksia. Sarja B ; 12.
ISBN 951-45-2195-1

Alueiden välinen muutto Suomessa: muuttajien sopeutuminen työ- ja asuntomarkkinoille vuosina 1993 - 96
Laakso, Seppo
Helsinki. 1998. 92 S. : graph. Darst. Helsingin Kaupungin Tietokeskuksen tutkimuksia ; 1998,4.
ISBN 951-718-097-7

Alueiden väliset panos-tuotostaulut vuonna 1970
Mantsinen, Jari
Helsinki. 1982. 54 S.. Helsingin Yliopiston Kansantaloustieteen Laitoksen Tutkimuksia ; 45.
ISBN 951-45-2556-6

al- üInba\0304\02BE fi\0304 ta\02BEri\0304h\0332 al-h\0332ulafa\0304\02BE
Ibn al-\02BFImra\0304ni\0304 ; al- üSamarra\0304i\0304
Leiden . Netherlands Institute of the Archaeology and Arabic studies in Cairo. 1973. 15, 366 s., 8 tav..

Alüingismannatal: 1845 - 1995
Vigdís Jónsdóttir
Reykjavík. Skrifstofa Alüingis. 1996.
ISBN 9979-88801-6

Al-üIsl\0101m wa-al-b\012B\02BDah
Al-ü\1E2Aa\0161in
Bayr\016Bt . D\0101r al-H\0101d\012B. 2004. 244 s..

Al-üIsm\0101\02BF\012Bl\012By\016Bn
al-ü\011E\0101dir
Kuwayt . 2002. 457 s..

Alueittaiset kantorahatulot Vuosina 1970 - 75
Uusitalo, Matti
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1978. 26 S.. Folia forestalia ; 357.
ISBN 951-40-0345-4

Al-üIttihâd al-'âmm lil-djam'iyyât al-islâmiyyah bilduwal al-iskandinâfiyyah
[S.l.] . [s.n.]. [1981?]. 43 s..

Alue- ja paikallisdemokratia Euroopan unionissa
Loughlin, John
Luxemburg. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. 1999. XIV, 311 S.. AK:n tutkimukset : E ; 1/99.
ISBN 92-828-7622-5

Al- üKam\0101l\0101t al-Il\0101h\012Byah f\012B al-\1E63if\0101t al-Mu\1E25ammad\012Byah
AL- ü\011Eill\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-Kutub al-Ilmiyah. 1425 [2004]. 176 s..

Al- üLis\0101n al-\02BFarab\012B
Rab\0101\1E6D . 1385 [1965]. 356 s..

Al- üM\016Bs\012Bqa\02BD wa-al-\0121in\0101\02BD f\012B m\012Bz\0101n al-Isl\0101m
Al- ü\011Euday\02BF
Bayr\016Bt . Al-Ray\0101n. 2004. 635 s..

Al- üMaba\0304h\0323it\0332 al-g\030Caliyyah fi\0304 l-li\0304turg\030Ciyya\0304t al-\0161arqiyyah wa l-g\0307arbiyyah
Afra\0304m al-T\0332a\0304ni\0304
Dayr al-\0160arfah . 1924. 718 s..

Al-ü Mad\0101
Kar\012Bm
Damascus . Al-Mad\0101.

al- üMamlakah al\02BFarabiyyah al-su\02BFu\0304diyyah kama\0304 \02BFaraftuha\0304
al- üMumayyiz
Bayru\0304t . Da\0304r al-Kutub. 1963. 637 s. ill..

Al- üMar\02BD\0101h al-\02BFArabiyah wa-l-mu\011Ftama\02BF f\012B qarn
Ab\016B al-Fa\1E0Dl ; Ab\016B al-Fa\1E0Dl
Bayr\016Bt . D\0101r al-Fikr. 2002. 7, 544 s..

Al ümargen de Ortega y Gasset
Jiménes-Grullón
Mérida . Facultad de humanidades de la Universidad de Los Andes. 1959-. bd..

Al-ümaslak as-sahl fi scharh tauschîh Ibn Sahl ...
[s.l.] . 1906. 200 s..

Al- üMawrid
Al- üBa\02BFalbak\012B
Beirut . Dar El-Elm lil-Malayen. 2003. 1118, 112, 89 s..

Al- üMaws\016B\02BFat f\012B \02BFul\016Bm al-\1E6Dab\012B\02BFiyah
\0120\0101lib ; al- üBust\0101n\012B
Bayr\016Bt . Imprimerie Catholoque. 1965. 3 bd..

Al- üMu\02BF\011Fam al-\02BFamal\012B li-l mu\1E63\1E6Dal\1E25\0101t al-q\0101n\016Bniyah wa-l tu\011F\0101riyah wa-l m\0101liyah
\0160l\0101lah
Alexandria . Al- üMa\02BF\0101rif. 190?. 269, xlviii, 1368 s..

Al- üMu\02BF\011Fam al-q\0101n\016Bn\012B Inkl\012Bz\012B-\02BFArab\012B
Al- üF\0101r\016Bq\012B
Bayr\016Bt . Maktabat Lubn\0101n. 1970. 758 s..

Al- üMu\02BFg\030Cam al-Alma\0304ni\0304
Fa\0304nu\0304s
Qa\0304hirah . Mat\0323ba\02BFat al-Taqadum. 1963. 841 s..

al-üMu\02BFg\030Cam al-mawsu\0304\02BFi\0304 li-l-mus\0323t\0323alah\0323a\0304t al-t\0332aqa\0304fiyyah
\02BFUka\0304\0161ah
Bayru\0304t . Maktabat Lubna\0304n. 1990. 560 s..

Al-üMu\02BFg\030Cam al-muwah\0323h\0323ad li-l-mus\0323t\0323alah\0323a\0304t al-\02BFilmiyyah fi\0304 mara\0304h\0323il al-ta\02BFli\0304m al-\02BFa\0304mm
Bag\0307da\0304d . Iraqi Academy Press. 1976-. bd...

al-üMu\0304jaz fi\0304 ta\0304ri\0304kh al-\02BFala\0304qa\0304t al-dawli\0304yah lil-Mamlakah al-Maghribi\0304yah
Ta\0304zi\0304
[Rabat . s.n.]. 1985. 142 s..

Al- üMu\0304siqa\0304 al-\02BFarabviyyah
Yu\0304suf
Bag\0307da\0304d . 1952. 47 s..

Al-üMu\1E63awwar al-badaw\012B
Al-ü\1E2A\0101lid\012B
Kuwait . 1425 [2004]. bd. 1.

Al-ümug\0307anni\0304 l-'asri\0304 al-misri\0304 ...
Áli\0304
[s.l.] . 1911. 136 s..

Al-ümug\0307anni\0304 l-mis\0323ri\0304 al-gadi\0304d
[s.l.] . 1911. 112 s., 6. tav..

Al-üMunta\1E2Bal f\012B al-\011Fadal
Al-ü\0120azz\0101l\012B
Riy\0101\1E0D . 1424 [2004]. 623 s..

al- üMuntaqa\0304 min Ah\0332ba\0304r Mis\0323r/l-Ibn Muyassar Ta\0304g\030C al-Di\0304n Muh\0323ammad ibn \02BFAli\0304 ibn Yu\0304suf ibn ibn G\030Calab Ra\0304g\0307ib
Ibn Muyassar ; al- üMaqri\0304zi\0304
Cairo . [1981]. [43], 220, VII s. : [6] tav.

al- üMus\0323t\0323alah\0323a\0304t al-ida\0304riyyah ing\030Cli\0304zi\0304 - \02BFarabi\0304 ma\02BFa musrad \02BFarabi\0304 - ing\030Cli\0304zi\0304
al- üBura\02BFi\0304 ; al- üTu\0304wayg\030Cari\0304
al- üRiya\0304d\0323 . Maktabat al-\02BFAbika\0304n. 1993. 427 s..

Al-üNa\0161rah al-iraqiyah lil-mat\0323bu\0304'a\0304t li-\02BFa\0304m 1975-76
Baghdad . [1977?]. 101 s..

al- üNa\0161rah al-Mis\0323riyyah lil-mat\0323bu\0304\02BFa\0304t, na\0161arah mug\030Camma\02BFah min \02BEUg\0307ust\0323us 1955 ila\0304 Di\0304sambar 1960
al- üQa\0304hirah . 1962-1963. 2 bd..

Al-üNahig\030C
Damascus . [S.n.]. 1995. 329 s..

Al- üNawa\0304dir al-t\0323ibbiyyah allati\0304 kataba bi-ha\0304 Yuh\0323anna\0304 Ibn Ma\0304sawayh ila\0304 H\0323unayn ibn Ish\0323a\0304q h\0323i\0304na nqat\0323a\02BFa \02BFan mag\030Clisi-h
Ibn Ma\0304sawayh
Cairo . 1934. 34, vii s..

Al- üNi\1E93\0101m al-m\0101l\012B lil-zaw\011Fayn
Al- ü\1E24amad\0101n\012B
\02BFAmm\0101n . D\0101r al-\1E6Eaq\0101fah. 2003. 229 s..

Al- üNi\1E93\0101m al-siy\0101s\012B al-Isl\0101m\012B al-\1E25ad\012B\1E6F
Al- üMu\02BDmin
Bayr\016Bt . D\0101r al-H\0101d\012B. 1425 [2004]. 226 s..

al- üNi\1E93\0101m al-siy\0101s\012B f\012B al-Isl\0101m
\02BFUlayy\0101n
Riy\0101\1E0D . 1420 [1999]. 309 s..

Al-üNiz\0323a\0304m al-qa\0304nu\0304ni\0304 lil-ta\02BFa\0304wuniyya\0304t fil-\02BFIra\0304q
\0160a\0304kir
Bag\0307da\0304d . da\0304r al-ra\0161i\0304d. 1980. 327 s..

Aluepoliittinen katsaus 1982/83
Helsinki. Valtioneuvoston kanslia, Suunnitteluosasto. 1983. 196 p., [1] folded leaf of plates.
ISBN 951-46-6802-2

Aluepolitiikka
Ekestam, Harry
Helsinki. UM Ulkoasiainministeriön. 1992. 55 S.. Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; 12.
ISBN 951-47-6441-2

Aluepolitiikka: menestyksen synnyttämin suurin toivein uutta etsimässä
Niittykangas, Hannu
Jyväskylä. 1993. 46 Bl. : graph. Darst. Working paper : Jyväskylän Yliopisto, Taloustieteen Laitos ; 134.
ISBN 951-34-0102-2

Aluepolitiikka ja teollisuusyritysten alueellinen liikkuvuus Suomessa: summary: Regional development policy and regional mobility of the industrial firms in Finland
Lehmusto, Mauri
Vaasa. 1987. 306 S. : graph. Darst. Vaasan Korkeakoulun julkaisuja : Tutkimuksia. Maantiede ; 30.
ISBN 951-683-278-4

Aluepolitiikka ja teollisuusyritysten alueellinen likkuvuus suomessa
Lehmusto, Mauri
Vaasa. Vaasan Korkeakoulu. 1987. 306 S.. Maantiede. Vaasan Korkeakoulu ; 30.
ISBN 951-683-278-4

Aluepolitiikkatoimikunnan mietintö: betänkande avgivet av Regionalpolitiska Kommissionen
Helsinki. Valtion Painatuskeskus. 1986. Getr. Zählung : graph. Darst. Komiteanmietintö ; 1986,6.
ISBN 951-46-7867-2

Aluepolliitiset 1982 1:1 000 000: tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämi - sestä annetun lain mukaan(532/81) - development areas 1982 according to the act on promoting a balanced regional development
Helsinki . Maanmittaushallituksen karttapaino. 1982. 1 Karte.

Al- üQ\0101m\016Bs al-\011F\0101mi\02BF lil-mu\1E63\1E6Dala\1E25\0101t al-fiqhiyah
Al- ü\0120ad\012Br\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-Maha\011F\011Fah al-Bay\1E0D\0101\02BD. 1998-2002. 2 bd..

Alü-Qa\0304mu\0304s al-\02BFaskari\0304 al-h\0323adi\0304t\0332 ingli\0304zi\0304-\02BFarabi\0304
[Cairo?] . [s.a.]. 230 s..

al- üQa\0304mu\0304s al-iqtis\0323a\0304d : tig\030Ca\0304rah, s\0323ana\0304\02BFah, ma\0304liyyah, qa\0304nu\0304n
Al- üSa\0304biq
Bayru\0304t . 1970. 492 s..

al-üQa\0304nu\0304n wa-al-huqu\0304q
Palle ; Nikmaram
Kbh. . Dansk Flygtningehjælp. 1998. 15, 9 sider.

Al-üqamus al-wadih fil-\0161u'un al-iqti-sadiya wal-idariya
Rasmi
Cairo . [1971]. 335 s..

al- üQawl al-f\0101\1E63il f\012B al-rudd \02BFal\0101 madda\02BF\012B al-ta\1E25r\012Bf
Mar\02BFa\0161
Qom . Ayatallah Mar'ashi Najafi. 2003. 72 s..

Al-üQi\1E63\1E63ah al-Qa\1E63\012Brah f\012B Lubn\0101n
\1E24i\011F\0101z\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-M\016B\02BDalif. 2004. 590 s..

Al- üQiy\0101s, \1E25aq\012Bqatuhu wa-\1E25u\011F\011F\012Byatuh
\011Eam\0101l al-D\012Bn
Bayr\016Bt . D\0101r al-H\0101d\012B. 2004. 428 s..

AL-üQu\1E0D\0101h f\012B Na\011Fd wa-a\1E6Faruhum f\012B al-mu\011Ftama\02BF
Sa\02BFd\012B
Riy\0101\1E0D . 1424 [2003]. 263 s..

Al-üQura\0304n o ha-Miqra
Reckendorf
Leipzig . 1856. 240 s..

Al-üQur'an - miraklenes mirakel
Deedat
[Rødovre] . Dansk Islamisk R¯d. 2005 . 64 sider.

al- üRawd\0323ah al-t\0323ibbiyyah
Ibn Bahti\0304\0161u\0304\02BF ; Sbath
Cairo . 1927. 73 s..

Al-üRi\0304f ba\02BFd al-fath\0323 al-isla\0304mi\0304
bu\0304\02BFayya\0304\0161i\0304
Tetuan . da\0304r al-t\0323aba\0304\02BFah. 1954. 53 s..

Al-üRu\02BDyah al-kawn\012Byah f\012B adab M\012B\1E2B\0101\02BD\012Bl Nu\02BDaymah
Ab\016B \011Eah\011Fah
Bayr\016Bt . Itti\1E25ad al-Kutub al-Lubn\0101n\012By\012Bn. 2004. 444 s..

al-üSabk al-far\012Bd \0161ar\1E25 kit\0101b al-Taw\1E25\012Bd
Ibn \02BFAbd al-Wahh\0101b
Riy\0101\1E0D . Mad\0101r al-wa\1E6Dan. 1425 [2004]. 2 bd..

al- üSala\0304m
[Cairo] . Da\0304r al-kutub. 397 s..

Al-üSayyid Muqtada\02BD al-\1E62adr, \1E62adr al-\02BFIr\0101q al-\1E6F\0101li\1E6F
Al-üM\016Bsaw\012B
Bayr\016Bt . Markaz Wal\012B All\0101h. 2004. 272 s..

Aluesosiaalityö Helsingissä: jäsennys ja palvelukuvaus
Toiviainen, Sari ; Kilponen, Marja-Riitta
Helsinki. Helsingin kaupunki,. 2000. 87, [21] s..

Aluesuunnittelu ja kestävä kehitys Luoteis-Venäjällä: ympäristösuunnittelun mahdollisuus paikallisissa hallintatavoissa
Tynkkynen, Veli-Pekka
Helsinki. Helsingin yliopisto,. 2006. 158 s..

Al- üT\0101\02BD\1E6F\012Br al-Mas\012B\1E25\012B f\012B tafs\012Br al-Qur\02BD\0101n
B\016B Hind\012B
Bayr\016Bt . D\0101r al-\1E6Cal\012B\02BFah. 2004. 320 s..

Al-üT\0323ara\0304'if al-muh\0332ta\0304ra min \0161i\02BFr al-H\0332afang\030Ci\0304 wa l-Qa\0304rah
H\0332afang\030Ci\0304 ; Qa\0304rah ; \0160araf al-Di\0304n
Qa\0304hirah . Da\0304r al-kutub. 1970. 186 s..

Al-üTa\0121\1E0F\012Byah f\012B al-Isl\0101m
Sayyid
Bayr\016Bt . D\0101r al-\02BFArabiyah lil-\02BFul\016Bm. 2004. 238 s..

Al-üTa\02BFl\012Bq al-mu\1E2Bta\1E63ar \02BFal\0101 al-qa\1E63\012Bdah al-n\016Bn\012Byah
Ibn Qayyim al-\011Eawz\012Byah
[S.n.] . 1424 [2004]. 3 bd..