Altautoverwertung: Grundlagen, Technik, Wirtschaftlichkeit, Entwicklungen
Härdtle, Georg
Berlin. Schmidt. 1994. 80 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Beihefte zu "Müll und Abfall" ; 32.
ISBN 3-503-03605-9 : DM 76.00

Altautoverwertung und -entsorgung: Stand und Aktivitäten beim Automobilrecycling ; mit 20 Tabellen und 96 Literaturstellen; mit 105 Bildern, 20 Tabellen und 96 Literaturstellen
Schmidt, Joachim
Renningen-Malmsheim. expert-Verl.. 1995. 216 S. : Ill., graph. Darst. Kontakt & Studium ; 464 : Umwelttechnik.
ISBN 3-8169-1185-4

Alta velocità, treni e stazioni
Burkhardt, François
Milano. Ed. Domus. 1996. 90 S., [1] Doppels. : überw. Ill., graph. Darst., Kt.. Domus : Dossier ; 4.

Alta Via delle Alpi Carniche: dal Monte Peralba a Moggio Udinese
De Cillia, Manlio. ; De Ferrari, Angelo,
Bologna. Tamari,. 1976.. 191 p..

Alta via N.7: "sulle orme del Patéra nelle prealpi dell'Alpago"
Fain, Piero ; Sanmarchi, Toni
Bologna . Tamari. 1976. 158 S..

Alta Via Val di Susa
Bade, Sabine ; Mikuteit, Wolfram
1. Aufl.. Roxheim. fernwege.de. 2007. 74 S. : Ill., Kt..
ISBN 978-3-937304-77-9 Gb. : EUR 9.95

Altaville software presents ADRS
Bakersfield, CA. Altaville Software,. c1996.. 1 computer disk ;.

Alta Vista Forum: building Internet knowledge networks
Rustici, Robert
Boston, Mass.. Digital. 1997. 200p.
ISBN 1-555-58183-8

<<The>> AltaVista search revolution: [D. Justiniani libros, Commentarii
Seltzer, Richard ; Ray, Deborah S. ; Ray, Eric J.
In hac Nona Editione plurima alia & præcipuè LL. incertæ allegationes emendatæ. Argentorati ; Francofurti. Dolhopfius. 1677. [4] Bl., 1904 Sp., [40], [8] Bl..

The AltaVista search revolution: (how to find anything on the Internet)
Seltzer, Richard ; Ray, Deborah S. ; Ray, Eric J.
Berkeley, Calif. (u.a.). Osborne McGraw-Hill. 1997. XXII, 274 S..
ISBN 0-07-882235-1

¬The AltaVista¬ search revolution: [how to find anything on the Internet with the world's most popular search tool]
Ray, Eric J. ; Ray, Deborah S. ; Seltzer, Richard
2. ed.. Berkeley, Calif. [u.a.]. Osborne McGraw-Hill. 1998. XXII, 395 S. : Ill..
ISBN 0-07-882435-4 kart. : £ 10.95

al-Taw¯afuq al-shakhòs¯i wa-al-ijtim¯a°¯i ladá majm¯u°ah min al-mur¯ahiq¯in f¯i al-maròhalah al-th¯anaw¯iyah: dir¯asah tatabbu°¯iyah
Qind¯il, Sh¯akir.
[Cairo. s.n.],. 1984 . 78 p..

al-Tawahhum: riòhlat al-ins¯an ilá °¯alam al-¯akhirah
Muòh¯asib¯i, al-òH¯arith ibn Asad,
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Qur®¯an,. [1984]. 92 p. ;.

al-òTaw¯a®if al-Mas¯iòh¯iyah f¯i Miòsr wa-al-°¯alam
°Abd All¯ah, M¯ahir Y¯un¯an. ; òSubòh¯i, Jirjis.
[Cairo]. M.Y. °Abd All¯ah,. 2001.. 264 p..

al-Tawajjuh¯at al-Gharb¯iyah naòhwa al-Isl¯am al-siy¯as¯i f¯i al-Sharq al-Awsaòt
Buròs¯an, Aòhmad. ; òSaqr, Muòhammad. ; Burgh¯uth¯i, Iy¯ad.
°Amm¯an. Markaz Dir¯as¯at al-Sharq al-Awsaòt,. 2000.. 214 p. ;.

al-Tawajjuh¯at al-òhad¯ithah li-taòtw¯ir ta°l¯im °ul¯um al-òh¯asib al-¯al¯i wa-nuòzum al-ma°l¯um¯at f¯i Miòsr: abòh¯ath wa-dir¯as¯at al-Mu®tamar al-°Ilm¯i al-S¯adis li-Nuòzum al-Ma°l¯um¯at wa-Tikn¯ul¯ujiy¯a al-òH¯asib¯at, al-Q¯ahirah, 8-10 D¯isimbir 1998 : alladh¯i naòzòzamat§hu al-Jam°¯iyah al-Miòsr¯iyah li-Nuòzum al-Ma°l¯um¯at wa-Tikn¯ul¯ujiy¯a al-òH¯asib¯at bi-al-ishtir¯ak ma°a Ak¯ad¯im¯iyat al-S¯ad¯at lil-°Ul¯um al-Id¯ar¯iyah
Duqq¯i, al-Q¯ahirah. al-Maktabah al-Ak¯ad¯im¯iyah,. 2001.. 213, 70 p. ;.

al-Tawarruòt
Bin °Amm¯ar, Tawf¯iq.
[Tunis]. D¯ar Saòhar lil-Nashr,. 2003.. 112 p. ;.

al-Tawassul: mafhåumuhu wa-aqsåamuhu wa-dhukmuhu fåi al-sharåi°ah al-Islåamåiyah al-gharråa®
Subdhåanåi, Ja°far.
Bayråut. Dåar al-Addwåa®,. 2002.. 112 p. ;.

al-Taw¯aòsul: majallah thaq¯af¯iyah, ijtim¯a°¯iyah, °¯ammah = Altawasol : en kulturell samhälls tidskrift ges ut av IRS.
Järfälla, Sweden. Ittiòh¯ad al-Jam°¯iy¯at al-°Ir¯aq¯iyah fi al-Suwayd,. (1997]-. v..

al-Taw¯aòsul al-òhaòd¯ar¯i lil-fann al-Isl¯am¯i wa-ta®th¯irihi °alá fann¯an¯i al-°aòsr al-òhad¯ith
Zaynahum, Muòhammad.
al-J¯izah. Wiz¯ar¯at al-Thaq¯afah al-Miòsr¯iyah, al-°Al¯aq¯at al-Thaq¯af¯iyah al-Kh¯arij¯iyah, al-Id¯arah al-°¯Ammah lil-I°l¯am al-Kh¯arij¯i, Maòtb¯u°at Br¯izam al-Thaq¯af¯iyah,. 2001.. 296 p. ;.

al-Taw¯azun f¯i al-taòsawwur al-isl¯am¯i lil-ins¯an wa-al-kawn wa-al-òhay¯ah
Sa°¯id, Muòhammad Ra®fat.
[al-Q¯ahirah]. D¯ar al-Hid¯ayah,. 1987.. 63 p. ;.

al-Tawb¯ikh wa-al-tanb¯ih
Ab¯u al-Shaykh, `Abd All¯ah ibn Muhammad, ; Ibn al-Mand¯uh, al-Zuhayr¯i Hasan ibn Am¯in.
al-T¯alib¯iyah, J¯izah [Egypt]. Maktabat al-Taw`¯iyah al-Isl¯am¯iyah al-Isl¯am¯iyah li-Ihy¯a' al-Tur¯ath al-Isl¯am¯i,. 1408 [1987 or 1988]. 287 p. ;.

al-Tawb¯ikh wa-al-tanb¯ih
Ab¯u al-Shaykh, `Abd All¯ah ibn Muhammad,
B¯ul¯aq, al-Q¯ahirah. Maktabat al-Qur'¯an,. [1988]. 112 p..

al-Tawdih al-anwar bi-al-hujaj al-waridah li-daf` shubah al-A`war
Habalarudi, Khidr ibn Muhammad, ; Raja'i, Mahdi
Qum. Maktabat Ayat Allah al-`uzmá al-Mar`ashi al-Najafi al-kubrá,. 2003. 662 s..

al-Tawòd¯iòh al-anwar bi-al-òhujaj al-w¯aridah li-daf° shubh al-A°war
òHabalar¯ud¯i, Khiòdr ibn Muòhammad, ; Raj¯a®¯i, Mahd¯i. ; Mar°ash¯i Maòhm¯ud.
Qum. Maktabat Sam¯aòhat ¯Ayat All¯ah al-°Uòzmá al-Mar°ash¯i al-Najaf¯i al-Kubrá. 2003.. 662 p..

al-Tawòd¯iòh al-jal¯i f¯i al-radd °alá al-Naòs¯iòhah al-Dhahab¯iyah al-manòh¯ulah °alá al-Im¯am al-Dhahab¯i: dir¯asah taòtl¯il¯iyah li-mawòd¯u° al-ris¯alah wa-nisbatih¯a ...
Shayb¯an¯i, Muòhammad ibn Ibr¯ah¯im. ; Dhahab¯i, Muòhammad ibn Aòhmad,
al-Kuwayt. Markaz al-Makhòt¯uòt¯at wa-al-Tur¯ath wa-al-Wath¯a®iq,. 1993.. 107 p. ;.

al-Tawfiqat al-`aliyah: fi muwafaqat al-shuhur al-`arabiyah bi-al-shuhur al-miladiyah lil-qarnayn al-rabi` `ashar wa-al-khamis `ashar al-hijri, ma`a ism al-yawm alladhi yuladu fihi al-hilal li-kull shahr qamari
Hashim, `Abd al-`Aziz Sa`id
al-Qahirah. Maktabat Wahbah,. 1990. 415 s. ;.

al-Tawfåiq bayna al-dåin wa-al-falsafah °inda falsåasifat al-Islåam fåi al-Andalus
°Abd al-Ghanåi, °Abd al-Maqdsåud
al-Qåahirah. Maktabat al-Zahråa®,. 1993.. 61 p. ;.

<<Al->>Tawòh¯id: a quarterly journal of Islamic thought and culture
Tehran . Islamic Propagation Organization. 1983/84-.

al-Tawòh¯id °alá òtar¯iqat al-s¯u®¯al wa-al-jaw¯ab
Ibn °Abd al-Mu®min, Muòhammad al-Marz¯uq¯i
[Saudi Arabia]. Mu®assasat Makkah,. [1375 [1955 or 1956]]. 143 p. ;.

al-Tawòh¯id wa-al-fiqh: lil-òsaff al-awwal al-ibtid¯a®¯i
al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Wiz¯arat al-Ma°¯arif,. 1994.. 24 p..

al-Ta®w¯il al-Ism¯a°¯il¯i al-b¯aòtin¯i wa-madá taòhr¯ifihi lil-°aq¯a®id al-Isl¯am¯iyah
Sayf al-Naòsr, °Abd al-°Az¯iz.
[Cairo. s.n.],. 1984 . 167 p. ;.

al-Ta®w¯il al-òS¯uf¯i lil-òhad¯athah f¯i al-Isl¯am: °aròd wa-naqd fikr wa-falsafat al-jumh¯ur¯iy¯in f¯i al-S¯ud¯an
Khal¯il, Bakr¯i Muòhammad.
al-Kharòt¯um. D¯ar °Azzah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2004.. 258 p. ;.

al-Ta®w¯il wa-al-muf¯araqah ;: naòhwa ta®òs¯il falsaf¯i lil-naòzar al-siy¯as¯i al-°Arab¯i
°Abd al-Laòt¯if, Kam¯al.
[S.l.]. al-Markaz al-Thaq¯af¯i al-°Arab¯i,. 1987.. 152 p. ;.

al-Tawj¯ih al-falsaf¯i wa-al-ijtim¯a°¯i lil-tarbiyah
Jayy¯ar, Sayyid Ibr¯ah¯im.
al-Fajj¯alah [Cairo]. Maktabat Ghar¯ib,. [1978]. 158, [1] p. ;.

al-Tawj¯ih al-fann¯i wa-al-numuw al-mihn¯i lil-mu°allm¯in
Sa°d¯i, °Abd al-Q¯adir. ; °Askar, °Al¯i. ; °Ury¯an, Ja°far Ya°q¯ub.
al-Kuwayt. Sharikat al-Rubay°¯an,. 1984.. 174 p..

al-Tawj¯ih al-jughr¯af¯i lil-tanmiyah al-waòtan¯iyah wa-al-iql¯im¯iyah: dir¯asah taòtb¯iq¯iyah °alá al-waòtan al-°Arab¯i
òS¯aliòh, òHasan °Abd al-Q¯adir.
°Amm¯an. D¯ar W¯a®il,. 2002.. 375 p..

al-Tawj¯ih al-siy¯as¯i lil-fikrah al-°Arab¯iyah al-òhad¯ithah
Rif°at, Muòhammad.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Ma°¯arif,. 1964.. 488 p..

al-Tawjåih al-tarbawåi wa-al-irshåad al-nafsåi fåi al-aqdtåar al-°Arabåiyah: al-murshid al-tarbawåi fåi al-madåaris wa-al-jåami°åat : al-bidtåaqåat al-madrasåiyah wa-al-dsidhdhåiyah wa-al-irshåadåiyah al-jåami°åiyah
Ma°råuf, dSubdhåi °Abd al-Ladtåif.
Baghdåad, al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah. al-Jåami°ah al-Mustandsaråiyah,. 1980.. 218 p..

al-Tawqåi°åat al-Andalusåiyah
Jarråar, dSalåadh. ; Duråubåi, Mudhammad Madhmåud,
[Amman]. Jåami°at åAl al-Bayt,. 2000.. 232 p. ;.

al-Tawqåi°åat al-Fåarisåiyah al-mu°arrabah
Duråubåi, Mudhammad.
[Amman]. Jåami°at åAl al-Bayt,. 2000.. 191 p. ;.

al-Tawq¯if al-iòhtiy¯aòt¯i "al-mu®aqqat": dir¯asah muq¯aranah = Détention préventive ou provisoire : étude comparée
Faòhl, °Umar F¯ar¯uq.
Dimashq. al-Tawz¯i° Haytham Khaww¯am,. 1981.. 584 p. ;.

al-Tawq¯if al-mu®aqqat wa-al-raq¯abah al-qaòd¯a®¯iyah: dir¯asah taòhl¯il¯iyah muq¯aranah f¯i al-q¯an¯unayn al-Urdun¯i wa-al-Farans¯i
òS¯aliòh, N¯a®il °Abd al-Raòhm¯an.
°Amm¯an. al-J¯ami°ah al-Urdun¯iyah,. 1985.. 113 p..

al-Tawth¯iq ladá fuqah¯a® al-madhhab al-M¯alik¯i bi-Ifr¯iq¯iyah wa-al-Andalus: min al-fatòh al-Isl¯am¯i ilá al-qarn al-r¯abi° °ashar al-Hijr¯i
Shaykh, °Abd al-Laòt¯if Aòhmad.
Ab¯u òZaby. al-Majma° al-Thaq¯af¯i,. c2004.. 893 p..

al-Tawòz¯if al-fann¯i lil-nuj¯um wa-al-kaw¯akib f¯i shi°r Ab¯i al-°Al¯a®
Fuhayd, J¯asim Sulaym¯an òHamad.
[Kuwait]. Majlis al-Nashr al-°Ilm¯i, J¯ami°at al-Kuwayt,. 2005.. 132 p. ;.

al-òTayar¯an al-°Arab¯i =: Arab aviation review.
Jiddah. Sharikat al-òTayar¯an al-°Arab¯i al-Maòhd¯udah. v..

al-òTayar¯an al-madan¯i.
[Khartoum, Sudan?]. Id¯arat al-°Al¯aq¯at al-°¯Ammah wa-al-I°l¯am bi-al-Hay®ah al-°¯Ammah lil-òTayar¯an al-Madan¯i,. [1995-. v..

al-òTayar¯an al-tij¯ar¯i f¯i khidmat al-taqaddum al-°¯alam¯i = Commercial aviation serving world progress:
[1974]. 46 p..

Altayca-Türkçe sözlük
Baskakov, Nikolaj A. ; ToÏsÏcakova, T. M. ; Gürsoy-Naskali, Emine ; Duranl†, Muvaffak
Ankara. Türk Dil Kurumu. 1999. 266 S.. Türk Dil Kurumu yay†nlar† ; 725.
ISBN 975-161146-6

Altaylar'dan kaçkarlar'a Hem,sin
Ar†c†, Nazmi
ÇIstanbul. Elif Yay†nlar†. 2004. 157 S.. Elif yay†nlar† ; 28 : Gezi ; 1.
ISBN 975-646917-X

Altaylar'dan Tunaboyu'na Türk dünyas\0131'nda ortak motifler: hal\0131lar, benzeri dokumalar, giysiler, mimarî eserler ile de\011Fi\015Fik e\015Fya ve paralarda
Görgünay-K\0131rz\0131o\011Flu, Neriman
Ankara. TÜRKSOY. 1995. [14], 200 : zahlr. Ill., Kt.. TÜRKSOY yay\0131nlar\0131 ; 3.
975-7213-02-0

Altaylar'dan Tunaboyu'na Türk Dünyas\0131'nda ortak yan\0131\015Flar motifler: hal\0131lar, benzeri dokumalar, giysiler, mimarî eserler ile de\011Fi\015Fik e\015Fya ve paralarda
Görgünay-K\0131rz\0131o\011Flu, Neriman
1. bask\0131.. Ankara. Kültür Bakanl\0131\011F\0131. 2001. XVII, 402 S.. Kültür Bakanl\0131\011F\0131 yay\0131nlar\0131 ; 2753.
975-17-2565-8

Altaylardan Tunaboyuna Tuerk duenyasinda ortak motifler: halilar, benzeri dokumalar, giysiler, mimari eserler ile degisik esya ve paralarda
Goerguenay Kirzioglu, Neriman
Ankara. TUeRKSOY. 1995. (14), 200 : zahlr. Ill., Kt.. TUeRKSOY yayinlari ; 3.
ISBN 975-7213-02-0

AL TAYLOR
TAYLOR, AL ¬[Ill.]¬
BERN. 1992. 72 S. MIT ABB..

Al Taylor: Lures & Cures ; Kunstmuseum Luzern 10.7. - 5.9.1999
Taylor, Al [Ill.]
Luzern. 1999. 67 S..
ISBN 3-267-00129-3

Al Taylor: drawings/Zeichnungen
Semff, Michael ; Taylor, Al
Ostfildern . Hatje Cantz. 2006. 190 S..

Al Taylor: puddles
Taylor, Al
Zürich . Haunch of Venison. 2006. 127 S..

Al Taylor: lures [and] cures: Kunstmuseum Luzern, 10.7. - 5.9.1999
Taylor, Al
Luzern . Kunstmuseum. 1999. 67 S..

Al Taylor : (Puddles): David Nolan Gallery, New York, 7.3.-11.4.1992
Taylor, Al
New York . David Nolan Gallery. 1992. 23 S..

Al Taylor - Bilder und Objekte 1973 - 1998
München . Kunstparterre .

Al Taylor - drawings, Zeichnungen
Semff, Michael ; Taylor, Al
Ostfildern . Hatje Cantz. 2006. 190 S..

Al Taylor - Early work
Taylor, Al
Göttingen . Steidl. 2008. 141 S..

AL TAYLOR; ED. BY JENNIFER LOH.
NEW YORK . GAGOSIAN GALLERY. 2002.

Al Taylor, Endcuts: [anläßlich einer Ausstellung im September/Oktober 1997 in der Galerie Fred Jahn, München]
München. Jahn. 1997. 15 S..

Al Taylor - Lures & Cures
Luzern . Kunstmuseum Luzern .

Al Taylor - puddles: [on the occasion of the exhibition Al Taylor - Puddles at Haunch of Vension, Zürich ; 26 January - 11 March 2006]
Taylor, Al ¬[Ill.]¬
Zürich. 2006. 127 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-570-20140-6 (kart.)

al-Tayr f¯i al-shi`r al-J¯ahil¯i
Rabb¯a`¯i, `Abd al-Q¯adir.
Bayr¯ut. al-Mu'assasah al-`Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1998.. 200 p. ;.

Altay Türklerinin Kahramanl†k Destan† Al†p ManaÐs
Ergun, Metin
1. bask†. Konya. Cemre. 1997. 160 S..
ISBN 975-95036-2-5

al-Tayyåar al-Islåamåi fåi shi°r Mudhammad al-Håashimåi
Abåu °Alåi, °Abd al-Håadåi °Abd al-Nabåi °Alåi.
[dTandtåa. s.n.,. 1990] . 200 p. ;.

al-Tayyåaråat al-adabåiyah al-dhadåithah fåi qalb al-Jazåirah al-°Arabåiyah
°Abd al-Jabbåar, °Abd Allåah
[al-Qåahirah]. Jåami°at al-Duwal al-°Arabåiyah, Ma°had al-Diråasåat al-°åAlåiyah,. 1959.. 8, 376 p..

al-Tayy¯ar¯at al-adab¯iyah al-òhad¯ithah f¯i qalb al-Jaz¯irah al-°Arab¯iyah
°Abd al-Jabb¯ar, °Abd All¯ah
[al-Q¯ahirah]. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, Ma°had al-Dir¯as¯at al-°¯Al¯iyah,. 1959.. 8, 376 p..

al-Tayyåaråat al-fikråiyah wa-al-dharakåat al-mu°åadsirah
Såaydh, Adhmad °Abd al-Radhåim
al-Qahirah : Dåar al-dTibåa°ah al-Mudhammadåiyah . 1991.. 166 p. ;.

al-Tayy¯ar¯at al-madh-hab¯iyah bayna al-`Arab wa-al-Furs.
al-H¯uf¯i, Ahmad Muhammad. [from old catalog]
[1962?]. 182 p..

al-Tayyib, `Abd All¯ah.
1975.. 192 p..

Alt-azimuth star plotter and identifier
Kellar, John Gilbert,
[Washington, D.C., . c1934]. p. cm..

¬al-¬ Tazkar al-atyeb: a golden history of 21 visits of H. H. Dr. Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb T. U. S. to the United Kingdom
London. Burhani Women's Association. ca. 1986. ca. 100 S. : zahlr. Ill..

Altazor
Huidobro, Vicente
Madrid. Visor. 1973. 97 S.. COLECCION VISOR DE POESIA ; 41.
ISBN 84-7053-091-7

Altazor
Huidobro, Vicente ; Costa, René ¬de¬ ¬[Hrsg.]¬
6. ed.. Madrid. Cátedra. 1992. 190 S. : Ill.. Letras hispánicas ; 133.
ISBN 84-376-0279-3

Altazor
Huidobro, Vicente ; Ruiz, Bernardo
4 ed.. México, D.F.. Ed. Coyoacán. 1998. 111 S.. Colección Reino imaginario ; 37.
ISBN 970-633068-2

Altazor
Huidobro, Vicente ; Lavín Cerda, Hernán
México, D.F.. CONACULTA - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 2000. 137 S.. Clásicos para hoy ; 41.
ISBN 970-183867-X

Altazor
Huidobro, Vicente
Ed. facsimilar [Ausg.: Madrid: Compañia Ibero Americana de Publicaciones, 1931]. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 2002. 111 S.. Colección Vicente Huidobro ; 7.
ISBN 956-110793-6

Altazor
Emeryville, CA. Redwood Records,. p1989.. 1 sound cassette.

"Altazor" o La rebelión de la palabra
Yurkievich, Saúl
1968.

Altazor ; Temblor de cielo
Huidobro, Vicente ; Costa, René ¬de¬
1 Aufl.. Madrid. Ed. Cátedra. 1981. 190 S.. Letras hispánicas ; 133.
ISBN 84-376-0279-3

Alt-Aztekische Gesänge
Schultze Jena, Leonhard,
Stuttgart. Kohlhammer,. 1957.. xiv, 428 p., [1] leaf of plates.

Altaztekische Gesaenge, aztekisch u. deutsch: Nach e. in der Bibliotheca nacional von Mexiko aufbewahrten Hs. uebers. u. erl
Schultze, Leonhard [ bers.] ; Kutscher, Gerdt [Hrsg.]
Stuttgart. Kohlhammer. 1957. 428 S.. Quellenwerke zur alten Gesch. Amerikas, aufgez. in den Sprachen der Eingeborenen. 6.

Altbabylonische Briefe amerikanischer Sammlungen aus Larsa
Ebeling
Leipzig . 1943. 153 s..

Alt-babylonische Briefe aus dem Museum zu Philadelphia
Ungnad, Arthur
[Sonderdr.]. Stuttgart. Enke. 1920. 144 S..

Altbabylonische Briefe aus der Vorderasiatischen Abteilung der Preußischen Staatsmuseen zu Berlin
Kraus, Paul
Leipzig. Hinrichs. Vorderasiatisch-Ägyptische Gesellschaft: Mitteilungen der ... ; ....

Altbabylonische Briefe der Louvre-Samlung aus Larsa
Ebeling
Leipzig . 1942. 150 s..

Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung
Kraus, Fritz Rudolf ¬[Hrsg.]¬
Leiden. Brill.

Das altbabylonische Gerichtswesen
Walther, Arnold
Leipzig. Hinrichs. 1917. XII, 274 S.. Leipziger semitistische Studien ; Bd. 6, H. 4/6.

Altbabylonische Maasse und Gewichte
Reisner, George Andrew
Berlin. Königl.-Preuss. Akad. d. Wiss.. 1896. 10 S.. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften ; 1986, Philosophisch-Historische Classe, 19.

Altbabylonische Marktpreise
Schwenzner, Walter
Kirchhain N.-L.. Schmersow. 1915. 31 S..

Die altbabylonischen Briefe und Urkunden aus Kisurra
Kienast, Burkhart
1. Aufl. Wiesbaden. Steiner. 1978. 1 - 2. Freiburger altorientalische Studien ; ....
ISBN 3-515-02592-8

Altbabylonische Personenmiete und Erntearbeiterverträge,
Lautner, Julius Georg,
Leiden, . E. J. Brill,. 1936.. xx, 262 p..

Altbabylonische Rechts- und Verwaltungsurkunden aus dem Musée du Louvre
Arnaud, Daniel
Berlin. Reimer. 1989. 63 S.. Berliner Beiträge zum vorderen Orient / Texte ; 1 $$ Berliner Beiträge zum Vorderen Orient : Texte ; 1.
ISBN ISBN 3-496-00990-X

Altbabylonische Rechts- und Wirtschaftsurkunden
Klengel, Horst [Hrsg.]
Berlin. Akad.-Verl.. 1973. 12 S., 50 Taf.. Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Staatlichen Museen zu Berlin ; N.F., 2.

Altbabylonische Rechts- und Wirtschaftsurkunden aus Tell ed-DÅer im Iraq Museum, Baghdad
Edzard, Dietz Otto
München. Verl. der Bayerischen Akad. der Wiss.. 1970. 248 S.. Abhandlungen / Bayerische Akademie der Wissenschaften : Philosophisch-Historische Klasse ; N F., H. 72.
ISBN 3-7696-0067-3

Altbabylonische Rechtsurkunden
Koschaker, Paul
München [u.a.] . Schweitzer .

Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie
Daiches
Leipzig . 1903. 1 bd..

Altbabylonische Texte aus Babylon
Klengel, Horst
Berlin. Akad.-Verl.. 1983. 17 S., 50 Taf.. Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Staatlichen Museen zu Berlin ; N.F., 6.

Altbabylonische Urkunden aus Sippara: Texte mit Umschrift, Übers. u. Komm.
Friedrich, Thomas
Repr. d. Ausg. Leipzig 1906. Leipzig. Zentralantiquariat d. DDR. 1968. S. 414 - 529 : Ill.. Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft ; 5,7.

Altbabylonische Wohnhäuser: eine Gegenüberstellung philologischer und archäologischer Quellen
Jahn, Beate
Rahden/Westf.. Leidorf. 2005. VII, 169 S.. Orient-Archäologie ; Bd. 16.
ISBN 3-89646-646-1

Altbabylonische Wohnhäuser: eine Gegenüberstellung philologischer und archõlogischer Quellen
Jahn, Beate
Rahden/Westf.. VML, Leidorf,. 2005.. VII, 169 S..

Das Alt-Bachische Archiv: geistliche Musik der Vorfahren Johann Sebastian Bachs ; 54. Kabinettausstellung im Bach-Archiv Leipzig, 20. November 2002 bis 5. Januar 2003
Wollny, Peter
Leipzig. Bach-Archiv. 2002. 20 S..

Das altbachische Archiv: Tonträger
[S.l.] .

Altbachisches Archiv: aus Johann Sebastian Bachs Sammlung von Werken seiner Vorfahren Johann, Heinrich, Georg Christoph, Johann Michael u. Johann Christoph Bach
Bach, Johann ; Schneider, Max [Hrsg.]
Leipzig [u.a.]. Breitkopf & Härtel. Das Erbe deutscher Musik : 1 : Bach-Gedenkjahr 1935 ; ....

Altbachisches Archiv. Aus Johann Sebastian Bachs Sammlung von Werken seiner Vorfahren Johann, Heinrich, Georg Christoph, Johann Michael und Johann Christoph Bach, Erster Teil: Motetten und Chorlieder
Schneider, Max ; Bach, Johann ; Bach, Johann Michael ; Bach, Johann Christoph
Leipzig. Breitkopf & Härtel. 1935. XV, 117 S.. Reichsdenkmale Deutscher Musik ; Bd. 1, Sonderbd. 1.

Alt- Bad Reichenhall: Bilder einer alten Salinen- und Kurstadt
Hofmann, Fritz
Tübingen. Metz. c 1989. 164 S. : überwiegend Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 3-921580-82-x

Altbaÿerische monatschrift;
München, . 1899-19. p. cm..

Alt-Baerler Familiennamen
Stermann, Hans-Peter
1995.

Die altbaierischen landständischen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklärungen.: Nach den officiellen Druckausgaben mit geschichtlicher Einleitung und kurzem Wörterverzeichnisse,
München, . C. Kaiser,. 1853.. 14, ccccl, 427 p..

Altbaierische Orgelmusik: Eberhard.
Aichinger, Gregor ; Brandt, Jobst vom
54 S..

Altbaierische Schmankerl'n
Reichert, C. L.
4. Aufl.. Zandt. Horatio-Verl.. 1981. 98 Kt. : Ill.. Das Kochbuch in der Dose..

Altbaierische Städte
Reitzenstein, Alexander ¬von¬
München. Prestel. [1963]. 311 S. : Kt. ; 8-o.

ALTBAIERISCHE STAEDTE / ALEXANDER FRHR. VON REITZENSTEIN
Reitzenstein, Alexander ¬von¬
2., ERW. AUFLAGE. MUENCHEN. PRESTEL. 1972. 332 S.: ILL..

Altbaierische Taxordnung vom Jahr 1735 in Bezug auf die Verhandlungen der streitigen Gerichtsbarkeit: Mit Novellen
Schwemmer, Joseph
S.l.. 1821.

Altbaierische Wanderschaft: Kultur-,Geschichts-u. Landschaftsbilder aus Oberbaiern
Sieghardt, August
Donauwörth. Cassianeum. 1950. 410 S..

Altbairische Dreikönigsmusik: f.4 Blasinstr.
Beckerath, Alfred von
Part.u.Stimmen. München. Grosch.

Altbairische Gesänge
Dingler, Max
München. Ehrenwirth. 1983.
ISBN 3-431-02550-1

Altbairische Grammatik: Laut- und Flexionslehre
Schatz, Josef
Göttingen. Vandenhoeck u. Ruprecht. 1907. VI, 183 S.. Grammatiken der althochdeutschen Dialekte ; 1.

¬Das¬ altbairische Kochbuch der M. W. zu Trautenau
W., M. ; Hintermaier, Beatrice
München. Hugendubel. 1989. 219 S. : zahlr. Ill.. Kulinarisch.
ISBN 3-88034-416-7

Altbairische Messe
Meier, Jörg
Höhenkirchen. Tonomatic Tonträger. [circa 1980]. 1 Schallpl. : 33 UpM, stereo ; 30 cm.

Altbairische Possenspiele
Brenner, Oskar ; Kiennast, Franz von Paula
München. Kaiser. 1893.

Altbairischer Lebtag: mundartliche Lieder ohne Melodien
Benzinger, Josef
Seebrück am Chiemsee. Heering. 1947. 206 S..

Alt-Balkhausen, Boisdorf, Bottenbroich, Grefrath, Habbelrath, Mödrath: Dörfer der Ville-Erft im Abbaugebiet der Braunkohle
Piepers, Wilhelm
Bedburg-Erft. Neunzig. 1962. 102 S. : Ill., Kt.. Bergheimer Beiträge zur Erforschung der mittleren Erftlandschaft ; 4.