ALR
Rochester, NY. Lawyers Cooperative Publ.. 1993.

ALR: the complete american language reprint series
Salvucci, Claudio R.
2. ed. Bristol, Pa.. Evolution Publ.. 2004. 1 CD-ROM.
ISBN 1-88975-857-4

ALR 3d, 4th, 5th
Rochester, N.Y.. Lawyers Cooperative Pub.. CD-ROMs ;.

Að læra af sögu: greinasafn um sögunám
1939-
Reykjavík. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. 1992. 112 p.. Ritsafn Sagnfræðistofnunar ; 30.
ISBN 9979-90131-4

Al-Rabadhah: a portrait of early Islamic civilisation in Saudi Arabia
al-RÅashid, Sa'ad 'Abd bin al-'AzÅiz
Riyadh. King Saud University, College of Arts. 1986. 157 S..
ISBN 0-582-78390-9

Al-Rabadhah: a portrait of early Islamic civilisation in Saudi Arabia
R\0101shid, Sa\02BBad bin \02BBAbd al-\02BBAz\012Bz.
London. Longman,. 1986.. 157 p..

al-Rabåi° fåi al-adab wa-al-fann wa-al-dhayåah
°Abd al-Radhmåan, MudsdtafÐa/
al-Qåahirah. Maktabat al-Anglåu al-Midsråiyah,. [1969-. v..

al-Rab¯i° wa-al-khar¯if
M¯inah, òHann¯a
Bayr¯ut. D¯ar al-¯Ad¯ab,. 1984.. 328 p. ;.

¬al-¬RabÅi' wa-l-ÕharÅif
MÅina, ÖHannÅa
aÖt-ÖTab'a 1. BairÅut. DÅar al-ÅAdÅab. 1363 [1984]. 328 S..

al-Ra°d: qidsads
Tåamir, Zakaråiyåa.
[Dimashq. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1970]. 94 p. ;.

¬al¬ Rad al jamil li ilahiyat issa bi sarih al injil: réfutation excellente de la divinité de Jésus Christ ; contestation de la trinité et fondement théologique du dialogue islamo-chrétien
ÇGazzÅalÅi, MuÖhammad Ibn-MuÖhammad ¬al-¬
Paris. Radio du monde arabe. 1999. 63 S..
ISBN 2-84161-016-0

al-Radd °al¯a al-mulòhid¯in: òd¯u® jad¯id °alá al-Isl¯am
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Karnak,. [1961]. 143 p..

al-Radd °alá a°d¯a° al-Isl¯am.
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah, . D¯ar al-Karnak,. 1961.. 99 [1] p..

al-Radd °alá al-Bah¯a®¯iy¯in f¯i òdaw® al-manhaj al-lughaw¯i
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im ; Sharaf, °Abd al-°Az¯iz
[Cairo]. Maktabat Miòsr,. [1986]. 156 p. ;.

al-Radd °alá al-m¯add¯iy¯in: òdaw® jad¯id °alá al-Isl¯am
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Karnak,. [1961]. 851 (i.e. 151) p. ;.

al-Radd °alá al-mushrik¯in.
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah, . D¯ar al-Karnak,. 1961.. 111 p..

al-Radd °alá Ibn al-Nighr¯ilah al-Yah¯ud¯i wa-ras¯a®il ukhrá
Ibn òHazm, °Al¯i ibn Aòhmad, ; Ibn al-N¯ighrilah al-Yah¯ud¯i, Yosuf ibn °Isma®il,
al-Q¯ahirah. Maktabat D¯ar al-°Ur¯ubah,. 1960.. 248 p. ;.

al-Radd alá kitab al-òHajj: daòhòd wa-tafnid al-iftiraat òdidda al-Islam wa-al-qaòdiyah al-Filasòtiniyah
Amr, Yunus. ; Amayirah, Khalid Muòhammad.
[Hebron]. Markaz al-Baòhth al-Ilmi bi-Jamiat al-Khalil,. 1987.. 197 p. ;.

al-Radd °alá kit¯ab "Uòs¯ul madhhab al-Sh¯i°ah al-Im¯am¯iyah al-Ithnay al-°Ashar¯iyah lil-Qaf¯ar¯i"
°Abd al-òSamad, °Abd al-Q¯adir. ; Qaf¯ar¯i, N¯aòsir ibn °Abd All¯ah ibn °Al¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Waòhdah al-Isl¯am¯iyah,. 2002.. 128 p. ;.

al-RadhÐa: qidsads
°Adwåan, Muflidh
°Ammåan. Azminah,. 1994.. 88 p. ;.

al-Radhdhåalah "Kåaf."
°Aqqåad, °Abbåas Madhmåud,
[1959]. 185 p..

al-Radhåil
°Abd al-Khåaliq, Mudtlaq,
al-Qåahirah. Dåar al-Mustaqbal al-°Arabåi ;. [199-?]. 153 p..

al-Radhåil ilÐa mudun al-dhulm: diråasah wa-mukhtåaråat min shi°r °Abd al-Wahhåab al-Bayåatåi
dHåafidz, dSabråi
Dimashq. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1973.. 231 p. ;.

al-Råadiyåu fåi khidmat al-dtayaråan
Budsaylah, °Abd al-Radhmåan
Cairo. °Abd al-Mu°dti al-Qawmåi,. 1974.. 182 p..

Al Radka presents TV record hop: KFRE-TV, Fresno, Calif.
Gaye, Ellie. ; Kelly, Al. ; Ciraco, Ronnie. ; Di Marino, Ronnie.
New York. RCA Victor,. [1958?]. 1 sound disc.

al-Radsåadsah låa tazåalu fåi jaybåi.
°Abd al-Qaddåus, Idhsåan. ; °Abd al-Qaddåus, Idhsåan.
1974.. 80 p..

al-Radsf li-måa ruwiya °an al-Nabåi ...: min al-fi°l wa-al-wadsf.
Ibn al-°åAqåulåi, Mudhammad ibn Mudhammad,
[s.l. . : s.n.],. 1973.. 2 v..

al-Radsf li-måa ruwiya °an al-Nabåi, dsallÐa Allåah °alyahi wa-sallam, min al-fi°l wa-al-wadsf ; wa-yalåihi Shardh al-gharåib
Ibn al-°åAqåulåi, Mudhammad ibn Mudhammad,
Bayråut. Mu®assasat al-Risåalah,. 1994-. v. ;.

al-Radsf li-ma® ruwiya °an al-Nabåi ... min al-fi°l wa-al-wadsf
Ibn al-°Aqåulåi, Mudhammad ibn Mudhammad,
al-Qåahirah. Maktabat al-Tawi°yah al-Islåamåiyah,. 1986.. 2 v. ;.

al-Radsf li-måa ruwiya °an al-Nabåi ... min al-fi°l wa-al-wadsf
Ibn al-°åAqåulåi, Mudhammad ibn °Abd Allåah,
[S.l.. s.n.],. 1973 (Dimashq : Madtba°at Zayd ibn Thåabit). 2 v..

al-Radsf li-måa ruwiya °an al-Nabåi min al-fi°l wa-al-wadsf. Wa-ma°ah, Gharåib al-Radsf lil-mudsannif fåi al-dhåashåiyah / ta®låif Abåi al-Makåarim Ghiyåath al-Dåin Mudhammad ibn Mudhammad ibn °Abd Allåah ibn Mudhammad al-Wåasidtåi al-Baghdåadåi al-Shafi°åi al-ma°råuf bi-Ibn al-°åAqåulåi ; tadhqåiq Abåi °Abd Allåah Mudhammad dHasan Mudhammad dHasan Ismåa°åil al-Shåafi°åi.
Ibn al-°åAqåulåi, Mudhammad ibn Mudhammad, ; Shåafi°åi, Mudhammad dHasan Mudhammad dHasan Ismåa°åil ; Ibn al-°åAqåulåi, Mudhammad ibn Mudhammad,
Bayråut. Manshåuråat Mudhammad °Alåi Bayddåun, Dåar al-Kutub al- °Ilmåiyah,. 1997.. 2 v. ;.

al-Radsåid: ru®yåa muqåaranah °alÐa åiqåa° al-ardd al-thåa®ir bayna al-manåadtiq al-kharåab wa-al-ardd al-mawraqah al-judhåur fåi wijdåan al-°Arabåi
Abåu Ghunaymah, HudÐa
Bayråut. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1995.. 65 p. ;.

al-Radsåid al-qåanåunåi li-dhuqåuq al-mar®ah fåi Tåunis, 20 Måars 1956/1999: dhuqåuq al-mar®ah fåi al-usrah
Sharåif, Mudhammad al-dHabåib.
Tåunis. al-Kiråidåif,. [1999]. 578 p. ;.

Alräunchens Kräuterbuch darinnen ...: enthalten sind die getreulichen Conterfeyungen verschiedener Kräutlein und Blumen
München. Hutler. 1883.

al-Rafid: mu`jam lughawi lil-insan wa-al-hayawan wa-al-tayr wa-al-hawamm wa-kull ma fi s-sama' wa-al-ard
Al Nasir al-Din, Amin, ; Al Nasir al-Din, Nadim
Bayrut. Maktabat Lubnan,. 1981. 2 vol. i 1.

al-Råafid: mu°jam lughawåi lil-insåan wa-al-dhayawåan wa-al-dtayr wa-al-hawåam wa-kull måa fåi al-samåa® wa-al-ardd
åAl Nåadsir al-Dåin, Amåin,
Bayråut. Maktabat Lubnåan,. [1971]. 2 v. in 1 (198 p.) ; 25 cm..

<<al->>Rafidayn: Jahrbuch zur Geschichte und Kultur des modernen Iraq
Würzburg . Ergon Verlag.

Al Rafidien, ordbok svenska-arabiska
Sahar, Abdulkarim Jani
Linköping. NAB AB,. 2004 . 950 s..

al-Raf¯iq al-òsagh¯ir yatadhakkar: intiq¯ad bil¯a °ad¯a®, wa-ta®y¯id bil¯a tab°¯iyah : al-t¯ar¯ikh al-sirr¯i lil-òHizb al-Shuy¯u°¯i al-Lubn¯an¯i
Nimr, Nas¯ib.
Bayr¯ut. Mansh¯ur¯at al-Shar¯arah,. 2004.. 239 p. ;.

al-Rahbah: riw¯ayah
Ja°far¯i, Aòhmad
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1997.. 128 p. ;.

al-Rahh¯alah "K¯af."
al-`Aqq¯ad, `Abb¯as Mahm¯ud,
[1959]. 185 p..

al-Raòhòh¯alah "K¯af" °Abd al-Raòhm¯an al-Kaw¯akib¯i.
°Aqq¯ad, °Abb¯as Maòhm¯ud,
[al-Q¯ahirah] . al-Majlis al-A°lá li-Ri°¯ayat al-Fun¯un wa-al-¯Ad¯ab wa-al-°Ul¯um al-Ijtim¯a°¯iyah,. [1959]. 185 p..

al-Rahil.
°Abd al-Am¯ir, Khuòdayr
Baghdad : Mudiriyat al-Thaqafah al-'Ammah, . 1968.. 71 p..

al-Raòh¯il
°Abd al-Kh¯aliq, Muòtlaq,
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Mustaqbal al-°Arab¯i ;. [199-?]. 153 p..

al-Raòh¯il
°Uthm¯an, Laylá
Dimashq, S¯uriy¯a ; . D¯ar al-Madá,. 2000.. 149 p. ;.

al-Raòh¯il ilá al-zaman al-d¯am¯i
Mad¯ayin¯i, Muòsòtafá
[òTar¯abulus?] ; . al-D¯ar al-°Arab¯iyah lil-Kit¯ab,. 1981.. 127 p. ;.

al-Rahil ila madinat al-tidhkar.
Adhmad, Adhmad Sulaymåan
Dimashq : Dar al-Ajyal, . 1970.. 118 p..

al-Rahil ila mudun al-hulm : dirasah wa-mukhtarat min shi'r 'Abd al-Wa hhab al-Bayyati.
dHåafidz, dSalåadh
Dimashq : Manshurat Ittihad al-Kuttab al-'Arab, . 231 p..

al-Raòh¯il ilá mudun al-òhulm: dir¯asah wa-mukht¯ar¯at min shi°r °Abd al-Wahh¯ab al-Bay¯at¯i
òH¯afiòz, òSabr¯i
Dimashq. Ittiòh¯ad al-Kutt¯ab al-°Arab,. 1973.. 231 p. ;.

al-Raòh¯il °inda al-ghur¯ub: riw¯ayah
M¯inah, òHann¯a
Bayr¯ut. D¯ar al-¯Ad¯ab,. 1992.. 299 p. ;.

al-Raòh¯iq al-makht¯um: baòhth f¯i al-s¯irah al-Nabaw¯iyah
Mub¯arakf¯ur¯i, òSaf¯i al-Raòhm¯an.
Riyadh, Saudi Arabia. Maktaba Dar-us- Salam,. 1996.. 503 p..

al-Raòh¯iq al-makht¯um: baòhth f¯i al-s¯irah al-Nabaw¯iyah, °alá òsaòhibih¯a afòdal al-òsal¯ah wa-al-sal¯am
Mub¯arakf¯ur¯i, òSaf¯i al-Raòhm¯an.
Riyadh, Saudi Arabia ; . Maktaba Dar-us-Salam,. 1995.. 503 p..

al-Råa®åi: diråasah fåi såusiyåulåujiyåa al-riwåayah al-°Arabåiyah
Raddwåan, °Abd Allåah.
°Ammåan. Dåar al-Yåazåuråi al-°Ilmåiyah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1999.. 253 p. ;.

Al-raida
Beirut, Lebanon. The Institute,. v..

al-R¯a®id¯at al-S¯ud¯an¯iy¯at
Umm Durm¯an. al-Waòhdah,. 1993.. 173, 103 p. ;.

al-Raisalah al-Muhammadiyah.
Nadvåi, Sayyid Sulaimåan, ; Nadawi, Muhammad Nazim
Dimashq : Maktabat Dar al-Fath, . 1963.. 261 p..

al-Ra'¯is `al-Q¯a'id wa-D¯arf¯ur al-th¯a'irah.
al-Numayr¯i, Ja`far Muhammad. [from old catalog]
[1971]. 1 v. (unpaged).

al-Ra®åis al-råadhil °Abd al-Salåam Mudhammad °åArif.
[1967]. 162 p..

al-Ra®¯is al-r¯aòhil òH¯afiòz al-Asad: khiy¯ar¯at lil-t¯ar¯ikh wa-mutaòtallab¯at ma°rakah.
Ab¯u òZaby. Markaz Z¯ayid lil-Tans¯iq wa-al-Mut¯aba°ah,. [200-?]. 56 p. ;.

al-Ra®¯is al-òS¯aliòh f¯i muòh¯iòtihi al-dawl¯i: al-irh¯ab wa-al-qaòd¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah nam¯udhajan
Washl¯i, °Abd al-Wahh¯ab,
[Sana°¯a®]. Al-Washali A. Wahab,. 2004.. 274, 289 p. ;.

al-Ra®¯is q¯ala l¯i: wa-qultu ayòdan!!
Manòs¯ur, An¯is. ; Sadat, Anwar, ; Mub¯arak, Muòhammad òHusn¯i,
Mad¯inat al-òS¯adis min Ukt¯ubir [Giza]. D¯ar Nahòdat Miòsr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1998.. 244 p. ;.

al-Raj°ah, aw, al-°Awdah ilÐa al-dhayåat al-dunyåa ba°da al-mawt.
Qum. Markaz al-Risåalah,. 1418 [1997 or 1998]. 107 p. ;.

al-Raj°ah fåi al-fiqh al-Islåamåi: diråasah muqåaranah : ma°a bayåan måa yujrÐa °alayhi al-°amal fåi al-madhåakim al-Midsråiyah wa-al-Såudåanåiyah
dSåalidh, °Abd al-Ghaffåar Ibråahåim.
al-Qåahirah. Maktabat al-Nahddah al-Midsråiyah,. 1979.. 464 p. ;.

al-Rajul al-i°dsåar.
Mudlajåi, Thåabit.
[1954]. 134 p..

al-Rajul alladh¯i aòhbabtuh-- ghab¯i
Faraòh¯at, Man¯ar.
[S.l.. s.n.,. 2000]. 64 p. ;.

al-Rajul alladhåi akala wazzah: masradhåiyah fåi thalåathat fudsåul
°Abd al-Maqdsåud, Jamåal
[Cairo]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1987.. 147 p. ;.

al-Rajul alladhåi qatala al-°åalam kullah: majmåu°at qidsads
Darwåish, Zakåi.
Akkåa. al-Aswåar,. [197-?]. 143 p. ;.

al-Rajul alladh¯i yakrahu nafsahu: riw¯ayah
M¯inah, òHann¯a
Bayr¯ut. D¯ar al-¯Ad¯ab,. 1998.. 351 p. ;.

al-Rajul wa-al-jins
Sa°d¯aw¯i, Naw¯al
Cairo. Maktabat Madb¯ul¯i,. 1977.. 207 p. ;.

al-Rajul wa-al-qimmah: buh¯uth wa-dir¯as¯at
Aswad, F¯adil. ; Sh¯am¯i, Shukr¯i. ; Hamm¯ad, `Abd al-Taww¯ab. ; D¯ib, Y¯aq¯ut.
[Cairo]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1989-. v. <1 >.

al-Rajul wa al-zinzanah
Saray al-Din, Wahib
Damascus. Manshurat Ittihad al-Kuttab al-°Arab,. 1988.. 299 p..

al-Ramåad al-dsabåadhåi: shi°r
Qåaddåi, Mudhammad dHasåib
Bayråut. Dåar al-Mustaqbal al-°Arabåi,. 1989.. 86 p. ;.

A líra medialitása: hang, szöveg és intertextualitás 20. századi lírai mÍuvekben
LÍorincz, Csongor
Budapest. Anonymus K.. 2002. 253 S.. BelépÍo.
ISBN 963-7966-84-6

al-Ramz al-usdtåuråi fåi shi°r Badr Shåakir al-Sayyåab
Badtal, °Alåi
al-Kuwayt. Sharikat al-Rubay°åan,. 1982.. 268 p. ;.

al-Ramz al-ust¯ur¯i f¯i shi`r Badr Sh¯akir al-Sayy¯ab
Batal, `Al¯i.
al-Kuwayt. Sharikat al-Rubay`¯an,. 1982.. 268 p. ;.

al-Ramz wa-al-ramz¯iyah f¯i adab Naj¯ib Maòhf¯uòz
Shaòtòt¯i, Sulaym¯an.
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 2004.. 431 p. ;.

Al Raoui: Eine arabische Erzählung /A Tale from the Arabic
Kraats, Saskia van de
1. Aufl.. Norderstedt. Books on Demand. 2006. 56 S..
ISBN 3-8334-4405-3 : EUR 10.80

al-Ìraq: hawamish min al-tarikh wa-al-muqawamah
Munif, `Abd al-Rahman,
[Casablanca]: . al-Markaz al-Thaqafi al-Àrabi ,. 2003. 207 s..

al-Raqåabah °alÐa al-mu®assasåat al-°åammah,: diråasah tadhlåiliyah li-wasåa®il tadhqåiq al-raqåabah °alåa al-qidtåa° al-°åam wa-wadhadåatihi al-intåajåiyah,
Badawåi, °Abd al-Salåam
[al-Qåahirah], Ð Maktabat al-Anjlåu al-Midsråiyah, . [1965]. 545 p..

al-Raqåabah °alåa duståuråiyat al-qawåanåin.
Abåu al-Majd, Adhmad Kamåal. [from old catalog]
1960.. 652 p..

al-Raqåabah al-idåaråiyah fåi al-Islåam: al-mabda® wa-al-tadtbåiq : diråasah muqåaranah
dHasanayn, °Alåi Mudhammad.
al-Qåahirah. Dåar al-Thaqåafah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1985.. 264 p. ;.

al-Raqam al-dsaghåir: riwåayah
Khåuråi, Nabåil
London. Riyåadd al-Rayyis,. 1995.. 201 p. ;.

al-Raqds fåi zadhmat al-muråur: qadsåa®id bi-al-fudsdhÆa wa-al-°ammåiyah al-Midsråiyah
Jåahåin, Bahåa®,
Båur Sa°åid, [Egypt]. al-Mustaqbal,. 1986.. 112 p. ;.

al-Raqds fåi zahmat al-muråur: qadsåa®id bi-al-fudsdhÐa wa-al-°amåiyah al-Midsråiyah
Jåahåin, Bahåa®,
Båur Sa°åid, [Egypt]. al-Mustaqbal,. [1986]. 112 p. ;.

Al ras: figures d'intempèrie ; 20 de novembre de 1991 - 5 de gener de 1992
Barcelona [u.a.]. Centre Cultural de la Fundació "la Caixa" [u.a.]. 1991. 156 S..
ISBN 84-7664-341-1

al-Rasåa®il
Darwåish, Madhmåud ; Qåasim, Samåidh ; dHabåibåi, Amåil
Bayråut. Dåar al-°Awdah,. 1990.. 214 p. ;.

al-Rasåa®il
Fåakhåuråi, °Umar, ; Fåakhåuråi, °Abd al-Ladtåif.
Bayråut. Dåar al-åAfåaq al-Jadåidah,. 1981.. 317 p..

al-Rasåa®il al-arba°ah
dHamåidåi, Sulaymåan ibn Mudhammad.
Bayråut ; . al-Maktabah al-°Adsråiyah,. [1981]. 158 p. ; 25 cm..

al-Ras¯a®il al-mutab¯adalah bayna al-Kirmál¯i wa-Taym¯ur.
Aww¯ad, K¯urk¯is, [from old catalog]
1974.. 294 p..

al-Rasåa®il al-mutafarriqah fåi al-hay®ah.
[1948]. 1 v. (various pagings).

al-Rasa'il al-mutafarriqah fi al-hay'ah lil-mutaqaddimin wa-mu`asiri al-Biruni: wa-hiya ihda `ashar rasa'il
Haydarabad al-Dakan, . 1948. Ca 280 s. med. var. pag..

al-Rasa'il al-sab`ah fi al-`aqa'id.
Haydarabad al-Dakan, . 1948. 256 s. med var. pag..

al-Raòs¯aòs l¯a yaqtulu al-°aòs¯af¯ir!
Manòs¯ur, An¯is.
al-Muhandis¯in, al-J¯izah. Nahòdat Miòsr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2004.. 319 p. ;.

A líra és a Tragédia párbeszéde: Madách élménytípusai alapján
Schéda, Mária
Székesfehérvár. Árgus K. [u.a.]. 2002. 147 S..
ISBN 963-910246-6

al-Raòsd: nashrah shahr¯iyah tuòsdiruh¯a al-Mustash¯ar¯iyah al-Thaq¯af¯iyah lil-Jumh¯ur¯iyah al-Isl¯am¯iyah al-¯Ir¯an¯iyah f¯i Lubn¯an.
Bayr¯ut. al-Mustash¯ar¯iyah,. [1995-. v..

Al Rashid University project, Baghdad - Iraq
Koliusis, Niko ; Hägele, Peter
Stuttgart . 1982. unpag..

al-Raòs¯id: ru®y¯a muq¯aranah °alá ¯iq¯a° al-aròd al-th¯a®ir bayna al-man¯aòtiq al-khar¯ab wa-al-aròd al-mawraqah al-judh¯ur f¯i wijd¯an al-°Arab¯i
Ab¯u Ghunaymah, Hudá
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1995.. 65 p. ;.

al-Ra®sm¯al¯iyah al-Yah¯ud¯iyah wa-atharuh¯a °alá al-òharakah al-òSahy¯un¯iyah wa-al-tanòz¯im¯at al-Shuy¯u°¯iyah, 1897 M-1937 M
Tusun, Farghal¯i °Al¯i.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Waf¯a® li-Duny¯a al-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. [2002]. 256 p. ;.

Al raso
Serrano, Francisco <mex. Schriftsteller>
1. ed.. México, D.F.. Ed. Aldus. 2000. 52 S..
ISBN 968-787083-4

al-Rasåul al-MudsdtafÐa wa-faddåa®il al-Qur®åan: °ardd wa-naqd
dHillåi, °Abd al-dHalåim.
Bayråut. Dåar al-Athar,. 2002-2003.. 2 v. ;.

al-Ras¯ul al-Muòsòtafá wa-faòd¯a®il al-Qur®¯an: °aròd wa-naqd
òHill¯i, °Abd al-òHal¯im.
Bayr¯ut. D¯ar al-Athar,. 2002-2003.. 2 v. ;.

Alraun: luulet 2004 - 2005
Raun, Ott
Tallinn. Verb. 2005. 93, [2] S..
ISBN 9985-96153-6

_Der_ Alraun: e. Beitr. zur Pflanzensagenkunde
Starck, Adolf Taylor
Nachdr. d. Ausg. Baltimore, Furst, 1917. Berlin. Express-Ed.. 1987. VII, 109 S.. Reihe Ethnomedizin und Bewusstseinsforschung : Historische Materialien ; 3.
ISBN 3-88548-542-7

_Der_ Alraun: ein Beitrag zur Pflanzensagenkunde
Starck, Adolf Taylor
2. Aufl., Reprint der Ausg. Baltimore, Furst, 1917. Berlin. VWB, Verl. für Wiss. und Bildung. 1997. 109 S. : Ill.. Reihe Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung : Historische Materialien ; Bd. 3.
ISBN 3-86135-425-x

@Alraun, Beifuss und andere Hexenkräuter.: Alltagswissen vergangener Zeiten
Beckmann, Dieter ; Beckmann, Barbara
Frankfurt a.M. {[u.a.]. Campus-Verl.,. 1990.. 267 S..

Alraun, Beifuß und andere Hexenkräuter: Alltagswissen vergangener Zeiten
Beckmann, Dieter ; Beckmann, Barbara
1 Aufl.. Frankfurt am Main [u.a.]. Campus-Verl.. 1990. 267 S..
ISBN 3-593-34336-3

Alraune
Ewers, Hanns Heinz
Rastatt. Moewig. o.J.. 270 S.. Edition Goldkäfer.
ISBN 3-8118-2623-9

Alraune: Roman
Ewers, Hanns Heinz
Lizenzausg.. Herrsching. Pawlak. 1973. 362 S.. Bestseller von anno dazumal.

Alraune: die Geschichte eines lebenden Wesens ; Roman
Ewers, Hanns Heinz
1. Aufl.. Düsseldorf. Grupello. 1998. 355 S. : Ill..
ISBN 3-928234-09-9

Alraune: Roman
Ewers, Hanns Heinz
Ungekürzte Ausg.. Frankfurt a.M. [u.a.]. Ullstein. 1993. 362 S.. Ullstein-Buch ; Nr. 22939.
ISBN 3-548-22939-5

Alraune
Figala, Karin
München. 1970. 20 Bl.. Forschungsinstitut für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik <München>: Veröffentlichungen des ... / A ; 63.

Alraune: die Geschichte eines lebenden Wesens
Ewers, Hanns Heinz
31. Aufl.. München. Müller. [ca. 1915]. 459 S..

Alraune: die Geschichte e. lebenden Wesens; Roman
Ewers, Hanns Heinz
München, Berlin. Herbig. 1973. 362 S.;.
3-7766-0640-1

Alraune: d. Geschichte e. lebenden Wesens
Ewers, Hanns Heinz
einmalige Ausg.. Berlin-Zehlendorf. Sieben-Stäbe-Verl.- und Dr.-Ges.. 1928. 439 S..

Alraune
Ewers, Hannes Heinz ; Heuser, Kurt ; Rabenalt, Arthur Maria ; Knef, Hildegard ; Von Stroheim, Erich ; Böhm, Karlheinz
Leipzig. Kinowelt Home Entertainment. 2007. 1 DVD-Video (88 Min).

Alraune Mandrake
Galeen, Henrik ; Helm, Brigitte, ; Wegener, Paul Hermann, ; Petrovich, Ivan ; Pankau, Mia ; Valeska, Gert ; Andor, Paul, ; Ralph, Louis ; Trautner, Hans ; Loder, John
[Chicago, Ill.. Distributed by Facets Multimedia,. 1999]. 1 videocassette (ca. 97 min.).

Die Alrauntalsaga
Johansson, Adolf
Jena. Diederichs. 1929. 178 S..

al-RauÖd al-°ÅaÖtir fÅi nuzhat al-ÕhÅaÖtir
NafzÅawÅi, °Umar Ibn-MuÖhammad an- ; ÏGum°a, ÏGamÅal
ÖTab°a 2. Lundun. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-l-Kutub wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 1993. 188 S..
ISBN 1-85513-046-7

ALRA v. NLRA: should California's Farm Labor Law be conformed to the National Labor Relations Act? (AB 3434) : transcript of hearing.
[Sacramento, Calif.]. Assembly Select Committee on Farm Labor,. [1981]. 2 v. ;.

al-Rawåa®i°: silsilat abdhåath fåi al-adab wa-muntakhabåat min ashhar a°låamih
Buståanåi, Fu®åad Afråam.
Bayråut. al-Madtba°ah al-Kåathåulåikåiyah,. 1932-. v. ;.

al-Rawòd al-fatiq al-faliq wa-munis al-kaib al-ashiq.
Ibn Dawud al-Hamadani, Muòhammad ibn Abd al-Wahhab, ; Dahhan, Said Naòsir.
1973.. 605 p..

al-Rawòd al-murbi® lil-Buh¯ut¯i bi-Sharòh òZ¯ad al-mustaqni° li-Ab¯i al-Naj¯a al-òHaj¯aw¯i
Buh¯ut¯i, Manòs¯ur ibn Yun¯us,
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Tur¯ath,. [1985?]. 555 p. ; 24 cm..

al-Rawdd.
°Adnåanåi, Mudhammad.
[1966]. 191 p..

al-Rawddah al-nadåiyah: shardh al-Durar al-bahåiyah
Mudhammad Siddåiq dHasan, ; Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi,
al-Qåahirah. Maktabat Dåar al-Turåath,. [197-?]. 283, 375 p. ;.

al-Rawddah al-nadåiyah: shardh al-Durar al-bahåiyah
Mudhammad dSiddåiq dHasan, ; Andsåaråi, °Abd Allåah ibn Ibråahåim. ; Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi,
dSaydåa. al-Maktabah al-°Adsråiyah,. [1983?]. 2 v. ;.

al-Rawddah al-nadåiyah: shardh al-Durar al-bahåiyah
Mudhammad dSiddåiq dHasan, ; Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi,
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Nadwah al-Jadåidah,. 1984.. 2 v. in 1 ;.