al-Qiyam al-kh¯aòsòsah ladá al-mubdi°¯in
òHusayn, Muòhy¯i al-D¯in Aòhmad.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Ma°¯arif,. 1981.. 15, 281 p.,.

al-Qiyam kam¯a ta°kisuh¯a al-òsiòh¯afah al-maòhall¯iyah: taòhl¯il maòdm¯un òsafòhah (al-maòhalliy¯at) bi-jar¯idat al-Ahr¯am
Qulayn¯i, F¯aòtimah Y¯usuf.
al-Q¯ahirah. J¯ami°at al-Q¯ahirah, Kull¯iyat al-¯Ad¯ab, Markaz al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-Ijtim¯a°¯iyah,. 2002.. 104 p..

al-Qiy¯an
Ab¯u al-Faraj al-Isbah¯an¯i, ; `At¯iyah, Jal¯il.
London. Riy¯ad al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr,. 1989.. 160 p. ;.

al-Qiyåan wa-al-ghinåa® fi al-°adsr al-Jåahilåi,
Asad, Nåadsir al-Dåin
Midsr, . Dåar al-Ma°åarif. [1969]. 311 p..

al-Qiyåan wa-al-ghinåa® fåi al-°Adsr al-Jåahilåi.
al-Asad, Nåadsir al-Dåin. [from old catalog]
1960.. 293 p..

al-Qiy¯an wa-al-ghin¯a' fi al-`asr al-J¯ahil¯i,
Asad, N¯asir al-D¯in.
Misr, . D¯ar al-Ma`¯arif. [1969]. 311 p..

al-Qiy¯an wa-al-ghin¯a' f¯i al-`Asr al-J¯ahil¯i.
al-Asad, N¯asir al-D¯in. [from old catalog]
1960.. 293 p..

al-Qiyåan wa 'l-ghinåa' fåi 'l-adsr al-jåahilåi.
al-Asad, Nåadsir al-Dåin
Beirut, . Dåar dSåadir,. 1960.. 293 p..

al- QiyÅas fi-l-luÇga al-°arabÅiya
°Abd-al-°AzÅiz, MuÖhammad ÖHasan
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Dar al-fikr al-°arabÅi. 1995. 303 S..
ISBN 977-10-0740-8

al-QiyÅas °inda 'l-uÖsÅulÅiyÅin
ÏGum°a, °AlÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar ar-RisÅala [u.a.]. 2006. 366 S..
ISBN 977-618-002-7

Al Qöyawayma, Hopi potter.
Qöyawayma, Al.
Santa Fe. Santa Fe East,. c1984.. 31 p..

Al Quaida: Akteure, Strukturen, Attentate
Schröm, Oliver
1. Aufl.. Berlin. Links. 2003. 219 S..
ISBN 3-86153-285-9 : 14,90

Al-Quaida.: das Netzwerk des Terrors
Thamm, Berndt Georg
[München]. Diederichs,. 2005.. 246 S..

Al Quaida und andere geheime Gesellschaften: [von den Assassinen bis Al Quaida]
Langbein, Walter-Jörg
Orig.-Ausg.. Rastatt. Moewig. 2004. 192 S..
ISBN 3-8118-3927-6 kart : EUR 6.95, sfr 12.90

¬al-¬Qubla fÅi-'Ïs-Ïsi°r al-°arabÅi
ÏSalq, °AlÅi
ÖTab°a 3. BairÅut. DÅar al-Andalus li-'Öt-ÖtibÅa°a wa-'n-naÏsr wa-'t-tauzÅi°. 1982. 295 S..

¬al¬- Quddas al-ilahi al-qibti <dt.>

al-Quddas al-muqaddas lil qiddis Basiliyus
Jirjis, Farah ; Basileios den store,
[Kairo?]. Matba`at al-Tawfiq,. [19--]. 352 s..

al-Qudrah al-tanåafusåiyah lil-iqtidsåadåat al-°Arabåiyah fåi al-aswåaq al-°åalamåiyah: min 5 ilÐa 7 Tishråin Awwal (Uktåubir) 1999, Abåu dZaby
dSåadiq, °Alåi Tawfåiq.
Abåu dZaby. dSundåuq al-Naqd al-°Arabåi, Ma°had al-Siyåasåat al-Iqtidsåadåiyah,. c1999.. 330 p. ;.

al-QudrÅat al-iqtiÖsÅadÅiya li-l-mar±a: wÅaqi° al-°amal an-ni-sÅa±Åi fÅi TÅunis wa-ÅafÅaqihÅi
TÅunis. al-KrÅidÅif. 1998. 166 S..
ISBN 9973-931-21-1

al- Quds: al-fatÖh al-islÅamÅi, al-Çgazw aÖs-ÖsalÅibÅi, al-haÏgma aÖs-ÖsahyÅunÅi
°Abd-al-ÇGanÅi, °Abd-al-ÖHamÅid
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1994. 166 S..
ISBN 977-09-0223-3

al-Quds
ÕHiÖdr, ÏGÅurÏg ; DarwÅiÏs, MaÖhmÅud
BairÅut. Ta°ÅawunÅiyat an-NÅur al-UrØtÅuØduksÅiya li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2003. 204 S..

al-Quds: tashk¯il jad¯id lil-mad¯inah : dir¯asah °an al-mukhaòtòtaòt¯at al-Isr¯a®¯il¯iyah li-tahw¯id mad¯inat al-Quds
Ab¯u °Arafah, °Abd al-Raòhm¯an. ; Ab¯u Sharqah, Sam¯ir.
al-Quds. Jam°¯iyat al-Dir¯as¯at al-°Arab¯iyah,. 1985.. 147 p..

Al-Quds: the place of Jerusalem in classical Judaic and Islamic traditions
Al-Khateeb, Mohammed Abdul Hameed.
London. Ta-Ha,. 1998.. 213 p.

al-Quds: m\0101d\012Bh\0101, \1E25\0101\1E0Diruh\0101, mstaqbluh\0101
J\0101b\012Br, F\0101yiz Fahd.
\02BBAmm\0101n. D\0101r al-Jal\012Bl,. 1985.. 277 p., 1 folded leaf of plates.

al-Quds: al-mukha\1E6D\1E6Da\1E6D\0101t al-\1E62ahy\016Bn\012Byah, al-i\1E25til\0101l, al-tahw\012Bd
Jurays, Sam\012Br.
Bayr\016Bt. Mu'assasat al-Dir\0101s\0101t al-Filas\1E6D\012Bn\012Byah,. 1981.. 288 p. ;.

al-Quds: dir¯asah taòhl¯il¯iyah li-ab°¯ad qaòd¯iyat al-Quds al-t¯ar¯ikh¯iyah wa-al-d¯im¯ughr¯af¯iyah wa-al-q¯an¯un¯iyah wa-al-siy¯as¯iyah
Shann¯aq, F¯ar¯uq. ; Ghan¯ayim, Zuhayr. ; Muòh¯afaòzah, Muòhammad °Abd al-Kar¯im.
Irbid. D¯ar N¯ur al-D¯in lil-Nashr,. 2002.. 273 p. ;.

al-Quds: a°måal nadwah : [Jåami°at al-Yarmåuk-Irbid, al-ithnayn al-muwåafiq 20 Tishråin Thåanåi 2000 M]
Ghawåanimah, Yåusuf Darwåish. ; Banåi Yåasåin, Raslåan.
Irbid. al-Jåami°ah, Markaz al-Diråasåat al-Urdunåiyah,. 2001.. xi, 230 p..

al-Quds: diråasåat Filasdtåinåiyah Islåamåiyah wa-Masåidhåiyah
Khåuråi, Jiryis Sa°d. ; Musallam, Adnan. ; Darwåish, MåusÐa.
al-Quds. Markaz al-Liqåa® lil-Diråasåat al-Dåinåiyah wa-al-Turåathåiyah fåi al-Ardd al-Muqaddasah,. c1996.. 4, 592 p..

al-Quds: òtur¯uòh¯at al-taswiyah al-siy¯as¯iyah
°Aww¯ad, Maòhm¯ud.
°Amm¯an. al-Lajnah al-Malak¯iyah li-Shu®¯un al-Quds,. 2001.. 350 p. ;.

al-Quds: taqråir shahråi yadsduru °an Markaz al-I°låam al-°Arabåi.
al-Jåizah, Midsr. al-Markaz,. 1999-. v. ;.

al-Quds
Jerusalem. [s.n.],. 1968-. v..

al-Quds 1948: al-aÖhyÅa± al-°arabÅiya wa-maÖsÅiruhÅa fÅi Öharb 1948
TamÅarÅi, SalÅim
ÖTab°a 1. BairÅut. Mu±assasat ad-DirÅasÅat al-FilisÖtÅinÅiya. 2002. XV, 388 S..
ISBN 995-390019-1

Al-Quds 1948: al-aòhy¯aA al-Aarab¯iya wa-maòs¯iruh¯a f¯i òharb 1948
Tam¯ar¯i, Sal¯im
Bair¯ut. MuAassasat ad-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iya {[u.a.],. 2002.. XV, 288 S..

al-Quds: at-tÅarÅiÕh wa-'l-mustaqbal: abÖhÅaØt an-nadwa ad-duwalÅiya "al-Quds : at-tÅarÅiÕh wa-'l-mustaqbal" allatÅi °uqidahÅa Markaz DirÅasÅat al-Mustaqbal bi-ÏGÅami°at AsyÅuÖt, 29 - 30 uktÅubar 1996 m
ManÖsÅur, MuÖhammad IbrÅahÅim
AsyÅuÖt. DÅar an-NaÏsr wa-'t-TauzÅi° bi-ÏGÅami°at AsyÅuÖt. 1997. 839 S..
ISBN 977-236-201-5

al- Quds al-\02BFarab\012Bya: \1E6Fal\0101\1E6F\016Bn \02BF\0101man min at-tahd\012Bd wa-'t-ta\1E25add\012B
\1E2Aa\1E6D\012Bb, \0160a\1E0F\0101 \01E6am\0101l
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1. \02BFAmm\0101n. D\0101r al-Ma\01E7dal\0101w\012B. 2001. 182 S..
9957-02-065-X

al-Quds, al-ab\02BB\0101d al-d\012Bn\012Byah
al-Quds. PASSIA,. 2000.. 109, 75 p. ;.

al-Quds, al-ab°¯ad al-d¯in¯iyah
al-Quds. PASSIA,. 1995.. 89, 68 p. ;.

al-Quds al-`Arab¯iyah.
al-`¯Amir¯i, Muhammad Ad¯ib. [from old catalog]
1971.. 69 p..

¬Al-¬ quds al-mamlûkiyya: a history of Mamlûk Jerusalem based on the ÖHaram documents
Lutfi, Huda
Berlin. Schwarz. 1985. VII, 387 S. : Kt.. Islamkundliche Untersuchungen ; 113.
ISBN 3-922968-49-X

Al Quds al-Mamlûkiyya: a history of Mamlûk Jerusalem based on the \1E24aram documents
Lutfi, Huda.
Berlin. K. Schwarz,. 1985.. vii, 387 p., 1 leaf of plates.

al-Quds al-shåamikhah °abra al-tåaråikh
Ghåushah, Mudhammad Håashim MåusÐa Dåawåud.
al-Kuwayt. M.H.M. Ghåushah,. 1989.. 349 p..

Al-Quds al-Sharîf, patrimoine musulman de la Vieille Ville de Jérusalem: photographies 1890 - 1925 ; [exposition ... à l'Institut du Monde Arabe du 1er juillet au 4 août 2002]
Khazindar, Mona ; Chakour, Djamila
Paris. Inst. du Monde Arabe. 2002. 79 S..
ISBN 2-8430-6089-3

al-Quds al-°Uthm¯an¯iyah f¯i al-mudhakkir¯at al-Jawhar¯iyah: al-kit¯ab al-awwal min mudhakkir¯at al-M¯us¯iq¯i W¯aòsif Jawhar¯iyah, 1904-1917
Jawhar¯iyah, W¯aòsif, ; Tam¯ar¯i, Sal¯im. ; Nassar, Issam.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 2003.. v..

¬al-¬ Quds al-yubÅusiya
ÇGÅuÏsa, MuÖhammad HÅaÏsim MÅusÅa DÅawud
Stuttgart. Urachhaus. 1981. 427 S..
ISBN 3-87838-310-x

al-Quds, anuqòtat qaòt¯i°ah am mak¯an iltiq¯a®?: dawrat Nuwambir, 1998 : al-Rab¯aòt, 6-8 Sha°b¯an 1419 H/26-28 Nuwambir 1998 M.
al-Rab¯aòt. Ak¯ad¯im¯iyat al-Mamlakah al-Maghrib¯iyah,. 1999.. 2 v..

Al-Quds °arÅus al-°urÅuba
AbÅu-ÇGarbÅiya, MuÖhammad
Amman. DÅar al-IbdÅa° li-n-NaÆsr. 1990.

al-Quds °aråus al-°Uråubah: dåiwåan shi°r min wadhy al-Intifåaddah al-båasilah wa-niddåal sha°bunåa al-badtal
Abåu Gharbåiyah, Mudhammad Adhmad
°Ammåan. Dåar al-Ibdåa°,. 1991.. 128 p. ;.

al-Quds bayna adtmåa° al-dSalåibåiyåin wa-tafråidt al-Malik al-Kåamil al-Ayyåubåi
Khadtåib, Ibråahåim Yåasåin.
°Ammåan. Dåar al-Manåahij,. 2001.. 378 p. ;.

al-Quds bayna ru®yatayn, hal tadhsimu al-nubåu®åat al-dsiråa°???: diråasah muqåaranah bayna al-ru®yah al-Qur®åanåiyah al-Islåamåiyah ...
Båash, dHasan.
Dimashq. Dåar Qutaybah,. 1997.. 161 p..

Al Quds Dir\0101sah Q\0101n\016Bniyyah
al Hassan Ibn Tal\0101l.
Amman, Jordan. Longman group Ltd., The Publishing Commitee,. 1980.. 78 p..

al-Quds fåi Afråiqiyåa: kitåabåat fåi dzilåal tajribat "dSåamid" al-Ifråiqåiyah
Abåu al-Hayjåa®, Ziyåad
°Ammåan. Dåar al-Kirmil,. 1986.. 74 p..

al-Quds fi al-watha'iq al-fatikaniyah.
Fardhåat, Idmåun
Bayrut : Dar al-Nahar lil-Nashr, . 1991.. 318 p..

al-Quds f¯i al-Yah¯ud¯iyah wa-al-Mas¯ih¯iyah wa-al-Isl¯am
`Abd al-Ham¯id, S¯am¯i Muhammad.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-¯Ad¯ab,. 2001.. 239 p. ;.

al-Quds f¯i a`m¯al al-k¯ar¯ik¯at¯ur¯iy¯in al-Arab
S¯arah, F¯ayiz.
Dimashq. D¯ar Mashriq-Maghrib,. 2000.. 70 p..

al-Quds f¯i qar¯ar¯at al-Umam al-Muttaòhidah mundhu °¯am 1947: al-Jam°¯iyah al-°¯Ammah, Majlis al-Wiòs¯ayah, Majlis al-Amn, al-Y¯unisk¯u.
°Aww¯ad, Maòhm¯ud.
°Amm¯an. al-Lajnah al-Malak¯iyah li-Shu®¯un al-Quds,. [1995]. 6, 627 p..

al-Quds f¯i òsuwar, 1860-1960 =: Jerusalem in pictures, 1860-1960
Ju°bah, Naòzm¯i. ; Ma°¯an¯i, N¯at¯ash¯a.
R¯am Allah. Markaz al- I°l¯am al-Filasòt¯in¯i ;. 2002.. 118 p..

al-Quds f¯i yawm ¯akhar: Jerusalem, another day = Rana's wedding
Kh¯ur¯i, Kil¯ar¯a. ; Ab¯u As°ad, H¯an¯i. ; Badr, Liy¯anah.
[Seattle, WA]. Arab Film Distribution,. [2003]. 1 videodisc.

al-Quds kam¯a ra®ah¯a al-raòhòh¯al¯un al-Isb¯an /°Abd al-°Az¯iz Shahbar.
Shahbar, °Abd al-°Az¯iz.
[Tétouan]. Jam°¯iyat Taòt¯awin Asam¯ir,. 1999.. 65 p. ;.

al-Quds madÅinatÅi
QulaibÅu, SuhÅad ÖHusain
al-QÅahira. DÅar al-HilÅal. 1999. 142 S..
ISBN 977-07-0656-6

al-Quds min al-isrÅa± ilÅa wa°d al-ÅaÕhira: sab° ÅayÅat taÕhtazilu at-tÅarÅiÕh ; FilasÖtÅin wa-markazÅiyat aÖs-ÖsirÅa° al-kaunÅi
BÅaÏs, ÖHasan al-
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar Qutaiba. 2004. 255 S..

¬al-¬Quds mu°Ödilat as-salÅam
Zibn, SamÅir ¬az-¬ ; SahÅilÅi, NabÅil ¬as-¬
ÖTab°a 1. AbÅu-ÖZabÅi. Markaz al-ImÅarÅat li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-IstrÅatÅiÏgÅiya. 1997. 100 S.. DirÅasÅat istrÅatÅiÏgÅiya ; 7.

al-Quds qabla fawÅat al-ÅawÅan
SammÅak, MuÖhammad as-
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-°UlÅum. 2005. 175 S..
ISBN 995-329853-X

al-Quds qaòd¯iyat ummah
Y¯as¯in, J¯asim ibn Muòhammad ibn Muhalhil.
al-Haram, al-J¯izah. Markaz al-I°l¯am al-°Arab¯i,. 2001.. 128 p..

al-Quds...sÅirat madÅina: dirÅasa wa-ÏsahÅadÅat
ÇGÅazÅi, ÕHÅalid MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-HudÅa. 1998. 400 S..
ISBN 977-577-214-1

al-Quds wa-'l-ÖhÅal al-filaÖstÅinÅi fi 'l-amn al-qaumÅi al-°arabÅi
KailÅanÅi, HaiØtam al- ; AbÅu-Bakr, TaufÅiq
ÖTab°a °arabÅiya 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 1999. 163 S..

al-Qudud al-diniyah: baòhth tarikhi wa-musiqi fi al-qudud al-òHalabiyah
Dalal, Muhammad Qadri.
Dimashq. Wizarat al-Thaqafah fi al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah,. 2006.. 536 p..

al-Qudwah al-òs¯aliòhah: akhl¯aq Qur®¯an¯iyah wa-nam¯adhij Rabb¯an¯iyah
Jarr¯ar, òHusn¯i Ad§ham,
°Amm¯an, al-Urdun. D¯ar al-òDiy¯a®,. 1985.. 225 p. ;.

al-Qudwah f¯i muòh¯iòt al-nash' wa-al-shab¯ab: dir¯asah °ilm¯iyah tarbaw¯iyah
°Uways, Mus°ad
[Cairo]. D¯ar al-Fikr al-°Arab¯i,. 1979.. 244 p. ;.

al-Qudwah f¯i muòh¯iòt al-nash' wa-al-shab¯ab: dir¯asah °ilm¯iyah tarbaw¯iyah
°Uways, Mus°ad
[al-Q¯ahirah]. Maòtba°at Mukht¯ar,. 1977.. 11, 345 p. ;.

Al-Queda: an organization to be reckoned with
Bevy, Lawrence J.
New York. Nova Science Publishers,. c2004.. p. cm..

Al que en buen hora nacio: essays on the Spanish epic and ballad in honour of Colin Smith
Powell, Brian ¬[Hrsg.]¬
Liverpool. Liverpool Univ. Press. 1996. VIII, 207 S. : Ill.. Hispanic studies TRAC ; 12.
ISBN 0-85323-169-9

Al que en buen hora naçio: essays on the Spanish epic and ballad in honour of Colin Smith
Powell, Brian ¬[Hrsg.]¬ ; Smith, Colin
Liverpool. Univ. Press ¬[u.a.]¬. 1996. VIII, 207 S.. TRAC ; 12.
ISBN 0-85323-159-1

Al que se va
Dujovne Ortiz, Alicia
Buenos Aires. Libros del Zorzal. 2002. 91 S..
ISBN 987-108109-X

A l'quest de Lake Placid: Roman.
Goeldlin, Michel.
Lausanne. Ed. de l'Aire {[u.a.],. 1979.. 194 S..

Al-Quhaif al-°Uquaili: his poetical remains,
Qudhayf al-°Uqaylåi ; Krenkow, F.
[London, . 1913]. p. 341-368;.

¬Al.¬ Quibla: ensayo historia incómoda
Madrid. Libertarias/Prodhufi.

Alquien que llorar
Bobes, Marilyn
s.l.. Casa de America. 2006. *.
ISBN 10339817

Alquiler sin chófer, Volkswagen y Bercedes Benz: 60 agencias en todo el pais para servirle mejor : [Caracas] = Rent a car, Volkswagen y Bercedes Benz.
[Caracas?. s.n.,. 197-?]. 1 map.

Alquimia
Duncan, Tesa
Madrid. Ed. Verbum. 1994. 59 S.. Verbum Poesía.
ISBN 84-7962-043-9

Alquimia dos círculos
Amaral, Beatriz Helena Ramos
São Paulo. Escrituras Ed.. 2003. 111 S..
ISBN 85-7531-104-2

Alquimia popular ; El ritmo del corazón ; Clemencia ojos de cierva ; Biografía parcial de un frenáptero ; Rostro con máscara: novela
Aguilera Garramuño, Marco Tulio.
Bogotá. Plaza y Janes Editores-Colombia,. c1979.. 138 p. ;.

Alquimias y atmósferas del sabor: alta gastronomía de doña Carmen Titita
[México]. Tiempo imaginario. [2001].. 299 p. ;.

Alquimia y mito del mexicano: aproximaciones desde la psicología de C.G. Jung
Aceves, Manuel
México. Ed. Grijalbo. 2000. 333 S..
ISBN 970-051194-4

Alquimia y religión: los símbolos herméticos del siglo XVII
Arola, Raimon
Madrid. Siruela. 2008. 171 S., [26] Bl.. El árbol del paraíso ; 39.
ISBN 978-84-98411-78-2 : 22.00 EUR

Alquimista de lágrimas
Padilla, Lizbeth
1. ed. Toluca, México. Univ. Autónoma del Estado de México (UAEM) [u.a.]. 2001. 69 S.. Serie José Yurrieta Valdés.
ISBN 968-835659-X

Alquimista de sueños
Muñoz, Henry Luque
1. Aufl.. Rimbach. Verl. im Wald. 2005. 93 S..
ISBN 3-929208-74-1 kart. : EUR 15.00

Alquimistas: documentos para otra historia de las mujeres
Bareiro, Line ; Soto, Clyde ; Monte, Mary
Asunción. Centro de Documentación y Estudios. 1993. 555 S..

Alquimistas en la crisis: (experiencias de mujeres en el Gran Buenos Aires)
Feijoó, María del C.
1. ed.. Buenos Aires. Unicef Argentina. 1991. 99 S. : Ill..
ISBN 950-9314-58-7

Aló, quién llama?, María Luisa Arcelay: pionera de la legislatura olvidada en el tiempo
Arcelay Santiago, Carmen L.
Puerto Rico. First Book,. [2004]. 119 p..

al-Qulub al-bayda.
Qa'id, Yusuf
Baghdad : Dar al-ShuÆun al-Thaqafiyah al-'Ammah, . 1989.. 135 p..

al-QuÖdÅah wa-'l-iÖslÅaÖh as-siyÅasÅi
°Abd-al-ÖHafÅiÖz, AÖhmad ; °Abd-al-FattÅaÖh, NabÅil ; BarnÅard, NÅatÅalÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-QÅahira li-DirÅasÅat ÖHuqÅuq al-InsÅan. 2006. 705 S.. Silsilat qaÖdÅayÅa al-iÖslÅaÖh ; 13.

al-QuÖtÅuf ad-dawÅanÅi fi 't-tÅa±rÅiÕh al-isbÅanÅi
KuÖhaila, °UbÅada Ibn-°Abd-ar-RaÖhmÅan RiÖdÅa
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-Mu±allif. 1998. 248 S..
ISBN 977-19-6675-8

al-QuÖtÅuf min luÇgat al-Qur±Åan: mu°Ïgam alfÅaÖz wa-tarÅakÅib luÇgawÅiya min al-Qur±Åan al-karÅim
MÅiqÅatÅi, MuÖhammad BÅasim ; Ma°ÖsarÅanÅi, MuÖhammad ZuhrÅi ; DandaÏsÅi, °AbdallÅah AÖhmad ad-
ÖTab°a 1. BairÅut. Maktabat LubnÅan NÅaÏsirÅun. 2007. 25, 2475 S..
ISBN 995-386198-6

Al-Qur\02BEåan al-Karåim: tar\01E7ima al-Qur\02BEåan al-Karåim bi-'l-lu\0121a al-busniwiia
KariÐc, Enes
Sarajevo . Bosanska Knjiga. 1995. 1338 S..

al-QurÅa al-mudammara fÅi FilasÖtÅin ÖhattÅa °Åam 1952
AbÅu-MÅayla, YÅusuf
al-QÅahira. al-ÏGam°Åiya al-ÏGuÇgrÅafÅiya al-MiÖsrÅiya. 1998. 207 S.. Silsilat buÖhÅuØt ÏguÇgrÅafÅiya ; 3.
ISBN 977-582-00-2

al-QurÐa al-mudammarah fåi Filasdtåin =: The destroyed Palestinian villages.
Råam Allåah. al-Markaz al-Jughråafåi al-Filasdtåinåi,. 1999.. 90 p..

Al-QurAan al-Karim: ar-rubA al-aöhir yasin ; Aala riwayat al-Imam Warés
Tunis. Maòtba'at al-Manar. 19XX. [174] S..

Al-Quran
[ca. 1959]. 867 S..

Al-Qur±Åan
[S.l.]. 19XX. [ca.500] Bl..

[Al- Qur±Åan]
570-632
[Al-QÅahira]. al-MaÖtba°a al-AmÅirÅiya. 1929. 827, [22] S..

Al-Qur°Åan: a contemporary translation
Ali, Ahmed
Rev. ed. Princeton, N.J. ; Woodstock, England. Princeton University Press. 2001. 572 p..
ISBN 0-691-07499-2

al-Qur®åan,: al-Mu°jizah al-kubrÐa : nuzåuluhu, kitåabatuhu, jam°uh, i°jåazuh, jadaluh, °ulåumuh, tafsåiruh, dhukm al-ghinåa® bih
Abåu Zahrah, Mudhammad
[al-Qåahirah] . Dåar al-Fikr al-°Arabåi. [al-muqaddimah 1970]. 643 p..

al-Qur®¯an: ma®dub¯at All¯ah lil-°¯alam¯in
B¯aq¯ur¯i, Aòhmad òHasan.
al-Q¯ahirah. Markaz al-Ahr¯am lil-Tarjamah wa-al-Nashr, Mu®assasat al-Ahr¯am,. 1986.. 127 p. ;.

al-Qur®¯an: al-òsal¯at¯an wa-zaw¯aj al-òsuòhbah : al-d¯in al-òhaqq yuthawwiru al-shu°¯ub, al-d¯in al-b¯aòtil afy¯un al-shu°¯ub, al-khur¯afah ¯afat al-d¯in
Gh¯anim, Muòhammad Salm¯an.
Bayr¯ut, Lubn¯an. al-Intish¯ar al-°Arab¯i,. 2005.. 144 p. ;.

Al-Quran ...
Simla, . Friends' Quran society. [1935?-. p. cm..

Al-Qur±Åan.
[S.l.], . [20. Jh.]..

al- Qur'an al-kar\012Bm: bi-riw\0101yat al-Imam war\0161 wa-bi-nih\0101yatihi du\02BF\0101' hatm al-qur'\0101n al-\02BFa\1E93\012Bm wa-ad\0101b wa-fa\1E0D\0101'il til\0101watihi
Bair\016Bt. D\0101r al-Mu\1E63\1E25af. ca. 1970. Getr. Zählung.

¬al-¬ Qur'Åan al-karÅim
Lundun u.a.. ÏGam°Åiyat an-NuÖsÅuÖs al-IslÅamiya u.a.. 1983. 827, 16 S..

¬al-¬ Qur'Åan al-karÅim: bi-hÅamiÏsihi MawÅahib al-Ïgalil min tafsÅir al-BaiÖdÅawÅi anwÅar at-tanzÅil wa-asrÅar at-ta'wÅil
Kan°Åan, MuÖhammad A.
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-°Ilm lil-MalÅayÅin. 1984. 835 S..

al- QurÅan al-karÅim
[2. Aufl.]. Istanbul. Hizmet Vakfi. 1977. 604, 4 S..

¬al-¬Qur'Åan al-karÅim: tarÏguma-i turkÅi
KÅawÅiyÅanpÅur, AÖhmad
ÏCÅap-i 1.. [TihrÅan]. IqbÅal. 1989 = 1368 h.Ïs.. [1216 S.].

al-Qur±Åan al-karÅim: °arabÅi - ÅalmÅanÅi
Rassoul, Muhammad
1. Aufl.. Qom. Ansariyan. 2003. 604 S..
ISBN 964-438458-X Pp. : EUR 49.80

al-Qur±Åan al-karÅim: dirÅasa li-taÖsÖhÅiÖh al-aÕhÖtÅa± al-wÅarida fi 'l-MausÅu°a al-IslÅamÅiya aÖs-ÖsÅadira °an DÅar BrÅil fÅi Laidan
AbÅu-°AlÅi, MuÖhammad TaufÅiq
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar at-TaqrÅib baina 'l-MaØdÅahib al-IslÅamÅiya [u.a.]. 2003. 148 S.. Silsilat ad-dirÅasÅat al-islÅamÅiya.

al-Qur±Åan al-karÅim: (dirÅasa li-taÖsÖhÅiÖh al-aÕhÖtÅa± al-wÅarida fi 'l-MausÅu°a al-IslÅamÅiya aÖs-ÖsÅadira °an DÅar BrÅil fÅi Laidin)
[ar-RibÅaÖt]. ManÏsÅurÅat al-MunaÖzÖzama. 1998. 122 S.. Silsilat taÖsÖhÅiÖh mÅa yunÏsaru °an al-islÅam wa-'l-muslimÅin min ma°lÅumÅat ÕhÅaÖti±a 2.
ISBN 9981-26-082-7

al-Qur®åan al-karåim.
Kan°åan, Muhammad Adhmad. ; Madhallåi, Jalåal al-Dåin Mudhammad ibn Adhmad, ; Suyåudtåi,
Bayråut. al-Maktab al-Islåamåi,. 1984.. 23, 841 p..

al-Qur¯an al-kar¯im: : bi-al-rasm al-°Uthm¯an¯i = The holy Qur'an on DVD : with Othmanic text
Sudays, °Abd al-Raòhm¯an ibn °Abd al-°Az¯iz. ; Shuraym, Sa°¯ud ibn Ibr¯ah¯im ibn Muòhammad.
al-Kuwayt. Int¯aj Sharikat Intirm¯idiy¯a al-muttaòhidah lil-khadam¯at al-I°l¯am¯iyah Dh. M. M.,. c2003.. 3 DVD-video (21 hours)..

¬al-¬ Qur'Åan al-karÅim bi-'r-rasm °uØtmÅanÅi: wa-bi-hÅamiÏsihi AuÖdaÖh al-bayÅan fÅi ÏsarÖh mufradÅat wa-Ïgumal al-qur'Åan
RÅaÏgiÖh, MuÖhammad K.
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-Ma°rifa. 1983. ca. 350 S..

al-Qur'¯an al-kar¯im bi-tariqat al-ta`l¯im.
al-Husar¯i, Mahm¯ud. [from old catalog]
Sono Cairo FKT 58-FKT 87, GKT 88-GKT 132. [196-?]. 75 discs. mono. 33 1/3 rpm. 12 in..

al-Qur±Åan al-karÅim. Der Koran. Ïguz± °amm (arab. u. dt.) Teil 30: Sure 78 An-nabÅa± - Die wichtigste Kunde bis Sure 114 An-nÅas- Die Menschen
München. Bavaria Verl. u. Handel. 19XX. 110 S..

al-Qur±Åan al-karÅim fÅi adab NaÏgÅib MaÖhfÅuÖz: dirÅasa mu°ÏgamÅiya taÖhlÅilÅiya
BaiyÅumÅi, MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-AÖhmadÅi. 1999. 223 S..
ISBN 977-588-715-1

al-Qur®¯an al-kar¯im min al-manòz¯ur al-istishr¯aq¯i: dir¯asah naqd¯iyah taòhl¯il¯iyah
Abu Laylah, Muhammad,
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Nashr lil-J¯ami°¯at, Miòsr,. 2002.. 424 p. ;.

Al- Quran Al-Karim und seine ungefaehre Bedeutung in deutscher Sprache
Rassoul, Muhammad Ahmad [Uebers.]
6., verb. u. im Anhang erw. Aufl.. Koeln. Islamische Bibliothek. 1994. 899 S..
ISBN 3-8217-0103-X

¬al-¬Qur'Åan al-karÅim ... wa-bi-hÅamiÏsihi tafsÅir al-imÅamain aÏgalÅilain
SuyÅuÖtÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-AbÅi-Bakr ¬as-¬ ; MaÖhallÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin MuÖhammad Ibn-AÖhmad ¬al-¬ ; SawÅar, MarwÅan
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-Ma°rifa. 1982. 832 S..

al-Qur®åan al-karåim wa-tafåa°ul al-ma°åanåi: diråasah dalåalåiyah li-ta°alluq dharf al-jarr bi-al-fi°l wa-atharihi fåi al-ma°nÐa fåi al-Qur®åan al-karåim
Dåawåud, Mudhammad Mudhammad.
al-Qåahirah. Dåar Gharåib lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 2002.. 2 v..

al-Qur±Åan al-karÅim wa-'t-Taurah wa-'l-InÏgÅil wa-'l-°ilm: dirÅasat al-kutub al-muqaddasa fÅi Ödau± al-ma°Åarif al-ÖhadÅiØta
Bucaille, Maurice
Paris. Eds. Seghers. 1983. 290 S..
ISBN 2-221-01134-1

al-Qur'¯an al-murattal.
al-Husari, Mahm¯ud. [from old catalog]
[1970?]. 68 discs. mono. 33 1/3 rpm 12 in..

¬al-¬ Qur'Åan al-ÖhakÅim: ru'ya minhaÏgÅiya ÏgadÅida li-mabÅaÖhiØt al-qur'Åan al-karÅim
RaslÅan, ÖSalÅah-ad-DÅin B.
[al-QÅahira]. Maktabat NahÖdat aÏs-ÏSarq. 1985. 309 S..

al- Qur'an dan sufisme Mangkunagara IV: studi serat-serat piwulang
Ardani, Moh.
Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf. 1995. xix, 409 p.. Seri tafsir al-Qur'an bil ilmi ; 2.
ISBN 979-863308-3

Al Qur'an dasar tanya jawab ilmiah
Syamsu, Nazwar
Jakarta. Ghalia Indonesia,. 1978.. 271 p. ; 20 cm..

al-Qur°an mu°jiz¯at al-°usur.
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah. al-Hay°ah al-Isriyah al-°Ammah lil-Kit¯ab,. 1988.. 306 p..

Alquran & pembinaan budaya: dialog dan transformasi
Asyarie, Musa. ; Solissa, Abdul Basir.
Yogyakarta. Lembaga Studi Filsafat Islam,. 1993.. ix, 129 p. ;.

Al-Qur'An - Radio Vyzvolennia, Munich
London. Mansell. 1976.

Al-qur'Åan va al-kitÅab
HaddÅad, Al-IstÅaz al-
[Harisa]. [Dr. d. Missionare v. Hl. Paul]. 1960. 8-o. DurÅus qur'ÅanÅiat ; 2.

al-Qur®åan wa-al-Tawråah: ayna yattafiqåan wa-ayna yaftariqåan?
Båash, dHasan.
Bayråut. Dåar Qutaybah,. 2000.. 2 v. ;.

Al- Qur'an wa-huwa sirat al-islamija Muhammad
Muhammad ; Hinckelmann, Abraham [Hrsg.]
Hamburgi. Ex Officina Schultzio-Schilleriana. 1694. 560 S..

¬al-¬ Qur'Åan wa-°ilm an-nafs
NaÏgÅatÅi, MuÖhammad °U.
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut u.a.. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1982. 281 S..

al-Qur®¯an wa-kafá maòsdaran lil-tashr¯i° al-Isl¯am¯i
Manòs¯ur, Aòhmad òSubòh¯i.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Intish¯ar al-°Arab¯i,. 2005.. 161 p. ;.

¬al-¬Qur±Åan wa-'l-°umrÅan
°AllÅam, AÖhmad ÕHÅalid ; °AfÅifÅi, AÖhmad KamÅal-ad-DÅin
[S.l.]. DÅar al-ÖHakÅim. 1998. 202 S..
ISBN 977-5248-22-0

¬al-¬Qur±Åan wa-ÖhiwÅar al-°aql
BÅaÏs, ÖHasan ¬al-¬
BinÇgÅazÅi. DÅar al-Kutub al-WaÖtanÅiya. 2001. 216 S..

al-Qur±Åan wa- 't-taÏsrÅi°: qirÅa±a ÏgadÅida fÅi ÅayÅat al-aÖhkÅam
Bal°aid, aÖs-ÖSÅadiq
[TÅunis]. Markaz an-NaÏsr al-ÏGÅami°Åi. 1999. 336 S..
ISBN 9973-937-73-2

¬al-¬ Qur'Åan wa-°ulÅum al-°aÖsr al-ÖhadÅiØt
°UrÅaÏgÅi, IbrÅahÅim F.
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar an-NahÖda al-°ArabÅiya. 1988. 139 S..

al-Qurashåiyåat wa-mawåalåihinna
Manåisåi, Såamiyah.
al-Qåahirah. Dåar al-Fikr al-°Arabåi,. 2002.. 251 p. ;.

¬al-¬Qurba ilÅa rabb al-°ÅalamÅin: bi-'Ös-ÖsalÅah °alÅa MuÖhammad saiyid al-mursalÅin
Ibn-BaÏskuwÅal, Abu-'l-QÅasim ÕHalaf Ibn-°Abd-al-Malik Ibn-Mas°Åud al-QurÖtubÅi ; Saiyid, Saiyid MuÖhammad ; °Abd-as-SamÅi°, ÕHalÅaf MaÖhmÅud
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1999. 128 S..
ISBN 2-7451-2711-X

¬al-¬ QurbÅan: Ïsi°r
°Abd-al-°AzÅiz, YusrÅiya
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1990. 110 S..
ISBN 977-148-350

¬Al-¬ Qurdab†ya: kitab wataiq† musauwar bi-munasabat ihya ad-dikra al-hamisa wa-sab†n li-marakat al-Qurdab†ya au ma turafu ahyanan bi-marakat Qasr Buhad†
Hasnawi, Habib Wadaa ¬al-¬ ¬[Hrsg.]¬
Tarabulus, al-Gamah†r†ya al-Arab†ya al-L†b†ya as-Sab†ya al-Istirak†ya al-Uzma. 1990. 214 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.. Mansurat Markaz Dirasat Gihad al-Libiyin didda 'l-Gazw al-Itali ; 7.

al-QurmuÖtÅi
°AwaÖd, AÖhmad RafÅiq
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2004. 220 S..
ISBN 995-344197-9

al- Qurmuzi: wa-l-marah as-sahib alladi lam yaqtatifhu yad
Hamis, Zabya
al-Qahira. Matbaat al-Gamia al-Hadita. 1995. 130 S..

<<al->>Qur\U+02be\an: a contemporary translation
Ali, Ahmed
Princeton, N.J. . Princeton University Press. 1988. 572 S..

<<al->>Qur\U+02be\an al-karim
Muòsòtafa Naòzif
Miòsr . Dar Iqtiòsadiyyat aés-éSarq. 1969/1970. 486 S..

¬Al-¬ Quâsim: wirtschafts- u. sozialgeographische Strukturen u. Entwicklungsprozesse in e. Dorf d. jemenitischen Hochlandes
Kopp, Horst
Wiesbaden. Reichert. 1977. 47 S.. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients ; 31.
ISBN 3-88226-008-4

al-Qutb al-kabir al-Rifa`i aw al-Najm al-sa`i fi manaqib al-qutb al-kabir al-Rifa`i.
`Aydarus, Abu Bakr ibn `Abd Allah,
al-Qahirah, . 1970. 103 s..

al-Quòt¯uf al-y¯ani°ah min thim¯ar jannat al-Andalus al-Isl¯am¯i al-d¯aniyah
òTabb¯a°, °Abd All¯ah An¯is.
Bayr¯ut. D¯ar Ibn Zayd¯un,. 1986.. 386 p..

al-QuwÅa al-iÏgtimÅa°Åiya fi 'Øt-Øtaura al-°urÅabÅiya: al-ÏguØdÅur wa-'l-aÖhdÅaØt
SÅalim, LaÖtÅifa MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2004. 517 S..
ISBN 977-208-460-0

al-QÅuwa at-tanfÅiØdÅiya li-Öhukm at-taÖhkÅim: tamyÅizuhÅa, muftaraÖduhÅa, °anÅaÖsiruhÅa, waqfuhÅa, inqiÖdÅa±uhÅa
ÖHaÏsÅiÏs, AÖhmad MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-IskandarÅiya. DÅar al-Fikr al-ÏGÅami°Åi. 2001. 191 S..
ISBN 977-04-3102-8

al-Quwá al-khaf¯iyah
Manòs¯ur, An¯is.
al-Q¯ahirah. al-Maktab al-Miòsr¯i al-òhad¯ith,. [1977]. 201 p..

al-QuwÅat al-musallaÖha wa-'t-tanmiya al-iqtiÖsÅadÅiya: dirÅasa muqaddama fÅi iÖtÅar al-quwÅa ad-dÅafi°a li-t-tanmiya (3)
MaÖzlÅum, ÏGamÅal
ÖTab °a 1. al-QÅahira. Markaz DirÅasÅat wa-BuÖhÅuØt ad-Duwal an-NÅamiya, KullÅiyat al-IqtiÖsÅad wa-'l-°UlÅum as-SiyÅasÅiya, ÏGÅami°at al-QÅahira. 1999. 162 S.. Maktabat at-tanmiya ; 5.

al-QuyÅud wa-'l-auÖsÅaf fÅi 'l-ÏginÅayÅat wa-'l-gunaÖh wa-'l-muØhÅalafÅat: fÅi qÅanÅun al-°uqÅubÅat wa-'l-qawÅanÅin al-ÏginÅa±Åiya al-ØhÅaÖsÖsa wa-'l-mulÖhaqa bihimÅa wa-'l-mukmila
°ÅAbidÅin, MuÖhammad AÖhmad
al-IskandarÅiya. MunÏsa±at al-Ma°Åarif. 1995. 648 S..
ISBN 977-03-9784-9