al-Qaw¯a°id al-fiqh¯iyah: min khil¯al kit¯ab al-Ishr¯af °ala mas¯a®il al-khil¯af lil-Q¯aòd¯i °Abd al-Wahh¯ab al-Baghd¯ad¯i al-M¯alik¯i
R¯ug¯i, Muòhammad.
Dubayy. D¯ar al-Buòh¯uth lil-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah wa-Iòhy¯a® al-Tur¯ath,. 2003.. 458 p. ;.

al-Qaw¯a°id al-fiqh¯iyah al-mustanbaòtah min al-Mudawwanah al-kubrá lil-Im¯am M¯alik ibn Anas al-Aòsbaòh¯i: bi-riw¯ayat al-Im¯am Saòhn¯un ibn Sa°¯id °an al-Im¯am °Abd al-Raòhm¯an ibn al-Q¯asim
Zaqq¯ur, Aòhsan. ; Ibn al-Q¯asim, °Abd al-Raòhm¯an, ; Saòhn¯un, °Abd al-Sal¯am ibn Sa°¯id, ; M¯alik ibn Anas,
Bayr¯ut. D¯ar Ibn òHazm,. 2005.. 2 v. (980 p.) ;.

al-QawÅa°id al-fiqhÅiya wa-taÖtbÅiqÅatuhÅa fi 'l-maØdÅahib al-arba°a
ZuÖhailÅi, MuÖhammad MuÖsÖtafÅa az-
DimaÏsq. DÅar al-Fikr. 2006.
ISBN 1-592-39561-9

al-Qawåa°id al-muwadhdhadah fåi al-kitåabah wa-al-imlåa®
Suldtåanåi, Mudhammad °Alåi.
[Riyadh?]. al-Furqåan,. 1989.. 38 p. ;.

al-Qaw¯a`id al-muwahhadah f¯i al-kit¯abah wa-al-iml¯a'
Sult¯an¯i, Muhammad `Al¯i.
[Riyadh?]. al-Furq¯an,. 1989.. 38 p. ;.

al-Qawåa°id al-tadhwåilåiyah fåi dåiwåan dHåatim al-dTåa®åi
Bahnasåawåi, dHusåam
[Cairo]. Maktabat al-Thaqåafah al-Dåinåiyah,. [1992].. 6, 309 p..

al-Qaw¯a`id al-tahw¯il¯iyah f¯i d¯iw¯an H¯atim al-T¯a'¯i
Bahnas¯aw¯i, Hus¯am.
al-Z¯ahir [Egypt]. Maktabat al-Thaq¯afah al-D¯in¯iyah,. [1992]. 6, 309 p..

al-Qaw¯a°id wa-al-bal¯aghah wa-al-°ar¯uòd: lil-th¯alith al-th¯anaw¯i al-adab¯i
[Damascus]. al-Muʼassasah al-°¯Ammah lil-Maòtb¯u°¯at wa-al- Kutub al-Madras¯iyah,. [2002]. 175 p. ;.

al-Qaw¯a°id wa-al-òdaw¯abiòt al-fiqh¯iyah al-mutaòdamminah lil-tays¯ir
°Abd al-Laòt¯if, °Abd al-Raòhm¯an ibn òS¯aliòh.
[al-Mad¯inah]. al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, Wiz¯arat al-Ta°l¯im al-°¯Al¯i, al-J¯ami°ah al-Isl¯am¯iyah bi-al-Mad¯inah al-Munawwarah, °Im¯adat al-Baòhth al-°Ilm¯i,. 2003.. 2 v. (999 p.) ;.

al-Qaw¯a°id wa-al-òdaw¯abiòt al-mustakhlaòsah min al-Taòhr¯ir lil-Im¯am Jam¯al al-D¯in al-òHaòs¯ir¯i, 546-636 H: Sharòh al-J¯ami° al-kab¯ir lil-Im¯am Muòhammad ibn al-òHasan al-Shayb¯an¯i, 132-189 H
Nadw¯i, °Al¯i, Aòhmad. ; òHaòs¯ir¯i, Jam¯al al-D¯in,
[Saudi Arabia. s.n.],. 1991 . 559 p. ;.

¬al-¬QawÅa°id wa-'l-uÖsÅul al-ÏgÅami°a: wa-'l-furÅuq wa-'t-taqÅasÅim al-badÅi°a an-nÅafi°a
Ibn-Sa°dÅi, °Abd-ar-RaÖhman Ibn-NÅaÖsir
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Ibn-TaimÅiya. 1993. 190 S..

al-Qawåanåin al-Fiqhåiyah
Ibn Juzayy, Mudhammad ibn Adhmad,
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Qalam,. 1977.. 310 p. ;.

al-Qawåanåin al-fiqhåiyah
Ibn Juzayy, Mudhammad ibn Adhmad,
[Bayrut?. s.n.,. 1970?]. 387 p. ;.

al-Qawåanåin al-fiqhåiyah
Ibn Juzayy, Mudhammad ibn Adhmad,
dTaråabulus, al-Jamåahåiråiyah al-°Arabåiyah al-Låibåiyah al-Sha°båiyah al-Ishtiråakåiyah ; . al-Dåar al-°Arabåiyah lil-Kitåab,. 1988.. 453, 14 p. ;.

al-Qaw¯an¯in al-jad¯idah lil-¯amil¯in bi-al-òhuk¯umah wa- al-qiòt¯a® al-°¯amm, mu°alliq¯a °alá al-maw¯add bi-al-nuòs¯uòs al-s¯abiqah wa-al-mudhdhkir¯at al-¯iòd¯ah¯iyah wa-mun¯aqsh¯at Majlis al-Sha°b, wa-taq¯ar¯ir lajnat al-qawm¯i al-°¯amilah bi-majlis al-sha°b, wa-mun¯qash¯at Majlis al-Sha°b òhukm al-qaòd¯a®
°Anbar, Muòhammad °Abd al-Raòh¯im.
[S.l.. s.n.],. 1978 . 350 . ; 20 cm..

al-Qaw¯an¯in al-kh¯assa bi al-sharik¯at.
al-Samara´i, K¯amil. [from old catalog]
1952.. 296 p..

Al- qaw¯an¯in al-muqay¯ida lil-huq¯uq al-madan¯iya was-siy¯as¯iya f¯i t-taésr¯iA al-miòsr¯i
òHal¯il, AAbd A.
Al-Q¯ahira, . 1993.. 357 S..

al-QawÅanÅin al-qur±ÅanÅiya li-l-ÖhaÖdÅarÅat: dirÅasa qur±ÅanÅiya li-aÖhdÅaØt at-tÅarÅiÕh
°UbaidÅi, ÕHÅalid FÅa±iq al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2005. 262 S..
ISBN 2-7451-4589-4

al-Qawåanåin fåi al-°Iråaq al-qadåim
Rashåid, Fawzåi
Baghdåad, al-°Iråaq. Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah "åAfåaq °Arabåiyah",. 1988.. 113 p..

al-Qaw¯an¯in wa-al-rus¯um al-jad¯idah (sanat 1974) lil-rahb¯an¯iyah al-Lubn¯an¯iyah al-M¯ar¯un¯iyah: shur¯uòh rawòh¯iyah wa-q¯an¯un¯iyah
òTurbay, Y¯usuf.
al-Kasl¯ik, Lubn¯an. Awr¯aq Ruhb¯an¯iyah,. 1977.. 189 p. ;.

al-Qawåaråir: rifqan bi-al-qawåaråir
dHaddåad, Måishåil,
al-Nåadsirah. Mu®assasat al-Mujtama°,. 1990.. 99 p..

al-Qawl al-dhusn fåi tadhqåiq ansåab Banåi dHasan
Khawåalidah, °Alåiyåan Rizq.
[Amman. s.n.,. 1997]. 319 p..

al-Qawl al-fadsl fåi-nisbat Kitåab al-°Ayn ilÐa al-Khalåil
Karåim, Mudhammad Riyåadd
[Cairo]. M. R. Karåim,. 1992.. 223 p. ;.

al-Qawl al-fadsl fåi radd al-°åammåi ilÐa al-adsl
Arslåan, Shakåib, ; Båashåa, Mudhammad Khalåil
al-Mukhtåarah, Lubnåan. al-Dåar al-Taqaddumåiyah,. 1988.. 307 p..

al-Qawl al-fasil fi al-radd `alá mudda`i al-tahrif
Mar`ashi Najafi, Shihab al-Din, ; Jadidi Nizhad, Muhammad Ridá
Qum. Maktabat Ayat Allah al-Uzmá al-Mar`ashi al-Najafi al-kubrá,. 2003. 72 s..

al-Qawl al-faòsl f¯i-nisbat Kit¯ab al-°Ayn ilá al-Khal¯il
Kar¯im, Muòhammad Riy¯aòd
[Cairo]. M. R. Kar¯im,. 1992.. 223 p. ;.

¬al-¬Qawl al-muÕhtaÖsar fÅi °alÅamÅat al-mahdÅi al-muntaÖzar
1503-1566 ; TurkÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-°AbdallÅah ¬at-¬
aÖt-Ötab°a 1. al-QÅahira. az-ZahrÅa± li-±l-i°lÅam al-°arabÅi. 1994. 125 S..

al-Qawl al-munòsif f¯i tafs¯ir Surat Y¯usuf ; wa-talihi khul¯aòsat qiòsòsat Y¯usuf °alayhi al-sal¯am kam¯a yufhamu min al-Qur®¯an al-kar¯im
B¯al¯is¯an¯i, Muòhammad al-Shaykh òT¯ah¯a.
[Baghd¯ad]. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-Awq¯af wa-al-Shu®¯un al-D¯in¯iyah,. [1983]. 240 p. ;.

al-Qawl al-sad¯id f¯i ba°òd mas¯a®il al-ijtih¯ad wa-al-taql¯id
Ibn Mull¯a Farr¯ukh, Muòhammad ibn °Abd al-°Aòz¯im, ; Y¯as¯in, J¯asim ibn Muòhammad ibn Muhalhil ; R¯um¯i, °Adn¯an S¯alim
Miòsr. D¯ar al-Waf¯a® ;. 1992.. 189 p. ;.

al-Qawl al-sad¯id f¯i kashf òhaq¯iqat al-taql¯id
Shinq¯iòt¯i, Muòhammad al-Am¯in ibn Muòhammad al-Mukht¯ar
[Cairo]. D¯ar al-òSaòhwah,. 1985.. 110 p. ;.

¬al-¬Qawl fÅi tas°Åir al-ujÅur wa-bayÅan ususih
Bin-°Umar, °Umar ¬ibn ÖSÅaliÖh¬
al-KharÖtÅum. KullÅiyat al-DirÅasÅat al-IqtiÖsÅadÅiyah wa-al-IjtimÅa°Åiyah, JÅami°at al-KharÖtÅum, Markaz al-DirÅasÅat wa-al-BuÖhÅuth al-InmÅa±ÅÅiyah. 1997. 24 leaves. SiminÅar ; raqm 109.

al-Qawmåiyah al-°Arabåiyah.
Jåizåawåi, Sa°d al-Dåin Mudhammad
[1962?]. 46 p..

al-Qawmåiyah al-°Arabåiyah wa-al-nidzåam al-°åalamåi al-jadåid
°Abd al-Dåa®im, °Abd Allåah
Bayråut. Dåar al-åAdåab,. 1994.. 228 p. ;.

al-Qawmåiyah al-°Arabåiyah wa-al-wadhdah fåi al-fikr al-siyåasåi al-°Arabåi
dSawåanåi, Yåusuf.
Bayråut. Markaz Diråasåat al-Wadhdah al-°Arabåiyah,. 2003.. 257 p. ;.

al-Qaws al-°adhråa®
Shåakir, Madhmåud Mudhammad
[al-Qåahirah, . Maktabat Dåar al-°Uråubah,. 1965]. 76 (i.e. 152) p..

al-Qaws al-`adhr¯a' wa-qir¯a'at al-tur¯ath
Ab¯u M¯usÆ, Muhammad. ; Sh¯akir, Mahm¯ud Muhammad.
al-Q¯ahirah. Yutlabu min Maktabat Wahbah,. 1983.. 64 p. ;.

al-Qaws al-°adhråa® wa-qiråa®at al-turåath
Abåu MåusÐa, Mudhammad ; Shåakir, Madhmåud Mudhammad
al-Qåahirah. Yudtlabu min Maktabat Wahbah,. 1983.. 64 p. ;.

al-Qaws wa-al-òhan¯in: al-tajribah al-qiòsaòs¯iyah li-Majallat al-Ufuq al-jad¯id al-Madqis¯iyah, 1961-1966
°Ubayd All¯ah, Muòhammad.
[R¯am All¯ah]. Wiz¯arat al-Thaq¯afah al-Filasòt¯in¯iyah,. [2001?]. 178 p. ;.

al-Qaws wa-al-watar
Jum°ah, òHusayn.
°Amm¯an. Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 2002.. 172 p. ;.

Al-QazwÅinÅif's °AjÅa±ib al-makhlÅuqÅat: An Encyclopaedia of Natural History?
Hees, Syrinx Von
2006.

al-Qib\0101b al-makhr\016B\1E6D\012Byah f\012B al-\02BBIr\0101q
al-\1E24ad\012Bth\012B, \02BBA\1E6D\0101. ; \02BBAbd al-Kh\0101liq, Han\0101\02BE.
Baghdad. Wiz\0101rat al-I\02BBl\0101m, Mud\012Br\012Byat al-\0100th\0101r al-\02BB\0100mmah,. 1974.. 229 p..

al- Qib\0101b fi 'l-\02BFim\0101ra al-isl\0101m\012Bya
Mu\1E63\1E6Daf\0101, \1E62\0101li\1E25 Lam\02BF\012B
Bair\016Bt. D\0101r an-Nah\1E0Da al-\02BFArab\012Bya. [ca. 1983]. 48, [62] S. : Ill..

al-Qiblah.
°Amm¯an, al-Urdun. Jam°¯iyat al-Kit¯ab wa-al-Sunnah. v..

al-QibÖtÅiya al-°arabÅiya: dirÅasa muqÅarana baina luÇgatain qarÅibatain ÏsaqÅiqatain ; muqaddima wa-talÅaØtat ma°ÅaÏgim
ÕHaÏsÅim, °AlÅi FahmÅi
ÖTab°a °arabÅiya 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2003. 315 S..
ISBN 977-291-484-0

al-Qidd¯is al-shah¯id al-°aòz¯im Ab¯an¯ub al-Nuhays¯i bi-Samann¯ud: °umruhu 12 °¯aman istashhada f¯i al-qarn al-r¯abi° al-m¯il¯ad¯i
M¯ur¯is, An¯is.
[Cairo]. A. M¯ur¯is,. 1988.. 86 p..

¬al-¬ QiddÅis MÅarÅun an-NÅasik wa-tÅarÅiØh al-MawÅarina fÅi LubnÅan wa-'l-°Åalam
Fahd, BuÖtrus
al-QÅahira. MakÅatib an-NaÏsr wa-'Öt-ÖTibÅa°a. 1990. 160 S..

¬al-¬ QiddÅisÅun as-SuryÅan
Fiey, Jean Maurice
aÖt-ÖTab°a 1. BairÅut. al-Ma°had al-AlmÅanÅi lil-AbÖhÅaØt aÏs-ÏSarqÅiya. 2005. 357 S.. Beiruter Texte und Studien ; 83.
ISBN 3-89913-501-6

al-Qidsåas, al-diyåat, al-°idsyåan al-musalladh fåi al-fiqh al-Islåamåi
dHudsaråi, Adhmad
al-Qåahirah. Maktabat al-Kullåiyåat al-Azharåiyah,. 1973.. 783 p. ;.

al-Qidsdsah al-°Arabåiyah al-Filasdtåinåiyah al-madhallåiyah al-qadsåirah: andtåulåujiyåa
Båulus, dHabåib.
al-Nåadsirah. al-Madtba°ah al-Sha°båiyah ;. 1987.. 637 p..

al-Qidsdsah al-qadsåirah al-Filasdtåinåiyah dåakhil al-wadtan al-mudhtall
°Alam, Ibråahåim.
[Jerusalem?]. Dåar al-Kåatib,. 1987.. 108 p. ;.

al-Qidtåa° al-khåadsds wa-mustaqbal al-ta°åawun al-°Arabåi al-mushtarak
°Ayyåaråi, al-Shåadhilåi. ; El-Naggar, Sa°id, ; Kan°åan, dTåahir dHamdåi.
°Ammåan. MuntadÐa al-Fikr al-°Arabåi,. 1996.. 116 p. ;.

al-Qidtåa° al-khåadsds wa-mustaqbal al-ta°åawun al-°Arabåi al-mushtarakah
°Ayyåaråi, al-Shåadhilåi ; El-Naggar, Sa°id, ; Kan°åan, dTåahir dHamdåi
°Ammåan, al-Urdun. MuntadÐa al-Fikr al-°Arabåi,. 1996.. 116 p. ;.

al-Qidtåar: masradhåiyah
Hilåal, °Abd al-°Azåiz
Damascus. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1976.. 78 p. ;.

al-Qidtåar: dråamåa ijtimåa°iyah min thalåathat fudsåul wa khamsat manåadzir
Khalåil, Mudhammad °Abd al-Radhmåan
[al-Qåahirah]. al-Mu®assasah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil- Ta®låif wa al- Anbåa® wa al-Nashr,. [1965]. 208 p..

al-Qidtåar: rawåayah
dHåafidz, dSalåadh
Damishq. Wizåarat al-Thaqåafah wa al-Irshåad al-Qåumåi,. 1974.. 255 p. ;.

al-Qidtåar wa-al-dhabl: majmåu°at qidsads
°Abd al-Ra®åuf, al-Sayyid
Bayråut. Manshåuråat Dåar al-åAfåaq al-Jadåidah,. 1980.. 259 p. ;.

¬al-¬Qimam wa-'l-mu±tamarÅat al-iqtiÖsÅadÅiya wa-'l-amnÅiya min at-taÖtbÅi° ila 'l-haimana: dirÅasa
ÖHusain, ÇGÅazÅi
DimaÏsq. ManÏsÅurÅat IttiÖhÅad al-KuttÅab al-°Arab. 1998. 296 S..

al-Qimmah al-iqtidsåadåiyah lil-Sharq al-Awsadt wa-Shamåal Afråiqåiyåa (MENA)
Barghåuthåi, °Azåam
°Ammåan. Markaz Diråasåat al-Sharq al-Awsadt,. 1997.. 13, 89 p..

Al- QiÖsaÖs al-fÅa±iza fÅi musÅabaqat Adab al-Öharb
ÇGÅiÖtÅanÅi, ÏGamÅal al-
[Al-QÅahira] .

¬al-¬ QiÖsaÖs al-qaÖsÅira
IdrÅis, YÅusuf
al-QÅahira u.a.. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. al-A°mÅal al-kÅamila.

al-QiÖsaÖs aÏs-Ïsa°bÅi al-°arabÅi fÅi kutub at-turÅaØt
ÖSabbÅaÇg, MursÅi aÖs-
al-IskandarÅiya. DÅar al-WafÅa±. 1999. 175 S..
ISBN 977-327-021-1

al-QiÖsÅaÖs fi 'n-nuÖsÅuÖs al-muqaddasa: qirÅa±a tÅarÅiÕhÅiya
ÏGuyrÅu, ZahÅiya
ÖTab°a 1. TÅunis. DÅar al-Ma°rifa li-n-NaÏsr. 2007. 157 S..
ISBN 978-9973-99776-0

al- qiÖsÖsa
al-QÅahira . ad-DÅar al-QaumÅiya li'Öt-ÖTibÅa°a wa'n-NaÏsr.

¬al-¬ QiÖsÖsa al-±AlmÅanÅiya al-ÖhadÅiØta: fÅi Ödau± tarÏgamathÅa ±ilÅa al-°ArabÅiya
°AbbÅud, °Abduh
1 Aufl.. DimaÏsq. IttaÖhÅad al-KuttÅab al-°Arab. 1996. 212.

al-QiÖsÖsa al-°arabÅiya ... °aÖsr al-ibdÅa°: dirÅasa li-s-sard al-qiÖsaÖs fi 'l-qarn ar-rÅabi° al-hiÏgrÅi
MuwÅafÅi, NÅaÖsir °Abd-ar-RÅaziq al- ; WÅadÅi, ÖTaha °UmrÅan
ÖTab°a 1. al-ManÖsÅura. Maktabat al-WafÅa±. 1995. 291 S.. DirÅasÅat fi 't-turÅaØt ; 1.
ISBN 977-552-622-1

al-QiÖsÖsa al-qaÖsÅira: dirÅasat wa-muÕhtÅarÅat
MakkÅi, aÖt-ÖTÅahir AÖhmad
8. ÖTab°a. [al-QÅahira]. DÅar al-ma°Åarif. 1999. 502 S..
ISBN 977-02-5647-1

¬Al-¬ qiÖsÖsa al-qaÖsÅira: al-mahraÏgÅan as-sanawÅi aÕt-ÕtÅaliÕt li-RÅabiÖtat al-KuttÅab al-UrdunnÅiyÅin, 1 - 5 hazÅirÅan, 1980
ÏSuqair, MaÖhmÅud
AÖt-Ötab'a 1. 'AmmÅan. 1980. 223 S..

al-QiÖsÖsa al-qaÖsÅira fÅi LubnÅan: 1950 - 1975 ; taÖtauwuruhÅa wa-a°lÅamuhÅa
ÖHiÏgÅazÅi, °AlÅi ; ÕHÅazin, Wilyam al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Mu±allif li-n-NaÏsr wa-'t-TibÅa°a wa-'t-TauzÅi°. 2004. 590 S..
ISBN 995-300277-0

¬al-¬QiÖsÖsa al-qaÖsÅira fÅi masraÖh al-qarn al-°iÏsrÅin
SalÅamÅunÅi, HiÏsÅam ¬as-¬
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-MaÏglis al-A°lÅa li-Øt-ØTaqÅafa. 2004. 199 S.. IbdÅa°Åat at-tafarruÇg ; 12.

¬al-¬ QiÖsÖsa al-qaÖsÅira fÅi 's-sittÅinÅiyÅat
IbrÅahÅim, °Abd-al-ÖHamÅid
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. [1988]. 159 S.. Iqra' ; 541.
ISBN 977-02-2547-9

¬al-¬ QiÖsÖsa aÏs-Ïsi°rÅiya fi 'l-°aÖsr al-ÖhadÅiØt
Muraidin, °AzÅiza
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. DÅar al-Fikr. 1984. 511 S..

al-QiÖsÖsa as-sÅurÅiya fÅi SÅurÅiya: aÖsÅalatuhÅa wa-taqnÅiyÅatuhÅa as-sardÅiya : al-aurÅaq al-muqaddima fi 'n-nadwa al-mun°aqida takrÅiman li-l-kÅatibain °Abd-as-SalÅam al-°UÏgailÅi wa-ZakarÅiyÅa TÅamir 31 tiÏsrÅin al-auwal - 1 tiÏsrÅin aØt-ØtÅanÅi 2002
ÏSuÖhaiyid, ÏGamÅal ; ÇGÅunzÅalÅiz-KÅiÕhÅanÅu, ÅIf ; °UÏgailÅi, °Abd-as-SalÅam al- ; TÅamir, ZakarÅiyÅa
DimaÏsq. al-Ma°had al-FaransÅi li-Ïs-ÏSarq al-AusaÖt, Qism DirÅasÅat al-°ArabÅiya. 2004. 260 S..
ISBN 2-901315-87-9

al-QiÖsÖsa at-tÅarÅiÕhÅiya al-islÅamÅiya fÅi MiÖsr: dirÅasa taÖhlÅilÅiya naqdÅiya muqÅarana
DÅib, Mus°ad MuÖhammad ad- ; MarzÅuq, °Abd-aÖs-ÖSabÅur
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-AmÅin. 1998. 494 S..
ISBN 977-19-5402-4

al- QiÖsÖsa fÅi 'l-Qur'Åan al-karÅim
ÖTanÖtÅawÅi, MuÖhammad Saiyid
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. DÅar al-Ma°Åarif. 1995. 1128 S..
ISBN 977-02-5091-0

al-QiÖtÅa° Çgair ar-rasmÅi fÅi ÖhaÖdar MiÖsr: at-taqrÅir al-auwal ; al-madÅaÕhil an-naÖzarÅiya wa-'l-manhaÏgÅiya wa-'t-taÖhlÅilÅiya
al-QÅahira. 1996. 626 S..
ISBN 977-511-592-2

¬al¬-QiÖtÅar: drÅamÅa iÏgtimÅa°iya min ØtalÅa~ta fuÖsÅul wa-Õhamsa manÅaÖzir
ÕHalÅil, MuÖhammad A.
[al-QÅahira]. al-Mu±assasa al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-at- Ta±lÅif wa-'n-AnbÅa± wa-'n-NaÏsr. 1965. 208 S..

¬al-¬QiÖtÅar as-sarÅi°: ad-daraÏga aØt-ØtÅaliØta
Keun, Irmgard
BaÇgdÅad. Dar al-Ma°mun. 1987. 167 S..

al-QiÖtÖt al-aswad: maÏgmÅu°a qiÖsaÖsÅiya
KarÅim, ÖHammÅuda aÏs-ÏSarÅif
[TÅunis]. al-AÖtlasÅiya. 1998. 115 S..
ISBN 9973-788-54-0

Al- QirÅa±a al-°arabÅiya li'l-muslimÅin
ÖSÅinÅi, MaÖhmÅud IsmÅa°Åil
BairÅut . Maktabat LubnÅan.

al- Qira'a al-muasira lid-duktur Muhammad Sahrur mugarrad tangim: kadaba al-munaggimun wa-lau sadaqu
Gabi, Salim al-
Dimasq. Akad.

al-QirÅa±a al-uÕhrÅa: i°Åadat naÖzar fÅi ba°Öd al-maskÅukÅat al-adabÅiya
°Abd-al-WahhÅab, Su°Åad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-QibÅa± li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2000. 208 S..
ISBN 977-303-193-4

al-Qiråa®ah al-°Arabåiyah lil-Muslimåin
Sieny, Mahmoud Esma®il
Bayråut, Lubnåan. Maktabat Lubnåan,. 1991-<1995>. v. ;.

al-Qir¯a®ah al-°Arab¯iyah lil-òsaff al-kh¯amis al-ibtid¯a®¯i
Jan¯ab¯i, Y¯unus òS¯aliòh. ; Zuj¯aj¯i, B¯aqir Jaw¯ad Muòhammad. ; R¯aw¯i, Turk¯i °Abd al-Ghaf¯ur Sa°¯id.
[Baghdad]. al-Wiz¯arah,. 2001.. 199 p..

al-Qir¯a®ah al-°Arab¯iyah lil-òsaff al-s¯adis al-ibtid¯a®¯i
Jan¯ab¯i, Y¯unus òS¯aliòh. ; Zuj¯aj¯i, B¯aqir Jaw¯ad Muòhammad. ; R¯aw¯i, Turk¯i °Abd al-Ghaf¯ur Sa°¯id.
[Baghdad]. Jumh¯ur¯iyat al-°Ir¯aq, Wiz¯arat al-Tarbiyah,. 2001.. 199 p..

al-Qir¯a®ah wa-al-an¯ash¯id: lil-òsaff al-awwal al-ibtid¯a®¯i, kit¯ab al-tilm¯idh
òZ¯afir, Muòhammad Ism¯a°¯il.
al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Wiz¯arat al-Ma°¯arif,. 1993-. v..

¬al-¬ QirÅa'a 'l-'arabÅiya lil-muslimÅin
ÖSÅinÅi, MaÖhmud IsmÅa'Åil ; Abu-'l-FutÅuÖh, MuÖhammad HusaÅin
BairÅut. Maktabat LubnÅan. Silsila al-'arabÅiya lil-muslimÅin ; ....

al-Qiråa®åat al-°ashr al-mutawåatirah
Råajidh, Mudhammad Karåim. ; Khåaråuf, Mudhammad Fahd.
al-Madåinah al-Munawwarah. Maktabat Dåar al-Muhåajhir,. 1994.. 604 p. ;.

al-Qir¯a®¯at al-mihn¯iyah al-òhurrah ladá mu°allim¯i al-mustaqbal: (madkhal mun¯asib li-i°d¯ad barn¯amaj mihn¯i lil-mu°allim) : (dir¯asah maydan¯iyah tatabbu°¯iyah)
òHusayn, °Abd al-Mun°im Muòhammad.
[Assiut, Egypt]. J¯ami°at Asy¯uòt, Kull¯iyat al-Tarbiyah bi-Asw¯an, Qism al-Man¯ahij wa-òTuruq al-Tadr¯is,. 1982.. 125 p. ;.

al-Qir¯a®¯at al-mutaw¯atirah wa-atharuh¯a f¯i al-rasm al-Qur®¯an¯i wa-al-aòhk¯am al-shar°¯iyah
òHabash, Muòhammad.
Bayr¯ut. D¯ar al-Fikr al-Mu°¯aòsir ;. 1999.. 374 p. ;.

al-QirÅa±Åat al-mutawÅatira wa-aØtaruhÅa fi 'r-rasm al-qur±ÅanÅi wa-'l-aÖhkÅam aÏs-Ïsar°Åiya
ÖHabaÏs, MuÖhammad al-
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Fikr [u.a.]. 1999. 374 S..
ISBN 1-575-47615-0

al-QirÅa'Åat al-qur'ÅanÅiya fÅi Ödau' 'ilm al-luga al-hadÅit
ÏSÅahÅin, 'AbdaÖsÖsabbÅur
1966.

al-Qir¯a®¯at al-sh¯adhdhah wa-tawj¯ihuh¯a al-naòhw¯i
òSagh¯ir, Maòhm¯ud Aòhmad.
Bayr¯ut. D¯ar al-Fikr al-Mu°¯aòsir ;. 1999.. 628 p. ;.

al-QirÅa±Åat aÏs-ÏsÅaØdØda wa-tauÏgÅihuhÅa an-naÖhwÅi
ÖSaÇgÅir, MaÖhmÅud AÖhmad aÖs-
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Fikr. 1999. 628 S..
ISBN 1-575-47537-5

al-Qiòsaòs al-lughaw¯i wa-al-falsaf¯i: mukht¯ar¯at min al-maq¯am¯at
Sulaym¯an, M¯usá
Bayr¯ut. D¯ar al-Kit¯ab al-Lubn¯an¯i,. 1985.. 328 p. ;.

al- Qisas wa-'r-riwayat
Husain, Taha
Bairut. Dar al-Kitab al-Lubnani. Husain, Taha: +al- Magmu'a 'l-kamila ; ....

al-Qism al-mafqåud min Musnad Abåi °Awåanah: al-mustakhraj min dSadhåidh Muslim
Abåu °Awåanah, Ya°qub ibn Isdhåaq, ; Dimashqåi, Ayman °åArif.
al-Qåahirah. Maktabat al-Sunnah,. 1995.. 511 p. ;.

¬al-¬ QisÖsÖa al-±AlmÅanÅiya al-hÖadÅitØa: fÅi dÖau± tarÏgamathÅa ±ilÅa al-°ArabÅiya
°AbbÅud, °Abduh
DimaÏsq. IttahÖÅad al-KuttÅab al-°Arab. 1996. 212.

¬al-¬QisÖsÖasÖ wa-r-riwÅayÅat
TÖÅahÅa HÖusain
BairÅut. DÅar al-KitÅab al-LubnÅanÅi. ¬al-¬ MaÏgmÅu°a al-kÅamila /TÖaha HÖusain ; ....

<<al->>Qiòsòsa al-qaòsira fi Miòsr: dirasa fi ta\U+02be\òsil fann adabi
\U+02bf\Ayyad, éSukri Muòhammad
Qahira . Dar al-ma\U+02bf\rifa. 1979. 183 S..

al- Qissa fi l-Quran al-karim: wa-ma tara haulaha min subuhat wa-r-radd alaiha
Sulaiman, Mustafa Muhammad
at-Taba 1.. (al-Qahira). Matbaat al-Amana. 1994. 294 S..

Al- Qissa fi l-Quran al-karim wa-ma tara haulaha min subuhat war-radd alaiha
Sulaiman, Mustafa Muhammad
Taba 1. Misr. Matbaat al-Amana. 1994. 294 S..

al-Qissah al-qas¯irah f¯i al-sab`¯in¯iy¯at: "mukht¯ar¯at"
`Abd al-Maj¯id, Ibr¯ah¯im. ; Kharr¯at, Idw¯ar,
[Cairo]. Matb¯u`¯at al-Q¯ahirah,. 1982.. 143 p. ;.

al-Qiòsòsah al-òtaw¯ilah f¯i al-adab al-Urdun¯i: min bad® al-Im¯arah 1921-1977
°Aòt¯iy¯at, Muòhammad.
°Amm¯an. D¯a®irat al-Thaq¯afah wa-al-Fun¯un,. 1985.. 296 p. ;.

al-Qiòsòsah al-òtifl¯iyah f¯i S¯ur¯iyah: dir¯asah taòhl¯il¯iyah lil-qiyam al-tarbaw¯iyah
Shamm¯as, °¯Isá,
Dimashq. Wizar¯at al-Thaq¯afh f¯i al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-s¯ur¯iyah,. 1996.. 271 p..

al-qissa wa'l-asatir fi'l-adab al-kindi
Dureli, Muhammad Taufiq
Bagdad. [ca. 1960]. [ca. 37 S.].

al-Qit¯a` al-h¯amish¯i f¯i al-sard al-`Arab¯i
Bin Ramad¯an, Faraj.
[Saf¯aqis]. D¯ar al-Bayr¯un¯i lil-Nashr,. [between 1992 and 1995]. 270 p. ;.

al-Qiòt¯a° al-maòsrif¯i al-Filasòt¯in¯i: dir¯asah iòhòs¯a®¯iyah
al-Quds. al-Ma°had,. 1995.. 63, xxi p..

al-Qiòt¯af: riw¯ayah
M¯inah, òHann¯a
Bayr¯ut. D¯ar al-Ad¯ab,. 1986.. 360 p. ;.

al-Qiòt¯ar: masraòh¯iyah
Hil¯al, °Abd al-°Az¯iz
Damascus. Ittiòh¯ad al-Kutt¯ab al-°Arab,. 1976.. 78 p. ;.

al-Qiòt¯ar: dr¯am¯a ijtim¯a°iyah min thal¯athat fuòs¯ul wa khamsat man¯aòzir
Khal¯il, Muòhammad °Abd al-Raòhm¯an
[al-Q¯ahirah]. al-Mu®assasah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil- Ta®l¯if wa al- Anb¯a® wa al-Nashr,. [1965]. 208 p..

al-Qiòt¯ar
R¯im¯aw¯i, Maòhm¯ud
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr ;. 1996.. 85 p. ;.

Malerei, Graphik, Plastik und Ausstellung religiöser Kunst: Landes-Ausstellungsgebäude am Lehrter Bahnhof
òH¯afiòz, òSal¯aòh
Berlin. Mann. 1927. [116] S. : Ill..

al-Qiòt¯ar wa-al-òhabl: majm¯u°at qiòsaòs
°Abd al-Ra®¯uf, al-Sayyid
Bayr¯ut. Mansh¯ur¯at D¯ar al-¯Af¯aq al-Jad¯idah,. 1980.. 259 p. ;.

al-Qitar yughayyiru ittijahah : majmuÆah qisasiyah.
dHasan, dSabåadh Mudhammad
al-Riyad : [s.n.], . 1987.. 78 p..

al-Qitar yughayyiru ittijahah : majmuàh qisasiyah.
òHasan, òSab¯aòh Muòhammad
al-Riyad : [s.n.], . 1987.. 78 p..

¬al¬-QitÖÅar: drÅamÅa iÏgtimÅa°iya min tØalÅa~ta fusÖÅul wa-hÕamsa manÅazÖir
HÕalÅil, MuhÖammad A.
[al-QÅahira]. al-Mu±assasa al-MisÖrÅiya al-°ÅAmma li-at- Ta±lÅif wa-'n-AnbÅa± wa-'n-NaÏsr. 1965. 208 S..

al-Qitt wa-Qaws Quzah [The Cat and the Rainbow]
Murdoch Books/Dar Shahrazad. 1998.

al-Qiyåadah wa-takhdtåidt mujtama°inåa al-ishtiråakåi
Abåu al-°Azm, Fattåudh ; Wahbah, Fåaris Khalåil
[al-Qåahirah]. Maktabat al-Qåahirah al-dHadåithah,. [1966]. 302 p. ;.

al-Qiy¯adah wa-takhòt¯iòt mujtama°in¯a al-ishtir¯ak¯i
Ab¯u al-°Azm, Fatt¯uòh ; Wahbah, F¯aris Khal¯il
[al-Q¯ahirah]. Maktabat al-Q¯ahirah al-òHad¯ithah,. [1966]. 302 p. ;.

al-Qiy¯amah: malòhamah shi°r¯iyah
Qal°aâ j¯i, °Abd al-Fatt¯aòh Raww¯as.
Bayr¯ut. D¯ar al-Naf¯a®is,. 1980.. 224 p. ;.

al-Qiy¯amah
Q¯asim, òHadd¯ad.
[ ]. D¯ar Ibn Rushd lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. [1980]. 114 p. ; 17 cm..

al-Qiyåamah al-åan: qidsads
Amandsåur, Mudhammad.
[Morocco]. Jamåa°at al-Kåulåizyåum al-Qidsadsåi,. 2002.. 82 p. ;.

al-Qiyam al-aÕhlÅaqÅiya fÅi arÅaÏgÅiz AÖhmad az-Zain
Mus°ad, NÅadiya AÖhmad
17., erw. Aufl. Berlin. Verl. Haus am Checkpoint Charlie. 1990. 125 S..
ISBN 3-922484-28-X

al-Qiyam al-akhlåaqåiyah: diråasah naqdåiyah fåi al-fikr al-Islåamåi wa-al-fikr al-mu°åadsr
°Abd al-Salåam, Såamiyah °Abd al-Radhmåan.
al-Qåahirah. Maktabat al-Nahddah al-Midsråiyah,. 1992.. 143 p. ;.

al-Qiyam al-akhl¯aq¯iyah ladá al-mu°all¯im¯in: dir¯asah mayd¯an¯iyah
òT¯ayi°, Fayòsal al-R¯aw¯i Rif¯a°¯i.
[S¯uh¯aj] Egypt. J¯ami°at Asy¯uòt, Kull¯iyat al-Tarbiyah bi-S¯uh¯aj, Qism Uòs¯ul al-Tarbiyah,. 1988.. 2, 96 p. ;.

al-Qiyam al-°Arabåiyah al-adslåiyah min shi°rinåa al-qadåim
Miqdåad, °Abd Allåah Jibråil
°Ammåan, al-Urdun. Dåar °Ammåar,. 1996.. 150 p. ;.

al-Qiyam al-`Arab¯iyah al-as¯ilah min shi`rin¯a al-qad¯im
Miqd¯ad, `Abd All¯ah Jibr¯il.
`Amm¯an. D¯ar `Amm¯ar,. 1996.. 150 p. ;.

al-Qiyam al-jam\0101l\012Byah f\012B al-\02BBim\0101rah al-Isl\0101m\012Byah
\02BBUk\0101shah, Tharwat.
al-Q\0101hirah. D\0101r al-Ma\02BB\0101rif,. [1981]. 359 p., [6] leaves of plates.