al-Majm¯u°ah al-id¯ar¯iyah lil-ijtih¯ad wa-al-tashr¯i°.
Bayr¯ut. J. al-Shidy¯aq. v. ;.

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah
Damascus. al-Mud¯ir¯iyah,. [1948-. v..

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah
[Manama, Bahrain?]. Id¯arat al-Iòhòs¯a®. v..

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah al-°Arab¯iyah al-muwaòhòhadah
[Baghdad]. al-Am¯anah al-°¯Ammah. v..

al-Majm¯u`ah al-ihs¯a'¯iyah al-sanaw¯iyah
al-Kuwayt. al-Id¯arah,. 1968-. v. ;.

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah al-sanaw¯iyah
[Doha]. Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a®,. 1981-. v..

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah al-S¯ur¯iyah
Dimashq. Mud¯ir¯iyat al-Iòhòs¯a®,. [1948-. v..

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah li-duwal al-waòtan al-°Arab¯i
al-Q¯ahirah. al-Id¯arah. v. ;.

Al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®¯iyah li-minòtaqat al-Lajnah al-Iqtiòs¯ad¯iyah li-Gharb¯i ¯Asiy¯a =: Statistical abstract of the region of the Economic Commission for Western Asia.
Beirut. Al-Lajnah,. -1984.. v. ;.

al-Majm¯u°ah al-iòhòs¯a®iyah li-minòtaqat al-Lajnah al-Iqtiòs¯ad¯iyah wa-al-Ijtima°iyah li-Gharb¯i ¯Asiy¯a =: Statistical abstract of the region of the Economic and Social Commission for Western Asia.
Baghdad. al-Lajnah,. 1985-. v. ;.

Al-Majmu°ah al-ihs°ayah li-tasjil°am
Baghdad :Mudiriyat al-Nufus al-Ammah, . 1957-<1962>. v..

al-Majmåu°ah al-°ilmåiyah al-Sa°åudåiyah: min durar shaykhay al-Islåam Adhmad ibn Taymåiyah wa-Mudhammad ibn °Abd al-Wahhåab wa-Nukhbat al-fikar, wa-Matn al-Radhbåiyah, wa-Matn al-åAjurråumåiyah
Ibn Taymåiyah, Adhmad ibn °Abd al-dHalåim, ; åAl al-Shaykh, Mudhammad ibn Ibråahåim. ; dTuwayyåan, Adhmad ibn dSåalidh ibn Ibråahåim.
al-Riyåadd. Dåar dTuwayq lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1997.. 318 p. ;.

al-Majmåu°ah al-kåamilah li-a°måal Ibråahåim °Abd al-°åAl.
°Abd al-°åAl, Ibråahåim
Bayråut, Lubnåan. Jam°åiyat Adsdiqåa® Ibråahåim °Abd al-°åAl,. [1994?]-. v..

al-Majmuah al-kamilah li-ashar Aòhmad al-òSafi al-Najafi ghayr al-manshurah
òSafi al-Najafi, Aòhmad,
[Baghdad]. al-Jumhuriyah al-Iraqiyah, Wizarat al-Thaqafah wa-al-Funun. 1977.. 740 p. ;.

al-Majmåu°ah al-kåamilah lil-khudtab wa-adhåadåith wa-tadsråidhat Jamåal °Abd al-Nåadsir
Nasser, Gamel Abdel, ; Adhmad, Adhmad Yåusuf. ; °Abd al-°Azåiz, Marfat. ; Sayyid, Adhmad.
Bayråut. Markaz Diråasåat al-Wadhdah al-°Arabåiyah,. 1995-<1999>. v. ;.

al-Majmu`ah al-kamilah lil-shi`r al-mahjari.
Bayrut. Dar wa-matabi` al-Mustaqbal,. [198-]-.

al-Majm¯u°ah al-k¯amilah li-mu®allaf¯at Jubr¯an Khal¯il Jubr¯an: al-ras¯a®il
Gibran, Kahlil, ; Qaww¯al, Anòtw¯an
Bayr¯ut. D¯ar al-J¯il,. 1994.. 294 p..

al-Majm¯u°ah al-muòsawwarah li-ashhar ma°¯alim al-Mad¯inah al-Munawwarah
Ka°k¯i, °Abd al-°Az¯iz ibn °Abd al-Raòhm¯an ibn Ibr¯ah¯im,
[Medina]. °A.al-°A.b.°A.al-R.b.I. Ka°k¯i,. 1999.. 3 v. (743 p.).

al-Majmåu°ah al-nathråiyah al-kåamilah
Ghadsåub, Yåusuf, ; Jabr, Jamåil, ; Adåunåis, ; Buståanåi, Fu®åad Afråam.
Bayråut. Dåar al-Muråad,. 1997.. 5 v..

al-Majmåu°ah al-qaddåa®åiyah li-qaråaråat Madhkamat al-Naqdd al-Såuråiya: da°åawÐa mukhåadsamat al-quddåah khilåala a°wåam 1952-1997
Darkazlåi, Yåasåin.
[Dimashq]. Far° Niqåabat al-Mudhåamåin fåi Dimashq,. 1997.. 3 v. ;.

al-Majmåu°ah al-sab° mi®ah wa-al-thåaminah wa-al-sab°åun.
Fayyåadd, Tawfåiq,
1974.. 190 p..

al-Majmåu°ah al-®åulah li qawåanåin al-khidmah wa- al-milåak wa- al-inzibåat wa-al-taqåa®ud.
1965.. 410 p..

al-Majm¯u`ah al-¯ul´a min al-a`m¯al al-shi`r¯iyah al-k¯amilah
Fazz¯an¯i, `Al¯i.
Tar¯abulus, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-`Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha`b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah. al-Munsha'ah al-`¯Ammah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i` wa-al-I`l¯an,. 1983.. 375 p. ;.

al-Majm¯u°ah al-ulá min al-a°m¯al al-shi°r¯iyah al-k¯amilah
Fazz¯an¯i, °Al¯i
òTar¯abulus. al-Munsha®ah al-°¯Ammah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-I°l¯an,. 1983.. 375 p. ;.

al-Majmåu° al-råa®iq min azhåar al-dhadåa®iq
Måusawåi, Hibat Allåah ibn al-dHasan, ; Dargåahåi, dHusayn.
dTihråan. Mu®assasat al-dTibåa°ah wa-al-Nashr, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-Irshåad al-Islåamåi. 1417 [1996 or 1997]. 2 v..

al-Majm¯u`¯at al-`irq¯iyah wa-al-madhhab¯iyah f¯i al-`¯alam al-`Arab¯i
Na`m¯an, N¯aj¯i,
J¯uniyah, Lubn¯an. D¯ar Na`m¯an lil-Thaq¯afah,. 1990.. 546 p..

al-Majmåu°åat al-shi°råiyah
Jabråa, Jabråa Ibråahåim.
London. Riyåadd al-Rayyis,. 1990.. 267 p. ;.

al-Majm¯u° f¯i al-òDu°¯af¯a® wa-al-matr¯uk¯in
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Qalam,. 1985.. 559 p. ;.

Alma Julia: ein Gedenkblatt zur Feier des 300jährigen Jubiläums der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg
Pedraglia, Bernhard
Würzburg. Woerl. 1882. 27 S. : Ill..

Alma Julia: ill. Chronik ihrer 3. Säcularfeier
Würzburg. Thein. 1882.

Alma Julia (Universität Würzburg): illustrierte Chronik ihrer dritten Säcularfeier
Würzburg. Thein. 1882. 184 S..

al-Maj¯us: riw¯ayah
K¯un¯i, Ibr¯ah¯im.
Miòsr¯atah, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al- Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-°Uòzmá. al-D¯ar al-Jam¯ah¯ir¯iyah,. 1428 [1999]. 2 v..

al-Majzarah al-Arminåiyah (1915): wathåa®iq min al-arshåif al-dawlåi
°Izzåi, Ghassåan
Bayråut. Markaz al-Diråasåat al-Arminåiyah,. 1998.. 143 p. ;.

AlmÅa kabÅutarÅi
PuÖspÅa, MaitreyÅi
2. ÅavÔrtti. NaÅi DillÅi. RÅajakamala PrakÅaÂsana. 2004. 389 p..
ISBN 81-2670195-1

al-MakÅan al-waØtanÅi: Ïsi°r
BannÅis, MuÖhammad
ÖTab°a 1. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. DÅar TÅubiqÅal li-n-NaÏsr. 1996. 181 S..
ISBN 9981-880-41-8

al-MakÅan fi 'r-riwÅaya al-°arabÅiya: aÖs-ÖsÅura wa-'d-dalÅala
ZÅayid, °Abd-aÖs-ÖSamad
ÖTab°a 1. TÅunis. KullÅiyat al-ÅAdÅab - ManÅuba [u.a.]. 2003. 518 S..
ISBN 9973-33067-6

al-Mak¯asib wa-al-war¯a° wa-al-shubhah wa-bay¯an mub¯aòhih¯a wa-maòhòz¯urih¯a ...
Muòh¯asib¯i, al-òH¯arith ibn Asad, ; °Aòt¯a, °Abd al-Q¯adir Aòhmad.
Bayr¯ut, Lubn¯an. Mu®assasat al-Kutub al-Thaq¯af¯iyah,. 1987.. 112 p. ;.

al-Makåayåil wa-al-awzåan al-Islåamåiyah wa-måa yu°åadiluhåa fåi al-nidzåam al-mitråi.
Hinz, Walther,
°Ammåan, . al-Jåami°ah al-Urdunåiyah,. 1970.. 98 p..

al-Makhdsåuds fåi al-muntaqÐa min al-nudsåuds
Dhubyåan, As°ad
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Fikr al-Lubnåanåi,. [1985]-. v..

al-Makhdsåuds fåi al-muntaqÐa min al-nusåuds
Dhubyåan, As°ad.
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Fikr al-Lubnåanåi,. [1985]-. v. <1 >.

al-Makhdtåutåat al-°Arabåiyah: fahåarisuhåa wa-fahrasatuhåa wa-mawåadtinuhåa fåi Jumhåuråiyat Midsr al-°Arabåiyah
Abåu Haybah, °Izzat Yåasåin
[Cairo]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1989.. 418 p..

al-Makhs¯us f¯i al-muntaqÆ min al-nus¯us
Dhuby¯an, As`ad.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Fikr al-Lubn¯an¯i,. [1985]-. v. <1 >.

al-Makhtutat al-alfiyah
Zaydan, Yusuf
[Alexandria]: . Maktabat al-Iskandariyah,. 2004. 205 s..

al-Makhòt¯ut¯at al-°Arab¯iyah: fah¯arisuh¯a wa-fahrasatuh¯a wa-maw¯aòtinuh¯a f¯i Jumh¯ur¯iyat Miòsr al-°Arab¯iyah
Ab¯u Haybah, °Izzat Y¯as¯in
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1989.. 418 p..

al-Makhtutat al-`arabiyah al-mawjudah fi Maktabat al-Jami`ah al-amirikiyah fi Bayrut: dalil murattab hasab nizam Diwi al-`ushri li-tasnif al-kutub wa-tansiqiha ma`a malahiq wa-kashshafat lil-`anawin wa-al-mu'allifin
Khuri, Yusuf Q.
Bayrut. Markaz al-dirasat al-`arabiyah wa-dirasat al-Sharq al-awsat, al-Jami`ah al-amirikiyah,. 1985. 739 s..

al-Makhòt¯uòt¯at al-°Arab¯iyah f¯i D¯ar al-Wath¯a®iq al-Qawm¯iyah al-S¯ud¯an¯iyah: fihris muntaqá
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Wath¯a®iq al-Qawm¯iyah. 2001.. 166 p. ;.

al-Makhòt¯uòt¯at al-Isl¯am¯iyah f¯i al-°¯alam
Roper, Geoffrey. ; òHalwaj¯i, °Abd al-Satt¯ar °Abd al-òHaqq.
Landan. Mu®assasat al-Furq¯an lil-Tur¯ath al-Isl¯am¯i,. 1997-. v. <1-2 > ;.

al-Maknaz al-°Arabåi al-mu°åadsir: mu°jam fåi al-mutaråadifåat wa-al-mutajåanisåat lil-mu®allifåin wa-al-mutarjimåin wa-al-dtullåab
Sieny, Mahmoud Esma®il ; °Abd al-°Azåiz, Nåadsif MudsdtafÐa ; Sulaymåan, MudsdtafÐa Adhmad
Bayråut, Lubnåan. Maktabat Lubnåan Nåashiråun,. 1993.. 17, 150 p. ;.

¬al-¬ Maknaz al-°arabÅi al-mu°ÅaÖsir: mu°Ïgam fÅi 'l-mutarÅadifÅat wa-'l-mutaÏgÅanisÅat li-'l-mu'allifÅin wa-'l- mutarÏgimÅin wa-'Öt-ÖtullÅab
ÖSÅinÅi, MaÖhmÅud IsmÅa°Åil ; °Abd-al-°AzÅiz, NÅaÖsif MuÖsÖtafÅa ; SulaimÅan, MuÖsÖtafÅa AÖhmad
ÖTab°a 1. BairÅut. Maktabat LubnÅan. 1993. S. Z - F, 150 S..

al-Maknaz al-kabÅir: mu°Ïgam ÏsÅamil li-l-maÏgÅalÅat wa-'l-mutarÅadifÅat wa-'l-mutaÖdÅaddÅat
°Umar, AÖhmad MuÕhtÅar
ÖTab°a 1. ar-RiyÅaÖd. SuÖtÅur. 2000. 1232, 4 S..
ISBN 9960-36629-4

Alma Krause-Hütter, Brustbild
Krause-Hütter, Alma [Sängerin] ; Münchs, B. [Fotograf]
Frankfurt am Main. Stadt- und Univ.-Bibliothek. 2003.

al-maktaba
Cairo. dâz aÖhijâ°al-kutub al-°arabiye. 1342-1345.

Al- Maktaba al-Aabbasiya tariùhuha wa-maùhòtuòtatuha
Baæs AAyan
Bairut . Ad-Dar al-AArabiya li'l-MausuAat .

al-Maktaba al-°arabÅiya
°Uwain, AÖhmad ; ÕHuwaiskÅi, Zain KÅamil al-
IskandarÅiya. DÅar al-WafÅa±. 2000. 208 S..
ISBN 977-327-109-9

al-Maktaba al-°arabÅiya wa-manhaÏg al-baÖhØt
DÅaya, MuÖhammad RiÖdwÅan ad-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-Fikr al-Mu°ÅaÖsir [u.a.]. 1999. 328 S..
ISBN 1-575-47727-0

¬al-¬ Maktaba al-AzharÅiya: fihris ; al-kutub al-mauÏgÅuda bi-'l-Maktaba al-AzharÅiya ilÅa 1371 h, 1952 m
al-QÅahira.

al-Maktaba al-maÇgribÅiya fÅi °ahd al-ÖhimÅaya
ZiyÅadÅi, AÖhmad
[ar-RibÅaÖt]. ManÏsÅurÅat IttiÖhÅad KuttÅab al-MaÇgrib. 2003.
ISBN 9981-29047-5

al-Maktabah al-`arabiyah lil-dirasat al-tarbawiyah.
al-Qahirah. Dar al-Fikr al-`arabi,. [198-?]-.

al-Maktabah al-Sulaym¯an¯iyah f¯i Ist¯anb¯ul: ma°lam min ma°¯alim al-tur¯ath al-Isl¯am¯i al-kh¯alid : baòhth °ilm¯i t¯ar¯ikh¯i tawth¯iq¯i
ðSahin, ðSamil.
Dimashq, S¯ur¯iyah. D¯ar Gh¯ar òHir¯a® ;. 2004.. 102 p., [8] p. of plates.

al-Maktabåat fåi al-°åalam: tåaråikhuhåa, tadtawwuruhåa dhattÐa madtla° al-qarn al-°ishråin
dHamåadah, Mudhammad Måahir.
al-Riyåadd. Dåar al-°Ulåum,. 1981.. 404 p. ;.

al-Maktabåat fåi al-dhaddåarah al-°Arabåiyah al-Islåamåiyah
°Alåiyåan, Rubdhåi MudsdtafÐa.
°Ammåan. Dåar dSafåa®,. 1999.. 231 p..

al-MaktabÅat fi'l-IslÅam: maÏs±atuhÅa wataÖtawwuruhÅa wa-maÖsÅa±iruhÅa.
ÖHammÅada, MuÖhammad MÅahir
BairÅut. Mu±assasat ar-RisÅala,. 1986.. 232 S..

al-Maktabåat wa-al-ma°låumåat: diråasåat fåi al-i°dåad al-mihnåi wa-al-bibliyåujråafiyåa wa-al-ma°låumåat
°Abd al-Håadåi, Mudhammad Fatdhåi.
al-Qåahirah. Maktabat al-Dåar al-°Arabåiyah lil-Kitåab,. 1993.. 265 p. ;.

al-Maktabåat wa-bunåuk al-ma°låumåat fåi Majma° al-khåalidåin wa-dHadåith al-sahrah
Hajrasåi, Sa°d Mudhammad.
[Cairo]. Tawzåi° al-Bayt al-°Arabåi lil-Ma°låumåat,. 1985.. 195 p. ;.

al-MaktabÅiyÅun as-su°ÅudÅiyÅun: sÅira ØdÅatÅiya wa-bibliyÅuÏgrÅafÅiya
ÖTab°a 1. ar-RiyÅaÖd. Maktabat al-Malik Fahd al-WaÖtanÅiya. 1998. 223 S.. MaÖtbÅu°at Maktabat al-Malik Fahd al-WaÖtanÅiya : as-Silsila 3 ; 33.
ISBN 9960-00112-1

al- Mal\0101bas ta\1E63na\02BFu an-n\0101s
Keller, Gottfried ; Bakr, \02BEIm\0101d \1E24asan
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. al-Q\0101hira. Ma\1E6Dba\02BFat al-\0100b\0101\02BE al-Yas\016B\02BF\012By\012Bn. 2000. Min al-adab al-alm\0101n\012B.

Al-Mal\0101meh wa-al-qiyam al-Mi \02BBM\0101riyah fi-al-K\0101hirah al-qad\012Bmah wa-al-Istif\0101dah minh\0101 fi al-\02BBIm\0101rah al-Mu \02BB\0101sir-ah f\012B Mi\1E63r =: architectural aspects and values of old Cairo, and their usage in contemporary architecture in Egypt
\02BBUwais, \1E24\0101zem Muhammad \1E24\0101med.
1981.. 220 p..

al-MalÅabis wa-'z-zÅina fi 'l-islÅam
°AdnÅanÅi, al-ÕHaÖtÅib al-
ÖTab°a 1. BairÅut. al-IntiÏsÅar al-°ArabÅi. 1999. 408 S..
ISBN 1-8411-7045-3

al-Malaff al-sirråi li-dHarb Uktåubir
Jabr, Mudhammad.
[al-Qåahirah. Dåar al-Sha°b,. 1974]. 175 p..

al-MÅa± laisa akÅidan: Ïsi°r
ZaidÅan, MuÖhammad
ÖTab°a 1. [S.l.]. ManÏsÅurÅat MaÏgallat Mu±tamar. 2004. 119 S.. ManÏsÅurÅat Mu±tamar.

al-Malakah al-lis¯an¯iyah f¯i Muqaddimat Ibn Khald¯un: (dir¯asah alsun¯iyah)
Zakar¯iy¯a, M¯ish¯al ; Ibn Khald¯un.
Bayr¯ut, Lubn¯an. al-Mu®assasah al-J¯am°¯iyah,. 1986.. 144 p..

al-Malakah al-lisåanåiyah fåi nadzar Ibn Khaldåun
°åId, Mudhammad
al-Qåahirah. °åAlam al-Kutub,. 1979.. 174 p. ;.

al-MÅal al-°Åamm fi 'l-Qur±Åan
IbrÅahÅim, QuÖtb
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar "ÅIÏgÅi MiÖsr". 1999. 199 S..
ISBN 977-597-301-5

al-Malåamidh al-°åammah lil-mujtama° al-Islamåi
°Abbåud, °Abd al-Ghanåi
[al-Qåahirah]. Dåar al-Fikr al-°Arabåi,. 1980.. 185 p. ;.

al-Malåamidh al-°åammah li-nadzaråiyat al-adab al-Islåamåi
°Alåi, al-dTåahir Mudhammad.
Iskandaråiyah. Dåar al-Ma°rifah al-Jåami°åiyah,. 1989.. 116 p. ;.

al-Mal¯amiòh al-as¯as¯iyah lil-°am¯alah al-w¯afidah f¯i al-qiòt¯a° al-kh¯aòsòs wifqan lil-òh¯alah f¯i ...
[Kuwait]. Dawlat al-Kuwayt, Wiz¯arat al-Takhòt¯iòt, Qiòt¯a° al-Iòhòs¯a® wa-al-Ma°l¯um¯at. v..

al-Mal¯amiòh al-mustaqbal¯iyah lil-mujtama° al-°Ir¯aq¯i: òhalqah niq¯ash¯iyah li-D¯a®irat al-°Ul¯um al-Ins¯an¯iyah : 7, Dh¯i al-òHijjah, 1420 H-9, Shaww¯al, 1421 H, 13/3/2000 M-3/1/2001 M.
Baghd¯ad. Maòtba°at al-Majma° al-°Ilm¯i,. 2002.. 144 p. ;.

Alma Lavenson, photographs
Lavenson, Alma ; Ehrens, Susan
1st ed. Berkeley, Calif. Wildwood Arts. 1990. x, 106 p..
ISBN 0-8263-1238-1 pbk.

Alma Law, Phil Lee & Beverly Emmons
Ipiotis, Celia. ; Bush, Jeffrey C. ; Law, Alma H. ; Lee, Phil. ; Emmons, Beverly.
New York, N.Y.. ARC Videodance,. c1983.. 1 videocassette (29 min.).

ALMA à l'écoute de la maltraitance des personnes âgées
Busby, F. ; Hugonot, R.
1998.

Alma l'enchanteresse: opéra en quatre actes
Saint-Georges, Henri,
Paris. L. Escudier,. 1878.. 87 p..

al- Malik °Abd-al-°AzÅiz: aÏs-ÏsaÕhsÅiya wa-'l-qiyÅada
SamÅarÅi, IbrÅahÅim Ibn-°AbdallÅah as-
ar-RiyÅaÖd. al-AmÅana al-°ÅAmma li-'l-IÖhtifÅal bi-MurÅur Mi°at °ÅAm °alÅa Ta±sÅis al-Mamlaka al-°ArabÅiya as-Su°ÅudÅiya. 1999. 158 S..
ISBN 9960-660-39-7

al-Malik °Abd al-°Az¯iz ¯Al Sa°¯ud: al-°ad¯alah wa-al-òhukm : maw¯aqif wa-ma®¯athir
Shahr¯i, N¯aòsir °Al¯i.
al-Riy¯aòd. N.°A. al-Shahr¯i,. 2000.. 142 p..

al-Malik °Abd al-°Azåiz åAl Sa°åud wa-Amåin al-Råidhåanåi, al-rasåa®il al-mutabåadalah.
Ibn Sa°åud, ; Rihani, Ameen Fares,
Bayråut. Dåar Amwåaj,. 2001.. 192 p..

al-Malik °Abd al-°Azåiz fåi al-shi°r al-°Arabåi al-dhadåith
dHåazimåi, Mandsåur Ibråahåim. ; Khadtdtåab, °Izzat ibn °Abd al-Majåid, ; Mu°ayqil, °Abd Allåah ibn dHåamid. ; Abåu Za°nåunah, Ismåa°åil dHusayn.
al-Riyåadd. Maktabat al-Malik °Abd al-°Azåiz al-°åAmmah,. 2000.. 351 p. ;.

al-Malik °Abd-al-°AzÅiz fÅi maÏgallat al-FatÖh: (qÅa±ima biblÅiyÅuÏgrÅafÅiya)
SamÅarÅi, Fahd Ibn-°AbdallÅah as- ; RabÅi°, MuÖhammad Ibn-°Abd-ar-RaÖhmÅan ar-
ar-RiyÅaÖd. DÅarat al-Malik °Abd-al-°AzÅiz. 1999. 233 S..
ISBN 9960-69312-0

al-Malik `Abd al-`Az¯iz f¯i `uy¯un al-Bar¯it¯an¯iy¯in: ma`rid bi-mun¯asabat mur¯ur mi'at `¯am `alÆ ta's¯is al-Mamlakah al-`Arab¯iyah al-Sa`¯ud¯iyah = King Abdulaziz Through British eyes : an exhibition to celebrate the centenary of the Kingdom of Saudi Arabia.
[Riyadh]. al-Majlis al-Thaq¯af¯i al-Bar¯it¯an¯i,. 1999.. 1 v. (unpaged) ;.

al-Malik °Abd al-°Azåiz ibn °Abd al-Radhmåan al-Faydsal al-Sa°åud muwadhdhid al-Jazåirah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah
Muzayyan, °Abd Allåah Såalim °Abd Allåah Mudhammad,
al-Kuwayt. Dhåat al-Salåasil,. [1997?]. 301 p..

al-Malik °Abd al-°Az¯iz kam¯a òsawwarahu al-shu°ar¯a® al-°Arab
Ibn Idr¯is, °Abd All¯ah ibn °Abd al-°Az¯iz.
[al-Riy¯aòd]. al-N¯ad¯i al-Adab¯i bi-al-Riy¯aòd,. 1999.. 146 p. ;.

al- Malik °Abd-al-°AzÅiz wa-AlmÅaniyÅa: dirÅasÅa tÅarÅiÕhÅiya li-l-°alÅaqÅat as-su°ÅudÅiya - al-almÅanÅiya 1344-1358 h (1926-1939 m)
SamÅarÅi, Fahd Ibn-°AbdallÅah as-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar AmwÅaÏg. 1999. 263 S.. DirÅasÅat fÅi tÅarÅiÕh al-°alÅaqÅat ad-duwalÅiya li-l-Mamlaka al-°ArabÅiya as-Su°ÅudiÅya ; 1.
ISBN 9960-34-195-X

al- Malik °Abd-al-°AzÅiz wa-'l-°amal al-ÕhairÅi: dirÅasa tÅarÅÕhÅiya waØtÅaqiya
°UmarÅi, °Umar Ibn-ÖSÅaliÖh al-
ar-RiyÅaÖd. al-AmÅana al-°ÅAmma li-'l-IÖhtifÅal bi-MurÅur Mi°at °ÅAm °alÅa Ta±sÅis al-Mamlaka al-°ArabÅiya as-Su°ÅudÅiya. 1999. 405 S..
ISBN 9960-660-52-4

¬Al-¬ Malik Abd-al-Aziz... wa-wad qawaid at-tanzim al-qadai fi 'l-mamlaka
Duraib, Suud Ibn-Sad ¬ad-¬
Taba 1. Gudda. Dar al-Matbuat al-Hadita. 1988 = 1408 h.. 128 S.. Alam wa-maalim ; 1.

al-Malik °Abd All¯ah kam¯a °araftahu
òZaby¯an, Muòhammad Tays¯ir.
Amman. al-Maòtba°ah al-Waòtan¯iyah wa-Maktabatuh¯a,. 1967.. 293 p..

al-Malik °Abd All¯ah kam¯a °araftahu
òZuby¯an, Muòhammad Tays¯ir.
[Jordan. M.T. òZuby¯an],. 1994.. 404 p..

al-Malik °Abd All¯ah kam¯a °araftuh.
òZaby¯an, Muòhammad Tays¯ir. [from old catalog]
1967.. 293 p..

al-Malik °Abd All¯ah kam¯a °araftuh: mudhakkir¯at wa-wath¯a®iq wa-bay¯an¯at h¯ammah °an òhay¯at al-faq¯id
òZaby¯an, Tays¯ir.
[Amman. s.n.],. 1994.. 404 p..

al-Malikah al-°åariyah
Ibråahåim, Mudhammad °Abd al-Mun°im.
[Cairo. Bookshop for Arab Awareness,. 1967.]. 159 p. ;.

al-Malikah Balq¯is: al-t¯ar¯ikh wa-al-usòt¯urah wa-al-ramz : dir¯asah f¯i mak¯anat Malikat Saba® f¯i al-d¯iy¯an¯at al-sam¯aw¯iyah wa-ladá al-mu®arrikh¯in wa-f¯i al-m¯ith¯ul¯ujiy¯a wa-f¯i al-adab al-Yaman¯i
òHaòdr¯an¯i, Balq¯is Ibr¯ah¯im.
[Cairo]. B.I. al-òHaòdr¯an¯i,. 1994.. 271 p. ;.

¬al-¬ Malik al-°Åalim AbÅu al-FadÅa±: malik HamÅa
KilÅanÅi, °Abd ar-RazÅaq ¬al-¬
HamÅa. TawzÅi° al-maktaba al-°arabÅiya. 1998. 109 S..

al-Malik al-òdiliåil.
Abåu òHadåid, Muòhammad Faråid. [from old catalog]
[1944]. 198 p..

al-Malik al-òdillåil.
Abåu òHadåid, Muòhammad Faråid. [from old catalog]
1966.. 193 p..

al-Malik al-òHusayn ibn òTal¯all: al-ins¯an wa-al-q¯a&#x02BC;id.
Ab¯u òZaby. Markaz Z¯ayid lil-Tans¯iq wa-al-Mut¯aba°ah,. 2001.. 66 p..

Al-Malik Al-Kamil von Egypten und seine Zeit
Gottschalk, Hans L.
Wiesbaden. Harrossowitz. 1958.

al-Malik al-mu®assis °Abd Allåah ibn al-dHusayn: dhayåatuhu wa-fikruh : dhalqah diråasåiyah nudzdzimat fåi dhikrÐa istishhåadihi °uqidat fåi Matdhaf al-dHayåah al-Siyåasåiyah, °Ammåan fåi 20/7/1995.
°Ammåan. Wizåarat al-Thaqåafah,. 1999.. 198 p. ;.

al-Malik al-mufakkir
Mu°awwadd, Majdåi Fåaråuq Ibråahåim. ; Khalåayilah, Ayman Mudhammad Shidhåadah.
[Amman. s.n.,. 200-]. 223 p..

al-Malik al-muslih S¯id¯i Muhammad ibn `Abd All¯ah al-`Alaw¯i: (hay¯atahu, harakatahu al-salaf¯iyah, nahdatahu al-`ilm¯iyah wa-al-isl¯ah¯iyah)
`Abb¯ad¯i, al-Hasan.
al-D¯ar al-Bayd¯a'. Mu'assasat Binashrah,. [1987]. 303 p..

al-Malik al-ÖHusain Ibn-ÖTalÅal wa-'Øt-Øtaura al-ÏGazÅa'irÅiya (1954-1962): dirÅasa fi 'l-mauqif al-UrdunnÅi
°UmarÅi, °Umar ÖSÅaliÖh al-
ÖTab°a 1. Irbid. MaÖtba°at ar-RÅuzÅanÅa. 2001. 308 S.. ÖSafÖha min ÏGihÅad al-Urdunn al-QaumÅi.
ISBN 2000-10-2797

al-Malika NÅazlÅi: ÇgarÅam wa-intiqÅam
KÅamil, RaÏsÅad
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. DÅar al-MuntadÅa. 1998. 224 S..
ISBN 977-197292-8

¬al-¬ Malik aÏs-Ïsams
ÏGabrÅa, ÏGabrÅa IbrÅahÅim
aÖt-ÖTab°a 2.. °AmmÅan. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1988. 271 S..

al-Malik Dåawåud wa-al-dhijåarah: qidsads
Junayd, Jamåal
Dimashq. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1989.. 103 p. ;.

al-Malik Faydsåal al-Awwal: dhayåatuhu wa-dawruhu al-siyåasåi fåi al-thawrah al-°Arabåiyah wa-Såuråiyah wa-al-°Iråaq, 1883-1933
Mudhammad, °Alåa® Jåasim
Baghdåad, al-°Iråaq. Maktabat al-Yaqdzah al-°Arabåiyah,. 1990.. 374 p..

al-Malik Faydsal al-Awwal wa-dawruhu fi ta®såis al-dawlah al-°Iråaqåiyah al-dhadåithah, 1921-1933
Tikråitåi, °Abd al-Majåid Kåamil
Baghdåad. Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah "åAfåaq °Arabåiyah",. 1991.. 375 p., [28] p. of plates.

al-Malik Faydsal ibn °Abd al-°Azåiz åAl Sa°åud
Såamarråa®åi, dHåazim.
London. Dåar al-.Hikmah,. 2001.. 431 p..

al-Malik Fayòs¯al al-Awwal: òhay¯atuhu wa-dawruhu al-siy¯as¯i f¯i al-thawrah al-°Arab¯iyah wa-S¯ur¯iyah wa-al-°Ir¯aq, 1883-1933
Muòhammad, °Al¯a® J¯asim
Baghd¯ad, al-°Ir¯aq. Maktabat al-Yaqòzah al-°Arab¯iyah,. 1990.. 374 p..

al-Malik ÇGÅazÅi wa-dauruhÅu as-siyÅasÅi fÅi inqilÅab al-farÅiq Bakr ÖSidqÅi °Åam 1936: wa-qaÖdÅiyat hurÅub al-amÅira °Azza ÏsaqÅiqat al-malik ÇGÅazÅi wa-zawÅaÏgihÅa min ÕhÅadim yÅunÅanÅi wa-aØtaruhÅa °ala 'l-inqilÅab
SÅamÅuk, ÖHusÅam ÖHammÅudÅi as-
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-MausÅu°Åat. 2005. 320 S..

al-Malik Ghåazåi: wa-dawruhu fåi siyåasat al-°Iråaq fåi al-majåalayn al-dåakhilåi wa-al-khåarijåi, 1923-1939
°Abd Allåah, Ludtfåi Ja°far Faraj
Baghdad. Maktabat al-Yaqdzah al-°Arabåiyah,. 1987.. 288, [20] p. of plates.

¬al-¬ Malik huwa 'l-malik: masraÖhÅiya
WannÅus, Sa'dallÅah
AÖt-Ötab'a 4. BairÅut. DÅar al-ÅAdÅab. 1983. 127 S..

al-Malik Ibn Sa°¯ud wa-al-Jaz¯irah al-°Arab¯iyah al-n¯ahiòdah
Meulen, D. van der ; Sam¯ar¯i, Fahd ibn °Abd All¯ah.
al-Riy¯aòd. D¯arat al-Malik °Abd al-°Az¯iz,. 1999.. 174 p..

al-Malik wa-al-dawlah
dSamåadåi, Sulaymåan MudsdtafÐa Madhmåud.
°Ammåan. Dåar al-Khalåij,. 2002.. 305 p..

al-Malik wa-Amåir al-Badhr: mudhakkiråat Amåir al-Badhr dHaddrat dSåadhib al-°Izzah Jalåal Bik °Allåubah, qåa®id al-yåukhåut al-malakåiyah wa-yåawir Jalåalat al-Malik.
°Allåubah, Jalåal,
al-Qåahirah. Måaks Juråup,. [1998]. 140 p., [16] p. of plates.

al-Malik wa-AmÅir al-BaÖhr: muØdakkirÅat AmÅir al-BaÖhr ... ÏGalÅal Bak °AllÅuba, qÅa±id al-yuÕhÅut al-malakÅiya wa-yÅawir ÏgalÅalat al-malik
°AllÅuba, ÏGalÅal
al-QÅahira. MÅaks GrÅup. 1998. 140 S, [8] Bl..
ISBN 977-5522-09-8

Alma, l'incantatrice: opera in quattro atti
Flotow, Friedrich von, ; Saint-Georges, Henri,
Paris. L. Escudier,. [1878?]. 1 vocal score (283 p.).

al-MÅalÅiya al-°Åamma °inda 'l-MÅawardÅi wa-Ibn-ÕHaldÅun: (muqÅarana wa-istintÅaÏgÅat)
BalÅaÏgÅi, °Abd-as-SalÅam ; ÖSiddÅiq, AÖhmad
ÖTab°a 1. al-ManÖsÅura. DÅar al-Kalima. 2000. 179 S..
ISBN 977-311-047-8

al-Mallåadh al-°Arabåi Adhmad ibn Måajid.
dHamawåi, Mudhammad Yåasåin. [from old catalog]
[1947]. 39 p..

al-Mallåadh al-gharåiq, wa-qidsads ukhrÐa
Jawhar, dHasan Mudhammad
[Cairo]. Lajnat al-Bayåan al-°Arabåi,. [196-?]. 95 p..

al-Mallåadh al-shåa°ir.
al-dHabåib, Mudhsin. [from old catalog]
[s.l. . : s.n.],. 1962.. 64 p., [1] leaf of plates.

al-Mallåadh al-tåa®ih
dTåahåa, °Alåi Madhmåud,
[al-Qåahirah?]. Madtba°at al-I°timåad,. [1934]. 158 p..

Alma llanera
Torrealba, Juan Vicente.
Caracas. Gilmar,. p1990.. 1 sound disc.