al-Mutanabb\012B wa-\0160auq\012B: Dir\0101sa wa-naqd wa-muw\0101zana. [A\1E25mad \0160auq\012B 1868 - 1932] [Abu \1E6D-\1E6Caiyib Ahmad b. al-Husain al-Mutanabb\012B 915 - 965]
\1E24asan, 'Abb\0101s
Kairo. Makt. an-Nah\1E0Da a\0142-Mi\1E63r\012Bya. 1370/1951. 434 S. m. Portr..

al-Mutanabb\012B wa-\0160auq\012B wa-im\0101rat a\0161-\FFFFhsi'r
\1E24asan, 'Abb\0101s
1976.

¬al-¬ MutanabbÅi: ÏsÅa°ir alfÅaÖzuhu tatawahhaÏg fursÅanan ta'sir az-zamÅan
ÏSalaq, °AlÅi
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. al-Mu'assasa al-ÏGÅami°Åiya lid-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 1982. 231 S..

al-Mutanabbåi.
Madhåasinåi, Zakåi
[1961]. 117 p..

al-Mutanabb¯i: m¯ali® al-duny¯a® wa-sh¯aghil al-n¯as
Majed, Jaafar
T¯unis. Riòh¯ab al-Ma°rifah,. 1997.. 207 p. ;.

al-Mutanabbåi: al-nads al-kåamil lil-musalsal al-tilifiznåi [sic]
Mudtdtalibåi, Måalik,
Baghdåad. Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåa®irat al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah wa-al-Nashr, Majallat Funåun,. 1985.. 330 p..

al-Mutanabbåi: ummatun fåi rajul
Sharaf al-Dåin, Khalåil
Bayråut. Dåar wa-Maktabat al-Hilåal,. 1980.. 204 p. ;.

al-Mutanabb¯i: dir¯asat nus¯us min shi`rih
Tabb¯al, Ahmad.
Tar¯abulus, [Lebanon]. al-Maktabah al-Had¯ithah,. 1985.. 150 p. ;.

al-Mutanabb¯i: m¯ali® al-duny¯a wa-sh¯aghil al-n¯as
T¯unj¯i, Muòhammad
[Bayr¯ut. al-Sharikah al-Muttaòhidah lil-Tawz¯i°],. 1975.. 292 p. ;.

al-Mutanabbåi: diråasat nudsåuds min shi°rih
dTabbåal, Adhmad
dTaråabulus. al-Maktabah al-dHadåithah,. 1985.. 150 p. ;.

al-Mutanabbåi: diråasah jadåidah li-dhayåatih wa-shakhdsåiyatih
°Awadd, Ibråahåim
[Egypt?. s.n.],. 1987.. 301 p. ;.

al-Mutanabb¯i: dir¯asah jad¯idah li-òhay¯atih wa-shakhòs¯iyatih
°Awaòd, Ibr¯ah¯im
[Egypt?. s.n.],. 1987.. 301 p. ;.

al-Mutanabb¯i: sh¯a°ir al-sayf wa-al-qalam
°Aòtaw¯i, Fawz¯i
Bayr¯ut. D¯ar al-Fikr al-°Arab¯i,. 1989.. 96 p. ;.

al-Mutanabb¯i: s¯iratuhu wa-nafs¯iyatuhu wa-fannuhu min khil¯al shi°rih
òH¯aw¯i, ¯Il¯iy¯a Sal¯im
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Thaq¯afah,. 1990.. 804 p. ;.

Al Mutanabbãi: recueil publiÐe Æa l'occasion de son millÐenaire.
Beyrouth. [Institut franðcais de Damas],. 1936.. 114 p., [1] leaf of plates.

al-Mutanabb¯i, al-ins¯an wa-al-sh¯a°ir
Shaml¯an, N¯urah
[Cairo]. D¯ar Miòsr lil-òTib¯a°ah,. 1992.. 188 p. ;.

al-Mutanabbi al-Qadiyani : nubdhah min ahwalihi wa-akadhibihi.
Mahmud al-Mufti ; Iðs¸k, Hüseyin Hilmi
Istanbul : Maktabat Ishiq, . 1972.. 48 p..

al-Mutanabbi al-Qadyani wa-Sharh al-amali.
Mahmud al-Mufti ; Iðs¸k, Hüseyin Hilmi ; Q¯ar¯i al-Haraw¯i, °Al¯i ibn Sulòt¯an Muòhammad,
Istanbul : Maktabat Isik, . 1973. 48 p..

al-Mutanabbi® al-òsagh¯ir
As°ad, °Umar
al-Riy¯aòd. D¯ar al-°Ul¯um,. 1977.. 190 p. ;.

al-Mutanabb¯i bayna al-buòt¯ulah wa-al-ightir¯ab
Shar¯arah, Muòhammad ; Shar¯arah, òHay¯at
Beirut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1981.. 257 p. ;.

al-Mutanabb¯i bayna n¯aqid¯ih.
1964.. 437 p..

al-Mutanabbi bayna n¯aqid¯ih f¯i al-qad¯im wa-al-òhad¯ith,
Shu°ayb, Muòhammad °Abd al-Raòhm¯an
Miòsr, . D¯ar al-Ma°¯arif,. 1964.. 437 p..

al-Mutanabbi' bayn Mahmud Shakir wa-Taha Husayn.
Quòtòt, °Abd al-òHam¯id °Abd al-°Aòz¯im
al-Qahirah : Dar al-Maàrif, . 1992.. 219 p..

al-Mutanabbi bi-iz¯a' al-qarn al-Ism¯a`¯il¯i f¯i t¯ar¯ikh al-Isl¯am
Massignin, Louis,
[Cairo. s.n.],. 1988.. 100 p. ;.

al-MutanabbÅi mÅali± ad-dunyÅa wa-ÏsÅaÇgil an-nÅas
MÅaÏgid, ÏGa°far
ÖTab°a 1. TÅunis. ManÏsÅurÅat RiÖhÅab al-Ma°rifa. 1997. 207 S..
ISBN 9973-92702-8

al-Mutanabb¯i, sh¯a°ir al-fann wa-al-òhay¯ah: dir¯as¯at, taòh¯al¯il
Kurayyim, òHamm¯udah al-Shar¯if
[Tunisia]. al-Aòtlas¯iyah lil-Nashr,. [1996 or 1997]. 176 p. ;.

al-Mutanabbåi wa-Abåu al-°Alåa® al-Ma°arråi: ru®yah fåi al-ibdåa° al-°Arabåi
Yadzdzåi, dSåalåidh dHassan
al-Azåaråidtah, al-Iskandaråiyah. Dåar al-Ma°rifah al-Jåami°åiyah,. 1990.. 242 p. ;.

al-Mutanabb¯i wa-al-ightir¯ab
Muj¯ahid, Muj¯ahid `Abd al-Mun`im.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Anjl¯u al-Misr¯iyah,. [1987].. 237 p. ;.

al-Mutanabb¯i wa-al-mustaqbal al-°Arab¯i: masraòhiyah
Faraj, al-Sayyid
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsriyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1986.. 130 p. ;.

al-Mutanabb¯i wa-al-Qar¯amitah
Husayn, Muhammad Muhammad.
al-Riy¯ad, al-Mamlakah al-`Arab¯iyah al-Sa`¯ud¯iyah. D¯ar al-Rif¯a`¯i,. 1981.. 114 p. ;.

al-Mutanabbi wa-al-tajrabah al-jamaliyah ìnda al-Àrab.
W¯ad, òHusayn
Bayrut : al-Mu'assasah al-Àrabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr, . 1991.. 448 p..

al-Mutanabb¯i wa-al-tajribah al-jam¯al¯iyah `inda al-`Arab
W¯ad, Husayn.
Bayr¯ut. al-Mu'assasah al-`Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr ;. 1991.. 448 p. ;.

al-Mutanabb¯i wa-ba°òda al-qaòd¯ay¯a al-mu°¯aòsirah: shi°r
Luòtf¯i, Muòhammad Mundhir,
Dimashq. Ittiòh¯ad al-Kutt¯ab al-°Arab,. 1980.. 108 p. ;.

al-Mutanabb¯i wa-ba`d al-qad¯ay¯a al-mu`¯asirah: shi`r
Lutf¯i, Muhammad Mundhir,
Dimashq. Mansh¯ur¯at Ittih¯ad al-Kutt¯ab al-`Arab,. 1980.. 108 p. ;.

al-Mutanabb¯i wa-Sa°d¯i,: aösar al-ösaqafat al-°arab¯iyat f¯i Sa°d al-Sh¯ir¯az¯i.
Maòhf¯uòz, òHusayn °Al¯i
Tihr¯an, . 1336 [1957]. 20, 332 p..

al-Mutanabb¯i wa-Shawq¯i: dir¯asah wa-naqd wa-muw¯azanah
Hasan, `Abb¯as.
[Cairo] Misr. Sharikat Maktabat wa-Matba`at MustafÆ al-B¯ab¯i al-Halab¯i wa-Awl¯adih,. 1951.. 434 p..

al-Mutanabb¯i wa-Shawq¯i,: dir¯asah wa naqd wa-muw¯azinah.
Hasan, `Abb¯as.
Misr, . D¯ar al-Ma`¯arif,. 1964.. 368 p..

al-Mutanabb¯i wa-Shawq¯i wa-im¯arat al-shi`r: dir¯asah, wa-naqd, wa-muw¯azanah
Hasan, `Abb¯as.
al-Q¯ahirah, J.M.`A.. D¯ar al-Ma`¯arif bi-Misr,. [1976]. 397 p. ;.

al-Mutanabbåi yajidu wadzåifah
°Abd Allåah, °Abd al-Samåi°
[al-Qåahirah]. al-Hay®ah al-Midsriyah al-°åAmmah lil-kitåab,. 1983.. 161 p. ;.

al-Mutanabb¯i yastariddu ab¯ah.
al-Mall¯ah, `Abd al-Ghan¯i. [from old catalog]
[1974]. 208 p..

Almutanabi dve-Abu Al°ala Alma°ari
Mutanabbåi, Abåu al-dTayyib Adhmad ibn al-dHusayn, ; Shinar, Pessah
Yerushalayim. ha-Universidtah ha-°Ivrit bi-Yerushalayim, ha-Makhon le-limude Asyah dve-Afridkah,. 737- [1976 or 77-. v. ;.

al-Mutanassitun: qiÖsaÖs
WÅalÅi, AÖhmad
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis. 2001. 175 S..
ISBN 995-321035-7

al-MutaÖtarrifÅun: al-ØhawÅariÏg al Ïgudud
KÅamil, °Umar °AbdallÅah
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat at-TurÅaØt al-IslÅamÅi. 1998. 348 S..
ISBN 977-260-229-6

al-Mu°taqadåat al-åAråamåiyah
Måajidåi, Khaz°al.
°Ammåan, al-Urdun. Dåar al-Shuråuq,. 2000.. 176 p..

al-Mu°taqad¯at al-d¯in¯iyah ladá al-gharb
°Abd al-Muòhsin, °Abd al-R¯aòd¯i Muòhammad.
al-Riy¯aòd. Markaz al-Malik Fayòsal lil-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah,. 2001.. 523 p. ;.

al-Mu°taqad¯at al-Ighr¯iq¯iyah
M¯ajid¯i, Khaz°al.
°Amm¯an. al-Shur¯uq,. 2004.. 396 p..

al-Mu°taqadåat al-sha°båiyah fåi al-turåath al-°Arabåi: diråasah fåi al-judhåur al-usdtåuråiyah wa-al-dåinåiyah wa-al-maslakåiyah al-ijtimåa°åiyah
Båash, dHasan.
[Amman]. Dåar al-Jalåil,. [between 1984 and 1988]. 372 p..

¬al-¬ muØtaqqaf al-°arabÅi: maÏgallat al-fikr al-°arabÅi at-taqaddumÅi wa-'l-adab al-ÏgadÅid
BaÇgdÅad. MaÖtÅabi° DÅar al-ÏGumhÅurÅiya. 1969.

al- MuØtaqqafÅun: wuÏgÅuh min aØd-ØdÅakira
FaiyÅaÖd, SulaimÅan
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh. 1992. 125 S..
ISBN 977-534-401-8

al-MuØtaqqafÅun al-°arab wa-IsrÅa±Åil
AmÅin, ÏGalÅal
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1998. 231 S..
ISBN 977-09-0427-9

Al-MuØtaqqafÅun al-°Arab wa-'t-turÅaØt: at-taÖhlÅil an-nafsÅi li-°uÖsÅab ÏgamÅa°Åi
ÖTarÅabÅiÏsÅi, ÏGÅurÏg
aÖt-ÖTab°a 1. Lundun. RiyÅaÖd al-Raiyis li-'l-kutub wa-'n-naÆsr. 1991. 283 p..
ISBN 1-85513-315-6 : $11.00

al-MuØtaqqafÅun al-maÇgÅariba wa-tafÏgÅirÅat 19 mÅayÅu
SÅasÅi, MuÖhammad
ar-RibÅaÖt. ManÏsÅurÅat az-Zaman. 2003. 218 S.. KitÅab al-Ïgaib ; 40.
ISBN 995-440833-9

al- MuØtaqqafÅun wa-°Abd-an-NÅaÖsir
°Abd-al-ÇGanÅi, MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. ak-Kuwait [u.a.]. DÅar Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh. 1993. 607 S.. DirÅasa.
ISBN 977-534-418-2

al-MuØtaqqaf wa-'s-sulÖta: dirÅasa taÖhlÅilÅiya li-waÖd° al-muØtaqqaf al-miÖsrÅi fi 'l-fatra min 1970 - 1995
MaÖhmÅud, MuÖsÖtafÅa MurtaÖdÅa °AlÅi
al-QÅahira. DÅar al-QibÅa°. 1998. 528 S..
ISBN 977-303-006-7

al-Muòt¯arad¯un,: majm¯u°at qiòsaòs qaòs¯irah.
Sh¯ayib, Zuhayr Aòhmad
[al-Q¯ahirah] . al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°Ammah lil-Ta®l¯if wa-al-Nashr,. 1970.. 174 p..

al-MutarÏgim al-ÕhÅa±in: riwÅaya
ÖHaddÅad, FauwÅaz
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-l-Kutub. 2008. 396 S..
ISBN 995-321330-5

al-Mutashåabah min al-Qur®åan.
al-dHillåi, Mudhammad °Alåi dHasan. [from old catalog]
[1966-]. v..

al-MutawaffÅa °anhÅa zauÏguhÅa fi 'l-fiqh al-islÅamÅi: dirÅasa muqÅarana
MuÖhammad, MuÖhammad °Abd-ar-RaÖhÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÖHadÅiØt. 1995. 158 S..
ISBN 977-522-760-7

al-MutawÅaliyÅat: dirÅasÅat fi 't-taÖsauwuf
ZaidÅan, YÅusuf
ÖTab°a 1. al-QÅahira. ad-DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 1998. 208 S..
ISBN 977-270-406-4

al-MutawÅaliyÅat: fuÖsÅul fi 'l-muttaÖsil at-turÅaØtÅi/al-mu°ÅaÖsir
ZaidÅan, YÅusuf
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 1998. 231 S..
ISBN 977-270-456-0

al-Mu°tazila: tÅarÅiÕh, °aqÅa±id, firaq, a°lÅam
°Alam-ad-DÅin, SulaimÅan SalÅim
ÖTab°a 1. BairÅut. Naufal. 2000. 546 S..

al-Mu°tazila fÅi BaÇgdÅad wa-aØtaruhum fi 'l-ÖhayÅah al-fikrÅiya wa-'s-siyÅasÅiya: min ÕhilÅafat al-Ma±mÅun ÖhattÅa wafÅat al-Mutawakkil °ala 'llÅah min sanat (198-247 h)
UmraÏgÅi, AÖhmad ÏSauqÅi IbrÅahÅim al-°
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2000. 249, 8 S..
ISBN 977-208-297-7

al-Mu°tazila fursÅan °ilm al-kalÅam: uÖsÅul al-falsafa al-islÅamÅiya
°AlÅi, °IÖsÅam-ad-DÅin MuÖhammad
al-IskandarÅiya. MunÏsa±at al-Ma°Åarif. 1997. 572 S..
ISBN 977-03-0307-0

al- Mu°tazila wa-muÏskilat al-ÖhurrÅiya al-insÅanÅiya
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 2. al-QÅahira. BairÅut. DÅar aÏs-ÏsurÅuq. 1988. 201 S..
ISBN 977-148-192-4

Al-Muthallath: Analyse und Perspektive eines regionalen Entwicklungsplanes
Bdair, Kamal Abed-Mosa
1994. XII, 263 S. : graph. Darst..

al-Muthallath al-dhahab¯i: al-Maghrib, al-Yaman, °Um¯an
Nab¯il, Muòsòtafá.
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 2002.. 276 p. ;.

Al-Muthaqqaf al-°Arab¯i.
[Baghd¯ad]. v..

al-Muthaqqaf al-mutamarrid: Rams¯is Y¯un¯an.
Sh¯ar¯un¯i, òSubòh¯i
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab bi-al-ta°¯awun ma°a al-Jam°¯iyah al-Miòsr¯iyah li-Nuqq¯ad al-Fann al-Tashk¯il¯i,. 1992.. 125 p..

al-Muthaqqaf¯un f¯i al-bil¯ad al-n¯amiyah: baòhth f¯i al-fi®¯at wa-al-°al¯aq¯at al-òtabaq¯iyah : ma°a dir¯asah ijtim¯a°¯iyah taòtb¯iq¯iyah °an al-Mujtama° al-Yaman¯i
°Awd¯i, òHamm¯ud,
al-Q¯ahirah. °¯Alam al-Kutub,. 1980.. 301 p. ;.

al-Muthaqqib al-°Abd¯i, 535-587 M: dir¯asah adab¯iyah wa-naqd¯iyah li-òhay¯atihi wa-shi°rih
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah. al-Mu°assasah al-Afr¯u-°Arab¯iyah lil-Nashr,. [1979]. 124 p. ;.

Almut Heise: Bilder u. Zeichnungen, 1974 - 1988 ; 18. April bis 27. Mai 1988
Heise, Almut ¬[Ill.]¬
Hamburg. 1988. [104] S. : überwiegend Ill.. Katalog / Galerie Christian Zwang ; 4.

Almut Heise: Bilder, Gouachen, Zeichnungen, Radierungen ; 17.5. - 30.6.1974, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden ...
Gallwitz, Klaus ; Heise, Almut
Baden-Baden. Staatl. Kunsthalle. 1974. 102 S. : überw. Ill..

Almut Heise: 1. Oktober - 19. November 2005
Mühling, Matthias ; Heise, Almut
Berlin. 2005. 24 S..

Almut Heise: [Ausstellung in Bremen, 7.9.-19.10.2007]
Heise, Almut ; Gallwitz, Klaus
Bremen. Kunsthandel Wolfgang Werner. 2007. [13] S..

Almut Heise: Gemälde 1968-1999 ; [anlässlich der Ausstellung "Almut Heise, Gemälde 1968-1999", Handelskammer Hamburg, 9.-29. August 2000]
Hamburg. Christians,. [2000].. 86 p..

Almut Heise - Gemälde 1968 - 1999
Hamburg . Christians .

Almut Heise - Gemälde, Zeichnungen, Radierungen 1966 - 1997: 19. September bis 21. November 1998, Galerie Schlichtenmaier oHG, Schloß Dätzingen
Heise, Almut [Ill.] ; Schlichtenmaier, Bert [Red.]
Grafenau. Ed. Schlichtenmaier. 1998. 48 S.. Katalog ; 156.
ISBN 3-89298-122-1 (kart.)

al-Muthul °alÐa kitåab al-Muqarrib fåi al-nadhw
Ibn °Udsfåur, °Alåi ibn Mu®min, ; dSalåadh, Fåatdhåiyah Tawfåiq. ; Ibn °Udsfåur, °Alåi ibn Mu®min,
al-Riyåadd. F.T. dSalåadh,. 1987-. v. <1 >.

Almuth und Helene: Roman
Schneider, Karla
Zürich. Haffmans. 1993. 209 S..
ISBN 3-251-00230-9

Almuth und Helene: Roman
Schneider, Karla
Frankfurt am Main. Fischer-Taschenbuch-Verl.. 1995. 223 S.. Fischer ; 12580.
ISBN 3-596-12580-4 (kart.) : DM 14.90, S 110.00

Almut Rössler: 29 Jahre Kantorin an der Düsseldorfer Johanneskirche
Nolting, Thorsten ¬[Red.]¬
Düsseldorf. Johanneskirche Stadtkirche. 1997. [64] S. : Ill..

Almut Rößler an der Marcussen-Orgel im Dom zu Wesel: Tonträger
Düsseldorf . Motette .

Almut Rössler spielt Bach
Rössler, Almut ; Bach, Johann Sebastian
Wiesbaden . Motette-Ursina Schallplattenverlag. [ca.1980]. 2 Schallplatten.

Almut Wöhrle-Russ, Druckgrafik: [dieser Katalog erscheint anläßlich der Ausstellung Octavia Hanel und Almut Wöhrle-Russ, Galerie Markt Bruckmühl, 07.12.02 - 19.01.03]
Wöhrle-Russ, Almut ¬[Ill.]¬ ; Löffler, Birgit
Bruckmühl. 2003. 31 S..

Almut Wöhrle-Russ, Segmentbilder: [dieser Katalog erscheint anläßlich der Ausstellung Octavia Hanel und Almut Wöhrle-Russ, Galerie Markt Bruckmühl, 07.12.02 - 19.01.03]
Wöhrle-Russ, Almut ¬[Ill.]¬ ; Löffler, Birgit
Bruckmühl. 2003. 32 S..

<<al->>Mu\U+02bf\égam al-mufahras li-alfaòz al-Qur\U+02be\an al-karim
\U+02bf\Abd al-Baqi, Muòhammad Fu\U+02be\ad
al-Qahira . [1970] = 1390 h. 2 Bde..

al-Muwåadsafåat wa-al-maqåayåis
[al-Riyåadd. Idåarat al-°Alåaqåat al-°åAmmah, Qism al-I°låam bi-al-Hay®ah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah lil-Muwåadsafåat wa-al-Maqåayåis,. v..

al-Muwåadsafåat wa-al-maqåayåis.
[1970]. 140 p..

al-Muwåadsalåat fåi al-Wadtan al-°Arabåi: budhåuth wa-munåaqashåat al-nadwah al-fikråiyah allatåi nadzdzamahåa Markaz Diråasåat al-Wadhdah al-°Arabåiyah, bi-al-ishtiråak ma°a Niqåabat al-Muhandisåin al-°Iråaqiyåin, Niqåabat al-Mu°allimåin fåi al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah
Khalåil, Nåajidh Mudhammad. ; (3Ndjd,(B (3fGLM(B (3eMeO(B.
Bayråut, Lubnåan. Markaz Diråasåat al-Wadhdah al-°Arabåiyah,. 1982.. 403 p., [3] leaves of plates.

al-MuwÅaÏgaha baina 'l-Qur±Åan wa-'l-isrÅa±ÅilÅiyÅat
AÖtyar, ÖHusnÅi YÅusuf al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat az-ZahrÅa±. 1998. 320 S..
ISBN 977-520-086-5

al-Muw¯ajahah: D. Naw¯al al-Sa°d¯aw¯i f¯i qafaòs al-ittih¯am : al-khit¯an, al-jins, al-ikhtil¯aòt, al-zaw¯aj, al-òhij¯ab, al-°ury, al-ib¯aòh¯iyah
Faraòh¯at, Y¯asir
Bayr¯ut. al-Maktabah al-Thaq¯afah. 1993.. 222 p. ;.

al-Muwåajahåat al-thaqåafåiyah °abra al-Mutawassidt: Filasdtåin wa-åUråubbåa : awråaq mukhtåarah muqaddamah ilÐa al-Mu®tamar al-Akåadåimåi al-Dawlåi al-Råabi°, 10-12 åAdhåar 1995
Fayddåi, Låilåi. ; Heacock, Roger.
[Båir Zayt]. Jåami°at Båir Zayt, Wadhdat Diråasåat dHawdd al-Badhr al-Abyadd al-Mutawassidt,. 1996.. 118, 103, iii p. ;.

al-Muwåalah wa-al-mu°åadah fåi Allåah wa-lil-Lah : dhubb wa-muwåalat adhbåab al-Radhmåan wa-bughdd wa-mu°åadåat adhbåab al-Shaydtåan åadåab al-I®tilåaf wa-al-iktilåaf fåi daw® al-Qur®åan wa-al-sunnah
°Adtdtåar, °Abd al-Khåaliq
[Cairo]. Maktabat al-dTibb al-Islåamåi,. [1992]. 224 p. ;.

al-Muw¯alah wa-al-mu°¯adah f¯i All¯ah wa-lil-Lah : òhubb wa-muw¯alat aòhb¯ab al-Raòhm¯an wa-bughòd wa-mu°¯ad¯at aòhb¯ab al-Shayòt¯an ¯ad¯ab al-I®til¯af wa-al-iktil¯af f¯i daw® al-Qur®¯an wa-al-sunnah
°Aòtòt¯ar, °Abd al-Kh¯aliq
[Cairo]. Maktabat al-òTibb al-Isl¯am¯i,. [1992]. 224 p. ;.

al-MuwÅaÖtana al-miÖsrÅiya wa-mustaqbal ad-dÅimuqrÅaÖtÅiya: developing Windows-based applications with Microsoft Visual BASIC .NET and Microsoft Visual C# .NET : exams 70-306 and 70-316
RifÅa±Åi, YaÖhyÅa ar- ; AbÅu-Zaid, °AlÅa'
2. ed. Redmond, Wash. Microsoft Press. 2003. XXIX, 585 S..
ISBN 0-7356-1926-3

al-MuwÅaÖtana wa-'l-°aulama: al-aqbÅaÖt fÅi muÏgtama° mutaÇgaiyir
LabÅib, HÅanÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 2004. 311 S..
ISBN 977-09-0937-8

al-MuwÅaÖtin al-°arabÅi wa-'l-wa°Åi al-qaumÅi
QahwÅi, ÖHamÅid
ÖTab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WaÖhda al-°ArabÅiya. 2004. 391 S..
ISBN 995-343198-1

al-MuwÅaÖtin MahrÅi: fÅantÅazÅiyÅa siyÅasÅiya sÅaÕhira
YÅusuf, WalÅid
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2000. 206 S.. al-MasraÖh al-°arabÅi ; 142.
ISBN 977-01-6608-1

al-Muwashshåa.
Washshåa®, Mudhammad ibn Adhmad,
1965.. 309 p..

al-Muwashshadh: ma®åakhidh al-°ulamåa® °alÐa al-shu°aråa® fåi °iddat anwåa° min dsinåa°at al-shi°r
Marzubåanåi, Mudhammad ibn °Imråan, ; Bajåawåi, °Alåi Mudhammad
[Cairo]. Dåar Nahddat Midsr,. 1965.. 14, 702 p. ;.

al-Muwashshadh.
al-Marzubåanåi, Mudhammad ibn °Imråan,
[1965 or 6] 1385.. 396 p..

al-Muwashshadh fåi ma®åakhidh al-°ulamåa® °alÐa al-shuaråa®
Marzubåanåi, Mudhammad ibn °Imråan,
Bayråut. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 1995.. 504 p. ;.

al-Muwashshadh fåi ma®åakhidh al-°ulamåa® °alÐa al-shuaråa®,
Marzubåanåi, Mudhammad ibn °Imråan,
al-Qåahirah, . al-Madtba°ah al-Salafåiyah wa-Maktabatuhåa,. 1385 [1965 or 6]. 396 p..

al-Muwashshadh fåi ma®åakhidh al-°Ulamåa®, °alÐa al-shu°råa®.
Marzubåanåi, Mudhammad ibn °Imråan,
[Egypt] . al-Madtba°at al-Salafåiyah. 1343 [1924]. 477 p..

al-Muwashshaòh: ma®¯akhidh al-°ulam¯a® °alá al-shu°ar¯a® f¯i °iddat anw¯a° min òsin¯a°at al-shi°r
Marzub¯an¯i, Muòhammad ibn °Imr¯an, ; Baj¯aw¯i, °Al¯i Muòhammad
[Cairo]. D¯ar Nahòdat Miòsr,. 1965.. 14, 702 p. ;.

al-Muwashshah.
al-Marzub¯an¯i, Muhammad ibn `Imr¯an,
[1965 or 6] 1385.. 396 p..

al-Muwashshaòh f¯i ma®¯akhidh al-°ulam¯a® °alá al-shuar¯a®
Marzub¯an¯i, Muòhammad ibn °Imr¯an,
Bayr¯ut. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 1995.. 504 p. ;.

al-Muwashshaòh f¯i ma®¯akhidh al-°ulam¯a® °alá al-shuar¯a®,
Marzub¯an¯i, Muòhammad ibn °Imr¯an,
al-Q¯ahirah, . al-Maòtba°ah al-Salaf¯iyah wa-Maktabatuh¯a,. 1385 [1965 or 6]. 396 p..

al-Muwashshaòh f¯i ma®¯akhidh al-°Ulam¯a®, °alá al-shu°r¯a®.
Marzub¯an¯i, Muòhammad ibn °Imr¯an,
[Egypt] . al-Maòtba°at al-Salaf¯iyah. 1343 [1924]. 477 p..

al-Muwassa` f¯i al-asm¯a' al-`Arab¯iyah wa-ma`¯an¯ih¯a: dal¯il al-¯ab¯a' f¯i tasmiyat al-abn¯a'
S¯alih, Ran¯a.
`Amm¯an. al-Ahl¯iyah,. 2001.. 288 p. ;.

¬al-¬MuwaÏsÏsaÖh: ma'ÅaÕhiØd al-'ulamÅa' 'ala aÏs-Ïsu'arÅa' fÅi 'iddat anwÅa' min ÖsinÅa'at aÏs-Ïsi'r
MarzubÅanÅi, MuÖhammad Ibn-°ImrÅan ¬al-¬ ; BaÏgÅawi, 'AlÅi MuÖhammad ¬al-¬ ¬[Hrsg.]¬
al-QÅahira. Dar NaÖhÖdat. 1965. 12, 702 S..

¬al-¬MuwaÏsÏsaÖh: ma±ÅaÕhiØd al-°ulamÅa± °alÅa aÏs-Ïsu°arÅa± fÅi °iddat anwÅa° min ÖsinÅa°at aÏs-Ïsi°r
MarzubÅanÅi, MuÖhammad Ibn-°ImrÅan ¬al-¬ ; BaÏgÅawÅi, °AlÅi MuÖhammad ¬al-¬
[S.l.]. NahÖdat miÖsr. 1985. 569 S..

¬al-¬MuwaÏsÏsaÖh fÅi ma±ÅaØhiØd al-°ulamÅa± °alÅa ±Ïs-Ïsu°arÅa±
MarzubÅanÅi, MuÖhammad Ibn-°ImrÅan ¬al-¬ ; ØHaÖtÅib, MuÖhibb-ad-DÅin ¬al-¬
ÖTab°a 2. al-QÅahira. al-MaÖtba°a as-SalafÅiya wa-MaktabatuhÅa. 1965. 396 S..

al-Muw¯aòtin¯iyah f¯i Lubn¯an bayna al-rajul wa-al-marah: min waq¯a®i° Mu®tamar al-Muw¯aòtin¯iyah f¯i Lubn¯an ...
òHam¯adah, Najl¯a®. ; Makdisi, Jean Said. ; Joseph, Suad.
Bayr¯ut. D¯ar al-Jad¯id,. 2000.. 471 p. ;.

al-Muwaòtin wa-al-dawlah.
Basila, Juzif. [from old catalog]
[1964]. 135 p..

Al- Muwaòtin wa'd-daula fi naòsòs ad-dustur wa-ruòhihi
Basila
Bairut . Dar al-Makésuf .

al-Muwatta±: synthèse pratique de l'enseignement islamique ; traité de jurisprudence islamique rite mâlikite
711-795 ; Diakho, Muhammad
Beyrouth. Dar Albouraq. 2004. 836 S..
ISBN 2-8416-1230-9

Al-Muwatta of Imam Malik ibn Anas: the first formulation of Islamic law
711-795
London [u.a.]. Kegan Paul International. 1989. XXXVIII, 465 S..
ISBN 0-7103-0361-0

¬al-¬ MuwÅazana baina AbÅi-TammÅam ÖHabÅib Ibn-Aus wa-AbÅi-'UbÅada al-WalÅid Ibn-'Ubaid al-BuÖhtarÅi
ÅAmidÅi, al-ÖHasan Ibn-BiÏsr ¬al-¬ ; 'Abd-al-ÖHamÅid, MuÖhammad M.
[Nachdr. der Ausg. 1944]. BairÅut. Maktaba al-'IlmÅiya. 1980 ca.. 445 S..

Al-Muw¯azana (balance) as a critical approach in Arabic literature: the achievement of Al-¯Amid¯i
Ab¯u Hamdah, Muhammad `Al¯i.
Amman. Dar Al-Bashir,. 1994.. iii, 377 p. ;.

al-Muw¯azanah al-sifr¯iyah
Dahmish, Na`¯im Hasan¯i.
`Amm¯an, al-Urdun. J¯ami`at al-Duwal al-`Arab¯iyah, al-Munazzamah al-`Arab¯iyah lil-`Ul¯um al-Id¯ar¯iyah,. 1981.. 139 p. ;.

al-Muw¯azanah bayna Ab¯i Tam¯am wa-al-Buhtar¯i lil-¯Amid¯i: tahl¯il wa-dir¯asah
M¯umin¯i, Q¯asim.
Baghd¯ad. D¯ar al-Shu'¯un al-Thaq¯af¯iyah al-¯Ammah, ¯Af¯aq `Arab¯iyah,. [1986?]. 256 p. ;.

al-Muwåazanah bayna Abåi Tammåam dHabåib ibn Aws al-dTåa®åi wa-Abåi °Ubåadah al-Walåid ibn °Ubayd al-Budhturåi al-dTåa®åi
åAmidåi, al-dHasan ibn Bishr, ; °Abd al-dHamåid, Mudhammad Mudhyåi al-Dåin
Bayråut. Maktabat al-°Ilmåiyah,. 1363/1944.. 445 p. ;.

al-Muwåazanah bayna Abåi Tammåam dHabåib ibn Aws al-dTåa®åi wa-Abåi °Ubåadah al-Walåid ibn °Ubayd al-Budhturåi al-dTåa®åi
åAmidåi, al-dHasan ibn Bishr,
[Beirut. Dåar al-Masåirah,. 1980?]. 445 p. ;.

al-Muw¯azanah bayna Ab¯i Tamm¯am wa-al-Buhtur¯i lil-`¯Amid¯i: tahl¯il wa-dir¯asah
M¯umin¯i, Q¯asim.
al-D¯ar al-Bayd¯a'. D¯ar al-Nashr al-Maghrib¯iyah,. 1985.. 256 p. ;.

al-Muw¯azanah bayna al-shu`ar¯a'
Zak¯i Mub¯arak.
al-Q¯ahirah, . D¯ar al-Kit¯ab al-`Arab¯i. [1968]. 429 p..