al-Muslim¯un f¯i ¯Ur¯ubb¯a
Aly, Gaafar Abdel-Salam.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Bay¯an,. 2002.. 406 p. ;.

al-Muslimun wa-al-akhar: usus li-tabadul al-òhiwar wa-al-taawun al-silmi
Aly, Gaafar Abdel-Salam. ; Sayiòh, Aòhmad Abd al-Raòhim.
Madinat Naòsr, al-Qahirah. Rabiòtat al-Jamiat al-Islamiyah,. 2006.. 239 p. ;.

al-Muslimåun waistirdåad Bayt al-Maqdis.
al-Fadhdhåam, Mudhammad Mudhammad
[S.l.. s.n.,]. 1970.. 98 p..

al-MuslimÅun wa±l-aqbÅaÖt fÅi iÖtÅar al-ÏgamÅa°a al-waÖtanÅiya
BiÏsrÅi, ÖTÅariq ¬al-¬
al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li½l-kitÅab. 1980. 761 S..

¬al-¬MuslimÅun wa-'l-islÅam fi 'l-maÏgalla al-°arabÅiya al-masÅiÖhÅiya "al-Masarra": (1910 - 1996)
BÅulÅuyÅan, KÅiÇgÅam ÏGamÅil
ÖTab°a 1. RÅumÅa. [S.n.]. 1997. 267 S..

¬al-¬MuslimÅun wa'l-ÅurubÅiyÅun: naÖhwa uslÅub afÖdal li't-ta°ÅayuÏs
ÕHaznadÅar, SÅamÅi al-
AbÅu ÇZabÅi. Markaz al-ImÅarÅat li'd-DirÅasÅat wa'l-BuÖhÅuØt al-IstrÅatÅiÏgÅiya. 1997. 59 S..

al-MuslimÅun wa-'r-RÅum fÅi °aÖsr an-nubÅuwa: dirÅasa fÅi ÏguØdÅur aÖs-ÖsirÅa° wa-taÖtauwurihÅi baina 'l-muslimÅin wa-'l-bÅizanÖtÅiyÅin ÖhattÅa wafÅat ar-RasÅul
SÅalim, °Abd-ar-RaÖhmÅan AÖhmad
al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1997. 187 S..
ISBN 977-10-1042-5

al-Musnad al-jåami° li-adhåadåith al-kutub al-sittah, wa-mu®allafåat adsdhåabihåa al-ukhrÐa, wa-Muwadtdta® Måalik, wa-masåanåid al-dHumaydåi, wa-Adhmad ibn dHanbal, wa-°Abd ibn dHumayd, wa-Sunan al-Dåarimåi, wa-dSadhåidh Ibn Khuzaymah
Ma°råuf, Bashshåar °Awwåad
Bayråut. Dåar al-Jåil ;. 1993-<1996>. v. ;.

al-Mustabidd: riw¯ayah
D¯a'if, Rash¯id.
Bayr¯ut. D¯ar Ab`¯ad lil-Tib¯a`ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i`,. 1983.. 174 p. ;.

Al- Mustadark Aala Al-kaésésaf fi Aan maöhtuòtat öHazaAin kutub al-Anqaf
éGuburi, AAbdullah al-
Bagdad. Impr. al-MaAarif. 1965. 411 S..

al- Mustadrak \02BFal\0101 '\1E63-\1E63a\1E25\012B\1E25ain f\012B 'l-\1E25ad\012Bt
\1E24ak\012Bm an-N\012Bs\0101b\016Br\012B, Mu\1E25ammad Ibn-\02BFAbdall\0101h al-

al-Mustadrak °alÐa al-dSadhåidhayn
dHåakim al-Nåisåabåuråi, Mudhammad ibn °Abd Allåah, ; Dhahabåi, Mudhammad ibn Adhmad, ; °Adtåa, MudsdtafÐa °Abd al-Qåadir.
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 2202.. 5 v..

al-Mustadrak °alÐa al-Kashshåaf.
Jubåuråi, °Abd Allåah ; dTalas, Mudhammad As°ad
1965.. 411 p..

al-Mustadrak °alÅa 'l-kaÏsÏsÅaf °an maÕhÖtÅuÖtÅat ÕhazÅa'in kutub al-auqÅaf
al-ÏGubÅurÅi, °AbdallÅah
BaÇgdÅad. MaÖtba°at al-Ma°Åarif. 1965. 411 S..

¬Al-¬ mustadrak 'alÅa mu'Ïgam al-mu'allifÅin: tarÅaÏgim muÖsannifÅi al-kutub al-'arabÅiya. TarÏgamat al-mu'allif bi-qalamihi
KaÖhÖhÅala, °Umar RiÖdÅa
AÖt-Ötab'a 1. BairÅut. Mu'assasat ar-RisÅala. 1985 = 1406 [islam. Zeit]. 893 S..

¬Al-¬ mustadrak 'alÅa'Ös-ÖsaÖhÅiÖhain fÅi'l-ÖhadÅit ¬li-AbÅi-'AbdallÅah MuÖhammad Ibn-'AbdallÅah al-ÖHÅakim an-NÅisÅabÅurÅi¬
Hakim an-Nisaburi
ÖTab'a 1. ÖHaidarÅabÅad. DÅa'irat al-Ma'Åarif. 1915.

al-Mustadrak °alá Majm¯u° fat¯awá Shaykh al-Isl¯am Aòhmad ibn Taym¯iyah
Ibn Taym¯iyah, Aòhmad ibn °Abd al-òHal¯im, ; Ibn Q¯asim, Muòhammad ibn °Abd al-Raòhm¯an.
[Saudi Arabia]. Muòhammad ibn °Abd al-Raòhm¯an ibn Muòhammad ibn Q¯asim,. 1418 [1997 or 1998]. 5 v. ;.

al-Mustadrak `alÆ sunn¯a` al-daw¯aw¯in
Qays¯i, N¯ur¯i Hamm¯ud¯i. ; N¯aj¯i, Hil¯al.
Baghd¯ad. Matba`at al-Majma` al-`Ilm¯i al-`Ir¯aq¯i,. 1993-. v. <1 > ;.

al-Mustadtåabah fåi nasab såadåat çtåabah
Shadqamåi, dHasan ibn °Alåi, ; Ibn Shadqam, °Alåi ibn al-dHasan, ; Ibn Shadqam, °Alåi ibn al-dHasan, ; Rajåa®åi, Mahdåi.
Qum. Maktabat åAyat Allåah al-°UdzmÐa Mar°ashåi Najafåi,. 2002.. 227 p. ;.

al-Mustadtraf fåi kull fann mustadzraf
Ibshåihåi, Mudhammad ibn Adhmad, ; Ibn dHijjah al-dHamawåi, Taqåi al-Dåin Abåu Bakr ibn °Alåi, ; Adhdab, Ibråahåim,
Midsr. Sharikat, Maktabat wa-Madtba°at MudsdtafÐa al-Båabåi al-dHalabåi,. 1952.. 2 v. in 1 ;.

al-Mustadzraf min akhbåar al-jawåaråi
Suyåudtåi, ; Tammåam, Adhmad °Abd al-Fattåadh
°åAbidåin, al-Qåahirah. Maktabat al-Turåath al-Islåamåi,. [1989]. 92 p. ;.

al-Mustafåad min Dhayl Tåaråikh Baghdåad, lil-dHåafidz Mudhibb al-Dåin ibn al-Najjåar al-Baghdåadåi, al-mutawaffÐa sanat 643 H
Dimyåadtåi, Adhmad ibn Aybak, ; Ibn al-Najjåar al-Baghdåadåi, ; Khalaf, Mudhammad Mawlåud. ; Ma°råuf, Bashshåar °Awwåad.
Bayråut. Mu®assasat al-Risåalah,. 1986.. 480 p. ;.

al-Mustaf¯ad min Dhayl T¯ar¯ikh Baghd¯ad, lil-òH¯afiòz Muòhibb al-D¯in ibn al-Najj¯ar al-Baghd¯ad¯i, al-mutawaffá sanat 643 H
Dimy¯aòt¯i, Aòhmad ibn Aybak, ; Ibn al-Najj¯ar al-Baghd¯ad¯i, ; Khalaf, Muòhammad Mawl¯ud. ; Ma°r¯uf, Bashsh¯ar °Aww¯ad.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Ris¯alah,. 1986.. 480 p. ;.

Al-mustafa fÅi °ilm al-±usÅul
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; °Abd aÏs-ÏSÅafÅi, MuÖhammad °Abd as-SalÅam
BairÅut. DÅar al-kutub al-°ilmÅiya. 2000. 392 S..
ISBN 2-7451-1387-9

Al-Mustalah: English-Arabic dictionary of basic scientific and technical terms
Sa°rÅan, ÖHasan as-
Beirut. Dar Sader. 1967. 495; 16 S..

al-Mustalah al-falsaf¯i `inda al-`Arab: nus¯us min al-tur¯ath al-falsaf¯i f¯i hud¯ud al-ashy¯a' wa-rus¯umih¯a
A`sam, `Abd al-Am¯ir.
al-Q¯ahirah. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1989.. 531 p. ;.

al-Muòsòtalaòh al-naqdi fi <<Naqd al-shir>>: dirasah lughawiyah, tarikhiyah naqdiyah
Naquri, Idris.
al-Dar al-Bayòda. Dar al-Nashr al-Maghribiyah,. 1982.. 464 p. ;.

al-Mustalahat al-'Arabiyah fi 'ulum al-ma'lumat.
Abd al-Haqq, Rashid
Tunis : al-Ma'had al-A'la lil-Tawthiq, . [198-].. 223 p..

al-Mustalahat al-balaghiya wa-al-naqdiyah fi Kitab al-Tiraz lil-`Alawi.
Zayid, `Abd al-Raziq Abu Zayd
al-Qahirah. Maktabat al-Shabab,. 1989. 178 s..

Al- mustalah; English-Arabic dictionary of basic scientific and technical terms.
Assaran, Hassan
Beirut, . Dar Sader,. 1967.. 495, 16 p..

al-Musta°mar¯at al-Isr¯a®¯il¯iyah f¯i al-ar¯aòd¯i al-Filasòt¯in¯iyah: al-taqr¯ir al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i
R¯am All¯ah, Filasòt¯in. al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a® al-Filasòt¯in¯i. v..

al-Musta°mar¯at al-Isr¯a®¯il¯iyah f¯i al-òDiffah al-Gharb¯iyah wa-Qiòt¯a° Ghazzah
Ab¯u òHarb, Q¯asim.
al-Quds. Markaz al-Tawth¯iq wa-al-Ma°l¯um¯at, Jam°¯iyat al-Dir¯as¯at al-°Arab¯iyah,. 1987.. 59, 60 p. ;.

al-Musta°mar¯at al-Isr¯a®¯il¯iyah mundhu °adw¯an 1967: [ta®l¯if] An¯is òS¯ayigh.
S¯ayigh, An¯is.
Bayr¯ut, . Munaòzòzamat al-Taòhr¯ir al-Filasòt¯in¯iyah, Markaz al-Abòh¯ath,. 1969.. 95 p..

al-Mustanqa°: riw¯ayah
M¯inah, òHann¯a
Damascus. Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-Irsh¯ad al-Qawm¯i,. 1977.. 438 p. ;.

al-Mustanòsir¯iyah f¯i al-t¯ar¯ikh: buòh¯uth al-nadwah al-°ilm¯iyah lil-Mustanòsir¯iyah "Madrasah wa-J¯ami°ah" allat¯i °aqadah¯a Ittiòh¯ad al-Mu®arrikh¯in al-°Arab f¯i Baghd¯ad bi-al-ishtir¯ak ma°a al-J¯ami°ah al-Mustanòsir¯iyah
Mashhad¯an¯i, Muòhammad J¯asim òHamm¯ad¯i. ; Naqshaband¯i, Us¯amah N¯aòsir.
Baghd¯ad. Maòtba°at òHuk¯umat al-Kuwayt,. 1986.. 232 p..

¬al-¬ MustaÖd°afÅun al-Kurd wa-iØhwÅanuhum al-MuslimÅun: muÖhÅaÖdara °ilmÅiya
Nebez, ÏGemÅal
aÖt-ÖTab°a 1.. Lundun. KÅurdnÅama. 1997. 168 S. : Ill..

al-MustaÖhdaØt fÅi wÅaqi°Åat al-ÇguÏsÏs wa-Ât-tadlÅis wa-Ât-taqlÅid
°Abd-al-°ÅAl, RamaÖdÅan ; °Abd-ar-RaÖhÅim, AÖhmad
[al-Qahira]. 1992. 483 S..
ISBN 977-00-3215-8

al- MustaÖhdaØt min aÖhkÅam al-maÖhkama ad-dustÅurÅiya al-°ulÅiyÅa: al-fatra min YanÅayar 2005 wa-ÖhattÅa YanÅayar 2007
°Abd-al-ÖHamÅid, ÖSafwat
[al-QÅahira]. al-Maktaba al-FannÅi li-'l-IÖsdÅarÅat al-QÅanÅunÅiya. 2007. 195 S..

al-MustaÖsfÅa min °ilm al-uÖsÅul
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; AnÖsari, °Abd al-°Ali MuÖhammad al- ; ÏSakÅur, MuÖhibb-AllÅah Ibn-°Abd al-
BairÅut. DÅar al-Fikr Li-'l-ÖTibÅa°a wa al-NaÏsr wa al-TauzÅi°. 1960.

¬al-¬MustaÖsfÅa min °ulÅum al-uÖsÅul
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al-
BayrÅut. DÅar AÖhyÅa' at-turÅaØt al-°arabÅi.

¬al-¬MustaÖtraf an-nabaÖtÅi: nawÅadir qaÖsÅa±id sÅaÕhira min aÏs-Ïsi°r an-nabaÖtÅi
ÕHÅalidÅi, IbrÅahÅim ¬al-¬
ÖTab°a 1. al-Kuwait. 1998. 301 S..

¬al-¬MustaÖzraf min aÕhbÅar al-ÏgawÅarÅi
SuyÅuÖtÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin °Abd-ar-RahÖmÅan Ibn-AbÅi-Bakr ¬as-¬
BairÅut. DÅar al-KitÅab al-ÏGadÅid. 1963. RasÅa±il wa-nuÖsÅus ; 2.

¬al-¬ mustaqbal
Paris. 1916.

al-Mustaqbal al-dhaddåaråi lil-mujtama° al-°Arabåi.
Abåu al-Khayr, °Abd al-Radhmåan
[S.l.. s.n.,. 1963]. 58 p. ;.

al-Mustaqbal li-hÅaØdÅa ±d-dÅin
QuÖtb, Saiyid
aÖt-Ötab°a 14. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1993. 96 S..
ISBN 977-14-8367-6

al-Mustaqbal lil-islam.
Bakri, Muhammad Tawfiq
Misr, . [192-?]. 48 s..

¬al-¬ MustasfÅa min °ilm al-usÅul
ÇGazzÅalÅi, AbÅu HÅamid M. b. M. ¬al-¬
T. 1. al-QÅahira. DÅar al-BasÅa±iz.

al-Mustashåar al-a°dzam: masradhåiyah bi-thalåathat fudsåul
Nåadsåif, °Abd al-Karåim.
Dimashq. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1994.. 227 p. ;.

al-Mustashriqun wa-al-shi`r al-jahili bayna al- shakk wa-al-tawthiq
Jabburi, Yahyá Wahib
Bayrut. Dar al-Gharb al-islami,. cop. 1997. 279 s..

al-Mustashriqåun wa-tarjamat al-Qur®åan al-karåim: °ardd mujaz bi-al-mustanadåat li-mawåaqif wa-åaråa® wa-fatåawåi bi-sha®n tarjamat al-Qur®åan al-karåim ; ma°a namåadhij li-tarjamat tafsåir ma°åanåi al-fåatidhah fåi sitt wa-thlåathåin lughah, sharqåiyah wa-gharbåiyah
Bundåaq, Mudhammad dSåalidh
Bayråut. Dåar al-åAfåaq al-Jadåidah,. 1980.. 238 p..

¬al-¬MustaÏsriqÅun: mausÅu°a fÅi turÅaØt al-°arab, ma°a tarÅaÏgim al-mustaÏsriqÅin wa-dirÅasatuhum °anhu, munØdu alf °Åam ÖhattÅa ±l-yaum
°AqÅiqÅi, NaÏgÅib ¬al-¬
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif bi-MiÖsr. 1964.

Al-mustasriqun wa-l-'amakin al-mu-qadisa
Muhsin Gamal ad-Din
Bagdad. Matba'a al-'amal. 1962. 24 S..

al-MustaÏsriqÅun wa-'l-IslÅam
QuÖtb, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Wahba. 1999. 319 S..
ISBN 977-255-HI 8

¬al-¬ MustaÏsriqÅun wa-tarÏgamat al-Qur'Åan al-karÅim: 'arÖd mÅuÏgaz bi-'l-mustanadÅat li-mawÅaqif wa-ÅarÅa' wa-fatÅawÅa bi-Ïsa'n tarÏgamat al-Qur'Åan al-karÅim ma'a namÅaÕdiÏg li-tarÏgamat sÅurat al-fÅatiÖha fÅi sittin wa-ÕtalÅaÕtin luÇga ÏsarqÅiya wa-ÇgarbÅiya
BundÅaq, MuÖhammad ÖS. ¬al-¬
aÖt-ÖTab'a 1. BairÅut. DÅar al-ÅAfÅaq al-ÏGadÅida. 1980. 238 S..

al-Mustaòt¯abah f¯i nasab s¯ad¯at òt¯abah
Shadqam¯i, òHasan ibn °Al¯i, ; Ibn Shadqam, °Al¯i ibn al-òHasan, ; Ibn Shadqam, °Al¯i ibn al-òHasan, ; Raj¯a®¯i, Mahd¯i.
Qum. Maktabat ¯Ayat All¯ah al-°Uòzmá Mar°ash¯i Najaf¯i,. 2002.. 227 p. ;.

al-Mustatraf f¯i kull fann mustazraf
Ibsh¯ih¯i, Muhammad ibn Ahmad, ; Ahdab, Ibr¯ah¯im, ; Ibn Hijjah al-Himaw¯i, Taq¯i al-D¯in Ab¯u Bakr ibn `Al¯i,
[Syria?]. Sharikat Maktabat wa-Matba`at MustafÆ al-B¯ab¯i al-Halab¯i,. 1952.. 2 v. in 1 ; 28 cm..

al-Mustaòtraf f¯i kull fann mustaòzraf: bi-juz®ayhi
Ibsh¯ih¯i, Muòhammad ibn Aòhmad, ; òTabb¯a°, °Abd All¯ah An¯is.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Qalam,. [1982]. 2 v. in 1 (520 p.) ;.

Al- Mustawa 'l-luÇgawÅi li'l-fuÖsÖhÅa wa'l-lahaÏgÅat wa-li'n-naØtr wa'Ïs-Ïsi°r
°ÅId, MuÖhammad
Al-QÅahira . °ÅAlam al-Kutub .

al-Mustawá al-lughawi lil-fushá wa-al-lahajat wa-lil-nathr wa-al-shi`r
`Id, Muhammad
al-Qahirah. `Alam al-kutub,. 1981. 174 s..

al-MustawÖtanÅat al-YahÅudÅiya °alÅa °Ahd ar-RasÅul /AÖhmad°AlÅi al- MaÏgdÅub
MaÏgdÅub, AÖhmad°AlÅi al-
al-ÖTab°ah 1. al-QÅahira: ad-DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 1992. 187 S..
ISBN 977-508-374-5

Al- Mustaòzraf min aöhbar al-égawari
Suyuòti, éGalal-ad-Din AAbd-ar-Raòhman Ibn-Abi-Bakr as- ; Munaégégid, òSalaòh-ad-Din al- [Hrsg.]
Bairut. Dar al-Kitab al-éGadida. 1963. 80 S.. RasaAil wa-nuòsuòs ; 2.

al-Muta±ammil baina 'l-°ain wa-'n-nahr.
°AbdalÅi, KamÅal al-
BaÇgdÅad. DÅar aÏs-ÏSu±Åun aØt-ØTaqÅafÅiya al-°ÅAmma,. 2000..

al-Muta±aslimÅun: mÅaØdÅa fa°alÅu bi-'l-islÅam, wa...binÅa ; 11 sibtimir laisat bidÅaya wa-laisat nihÅaya,...
Sa°Åid, Raf°at as-
[al-QÅahira]. ÏSarikat al-Amal li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr. 2003. 271 S..
ISBN 977-513-027-1

¬al-¬ Mut°abÅun: riwÅaya
ÏGum°a, ÏGum°a MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2000. 189 S.. as- Silsila al-adabÅiya.
ISBN 977-291-204-X

al-Mutafawwiq¯un 1983
`At¯a All¯ah, Sam¯ir.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar `At¯a All¯ah. [1983]. 591 p..

Al-mutaghayyarat al-munajiyah al-`alamiyyah wa-ta'thiratu-ha `ala al-miyah al-`adhbiyah = The global weather changes and their impacts on fresh water
Al-Rubaiy, Sahib,
[Vällingby]. [S. Al-Rubeai] ;. 2002. 199 s. ;.

al-Mutaghayyiråat al-ijtimåa°åiyah wa-al-thaqåafåiyah li-dzåahirat al-dtalåaq: ma°a diråasah maydåanåiyah li-dzåahirat al-dtalåaq fåi madåinat Baghdåad
Janåabåi, °åA®idah Såalim Mudhammad
[Baghdad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåa®irat al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah wa-al-Nashr. 1983.. 258 p..

al-Mutaghayyir¯at al-ijtim¯a°¯iyah wa-al-thaq¯af¯iyah li-òz¯ahirat al-òtal¯aq: ma°a dir¯asah mayd¯an¯iyah li-òz¯ahirat al-òtal¯aq f¯i mad¯inat Baghd¯ad
Jan¯ab¯i, °¯A®idah S¯alim Muòhammad.
[Baghdad]. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-I°l¯am, D¯a®irat al-Shu®¯un al-Thaq¯af¯iyah wa-al-Nashr. 1983.. 258 p..

al-Mutaghayyir¯at al-mu®aththirah °alá istithm¯ar al-qiòt¯a° al-kh¯aòsòs al-maòhall¯i f¯i al-Urdun: bay¯an¯at as¯as¯iyah
J¯umard, Ath¯il °Abd al-Jabb¯ar.
°Amm¯an. Waòhdat al-Dir¯as¯at al-Iqtiòs¯ad¯iyah, Markaz al-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah, al-J¯ami°ah al-Urdun¯iyah,. 1997.. [10], 113 p. ;.

al-Mut°ah fåi al-Islåam: diråasåat dhawl mashråu°åiyat al-mut°ah wa-baqåa®uhåa.
°åAmilåi, dHusayn Yåusuf Makkåi
[Bayråut] . Dåar al-Andalus. [tåaråikh al-muqaddimah : 1381/1961]. 141 p..

al-Mutakallim f¯i al-naòsòs: maq¯al¯at f¯i al-s¯irah al-dh¯at¯iyah
Sh¯aw¯i, °Abd al-Q¯adir.
[Casablanca?]. Mansh¯ur¯at al-Mawjah,. 2003.. 181 p. ;.

al-MutakallimÅun fÅi ØdÅat AllÅah wa-ÖsifÅatihÅi (wa-'r-radd °alaihim)
ÖTu°aimÅi, ÖSÅabir °Abd-ar-RaÖhmÅan
al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi,. 2005-..

al-Muòt¯ala°ah lil-òsaff al-s¯adis al-i°d¯ad¯i
J¯adir, Maòhm¯ud °Abd All¯ah. ; Ism¯a°¯il, Kh¯alid Muòhsin. ; Raòh¯im, Fatòh¯iyah H¯ad¯i.
[Baghdad]. Jumh¯ur¯iyat al-°Ir¯aq, Wiz¯arat al-Tarbiyah,. 1999.. 153 p. ;.

al-Muòt¯ala°ah wa-al-nuòs¯uòs lil-òsaff al-awwal al-mutawassiòt
Nu°m¯an, Khalaf Rash¯id. ; Hayt¯i, òHam¯id Mukhlaf. ; Bay¯at¯i, °¯Adil.
[Baghdad]. Jumh¯ur¯iyat al-°Ir¯aq, Wiz¯arat al-Tarbiyah,. 2000.. 99 p..

al-Muòt¯ala°ah wa-al-nuòs¯uòs lil-òsaff al-th¯an¯i al-mutawassiòt
Nu°m¯an, Khalaf Rash¯id. ; Hayt¯i, òHam¯id Mukhlaf. ; Bay¯at¯i, °¯Adil.
[Baghdad]. al-Wiz¯arah,. 1999.. 117 p. ;.

al-Mut¯ala`¯at wa-al-mur¯aja`¯at wa-al-nuq¯ud wa-al-rud¯ud.
¯Al K¯ashif al-Ghit¯a', Muhammad al-Husayn, ; Rihani, Ameen Fares,
1913.. 2 v. in 1.

al-Mut¯alab¯at wa-mahkamat al-tahk¯im wa-qaw¯an¯in al-tahk¯im al-`Arab¯iyah
Khul¯us¯i, Muhammad M¯ajid `Abb¯as. ; `Abb¯as, Nab¯il Muhammad.
[Cairo. s.n.],. 1993.. 384, 6 p..

al-Mutalammis al-òDub¯a°¯i, 525M-850M [sic]: dir¯asah adab¯iyah wa-naqd¯iyah li-òhay¯atuhu wa-shi°ruhu
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im ; Mutalammis, Jar¯ir ibn °Abd al-°Uzzá,
al-Q¯ahirah. al-Mu®assasah al-Afr¯u °Arab¯iyah lil-Nashr,. 1979.. 155 p. ;.

al-Mu'talif min al-mukhtalif bayna a'immat al-salaf: wa-huwa muntakhab al-Khil¯af
Tabars¯i, al-Fadl ibn al-Hasan, ; Raj¯a'¯i, Mahd¯i. ; T¯us¯i, Muhammad ibn al-Hasan,
Mashhad, ¯Ir¯an. Majma` al-Buh¯uth al-Isl¯am¯iyah,. 1410 [1989 or 1990]. 2 v. ;.

al-Mu'talif wa-al-mukhtalif
D¯araqutn¯i, `Al¯i ibn `Umar, ; Ibn `Abd al-Q¯adir, Muwaffaq ibn `Abd All¯ah.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Gharb al-Isl¯am¯i,. 1986.. 5 v. (2665 p.) ;.

al-Mu'talif wa-al-mukhtalif: al-ma`r¯uf bi-al-Ans¯ab al-muVerl. Anst.
Ibn al-Qaysar¯an¯i, Muhammad ibn T¯ahir, ; H¯ut, Kam¯al Y¯usuf. ; Isbah¯an¯i, Ab¯u M¯usÆ Muhammad ibn `Umar,
1941. 520 S..

al-Mu®talif wa-al-mukhtalif: al-ma°råuf bi-al-Ansåab al-muttafiqah fåi al-khadtdt al-mutamåathilah fåi al-naqdt wa-al-ddabdt
Ibn al-Qaysaråanåi, Mudhammad ibndTåahir, ; dHåut, Kamåal Yåusuf ; Madåinåi, Mudhammad ibn °Umar,
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 1991.. 224 p..

al-Mu'talif wa-al-mukhtalif
¯Amid¯i, al-Hasan ibn Bishr,
al-Q¯ahirah. `¯IsÆ al-B¯ab¯i al-Halab¯i,. 1961.. 352 p..

al-MuØtallaØt
BaÖtalyausÅi, °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad al- ; FarÖtÅusÅi, ÖSalÅaÖh MahdÅi °AlÅi al-
[BaÇgdÅad]. DÅar ar-RaÏsÅid. 1981. Silsilat Kutub at-TurÅaØt ; 111.

al- MuØtallaØt al-°afarÅi fÅi 'l-Qarn al-IfrÅiqÅi °abra 'l-°uÖsÅur at- tÅarÅihÅiya
AbÅu-Bakr, MuÖhammad °UØtmÅan
al-QÅahira. al-Maktab al-MiÖsrÅi li-TauzÅi° al-MaÖtbÅu°Åat. 1996. S. A - Y, 459 S..
ISBN 977-19-1789-7

al-Mu°tamad fi 'l-adwiya al-mufrada
Malik al-MuÏgÅahid, al- ; SaqqÅa, MuÖsÖtafÅa as-
ÖTab°a 3. [al-QÅahira]. MuÖsÖtafÅa al-BÅabÅi al-ÖHalabÅi. 1983. WÅau, 589 S..
ISBN 977-19-6002-4

AØl-mu°tamad fÅi uÖsÅul al-fiqh
BaÖsrÅi, MuÖhammad Ibn-°AlÅi al- ; ÖHamÅid-AllÅah ; BakÅir, AÖhmad ; ÖHanafÅi, ÖHasan
DimaÏsq: Al-Ma°had al-°ilmÅi al-firansÅi. 1964. 8".

Al-MÅutaman Ibn al-°AssÅal (XIIIe s.) et les doctrines de sa somme théologique
Youssef, Michel Chafik
1989. XL, 455 S..

al-Mu±tamar ad-DaulÅi Öhaula: 't-TÅarÅih al-IqtiÖsÅadÅi li-l-MuslimÅin: al-QÅahira fi 'l-fatra min 28-30 min ØDi 'l-ÖHiÏgÏga 1418h al-muwÅafiq 25-27 min AbrÅil 1998m
al-QÅahira. 1998.
ISBN 977-525-209-1

al-Mu°tamar al-°ÅalamÅi: li-BadÅi°-az-ZamÅan Sa°Åid an-NÅursÅi: taÏgdÅid al-fikr al-islÅamÅi fi 'l-qarn al-°iÏsrÅin wa-BadÅi°-az-ZamÅan Sa°Åid an-NÅursÅi
ÖTab°a 1. Istanbul. Nesil. 1996. 774 S..
ISBN 977-576-803-9

al-Mu'tamar al-`¯Alam¯i al-Awwal hawla, Mudawwanat al-¯Ath¯ar al-`Uthm¯an¯iyah
Temimi, Abdeljelil.
Zaghw¯an. Mu'assasat al-Tam¯im¯i lil-Bahth al-`Ilm¯i wa-al-Ma`l¯um¯at wa-al-Ma`had al-Watan¯i lil-Tur¯ath,. 1997.. 86, 176 p. ;.

al-Mu'tamar al-`¯Alam¯i al-R¯abi` li-Bad¯i' al-Zam¯an Sa`¯id al-Nawras¯i: nahwa fahm `asr¯i lil-Qur'¯an al-Kar¯im : Ras¯a'il al-n¯ur anm¯udhajan
¯Uzdim¯ir, Ibr¯ahim.
Mad¯inat Nasr, al-Q¯ahirah. Sharikat S¯uzlar lil-Nashr,. [2000]. 865 p. ;.

al-Mu°tamar al-°Alam¯i li-Tar¯ikh al-Mahd¯i: al-Kharòt¯um, 29 Nufambir -1 D¯isambir 81, yu®qadu al-Mu°tamar f¯i al-dhikrá al-mi®wiyyah lil-Tharwah al-Mahd¯iyah wa fi iòt¯ar iòhtifal¯at al-yawb¯il al-fiòdòd¯i li-J¯ami°at al-Khart¯um
[ ]. al-Qism,. [1981]. ca 250 leaves ; 35 cm..

al-Mu®tamar al-°¯Am al-Th¯alith °Ashar lil-Ittiòh¯ad al-°¯Amm lil-Udab¯a® wa-al-Kutt¯ab al-°Arab wa-Mihraj¯an al-Shi°r al-Kh¯amis °Ashar: °Adan /òSan°¯a® 26 N¯uvimbir-3 D¯isimbir 1981 M.
°Adan. Ittiòh¯ad al-Udab¯a® wa-al-Kutt¯ab al-Yaman¯iy¯in,. [1989]. 507 p. ;.

al-Mu±tamar al-°ÅAmm as-SÅadis li-ÏGam°Åiyat ad-Da°wa al-IslÅamÅiya al-°ÅAlamÅiya: ÏGÅakartÅa - IndÅunÅisiyÅa : min al-fatra: 18-9-1368 min wafÅat ar-rasÅul (2000 ifranÏgÅi), li-ÇgÅayat: 20-9-1368 (2000 ifranÏgÅi)
ÖTab°a 1. [ÖTarÅabulus al-ÇGarb]. ManÏsÅurÅat ÏGam°Åiyat ad-Da°wa al-IslÅamÅiya al-°ÅAlamÅiya. 2001. 224 S..

¬al-¬ mu±tamar al-°Åamm ... li-ÖHizb al-IstiqlÅal
[Wechselnde Verlagsorte]. 1974.

al-Mu®tamar al-Awwal lil-òHizb al-Shuy¯u°¯i al-K¯ub¯i, H¯af¯an¯a, 17-22 K¯an¯un al-Awwal, 1975.
M¯usk¯u, . c1976.. 349 p., [4] leaves of plates..

al-Mu'tamar al-awwal lil-majami` al-lughawiyah al-ilmiyah: Dimashq 1956
[Kairo], . 1[195-]. 282 s..

al-Mu®tamar al-Awwal lil-Mughtarib¯in al-Yaman¯iy¯in: al-mun°aqid bi-òSan°¯a® min 6-8 M¯ars 1976.
[San°a]. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-Yaman¯iyah, Wiz¯arat al-Kh¯arij¯iyah, al-Lajnah al-Taòhòd¯ir¯iyah,. [1976]. 80 p..

al-Mu®tamar al-Dawl¯i al-Awwal lil-òHaòd¯ar¯at al-Mu°¯aòsirah: al-°awlamah wa-òhiw¯ar al-òhaòd¯ar¯at, òsiy¯aghat °¯alam jad¯id : al-Q¯ahirah, 13-16 Abr¯il 2002 = First International Conference on the Contemporary Civilizations : globalization and the dialogue of civilizations, making of a new world : Cairo, 13th-16th April 2002.
al-Q¯ahirah. J¯ami°at °Ayn Shams, Markaz Dir¯asat al-òHaòd¯ar¯at al-Mu°¯aòsirah,. 2003.. 356 p..

al-Mu®tamar al-Dawl¯i al-òH¯ad¯i Ashar lil-Iòhòs¯a® wa-al-òHis¯ab¯at al-°Ilm¯iyah wa-al-Buòh¯uth al-Ijtim¯a°¯iyah wa-al-Sukk¯an¯iyah, taòhta ri°¯ayat al-Sayyid Ra®¯is al-Jumh¯ur¯iyah: al-Q¯ahirah -- Jumh¯ur¯iyat Miòsr al-°Arab¯iyah, 29 Mars - 3 Abr¯il 1986.
[Cairo]. J¯ami°at °Ayn Shams,. [1986]. 109 p. ;.

¬al-¬Mu±tamar al-DawlÅi al-KhÅamis °Ashar lil-IntÅusÅay: 25 Sibtambir ilá 2 UktÅubir 1995
S.l.. al-JihÅaz al-MarkazÅi lil-MuÖhÅasabÅat. 1995. 20 v. (lose-leaf).

al-Mu±tamar al-DawlÅi, al-ÖSinÅa°ah al-Ta±mÅinÅiyah fÅi al-°ÅAlam al-IslÅamÅi: wÅaqi°uhÅa wa-mustaqbaluhÅa
S.l.. JÅami°at al-Azhar, Markaz ÖSÅaliÖh °Abd AllÅah KÅamil lil-IqtiÖsÅad al-IslÅamÅi. 2001. 2 v.
ISBN 977-525-276-8 v. 1

al-Mu®tamar al-Dawl¯i al-th¯alith °ashr li-Q¯an¯un al-°Uq¯ub¯at: al-Q¯ahirah 1-7 Ukt¯ubar 1984
[ ]. al-Shu°bah,. [198 ]. [32] p. ;.

al-Mu®tamar al-òH¯ad¯i °Ashar lil-Udab¯a® al-°Arab, òTar¯abulus (11-17 Shaww¯al 1388 M.W.R. - 24-30 Sibtambir 1977M).
[Tripoli], al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah. Ittiòh¯ad al-Udab¯a® wa-al-Kutt¯ab,. [1978?]. 696 p. ;.

(al-Mu®tamar al-°Ilm¯i al-Sanaw¯i 41): al-mawòd¯u° "al-siy¯asah al-ta°d¯in¯iyah f¯i Miòsr" : al-Q¯ahirah, Ibr¯il 1986
[Cairo]. al-Jam°¯iyah,. 1986.. 7 v..

al-Mu®tamar al-°Ilm¯i al-Sanaw¯i al-Awwal lil-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-°Ul¯um al-Id¯ar¯iyah °an al-Tanmiyah al-Id¯ar¯iyah f¯i al-Waòtan al-°Arab¯i: al-Riy¯aòd, al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, al-fatrah min 16-19 Muòharram 1399 Hijr¯iyah al-muw¯afiq 16-19 Dis¯imbir (K¯an¯un Awwal), 1978.
[Cairo]. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-°Ul¯um al-Id¯ar¯iyah ;. [1979-. v. 2 : ill. ; 28 cm..

al-Mu®tamar al-°Ilm¯i al-sanaw¯i al-kh¯amis lil-Ak¯ad¯im¯iyah wa-Markaz al-Buòh¯uth bi-°unw¯an Tikn¯ul¯uj¯iy¯a al-Id¯arah al-òDar¯ib¯iyah f¯i al-Qarn al-òH¯ad¯i wa-al-°Ishr¯in: 6-7 N¯ufimbir 1999
Ab¯u °¯Amir, Muòhammad Zak¯i. ; òHasanayn, Midòhat.
al-Q¯ahirah. Ak¯ad¯im¯iyat al-S¯ad¯at lil-°Ul¯um al-Id¯ar¯iyah, Markaz al-Buòh¯uth,. [1999]. 446 p..

al-Mu®tamar al-°Ilmåi al-Sanawåi al-Råabi° lil-Akåadåimåiyah wa-Markaz al-Budhåuth bi-°unwåan, al-tanmiyah al-basharåiyah wa-al-mujtama°åat al-°umråanåiyah al-jadåidah 17-18 Uktåubir 1998: bi-qåa°at al-mu®tamaråat bi-maqarr al-Akåadåimåiyah bi-al-Ma°åadåi-al-Qåahirah.
Abåu °åAmir, Mudhammad Zakåi.
[Cairo]. Akåadåimåiyat al-Såadåat lil-°Ulåum al-Idåaråiyah, al-Markaz,. [1998]. 549 p..

al-Mu®tamar al-°ilmåi al-sanawåi al-thåamin al-I°låam wa-dsåurat al-°Arab wa-al-Muslimåin
dTandtåawåi, Mudhammad Sayyid.
[Cairo]. Jåami°at al-Qåahirah, Kullåiyat al-I°låam,. 2002.. 2 v. (959 p.) ;.

¬al-¬ mu±tamar al-°ilmÅi as-sanawÅi ... li-±l-MunaÖzÖzama al-°ArabÅiya li-±l-°UlÅum al-IdÅarÅiya °an at-tanmiya al-idÅarÅiya fÅi ±l-waÖtan al-°arabÅi
[Wechselnde Verlagsorte]. 1979.

¬al-¬ mutamar al-ilmi as-sanawi ... li-l-Munazzama al-Arabiya li-l-Ulum al-Idariya an at-tanmiya al-idariya fi l-watan al-arabi
[Wechselnde Verlagsorte]. 1979.

al-Mu®tamar al-Isl¯am¯i al-Th¯an¯i lil-Shar¯i°ah wa-al-Q¯an¯un: abòh¯ath, mun¯aqash¯at, tawòsiy¯at : "al-Taòhk¯im al-Muòtlaq f¯i òdaw® al-Shar¯i°ah wa-al-Q¯an¯un", 1421 H-2000 M.
òTar¯abulus, Lubn¯an. Ma°had òTar¯abulus al-J¯ami°¯i lil-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah f¯i Lubn¯an al-t¯abi° li-Jam°¯iyat al-Iòsl¯aòh al-Isl¯am¯iyah,. 2000.. 351 p..

al-Mu®tamar al-Istithn¯a®¯i lil-òHizb al-Ishtir¯ak¯i al-Yaman¯i
[Beirut]. D¯ar Ibn Khald¯un lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1980.. 466 p. ;.

al-Mu±tamar al-ÖHÅadÅi °AÏsar li-l-UdabÅa± al-°Arab: ÖTarÅabulus (11-17 Ïsauwal 1388mwr, 24-30 sibtambir 1977m)
ÖTarÅabulus. ManÏsÅurÅat IttiÖhÅad al-UdabÅa± wa-'l-KuttÅab,. [ca. 1977].. 696 S..

al-Mu®tamar al-Qawm¯i al-Awwal lil-°Awn al-Ins¯an¯i wa-al-°Amal al-òTaw°¯i: 1st National Conference on Humanitarian Aid & Voluntary Work : Q¯a°at al-òSad¯aqah, 29-31 M¯ay¯u 2000 M
[Khartoum?]. al-Mufawwaòd¯iyah,. [2000?]. 14 v..

[al-Mu®tamar al-Qawm¯i al-Awwal lil-òHukm al-Sha°b¯i al-Maòhall¯i, 1 òSafar 1389H., 10 Yan¯ay¯ir, 1978M : wath¯a®¯iq].
[Khartoum. s.n.,. 1978]. 16 v. ;.

al-Mu®tamar al-S¯abi° lil-Dif¯a° al-Ijtim¯a°¯i: majm¯u°at wath¯a®iq al-mu®tamar : [dir¯asat òz¯ahirat al-tasawwul wa-as¯al¯ib muw¯ajahatih¯a] : 24-26 D¯isambir 1985, bi-maqarr al-Am¯anah al-°¯Ammah li-J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah
[Cairo?]. al-Jam°¯iyah,. [1985]. 146 p..

al-Mu®tamar al-Sanaw¯i al-Th¯an¯i lil-Markaz al-°Arab¯i lil-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah: I°d¯ad al-Waòtan al-°Arab¯i lil-Qarn al-òH¯ad¯i wa-al-°Ishr¯in f¯i òZill Thawrat al-Ma°l¯um¯at : dawlat al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah, Ra®s al-Khaymah, 22-24 Fabr¯ayir/Shub¯aòt 1997 M bi-al-ta°¯awun ma°a Markaz al-Tawth¯iq wa-al-Ma°l¯um¯at bi-al-Am¯anah al-°¯Ammah li-J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, R¯abiòtat al-Mu®assas¯at al-°Arab¯iyah al-Kh¯aòsòsah lil-Ta°l¯am al-°¯Al¯i.
[Damascus]. al-Markaz al-°Arab¯i lil-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah ,. [1997]. 608 p. ;.

al-Mu®tamar al-Sha°b¯i al-°¯Amm f¯i °aqdihi al-th¯an¯i, 1982-1995
Maq¯aliòh, °Abd al-°Az¯iz.
òSan°¯a®. Majallat al-Thaw¯abit,. 1995.. 249, 68 p.;.

al-Mu®tamar al-Tarbaw¯i al-Isl¯am¯i al-S¯adis 1422 H. - 2001 M.: tawòsiy¯at wa-muqarrar¯at, man¯ahij al-ta°l¯im al-°¯am al-jad¯idah f¯i al-m¯iz¯an.
òTar¯abulus, Lubn¯an. Ma°had òTar¯abulus al-J¯ami°¯i lil-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah al-t¯abi° li-Jam°¯iyat al-Iòsl¯aòh al-Isl¯am¯iyah,. 2002.. 463 p..

al-Mu®tamar al-T¯asi° li-Majma° al-Buòh¯uth al-Isl¯am¯iyah bi-mun¯asabat al-°¯Id al-Alf¯i lil-Azhar al-Shar¯if, 1403 H/1983 M.
[Cairo]. al-Azhar, al-Majma°,. [1985]. 656 p. ;.

al-Mu±tamar as-sanawÅi al-ÕhÅamis: 30/6 - 1/7/2003 ; ÅafÅaq ÏgadÅida fÅi muwÅaÏgahat al-idmÅan
FauwÅal, NaÏgwÅa al- ; WahdÅan, AÖhmad
al-QÅahira. 2003. 266 S..
ISBN 977-309-081-7

al-Mu±tamar as-sanawÅi ar-rÅabi°: 29-30 yÅunyÅu 2002 ; ÏsurakÅa± fÅi muwÅaÏgahat at-ta°ÅaÖtÅi wa-'l-idmÅan
FauwÅal, NaÏgwÅa al-
al-QÅahira. 2003. 134 S..
ISBN 977-309-074-4

al-Mutamarrid an-nabÅil TaufÅiq DiyÅab
Rizq, YÅunÅan LabÅib
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÏs-SurÅuq. 2003. 387 S..
ISBN 977-09-0997-1

Al Mutanabbî: recueil publiØ à l'occasion de son millØnaire.
Beyrouth. [Institut français de Damas],. 1936.. 114 p., [1] leaf of plates.

al-Mutanabb\012B wa-\0160auq\012B: Dir\0101sa wa-naqd wa-muw\0101zana. a\1E6D-\1E6Cab'a 1. [A\1E25mad \0160auq\012B]: [A\1E25mad b. al-\1E24usain al-Mutanabb\012B]
\1E24asan, 'Abb\0101s
Kairo. Mu\1E63\1E6Daf\0101 al-B\0101b\012B al-\1E24alab\012B. 1951. 434 S. m. Portr..