al-Muqaddima: li-KitÅab al-°ibar wa-dÅiwÅan al-mubtada± wa-l-Õhabar fÅi ayyÅam al-°Arab wa-l-°AÏgam wa-l-Barbar wa-man °ÅaÖsarahum min ØdawÅi s-sulÖtÅan al-akbar
Ibn-ÕHaldÅun, °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-MuÖhammad
[Kairo]. MaÖtba°a al-ma°Åarif al-°ilmÅiya. 1879. 776, 15 S..

¬al-¬ Muqaddima: ar-riwÅaya al-ÅulÅa al-manÏsÅura bi-'l-maÏsriq
Ibn-ØHaldÅun, °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-MuÖhammad ; RiÏgÅala, MubÅarak
Aix-en-Provence. Editions Universitaires.

¬Al¬ Muqaddima al kitab al shir wa 'l shuara
Ibn-Qutaiba, °AbdallÅah Ibn-Muslim ; Wormhoudt, Arthur
[Oskaloosa, Iowa]. William Penn College. 1973. 71 S.t;Innsbruck, 1938 - 1944> |9 AC02876943.

Fragments de l'histoire de ma vie: Introduction to the book of poetry and poets
Ibn Qutaybah, 'Abd All¯ah ibn Muslim, ; Vercruysse, Jeroom
Paris. Champion. ¬L'¬ âge des lumières ; ....

al- Muqaddima as-sulÖtÅanÅiya fÅi 's-siyÅasa aÏs-Ïsar°Åiya
AÏsrafÅi, ÖTÅuÇgÅan al-MuÖhammadÅi al- ; °AbdallÅah, °AbdallÅah MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat az-ZahrÅa'. 1997. 40, 365 S..
ISBN 977-5200-625

al-Muqaddima fi 't-taÖsauwuf wa-ÖhaqÅiqatihÅi
SulamÅi, MuÖhammad Ibn-al-ÖHusain as- ; ZaidÅan, YÅusuf
[Cairo]. Maktabat al-KullÅiyÅat al-AzharÅiya. 1987. 138 S.. MaÕhtÅuÖtÅat ÖSÅufÅiya ; 1.
ISBN 977-19-3030-3

al-Muqaddimah: Kit¯ab al-°ibar wa-d¯iw¯an al-mubtada® wa-al-khabar f¯i ayy¯am al-°Arab wa-al-°Ajam wa-al-Barbar wa-man °¯aòsarahum min dhaw¯i al-sulòt¯an al-akbar
Ibn Khald¯un,
[Tunis]. al-D¯ar al-T¯unis¯iyah lil-Nashr,. 1989.. 2 v. (865 p.) ;.

al-Muqaddimah: min kit¯ab al-°ibar wa-diw¯an al-mubtada® wa-al-khabar f¯i ®ayy¯am al-°Arab wa-al-°Ajam wa-al-Barbar...
Ibn Khald¯un,
Beirut. D¯ar al-Qalam,. [197-?].. 518 p. ;.

al-Muqaddimah: t¯ar¯ikh al-°All¯amah Ibn Khald¯un : Kit¯ab al-°ibar wa-d¯iw¯an al-mubtada® wa-al-khabar f¯i ayy¯am al-°Arab wa-al-°Ajam wa-al-Barbar wa-man °¯aòsarahum min dhaw¯i al-sulòt¯an al-akbar.
Ibn Khald¯un,
[Tunis]. al-D¯ar al-T¯unis¯iyah. 1984.. 2 v. (865 p.) ;.

al-Muqaddimah fåi al-tadsawwuf wa-dhaqåiqatih
Sulamåi, Mudhammad ibn al-dHusayn, ; Amåin, dHusayn.
Baghdåad. Dåar al-Qaådisåiyah lil-dTibåa°ah,. 1984.. 77 p..

al-Muqaddimah fåi al-udsåul
Ibn al-Qadsdsåar, ; Sulaymåanåi, Mudhammad ibn al-dHusayn ; Qåasim ibn Khalaf al-Jubayråi, ; Ibn al-Fakhkhåar, ; °Abd al-Wahhåab,
Bayråut. Dåar al-Gharb al-Islåamåi,. 1996.. 403, 9 p..

al-Muqaddimah li-dirasat °ilm al-huquq.
al-Samman, Ahmad. [from old catalog]
1938.. 207 p..

al-Muqaddimah li-Ibn Khald¯un: al-juz® al-awwal min Kit¯ab al-°ibar wa-d¯iwan al-mubtad¯a® f¯i ayy¯am al-°Arab wa-al-°Ajam wa-al-Barbar wa-man °¯aòsarahum min dhaw¯i al-sulòt¯an al-akbar : wa-huwa ta®r¯ikh
Ibn Khald¯un,
Bayr¯ut. D¯ar al-Qalam,. [197-?]. 518 p. ;.

¬al-¬ MuqaddimÅat min kitÅab naÖsÖs al-nuÖsÅuÖs: fÅi ÏsarÖh fuÖsÅuÖs al-Öhikam li-MuÖhyÅi-'d-DÅin Ibn-al-°ArabÅi
ÅAmulÅi, ÖHaidar ; Corbin, Henry
Teheran. Ed. Tus. u.a.. Bibliothèque iranienne ; ....

¬al-¬ MuqaddimÅat min kitÅab NaÖsÖs al-nuÖsÅuÖs fÅi ÏsarÖh FuÖsÅuÖs al-Öhikam li-MuÖhyÅi-'d-DÅin Ibn-al-°ArabÅi
ÅAmulÅi, ÖHaidar Ibn-°AlÅi ; Corbin, Henry
Teheran. Bibliothèque iranienne ; ....

al-Muqal al-mushta°ilah: shi°r wa-nathr
Maòzl¯um, Kh¯alid Miòsb¯aòh.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Man¯arah,. 2004.. 156 p..

al- MuqÅamirÅun: riwÅaya
ÇGubriyÅal, ÇGubriÅyal ZakÅi
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]-ad-DuqqÅi. al-ÖHaÖdÅara li-'n-NaÏsr. 2002. 85 S..
ISBN 977-542-926-9

al-Muq¯aran¯at al-tashr¯i°¯iyah: taòtb¯iq al-q¯an¯un al-madan¯i wa-al-jin¯a®¯i °alá madhhab al-Im¯am M¯alik
Makhl¯uf, Muòhammad òHasanayn ; Sir¯aj, Muòhammad Aòhmad ; Muòhammad, °Al¯i Jum°ah
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Sal¯am,. 1999.. 2 v. (808 p.) ;.

al-MuqÅaranÅat at-taÏsrÅi°Åiya: taÖtbÅiq al-qÅanÅun al-madanÅi wa-'l-ÏginÅa±Åi °alÅa maØdhab al-imÅam MÅalik
MaÕhlÅuf, ÖHasanain MuÖhammad ; SarÅaÏg, MuÖhammad AÖhmad
al-QÅahira. DÅar as-SalÅam. 1999.

al-MuqÅarana wa-'t-taÕhÖtÅiÖt fi 'l-baÖhØt al-lisÅanÅi al-°arabÅi
Fehri, Abdelkader, F.
ÖTab°a 1. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. DÅar TÅubqÅal li-n-NaÏsr. 1998. 183 S.. al-Ma°rifa al-lisÅanÅiya : AbÖhÅaØt wa-namÅaØdiÏg.
ISBN 9981-880-50-7

al-Muqarrab wa-ma°ahÅu muØtul al-Muqarrab
Ibn-°UÖsfÅur, °AlÅi Ibn-Mu±min ; °Abd-al-MauÏgÅud, °ÅAdil AÖhmad ; Mu°auwaÖd, °AlÅi MuÖhammad
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1998. 648 S..
ISBN 2-7451-0067-X

al-Muqarrib
Ibn °Udsfåur, °Alåi ibn Mu®min, ; Jawåaråi, Adhmad °Abd al-Sattåar ; Jubåuråi, °Abd Allåah
Baghdåad. Madtba°at al-°åAnåi,. 1971-1972.. 2 v..

al-MuqÅawama al-°irÅaqÅiya wa-ma±ziq al-maÏsrÅu° al-imbirÅaÖtÅurÅi al-amÅirikÅi
ÖHattar, NÅaÖsir ; ÏSubailÅat, LaiØt aÏs-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. MÅirÅit li-n-NaÏsr wa-'l-Ma°lÅumÅat. 2004. 382 S..
ISBN 977-351-204-5

¬al-¬ MuqÅawama al-madanÅiya: madÅaris al-°amal al-ÏgamÅahÅirÅi wa-aÏskÅaluhu
ØHalaf, °Abd-al-HÅadÅi
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Mu'assasat al-AbÖhÅaØt al-°ArabÅiya. 1988. 188 S..

al-MuqÅawama al-maÇgribÅiya li-l-wuÏgÅud al-isbÅanÅi bi-MalÅila: (1697 - 1859m)
FigÅigÅi, ÖHasan al-
ÖTab°a 1. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1997. 471 S.. Silsilat rasÅa±il wa-uÖtrÅuÖhÅat , 39.
ISBN 9981-82594-8

¬al-¬MuqÅawama al-MaÇgribÅiya Ödidda al-Isti°mÅar: 1904-1955 ; al-ÏGuØdÅur wa-'t-TaÏgallÅiyÅat ; a°mÅal an-nadwa al-°ilmÅiya 13 - 14 - 15 nuwambir 1991
AkÅadÅir. ÏGÅami°at Ibn-Zuhr .... 1997. 459, 7 S.. ManÏsÅurÅat KullÅiyat al-ÅAdÅab wa'l-°UlÅum al-InsÅanÅiya, AkÅadÅir : Silsilat nadwÅat wa-'l-aiyÅam ad-dirÅasÅiya.

al-MuqÅawama aÏs-Ïsa°bÅiya fÅi TÅunis fi 'l-ÕhamsÅinÅat: intifÅaÖdat al-mudun, al-fallÅava, al-yÅusufÅiya
ÖSuÇgaiyir, °Umaira °AlÅiyah aÖs-
ÖSafÅaqis. Mu±allif. 2004. 199 S..
ISBN 9973-51427-0

al-MuqÅawama fi 'l-ÕhiÖtÅab al-fiqhÅi as-siyÅasÅi
ÏSams-ad-DÅin, MuÖhammad MahdÅi
BairÅut. al-Mu±assasa ad-DaulÅiya. 1998. 397 S..

al-Muq¯awamah al-°Ir¯aq¯iyah-- wa-mustaqbal al-niòz¯am al-dawl¯i
F¯ar¯uq, °Abd al-Kh¯aliq.
[Cairo]. Suòt¯ur,. 2004.. 231 p. ;.

al-Muq¯awamah al-Isl¯am¯iyah lil-ghazw al-òSal¯ib¯i: °aòsr wul¯at al-Sal¯ajiqah f¯i al-Mawòsil, 489-521 H/1095-1127 M
Khal¯il, °Im¯ad al-D¯in.
al-Riy¯aòd. Maktabat al-Ma°¯arif,. 1981.. 140 p..

al-Muq¯awamah al-Jaz¯a®ir¯iyah lil-isti°m¯ar al-Farans¯i, 1830-1838 M
°Asal¯i, Bass¯am.
Bayr¯ut. D¯ar al-Naf¯a®is,. 1980.. 198 p..

al-Muqåawamah al-Maghribåiyah ddidda al-isti°måar, 1904-1955: al-judhåur wa-al-tajallåiyåat : a°måal al-nadwah al-°ilmåiyah, 13-14-15 Nåuwanbir 1991.
Akåadåir. Jåami°at Ibn Zahr, Kullåiyat al-åAdåab wa-al-°Ulåum al-Insåanåiyah,. 1997.. 459, 7 p. ;.

al-Muqåawamah wa-al-mujtama° al-muqåawim: qiråa®åat fåi masåirat al-Imåam al-Sayyid MåusÐa al-dSadr : kalimah sawåa® : [al-mu®tamar al-sanawåi al-khåamis min 23 ilÐa 25/11/2000, Bayråut-Lubnåan].
Bayråut. Markaz al-Imåam MåusÐa al-dSadr lil-Abdhåath wa-al-Diråasåat,. 2001.. 430 p. ;.

al-Muqawwim¯at al-Isl¯am¯iyah lil-thaq¯afah al-°Arab¯iyah
°Awaòd, Y¯usuf N¯ur.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Qalam,. [between 1970 and 1980]. 119 p. ;.

al-Muq¯ayaòdah, Birl¯in-Baghd¯ad: al-khalf¯iyah al-tar¯ikh¯iyah li-òharb lam tantahi ba°d
Maòhm¯ud, Najm.
London. Mansh¯ur¯at al-Ghad,. 1991.. 514 p..

Al-Muqdad, Sulayman - Musculus, Wolfgang (T)
London. Mansell. 1975.

Al-muqni' fÅi' ilm al-ÏsurÅutÖ.
Ibn MugÅiØt, AhÖ.mad Ibn MuhÖ.ammad al-SadafÅi al-TÖ.ulaytÖ.ulÅi AbÅu Gafar ; Aguirre Sádaba, Francisco Javier
Madrid. CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1994. 57, 421 S.. Fuentes arábico-hispanas ; 5.
ISBN 84-00-07433-5

al-Muqni° fÅi °ilm aÏs-ÏsurÅuÖt (Formulario Notarial)
ÖTÅulaiÖtulÅi, AÖhmad B. MuÇgÅiØt aÖt-
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Inst. de Cooperación con el Mundo Árabe. 1994. 421, 57 S.. Fuentes arábico-hispanas ; 5.
ISBN 84-00-07433-5

al- muqtabas: maÏgalla adabÅiya °ilmÅiya iÏgtimÅa°iya
ad-DimaÏsq. 1906 - 1914.

al-Muqtabas min Wadhy al-Risåalah.
al-Zayyåat, Adhmad dHasan, ; Hindåawåi, Khalåil ; Daqqåaq, °Umar
[1965]. 250 p..

al-Muqtabas min Waòhy al-qalam: dir¯asah wa-mukht¯ar¯at
R¯afi°¯i, Muòsòtafá òS¯adiq, ; Hind¯aw¯i, Khal¯il ; Daqq¯aq, °Umar
Bayr¯ut. D¯ar al-Sharq,. [1974?]. 158 p. ;.

al-MuqtanÐa fåi sard al-kunÐa
Dhahabåi, Mudhammad ibn Adhmad, ; Muråad, Mudhammad dSåalidh ibn °Abd al-°Azåiz
[al-Madåinah]. al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah, al-Jåami°ah al-Islåamåiyah bi-al-Madåinah al-Munawwarah, al-Majlis al-°Ilmåi,. 1408 [1987 or 1988]. 2 v. in 1.

¬al-¬MuqtaÖdab: min kitÅab "ÏGamharat an-nasab"
YÅaqÅut Ibn-°AbdallÅah ar-RÅumÅi ; ÖHasan, NÅaÏgÅi
aÖt-Ötab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°arabÅiya li-±l-mausÅu°Åat. 1987. 432 S..

¬al-¬MuqtaÖdab min KitÅab tuÖhfat al-qÅadim
Ibn-al-AbbÅar, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah ; Ibn-IbrÅahÅim, AbÅu-IsÖhÅaq IbrÅahÅim Ibn-MuÖhammad ; AbyÅarÅi, IbrÅahÅim ¬al-¬ ; ÖHusain, ÖTÅahÅa
al-QÅahira. Matba°a al-AmÅirÅiya. 1957. Getr. Zählung.

Al-MuqtaÖtaf min azÅahÅir aÖt-Ötarf
Ibn-Sa°Åid, °AlÅi Ibn-MÅusÅa ; ÖHasanain, Sayyid ÖHanafÅi
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-miÖsrÅiya al-°Åamma li-l-kitÅab. 1984. 310 S..

Al-Muqtataf et le débat sur le darwinisme: Beyrouth, 1876-1885
Meïer, Olivier
Le Caire. CEDEJ. 1996. 112 S.. Dossiers du CEDEJ.
ISBN 2-905838-35-3

al-Murabb¯i: s¯irat wa-man¯aqib al-`¯arif al-rabb¯an¯i shaykhin¯a Ab¯i Khal¯il wa-sumuwwih al-r¯uh¯i
Ab¯u Khal¯il, Muhammad Muhammad.
[Egypt]. M.M. Ab¯u Khal¯il,. [1976]. 3, 475 p. ;.

al-Murabbåi wa-al-tarbiyah al-Islåamåiyah
°Abd al-Håadåi, Mudhammad Adhmad.
Jiddah. Dåar al-Bayåan al-°Arabåi,. 1984.. 262 p. ;.

al-Muråahaqah al-Filasdtåinåiyah: diråasah maydåanåiyah muqåaranah li-mashåakil al-muråahiqåin wa-al-muråahiqåat fåi al-Quds
°Alamåi, Mudhammad Darwåish.
[Israel. s.n.,. 198-] . 74 p..

al- MurÅasalÅat baina ÖSadr-ad-DÅin al-QÅunawÅi wa-NaÖsÅir-ad-DÅin aÖt-ÖTÅusÅi
QÅunawÅi, ÖSadr ad-DÅin Abu-'l-Ma°ÅalÅi MuÖhammad Ibn-IsÖhÅaq Ibn-MuÖhammad al- ; ÖTÅusÅi, NaÖsÅir-ad-DÅin MuÖhammad Ibn-MuÖhammad aÖt- ; Schubert, Gudrun
Stuttgart: Steiner. 1995. XII, 70, 174 S.. an- NaÏsarÅat al-islÅamÅiya ; 43.
ISBN 3-515-06707-8 (kart.) : DM 96.00, sfr 96.00, S 749.00

¬al-¬ MurÅasalÅat baina ÖSadr-ad-DÅin al-QÅunawÅi wa-NaÖsÅir-ad-DÅin aÖt-TÅusÅi
QÅunawÅi, ÖSadr-ad-DÅin MuÖhammad Ibn-IsÖhÅaq ¬al-¬ ; ÖTÅusÅi, NaÖsÅir-ad-DÅin MuÖhammad Ibn-MuÖhammad ¬aÖt-¬ ; Schubert, Gudrun ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. ÏStÅutgÅart. ÏStÅaynar. 1995. XII, 70, 174 S.. an-NaÏsarÅat al-islÅamÅiya ; 43.
ISBN 3-515-06707-8

¬al-¬ MurÅasalÅat baina SÖadr-ad-DÅin al-QÅunawÅi wa-NasÖÅir-ad-DÅin atÖ-TÅusÅi
QÅunawÅi, SÖadr-ad-DÅin MuhÖammad Ibn-IshÖÅaq ¬al-¬ ; TÖÅusÅi, NasÖÅir-ad-DÅin MuhÖammad Ibn-MuhÖammad ¬atÖ-¬ ; Schubert, Gudrun ¬[Hrsg.]¬
ÏStÅutgÅart. ÏStÅaynar. 1995. XII, 70, 174 S.. an-NaÏsarÅat al-islÅamÅiya ; 43.
ISBN 3-515-06707-8

Al mu'rib 'an ba'd\0323 'ay\0302a\0304'ib al-magrib
Garna\0304t\0323i\0304 ; Bejarano
Madrid . Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1991. 306, 178 s..

Al-mu'rib 'an ba'd aÃyÅa'ib al-Magrib
Mazini, Muhammad Ib-Abd-ar-Rahim al ; Bejarano, Ingrid
Madrid. CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1991. 306, 178 S.. Fuentes arábico-hispanas ; 9.
ISBN 84-00-07193-X

al-Mu`rib `an ba`d `ayaib al-Magrib: Elogio de algunas maravillas del Magrib
Ibn Abi al-Rabi`, Muhammad ibn `Abd al-Rahim, ; Bejarano, Ingrid
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe,. 1991. 306, 178 s..

al- Mu°rib °an ba°Öd °aÃyÅa'ib al-Magrib
MÅazinÅi, MuÖhammad Ibn-°Abd-ar-RaÖhÅim al- ; Bejarano, Ingrid [Hrsg.]
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas [u.a.]. 1991. 306, 178 S.. Fuentes arábico-hispanas ; 9.
ISBN 84-00-07193-X

al-MÅurÅiskÅiyÅun al-andalusÅiya fÅi TÅunis
ÖHamrÅunÅi, AÖhmad al-
ÖTab°a 1. [TÅunis]. MÅidyÅakÅum. 1998. 156 S., [4] Bl..
ISBN 9973-807-01-4

al-Murshid al-`¯amm f¯i al-maw¯a`¯id al-qad¯a'¯iyah
Fahm¯i, Fah¯im B¯ulus.
[Egypt. s.n.,. 1988] . 191 p. ;.

al-Murshid al-jumruk¯i: òsad¯iq al-muta°¯amil¯in ma°a al-jam¯arik wa-al-°¯amil¯in f¯ih¯a
Mashriq¯i, An¯is Artik¯i.
[Cairo. s.n.],. 1985- . v. <1-2 > ;.

al-Murshid al-jumruk¯i
Mishriq¯i, An¯is Artik¯i.
al-Q¯ahirah. Maòtba°at al-K¯il¯an¯i,. 1969.. 60 p. ;.

al-Murshid al-kafi,: ha-madrikh ha-maspik,
Tanhum ben Joseph Yerushalmi, ; Toledano, Baruch, [from old catalog]
[1960/61-]. v..

al-Murshid al-wajåiz ilÐa °ulåum tata°allaqu bi-al-Kitåab al-°azåiz
Abåu Shåamah, °Abd al-Radhmåan ibn Ismåa°åil, ; dTabadtabåa®åi, Walåid Musåa°id
al-Kuwayt. Maktabat al-Imåam al-Dhahabåi,. 1993.. 509 p. ;.

al-Murshid al-Waòtan¯i lil-Tanm¯iyah : al-istift¯a® °alá ri®¯asat al-jumh¯ur¯iyah, 15 Fibrayir-15 Abril 1977,: al-Ittiòh¯ad al-Ishtir¯ak¯i al-S¯ud¯an¯i
[al-Kh¯aròt¯um]. Ittiòh¯ad al-Ishtir¯ak¯i al-S¯ud¯an¯i,. 1977.. 106 p..

al-Murshid ilÐa al-tafarud dva-al-murfid ilÐa al-tagarud
Maimonides, David ben Joshua ben Abraham, ; Fenton, Paul.
al-dKuds. Medkitse nirdamim,. 1987.. 55, 114 p. ;.

al-Murshid ilá al-òhizb al-siy¯as¯i
òH¯ur¯an¯i, H¯an¯i.
°Amm¯an. Markaz al-Urdun al-Jad¯id lil-Dir¯as¯at. 1995.. 144 p. ;.

al-Murshid ilÆ fahm ash`¯ar al-`Arab.
al-Tayyib, `Abd All¯ah. [from old catalog]
[1970-]. v. in.

Al-murshid ilá jamm° al-adab al-sha°b¯i
Sulaym¯an, al-òS¯adiq Muòhammad.
[Khartoum]. Maòslaòhat al-Thaq¯afah, Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-I°l¯am,. 1987.. 48 p. ;.

al-Murshid ilá Majlis al-Ummah al-Urdun¯i.
°Amm¯an. Markaz al-Urdun al-Jad¯id lil-Dir¯as¯at. v..

al-Murshid li-dsinåa°at åalat al-°åud
Bayåatåi, dTåariq dHamid dHasan.
Baghdåad, Jumhåuråiyat al-°Iråaq. Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåa®irat al-Funåun al-Måusåiqåiyah,. 2002.. 252 p..

al-Murshid li-ittij¯ah¯at al-qiblah wa-al-maw¯aq¯it lil-òsal¯ah.
Kam¯al al-D¯in, òHusayn
[ ], . 1982.. 107, 143 p., [23] leaves of plates..

al-MurÏsid al-amÅin ilÅa ma°ÅanÅi kalimÅat al-kitÅab al-mubÅin
QuÖtb, MuÖhammad °AlÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1999. 232 S..
ISBN 977-10-1146-4

al-MurÏsid al-qÅanÅunÅi li-n-nÅaÏgib wa-'l-muraÏsÏsaÖh fÅi: intiÕhÅabÅat al-maÏgÅalis aÏs-Ïsa°bÅiya al-maÖhallÅiya: taÏskÅil al-maÏgÅalis, aÖt-Ötu°Åun al-intiÕhÅabÅiya, iÏgrÅa±Åat al-intiÕhÅabÅat, al-ÏgadwÅal al-intiÕhÅabÅiya
°AsrÅan, ÏGamÅal ; °ÅAÏsÅur, SÅamiÖh
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÖHaqqÅanÅiya. 2008. 202 S..

al-MurÏsid al-wÅafÅi fi 'l-°arÅuÖd wa-'l-qawÅafÅi
Ibn-°UØtmÅan, MuÖhammad Ibn-ÖHasan
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 216 S..
ISBN 2-7451-4170-8

al-MurÏsid ila 'ÖdarÅurÅiyÅat fÅi fiqh al-°ibÅadÅat: al-Ïguz± aØt-ØtÅaliØt min aÖhkÅam aÖs-Ösaum
ØDaibÅanÅi, °Abd-al-MaÏgÅid °Abd-al-ÖHamÅid aØd-
ÖTab°a 1. MiÖsrÅata. ad-DÅar al-ÏGamÅahÅirÅiya li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi° wa-'l-I°lÅan. 2000. 176 S..
ISBN 995-900095-8

¬al-¬ MurtaÏgal fÅi ÏsarÖh al-qilÅada al-mismaÖtÅiya fÅi tauÏsÅiÖh ad-duraidÅiya
ÖSaÇgÅanÅi, al-ÖHasan Ibn-MuÖhammad ¬aÖs-¬ ; ØHÅan, AÖhmad
aÖt-ÖTab°a 1.. Makka. Markaz IÖhyÅa' at-TurÅaØt al-IslÅamÅi. 1989. 300 S.. Min at-turÅaØt al-islÅamÅi.

al-Murtakaz¯at al-nafsiyah lil-fikrah al-òSahy¯un¯iyah: muqaddimah li-dir¯asat al-khaòs¯a®iòs al-nafs¯iyah lil-tajammu° al-Isr¯a®¯il¯i
Ghunaym, °Abd al-Raòhm¯an
Dimashq. al-Lajnah al-Markaz¯iyah lil-I°l¯am bi-Munaòzòzamat òTal¯a®i° òHarb al-Taòhr¯ir al-Sha°b¯iyah, Q¯uw¯at al-òS¯a°iqah,. 1973.. 112 p. ;.

al-Musåa°adåat al-khåarijåiyah wa-al-tanmiyah fåi al-°åalam al-°Arabåi: ru®yah min mandzåur °Arabåi Islåamåi
°Abd al-Fattåadh, Sayf al-Dåin. ; Kharbåush, Mudhammad dSafåi al-Dåin.
°Ammåan. al-Markaz al-°Ilmåi lil-Diråasåat al-Siyåasåiyah,. [2001]. 215 p..

al-Måusåad al-Isråa®åilåi: wa-dharb al-jawåasåis ma°a Midsr
Mu°ammar, Fåu®åad Darwåish.
°Ammåan. Dåar °åAlam al-Thaqåafah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 2002.. 93 p..

al-MÅusÅad al-isrÅa±ÅilÅi qatala DayÅanÅa wa-Ïsa°b al-ÏGazÅa±ir wa-KinÅidÅi
ÖHusÅam-ad-DÅin, MuÖhammad
al-QÅahira. al-Mu±allif. 1998.

al- MusÅafir: riwÅaya
IbrÅahÅim, YaÖhyÅa
ÖTab°a 1. [S.l.]. 2004. 307 S..
ISBN 977-17-1728-6

al-MusÅaÏgala baina fiqh al-luÇga wa-'l-lisÅaniyÅat °inda ba°Öd al-luÇgawÅiyÅin al-°arab al-mu°ÅaÖsirÅin
YÅusuf, Ulfa
ÖTab°a 1. TÅunis. DÅar as-SaÖhar. 1997. 136 S..
ISBN 9973-28010-5

al- MusÅahama al-ÏginÅa'Åiya fÅi 't-taÏsrÅi°Åat al-°arabÅiya
ÖHusnÅi, MaÖhmÅud NaÏgÅib
ÖTab°a 2. al-QÅahira. DÅar an-NahÖda al-°ArabÅiya. 1992. 515 S..
ISBN 977-04-0627-9

al-Musa`id `alá tashil al-fawa'id: sharh al-Tashil li-Ibn `Aqil : sharh munaqqah musaffá lil-imtan al-jalil Baha' al-Din ibn `Aqil `ala kitab al-Tashil li-Ibn Malik
Ibn `Aqil, `Abd Allah ibn `Abd al-Rahman, ; Barakat, Muhammad Kamil ; Barakat, Muhammad Kamil
Makkah al-Mukarramah. Kulliyat al-shari`ah wa-al-dirasat al-islmiyah,. 1980-1984. 4 vol..

al-Mus¯amarah
Ibn Ab¯i Shar¯if, Muòhammad ibn Muòhammad, ; Dimy¯aòt¯i, Maòhm¯ud °Umar. ; Ibn Quòtl¯ubugh¯a, al-Q¯asim ibn °Abd All¯ah,
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 2002.. 334 p. ;.

al- MusannafÅat al-fiqhÅiya
Abu-'l-LaiØt as-SamarqandÅi, NaÖsr Ibn-MuÖhammad ; NÅahÅi, ÖSalÅaÖh-ad-DÅin an-
BaÇgdÅad . ÏSirkat aÖt-ÖTab° wa-'n-NaÏsr al-AhlÅiya.

al-MuÏsÅaraka wa-'t-tanmiya: (qaÖdÅayÅa fi 't-tanmiya as-siyÅasa)
HadÅiya, °AbdallÅah
[S.l.]. [s.n.]. 1998. 338 S..

¬al-¬ MusÅawÅah
ZiyÅada, Maiy
aÖt-ÖTab°a 2. BairÅut. Mu'assasat Naufal. 1980. 163 S..

al-Mus¯aw¯ah f¯i al-òhuq¯uq al-°¯ammah wa-al-w¯ajib¯at wa-°al¯aqat al-Muslim¯in ba°òdihim bi-ba°òd
Bayy¯um¯i, Sam¯irah Sayyid Sulaym¯an.
al-Azhar [Cairo]. D¯ar al-òTib¯a°ah al-Muòhammad¯iyah,. 1983 [i.e. 1987]. 74 p. ;.

al-Mus¯aw¯ah wa-al-damj.
al-Quds. S¯ik¯uy,. 1993-. v. ;.

al-Musawat bayna al-marah wa-al-rajul fi al-òhuquq wa-al-iltizamat fi al-Islam: al-waqi wa-al-shubhat
Fighu, Abd al-Salam Aòhmad.
al-Rabaòt. Dar al-Qalam,. 2005.. 83 p. ;.

al-Musawwadah fåi usåul al-fiqh,: tatåaba° °alÐa tadsnåifihi thalåathah min a'immat åAl Taymåiyah: Majd al-Dåin Abåu al-Barakåat °Abd al-Salåam ibn °Abd Allåah ibn al-Khuddr [wa] Shihåab al-Dåin Abåu al-Madhåasin °Abd al-dHalåim ibn °Abd al-Salåam [wa] Taqåi al-Dåin Abåu al-°Abbåas Adhmad ibn °Abd al-dHalåim.
dHarråanåi, Adhmad ibn Mudhammad, ; Ibn Taymåiyah, °Abd al-Salåam ibn °Abd Allåah, ; Ibn Taymåiyah, °Abd al-dHalåim ibn °Abd al-Salåam, ; Ibn Taymåiyah, Adhmad ibn °Abd al-dHalåim,
al-Qahirah, . Matba°at al-Madani. [1964]. 8, 579 p..

Almusen ordnung zu Wirtzburg
[Würzburg]. [Müller]. [ca. 1533]. 8 Bl..

Al museo degli antiquari: un segno della nostra professione
Milano. Electa. 1997. 270 S..
ISBN 88-435-6003-4

Al museo per scoprire il mondo: la ricerca scientifica al Museo Civico di Storia Naturale di Milano ...
Alessandrello, Anna ¬[Hrsg.]‚
Milano. Società Italiana di Scienze Naturali.

al-Mushaf al-murattal.: [Sound recording]
al-Husar¯i, Mahm¯ud. [from old catalog]
[n.d.] . HK 03-01--03-44.. p. 4 albums (88 s.) 12 in. 33 1/3 rpm. microgroove..

al-Mushaf al-murattal.
al-Husar¯i, Mahm¯ud. [from old catalog]
Sono Cairo BKT 1-BKT 44. [197-]. 44 discs. mono. 33 1/3 rpm 12 in..

al-Muòsòhaf wa-al-sayf: òsir¯a° al-d¯in wa-al-dawlah f¯i Miòsr : ru®yah awwal¯iyah lil-qaòd¯ay¯a al-as¯as¯iyah
°Abd al-Fatt¯aòh, Nab¯il.
al-Q¯ahirah. Maktabat Madb¯ul¯i,. [1984]. 281 p. ;.

al-Mush¯arakah al-siy¯as¯iyah lil-mar®ah al-Kuwayt¯iyah: ru®á muta°addadah
òZaf¯ir¯i, Bandar °¯Ayid. ; Bass¯am, òS¯adiq Muòhammad.
al-Kuwayt. Mansh¯ur¯at Dh¯at al-Sal¯asil,. 1995.. 260 p..

al-Mush¯arakah al-siy¯as¯iyah lil-S¯ud¯an¯iy¯in al-Aqb¯aòt f¯i intikh¯ab¯at 1986 M
°Abd al-N¯ur, °¯Adil Tawf¯iq.
[al-Kharòt¯um. s.n.],. 1988.. 135 p. ;.

al-Mush¯arakah al-waòtan¯iyah lil-Aqb¯aòt f¯i al-°aòsr al-òhad¯ith
Naòsr, Am¯ir.
Mad¯inat Naòsr [Cairo]. Baòtriyark¯iyat al-Aqb¯aòt al-Urth¯udhuks, Usquf¯iyat al-Khidm¯at al-°¯Ammah wa-al-Ijtim¯a°¯iyah, al-Markaz al-Qibòt¯i lil-Dir¯as¯at al-Ijtim¯a°¯iyah,. [1998-. v. ;.

al-Musharrad.
al-Mallåudhåi Madzhar,
[1966]. 212 p..

al-Mushkilah al-dust¯ur¯iyah f¯i al-S¯ud¯an 1942-1985M
[Khartoum?]. Qism al-Buòh¯uth,. [1986?]. 144 leaves ;.

al-Mushkilah al-Kurdåiyah fåi al-Sharq al-Awsadt: mundhu bidåayatihåa dhattÐa sanat 1991
°Alåi, dHamid Madhmåud °åIsÐa.
[Cairo]. Maktabat Madbåulåi,. 1992.. 3, 497, 2 p. ;.

al-Mushtaghil¯un òhasab al-qiòt¯a°¯at
[Dawòhah]. Dawlat Qaòtar, Majlis al-Takhòt¯iòt, al-Am¯anah al-°¯Ammah. v..

al-M¯us¯iqá
Gibran, Kahlil, ; Y¯arid, N¯azik S¯ab¯a
Beirut. Mu®assasat Nawfal,. 1981.. 37 p. ;.

al-M¯us¯iqÆ: mab¯an¯ih¯a al-fiqh¯iyah wa-al-nafs¯iyah tibqa ¯ar¯a' al-Shaykh al-Ans¯ar¯i wa-al-Shaykh Muhammad Taq¯i al-Ja`far¯i
M¯irz¯a´khan¯i, Husayn.
Bayr¯ut. D¯ar al-H¯ad¯i,. 1994.. 106 p. ;.

al-MåusåiqÐa: mabåanåihåa al-fiqhåiyah wa-al-nafsåiyah dtibqa åaråa® al-Shaykh al-Andsåaråi wa-al-Shaykh Mudhammad Taqåi al-Ja°faråi
Måirzåa§khanåi, dHusayn.
Bayråut. Dåar al-Håadåi,. 1994.. 106 p. ;.

al-MÅusÅiqÅa al-°arabÅiya bi-'l-AndalÅus: aÏskÅaluhÅa ; ta±ØtÅirÅatuhÅa fÅi ÅUrubÅa
KaÖhlÅawÅi, MuÖhammad al-
al-ÖHammÅamÅat. ManÏsÅurÅat MuÖhammad BÅuØdÅina. 1998. 117 S..
ISBN 9973-26-139-9

al-Måusåiqåa al-®Iråaqåiyah.
al-°Azzåawåi, °Abbåas. [from old catalog]
1951.. 129 p..

al-MåusåiqÐa bayna al-sharq wa-al-gharb
Shåuk, °Alåi
Kåulåuniyåa, Almåaniyåa. Manshåuråat al-Jamal,. 1997.. 223 p. ;.

al-Musiqá al-`iraqiyah fi `ahd al-mughul wa-al-turkman min sanat 656 h - 1258 m ilá sanat 941 h - 1534 m: fi al-musiqá al-`arabiyah wa-bayan ma hadatha fiha min tatawwur fi al-`Iraq wa-dhikr al-`ulama' wa-al-mu'allafat
`Azzawi, `Abbas ; Mufaddal ibn Salamah, ; Ibn Khurradadhbih, `Ubayd Allah ibn `Abd Allah, ; Badr al-Irbili.
Baghdad. Sharikat al-Tijarah,. 1951. 129 s..

al-M¯usiq¯ar Rawz¯i al-Khamm¯ash: wa-ta®th¯iruhu f¯i al-m¯usiqá al-°Ir¯aq¯iyah
°Abb¯as, òZ¯ahir òHab¯ib.
Baghd¯ad. D¯ar al-Shu®¯un al-Thaq¯af¯iyah al-°¯Ammah "¯Af¯aw °Arab¯iyah",. 1999.. 211 p..

al-MåusåiqÐa wa-al-ghinåa® fåi al-Kuwayt
°Alåi, Adhmad
al-Kuwayt. Sharikat al-Rabåi°åan lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1980.. 121 p. : music ; 26 cm..

al-M¯us¯iqá lil-huw¯ah
J¯abir, Jum°ah.
[Khartoum]. Wiz¯arat al-Shab¯ab wa-al-Riy¯aòdah, Maòslaòhat al-Shab¯ab,. [1978?]. 78 p..

al-Musiqá wa-al-ghina' mundhu bad' al-khaliqah lil-an
Butrus, Fikri
al-Iskandariyah, . [1958]. 146 s..

al-MuÏskila al-qaumÅiya wa-ittifÅaqÅiyat as-salÅam fi 's-SÅudÅan
SulaimÅan, IsmÅa°Åil
as-SÅudÅan. aÏs-ÏSarika al-°ÅAlamÅiya li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2007. 143 S..

al-MuÏskilÅat al-°amalÅiya al-hÅamma fÅi-'l-ÖhiyÅaza
HarÏga, MuÖsÖtafÅa MaÏgdÅi
al-QÅahira. DÅar al-Kutub al-QÅanÅunÅiya. 1992. 211 S..
ISBN 977-523-701-7

al-MuÏskila? wa-'l-Öhall?: (al-istibdÅad wa-'Ïs-ÏsÅurÅa)
ÖHÅamid, AbÅu-BilÅal °AbdallÅah al-
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-°UlÅum. 2004. 143 S..
ISBN 995-329858-0

Al-muslim.
Lilongwe, Malawi. Islamic Publications and Research Bureau,. [1995]. 1 v..

al-Muslim\016Bn f\012B al-Itti\1E25\0101d al-S\016Bfiy\012Bt\012B \02BBabra al-t\0101r\012Bkh
B\0101rr, Mu\1E25ammad \02BBAl\012B.
Jiddah. D\0101r al-Shur\016Bq,. 1983.. 2 v. (796 p.).

Al-muslim monthly.
Lilongwe, Malawi. Islamic Publications and Research Bureau,. [1995]-. v..

¬Al-¬ MuslimÅun: al-maÏgalla al-islÅamÅiya ad-duwalÅiya
London. 1982.

al-Muslimun fi al-Hind /Nur °Alim Khalil Amini.
Amini, Nur °Alim Khalil
Cairo. Dar al-Sahwah Lil-Nashr,. 1988.. 101 p..

al-Muslim¯un f¯i ¯Asiy¯a al-Wusòtá wa-al-Q¯uq¯az: dir¯asah jughr¯af¯iyah
Maòtar¯i, al-Sayyid Kh¯alid.
Jiddah. al-D¯ar al-Sa°¯ud¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2001.. 483 p..

al-MuslimÅun fi 'l-fikr al-masÅiÖhÅi: (al-°aÖsr al-wasÅiÖt)
ManÖsÅur, ÖTÅariq
ÖTab°a 1. al-QÅahira. MiÖsr al-°ArabÅiya li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2008. 271 S..
ISBN 977-547-158-3

al-MuslimÅun fi 'l-IttiÖhÅad as-SÅufyÅitÅi
Akiner, Shirin ; ZintÅanÅi, °Abd-al-WahhÅab MuÖhammad az-
ÖTab°a 1. [S.l.]. ÏGam°Åiyat ad-Da°wa al-IslÅamÅiya al-°ÅAlamÅiya. 1999. 592 S..
ISBN 995-928001-2