al-Munajjad fi al-lughah: (aqdam mu`jam shamil lil-mushtarak al-lafzi)
Kura` al-Naml, `Ali ibn al-Hasan, ; `Umar, Ahmad Mukhtar ; `Abd al-Baqi, Dahi
al-Qahirah, . 1976. 421 s..

al-Munåakh al-thaqåafåi fåi Midsr min mardhalat måa qabla al-thawrah ilÐa mardhalat al-ta°addudåiyah wa-al-infitåadh
Yåasåin, al-Sayyid.
al-Qåahirah. al-Markaz al-Qawmåi lil-Budhåuth al-Ijtimåa°åiyah wa-al-Jinåa®åiyah, Barnåamaj Budhåuth Taqwåim al-Siyåasåat al-Ijtimåa°åiyah, Badhth al-Siyåasah al-Thaqåafåiyah, Hay®at Badhth al-Munåakh al-Thaqåafåi,. 2000.. 276 p. ;.

al-Munakhkhal: mukhtadsar Idslåadh al-mandtiq
Wazåir al-Maghribåi, al-dHusayn ibn °Alåi, ; Ibn al-Sikkåit, ; dTulbah, Jamåal.
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 1994.. 363 p..

¬al-¬ MunÅaÖzara al-ÖhadÅiØta fÅi °ilm muqÅaranÅat al-adyÅan baina 'Ïs-ÏSai Øh wa-'l-Qass SuwÅaÏgÅart
DÅidÅat, AÖhmad
al-QÅahira. Maktabat ZahrÅan. [1988]. 206 S. : Ill..
ISBN 977-1760-00-9

al-MunÅaÖzarÅat baina fuqahÅa± as-sunna wa-fuqahÅa± aÏs-ÏsÅi°a
WardÅanÅi, ÖSÅaliÖh al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-Hadaf li-l-I°lÅam wa-'n-NaÏsr. 1999. 142 S..
ISBN 977-575-105-5

al-MunaÖzÖzamÅat al-ahlÅiya al-°arabÅiya wa-'l-maÖhkÅumÅiya: qaÖdÅayÅa wa-iÏskÅalÅiyÅat wa-ÖhÅalÅat
°Abd-al-FattÅaÖh, NabÅil
al-QÅahira. 2004. 516 S..
ISBN 977-927-293-8

al-MunaÖzÖzamÅat al-islÅamÅiya Çgair al-ÖhukÅumÅiya
ÇGandÅur, °Abd-ar-RaÖhmÅan MunÅir ; Saiyid, RiÖdwÅan as-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-KaÏsÏsÅaf li-n-NaÏsr wa-'Öt-ÖTibÅa°a wa-'t-TauzÅi°. 2005. 318 S..

al-MunÅasaba al-lafÖzÅiya fi 'l-Qur±Åan al-karÅim fÅi Ödau° °ilm al-luÇga al-ÖhadÅiØt
KamÅal, ÖHÅazim °AlÅi ; °Abd-at-TauwÅab, RamaÖdÅan
al-QÅahira. Maktabat ZahrÅa± aÏs-ÏSarq. 1997. 290 S..
ISBN 977-578-962-1

al-Munåashadah wa-al-idhtijåaj bi-dHadåith al-Ghadåir al-Sharåif: min Kitåab al-Ghadåir lil-Shaykh al-Amåinåi
Amåinåi, °Abd al-dHusayn Adhmad.
[Beirut]. Markaz al-Ghadåir lil-Diråasåat al-Islåamåiyah,. 1999.. 147 p. ;.

al-Munawwam
Abyaòd, Y¯usuf.
[Syria]. Y. Abyaòd,. 2003 . 531 p. ;.

al-Mun¯aòzar¯at: baòhth mumti° yatan¯awalu ba°òd al-mas¯a®il al-khil¯afiyah bayna al-madh¯ahib al-Isl¯am¯iyah ...
Khunayz¯i, °Al¯i Ab¯u al-òHasan ibn al-òHasan al-Mahd¯i, ; Kunayz¯i, °Abd All¯ah.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Anjl¯u al-Miòsr¯iyah,. 1977.. 239 p., [1] leaf of plates.

al-Munaòzòzam¯at al-dawl¯iyah wa-al-iql¯im¯iyah wa-al-mutakhaòsòsiòsah: dir¯asah f¯i °Uòsbat al-Umam wa-al-Umam al-Muttaòhidah wa-al-J¯ami°ah al-°Arab¯iyah wa-Munaòzòzamat al-Waòhdah al-Ifr¯iq¯iyah wa-Munaòzòzamat al-òSiòhòhah al-°¯Alam¯iyah wa-Jam°¯iyat al-Hil¯al al-Aòhmar al-L¯ib¯i
Shukr¯i, °Al¯i Y¯usuf.
al-Q¯ahirah. ¯Itr¯ak lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2002.. 313 p. ;.

al-Munaòzòzam¯at al-ta°¯awun¯iyah f¯i al-waòtan al-°Arab¯i: dir¯asah taòhl¯il¯iyah li-ba°òd jaw¯anib al-òharakah al-ta°¯awun¯iyah f¯i kull min Miòsr wa-S¯ur¯iyah wa-al-Urdun wa-al-Kuwayt wa-T¯unis wa-al-Yaman
Kafr¯i, Muòsòtafá al-°Abd All¯ah.
Dimashq. Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 1994.. 247 p. ;.

al-Munbat: riw¯ayah
Mun¯if, °Abd al-Raòhm¯an
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1989.. 258 p. ;.

Alm- und Forsthütten im Nationalpark Berchtesgaden
Burmeister, Enno
München. Fachbereich Architektur d. Fachhochsch. München. 1981. 448 S. : überwiegend Ill. u. graph. Darst.. Fachhochschule <München> / Fachbereich Architektur: Baudokumentation ; 10..

Alm- und Forsthütten im Nationalpark Berchtesgaden: [die Dokumentation entstand als Aufgabe des Lehrgebietes Bauaufnahme im Rahmen einer 4-tägigen externen Lehrveranstaltung im WS 1980/81]
Dantanello, Peter ¬[Bearb.]¬
München. Fachhochsch., Fachbereich Architektur. 1981. 448 S.. Baudokumentation ; 10.

Alm- und Hüttenwanderungen Bayerische Alpen: 50 Touren zwischen Füssen und Chiemgau
Baumann, Franziska
1. Aufl.. München. Bergverl. Rother. 2007. 191 S.. Rother Wanderbuch.
ISBN 3-7633-3012-7 kart. : EUR 14.90 (DE)

Alm- und Hüttenwanderungen Chiemgau, Kaiser, Berchtesgaden: 50 Touren zwischen Inn und Salzach
Strauß, Andrea ; Strauß, Andreas
1. Aufl.. München. Bergverl. Rother. 2008. 166 S.. Rother-Wanderbuch.
ISBN 978-3-7633-3035-5 : kt. : EUR 14.90

Alm und Wein: Aufsätze aus Rechts- und Wirtschaftsgeschichte
Grass, Nikolaus ; Carlen, Louis ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Hildesheim. Weidmann. 1990. 435 S..
ISBN 3-615-000-366

al-MunÏgid: fÅi ±l-luÇga wa-±l-a°lÅam
BayrÅut. DÅar al-maÏsriq. 1996. Getr. Zählung.
ISBN 2-7214-2201-4

al-Mungid: Mu'jam madrasi lil-lugat al'arabiya
Ma'luf, Louis
Beirut , . 1949. 14 bl., 1093, 59 s..

¬al-¬ MunÏgid fÅi 'l-amØtÅal wa-'l-Öhikam wa-'l-farÅa'id al-luÇgawÅiya: °arabÅi - faransÅi, faransÅi - °arabÅi
Hajjar, Joseph
BairÅut. DÅar al-MaÏsriq. 1983. 245, 239 S..
ISBN 2-7214-2149-3

Al-Mungid Fi-l-luga
Beirut. Dar El-Mashreq. 1975. 2 Bd. in einem Bd.
ISBN 2-7214-2147-7

al-MunÏgid fi 'l-luÇga al-°arabÅiya al-mu°ÅaÖsira
ÖTab°a 2. BairÅut. DÅar al-MaÏsriq. 2001. Ïg - a-z, 1641 S..
ISBN 2-7214-2228-6

Al-mungid fi-l-luga wa-l-'adab wa-l-'ulum: At-tabah al-gadida
Bairut. Al-mitba al-katulikija. 1960. 976, 588 S..

¬al-¬ MunÏgid fÅi 'l-luÇga wa-'l-a'lÅam
aÖt-ÖTab'a 39. BairÅut. DÅar al-MaÏsrÅiq. 2002. 1014, 714, 40 S. : Ill., Kt..
ISBN 2-7214-2233-2

al-MunÏgid fi 'l-luÇga wa-'l-a°lÅam
ÖTab°a 36. BairÅut. DÅar al-MaÏsriq. 1997. 714, 40 S..
ISBN 2-7214-2207-3

al- MunÏgid fÅi 'l-luÇga wa-'l-a°lÅam
[Versch. Aufl.]. BairÅut. DÅar al-MaÏsriq. 1984. 8".
ISBN 2-7214-2155-2

Almunia: un corredor de fondo
Martín, Ricardo
1. ed. Madrid. Temas de Hoy. 1998. 319 S..
ISBN 84-7880-939-2

¬al-¬ Mu'nis fi aØhhbÅar 'IfrÅiqija wa Tunis: chroniques tunisiennes de Muhammad b. 'AbÅi' al-QÅasim' ar-Ru°ayni' al-QayravÅanÅi connu sous le nom d'Ibn Abii DÅinÅar
Ibn-AbÅi-DÅinÅar, AbÅu-°AbdallÅah MuÖhammad ; Ouerghemi, M'hamed
[Mikrofiche-Ausg.]. 1989. 522 Bl..

al-Munjid: mu`jam madrasi lil-lughah al-`arabiyah
Ma`luf, Luwis
Bayrut, . [1928]. 1093, 59 s..

al-Munjid al-°Arab¯i al-Farans¯i lil-òtull¯ab: mu°jam òhad¯ith = Mounged classique arabe fran÷cais : dictionnaire moderne
òHajj¯ar, J¯uzif Na°°¯um
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Mashriq,. c1980.. 1619 p. : ill. (some col.) ; 17 cm..

Al-Munjid, °Arabåi Urdåu.
Ma°låuf, Låuwåis. [from old catalog] ; Yåusufi, Sa°d dHasan. [from old catalog]
1975.. 1292 p. (p. 1291-1292 advertisements).

al-Munjid f¯i al-i°r¯ab wa-al-bal¯aghah wa-al-iml¯a®: taòtb¯iq¯at wa-q¯a°id¯at
òHalaw¯an¯i, Muòhammad Khayr. ; òH¯aòdir¯i, Badr al-D¯in.
Bayr¯ut. Maktabat D¯ar al-Sharq,. [1972?].. 306 p. ;.

al-Munjid fi al-lughah al-`arabiyah al-mu`sirah
Bayrut. Dar al-Mashriq,. 2001. 1641 s..

Al-munkid min adalal
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-HÅamid Muhammad Ibn-Muhammad al
1 Aufl.. Beirut. 1959.

¬al-¬ MunÖsif li-s-sÅariq wa-l-masrÅuq minhu: fÅi aÖzhÅar sariqÅat AbÅi Öt-ÖTayyib al-MutanabbÅi
Ibn WakÅi° al-ÖH. b. °A. b. A. ; Nagm, MuÖhammad YÅusuf ¬[Hrsg.]¬
BayrÅut. DÅar aÖs-ÖSadr.

al-Munqidh min al-ddalåal wa-al-Mudsil ilÐa dhåi al-°izzah wa-al-jalåal
Ghazzåalåi,
Bayråut. Nåadsir lil-Thaqåafah,. 1980.. 109 p. ;.

al-Munqidh min al-ddalåal wa-al-muwadsdsil ilÐa dhåi al-°izzah wa-al-jalåal
Ghazzåalåi, ; Abu Laylah, Muhammad, ; Rif°at, Nåurshåif °Abd al-Radhåim.
Washington, D.C.. Council for Research in Values and Philosophy,. 2001.. p. cm..

al-Munqid min addalâl
Ghazz¯al¯i,
Istanbul-Turquie. Hakîkat Kitâbevi,. 2003.. 61 p. ;.

Al-munqiØd min aÖdÅalal
ÇGazzÅalÅi, MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; ÏGabr, FarÅid
Beyrouth: Commission internat. pour la trad. des chefs-d'oeuvre. 1959. 122,55 S. 8". (Collection Unesco d'oeuvres représentatives. Sér. arabe).

al-Munqid min aÖd-ÖdalÅal
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; ÖSalÅibÅa, ÏGamÅil ; °AyyÅad, KÅamil
DimaÏsq: MaÖtba°a al-ÏgÅami°a as-sÅurÅiya. 1956. 164 S..

al-MunqiØd min aÖd-ÖdalÅal li-ÖHuÏgÏgat al-IslÅam al-ÇGazzÅalÅi ma°a abÖhÅaØt fÅi ±t-taÖsauwaf wa-dirÅasÅat °an al-imÅam al-ÇGazzÅalÅi
MaÖhmÅud, °Abd-al-ÖHalÅim ; ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al-
ÖTab°a 5., mazÅida wa-munaqqaÖha. al-QÅahira. DÅar al-Kutub al-ÖHadÅiØta. 1965. 351 S..

al-MunqiØd min aÖd-ÖdalÅal wa'l-mauÖsil ilÅa ØdÅi'l-°izza wa'l-ÏgalÅal
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; ÏGabr, FarÅid
2. éd.. BairÅut. al-Maktaba aÏs-ÏSarqÅiya. 1969.

al-Munqiöd min addåalal wa-al-muwadsdsil ilÐa dhåi al-°izzah wa-al-jalåal
Ghazzåalåi,
Bayråut, . al-Lajnah al-Duwalåiyah li-Tarjamat al-Rawåa®°i,. 1959.. 122, 55 p. ;.

al-Munqiöd min al-ddåalal wa-al-muwadsdsil ilÐa dhåi al-°izzah wa-al-jalåal
Ghazzåalåi,
Bayråut, . al-Lajnah al-Duwalåiyah li-Tarjamat al-Rawåa®°i,. 1959.. 122, 55 p. ;.

al-MunÏsa±Åat al-mÅa±Åiya bi-MiÖsr munØdu 'l-fatÖh al-islÅamÅi wa-ÖhattÅa nihÅayat al-°aÖsr al-mamlÅukÅi: dirÅasa aØtarÅiya mi°mÅarÅiya
NauwÅar, SÅamÅi MuÖhammad
al-IskandarÅiya. DÅar al-WafÅa± li-DunyÅa aÖt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr. 1999. 213 S..
ISBN 977-327-025-4

al-Munsha'¯at al-m¯a'¯iyah bi-Misr mundhu al-fath al-Isl¯am¯i wa-hattÆ nih¯ayat al-`Asr al-Maml¯uk¯i: dir¯asah athar¯iyah mi`m¯ar¯iyah
Naww¯ar, S¯am¯i Muhammad.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Waf¯a' li-Duny¯a al-Tib¯a`ah wa-al-Nashr,. [1999]. 213 p. ;.

al-Munsif: sharh al-imam Abi al-Fath `Uthman ibn Jinni al-nahwi li-Kitab al-Tasrif lil-imam Abi `Uthman al-Mazini al-Nahwi al-Basri
Ibn Jinni, Abu al-Fath `Uthman, ; Amin, `Abd Allah ; Mazini, Abu `Uthman Bakr ibn Muhammad. ; Mustafá, Ibrahim
Misr, . 1954-. 3 vol..

al-Munòsif f¯i naqd al-shi°r wa-bay¯an sariq¯at al-Mutanabb¯i wa-mushkil shi°rih
Ibn Wak¯i° al-Tinn¯is¯i, al-òHasan ibn °Al¯i, ; D¯ayah, Muòhammad Riòdwa¯n
Dimashq. D¯ar Qutaybah,. 1982-. v. <1 >.

Almunßécar en la antigüedad
Molina Fajardo, Federico ; Ruiz Fernández, Antonio ; Huertas Jiménez, Carlos
Granada. Talleres Gráficos Arte. 1982. XVI, 222, 32 S. : Ill., graph. Darst..

al-Muntadá.
°Amm¯an, al-Urdun. Muntadá al-Fikr al-°Arab¯i,. v. ;.

Al Muntada: a quarterly newsletter published by the Arab Thought Forum.
Amman, Jordan. Arab Thought Forum,. 2000-[2002].. 3 v..

al-MuntadÅa al-iÏgtimÅa°Åi al-°ÅalamÅi: °Åalam ÅaÕhar mumkin ; (dirÅasa fÅi Öharakat munÅahaÖdat al-°aulama)
HÅadÅi, RiyÅaÖd °AzÅiz
BaÇgdÅad. ÖSabÅaÖh ÖSÅadiq ÏGa°far. 2004. 50 S..

al-Muntadá al-thaq¯af¯i: majallah thaq¯af¯iyah j¯ami°¯iyah tu°ná bi-al-fikr wa-al-ibd¯a°.
al-Dawòhah, Qaòtar. Kull¯iyat al-Ins¯an¯iy¯at wa-al-°Ul¯um al-Ijtim¯a°¯iyah, J¯ami°at Qaòtar. v..

al-Muntadzam fåi tåaråikh al-mulåuk wa-al-umam
Ibn al-Jawzåi, Abåu al-Faraj °Abd al-Radhmåan ibn °Alåi, ; Faddl, Mudhammad °Abd al-Wahhåab
[Cairo. s.n.],. 1985- . v. <1, pts. 1-2 >.

al- Muntahab al-ÏgalÅil min tahÏgÅil man Öharrafa 'l-inÏgÅil
Su°ÅudÅi, AbÅu-'l-FaÖdl al-MÅalikÅi as- ; BadrÅi, RamaÖdÅan aÖs-ÖSafanÅawÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÖHadÅiØt. 1997. 342 S..
ISBN 977-522-798-4

¬al-¬ MuntaØhab as-siyÅaq li-tÅarÅiØh NÅisÅabÅur
FÅarisÅi, °Abd-al-ÇGÅafir Ibn-IsmÅa°Åil ¬al-¬ ; °Abd-al-°AzÅiz, MuÖhammad AÖhmad ; ÖSarÅifÅinÅi, IbrÅahÅim Ibn-MuÖhammad ¬aÖs-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. Osterwieck/Harz [u.a.]. Zickfeldt,. 1929..

al-MuntaÕhab fÅi maÖhasin aÏs°Åar al-°arab al-mansÅub li-Øt-ØTa°ÅalibÅi
ÏGamÅal, °ÅAdil SulaimÅan
al-QÅahira. Maktabat al-ÕHÅanÏgÅi. 1993.
ISBN 977-505-095-10

al-MuntaÕhab fÅi uÖsÅul al-maØdhab al-maÏshÅur bi-'l-MuntaÕhab al-ÖHusÅamÅi
AÕhsÅikatÅi, MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; AwaÖdÅi, AÖhmad MuÖhammad NÅaÖsir °AbbÅas al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-MadÅar al-IslÅamÅi. 2005. 344 S..
ISBN 995-929249-5

Al-muntaØhab min kinÅajÅat al-udabÅa± wa-iÏsÅarÅat al-bulaÇgÅa' ^[,Ausz.]
ØTaqafÅi", AbÅu-'l-°AbbÅas MuÖhammad Ibn-IsÖhÅaq Ibn-IbrÅahÅim al-ÏGurÏgÅanÅi aØt- ; ÏSamsÅi, MuÖhammad ÏSams-al-ÖHaqq [Hrsg.]
ÖHaidarÅabÅab ad-Dakan. MaÖtba°at MaÂglis DÅa'irat al-ma°Åarif al-°uØtmÅanÅija. 1983. 7,439,18 S.. MaÖtbÅu°Åat DÅa'irat al-ma°Åarif al-°uØtmÅanÅija. Silsila ÂgadÅida ; 11/2,4.

al-MuntaÕhab min ÖHayÅat aÖs-ÖsaÖhÅaba
KÅandihlawÅi, MuÖhammad YÅusuf al- ; TammÅam, AÖhmad °Abd-al-FattÅaÖh
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar as-SalÅam. 2001. 742 S..
ISBN 977-514-688-7

al-Muntaha fi l-kamal des Muhammad Ibn Sahl Ibn al-Marzuban al-Karhi (gest. ca. 345/956): Untersuchung und kritische Edition von Bd 4-5 und 9-10
Ibn al-Marzuban, Muhammad ibn Sahl, ; al-Hadrusi, Salem M. H.
Berlin. K. Schwarz,. 1988. 93, 380 s..

al-MuntahÅa fÅi l-kamÅal des MuÖhammad Ibn-Sahl Ibn-al-MarzubÅan al-KarÕhÅi: Unters. u. krit. Ed. von Bd. 4 - 5 u. 9 - 10
Ibn-al-MarzubÅan, MuÖhammad Ibn-Sahl ; Hadrusi, Salem M. ¬al-¬ ¬[Hrsg.]¬
Berlin. Schwarz. 1988. II, 93, 380 S.. Islamkundliche Untersuchungen ; 132.

Al-MuntahÅa fi l-kamÅal des MuÖhammad Ibn Sahl Ibn al-MarzubÅan al-KarØhÅi (gest. ca. 345/956): Untersuchung und kritische Edition von Bd. 4-5 und 9-10
Ibn-al-MarzÅubÅan al-KarØhÅi, MuÖhammad Ibn-Sahl ; HadrÅusÅi, SÅalim Mar°Åi al-
Berlin. Schwarz. 1988. II, 93, 380 S.. Islamkundliche Untersuchungen ; 132.
ISBN 3-922968-66-X

Al-Muntakhab: Auswahl aus den Interpretationen des Heiligen Koran ; Arabisch-Deutsch
Kairo. 1999. 1052 S..
ISBN 977-205-/06-0

&lt;&lt;Al&gt;&gt;-Muntakhab: Auswahl aus den Interpretationen des Heiligen Koran ; Arabisch - Deutsch
Muh\0323ammad |9 118583158 ; M ahir, Mus\0323t\0323af a |9 120077116 |b [Übers.]
Kairo. 1999 = 1420 n.d. Hidschra. 1052 S..
977-205-706

al-Muntakhab f¯i mah¯asin ash`¯ar al-`Arab: al-mans¯ub lil-Tha`¯alib¯i
Tha`¯alib¯i, `Abd al-Malik ibn Muhammad, ; Jam¯al, `¯Adil Sulaym¯an.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Kh¯anj¯i,. 1993-1994.. 2 v..

al-Muntakhab fåi tafsåir al-Qur®åan al-karåim
Lajnat al-Qur®åan wa-al-Sunnah (Lebanon)
Bayråut, Lubnåan. Sharikat Dåar al-Arqam ibn Abåi al-Arqam,. 1996.. 854 p. ;.

al-Muntakhab min al-adab al-`arabi.
Husayn, Taha,
al-Qahirah, . 1932. 287 s..

al-Muntakhab min kitåab al-shu°aråa®
Abåu Nu°aym Adhmad ibn °Abd Allåah, ; Måani°, °Abd al-°Azåiz ibn Nåadsir,
[Riyadh]. Dåar al-°Ulåum,. 1982.. 83 p. ;.

al-Muntakhab min musnad °Abd ibn dHumayd
°Abd ibn dHamåid, ; Såamarråa®åi, dSubdhi ; dSa°åidåi, Madhmåud Mudhammad Khalåil
Bayråut. °åAlam al-Kutub,. 1988.. 541 p. ;.

al-Muntakhab min rasåa®il al-Jåadhidz
Jåadhidz, ; °Akkåawåi, Ridhåab
Bayråut. Dåar al-Fikr al-°Arabåi,. 1992.. 220 p. ;.

al-Muntam¯i.
Shukr¯i, Gh¯al¯i ; Maòhf¯uòz, Naj¯ib,
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Zan¯ar¯i,. 1964.. 354 p. ;.

al-MuntaqÅa: ÏsarÖh MuwaÖtÖta± MÅalik
BÅaÏgÅi al-AndalusÅi, Abu-'l-WalÅid SulaimÅan Ibn-ÕHalaf al- ; °AÖtÅa, MuÖhammad °A.
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1999.
ISBN 2-7451-2742-X

Konfessionen im Konflikt: Deutschland zwischen 1800 und 1970 : ein konfessionelles Zeitalter
BÅaÏgÅi al-AndalusÅi, Abu-'l-WalÅid SulaimÅan Ibn-ÕHalaf al- ; °AÖtÅa, MuÖhammad °A.
Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht. 2002.
ISBN 3-525-36254-4

al-MuntaqÐa al-nafåis min Talbåis Iblåis: lil-Imåam Ibn al-Jawzåi, al-mutawaffÐa sanat 597 H
°Abd al-dHamid, °Alåi dHasan °Alåi. ; Ibn al-Jawzåi, Abåu al-Faraj °Abd al-Radhmåan ibn °Alåi,
al-Dammåam, al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah. Dåar Ibn al-Jawzåi,. 1990.. 578 p. ;.

al-MuntaqÅa min aÕhbÅar al-AÖsmÅa°Åi
ar-Raba°Åi, °AbdallÅah Ibn AÖhmad ; TanÅuÕhÅi, °Izz-ad-DÅin at-
DimaÏsq. 1936. MaÖtbÅu°Åat al-MaÏgma° al-°IlmÅi al-°ArabÅi ; 7.

¬al-¬MuntaqÅa min Ødamm al-hawÅa
Ibn-al-ÏGauzÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-°AlÅi ; AbÅu-ÖSÅaliÖh, ÕHÅalid
ÖTab°a 1. ar-RiyÅaÖd. DÅar al-WaÖtan li-n-NaÏsr. 1999. 218 S..

al-Muntaqåa min kitåab al-dTabaqåat
Abåu °Aråubah al-dHarråanåi, ; dSåalidh, Ibråahåim
[Damascus]. Dåar al-Bashåa®ir ;. 1994.. 96 p. ;.

al-Muntaq§a min Kitåab al-minhåaj fåi °ilm kharåaj Midsr
Makhzåumåi, Abåu al-dHasan °Alåi ibn °Uthmåan, ; Cahen, Claude ; Råaçgib, Yåusuf
al-Qåahirah. Institut franðcais d'archÐeologie orientale,. 1986.. 83, xiii p. ;.

¬al-¬ Muntaqa 'n-nafÅis min talbÅis iblÅis
Ibn-al-ÏGauzÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-°AlÅi ; °Abd-al-ÖHamÅid, °AlÅi ÖH.
aÖt-ÖTab°a 1.. ar-RiyÅaÖd. DÅar Ibn-al-ÏGauzÅi. 1990. 578 S..

al-Muntaqá f¯i aòh¯ad¯ith al-aòhk¯am °an khayr al-an¯am
Ibn Taym¯iyah, °Abd al-Sal¯am ibn °Abd All¯ah, ; °Abd al-Raòhm¯an, °Abd al-Laòt¯if òHasan.
Bayr¯ut. Mansh¯ur¯at Muòhammad °Al¯i Bayòd¯un. 2003.. 664 p. ;.

al-Muntaqá min makhòt¯uòt¯at J¯ami°at Buòtrusburgh, Kull¯iyat al-Dir¯as¯at al-Sharq¯iyah
Rayy¯an, Kh¯alid Aòhmad.
Dubayy. Markaz Jum°ah al-M¯ajid lil-Thaq¯afah wa-al-Tur¯ath,. 1996.. 516 p. ;.

al-Muntaza° al-mukhtåar min al-Ghayth al-midråar, al-ma°råuf bi-Shardh al-Az§håar
Ibn Miftåadh, °Abd Allåah ibn Abåi al-Qåasim, ; Ibn al-MurtaddÐa, Adhmad ibn YadhyÐa,
[dSan°åa®]. al-Jumhåuråiyah al-Yamanåiyah, Wizåarat al-°Adl,. 2003.. 10 v..

al- Muntij\0101t al-\1E25urj\012Byah, ta\1E63n\012Bfh\0101 wa-ta \02BBrtf\0101th\0101 = Classification and definitions of forest products = Classification et définitions des produits forestiers = Clasificación y definiciones de los productos forestales
Rome. The Organization,. 1982.. 201 p. ;.

al-Munyah wa-al-amal
°Abd al-Jabbåar ibn Adhmad al-Asadåabåadåi, ; Ibn al-MurtaddÐa, Adhmad ibn YadhyÐa,
al-Iskandariyah. Dåar al-Ma°rifah al-Jåami°åiyah,. 1985.. 196 p. ;.

al-MuÖdÅi± fÅi ÏsarÖh al-MuwaÖtÖta±
MÅalik Ibn-Anas ; FarhÅud, AÖhmad °AbdallÅah
ÖHalab. DÅar ar-RifÅa°Åi li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi° [u.a.]. 2004.
ISBN 1-5050-34

al-MÅuÖdiÖh fÅi ÏsarÖh Ïsi°r Abi-'Öt-ÖTaiyib al-MutanabbÅi
TabrÅizÅi, AbÅu-ZakarÅiyÅa at- ; Nu°mÅan, ÕHalaf RaÏsÅid
BaÇgdÅad. DÅar aÏs-ÏSu±Åun aØt-ØTaqÅafÅiya al-°ÅAmma. 2000. Silsilat ÕhizÅanat at-turÅaØt.

al-MuÖhaddiØt al-akbar wa-ImÅam al-°aÖsr al-°allÅamÅa az-zÅahid as-saiyid aÏs-ÏsarÅif aÏs-ÏsaiÕh MuÖhammad Badr-ad-DÅin al-ÖHasanÅi ...
FarfÅur, MuÖhammad ÖSÅaliÖh al- ; ÖHasanÅi, MuÖhammad Badr-ad-DÅin
DimaÏsq. [s.n.]. 1986.

al-MuÖhaddiØtÅat wa-'l-faqÅihÅat wa-'Ïs-ÏsÅa°irÅat
ManÅisÅi, SÅamiya
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 2004. 484 S.. MausÅu°at ÖsaÖhÅabÅiyÅat al-HÅadÅi al-BaÏsÅir ; 6.
ISBN 977-10-1809-4

al-MuÖhafiÖzÅun al-Ïgudud wa-&apos;Ïs-ÏSarq al-AusaÖt: al-maÖsÅadir ad-dÅaÕhilÅiya wa-&apos;l-qÅabilÅiyat al-iqlÅimÅiya li-s-siyÅasa al-amrÅikÅiya
ÏSÅadÅi, °Abd-al-°AzÅiz
al-ÏGÅiza. Markaz ad-DirÅasÅat al-AmrÅikÅiya. 2005. 36 S.. AurÅaq °ilmÅiya : NadawÅat.

al-MuÖhÅakama wa-'l-irhÅab: °aqlÅiyat at-taÕhwÅin fi 'l-ÕhiÖtÅab al-°arabÅi al-mu±ÅaÖsir
RabÅi°Åu, TurkÅi °AlÅi ar-
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis. 2001. 175 S..
ISBN 995-321013-6

¬al-¬MuÖhammadÅiyÅat: riÖhla ma°a 'l-kuttÅab wa-'l-mufakkirÅin wa-'l-udabÅa± wa-'l-bÅaÖhiØtÅin fÅi anÖhÅa± al-°Åalam wa-ru±an ÏgadÅida fi 's-sÅira al-°iÖtra °an ÕhÅatam al-anbiyÅa± wa-'l-mursalÅin saiyidinÅa MuÖhammad
IbyÅarÅi, FatÖhÅi ¬al-¬
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1999.

¬Al-¬ MuÖhÅaÖdarÅat al-°aÏsr: 1948
Sa°Åada, AnÖtÅun
BayrÅut. °Umda aØt-ØtaqÅafa. 233 S. : Ill.. Silsilat an-niÖzÅam al-ÏgadÅid ; 2.

al-MuÖharrar fi 'l-fiqh °alÅa maØdhab al-ImÅam AÖhmad Ibn-ÖHanbal
Ibn-TaimÅiya, °Abd-as-SalÅam Ibn-°AbdallÅah ; Ibn-MufliÖh al-MaqdisÅi, MuÖhammad ; IsmÅa°Åil, MuÖhammad ÖHasan
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1999.

al-MuÖharrar li-MaÏgd-ad-DÅin Ibn-TaimÅiya wa-ma°ahÅu an-Nukat wa-'l-fawÅa±id as-sanÅiya °alÅa muÏskil al-muÖharrar li-ÏSams-ad-DÅin MuÖhammad Ibn-MufliÖh
Ibn-TaimÅiya, °Abd-as-SalÅam Ibn-AbdallÅah ; QÅaqÅunÅi, MuÖhammad Ibn-MufliÖh al- ; TurkÅi, °AbdallÅah Ibn-°Abd-al-MuÖhsin at- ; KarÅim-ad-DÅin, MuÖhammad Mu°tazz
BairÅut. Mu±assasat ar-RisÅala li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2007.

Al-MuÖhÅasibÅi: An early mystic of Baghdad; a study of the life, teaching and writings of Abu °Abdallah ÖHarith Ben Asad, °Anazi, called al-MuÖhasibi, Master of primitive islamic mysticism and precursor of the great muslim mystics, Basra, ca A.H. 165 - Baghdad A.H. 243. Based on unpublished manuscript sources, with notes, references, a short bibliography, and two indexes
Smith, Margaret
Repr., The Sheldon Press, 1935. Amsterdam. Philo Pr.. 1974. XI, 311 S..
ISBN 90-6022-526-0

al- MuÖhibbÅun: riwÅaya
ÏGum°a, ÏGum°a MuÖhammad
[al-QÅahira]. IttiÖhÅad al-KuttÅab; al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-'l-KitÅab. 2003. 293 S.. KitÅab al-IttiÖhÅad.
ISBN 977-01-8533-7

al-MuÖhÅiÖt al-aswad
1930-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar as-SÅaqÅi. 2005. 589 S..
ISBN 1-85516-498-1

al- MuÖhÅiÖt bi-luÇgÅat al-Qur±Åan
AÖhmad Ibn-°AlÅi al-BaihaqÅi
ÖTab°a 1. Qum. KitÅabÕhÅana-i Buzurg-i HaÖdrat-i ÅAyatallÅah al-°UÖzmÅa Mar°aÏsÅi NaÏgafÅi. 2004. 224 S..
ISBN 964-817926-3

¬al¬-MuÖhÅiÖt bi-±t-taklÅif
AsadÅabÅadÅi, °Abd-al-ÏGabbÅar Ibn-AÖhmad ¬al-¬ ; °AzmÅi, °Umar as-Saiyid ¬[Hrsg.]¬
al-QÅahira. Madkour Press. 1965. 463 S.. TurÅaØtunÅa.

¬al-¬MuÖhÅiÖt fÅi-±l-luÇga
ÖSÅaÖhib Ibn-°AbbÅad, IsmÅa°Åil ¬aÖs-¬ ; ÅAl-YÅasÅin, MuÖhammad ÖHasan
BaÇgdÅad. Matba°at al-Ma°Åarif. 1975.

¬al-¬ MuÖhkam fÅi naqÖt al-maÖsÅaÖhif
DÅanÅi, °UØtmÅan Ibn-Sa°Åid ¬ad-¬ ; ÖHasan, °Izzat
aÖt-ÖTab'a 2. DimaÏsq. DÅar al-Fikr. 1986. 304 S..

al-MuÖhkam wa-'l-muÖhÅiÖt al-a°Özam
Ibn-SÅida, °AlÅi Ibn-IsmÅa°Åil ; HindawÅi, °Abd-al-ÖHamÅid
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2000.
ISBN 2-7451-3034-X

¬al-¬ MuÖhkam wa-muÖhÅiÖt al-a°Özam
Ibn SÅida, a. l-ÖH. °A. b. Ism. (A). al-MursÅi ; HindÅawÅi, °Abd al-ÖHamÅid ¬[Hrsg.]¬
BayrÅut. DÅar al-kutub al-°ilmiyya.
ISBN 2-7451-3034-X

al-MuÖhtaÏgazÅun: riwÅaya
RamaÖdÅan, °Abd-al-WahhÅab al-FaqÅih
ÖTab°a 1. TÅunis. Mu±assasat JMS. 2003. 120 S..
ISBN 9973-41-888-1

al-MuÖhtasab fÅi tabyÅin wuÏgÅuh ÏsawÅaØdØd al-qirÅa±Åat wa-'l-ÅiÖdÅaÖh °anhÅa
Ibn-ÏGinnÅi, AbÅu-'l-FatÖh °UØtmÅan ; °AÖtÅa, MuÖhammad °A.
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1998.
ISBN 2-7451-2554-0

al-MuÖhtaÏsad: riwÅaya
Bin-ÕHalÅifa, al-MunÏgÅi
[ÖSafÅaqis]. DÅar MuÖhammad °AlÅi al-ÖHÅamÅi. 2003. 238 S..
ISBN 9973-33077-3

¬al-¬ MuÖsannaf
°Abd-ar-RazzÅaq Ibn-HammÅam ; A'ÖzamÅi, ÖHabÅib ar-RaÖhmÅan ¬al-¬
BairÅut. +al- MaÏglis al-°IlmÅi <Johannesburg>: Min manÏsÅurÅat... ; ....

Al- MuÖsannafÅat as-sÅinamÅatÅuÇgrÅafÅiya wa'l-ÖhuqÅuq al-ÕhÅaÖsÖsa bi-mu±allifihÅa
BadawÅi, MuÖhammad ÖTaha
al-QÅahira . DÅar al-Fikr al-°ArabÅi .

¬al-¬ MuÖsannaf fi 'l-aÖhÅadÅiØt wa-'l-ÅaØtÅar
Ibn-AbÅi-ÏSaiba, °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad ; LaÖhÖhÅam Sa°Åid M. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-Fikr.

al- MuÖsannaf fÅi 'l-iÏgtihÅad at-tiÏgÅarÅi: taÖsnÅif li-'l-iÏgtihÅadÅat at-tiÏgÅarÅiya aÖs-ÖsÅadira ÖhattÅa 1985 ; at-tiÏgÅara al-barrÅiya, an-naql al-baÖhrÅi, an-naql al-ÏgawÅi
ÏSams-ad-DÅin, °AfÅif
BairÅut. 1985. 680 S..

al-MuÖsÖtalaÖh an-naÖhwÅi wa-tafkÅir an-nuÖhÅah al-°arab
QarÅira, TaufÅiq
ÖTab°a 1. TÅunis [u.a.]. KullÅiyat al-ÅAdÅab, ManÅuba [u.a.]. 2003. 310 S..
ISBN 9973-33066-8

al-MuÖsÖtalaÖh aÖs-ÖsÅufÅi: baina 't-taÏgriba wa-'t-ta±wÅil
°AzzÅam, MuÖhammad al-MuÖsÖtafÅa ; °Abd-ar-RaÖhmÅan, ÖTÅahÅa
ÖTab°a 1. ar-RibÅaÖt. 2000. 223 S..
ISBN 995-400228-6

al-MuÖsÖtalaÖhÅat al-adabÅiya al-ÖhadÅiØta: dirÅasa wa-mu°Ïgam inÏglÅisÅi - °arabÅi
°InÅanÅi, MuÖhammad
aÖt-ÖTab°a 2. al-QÅahira. LunÏgmÅan. 1997. 216, 158 S..
ISBN 977-16-0263-2

¬al-¬MuÖsÖtalaÖhÅat al-falsafÅiya wa-'l-lÅahÅutÅiya fi 'l-muÏgÅadalÅat al-masÅiÖhÅiya al-islÅamÅiya fi 'l-°aÖsr al-wasÅiÖt: muqaddimÅat
Khoury, Paul
ÖTab°a 1. ÏGÅunÅiya. al-Maktaba al-BÅulusÅiya. 2003. 175 S.. al-MasÅiÖhÅiya wa-'l-islÅam fi 'l-ÖhiwÅar wa-'t-ta°Åawun ; 24.

¬al-¬ MuÖsÖtalaÖhÅat al-luÇgawÅiya al-ÖhadÅiØta fi 'l-luÇga al-°arabÅiya: mu°Ïgam °arabÅi °aÏgamÅi wa-°aÏgamÅi °arabÅi
ÖHamzÅawÅi, MuÖhammad R. ¬al-¬
TÅunis. ad-DÅar at-TÅunisÅiya lin-NaÏsr u.a.. 1987. 318 S..

al-MuÖsÖtalaÖhÅat al-mi°mÅarÅiya fi 'l-waØtÅa±iq al-mamlÅukÅiya: (648 - 923 h) (1250 - 1517 m)
AmÅin, MuÖhammad MuÖhammad ; IbrÅahÅim, LailÅa °AlÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-NaÏsr bi-'l-ÏGÅami°a al-AmrÅikÅiya. 1990. 121 S., [16 Bl.].
ISBN 977-1424-234-3

al-MuÖt°a wa-aØtaruhÅa fÅi'l-iÖslÅaÖh al-iÏgtimÅa°Åi.
al-FakÅikÅi , TaufÅiq
al-QÅahira. MaÖtbÅu°Åat an-NaÏgÅaÖh bi'l-QÅahira,. 19XX..

¬al-¬MuqÅabasat
TauÖhÅidÅi, AbÅu-ÖHaiyÅan °AlÅi Ibn-MuÖhammad ¬at-¬ ; TawfÅiq ÖHasan, MuÖhammad
aÖt-Ötab°a 2. BayrÅut. DÅar al-AdÅab. 1989. 437 S..

¬al-¬MuqÅabasat
TauÖhÅidÅi, AbÅu-ÖHaiyÅan °AlÅi Ibn-MuÖhammad ¬at-¬ ; SandÅubÅi, ÖHasan ¬as-¬
aÖt-Ötab°a 2. BairÅut. DÅar sa°Åad aÖs-ÖSabÅaÇh. 1992. 437 S..
ISBN 977-08-0398-7

al-Muqadamah lidirasat ilm al-huqåuq.
al-Sammåan, Ahmad. [from old catalog]
[1938]. 207 p..

¬al-¬ MuqaddamÅat min KitÅab NasÖsÖ an-nusÖÅusÖ: fÅi ÏsarhÖ fusÖÅusÖ al-hÖikam li-MuhÖyÅi-±d-DÅin Ibn-al-°ArabÅi
ÅAmulÅi, HÖaidar Ibn-°Ali ; Corbin, Henry ¬[Hrsg.]¬
TihrÅan. Département d'Iranologie de l'Institut Franco-Iranien [u.a.]. Bibliothèque iranienne ; ....

Al-Muqaddasi: the man and his work : with selected passages translated from the Arabic
Collins, Basil Anthony ; Muqaddasåi, Mudhammad ibn Adhmad,
Ann Arbor. Dept. of Geography, University of Michigan,. 1974.. xvii, 265 p. ;.

Al-Muqaddasi: the man and his work
Collins, Basil Anthony
Ann Arbor . University of Michigan. 1974. XVII, 265 p..

al- Muqaddas wa-'l-ÖhurrÅiya
ÖHabÅib, RafÅiq
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1998. 156 S..
ISBN 977-09-0446-5