al-Mud¯ir¯iyah al-°¯Ammah lil-Arsh¯if al-Waòtan¯i, Markaz al-Arsh¯if al-Waòtan¯i.
[Algiers?]. Maòtba°at al-Arsh¯if,. v. ;.

al-MuØdnibÅun: ta±ammulÅat fÅi waÏgh an-nÅas wa-'Ïs-ÏsawÅari°
BÅaz, MuÖhammad al-
[al-QÅahira]. Maktabat ÏGÅami°at ad-Duwal al-°Arabiya. 1998. 173 S..
ISBN 977-19-6022-9

al-Mudsannafåat al-fiqhåiyah,
Abåu al-Layth al-Samarqandåi, Nadsr ibn Mudhammad, ; Nåahåi, dSalåadh al-Dåin °Abd al-Ladtåif,
Baghdåad, . Sharikat al-dTab° wa-al-Nashr al-Ahlåiyah,. 1965-. v..

al-Mudsdhaf wa-al-sayf: dsiråa° al-dåin wa-al-dawlah fåi Midsr : ru®yah awwalåiyah lil-qaddåayåa al-asåasåiyah
°Abd al-Fattåadh, Nabåil
al-Qåahirah. Maktabat Madbåulåi,. [1984]. 281 p. ;.

al-Mudsdtaladh al-falsafåi °inda al-°Arab
A°sam, °Abd al-Amåir
Bayråut. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1997.. 525 p. ;.

al-Mudsdtaladhåat al-°Arabåiyah fåi °ulåum al-ma°låumåat: diråasah lughawåiyah wa-tadtbåiq °alÐa alfåadz al-fahrasah wa-al-fahåaris
°Abd al-dHaqq, Rashåid
Tåunis. al-Ma°had al-A°lÐa lil-Tawthåiq,. 1983.. 223 p..

al-Mudun al-°arabÅiya al-kÅusmÅubÅulÅitÅiya baina 1870 - 1930: politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung 1933 - 1945 ; eine biographische Dokumentation ; mit einem Forschungsbericht zur Verfolgung deutscher und ausländischer Parlamentarier im nationalsozialistischen Herrschaftsbereich
Ziadeh, Nicola A. ; ÖHammÅuda, SaÖhar
3., erheblich erw. und überarb. Aufl. Düsseldorf. Droste. 1994. 187, 655 S.. Veröffentlichung der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen Parteien.
ISBN 3-7700-5183-1

al-Mudun al-Arabiyah al-Kusmubulitiyah: bayna 1870-1930, Bayrut-al-Iskandariyah-òHalab.
Ziadeh, Nicola A. ; òHammudah, Saòhar. ; Qajah, Muòhammad.
Bayrut. al-Lajnah al-Waòtaniyah al-Lubnaniyah lil-Tarbiyah wa-al-Ilm wa-al-Thaqafah (Yunisku),. 2004.. 154 p. ;.

al-Mudun al-jad\012Bdah bayna al-na\1E93ar\012Byah wa al-ta\1E6Db\012Bq
Ibr\0101h\012Bm, A\1E25mad \1E24asan.
al-Kuwayt. al-Jam\02BB\012Byah al-Jughr\0101f\012Byah al-Kuwayt\012Byah,. 1985.. 174 p..

Almudévar: Portrait eines span. Dorfes ; Dialog u. Interviews in spanischer Sprache
BUIL MILNE, CARMEN
Berlin. Langenscheidt. 1980.
ISBN 3-468-49300-2

Almudévar: Portrait eines spanischen Dorfes ; Dialoge und Interviews
Milne, Carmen Buil
Berlin [u.a.]. Langenscheidt. 1980. 86 S..
ISBN 3-468-49300-2

al-Müjaz fåi qawåa°id al-lughah al-°arabåiyah.
Afghåanåi, Sa°åid
[Beirut]. Dåar al-Fikr,. [1969]. 381 p..

Almuekunst i Europa
Bossert
Kbh . [1938]. 120 s..

Almuekunst i Europa. Ca. 1900 Afbildninger af den europæiske Almuekunsts Frembringelser med særlig Hensyntagen til Ornamenter og til Keramik, Broderier, Kurve- og Flettearbejder, Væve-, Træ-, Glas- og Metalarbejder
Bossert
Kbh., Berlin . 1938. 55 s..

Almueskolevæsenet i de danske Kjøbstæder og Landdistricter fremstillet efter de derom gjældende Regler
Skibsted
Kbh. . 1866. XII, 270 s..

al-Mufaòdòdal f¯i sharòh al-mufaòsòsal.
Sakh¯aw¯i, °Al¯i ibn Muòhammad, ; òHashk¯i, Y¯usuf Muòhammad.
[°Amm¯an]. Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 2002.. 523 p..

<<al->>Mufaddaliyat
Mufaddal ad-Dabbi, Ibn-Muhammad <<al->> ; Šakir, Ahmad M. |9 FU001092239 |b [Hrsg.]
at-Tab'a 3. al-Qahira. Dar al-Maarif. 1964. 535 S.. Diwan al-'Arab; 1.

al-Mufaddaliyat.
Mannåa°åi, Mabråuk
Tunis : Dar al-Yamamah lil-Nashr wa-al-TawziÆ, . 1991.. 185 p..

al-Mufaddddalåiyåat: diråasah fåi °uyåun al-shi°r al-°Arabåi al-qadåim
Mannåa°åi, Mabråuk ; Mufaddddal ibn Mudhammad al-dDabbåi,
Tåunis. Dåar al-Yamåamah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. c1991.. 185 p..

al-Mufaddddalåiyåat.
Mufaddddal ibn Mudhammad al-dDabbåi, ; Håaråun, °Abd al-Salåam Mudhammad ; Shåakir, Adhmad Mudhammad
[Cairo]. Dåar al-Ma°åarif,. [1952]. 466 p..

al-Mufaddddalåiyåat: wathåiqah lughawåiyah wa-adabåiyah
°Allåam, °Alåi Adhmad.
al-Riyåadd. Dåar Abhåa,. 1984.. 323 p. ;.

al-Mufadsdsal fåi adhkåam al-udddhåiyah
°Afåanah, dHisåam al-Dåin MåusÐa.
al-Khalåil, al-dDiffah al-Gharbåiyah ; . Maktabat Dandåis,. 2000.. 231 p. ;.

al-Mufadsdsal fåi ta®råikh al-Quds.
°åArif, °åArif,
Jerusalem, . F. Yousef,. 1961-. v..

Al-Mu'âfae B. Ismâ'îl Mausiliensis Kitâb Anîs al-Munkati' în: P. 1
Cohn, Josef
Vratislaviae. Grass, Barth. 1875. XII, 44, 30 S..

al- MufÅaÕharÅat al-bÅahira baina °arÅa±is mutanazzahÅat al-QÅahira
ÏSiÏstÅawÅi, MuÖhammad aÏs- ; 1363-1417
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÅAfÅaq al-°ArabÅiya. 1999. 143 S.. al- MufÅaÕharÅat ; 1.
ISBN 977-572-735-9

al-Mufakkir wa-'l-amÅir: ÖTÅahÅa ÖHusain wa-'s-sulÖta fÅi MiÖsr ; 1919 - 1973
°Abd-al-ÇGanÅi, MuÖsÖtafÅa
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1997. 612 S..
ISBN 977-01-5416-4

Al-mufaÖdÖdalÅijÅat
MufaÖdÖdal aÖd-ÖDabbÅi, Ibn-MuÖhammad Ibn-JaÖhjÅa al- ; ÏSÅakir, AÖhmad [Hrsg.]
ÖTab°a 7. al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1983. 535 S.. DÅiwÅan al-°arab. MaÂgmÅu°Åat min °ujÅun aÏs-Ïsi°r ; 1.
ISBN 977-02-0420-X

¬al-¬ MufaÖdÖdalÅiyÅat
MufaÖdÖdal aÖd-ÖDabbÅi, Ibn-MuÖhammad ¬al-¬ ; ÏSÅakir, AÖhmad MuÖhammad
aÖt-ÖTab°a 2. al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1952. 466 S.. DÅiwÅan al-'arab ; 1.

¬Al-¬ mufaÖdÖdaliyÅat
ÏSÅakir, Ahmad M.
7. Ötab'a. al-QÅahira. DÅar al-Ma'Åarif. 1983. 535 S.. DÅiwÅan al-'arab ; 1..

¬al-¬MufaÖdÖdalÅiyÅat
ÖDabbÅi, MufaÖdÖdal Ibn-MuÖhammad Ibn-Ya°lÅa ¬aÖd-¬ ; ÏSÅakir, AÖhmad MuÖhammad ; HÅarÅun, °Abd-as-SalÅam MuÖhammad
ÖTab°a 10. al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1992. 535 S.. DÅiwÅan al-°arab : maÏgmÅu°Åat min °uyÅun aÏs-Ïsi°r ; 1.

Al- MufaÖdÖdalÅiyÅat
MannÅa°Åi, MabrÅuk al-
TÅunis . DÅar al-YamÅama .

¬al-¬MufaÖsÖsal fÅi adyÅan al-°arab qabla 'l-islÅam
°AlÅi, ÏGawÅad
ÖTab°a 1. ÏSubrÅa. DÅar aÏs-ÏSu°Åa°. 2004. 709 S..

¬al-¬ MufaÖsÖsal fÅi tÅarÅiÕh al-°Arab qabl al-IslÅam
°AlÅi, ÏGawÅad
BairÅut. DÅar al-°Ilm li-'l-MalÅayÅin [u.a.].

¬Al-¬mufaÖsÖsal fÅi ta±rÅiÕh al-Quds
°ÅArif, °ÅArif ¬al-¬ ; YÅusuf, FauzÅi
ÖTab°a 2. Al-Quds. MaÖtba°a al-ma°Åarif. 1986. 568 S..

¬Al-¬ mufaÖsÖsio quae inter Lysiacas fertur octava: KateÅgoria pros tus synusiastas kakologioÅn ; commentatio Philologa
°ÅArif, °ÅArif ¬al-¬
1 Aufl.. s. l.. Monasterii Westfalorum. 1926. 111 S.. Klassische Philologie.

al-Muf¯araqah f¯i al-shi°r al-°Arab¯i al-òhad¯ith: Amal Dunqul, Sa°d¯i Y¯usuf, Maòhm¯ud Darw¯ish nam¯udhajan
Shab¯anah, N¯aòsir.
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr ;. 2002.. 298 p. ;.

Al-Mufassal: Opus de re grammatica arabicum
Zamahshari, Mahmud I. ¬az¬ ; Broch, Jens P. ¬[Hrsg.]¬
Ed. altera. Christianiae. Mallingii. 1879. X, 62, 232 S..

¬al-¬ Mufassal: opus de re grammatica Arabicum
Zamahsari, Mahmud Ibn-'Umar ¬az-¬ ; Broch, Jens P.
Christianiae. Univ. Regia Fredericiana. 1859. 229 S..

al-Mufassal: opus de re grammatica arabicum
Zamakhshari, Mahmud ibn `Umar, ; Broch, J. P.
Christianiae. Libraria P. T. Mallingii,. 1859. 62, 232 s..

al-Mufassal: opus de re grammatica Arabicum
al-Zamakhshari, Mahmud ibn 'Umar ; Broch, J.P.
Christianiae , . 1859. [4], 229 s..

al-Mufassal fi san`at al-i`rab
Zamakhshari, Mahmud ibn `Umar, ; Maqsud, Hasan Muhammad ; Maqsud, Muhammad Muhammad
al-Qahirah. Dar al-Kitab al-misri ;. 2001. 15, 716 s..

al-mufassal fi tarih al-adab al-'arabi
Kairo. 1936. 213 S..

Al-mufa.s.sal f¯i ta'r¯ih al-arab qabla 'l-Islãm
Gawãd Al¯i
Bair¯ut [usw.]: Dãr al-ilm li-'l-malãj¯in [usw.] . 1969 . 8".

al-Mufaòsòsal f¯i t¯ar¯ikh al-naòhw al-°Arab¯i
òHalaw¯an¯i, Muòhammad Khayr.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Ris¯alah,. 1979-. v. <1 > ;.

Al-Mufassal, opus de re grammatica arabicum ...
ZamahÏsarÅi, Mahmud Ibn-'Umar ¬az-¬ ; Broch, J. P.
Christianiae. Univ. reg. Fredericiana. 1859.

Al-Mufassal, opus de re grammatica Arabicum, auctore Abu'l- Kâsim Mahmûd Bin 'Omar Zamahs\0301ario. Ad fidem codicum manu scriptorum
Broch
Christiania . 1859. 230 s..

Al-Mufassal, opus de re grammatica arabicum, auctore Abu'l-Kâsim Mahmûd Bin Omar Zamahsario: Ad fidem codicum manu scriptorum edidit J.P.Broch
Zamakhshari, Mahmud ibn `Umar,
Christianiae, . 1859.

al-Mufassir¯un al-Jaz¯a®ir¯iy¯un °abra al-qur¯un: baòhth t¯ar¯ikh¯i yu°arrifu bi-al-°ulam¯a® al-Jaz¯a®ir¯iy¯in ladá tafs¯irihim lil-Qur®¯an al-kar¯im : riw¯ayah wa-dir¯ayah mundhu al-qarn al-th¯an¯i al-Hijr¯i ilá al-qarn al-r¯abi° °ashar
Iskandar, Muòhammad al-Mukht¯ar,
[Algiers. s.n.,. 1991- ] . v. <1 >.

al-Muf¯awaòd¯at al-Filasòt¯in¯iyah-al-Isr¯a®¯il¯iyah: maw¯aqif Isr¯a®¯il¯iyah min qaòd¯ay¯a al-òhall al-nih¯a®¯i
Shiq¯aq¯i, Khal¯il.
N¯abulus. D¯a®irat al-Taòhl¯il al-Istir¯at¯ij¯i, Markaz al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 1995.. 189 p..

¬al-¬MufÅawaÖdÅat as-sirrÅiya baina-±l-°Arab wa-IsrÅa±Åil
Haikal, MuÖhammad ÖHasanain
al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1996.

¬al-¬MufÅawaÖdÅat baina LubnÅan wa-IsrÅa±Åil: taswiya - salÅam - niÖzÅam iqlÅimÅi ÏgadÅid? ; waqÅa±i° al-mu±tamar al-mun°aqid fÅi ÏGÅami°at Saiyidat al-Luwaiza - ZÅuq MuÖsbiÖh 24 wa-25 ÅaØdÅar 2000
MaÇgÅamis, ÏGÅurÏg
ÖTab°a 1. [BairÅut]. 2000. 180 S.. Silsilat aÏs-ÏSa±n al-°Åamm fÅi qaÖdÅayÅa an-nÅas, ÖhÅaÏgÅat wa-abÖhÅaØt, taÕhÖtÅiÖt wa-istiÏsrÅaf.

al-Måufåi bi-ma°rifat al-tadsawwuf wa-al-dSåufåi: kitåab nåadir fåi naqd al-dSåufåiyah
Udfuwåi, Ja°far ibn Tha°lab, ; dSåalidhåiyah, Mudhammad °åIsÐa
al-Kuwayt. Maktabat Dåar al-°Uråubah,. 1988.. 94 p. ;.

¬al-¬ MufÅid: qÅamÅus inklÅizÅi - °arabÅi li-'l-muta°allim
Nasr, Raja T. ; ØHaÖtÅib, AÖhmad ÏS. ¬al-¬
BairÅut. 1985. 564 S. : Ill..

al-Muf¯id f¯i sharòh °Umdat al-muj¯id f¯i al-naòzm wa-al-tajw¯id
Mur¯ad¯i ibn Umm Q¯asim, al-òHasan ibn Q¯asim, ; Baww¯ab, °Al¯i òHusayn.
al-Zarq¯a®, al-Urdun. Maktabat al-Man¯ar,. 1987.. 174 p..

al- MuftarÅun: hiÖtÅab at-taÖtarruf al-°almÅanÅi fÅi 'l-mÅizÅan
HuwaidÅi, FahmÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1996. 286 S..
ISBN 977-09-0325-6

al-MuÏgÅabahÅat; al-mawÅaØtÅiq al-aÏgrÅan; at-taÖsÅarÅif wa-ÇgairuhÅa
BarakÅat, SalÅim
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar an-NahÅar li-n-NaÏsr. 1997. 72 S..
ISBN 2-8428-9036-1

¬al-¬ MÅuÏgab wa-'s-sÅalib fÅi 'Ös-ÖsihÅafa al-°arabÅiya: dirÅasÅat wa-ÅarÅa' fÅi qaÖdÅayÅa aÖs-ÖsiÖhÅafa
Fahd, YÅasir ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. 1986. 229 S. : Ill..

al- Mugab wa-'s-salib fi 's-sihafa al-arabiya: dirasat wa-ara' fi qadaya as-sihafa
Fahd, Yasir al-
at-Taba 1.. Dimasq. 1986. 229 S. : Ill..

al-MuÏgÅahid MuÖhammad al-YazÅidÅi: ÖdamÅir Öhizb al-istiqlÅal wa-raÏgul aÖs-Ösidq wa-'l-wafÅa± wa-'l-waÖtanÅiya
QÅadirÅi, AbÅu-Bakr al-
ÖTab°a 1. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1999. 181, 24 S.. RiÏgÅal °araftuhum ; 10.
ISBN 9981-99029-9

al-MuÏgÅahidÅun al-°arab al-lÅibÅiyÅun fÅi Öharb FilasÖtÅin 1948: (siyar wa-aÕhbÅar)
ÏGabbÅu, AbÅu-Saif BÅu-Zaid al-
ÖTab°a 1. BinÇgÅazÅi. DÅar al-Kutub al-WaÖtanÅiya. 2000. 456 S.. Silsilat nuÖsÅuÖs wa-waØtÅai±q ; 31.
ISBN 9959-23-019-2

al-MuÇgaiyab wa-'l-mu°lan: qirÅa±Åat mu°ÅaÖsira fÅi nuÖsÅuÖs turÅaØtÅiya
°AzzÅawÅi, NÅadiya ÇGÅazÅi al-
ÖTab°a 1. BaÇgdÅad. DÅar aÏs-ÏSu±Åun aØt-ØTaqÅafÅiya al-°ÅAmma, ÅAfÅaq °ArabÅiya. 2002. 172 S..

¬al-¬MuØgall¯a fi 'l-fiqh al-dhanbal¯i
AØsqar, Mudhammad Sulaim¯an AAbdall¯ah ¬al-¬
DimaØsq. D¯ar al-Qalam. 1998.

Al-mÅu"Ïgam
Sams Qais
1 Aufl.. DuÏsanbe. Adib. 1991. 463 S..
ISBN 5-8362-0261-3

al- Mu°Ïgam al-°amalÅi li-'l-muÖsÖtalaÖhÅat al-qÅanÅunÅiya wa-'t-tiÏgÅarÅiya wa-'l-mÅalÅiya: FiransÅi-°arabÅi, °arabÅi-firansÅi
ÏSallÅala, YÅusuf
IskandarÅiya. MunÏsa±at al-Ma°Åarif. 2000. 1368, XLVIII, 269 S..

al- Mu°Ïgam al-°aÖsrÅi fÅi 'l-inkilÅizÅi wa-'l-°arabÅi
Sa°d, HalÅil B.
BairÅut. al-MaÖtba°a al-AmÅirikÅanÅiya. 1926. 1058 S..

Al-mu°Ïgam al-°arabî - al-kurdî
Amîrxan, Mustafa
1. Aufl. Horn. Berger. 1997. 15, 982 S..
ISBN 3-85028-286-4

¬al-¬ Mu°Ïgam al-°arabÅi: naÏsa'tuhu wa-taÖtawwuruhu
NaÖsÖsÅar, ÖHusain
¬al-¬ QÅahira. Maktabat MiÖsr.

Al-mu°Ïgam al-°askarÅi al-muwaÖhÖhad: a°addathu LaÏgnat tauhÅid al-muÖsÖtalaÖhÅat al-°askarÅiya li-'l-ÏguyÅuÏs al-°arabÅiya
MiÖsr. DÅar al-ma°Åarif. 1970.

al-Mu°Ïgam al-falsafÅi
Wahba, MurÅad
al-QÅahira. DÅar al-QibÅa±. 1998. 791 S..
ISBN 977-581-035-3

¬al-¬ Mu°gam al-ÏgÅami° fÅi l-muÖsÖtalaÖhÅat al-ayyubiyya wa-l-mamlÅukiyya wa-l-°uØtmÅaniyya ØdÅat al-uÖsÅul al-°arabiyya wa-l-fÅarisiyya wa-l-turkiyya: al-muÖsÖtalaÖhÅat al-idÅariyya wa-l-°askariyya wa-s-siyÅasiyya wa-l-iqtiÖsÅadiyya wa-l-iÏgtimÅa°iyya wa-l-°Åaíliyya
ÖHallÅaq, ÖHasan ; °AbbÅas, ÖSabbÅaÇg
Öt. 1.. BayrÅut. DÅar al-°ilm al-malÅayÅin. 1999. 246 S..

Al-mu°Ægam al-iÖhÖsÅa±Åi li-alfÅaÖz al-qur±Åan al-karÅim
RÅuÖhÅanÅi, MaÖhmÅud
ÆCÅap 1. MaÆshad. ÅAstÅan-i Quds-i RiÖdawÅi. 1987.

¬al-¬ Mu°Ïgam al-masraÖhÅi: mafÅahÅim wa-muÖsÖtalaÖhÅat al-masraÖh wa-funÅun al-°arÖd: °arabÅi - inÏgilÅizÅi - firansÅi
IlyÅas, MÅarÅi ; QaÖsÖsÅab ÖHasan, ÖHanÅan

¬al-¬ Mu°Ïgam al-mauÖdÅu°Åi li-ImÅam al-MahdÅi
°ÅAmilÅi, °ÅAlÅi al-KaurÅanÅi ¬al-¬
aÖt-ÖTaba°a 1. [BairÅut]. S.l.. 2006. 1136 S..

¬al-¬ Mu°Ïgam al-mausÅu°Åi li-muÖsÖtalaÖhÅat al-maktabat wa-'l-ma°lÅumÅat: inkilÅizÅi - °arabÅi
ÏSÅamÅi, AÖhmad MuÖhammad ¬aÏs-¬ ; ÖHasaballÅah, Saiyid
ar-RiyÅaÖd. DÅar al-MurÅiÖh. 1988. 1206 S. : Ill..

Al- Mu°Ïgam al mufahras li-alfÅaÖz al-ÖhadÅit an-nabawÅi: °an al-Kutub as-satta wa-°an Musnad ad-DÅarimÅi wa-MuwaÖtÖtÅa' MÅalik wa-Musnad AÖhmad Ibn-ÖHanbal; [tomes 1 - 8]
Wensinck, Arent Jan ; Raven, Wim
Leiden [u.a.]. Brill. 1992.
ISBN 90-04-09714-7

al- Mu°Ïgam al-mufahras li-alfÅaz al-Qur'Åan al-karÅim
°Abd-al-BÅaqÅi, MuÖhammad Fu±Åad
BairÅut. DÅar IÖhyÅa' at-TurÅaØt al-°ArabÅi. 1970. 781 S..

¬al-¬ Mu°Ïgam al-mufahras li-aÖhÅadÅiØt WasÅa'il aÏs-ÏsÅi°a
BarÅaziÏs, °AlÅi RiÖdÅa
ÖTihrÅan. ÏGalwa-i PÅak. 1995. 7 Bde. ; 30 cm.

al-Mu°Ïgam al-mufahras li-ÅayÅat al-Qur±Åan al-karÅim wa-mauqi°uhÅa fÅi iØtnÅa °aÏsar tafsÅiran maÏshÅuran
ÖTaiyibÅi, °UkÅaÏsa °Abd-al-MannÅan aÖt- ; ÏSÅahÅin, °Abd-aÖs-ÖSabÅur
al-QÅahira. DÅar al-FaÖdÅila. 1997. 543 S..
ISBN 977-297-015-5

al-Mu°Ïgam al-mufaÖsÖsal fi 'l-ÏgumÅu°
Ya°qÅub, ImÅil
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 502 S..
ISBN 2-7451-3859-6

¬al-¬ Mu°Ïgam al-mufaÖsÖsal fÅi 'l-luÇga wa-'l-adab: naÖhw, Ösarf, balÅaÇga, °arÅuÖd, imlÅa', fiqh al-luÇga, adab, naqd, fikr adabÅi
Ya°qÅub, ImÅil BadÅi° ; °ÅAÖsÅi, MÅiÏsÅal
BairÅut. DÅar al-°Ilm lil-MalÅayÅin.

al-Mu°Ïgam al-mufaÖsÖsal fi 'l-mu°arrab wa-'d-daÕhÅil
ÖDannÅawÅi, Sa°dÅi
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 502 S..
ISBN 2-7451-4082-5

al-Mu°Ïgam al-mufaÖsÖsal fÅi taÖsrÅif al-af°Åal al-°arabÅiya
°UyÅun as-SÅud, MuÖhammad BÅasil
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2000. 671 S.. al-ÕHizÅana al-luÇgawÅiya.
ISBN 2-7451-2963-5

al-Mu°Ïgam al-musÅa°id li-dÅarisÅi al-kitÅab al-asÅasÅi fÅi ta°lÅim al-luÇga al-°arabÅiya li-Çgair an-nÅaÖtiqÅin bihÅa: °arabÅi - faransÅi - isbÅanÅi - almÅanÅi - inÏgilÅizÅi
°AbÅid, °Abd-al-LaÖtÅif
TÅunis. al-MunaÖzÖzama al-°ArabÅiya li-t-Tarbiya wa-'Øt-ØTaqÅafa wa-'l-°UlÅum. 1998. 373, 19 S..
ISBN 9973-15-054-6

¬al-¬ Mu°Ïgam al-muwaÖhÖhad li-'l-muÖsÖtalaÖhÅat al-°ilmÅiya fÅi marÅaÖhil at-ta°lÅim al-°Åamm
TÅunis. al-MunaÖzÖzama al-°ArabÅiya lit Tarbiya wa-'Øt-ØTaqÅafa wa-'l-°UlÅum.

al-Mu°Ïgam al-muwaÖhÖhad li-muÖsÖtalaÖhÅat al-°ulÅum al-insÅanÅiya: al-falsafa - al-iÏgtimÅa° wa-'l-anØtrÅubÅulÅuÏgiyÅa - at-tarbiya ; (inÏglÅizÅi - faransÅi - °arabÅi)
al-QÅahira. al-MunaÖzÖzama al-°ArabÅiya li-t-Tarbiya wa-'Øt-ØTaqÅafa wa-'l-°UlÅum, Maktab TansÅiq at-Ta°rÅib. 1997. 83, 300 S.. Silsilat al-ma°ÅaÏgim al-muwaÖhÖhada ; 13.

al-Mu°Ïgam al-ÖhadÅiØt fÅi °ulÅum al-ÖhadÅiØt
ÖSiddÅiqÅi, SÅaÏgid ar-RaÖhmÅan aÖs-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2005. 147 S..

al-Mu°Ïgam al-qÅanÅunÅi rubÅa°Åi al-luÇga: firansÅi, inÏglÅizÅi, ÅiÖtÅalÅi, °arabÅi
MurÅad, °Abd-al-FattÅaÖh
[al-IskandarÅiya]. 2005. 886 S..

al-Mu°Ïgam al-waÏgÅiz fÅi muÖsÖtalaÖhÅat al-i°lÅam: °arabÅi - faransÅi - inÏglÅizÅi
SÅamarrÅa±Åi, IbrÅahÅim as-
ÖTab°a 1. BairÅut. Maktabat LubnÅan NÅaÏsirÅun. 1999. 214 S..

al-Mu°Ïgam al-yamanÅi fi 'l-luÇga wa-'t-turÅaØt Öhaula mufradÅat ÕhÅaÖsÖsÅa min al-lahaÏgÅat al-yamanÅiya
IryÅanÅi, MuÖtahhar °AlÅi al-
ÖTab°a 1. DimaÏsq. DÅar al-Fikr. 1996. 1008 S..

al- Mu°Ïgam aÖs-ÖsÅufÅi: al-kitÅab aÏs-ÏsÅamil li-alfÅaÖz aÖs-ÖsÅufÅiya wa-luÇgatihim al-iÖsÖtilÅa= ÖhÅiya wa-mafÅahÅimahum wa-ma°ÅanÅi ØdÅalik wa-dalÅalÅatihi
ÖHifnÅi, °Abd-al-Mun°im al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar ar-RaÏsÏsÅad. 1997. 275 S..
ISBN 977-532-435-1

al- Mu°Ïgam aÖt-ÖtibbÅi an-nabÅatÅi
ÖTalÅas, MuÖsÖtafÅa
DimaÏsq. DÅar ÖTalÅas li-'d-DirÅasÅat. 1989. 896 S..

al-MuÇgÅamara al-ahÅira
MÅina, ÖHannÅa
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÅAdÅab. 1997. 359 S..

¬Al-¬ mugamara l-mu'aqqada: muqaddima fi tarih al-'ilaqa bayna l-mugtama' al-garbi wa l-garb kama yazharuha l-fann ar-riwa'i fi nusu 'ihi wa tatawwurihi
Hatib, Muhammad K. ¬al-¬
Dimasq. Mansurat Wizara t-Taqafa wa l-'Irsad al-Qawmi. 1976. 152 S..

al-Mu°Ïgam asmÅa± al-mustaÏsriqÅin
MurÅad, YaÖhyÅa
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 742 S..
ISBN 2-7451-3991-6

al-Mu°Ïgam aÏs-ÏsÅamil li-l-muÖsÖtalaÖhÅat as-siyÅasÅiya wa-'l-°askarÅiya wa-'l-munaÖzÖzamÅat: °arabÅi - turkÅi
ZahrÅan, SamÅir °AbbÅas
[al-QÅahira]. Mu±allif. 2003. 559 S..
ISBN 977-17-0786-8

¬al-¬ Mu°Ïgam aÏs-ÏsÅamil li-muÖsÖtalaÖhÅat al-ÖhÅasib al-ÅalÅi wa-'l-intirnit
RabÅi°Åi, as-Saiyid MaÖhmÅud ¬ar-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. ar-RiyÅaÖd. Maktabat °UbaikÅan. 2001. 518 S..

¬al-¬Mu°Ïgam fÅi aÖsÖhÅab al-qÅaÖdÅi al-imÅam AbÅi-°AlÅi aÖs-ÖSadafÅi
Ibn-al-AbbÅar, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah
ÖTab°a 1, Faks.-Dr. der Ausg. [1886]. al-QÅahira. Maktabat aØt-ØTaqÅafa ad-DÅinÅiya. 2000. 368, XIX S.. Bibliotheca arabico-hispana ; 4.
ISBN 977-5950-61-7

Al-Mu'gam fi ashab al-qadi al-imam Abi-Ali as-Sadafi
Ibn-al-AbbÅar, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah ; Codera, Franciscus ¬[Hrsg.]¬
Madrid. Rojas. 1885 [erschienen] 1886. XIX, 368 S.. Bibliotheca Arabico-Hispana ; 4.

al-Mu°Ïgam fÅi ÅaØtÅar mulÅuk al-°aÏgam
FaÖdlallÅah QazwÅinÅi ; FutÅuÖhÅinasab, AÖhmad
ÏCÅap 1. TihrÅan. AnÏguman-i ÅAØtÅar wa MafÅaÕhir-i FarhangÅi. 2005. 49, 461 S.. Silsila-i intiÏsÅarÅat-i AnÏguman-i ÅAØtÅar wa MafÅaÕhir-i FarhangÅi ; 319.
ISBN 964-787470-7

al-Mu°Ïgam tarÅaÏgim a°lÅam al-fuqahÅa±
MurÅad, YaÖhyÅa
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 364 S..
ISBN 2-7451-3845-6

¬al-¬ MÅuÏgaz
UbÅaÖdÅi, AbÅu-°AmmÅar °A. ¬al-¬ ; °Umaira, °Abd-ar-RaÖhmÅan
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-ÏGÅil. 1990. 276 S..

al- MÅuÏgaz al-iÖhÖsÅa±Åi li-±t-tiÏgÅara al-ØhÅariÏgÅiya.
al-ØH55urÖtÅum, . 1980-..

¬al-¬ MÅuÏgaz al-muntahab min ÖhawÅadiØt wa-ahbÅar al-halÅifa HÅarÅun ar-RaÏsÅid wa-daulat wa-Ïgund al-°arab fÅi hilÅafat BanÅi 'l-°AbbÅas
ZubaidÅi, FahrÅi ¬az¬
BaÇgdÅad. MaÖtba°at ArkÅan. 1988. 173 S..

¬al-¬ MÅuÏgaz fÅi-'l-iÏgrÅa'Åat al-ÏgazÅa'Åiya al-ÏgazÅa'irÅi
MÅinÅa, NaÖzÅir F.
al-ÏGazÅa'ir. DÅiwÅan al-MaÖtbÅu°Åat al-ÏGÅami°Åiya. 1989. 145 S..

¬Al-¬ mÅuÏgaz fi 'l-muÖsÖtalaÖhÅat al-°ilmÅiya li-Ötalabat al-ÏgÅami°Åat wa'l-ma°Åahid al-°ulyÅa: almÅanÅi - inglÅizÅi - °arabÅi
ÖHaulÅi, MuÖhammad S. ¬al-¬ ; Trey, Friedrich ; AmÅin, °Abd-al-°AzÅiz
Al-QÅahira. Markaz Kutub aÏs-ÏSarq al-AusaÖt. [circa 1960]. 163 S..

al-MÅuÏgaz fi 'n-naÖhw
Ibn-as-SarrÅaÏg, MuÖhammad ; ÏSuwaimÅi, MuÖsÖtafÅa aÏs-
BairÅut. Mu±assasat A. BadrÅan. 1965. 266 S.. al-Maktaba al-luÇgawÅiya al-°arabÅiya ; 2.

al-MÅuÏgaz fi 'Öt-Ötibb
Ibn-an-NafÅis, °AlÅi Ibn-al-ÖHazm ; MurÅad, YaÖhyÅa
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 310 S..
ISBN 2-7451-3990-8

¬al-¬ MÅuÏgaz fÅi ÏsarÖh "DalÅa'il al-i°ÏgÅaz fÅi °ilm al-ma°ÅanÅi": naÖzaraÅiyat al-imÅam al-ÏGurÏgÅanÅi al-luÇgawÅiya wa-mau°qi°uhÅa fÅi °ilm al-luÇga al-°Åamm al-ÖhadÅiØt
BÅab, ÏGa°far D. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. MaÖtba°at al-ÏGalÅil. 1980. 152 S..

¬al-¬MÅuÏgaz fi '-Ïs-Ïsi°r al-maÇgribÅi al-mulaÇgÇgaz: Ïgam° wa-dirÅasa
BinfarÏgÅi, Sa°Åid
ÖTab°a 1. al-MuÖhammadÅiya. MaÖtba°at FaÖdÅala. 1998. 188 S..
ISBN 9981-19190-6

¬Al-¬ mÅuÏgaz fÅi tÅarÅiØh ad-duwal al-'arabÅiya wa-'uhÅudiha fÅi bilÅadinÅa FilasÖtÅin
DabbÅaÇg, MuÖsÖtafÅa MurÅad ¬ad-¬
AÖt-Ötab'a 1. BairÅut. DÅar aÖt-ÖTalÅi'a. 1980. 383 S.. FilasÖtÅinÅiyÅat ; 2..

al-MÅuÆgaz fÅi turuq tadrÅis al-luÇga al-°arabÅiya.
Sayyid, MaÖhmÅud AÖhmad as-
BairÅut. DÅar al-°Awda..

al-Mughaffalåun al-nåafi°åun: qidsads qadsåirah min adab al-ardd al-mudhtallah
°Abbåad, °Abd al-Radhmåan
Bayråut. Manshåuråat Filasdtåin al-Mudhtallah,. 1981.. 96 p. ;.

al-Mugh¯amarah al-akh¯irah
M¯inah, òHann¯a
Bayr¯ut. D¯ar al-¯Ad¯ab,. 1997.. 359 p. ;.

al-Mughann¯un f¯i al-òzil¯al.
Jabr¯a, Jabr¯a Ibr¯ah¯im
[195-?]. 205 p..

al-Mughayyabåun fåi tåaråikh Tåunis al-ijtimåa°åi
Taymåumåi, al-Håadåi.
Qardtåaj. al-Majma° al-Tåunisåi lil-°Ulåum wa-al-åAdåab wa-al-Funåun, Bayt al-dHikmah,. 1999.. 703 p..

Al-Mughni al-Akbar
Karmi, Hasan S.
Beirut. Librairie Du Liban. 1988. 1706 S..

al-Mughnåi fåi abwåab al-tawdhåid wa-al-°adl
°Abd al-Jabbåar ibn Adhmad al-Asadåabåadåi,
[al-Qåahirah]. Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-Irshåad al-Qawmåi, al-Idåarah al-°åAmmah lil-Thaqåafah,. 19 .. v. in.

al-Mughn¯i f¯i dur¯us al-°aq¯idah
Subòh¯an¯i, Ja°far.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-T¯ar¯ikh al-°Arab¯i,. 2004.. 438 p. ;.

al- Mughni plus: active study dictionary of English ; English-Arabic with illustrations and coloured plates
KarmÅi, ÖHasan S. al
Beirut. Librairie du Liban,. 1994.. XVIII, 572, 149 S..

al-Mughrib f¯i dhikr bil¯ad Ifr¯iq¯iyah wa-al-Maghrib: min kit¯ab al-Mas¯alik wa-al-mam¯alik
Bakr¯i, Ab¯u °Ubayd °Abd All¯ah ibn °Abd al-°Az¯iz, ; Slane, William MacGuckin,
[Frankfurt], Jumh¯ur¯iyat Alm¯aniy¯a al-Ittiòh¯ad¯iyah. Ma°had T¯ar¯ikh al-°Ul¯um al-°Arab¯iyah wa-al-Isl¯am¯iyah f¯i iòt¯ar J¯ami°at Fr¯ankf¯urt,. 1993.. 212, 19 p. ;.

al-Mughrib fåi dhikr bilåad Ifråiqåiyah wa-al-Maghrib: wa-huwa juz® min kitåab al-Masåalik wa-al-mamåalik
Bakråi, Abåu °Ubayd °Abd Allåah ibn °Abd al-°Azåiz, ; Slane, William MacGuckin,
Baghdåad. Yudtlabu min Maktabat al-MuthannÐa,. [1964?]. 212, [1], 19 p. ;.

al-Mughtarib\016Bn: American law and the transformation of Muslim life in the United States
Moore, Kathleen M.,
Albany, N.Y.. State University of New York Press,. c1995.. xiv, 211 p. ;.

al-MughtaribÅun: American law and the transformation of Muslim life in the United States
Moore, Kathleen M.
Albany, N.Y. State Univ. of New York Press. 1995. XIV, 211 S.. SUNY series in Middle Eastern studies.
ISBN 0-7914-2579-7 HC : alk. paper

al-Mu°Ïgib fÅi talÕhÅiÖs aÕhbÅar al-MaÇgrib
1185-1223 ; °Azab, MuÖhammad MuÖhammad
al-QÅahira. DÅar al-FarÖhÅanÅi. 1994. 381 S..
ISBN 977-549-605-5

al- Mu°Ïgiza al-Qur±Åan: nuzÅuluh, kitÅabatuh, Ïgam°uh, i°ÏgÅazuh, Ïgadaluh, °ulÅumuh, tafsÅiruh, Öhukm al-ÇganÅa±bih
AbÅu-Zahra, MuÖhammad
al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 19XX. 614 S..
ISBN 977-306-125-6