Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840 ....
Erslew, Thomas Hansen
Kjøbenhavn. Forlagsforeningen,. 1843-..

Almindelig Tilskrift til Menighedsforstanderne og Ordets Tjenere i Aalborg Stift
Kierkegaard
Aalborg . 1857. 7 s..

Almindelig Tilskrift til Præster og Lærere i Aalborg Stift
Kierkegaard
Aalborg . 1864. 48 s..

Almindelig Tilskrift til Præster og Lærere i aalborg Stift
Kirekrgaard
(Aalborg)..

Almindelig Tilskrift til Præster og Lærere i Aalborg Stift (i Julen 1864)
Kierkegaard
Kbh. . 1865. 24 s..

Almindeligt Litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island: eller Fortegeelse over Danske, norske, og islandske, saavel afdte som nu levende Forfattern, med anførelse af deres vigtigste Levents Omstaendigheder og Liste over deres Skrifter
Nyerup, Rasmus ; Kraft, Jens Edvard
Kjobenhavn. Gyldendal. 1820.

Almindeligt Litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island eller fortegnelse over danske, norske, og islandske, saavel afdøde som nu levende Forfattere: med Anforelse af deres vigtigste Levnets-Omstaendigheder og Lifte over deres Skrifter
Nyerup, Rasmus ; Kraft, Jens Edvard
Kjøbenhavn. Gyldendal. 1820. VIII, 692 S..

Almindeligt Litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island eller Fortegnelse over danske, norske, og islandske, saavel afdøde som nu levende Forfattere med Anførelse af deres vigtigste Levnets-Omstændigheder og Liste over deres Skrifter
Nyerup ; Kraft
Kbh. . 1820. VIII, 692 S..

Almindeligt Register over Maanedsskriftet Minerva fra dets Begyndelse med Julii Maaned 1785 til det 18. Aarhundredes Udgang. Ved R[asm.] Nyerup.
Nyerup
Kbh. . 1801.

al-MindhÐa al-wujåudåi fåi al-qidsdsah al-Lubnåanåiyah al-mu°åadsirah
Shahwåan, Jåuzåif D.
[S.l.]. Jåuzåif D. Shahwåan,. 1982.. 231 p. ;.

al-Mindtaqah al-Sharqåiyah min al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah: dhaddåarah wa-tåaråikh
Shurafåa®, Mudhammad °Alåi dSåalidh.
[Riyadh]. M.°A.dS. al-Shurafåa®,. 1992.. 347 p..

°Al min dva-°alumim: madrikh miniyut la-mitbagrim
Tsafrir, Jenni Soussi.
T.A. [z.o. Tel Aviv]. ha-Agudah,. c1981.. 71 p..

¬al-¬ MinhÅaÏg: fÅi ta'lÅif al-buÖhÅuØt wa-taÖhqÅiq al-maÕhÖtÅuÖÅat
TÅunÏgÅi, MuÖhammad ¬at-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. S.l.. DÅar al-MallÅaÖh. 1986. 223 S..

al- minhÅaÏg
BairÅut . al-MinhÅaÏg.

¬al-¬ minhaÏg al-maysÅur fÅi t-tafsÅir: min qÅulihi ta°ÅalÅa sÅurat at-tÅa±ira 109 ilÅa qulihi ta°ÅalÅa sÅurat al-an°Åam 73
ÏSinqÅitÅi, Muhammad al-HatÅar b. TÅalib b. Muhammad ¬aÏs-¬
T. 1. ÏGadda. DÅar mÅaÏgid °asÅirÅi. 2002. 687 S..

al-MinhaÏg at-tarbawÅi li-s-sÅira an-nabawÅiya
al-QÅahira. DÅar al-WafÅa±.

¬al-¬ MinhÅaÏg, nafaÖhÅat min al-isrÅa' wa-'l-mi°rÅaÏg
°AbbÅas, FaÖdl ÖHasan
°AmmÅan. DÅar al-BaÏsÅir. 1987. 135 S..

al-Minh¯aj: dir¯asah f¯i al-juz® al-awwal min kit¯ab al-òHusayn wa-al-tashr¯i° al-Isl¯am¯i lil-baòhòh¯athah al-muòhaqqiq ¯Ayat All¯ah al-Shaykh Muòhammad òS¯adiq Muòhammad al-Karb¯as¯i
Bay¯at¯i, Wal¯id Sa°¯id.
Bayr¯ut. D¯ar al-°Ilm lil-N¯abih¯in,. 2003.. 120 p. ;.

al-Minhåaj: nafadhåat min al-Isråa® wa-al-Mi°råaj
°Abbåas, Faddl dHasan
°Ammåan. Dåar al-Bashåir,. 1987.. 135 p. ;.

al-Minh¯aj al-dir¯as¯i: ususuhu wa-òsilatuhu bi-al-naòzar¯iyah al-tarbaw¯iyah al-Isl¯am¯iyah
°Abd All¯ah, °Abd al-Raòhm¯an òS¯aliòh.
al-Riy¯aòd, al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Markaz al-Malik Fayòsal lil-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah,. 1986.. 13, 281, [1] p. ;.

al-Minhaj al-diråasåi: ususuh wa-dsilatuh bi-al-nadzaråiyah al-tarbawåiyah al-Islåamåiyah
°Abd Allåah, °Abd al-Radhmåan dSåalidh
al-Riyåadd, al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah. Markaz al-Malik Faydsal lil-Budhåuth wa-al-Diråasåat al-Islåamåiyah,. 1985.. 281, [1] p. ;.

al-Minhaj al-dirasi : ususuhu wa-silatuhu bi-al-nazariyah al-tarbawiyah al-Islamiyah.
°Abd Allåah, °Abd al-Radhmåan dSåalidh
al-Riyad : Markaz al-Malik Faysal lil-Buhuth wa-al-Dirasat al-Islamiyah, . 1985.. 13, 821 p..

al-Minhaj al-sawti lil-binyah al-`arabiyah: ru'yah jadidah fi al-sarf al-`arabi
Shahin, `Abd al-Sabur
al-Qahirah, . 1977. 216 s..

al-Minhaj al wadih lil-balaghah
`Awni, Hamid
al-Qahirah, . [1972?]. 5 vol..

al-Minhaj¯iyah f¯i al-adab wa al-`ul¯um al-ins¯an¯iyah
al-D¯ar al-Bayd¯a'. D¯ar T¯ubq¯al lil-Nashr,. 1986.. v. 1 ;.

al-Minhaj Nafahat min al-Isra' wa-al-Mi'raj.
'Abbas, Fadl Hasan
'Amman, al-Urdun : Dar al-Bashir, . 1987.. 135 p..

al-Minjal al-òt¯a®ir ; wa-qiòsaòs ukhrá
°Aww¯ad, Im¯il Y¯usuf.
Bayr¯ut. Maktabat Lubn¯an,. 1986.. 115 p. ;.

Al min lykke
Ditlevsen, Tove
Måløv. Jørgen Jensen. 2004. [12] Bl..

al-MinÖtaqa al-ÇgarbÅiya li-wilÅayat ÖHalab: Idlib fi 'l-qarn aØt-ØtÅamin °aÏsar : (1700-1800) ; dirÅasa iÏgtimÅa°Åiya - iqtiÖsÅadÅiya - tÅarÅiÕhÅiya
MaÏslaÖh, °Abd-al-ÖHamÅid
ÖTab°a 1. DimaÏsq. WizÅarat aØt-ØTaqÅafa. 2006. 118 S..

al-Minòtaqah al-gharbiyah li-Wilayat òHalab: Idlib fi al-qarn al-thamin ashar, 1700-1800 : dirasah ijtimaiyah-iqtiòsadiyah-tarikhiyah
Mishliòh, Abd al-òHamid,
Dimashq. Wizarat al-Thaqafah,. 2006.. 118 p. ;.

al-Minòt¯ar: al-nashrah al-i°l¯am¯iyah lil-Markaz al-Filasòt¯in¯i li-òHuq¯uq al-Ins¯an
Ghazzah. al-Markaz al-Filasòt¯in¯i li-òHuq¯uq al-Ins¯an. v..

Alminti ou le mariage sacrilège: roman physiolog.
Lemercier, Népomucène
[Mikrofiche-Ausg.]. Paris. Dupuy [u.a.]. 19XX.
ISBN 3-628-58101-X

al-MinÅufÅiya fi 'l-qarn aØt-ØtÅamin °aÏsr
MaÖhÅariq, YÅasir °Abd-al-Mun°im
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2000. 563 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 184.
ISBN 977-01-6666-9

°Al min òva-°alumim: madrikh miniyut la-mitbagrim
Tsafrir, Jenni Soussi.
T.A. [z.o. Tel Aviv]. ha-Agudah,. c1981.. 71 p..

Al mio caro ed incomparabile amico: lettere di Elisabetta Mosconi Contarini all'abate Aurelio de' Giorgi Bertola
Mosconi Contarini, Elisabetta ; Bertola De'Giorgi, Aurelio ; Ricaldone, Luisa [Hrsg.]
Padova. Ed. Programma. 1995. 95 S.. Variatio ; 4.
ISBN 88-7123-135-X

Al mio core oggetti amati: cavatina
Donizetti, Gaetano
[s.a.].

al-MiÖhna °alÅa imÅam ahl as-sunna AÖhmad Ibn-ÖHanbal
ÏGammÅa°ÅilÅi, °Abd-al-ÇGanÅi Ibn-°Abd-al-WÅaÖhid al- ; MazÅidÅi, AÖhmad FarÅid al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 175 S..
ISBN 2-7451-4397-2

al-MiÖsbÅaÖh fÅi aØdkÅar al-masÅa± wa-'Ös-ÖsabÅaÖh
ManbiÏgÅi, MuÖhammad Ibn-MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; MazÅidÅi, AÖhmad FarÅid al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2001. 183 S..
ISBN 2-7451-3182-6

al- MiÖsrÅi
AnqÅar, MuÖhammad
al-QÅahira. DÅar al-HilÅal. 2003. 184 S.. RiwÅayÅat al-HilÅal ; 659.
ISBN 977-07-1007-5

al-MiÖsrÅiyÅun wa-'l-ÖhaÖdÅara
Mu±nis, ÖHusain ; Mu±nis, MunÅa ÖHusain
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1999. 151 S.. ÖSuwar min al-ÖhayÅah al-miÖsrÅiya.
ISBN 977-02-5786-9

Al- MiÖsrÅiyÅun wa'l-Öharb
ÇGÅiÖtÅanÅi, ÏGamÅal al-
[Al-QÅahira] . RÅuz al-YÅusuf .

al-MiÖsrÅiyÅun wa-Öhamlat BÅunÅabart: al-maÏsÅayiÕh, al-aqbÅaÖt, al-mar±a
Namnam, ÖHilmÅi an-
al-QÅahira. AÕhbÅar al-Yaum. 1998. 176 S..
ISBN 977-08-0772-9

Al mio giudice
Perissinotto, Alessandro
2. ed. Milano. Rizzoli. 2005. 236 S.. La scala.
ISBN 88-17-00378-6 : 15.00 EUR

al-Miqd¯ad ibn al-Aswad al-Kind¯i: awwal f¯aris f¯i al-Isl¯am
Faq¯ih, Muhammad Jaw¯ad.
[Beirut?]. D¯ar al-Fun¯un ;. 1982..

Almira: 2 Suiten für Altblockflöte und Continuo
Händel, Georg F. ; Müller, Hermann _[Bearb.]_
Klavierauszug, Stimme. Zürich. Hug. c 1957. 14 S. + 1 St..

Almira: Oper
Händel, Georg Friedrich
Zürich . Hug. 1957. 1 Partitur.

Almira: (Hamburg, 1704)
1989. LIV, 334 S..

Almira.: Being the history of a young lady of good birth and fortune, but more distinguish'd merit ...
London, . Printed for W. Owen, near Temple-Bar,. 1762.. 2 v..

Almira Hart Lincoln Phelps, her life and work
Bolzau, Emma L.
Lancaster, Pa.. Science Pr. Print. 1936. XI, 534 S..

Almirall i el "Diari català" (1879 - 1881): l'inici del projecte politicoideològic del catalanisme progressista
Pich i Mitjana, Josep
1. ed. Vic. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives. 2003. 265 S.. Jaume Caresmar ; 16.
ISBN 84-97660-11-0

Almirall y los orígenes del Catalanismo
Trías Vejarano, Juan J.
1. ed. Madrid. Siglo Veintiuno de España Ed.. 1975. 457 S.. Historia.
ISBN 84-323-0189-2

Almirante del alba
Barahona, Melvin René
[Guatemala]. Ministerio de Cultura y Deportes,. 1995. 56 p. ;.

[The Almirante Latorre, the first dreadnought of the Chilean Navy, photographed during a trial trip]
1921 Dec. 24.. 1 photographic. print..

¬The¬ Almirante of Castile's manifesto. Containing, I. The reasons of his withdrawing himself out of Spain. ... VI. And his proceedings at Lisbon. Faithfully translated from the original printed in Spanish at Lisbon
Cabrera, Juan Tomás Enríquez ¬de¬
London. printed, and sold by John Nutt. 1704.

Almirante Sarmento Rodrigues: 1899 - 1979 ; testemunhos e inéditos no centenário do seu nascimento
Lisboa. Ed. Inapa. 1999. 405 S..
ISBN 972-838762-8

Almirante Simpson 7,: o, La tragedia del escritor.
Jara, Juan Víctor de la,
[Santiago de Chile] . Soc. de Escritores de Chile. [1970]. 290 p..

"Almira" suite for violin solo in the first position with optional third position fingering,: with pianoforte accompaniment.
Handel, George Frideric,
[London] . Oxford university press. [c1933]. Score (11 p.) and violin part. 31 cm..

¬al-¬ MÅirÅaØt al-°aÖzÅim: i°Åadat binÅa' al-munÏgaz al-ÖhaÖdÅarÅi al-°arabÅi baina 'l-alf ar-rÅabi° qabla 'l-mÅilÅad wa-ÖzuhÅur al-islÅam
Da'Åud, AÖhmad Y.
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. DÅar al-Mustaqbal. 1991. 463 S..

Al-Mirat al Kabira: Roman
Mrabet, Mohammed ; Bowles, Paul
Köln. Al-Kamel. 2003. 108 S..
: EUR 8.00

al-Mir±Åat wa-'n-nÅafiØda: dirÅasa fi-Ïsi°r Sa°dÅi YÅusuf
ÕHaurÅanÅi, SamÅir
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-FarÅabÅi. 2007. 398 S..
ISBN 978-9953-71-214-X

Almir da Silva Mavignier, Druckgrafik und Plakate: e. Ausstellung d. Dt. BP Aktienges. in ihrem Clubheim in Hamburg vom 1. Juni - 7. Juli 1978
Mavignier, Almir da S. ; Vogel, Carl [Red.]
Hamburg. 1978. [44] S..

al-Mirdsåad
Filåalåi, Ibråahåim Håashim ; °Abd al-Jabbåar, °Abd Allåah ; Qurashåi, dHasan °Abd Allåah
al-Riyåad, al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah. al-Nåadåi al-Adabåi,. 1980.. 303 p. ;.

Almir Mavignier: 15.2. bis 18.3.1973, Galerie Denise René, Hans Mayer, Düsseldorf
Mavignier, Almir ¬[Ill.]¬
1 Aufl.. Düsseldorf. 1973. [12] S..

Almir Mavignier: additive Plakate ; additive posters
Linhart, Eva
Stuttgart [u.a.]. Menges. 2004.
ISBN 3-932565-41-X

Almir Mavignier: 9. Oktober bis 24. November [1968]
Schmied, Wieland ¬[Red.]¬ ; Mavignier, Almir ¬[Ill.]¬
Hannover. Kestner-Ges.. 1968. 120 S. : zahlr. Ill.. Katalog/Kestner-Gesellschaft Hannover ; 1968,6.

Almir Mavignier: Quadrat Bottrop, Josef Albers Museum, 20. Oktober - 8. Dezember 1985
Mavignier, Almir
Bottrop. 1985. ca. 20 S. : überw. Ill..

Almir Mavignier: serielle Farbprogressionen ; [7.12. - 5.1.1975]
Mavignier, Almir ¬[Ill.]¬ ; Zehmisch, Brigitte ¬[Bearb.]¬
Zürich. Kunstgewerbemuseum Zürich. c 1974. Wegleitung des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich ; 297.

Almir Mavignier: Kunstmuseum Düsseldorf, 12. Okt. - 23. Nov. 1973
Mavignier, Almir ¬[Ill.]¬
Düsseldorf. Kunstmuseum. [1973]. [1] gef. Bl. : zahlr. Ill.. Prinzip Seriell ; [6].

Almir Mavignier: Verformung der Geometrie ; [Katalog zur Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle 26.10.-25.11.1990]
München. Staatl. Antikensammlungen u. Glyptothek. 1990. o. Pag.

Almir Mavignier: Plakate
Hoffmann, Tobias ; Schmidt, Frank
Heidelberg. Ed. Braus. 2003. 155 S..
ISBN 3-89904-058-9

Almir Mavignier: Preisträger d. Stankowski-Stiftung 1985
Mavignier, Almir ; Duschek, Karl
Stuttgart. Wilhelm. 1985. 82 S. : überwiegend Ill.. Kunst + Design ; 1985.

ALMIR MAVIGNIER
MAVIGNIER, ALMIR DA SILVA ¬[Ill.]¬ ; BENSE, MAX ¬[Text]¬ ; Maser, Siegfried ¬[Text]¬
KÖLN. 1966. 29 BL. MIT ZAHLR. TAF., TEILS FARB., 2 FARB. SERIGRAPHIEN. QUART. GEH DURCH DEN SPIEGEL ; 45.

Almir Mavignier: Plakate ; Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, 1. 5. - 29. 6. 2003
Mavignier, Almir ; Hoffmann, Tobias
Heidelberg. Braus. 2003. 155 S. : überwiegend Ill..
ISBN 3-89904-058-9

Almir Mavignier: 15.2. bis 18.3.1973, Galerie Denise René - Hans Mayer
Mavignier, Almir
Düsseldorf . [s.n.]. 1973. 1 Bd..

Almir Mavignier
Mavignier, Almir
Kaiserslautern . Pfälzische Landesgewerbeanstalt. [1961?]. [2] S..

Almir Mavignier
Warszawa . Centralne biuro wystaw artystycznych .

ALMIR MAVIGNIER : GALERIE DENISE RENE, HANS MAYER, 15. 2. - 18. 3. 1973
Mavignier, Almir
DUESSELDORF. 1973. (12) S. : UEBERWIEGEND ILL..

Almir Mavignier: Plakate: mavignier hfg/ulm 1953-1958
Mavignier, Almir
Heidelberg . Braus. 2003. 155 S..

Almir Mavignier: Serielle Farbprogressionen
Meles, Brigitte ; Mavignier, Almir
Zürich . Kunstgewerbemuseum. 1974. 74 S..

Almir Mavignier - Additive Plakate
Mavignier, Almir da Silva ; Linhart, Eva [Mitarb.]
Stuttgart [u.a.]. Ed. Menges. 2004. 95 S..
ISBN 3-932565-41-X

Almir Mavignier - Additive plakate - Additive posters
Stuttgart [u.a.] . Menges .

Almir Mavignier - Plakate: Mavignier-Katalog, hfg/ulm 1953 - 1958, [Ausstellung Almir Mavignier. Plakate], Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, 1. 5. - 29. 6. 2003
Mavignier, Almir ¬[Ill.]¬ ; Hoffmann, Tobias
Heidelberg, Neckar. Ed. Braus. 2003. 155 S. : überw. Ill..
ISBN 3-89904-058-9

Almir Mavignier, serielle Farbprogressionen: Kunstgewerbemuseum Zürich, 7.12. - 5.1.1975
Mavignier, Almir ¬[Ill.]¬
Zürich. 1974. 73 S.. Wegleitung / Kunstgewerbemuseum Zürich ; 297.

¬al-¬ MirÖsad
MÅinÅa, ÖHannÅa
aÖt-ÖTab'a 2. BairÅut. DÅar al-ÅAdÅab. 1983. 368 S..

Almir Sater instrumental
Sater, Almir.
Hamburg. Rio,. p1988.. 1 sound disc.

al-Misallah.
London. al-Ittiòh¯ad al-°¯Amm lil-Kutt¯ab wa-al-òSuòhuf¯iy¯in al-°Ir¯aq¯iy¯in,. [1999]-. v..

Almisaòvadeh: pinòkas bet-ha-din shel òkehilat Yehude Tsan°a ba-me®ah ha-18
Nini, Yehuda. ; Gamlieli, Nissim Benjamin.
[Ramat Aviv]. ha-Makhon le-òheòker ha-tefutsot, Universiòtat Tel-Aviv,. 2001-. v. <1 > ;.

al- Misba\1E25a: tur\0101t wa-\1E63an\02BFa
R\0101\0161id, Mu\1E25ammmad ar- ; Fathi, Ihsan
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. al-Mu'assasa al-\02BFArab\012Bya li-'d-Dir\0101s\0101t wa-'n-Na\0161r. 1999. 232 S. : Ill..

al-Misbåadh fåi al-ma°åanåi wa-al-bayåan wa-al-badåi°
Ibn al-Nåadzim, Mudhammad ibn Mudhammad, ; Yåusuf, dHusnåi °Abd al-Jalåil.
al-Jamåamåiz [Cairo]. Maktabat al-åAdåab wa-Madtba°atuhåa,. 1989.. 15, 311 p..

al-Misbah al-munir fi gharib al-Sharh al-kabir lil-Rafi`i
Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad, ; Rafi`i, `Abd al-Karim ibn Muhammad,
Bayrut. al-Maktabah al-`ilmiyah,. [197-?]. 2 vol. i 1.

al-Miòsb¯aòh al-mun¯ir lil-Tafs¯ir al-kab¯ir: al-fihrist al-k¯amil li-Maf¯at¯iòh al-ghayb li-Fakhr al-D¯in al-R¯az¯i
Lagarde, Michel,
Leiden ; New York. E.J. Brill,. 1996.. 358, 82 p. ;.

al-MisbaÖha: turÅaØt wa-Ösan°a
RÅaÏsid, MuÖhammad ar- ; FatÖhÅi, IÖhsÅan
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 1999. 232 S..

al-Misb¯ar: al-Mas®¯ul¯in f¯i mu®assas¯at al-dawlah wa-al-sharik¯at al-kubrá f¯i al-Kuwayt = Al-misbar : the Who's who of Kuwait in state and business.
Safat, Kuwait. Majm¯u°at Dilt¯a. CD-ROMs ;.

al-Mishbak: majm¯u°ah qiòsaòs¯iyah
Badr¯i, Shawq¯i.
al-Q¯ahirah. al-Sharikah al-°¯Alam¯iyah lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 156 p. ;.

al-Mishkåah al-fatdhåiyah °alÐa al-sham°ah al-muddåiyah lil-Suyåudtåi
Budayråi, Mudhammad ibn Adhmad, ; Madhmåud, Hishåam Sa°åid.
[Baghdad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Awqåaf wa-al-Shu®åun al-Dåinåiyah,. 1983.. 352 p..

al-Mishk¯ah al-fatòh¯iyah °alá al-sham°ah al-muòd¯iyah lil-Suy¯ut¯i (t 911 H)
Budayr¯i, Muòhammad ibn Muòhammad, ; Maòhm¯ud, Hish¯am Sa°¯id.
[Baghdad]. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-Awq¯af wa-al-Shu®¯un al-D¯in¯iyah,. 1983.. 352 p..

al-Mishk¯al¯iyah, naòhwa òhiw¯ar òhiw¯ar¯i: min al-òsawt al-mufrad ilá al-aòsw¯at al-muta°addidah
Kurd¯i, Was¯im.
R¯am All¯ah. Markaz al-Qaòtòt¯an lil-Baòhth wa-al-Taòtw¯ir al-tarbaw¯i, Mu®assasat °Abd al-Muòhsin al-Qaòtòt¯an,. 2003.. 239 p..

al-MiÏskÅah al-fatÖhÅiya °ala 'Ïs-Ïsam°a al-muÖdÅiya fÅi °ilm al-°arabÅiya: (°ilm an-naÖhw al-°arabÅi) li-l-imÅam ÏGalÅal-ad-DÅin as-SuyÅuÖtÅi
BudairÅi, MuÖhammad Ibn-MuÖhammad al- ; MurÅad, YaÖhyÅa ; SuyÅuÖtÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-AbÅi-Bakr as-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 168 S..
ISBN 2-7451-3992-4

al-Misk al-adhfar.
al-¯Al¯us¯i, Mahm¯ud Shukr¯i,
1930.. 183 p..

Almisonis Melos: Tonträger
Paris . Opus 111 .

al-Miòsr¯iy¯un f¯i al-Khal¯ij
Murs¯i, Muòsòtafá °Abd al-°Az¯iz.
al-Kuwayt. M.°A.al-°A. Murs¯i,. 2000.. 337 p..

al-Miòsr¯iy¯un wa-al-òharb
Gh¯iòt¯an¯i, Jam¯al
[Cairo]. R¯uz al-Y¯usuf,. 1974.. 262 p. ;.

[Almissa, general view, Dalmatia, Austro-Hungary]
[between ca. 1890 and ca. 1900].. 1 photomechanical print.

[Almissa, view on the Cettina (i.e., Cetina River), Dalmatia, Austro-Hungary]
[between ca. 1890 and ca. 1900].. 1 photomechanical print.

Almisse eller udvikling: dansk u-landsbistand og de mindst udviklede lande ; med Bangaldesh sömeksempel ; med forord af Knud Erik Svendsen ; FN-Forbundet
Christensen, Lars ; Wangel, Arne
København. 1982. 80 S..
ISBN 87 7556 0437

Alm issues in social security
Schwartz, Sandra L. ; Ziemba, William T.
2007.

al-Miòsyadah: [majm¯u°at qiòsaòs]
Sh¯ayib, Zuhayr Aòhmad
[al-Q¯ahirah]. D¯ar al-Hil¯al,. [1974]. 174 p..

al-Miòsyadah:[Majm¯u°at Qiòsaòs].: / Zuhayr al-Sh¯ayib.
al-Sh¯ayib, Zuhayr Aòhmad
[al-Q¯ahirah]: . D¯ar al-Hil¯al,. [1974]. 174 p..

¡Almita de César Vallejo, ayúdame!: [novela]
Ledesma Izquieta, Genaro
1. ed. Lima. Ed. San Marcos. 2004. 519 S..
ISBN 9972-34045-7

al-MÅiØtÅaq
ÖTab°a 2. ar-RibÅaÖt. MaÖtba°at ÖTÅub BarÅis. 1999. 88 S..
ISBN 9981-19901-X

Alí mit den blauen Augen: Erzählungen, Gedichte, Fragmente
Pasolini, Pier P. ; Kienlechner, Bettina [Übers.]
Dt. Erstausg.. München [u.a.]. Piper. 1990. 119 S.. Serie Piper ; 917.
ISBN 3-492-10917-9

al-Mith¯al¯iyah al-mu°¯aòsirah: [thal¯athat wuj¯uh, °Abb¯as Maòhm¯ud al-°Aqq¯ad, òT¯ah¯a òHusayn, An¯is Manòs¯ur]
°Al¯i, Ibr¯ah¯im Muòhammad.
[Cairo. s.n.],. 1977 . 94 p. ;.

al-Måithåaq
Barsåum, Karam dHabåib.
al-Qåahirah. Maktabat al-Wa°y al-°Arabåi,. [196-?]. 138 p..

al-Måithåaq al-Islåamåi bi-al-°awdah ilÐa al-Qur®åan
Ghazzåi, Hishåam.
Dimashq. al-Dåar al-Wadtanåiyah al-Jadåidah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 2004-. v. ;.

al-M¯ith¯aq al-waòtan¯i wa-al-taòhawwul al-d¯imuqr¯òt¯i f¯i al-Urdun: mu®allaf jam¯a°¯i
°Ubayd¯at, Sulaym¯an Aòhmad, ; Dabb¯as, òH¯amid,
°Amm¯an. Markaz al-Urdun al-Jad¯id lil-Dir¯as¯at. 1997.. 233 p. ;.

al-Miy¯ah al-jawf¯iyah wa-al-tawassu` al-zir¯a`¯i f¯i Dawlat al-Im¯ar¯at al-`Arab¯iyah al-Muttahidah.
`At¯ay¯a, Khal¯il Muhammad. [from old catalog]
[1974?]. 67 p..

al-Miy¯ah f¯i al-Sharq al-Awsaòt: al-jughr¯afiy¯a al-siy¯as¯iyah lil-maw¯arid wa-al-niz¯a°¯at
°¯A®ib, òHab¯ib.
[Cairo]. Markaz al-Dir¯as¯at al-Siy¯as¯iyah wa-al-Istir¯at¯ij¯iyah bi-al-Ahr¯am,. [1996]. 183 p..

al-MiyÅah wa-aurÅaq al-lu°ba as-siyÅasÅiya fi 'Ïs-ÏSarq al-AusaÖt
ÖHusain, FatÖhÅi °AlÅi ; RÅaÖdÅi, MuÖhammad °Abd-al-HÅadÅi ar-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 1997. 215 S..
ISBN 977-208-202-0

al-MiyÅah wa-'l-°alÅaqÅat ad-duwalÅiya: dirÅasa fÅi aØtar azmat al-miyÅah °alÅa ÖtabÅi°a wa-namaÖt al-°alÅaqÅat al-°arabÅiya at-turkÅiya
MuÖhammad, DÅalyÅa IsmÅa°Åil
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2006. 229 S..
ISBN 977-208-605-0

¬al-¬ Mi°yÅar al-mu°arrab wa-'l-ÏgÅami° al-muÇgrib °an fatÅawÅa °ulamÅa' IfrÅiqiyÅa wa-'l-Andalus wa-'l-MaÇgrib
WanÏsarÅisÅi, AÖhmad Ibn-YaÖhyÅa ¬al-¬ ; ÖHaÏgÏgÅi, MuÖhammad ...
BairÅut. DÅar al-ÏGarb al-IslÅamÅi.

al-Mi®yar fi awzan al ash®ar wa al-k¯af¯i f¯i °ilm al-qaw¯af¯e
Ibn al-Sarr¯aj, Muòhammad ibn °Abd al-Malik, ; D¯ayah, Muòhammad Riòdw¯an
[Beirut]. al-Maktab al-Isl¯am¯i,. [1971]. 136 p. ;.

al-Mi'yar fi naqd al-ash'ar.
Andalusi, Muhammad ibn Ahmad
Cairo : s.n., . 1987.. 237 p..

al-Mi`y¯ar wa-al-muw¯azanah f¯i fad¯a'il al-Im¯am am¯ir al-mu'm¯in¯in `Al¯i ibn Ab¯i T¯alib wa-baya¯n afdal¯iyatih¯i `alÆ jam¯i` al-`¯alam¯in ba`da al-anbiy¯a' wa-al-mursal¯in.
Khat¯ib al-Isk¯af¯i, Muhammad ibn `Abd All¯ah,
Beirut, . 1981.. 349 p..

al-Mi°yåar wa-al-muwåazanah fåi faddåa®il °Alåi ibn Abåi dTåalib: wa-bayåan afddalåiyatahu °al§a jamåi° al-°åalamåin ba°da al-anbiyåa® wa-al-mursalåin
Iskåafåi, Mudhammad ibn °Abd Allåah, ; Madhmåudåi, Mudhammad Båaqir
Bayråut. [Dåar Madhmåudåi lil-dTab° wa-al-Nashr],. 1981.. 349 p. ;.

al-Mi°yåar wa-al-muwåazanah fåi faddåa®il al-Imåam Amåir al-Mu®minåin °Alåi ibn Abåi dTåalib, wa-bayåan afddalåiyatuhu °ala jamåi° al-°åalamåin ba°da al-Anbiyåa® wa-al-Mursalåin
Iskåafåi, Mudhammad ibn °Abd Allåah, ; Madhmåudåi, Mudhammad Båaqir
Bayråut. Madhmåudåi lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr, 1981.. 349 p ;.

al-M¯iz¯an: ya°n¯i Maulv¯i Shibl¯i Nu°m¯an¯i k¯i kit¯ab Mav¯azinah-yi An¯is o Dab¯ir par muòhaqqiq¯anah aur munòsif¯anah riviy¯u aur Mirz¯a Dab¯ir k¯i sh¯a°ir¯i par tafòs¯il¯i baòhaös, aur un k¯i har qism k¯i sal¯is aur òs¯af naòzm k¯a nam¯unah ...
Fauq Riózv¯i, Sayyid òZah¯irulòhasan.
Al¯igaòrh. Maótba°-yi Faióz-i °¯Am,. [1914]. 14, 610 p. ;.