al-Kitab al-iòhòsai al-sanawi =: Statistical yearbook.
[Shariqah]. òHukumat al-Shariqah, al-Dairah al-Iqtiòsadiyah, Qism al-Dirasat wa-al-Iòhòsa, Shubat al-Dirasat,. v..

al-Kit¯ab al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i: waòd° al-mar®ah wa-al-rajul f¯i Miòsr
[Cairo, Egypt]. al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Ta°bi®ah al-°¯Ammah wa-al-Iòhòs¯a®,. [2004]-. v..

al-Kit¯ab al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i
[Manama]. Dawlat al-Baòhrayn, al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a®, Id¯arat al-Iòhòs¯a®,. 2000-. v..

al-Kit¯ab al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i
[Riyadh, Saudi Arabia]. Id¯arat al-Takhòt¯iòt wa-al-Taòtw¯ir. v..

al-Kit¯ab al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i
al-Sh¯ariqah [United Arab Emirates]. al-D¯a®irah,. v. ;.

al-Kit¯ab al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i lil-°¯am ...
[Riyadh]. Wiz¯arat al-Takhòt¯iòt, Maòslaòhat al-Iòhòs¯a®¯at al-°¯Ammah, Waòhdat al-Taòhl¯il wa-al-Taq¯ar¯ir. CD-ROMs.

al-Kit¯ab al-iòhòs¯a®¯i al-sanaw¯i lil-bil¯ad al-°Arab¯iyah.
al-Q¯ahirah. Majlis al-Waòhdah al-Iqtiòs¯ad¯iyah al-°Arab¯iyah, al-Am¯anah al-°¯Ammah, al-Maktab al-Markaz¯i al°Arab¯i lil-Iòhòs¯a®.. v..

¬al-¬ KitÅab al-iÖhÖsÅa±Åi as-sanawÅi
Khartoum. 2002.

¬al-¬ kitÅab al-iÖhÖsÅa±Åi as-sanawÅi
AbÅu ÖZaby. 1975.

¬al-¬ kitÅab al-iÖhÖsÅa'Åi as-sanawÅi
ar-RiyÅaÖd. WizÅara. 1965.

Al- kitÅab al-iÖhÖsÅa'Åi at-tarbawÅi as-sanawÅi
RÅam-AllÅah. 1995.

al-KitÅab al-KÅamil: horóscopos históricos
Ibn NawbaÕht, MÅusÅa b. al-ÖHasan b. M. b. al-°AbbÅas b. Ism. b. a. Sahl ; Labarta, Ana ¬[Hrsg.]¬
Madrid. Instituto hispano-árabe de cultura. 1982. 255, 145 S. : graph. Darst..
ISBN 84-7472-035-4

Al-KitÅab al-KÅamil: horóscopos históricos
Ibn-KibriyÅa' an-NaubahtÅi, MÅusÅa Ibn-al-ÖHasan
Madrid. Inst. Hispano-Arabe de Cultura. 1982. 255, 145 S. : Tab..
ISBN 84-7472-035-4

al- KitÅab al-maÖtbÅu° bi-MiÖsr fÅi 'l-qarn at-tÅasi° °aÏsar: tÅarÅih wa-taÖhlÅil
ÖTanÅaÖhÅi, MaÖhmÅud MuÖhammad aÖt-
[al-QÅahira]. DÅar al-HilÅal. 1996. 193 S.. KitÅab al-HilÅal ; 548.
ISBN 977-07-0472-5

al-KitÅab al-marÏga° fÅi ÏguÇgrÅafÅiyat waÖtan °arabÅi bi-dÅuni ÖhudÅud
TÅunis. 2004.

al-KitÅab ^al- Ma±ØtÅur °an Abi ±l-°AmaiØtal al-A°rÅabÅi wa-huwa kitÅab ma ±ttafaqa lafÖzuhÅu wa-±Øhtalafa ma°nÅahÅu
Abu-±l-°AmaiØtal °AbdallÅah Ibn-ØHÅalid (ØHulaid) al-A°rÅabÅi ; Krenkow, Fritz
London. A. Probsthain. 1925. 100, 8 S., 2 Faksimile-Tafeln.

al-Kitab al- Ma'tur an Abi 'l-Amaital al-Arabi wa-huwa kitab ma 'ttafaqa lafzuhu wa-'htalafa manahu
Abu-'l-Amaital Abdallah Ibn-Halid (Hulaid) al-Arabi ; Krenkow, Fritz [Hrsg.]
London. A. Probsthain. 1925. 100, 8 S., 2 Faksimile-Tafeln..

Al-Kitåab al-Mudhtawåi de Yåusuf al-Badsåir: texte, traduction et commentaire
Badsåir, Joseph ben Abraham, ; Vajda, Georges ; Blumenthal, David R.
Leiden. Brill,. 1985.. xi, 786 p., [1] . of plates.

Al-Kit¯ab al-Muhtaw¯i de Y¯usuf Al-Bas¯ir
Bas¯ir, Joseph ben Abraham, ; Vajda, Georges. ; Blumenthal, David R.
Leiden. E.J. Brill,. 1985.. xi, 786 p., [1] leaf of plates.

Al-kitÅab al-muÖhtawÅi
JÅusuf al-BaÖsÅir ; Blumenthal, David R. [Hrsg.] ; Vajda, Georges [Übers.]
Leiden. Brill. 1985. XI,786 S.. Études sur le judaïsme médiéval ; 12.
ISBN 90-04-07302-7

¬Al¬-kitÅab al-muÖhtawÅi de Yusuf al-BaÖsir
YÅusuf al-BaÖsÅir ; Vajda, Georges
Leiden. Brill. 1985. XI, 786 S. : Ill.. Etudes sur le judaïsme médiéval ; 12.
ISBN 90-04-07302-7

¬al-Kitab al-¬ MuÖsannaf: al-qism ... min al-Ïguz' ar-rÅabi° ; (al-Ïguz' al-mafqÅud)
Ibn-AbÅi-ÏSaiba, °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad ; °AmrawÅi, °Umar I. ¬al-¬
ar-RiyÅaÖd. DÅar °ÅAlam al-Kutub.

¬al-KitÅab al-¬ MuÖsannaf fi 'l-aÖhÅadÅiØt wa-'l-ÅaØtÅar
Ibn-AbÅi-ÏSaiba, °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad ; ÖHÅut, KamÅal YÅusuf ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar at-TÅaÏg.

Al-KitÅab al-muqaddas
[S.l.. ca. 1850].

¬al-¬ KitÅab al-Muqaddas
BairÅut. DÅar al-MaÏsriq.

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas
London. 1831.

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas
Oxford. Mathà AL-Masrasa. 1869. 1232, 401 S..

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas
Londini. [1830]. 645, 407, 352 S..

¬al-¬ KitÅab al-muqaddas: al-°ahd al-ÏgadÅid
al-KaslÅik. ÏGÅami°at ar-RÅuÖh al-Qudus.

¬al-¬KitÅab al-muqaddas: ai kutub al-°ahd al-qadÅim wa-±l-°ahd al-ÏgadÅid
DÅar al-KitÅab al-Muqaddas fi ±Ïs-ÏSarq al-AusaÖt. 1993. 1358, 422 S..

¬Al-¬ K'itÅab al-Muqaddas
... hanc primam versionis arabicae Sacrae Scripturae a Patribus Societatis Jesu Berythi Phoeniceorum paratam et editam, .... [Beirut].

¬al-¬KitÅab al-muqaddas: ai Kutub al-°Ahd al-qadÅim wa-±l-°Ahd al-ÏgadÅid ; wa-qad turÏgima min al-luÇgÅat al-aÖslÅiya wa-hiya al-luÇga al-°ibrÅanÅiya wa-±l-luÇga al-kildÅanÅiya wa-±l-luÇga al-yÅunÅanÅiya
ÅUksfÅurd [Oxford]. MaÖtba°at al-Madrasa. 1871. 1358, 422 S..

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas [Biblia] ai kitÅab al ahd al qadim wal ahd al gadid: Qad turgima haditan min al lugÅat al aslijja
(Bairut). 1866. 840, 204 S..

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas [Biblia] ai kutub al ahd al gadÅim wal-ahd al-gadÅid: Wa qad turgima min al-lugat al aslijja wahja al-luga al-ibrÅanijja wal luga al-kaldÅanijja wal-luga al-jÅunanijja
New-York. 1867. 1232, 401 S..

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas ai kutub al-°ahd al-qadÅim wa-±l-°ahd al-ÂgadÅid
Beirut. 1875.

¬al-¬KitÅab al-muqaddas ai Kutub al-°ahd al-qadÅim wa-±l-°ahd al-ÏgadÅid
ÖTab°a 4. BairÅut. 1889. 920, 295 S..

Al-KitÅab al-muqaddas ai kutub al-'ahd al-qadÅim wa'l-'ahd al'ÂgadÅid
[Cambridge]. [University Pr.]. [1932]. 1358, 422 S. ; 8-o.

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas ai kutub al-°ahd al-qadÅim wa-±l-°ahd al-ÂgadÅid
[Cambridge]. [Univ. Press]. 1952. 1258, 422 S..

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas [Biblia] ai kutub al-ahd al-qadim wal ahd al gadid: Qad turgima haditÅa min al luga al ibranijja wal-luga al junanijja
Smith, Eli ; Dyck, Kornelius V. A. van
(Bairut). 1864.

¬Al-¬ KitÅab al-muqaddas aj kutub al-°ahd al-qÅadÅim wa ½l-°ahd al-ÏgadÅid: Wa qad turÏgimna min al-lugÅat al-aslijja wa hija al-luga al-°ibrÅanijja wa ½l-luga al-kaldÅanijja wa ½l-luga al-jÅunanijja
Cairo. Franz Khek. 1949. 1258, 422 S..

¬al-¬ KitÅab al-Muqaddas ay kutub al-°ahd al-qadÅim wa-'l-°ahd al-ÏgadÅid
al-QÅahira. DÅar al-KitÅab al-Muqaddas. 1963. 1358, 422 S. : Kt..

al-KitÅab al-Muqaddas ay kutub al-°Ahd al-QadÅim wa-'l-°Ahd al-ÏGadÅid
ÏGam°ÅiyÅat al-KitÅab al-Muqaddas al-MuttaÖhida. 1952. 1258, 422 S..

Al- kitÅab al-muqaddas ay kutub al-°ahd al-qadÅim w'al-°ahd al-·gadÅid
Al-QÅahira. ·gam°Åiyat al-kitÅab al-muqaddas fÅi °s·arq al-adnÅa. 1977. 422 S..

¬al-¬ KitÅab al-muqaddas fi 'l-mÅizÅan
°ÅAmilÅi, MuÖhammad °A.
BairÅut. ad-DÅar al-IslÅamÅiya. 1993. 458 S..

¬al-¬ KitÅab al-muqaddas fi 'l-mÅizÅan
MuÖhammad, °Abd-as-SalÅam
aÖt-ÖTab°a 1.. al-ManÖsÅura. DÅar al-WafÅa'. 1991. 145 S..
ISBN 977-00-1987-2

al-Kit¯ab al-Muqaddas hal huwa kalimat All¯ah?!
Ab¯u al-Khayr, °Abd al-Mas¯iòh Bas¯iòt.
[Shubr¯a al-Khaymah, Cairo]. Muòtr¯an¯iyat al-Qaly¯ub¯iyah, Qiòt¯a° Shubr¯a al-Khaymah,. 1992.. 96 p. ;.

¬Al-¬ kitÅab al-muqqadas
.Tab'a 2.. Bair~ut. D~ar al-Masriq. 1991. Getr. Zählung.
ISBN 2-7214-4631-2

al-Kitåab al-mu°tabar fåi-l-dhikmah
Abåu al-Barakåat Hibat Allåah ibn °Alåi,
Haydaråabåad al-dakan. Jam°åiyah Dåaíirat al-Ma°åarif al-åUthmanåiyah ;. 1938.. 3 v. ;.

al-Kit¯ab al-sanaw¯i
[Cairo, Egypt]. al-Hay®ah al-°¯Ammah lil-Isti°l¯am¯at. v..

al-Kit¯ab al-sanaw¯i.
al-°Ayn. Markaz Z¯ayid lil-Tur¯ath wa-al-T¯ar¯ikh. v..

al-Kit¯ab al-sanaw¯i lil-iòhòs¯a®¯at al-ijtim¯a°¯iyah.
al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-°¯Ammah li-Shu®¯un al-Maòt¯abi° al-Am¯ir¯iyah.. v..

al-Kit¯ab al-sanaw¯i lil-iòhòs¯a®¯at al-ta°l¯im¯iyah
[Muscat, Oman]. D¯a®irat al-Takhòt¯iòt al-Tarbaw¯i, Qism al-Iòhòs¯a®. v..

al-Kit¯ab al-sanaw¯i lil-iòhòs¯a®¯at al-zir¯a°¯iyah
Dawlat al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Zir¯a°ah wa-al-Tharwah al-Samak¯iyah, al-Iòhòs¯a®. v..

al-Kitab al-sanawi lil-iòhòsa\U+02bc\at al-ziraiyah
Dawlat al-Imarat al-Arabiyah al-Muttaòhidah. Wizarat al-Ziraah wa-al-Tharwah al-Samakiyah, al-Iòhòsa\U+02bc\. v..

al-Kit¯ab al-sanaw¯i lil-Mad¯aris al-Ahl¯iyah al-Khayr¯iyah bi-Dubayy.
Dubayy. al-Mad¯aris al-Ahl¯iyah al-Khayr¯iyah bi-Dubayy. v..

al-Kit¯ab al-tadhk¯ar¯i li-jar¯idat al-Bas¯ir.
1948.. 120 p..

al-Kit¯ab al-th¯an¯i al-Bay¯an wa-al-taby¯in
J¯aòhiòz, ; H¯ar¯un, °Abd al-Sal¯am Muòhammad
[Cairo]. Maktabat al-Khanj¯i,. 1975.. 4 v. in 2.

al-Kitab al-wathaiqi an al-Jamiah al-Islamiyah bi-al-Madinah al-Munawwarah
Ghamidi, Aòhmad ibn Aòtiyah. ; Turkistani, Muòhammad Yaqub
[al-Madinah]. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Talim al-Ali, al-Jamiah al-Islamiyah bi-al-Madinah al-Munawwarah,. 1998.. 436 p..

al-KitÅab ams al-makÅan al-Åan: maÕhÖtÅuÖta tunsab ila 'l-MutanabbÅi
AdÅunÅis
BairÅut [u.a.]. DÅar as-SÅaqÅi. 1998.

al-Kitåab ams al-makåan al-åan: makhdtåudtah tunsabu ilÐa al-Mutanabbåi
Adåunåis, ; Mutanabbåi, Abåu al-dTayyib Adhmad ibn al-dHusayn,
Landan. Dåar al-Såaqåi,. 1995-. v. ;.

al-Kitaban ¿alá al-tin
Bayati, ¿Abd al-Wahhab
al-Qahirah. Dar al-Shuruq,. 1985. 72 p. ;.

al-Kit¯ab-- aql¯am wa-hir¯aw¯at: qir¯aʼah f¯i t¯ar¯ikh al-òsir¯a° bayna al-°aql wa-al-khawdah [i.e. al-khawdhah] : òhiw¯ar¯at tastaqriʼu al-°al¯aqah bayna al-muthaqqaf wa-al-kit¯ab
Bayòd¯an¯i, òS¯aliòh °Al¯i,
òSan°¯aʼ. Markaz °Abb¯ad¯i lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 2001.. 183 p. ;.

al-KitÅab ar-rÅabi°: waÖsf LÅibiyÅa (qÅarat AfrÅiqiyÅa) wa-MiÖsr
Ptolemaeus, Claudius ; Duwaib, MuÖhammad al-MabrÅuk ad-
ÖTab°a 1. BinÇgÅazÅi. ManÏsÅurÅat ÏGÅami°at QÅaryÅunus. 2004. 113 S.. Min maÖsÅadir at-tÅarÅiÕh al-qadÅim.
ISBN 995-924087-8

al-KitÅab ar-rÅabi° min tÅarÅiÕh HÅirÅudÅutÅus (HÅirÅudÅut): al-kitÅab as-skÅiØtÅi wa-'l-kitÅab al-lÅibÅi
485 v.Chr.-425 v.Chr. ; ØDuwaib, MuÖhammad al-MabrÅuk aØd-
ÖTab°a 1. BinÇgÅazÅi. ManÏsÅurÅat ÏGÅami°at QÅaryÅunus. 2003. 157 S.. Min maÖsÅadir at-tÅarÅiÕh al-qadÅim.
ISBN 995-924041-X

al-KitÅab as-sÅabi° °aÏsar min ÏguÇgrÅafÅiya StrÅafÅun (StrÅabÅun): waÖsf LÅibiyÅa wa-MiÖsr
63 v.Chr.-19 ; Duwaib, MuÖhammad al-MabrÅuk ad-
ÖTab°a 1. BinÇgÅazÅi. ManÏsÅurÅat ÏGÅami°at QÅaryÅunus. 2003. 145, 107 S.. Min maÖsÅadir at-tÅarÅiÕh al-qadÅim ; 2.
ISBN 995-924060-6

¬al-¬ kitÅab as-sanawÅi li'l-qaÖdÅiya al-filasÖtÅinÅiya
DaÏgÏgÅanÅi, BurhÅan ¬ad¬
BairÅut. 1966.

al-KitÅabÅat al-adabÅiya °inda 'l-marÖhÅum MuÖhammad MunÅib al-BÅurÅimÅi: yaum dirÅasÅi takrÅiman li-l-marÖhÅum
BÅu-°AlÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan
ÖTab°a 1. WaÏgda. KullÅiyat al-ÅAdÅab wa-'l-°UlÅum al-InsÅanÅiya. 2003. 134 S.. ManÏsÅurÅat KullÅiyat al-ÅAdÅab wa-'l-°UlÅum al-InsÅanÅiya ; 75 : Silsilat: DafÅatir al-waÖhadÅat ; 7.
ISBN 9981-10256-3

al-Kitabat al-`arabiyah `alá al-athar al-islamiyah: min al-qarn al-awwal hattá awakhir al-qarn al-thani `ashar lil-hijrah, 7-18 m
Dawud, Mayisah Mahmud
al-Qahirah. Maktabat al-Nahdah al-misriyah,. 1991. 251 s., [55] pl.-s..

al-Kitåabåat al-fåulklåuråiyah
Kan°åan, Tawfåiq, ; °Allåush, MåusÐa.
[Bi®r Zayt?]. Dåar °Allåush lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 1998-. v. <1- >.

al-Kitabat al-ulá
Husayn, Taha, ; Mahmudi, `Abd al-Rashid al-Sadiq
al-Qahirah. Dar al-Shuruq,. 2002. 263 s..

al-KitÅab at-taØdkÅarÅi aØt-ØtÅanÅi li-l-ÏguÇgrÅafÅiyÅin SulaimÅan ÖHuzaiyin: al-°Åalim wa-'l-mufakkir wa-'l-insÅan
MuÖsailiÖhÅi, FatÖhÅi MuÖhammad
al-QÅahira. al-MaÏglis al-A°lÅa li-Øt-ØTaqÅafa. 2006. 369 S..

al-KitÅab at-taØdkÅarÅi fÅi ØdikrÅa murÅur Õhamsa wa-°iÏsrÅin °Åaman °alÅa raÖhÅil ÖTÅahÅa ÖHusain
ÖHiÏgÅazÅi, MaÖhmÅud FahmÅi ; ÖHusain, ÖTÅahÅa
al-QÅahira. 1998. FÅi iÖtÅar al-iÖhtifÅal bi-murÅur 90 °Åaman °alÅa inÏsÅa' ÏGÅami°at al-QÅahira.

¬al-¬ KitÅab aØt-ØtaØdkÅarÅi MuÖhyi-'d-DÅin Ibn-°ArabÅi: fÅi 'Ød-ØdikrÅa al-mi'awÅiya aØt-ØtÅamina li-mÅilÅadihi 1165 - 1240 m
MadkÅur, IbrÅahÅim
al-QÅahira. DÅar al-KitÅab al-°ArabÅi li-'Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr. 1969. 12, 390 S.. ¬al-¬ Maktaba al-°arabÅiya ; 98.

¬al-¬KitÅab aØt-ØtÅanÅi: ¬al-¬BayÅan wa-±t-tabyÅin
ÏGÅaÖhiÖz", °Amr Ibn-BaÖhr ¬al-¬ ; HÅarÅun, °Abd-as-SalÅam MuÖhammad
al-QÅahira. Maktabat al-ØHÅanÏgÅi. 1985. Maktabat al-ÏGÅaÖhiÖz.

al-Kit¯ab at-taödk¯ar¯i f¯i ödikr¯a mur¯ur øhamsa wa-AiØsr¯in A¯aman Aal¯a radh¯il dT¯ah¯a dHusain.
al-Q¯ahira, . 1998..

¬al-¬ KitÅab at-tiØdkÅarÅi fÅi ØdikrÅa murÅur Øhamsa wa-°iÏsrÅun °Åaman °alÅa raÖhÅil ÖTÅahÅa ÖHusain
ÖHiÏgÅazÅi, MaÖhmÅud FahmÅi ; ÖHusain, ÖTÅahÅa
al-QÅahira. ÏGami°at al-QÅahira, KullÅiyat al-ÅAdÅab.

al-KitÅaba wa-'l-uslÅub
SÅamÅi, WaÖhÅid
al-QÅahira. Qism an-NaÏsr bi-'l-ÏGÅami°a al-AmrÅikÅiya bi-'l-QÅahira. 1999. w - Öh, 147 S..
ISBN 977-424-472-9

al-KitÅaba wa-'l-wuÏgÅud: as-sÅira aØd-ØdÅatÅiya fi 'l-MaÇgrib
ÏSÅawÅi, °Abd-al-QÅadir aÏs-
DÅar al-BaiÖdÅa± [u.a.]. IfrÅiqiyÅa aÏs-ÏSarq. 2000. 191 S..
ISBN 9981-25-117-8

Al- Kitab fi taAallum al-Aarabiya
Washington, DC . Georgetown Univ. Press .

¬A-Jürgen van der: der Grundkurs für jedermann und jede Frau
Brustad, Kristen ; BaÖtal, MaÖhmÅud ¬al-¬ ; TÅunisÅi, °AbbÅas
1. Aufl.. Lichtenau. AOL-Verl.. 1998. 63 S.. AOL kompakt.
ISBN 3-89312-058-0

¬al-¬ KitÅab fÅi ta°allum al-°ArabiyÅah
Brustad, Kristen ; BaÖtal, MaÖhmÅud ¬al-¬ ; TÅunisÅi, °AbbÅas ¬al-¬
Washington, DC. Georgetown Univ. Press.

al-Kit¯ab f¯i ta`allum al-`Arab¯iyah, al-juz' al-th¯alith =: al-Kitaab fii ta`allum al-`Arabiyya = A textbook for Arabic, part three
Brustad, Kristen. ; Al-Batal, Mahmoud. ; T¯unis¯i, `Abb¯as.
Washington, DC. Georgetown University Press,. 2001.. p. cm..

al-Kit¯ab f¯i ta`allum al-`Arab¯iyah, al-juz' al-th¯an¯i =: al-Kitaab fii ta`allum al-`Arabiyya = A textbook for Arabic, part two
Brustad, Kristen. ; Al-Batal, Mahmoud. ; T¯unis¯i, `Abb¯as.
Washington, D.C.. Georgetown University Press,. 1997.. xix, 422 p..

al-Kit¯ab f¯i ta°allum al-°Arab¯iyah, ma°a aqr¯aòs DVD
Brustad, Kristen. ; Al-Batal, Mahmoud. ; T¯unis¯i, °Abb¯as.
Washington, D.C.. Georgetown University Press,. 2004-. v..

<<al->>Kitab fi ta\U+02bf\allum al-\U+02bf\arabiyya: a textbook for beginning Arabic
Brustad, Kristen ; <<al->>Baòtal, Maòhmud ; <<at->>Tunisi, \U+02bf\Abbas
Washington, D.C. . Georgetown University Press. 2004-. Pt. 1-.

Al-kitÅab KitÅab Sibawaih
Sibawaih", °Amr Ibn-°UØtmÅan ; HÅarÅun, °Abd-as-SalÅam MuÖhammad
al-QÅahira. Maktabat al-ÕHÅanÏgÅi. 1982.

al-Kitab kitab Sibawayh: tahqiq wa-sharh `Abd al-Salam Muhammad Harun.
Sibawayh, `Amr ibn `Uthman, ; Harun, `Abd al-Salam Muhammad
al-Qahirah. Dar al-Qalam,. 1977. 430 s..

¬al¬-KitÅabu 'l-muqaddasu ai kutubu 'l-°ahdi 'l-qadÅimi va-'l-°ahdi 'l-gadÅidi: vaqad turgima mina 'l-lugÅati 'l-aslijjati va-hija 'l-luÇgatu 'l-°ibrÅanijjatu va-'l-luÇgatu 'l-kaldÅanijjatu va-'luÇgatu 'l-jÅunÅanijjatu
Oxford. Univ.Dr.. 1871. 1358, 422 S..

al- KitÅab wa-'l-Qur'Åan: qirÅa'a mu°ÅaÖsira. Wa-bi-ÅahiruhÅu kitÅab "AsrÅar al-lisÅan al-°arabÅi"li-...ÏGa°far Dakk-al-BÅab
ÏSaÖhrÅur, MuÖhammad
ÖTab°a 2. DimaÏsq. al-AhÅalÅi li-'Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr. 1990. 822 S..
ISBN 977-514-028-5

°Al kitfê °anaqîm
Melamed, Avraham
Ramat-Gan. HoÖsa±at UniversiÖtat Bar-Ilan. 2003. 335 S..
ISBN 965-226-216-1

Al-Kit Kat
1992.. 1 videocassette of 1 (VHS).

AL-KI wrecked on Point Augusta, Alaska
1917 Nov. 1.. 1 photographic print..

al-Kiyåan al-Filasdtåinåi min Bajåin ilÐa Natanyåahåu: diråasah fåi al-tadsawwur al-Midsråi
°Abd al-°åAdtåi, Badr
al-Qåahirah. Markaz al-Diråasåat al-Siyåasåiyah wa-al-Istråatåijåiyah,. 1997.. 292 p. ;.

al-Kiyåan al-Filasdtåinåi min Båijin ilÐa Nitanyåahåu: diråasah fåi al-tadsawwur al-Midsråi
°Abd al-°åAdtåi, Badr
[Cairo]. al-Ahråam, Markaz al-Diråasåat al-Siyåasåiyah wa-al-Istiråatåijåiyah,. [1997]. 292 p. ;.

al-KiyÅan at-turkÅi fi-±l-°IrÅaq
KÅubrÅulÅu, ZiyÅad
Anqara. 1996. 106 S..
ISBN 975-960871-5

al-Kiy¯an¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah: al-wa°y al-dh¯at¯i wa-al-taòtawwur al-mu®assas¯at¯i, 1947-1977
Shu°ayb¯i, °¯Is¯a.
Bayr¯ut. Markaz al-Abòh¯ath, Munaòzòzamat al-Taòhr¯ir al-Filasòt¯in¯iyah,. 1979.. 270 p. ;.

Alkmaar en zyne geschiedenissen
Eikelenberg, Simon
Alkmaar. Van Hoolwerf. 1739. 116 S..

Alkmaar en zyne Geschiedenissen
Eikelenberg, Simon, ; Losel, Johann, ; Losel, Philippus,
Te Rotterdam,. By Philippus en Jakobus Losel, Boekverkoopers,,. MDCCXLVII... [8], 116, [11] p., 3 leaves of plates.

Alkmaar in Prehistorie en Middeleeuwen
Cordfunke, E. H. P.
Amsterdam. De Walburg Pers Zutphen. 1978. 192 S.. Alkmaarse Historische Reeks ; 2.
ISBN 90-6011-264-4

Alkmaarse gevelstenen en ornamenten
Komen, Kees ; Ulrich, Berend
Midwoud. Sasburg. 2004. 128 S..
ISBN 90-802546-2-2

Alkmaarse opstellen
Gelder, Hendrik E. van
Alkmaar. Vereniging "Oud Alkmaar". 1960. 149 S..

Alkmaarse silhouetten: uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving
Zutphen. Walburg Pers. 1982. 158 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Alkmaarse historische reeks ; 5.
ISBN 90-6011-057-9

Alkmaar, stad en regio: Alkmaar en omgeving in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd
Noordegraaf, Leo ¬[Red.]¬
Hilversum. Verloren. 2004. 268 S. : Ill., Kt.. Alkmaarse historische reeks ; 12.
ISBN 90-6550-805-8

Alkmaar, van streekcentrum naar groeikern: een onderzoek naar migratie en forensisme tijdens de transformatie van een stedelijk systeem
Cortie, Cees
Amsterdam. Univ.. 1987. 196 S.. Nederlandse geografische studies ; 47.
ISBN 90-6809-056-9

Alkmaar, van streekcentrum naar groeikern: en onderzoek naar migratie en forensisme tijdens de transformatie van een stedelijk systeem
Cortie, Cees
Amsterdam. Koninkl. Nederlands Aardrijkskundig Genootschap u.a.. 1987. 196 S. : Kt.. Nederlandse geografische studies ; 47.
ISBN 90-6809-056-9

Alkmene: Oper in drei Akten ; op. 36
Klebe, Giselher ; Kleist, Heinrich ¬von¬
Klavierauszug vom Komp.. Berlin [u.a.]. Bote & Bock. c 1961. 182 S..

AlkmÅenÅes A. StauridÅu Ta glypta tu Museiu Tegeas: perigraphikos katalogos
Stauridu, AlkmÅenÅe A.
AthÅenai. ArchaiologikÅe Hetaireia. 1996. 105 S.. BibliothÅekÅe tÅes en AthÅenais ArchaiologikÅes Hetaireias ; 156.
ISBN 960-703658-1

Alkmenes Ntatsule-Stauride Romaïka portraita sto Museio tes Spartes
Ntatsule-Stauride, Alkmene
Athena. Pergamene. 1987. 31, 79 S. : zahlr. Ill..

Alkmene und Amphitryon: der Mythos als Modellfall für eine historische Anthropologie
Lämmert, Eberhard
S. 15-24.

Alkmene, verregnet: Kleist-Theater Frankfurt/Oder: "Amphitryon" von Kleist (Regie Roland May, Ausstattung Martin Fischer)
Linzer, Martin
1997.

The Alkmenoid inheritance in Kleisthenes' reforms
Cromey, Robert D.
XIII, 321 S..

¬The¬ Alkmeonid Inheritance in Kleisthenes' reforms
Cromey, Robert David
1973.

Alk†m konferanslar†
ÇIstanbul. Arkeoloji ve Sanat Yay†nlar†. Arkeoloji ve Sanat Yay†nlar† / Konferanslar dizisi ; ....

al koah ve-i-alimut
GrînÏspon, YôÖhÅanÅan
TÅel ÅAvîv. MiÂsrad hab-BîÖtÖtÅaÖhôn [u.a.]. 2005. 240 S..
ISBN 965-05-1280-2

¬Al-¬ kÖhat al-ArabÅi
MasÅudi, Hassan ¬al-¬
Paris. Flammarion. 1981. 191 S. : überw. Ill..
ISBN 2-08-010984-7

¬Al-¬ kÖhat al-ArabÅi
MasÅudi, Hassan ¬al-¬
Rev. et modifiée par l'auteur. Paris. Flammarion. 1999. 159 S. : überw. Ill..
ISBN 2-08-012519-2

Alkogol' i lekarstvo
Kudrin, Aleksandr N. ; Skakun, Nikolaj P. ; Nestorovic, Jaroslav M.
Moskva. Izdat. Znanie. 1987. 63 S.. Novoe v zizni, nauke, technike : Medicina ; 1987,1.

Alkogol in der Schwangerschaft und die Folgen für das Kind
Steiner, Marianne
Orig.-Ausg.. Frankfurt am Main. Fischer-Taschenbuch-Verl.. 1990. 224 S. : graph. Darst.. [Fischer-Taschenbücher] ; 10166 : Fischer-Ratgeber.
ISBN 3-596-10166-2

Alkogol§ i zdorov§e naseleniëiìa Rossii, 1900-2000: materialy Vserossiæiskogo foruma po politike v oblasti obshchestvennogo zdorov§ëiìa "Alkogol i zdorov§e", sostoëiìavshegosëiìa v 1996-1998 godakh i Vserossiæiskoæi konferenëtìsii "Alkogol i zdorov§e", g. Moskva, Rossiæiskaëiìa Federaëtìsiëiìa, 17 dekabrëiìa 1996 g.
Demin, A. K.
Moskva. Rossiæiskaëiìa assoëtìsiaëtìsiëiìa obshchestvennogo zdorov§ëiìa,. c1998.. 400 p..

Alkogol' - put' k bezumiju
Zal'cman, G. I.
1 Aufl.. Alma-Ata. Izd. Nauka. 1987. 116 S..

Alkohlfreie Mixgetränke: über 300 ausgewählte Rezepte für jede Gelegenheit
Donderski, Manfred
Sonderausg., 10. Aufl. Wuppertal. Blaukreuz-Verl.. 1995. 128 S..
ISBN 3-920106-49-0 (kart.) : DM 10.80

Alkohol: Prozente, Promille, Probleme ; mit 6 Tabellen
Herber, Friedrich
Berlin. Verl. Volk und Gesundheit. 1971. 208 S. : graph. Darst.. Thesaurus Reihe.

Alkohol: Roman
Sinclair, Upton ; Canetti, Elias
München [u.a.]. Piper. 1998. 413 S.. Serie Piper ; 2659.
ISBN 3-492-22659-0

Alkohol: Prozente, Promille, Probleme ; mit 10 Tabellen
Herber, Friedrich
2., Éuberarb. Aufl.. Berlin. Volk und Gesundheit. 1978. 223 S. : Ill., graph. Darst.. Thesaurus Reihe.

Alkohol: Roman
Sinclair, Upton ; Canetti, Elias
Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 1992. 414 S.. Rororo ; 12959.
ISBN 3-499-12959-0

Alkohol: Materialien für die Suchtprävention in den Klassen 5-10
Köln. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 2004. 166 S..
ISBN 3-933191-94-7

Alkohol: / [Text: Walter Jankowski]. GVS
Jankowski, Walter
4. Aufl.. Kassel. NICOL-Verl.. 1997. 32 S.. Taschen-Info.

Alkohol
Sinclair, Upton
1987. 479 S..
ISBN 3-89029-029-6