al-Kashk¯ul: mukht¯ar¯at mu°¯aòsirah lil-usrah al-°aòsr¯iyah.
Bayr¯ut, Lubn¯an. Mu®assasat al-Intish¯ar al-°Arab¯i,. [2001]-. v..

al-Kashsh¯af al-aòsr¯i al-sh¯amil li-alf¯aòz al-qur®¯an al-kar¯im al-k¯amil
°Abd al-Maj¯id, Ab¯u Sa°¯id Muòhammad.
Kw¯al¯alamb¯ur, M¯al¯izy¯a. Markaz al-Buh¯uth, al-J¯ami°ah al-Isl¯am¯iyah al-°Alam¯iyah bi-Mal¯izy¯a,. 2003.. 2 v. ;.

al-Kashsh¯af al-taòhl¯il¯i al-sanaw¯i li-òsaòh¯ifat Umm al-Qurá.
Badr¯an, òHusayn Aòhmad. ; òT¯ashkand¯i, °Abb¯as ibn òS¯aliòh.
[Jiddah]. J¯ami°at al-Malik °Abd al-°Az¯iz, °Im¯adat Shu®¯un al-Maktab¯at, Markaz al-Tawth¯iq al-°Ilm¯i,. [1978?]-. v. ;.

al-Kashsh¯af al-taòhl¯il¯i lil-òsuòhuf wa-al-majall¯at al-°Arab¯iyah.
[al-Q¯ahirah. s.n.],. 1961-. v. ;.

al-Kashsh¯af al-taòhl¯il¯i lil-òsuòhuf wa-al-majall¯at al-S¯ur¯iyah
Dimashq. al-Mud¯ir¯iyah. v. ;.

al-Kashsh¯af al-taòhl¯il¯i li-Majallat al-ris¯alah al-Isl¯am¯iyah
Jub¯ur¯i, J¯asim Muòhammad,
[Baghd¯ad]. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-Awq¯af,. 1977-<1984 >. v. <1-2 > ;.

al-Kashsh¯af al-taòhl¯il¯i ... li-mawòd¯u°¯at majallat al-Tawth¯iq al-tarbaw¯i
¯Adam, Y¯usuf Aòhmad.
al-Kharòt¯um. al-Markaz. v. ;.

al-Kashsh¯af al-waòtan¯i lil-dawr¯iy¯at al-Sa°¯ud¯iyah.
al-Riy¯aòd. Id¯arat al-Taksh¯if wa-al-Bibliy¯ujr¯af¯iyah al-Waòtan¯iyah. v. ;.

al-KÅaÏsif °an al-MaÖhÖsÅul fÅi °ilm al-uÖsÅul
IÖsfahÅanÅi, MuÖhammad Ibn-MaÖhmÅud al- ; -1209 ; Mu°auwaÖd, °AlÅi MuÖhammad ; °Abd-al-MauÏgÅud, °ÅAdil AÖhmad
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1998.
ISBN 2-7451-2545-1

al-KaÏsÏsÅaf °an maÕhÖtÅuÖtÅat ÕhazÅa'in kutub al-auqÅaf
ÖTalas, MuÖh. As°ad
BaÇgdÅad. MaÖtba°at al-°ÅAnÅi. 1953. 429 S.. ManØsurÅat MudÅirÅiyat al-AuqÅaf al-°ÅAmma bi-BaÇgdÅad ; 1.

¬al-¬ Kassaf at-tahlili lis-suhuf wa-'l-magallat as-suriya
Dimasq. Makt. al-Asad.

¬al-¬ kaÏsÏsÅaf at-taÖhlÅilÅi li'Ös-ÖsuÖhuf wa'l-maÏgallÅat al-°arabÅiya
al-QÅahira. LaÏgna. 1962.

¬al-¬ kaÏsÏsÅaf at-tarbawÅi li-±d-daurÅiyÅat al-°arabÅiya: fÅi °Åamai ...
al-ManÅama. 1984 - 1984.

al-Katåa®ib wa-muhimmåat al-mardhalah al-råahinah: difåa°an °an dawr al-fikr fåi al-dhizb, difåa°an °an al-khadtdt al-tåaråikhåi lil-dharakah al-katåa®ibåiyah
Khalåifah, Nabåil.
Bayråut. [s.n.],. 1984 . 78 p. ;.

al-Katibat al-Lubnaniyat: bibliyughrafiya, 1850-1950
Yarid, Nazik Saba ; Bayyumi, Nuhá
Bayrut. Dar al-Saqi,. 2000. 279 s..

al-K¯atib wa-al-manfá: hum¯um wa-¯af¯aq al-riw¯ayah al-`Arab¯iyah
Mun¯if, Abd al-Rahm¯an.
Bayr¯ut. D¯ar al-Fikr al-Jad¯id,. 1992.. 408 p. ;.

al-K¯atib wa-al-manfá: hum¯um wa-¯af¯aq al-riw¯ayah al-°Arab¯iyah
Mun¯if, °Abd al-Raòhm¯an
Bayr¯ut, Lubn¯an. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1994.. 404 p. ;.

Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése
Horváth, Mátyás
(Budapest). Int.. 1985. 205 S.,15 Bl.Abb. Tanulmányok. Számitástechnikai és automatizálási kutató Intézet. Magyar tudományos Akadémia ; 169.
ISBN 963-311-189-7

Alkat és mÍu: Németh László 1901 - 1975
Füzi, László
1. kiadás. Pozsony. Kalligram. 2001. 670 S..
ISBN 80-7149397-X

¬al-¬Kaukab as-sÅaÖti°: naÖzm Ïgam° al-ÏgawÅami° li-l-ÖhÅafiÖz ÏGalÅal-ad-DÅin as-SuyÅuÖtÅi wa-ma°ahÅu ÏsarÖhuhÅu al-musammÅa al-ÏGalÅis aÖs-ÖsÅaliÖh an-nÅafi° bi-tauÖdÅiÖh ma°ÅanÅi al-Kaukab as-sÅaÖti°
WallawÅi, MuÖhammad Ibn-°AlÅi Ibn-ÅAdam MÅusÅa ¬al-ItiyÅubÅi al-¬ ; SuyÅuÖtÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-AbÅi-Bakr ¬as-¬
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Ibn-TaimÅiya. 1998. 651, 7, 2 S..

Alk - Außer Kontrolle
Hänel,Wolfram
Würzburg. Arena. 2004. 149 S.. Arena life.
ISBN 3-401-02718-2 5,90

al-KauØtarÅi wa-ta°addÅihÅu °ala 't-turÅaØt wa-bayÅan ÖhÅalat fÅi mu±allafatihÅi wa-ta°lÅimihÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÖHaramain. 1999. 143 S..
ISBN 977-310-035-9

Al Kavelin and his Cascading Chords Orchestra.
Kavelin, Al. ; Sharp, Suzanne.
New York. Lang-worth Feature Programs, Inc.,. [between 1934 and 1945]. 1 sound disc (11 min.).

°Al òkaòv ha-tefer: ben biòkoret ha-nusaòh le-viòkoret sifrutit : divre kinus li-khevod Aleksander Rofe ...
Rofé, Alexander. ; Talshir, Zipora. ; Amara, Dalia.
[Beersheba]. Hotsa®at ha-sefarim shel Universiòtat Ben-Guryon ba-Negev,. 2005.. 270, xx p. ;.

al-kawÅakib ad-durrÅiya fÅi tarÅaÏgim as-sÅada a.s-.sÅufÅiya
MunÅawÅi, °Abd ar-Ra±Åuf ; .HamdÅan, °Abd al-.HamÅid .SÅali.h [Hrsg.]
al-QÅahira. al-Maktaba al-azharÅiya li-±t-turÅaØt. 1994. 742 S..
ISBN 977-516-538-5

¬Al-¬ Kawakib ad-durr†ya f† madh Hair al-bar†ya: al-maruf bi'l-Burda li'l-Bus†r†
Bagur†, Ibrah†m Ibn-Muhammad ¬al-¬ ; Mahmud, Abd-ar-Rahman Hasan ¬[Hrsg.]¬
In arab. Schrift, arab.. Al-Qahira. Maktabat al-Adab. 1991 = 1411 h.. 142 S..
ISBN 977-241-020-6

al-Kawakib al-durriyah: sharh manzumat al-Alfiyah lil-`allamah Jamal al-Din Muhammad ibn `Abd Allah ibn Malik al-Ta'i al-Andalusi al-mawlud sanat 600 h - al-mutawaffá sanat 672 h
`Abi, Salih `Abd al-Sami` ; Ibn Malik, Muhammad ibn `Abd Allah,
Misr, . 1344 [1925]. 222 s..

¬Al-¬KawÅakib al-lammÅa'a fÅi tashÅir mulÅuk al-g'inn fi'l-waqt wa's-sÅa'a
'AbdallÅah al-mag'ÅawirÅi
[Kairo]. AÖhmad al-malÅig'Åi. [ca. 1910]. 48 S..

al-Kaw¯akib al-nayyir¯at f¯i ma`rifat man ikhtalata min al-ruw¯ah al-thuq¯at
Ibn al-Kayy¯al, Muhammad ibn Ahmad, ; Salaf¯i, Hamd¯i `Abd al-Maj¯id.
Banh¯a, J.M.`A.. D¯ar al-`Ilm,. 1401 [1980 or 1981]. 96 p. ;.

al-Kawåakib al-sayyåarah fåi tartåib al-ziyåarah,
Ibn al-Zayyåat, Mudhammad ibn Mudhammad,
Baghdåad, . Maktabat al-MuthannÐa. [1968?]. 3, 410 p..

al-KawÅakib az-zÅahira fÅi iÏgtimÅa° al-auliyÅa± yaqaÖzatan bi-saiyid ad-dunyÅa wa-'l-ÅaÕhira wa-yulaqqabu bi-"'l-FatÖh al-mubÅin fÅi ma°rifat maqÅamÅat aÖs-ÖsiddÅiqÅin" li-Abi-'l-FaÖdl °Abd-al-QÅadir Ibn-al-ÖHusain Ibn-°AlÅi aÏs-ÏsahÅir bi-"Ibn-MuÇgaizÅil" aÏs-ÏSÅaØdilÅi: wa-ma°ahÅu "al-AÏgwiba °an al-as±ila fÅi karÅamÅat al-auliyÅa±" li-ÏSams-ad-DÅin aÏs-ÏSaubarÅi aÏs-ÏSÅafi°Åi. TaÖhqÅiq MuÖhammad Saiyid SulÖtÅan;... . MurÅaÏga°at °Abd-al-QÅadir ÖHusain
Ibn-MuÇgaizil, °Abd-al-QÅadir Ibn-ÖHusain Ibn-°AlÅi ; ÏSaubarÅi, MuÖhammad Ibn-AÖhmad al-ÕHaÖtÅib aÏs- ; SulÖtÅan, MuÖhammad Saiyid ; ÖHusain, °Abd-al-QÅadir
al-QÅahira. DÅar ÏGawÅami° al-Kalim. 1999. 418 S..
ISBN 977-525-941-X

al-Kawåakåibåi
Kawåakibåi, °Abd al-Radhmåan, ; Adåunåis, ; Sa°åid, Khåalidah
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-°Ilm lil-Malåayåin,. 1982.. 224 p. ;.

al-Kawåakibåi, dhayåatuhu wa-åaråa®uh.
Khalaf Allåah, Mudhammad Adhmad. [from old catalog]
[1956?]. 144 p..

al-Kaw¯akib¯i, hay¯atuhu wa-¯ar¯a'uh.
Khalaf All¯ah, Muhammad Ahmad. [from old catalog]
[1956?]. 144 p..

Alkawakib-oed-doerriah (bintang2 jang bersinar gemilang): menerangkan masaläh boleh choetbah Djoem®at dalam bahasa Indonesia, sebagai bantahan kepada Sjech As®ad Boegis jang menghoekoemkan bid®ah choethbah Indonesia
Amrullah, Abdul Karim,
[Medan], . [1940]. 42 p. ;.

al-Kaw¯arith al-òtab¯i°¯iyah
òHamzah, °Iffat Wiòs¯al.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar Ibn òHazm,. 2003.. 278 p. ;.

al-Kaw¯arith f¯i al-°¯alam al-°Arab¯i: al-isti°d¯ad wa-al-muw¯ajahah wa-al-wiq¯ayah
°Awaòd, °¯Adil Rifq¯i.
al-Riy¯aòd. Ak¯ad¯im¯iyat N¯ayif al-°Arab¯iyah lil-°Ul¯um al-Amn¯iyah,. 1999.. 340 p..

al-Kawkab al-durråi
Adhmad Gangohåi, Rashåid, ; KandÐhilawåi, Mudhammad Yadhyåa ; Mudhammad Zakariyyåa,
Sahåaranpåur. al-Maktabah al-Yadhyawåiyah,. [1933-1935]. 2 v. in 1.

al-Kawkab al-durr¯i f¯i takhr¯ij al-fur¯u° al-fiqh¯iyah °alá al-mas¯a®il al-naòhw¯iyah
Isnaw¯i, °Abd al-Raòh¯im ibn al-òHasan, ; Sa°d¯i, °Abd al-Razz¯aq °Abd al-Raòhm¯an. ; Ab¯u Ghuddah, °Abd al-Satt¯ar.
Dawlat al-Kuwayt. Wiz¯arat al-Awq¯af wa-al-Sh¯u®¯un al-Isl¯am¯iyah,. 1984.. 622 p..

al-Kawkab S¯as¯un: °¯alam majn¯un
Ibr¯ah¯im, òT¯ibah Aòhmad.
J¯ardin S¯it¯i, al-Q¯ahirah. Mu&#x02BC;assasat D¯ar al-Ta°¯awun lil-òTab° wa-al-Nashr,. [2003]. 275 p. ;.

al-Kazimi -sa'ir al-'arab
'Abd ar-Rahim, Muhammad 'Ali
Nagaf. 1955. 112 S..

Alke Brinkmann: što delat' und Ehe ; der Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung "Tote Menschen - Fragmente" III, RAAB Galerie, Berlin, 05.01.1996 - 28.01.1996
Endlich, Stefanie ; Brinkmann, Alke ˆ[Ill.]‰
Berlin. Schwarzkopf und Schwarzkopf. 1996. 45 S..
ISBN 3-89602-047-1 kart.

Alkeemia
Hellerma, Kärt
Tallinn. Tuum. 1997. 168 S..
ISBN 9985-80217-9

Alkejegeren
Scott, Gabriel
[Høvåg]. Gabriel Scott selskapet. 2001. 212 S..
ISBN 82-92046-05-4

Alkema's complete guide to creative art for young people
Alkema, Chester Jay
New York. Sterling Publ. Co. [u.a.]. 1971. 192 S..
ISBN 0-8069-5188-5

Al-Kemi: hermetic, occult, political, and private aspects of R.A. Schwaller de Lubicz
VandenBroeck, André. ; Lamantia, Philip,
Rochester, Vt.. Inner Traditions ;. c1987.. 286 p., [6] p. of plates.

Alkemins blå eld: modern arabisk poesi
Oweini, Saleh ¬[Hrsg.]¬
[Stockholm]. FIB:s Lyrikklubb. 1991. 228 S.. FIB:s Lyrikklubbs årsbok ; 1991.
ISBN 91-550-3589-2

Alkemins blå eld: modern arabisk poesi
Burton, Nina ¬[Übers.]¬ ; Oweini, Saleh ¬[Übers.]¬
Stockholm. FIB:s lyrikklubb. 1991. 228 s.. FIBs Lyrikklubbs bibliotek ; 256.

Alkemins skam: den alkemiska traditionens utstötning ur offentligheten
Edenborg, Carl-Michael
Stockholm. Caudex. 2002. [1] Bl, 317 S..
ISBN 91-973696-3-2

Alkemins tecken i Göran Sonnevis "Det omöjliga"
Sandqvist, Mona
Lund. Univ. Press. 1989. 446 S.. Litteratur, Teater, Film. N.S. ; 4.
ISBN 91-7966-072-X

Alken
Püttner, R.
o.O.. [ca. 1920]. 1 farb. Holzstich ; 20 x 16 cm.

Die Alken des Nordatlantiks: vergleichende Brutökologie einer Seevogelgruppe
Kostrzewa, Renate
Wiesbaden. Aula-Verl.. 1998. 144 S.. Sammlung Vogelkunde im Aula-Verlag.
ISBN 3-89104-619-7

Alkene and alkyne metatheses in transition-metal coordination spheres: new methods for the construction of architecturally complex organometallic molecules
Bauer, Eike B.
2003. XVII, 213 S..

Alkene and alkyne methatheses in transition metal coordination spheres: new methods for the construction of architecturally complex organometallic molecules
Bauer, Eike B.
2003. XVII, 213 S..

ALKENE, CYCLOALKENE, ARYLALKENE: MIT ISOLIERTEN C=C-DOPPELVERBINDUNGEN ; 263 TAB.
STUTTGART. THIEME. 1972. XLVIII, 1308 S..

Alkene, Cycloalkene, Arylalkene (mit isolierten c=c-Doppelbindungen): mit 17 Abb. und 263 Tab.
Stuttgart. Thieme. 1972. XLVIII, 1308 S.. Methoden der organischen Chemie ; Bd. 5, 1.

Alkene epoxidation with silsesquioxane based chromium and titanium catalysts
Vorstenbosch, Martinus Lambertus Wilhelmus
2002. 94 S..
ISBN 90-386-2773-4

Alkene expoxidation with silsesuioxane based chromium and titanium catalysts
Vorstenbosch, M. L. W.
2002.. 89 p..

Alkene metathesis in organic synthesis
Fürstner, Alois ¬[Hrsg.]¬ ; Gibson, Susan E.
Berlin [u.a.]. Springer. 1998. 231 S. : graph. Darst.. Topics in organometallic chemistry ; 1.
ISBN 3-540-64254-4 Pp. : DM 169.00

Alkene metathesis over supported rhenium catalysts: fundamental and technological aspects
Spronk, Roland
1991. 160 S. : graph. Darst..

A. L. Kennedy
McMillan, Dorothy
Tavistock. Northcote House. 2004. : Ill.. Writers and their work.
ISBN 0-7463-1007-2

Alkenone in Ostseesedimenten, -schwebstoffen und -algen: Indikatoren für das Paläomilieu?
Schöner, Anne Charlotte
Warnemünde. Inst. für Ostseeforschung. 2001. 110 S.. Meereswissenschaftliche Berichte ; 48.

Alkenone in sedimentierenden Partikeln im Nordostatlantik: regionale und saisonale Variabilität
Sanders, Dirk
1997. 102, II S..

Alkenylphenole als potentielle Lipoxygenaseinhibitoren
Philippczyk, Doris
1989. 181 S..

Alkenylphosphane: ihre Funktion als hemilabiler Ligand u. Phosphinidenquelle
Kottwitz, Beatrix
1985. 137 S..

Alkenylphosphane, ihre Funktion als hemilabiler Ligand und Phosphinidenquelle
Kottwitz, Beatrix
1985. 137 S..

Alkenylphosphane, ihre Funktionen als hemilabiler Ligand und Phosphinidenquelle
Kottwitz, Beatrix
1985. 137 S. : graph. Darst..

Alkenyl-thiadiazole ¬4-¬ und 5-Alkenyl-1,2,3-thiadiazole: Herstellung u. Polymerisation
Pieper, Mathias
1985. 116 S. : graph. Darst..

Alkenyltin chemistry
Eiland Nielsen
Lyngby . Department of Chemistry, Technical University of Denmark. 2002 . xvi, 223 sider.

Alker Mail Art Mail: Mail Art Aktion für Krista Alker ; 9.9.93 - 9.9.94 ; ["Eins aus sechzig", Edition zur Ausstellung in der Städtischen Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, vom 23. Februar - 4. April 1996]
Alker, Eckard ; Vomm, Wolfgang
ISBN 3-926898-23-2

Alkeste: Bildtonträger
[Mainz] . ZDF [u.a.] .

Alkeste: Robert Wilson und der Mythos ; Zwei Aufführungen aus dem Staatstheater Stuttgart
Beilharz, Norbert ¬[Drehbuch]¬ ; Beilharz, Norbert ¬[Regie]¬ ; Wilson, Robert ¬[Interviewter]¬ ; Etzold, Thomas ¬[Kamera]¬ ; Kienzle, Siegfried ¬[Red.]¬ ; Gluck, Christoph Willibald ¬[Komp.]¬
[Mainz]. ZDF ¬[u.a.]¬. c 1987. 1 Videokassette$$b(VHS, 86 Min.). Theaterwerkstatt.

Alkestiade: Schauspiel in drei Akten
Wilder, Thornton ; Herlitschka, Herberth E. ¬[Übers.]¬
Frankfurt am Main ¬[u.a.]¬. Fischer. 1960. 133 S.. Fischer-Bücherei ; 320.

_Die_ Alkestiade: Schauspiel in drei Akten mit einem Satyrspiel: Die beschwipsten Schwestern
Wilder, Thornton
54.-55. Tsd.. Frankfurt a.M.. Fischer Taschenbuch Verl.. 1992. 133 S.. Fischer-Taschenbuch ; 7076 ; Theater-Funk-Fernsehen.
ISBN 3-596-27076-6

¬Die¬ Alkestiade: Schauspiel in 3 Akten
Wilder, Thornton ; Herlitschka, Herberth A. ¬[Übers.]¬
41. - 46. Tsd.. Frankfurt a. M.. Fischer. 1962. 133 S.. Fischer-Bücherei ; 320.

Die Alkestiade: Schauspiel in 3 Akten mit e. Satyrspiel: Die beschwipsten Schwestern
Wilder, Thornton N.
Frankfurt am Main. Fischer-Taschenbuch-Verl.. 1983. 133 S.. Fischer-Taschenbücher ; 7076 : Theater, Film, Funk, Fernsehen.
ISBN 3-596-27076-6

DIE ALKESTIADE : SCHAUSPIEL IN 3 AKTEN. MIT E. SATYRSPIEL: DIE BESCHWIPSTEN SCHWESTERN / VON THORNTON WILDER. AUS D. AMERIKAN. VON HERBERTH E. HERLITSCHKA
Wilder, Thornton
UNGEKUERZTE AUSG., 47. - 51. TSD.. FRANKFURT AM MAIN. FISCHER-TASCHENBUCH-VERLAG. 1983. 133 S.. FISCHER-TASCHENBUCH ; 7076 : THEATER, FILM, FUNK, FERNSEHEN.
ISBN 3-596-27076-6

Alkestida
Euripides. ; Klaiâc, Bratoljub.
Zagreb. Dramska biblioteka "Scena",. 1964.. 64 p. ;.

Alkestis
Hofmannsthal, Hugo von
Leipzig. Insel-Verl.. 1930. Insel-Bücherei.

Alkestis: Tragödie. In d. Deutsche übers. von Paul Martin
Euripides
Leipzig. Reclam. 1876. 42 S.. Reclams Univ.-Bibl. 1337..

Alkestis
Euripides
Duisburg. 1909. 32 S..

Alkestis
Euripides
München. Lindauer. 1871. 60 S..

Alkestis: Tragödie des Euripides
Euripides
1 Aufl.. Leipzig. Reclam. [1880]. 42 S.. Reclams Universal-Bibliothek ; 1337.

Alkestis
Wilson, Robert ; Euripides ; Müller, Heiner
Stuttgart. Staatstheater, Schauspiel. 1986/87. 208 S. : Ill..

Alkestis
Euripides ; Wolde, Ludwig
Als Ms. vervielf.. Leipzig. Steyer. 1943. 57 S..

Alkestis: Text
Euripides ; Zehetmeier, Josef ¬[Hrsg.]¬
Paderborn. Schöningh. 1965. 52 S.. Schöningh's griechische Klassiker.

Alkestis
Euripides
Augsburg. Filser. 1925. 63 S..

Alkestis: griech./dt.
Euripides ; Steinmann, Kurt [Übers.]
Stuttgart. Reclam. 1981. 175 S.. Universal-Bibliothek ; 1337.
ISBN 3-15-001337-2

Alkestis: mythologisches Schelmenspiel
König, Eberhard
Leipzig [u.a.]. Matthes. 1920. 239 S..

Alkestis
Euripides ; Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich ¬von¬
Berlin. Weidmann. 1906. 95 S.. Griechische Tragoedien ; 9.

Alkestis
Euripides ; Ciulli, Roberto ; Schäfer, Helmut ; Hoika, Marianne ; Schediwy, Fritz ; Tuerschmann
[Mainz]. ZDF. 1982. 1 Videokassette [VHS] (110 Min.) : farb..

Alkestis: Euripides, Gluck, Wieland, Richter, Hofmannsthal, Lernet-Holenia, Wilder ; [vollständige Dramentexte]
Schondorff, Joachim ¬[Hrsg.]¬
München ¬[u.a.]¬. Langen/Müller. 1969. 360 S.. Theater der Jahrhunderte.

Alkestis: (Pariser Fassung von 1776) ; Musikdrama in 3 Akten
Gluck, Christoph Willibald ¬von¬ ; DuRoullet, François Louis ; Vogt, Hans
Kassel u.a.. Bärenreiter. 1956 c.. 247 S. : Noten. Bärenreiter-Ausgabe ; 2291a.

Alkestis
Euripides ; Weber, Leo ¬[Hrsg.]¬
Leipzig [u.a.]. Teubner. 1930. 168 S..

Alkestis: griechisch/deutsch
Euripides ; Steinmann, Kurt ¬[Übers.]¬
[Nachdr.]. Stuttgart. Reclam. 1991. 175 S.. Universal-Bibliothek ; Nr. 1337.
ISBN 3-15-001337-2 kart. : DM 9.00

Alkestis: Opfertod und Wiederkehr. Interpretationen
Maurer Zenck, Claudia ; Borchard, Beatrix
Frankfurt am Main [u.a.]. Lang. 2007. 218 S.. Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft ; 23.
ISBN 3-631-56183-0

Alkestis: griechisch/deutsch
v480-v406 ; Steinmann, Kurt
Bibliogr. erg. Ausg. 2002. Stuttgart. Reclam. 2005. 175 S.. Reclams Universal-Bibliothek ; Nr. 1337.
ISBN 3-15-001337-2 kart. : EUR 5.00

Alkestis: (d'après Euripide) ; drame en vers, en quatre actes, dont un prologue ; représenté pour la première fois à la Comédie-Française le 16 Novembre 1900
Rivollet, Georges ; Euripides
Paris. L'Illustration. 1900. 16 S.. L' illustration : Supplement ; 3013.

Alkestis: griech./dt.
480 v.Chr.-406 v.Chr. ; Steinmann, Kurt [Übers.]
Stuttgart. Reclam. 1981. 175 S.. Universal-Bibliothek ; Nr. 1337.
ISBN 3-15-001337-2 (kart.) : DM 3.80

Alkestis: Stück mit Musik in einem ersten Akt, einem zweiten Akt, zwei dritten Akten und einem Vorspiel ; dazu
Fühmann, Franz ; Ulrich, Heiner [Ill.] ; Prignitz, Ingrid [Hrsg.]
1. Aufl.. Rostock. Hinstorff. 1989. 118 S..
3-356-00222-8

Alkestis: Bildtonträger
Euripides
[Mainz] . ZDF .

Alkestis
Euripides
Cantabrigiae .

Alkestis
1975. 379 S., Taf..

Klar, dass Mama Anna lieber hat ; [Klar, dass Mama Ole lieber hat]
Boie, Kirsten ; Boie, Kirsten ; Brix-Henker, Silke
Hamburg . Verlag Friedrich Oetinger. 1994. 1 Bd. (ohne Seitenzählung).

Alkestis: Opfertod und Wiederkehr: Interpretationen
Borchard, Beatrix ¬[Hrsg.]¬
Frankfurt am Main [u.a.]. Lang. 2006. 218 S.. Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft.
ISBN 978-3-631-56183-6 : Pb. : EUR 26.90, EUR 26.90 (AT)

Die Ergänzung Ibn-ÏGulÏgul's zur Materia medica des Dioskurides: Interpretationen
Borchard, Beatrix ; Dietrich, Albert ; Dioscorides, Pedanius
Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. 1993. 86, 32, [5] S.. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse : Folge 3 ; 202.
ISBN 3-525-82589-7 (kart.) : DM 70.00, sfr 71.50, S 546.00

Alkestis, der Mythus und das Drama
Lesky, Albin
Wien. Hölder-Pichler-Tempsky in Komm.. 1925. 86 S.. Akad. d. Wss. <Wien>. Phil.-Hist. Kl.: Sitzungsber. ; 203,2..

Die Alkestis des Euripides: Unters. zur trag. Form
Riemer, Peter
Frankfurt am Main. Athenäum. 1989. XIV, 203 S.. Beiträge zur klassischen Philologie ; 195.
ISBN 3-610-09019-7

Die Alkestis des Euripides: Untersuchungen zur tragischen Form
Riemer, Peter
Frankfurt am Main. Athenäum. 1989. xiv, 203 p.. Athenäums Monografien : Altertumswissenschaft ; Bd. 195.
ISBN 3-610-09019-7

Die Alkestis des Euripides als schullektüre ...
Goethe, Alfred.
Stettin, . 1911.. 17 p..

Alkestis [von] Euripides [et al.
Schondorff, Joachim, [from old catalog] ; Euripides.
München, . A. Langen--G. Müller. [1969]. p. cm..

Alkestis, Medeia, Hippolytos, Hekabe, Die Hilfeflehenden
Euripides ; Ebener, Dietrich ¬[Übers.]¬
1. Aufl.. Leipzig. Reclam. 1976. 302 S.. Reclams Universal-Bibliothek ; 670.

Alkestis (Pariser Fassung von 1776): Musikdrama in 3 Akten von Le Blanc du Roullet
c 1957. 501 S..

ALKESTIS ; Regie: Roberto Ciulli, Helmut Schäfer, Hans W. Reichel (TV-Regie). Mit Marianne Hoika, Fritz Schediwy, Dom den Beern, Edith Tuerschmann, Bernd Kuschmann, Wolf Aniol, Bernt Hahn, Veronika Bayer, Stella Avny, Peter Harting, u. a.. Musik: Peter Fischer.
Ciulli, Roberto ; Schäfer, Helmut ; Reichel, Hans W. ; Hoika, Marianne ; Schediwy, Fritz ; den Beern, Dom ; Tuerschmann, Edith ; Kuschmann, Bernd ; Aniol, Wolf ; Hahn, Bernt ; Bayer, Veronika
Produktion: Schauspielhaus Düsseldorf, Zweites Deutsches Fernsehen. 1981. 1 Videocasette (VHS, 110 Min.).

Alkestis-Studien
Bloch, Leo
Leipzig. Teubner. 1901. 52 S. : Ill..

Alkestis von Euripides in Hinblick auf The Winter's Tale von Shakespeare
Eibegger, Gerald
[Wien]. 1990. [34] Bl..

Das Alketas-Grab in Termessos
Pekridou, Anastasia
Tübingen. Wasmuth. 1986. 133, [16] S.. Istanbuler Mitteilungen : Beiheft ; 32.
ISBN 3-8030-1731-9

al-Key lists of archaeological excavations in Iraq, 1842-1965
Haik
Coconut Grove, Fla . 1968. XVII, 154, [16] s..

al-Kh\0101ri\1E6Dah al-jiy\016Bl\016Bj\012Byah lil-\02BB\0101lam al-\02BBArab\012B: Geological map of the Arab world = Carte geologique du monde arabe.
al-Rib\0101\1E6D. al-Muna\1E93\1E93amah al-\02BBArab\012Byah lil-Tharwah al-Ma\02BBdin\012Byah,. c1986.. 1 map on 2 sheets.

al-Khabar al-H¯ashim¯i f¯i jar¯idat Filasòt¯in
Ghan¯ayim, Zuhayr.
[Amman]. al-Bank al-Ahl¯i al-Urdun¯i,. 1997-<1998 >. v. <1-2 > ;.

al-Khab¯ay¯a f¯i al-zaw¯ay¯a
K¯af, °Umar ibn °Alaw¯i ibn Ab¯i Bakr, ; K¯af, °Aydar¯us ibn °Umar ibn °Alaw¯i.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-°Am¯aw¯i lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2001.. 191 p. ;.

al-Khadam¯at al-marji°¯iyah f¯i al-maktab¯at al-ak¯ad¯im¯iyah lil-òt¯alib¯at f¯i mad¯inatay Makkah al-Mukarramah wa-Jiddah
Shams, S¯uz¯an Aòhmad.
Jiddah. Kull¯iyat al-¯Ad¯ab wa-al-°Ul¯um al-Ins¯an¯iyah, J¯ami°at al-M¯alik °Abd al-°Az¯iz,. 1993.. 19, 284, 40, 2 leaves ;.

al-Khadsåa®ids al-dsawtåiyah fi lahjat al-Imåaråat al-°Arabåiyah: diråasah laghawåiyah måidåanåiyah
dHammåad, Adhmad °Abd al-Radhmåan
al-Iskandaråiyah. Dåar al-Ma°rifah al-Jåami°åiyah,. 1986.. 57 p. ;.

al-Khadsm: masradhåiyah fåi thalåath fudsåul wa-thamåanåi lawdhåat
dHasanåi, °Abd al-Radhmåan al-dTåahiråi al-Jåudtåi
al-Dåar al-Bayddåa®. °Abd- al-Radhmåan al-dTahiri al-Jåutåi al-dHasanåi,. 1994.. 109 p. ;.

al-Khadta®.
Naqqåash, Samåir
[Jerusalem, . Madtba°at al-Ma°åarif,. 1972]. 214 p..

al-Khadta® al-dtibbåi wa-al-khadta® al-°ilåajåi fåi al-mustashfayåat al-°åammah: diråasan muqåaranah : al-Jazåa®ir-Faransåa
dHusayn, dTåahiråi.
al-Jazåa®ir. Dåar Håumah,. [2002]. 378 p. ;.

al-Khadtåabah: al-tarjamah al-°Arabåiyah al-qadåimah
Aristotle ; Badawåi, °Abd al-Radhmåan
al-Kuwayt. Wakåalat al-Madtbåu°åat,. 1979.. 11, 267 p. ;.