al-Jåami° fåi akhbåar Abåi al-°Alåa® al-Ma°arråi wa-åathåarih,
Jundåi, Mudhammad Salåim,
Dimashq, . 1962-. v..

al-Jåami° fåi akhbåar Abåi al-°Alåa® al-Ma°arråi wa-åathåarihi
Jundåi, Mudhammad Salåim, ; Håashim, °Abd al-Håadåi
Dimashq. al-Majma° al-°Ilmåi al-°Arabåi bi-Dimashq,. 1962-1964.. 3 v. (7, 1986 p.) ;.

al-Jåami° fåi akhbåar al-Qaråamidtah: fåi al-Adhsåa®, al-Shåam, al-°Iråaq, al-Yaman : diråasah wa-tadhqåiq li-måa jåa®a fåi mudsannafåat ...
Zakkåar, Suhayl.
Dimashq. Dåar dHassåan,. 1987.. 2 v. (708) p..

al-J¯ami` f¯i al-jarh wa-al-ta`d¯il: li-aqw¯al al-Bukh¯ar¯i wa-Muslim wa-al-`Ajl¯i wa-Ab¯i Zar`ah al-R¯az¯i ...
N¯ur¯i, Ab¯u al-Ma`¯at¯i.
Bayr¯ut. `¯Alam al-Kutub,. 1992.. 3 v. ;.

al-Jåami° fåi Gharåib al-dhåadåith: wa-yashtamilu al-matn °alÐa, al-Nihåayah li-Ibn al-Athåir, wa-al-dhåashiyah °alÐa Gharåib al-dhadåith li-Abåi °Ubayd, wa-Gharåib al-dhadåith wa-Idslåadh ghaladt Abåi °Ubayd, kulayhumåa li-Ibn Qutaybah, wa-Idslåadh ghaladt al-mudhaddithåin lil-Khadtdtåabåi, wa-al-fåa®iq lil-Zamakhsharåi, wa-I°råab al-dhadåith lil-°Ukbaråi
°Allåush, °Abd al-Salåam Mudhammad. ; Ibn al-Athåir, Majd al-Dåin al-Mubåarak ibn Mudhammad,
al-Riyåadd. Maktabat al-Rushd,. 2001.. 5 v. ;.

al-Jamåilah wa-al-°arråaf: masradhåiyah shi°råiyah
MuhannÐa, Nawåal.
al-Qåahirah. Maktabat al-åAdåab,. 2000.. 96 p. ;.

al-Jam¯il¯at: riw¯ayat al-ma°rifah, maws¯u°at al-mar®ah
°Amr¯i, Muòhammad °Abd al-Sal¯am,
[Mad¯inat Naòsr, Cairo]. °Amr¯u lil-Nashr,. 2002.. 488 p. ;.

al-Jåami° li-awdsåaf al-Rasåul
Ibn al-°åAqåulåi, Mudhammad ibn Mudhammad, ; Sha°båan, Ayman dSåalidh.
al-Qåahirah. aal-Maktab al-Thaqåafåi,. 2002.. 704 p. ;.

al-Jåami° li-i°råab jumal al-Qur®åan
Shawwåa, Ayman °Abd al-Razzåaq.
Dimashq. Maktabat al-Ghazåalåi,. 2000.. 544 p. ;.

al-Jam°åiyah al-Såuråiyah lil-°Ulåum wa-al-Funåun, 1847-1852
Buståanåi, Budtrus.
Ra®s Bayråut [Beirut]. Dåar al-dHamråa®,. 1990.. 132 p. ;.

al-Jam¯i` yarbah¯un al-j¯a'izah
Ab¯u al-Naj¯a, Muhammad Ab¯u al-Ma`¯at¯i.
[Cairo]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1984.. 111 p. ;.

al-Jam` wa-al-tawd¯ih li-marw¯iy¯at al-Im¯am al-Bukh¯ar¯i wa-ahk¯amihi f¯i ghayr al-J¯ami` al-sah¯ih
Bukh¯ar¯i, Muhammad ibn Ism¯a`¯il,
al-Riy¯ad. D¯ar al-Watan lil-Nashr,. 2000.. 4 v. ;.

al-JanÐa fåi al-nathr al-dhadåith
Muwåasåi, Fåaråuq.
al-Quds. F. Muwåasåi,. 1986.. 416 p. ;.

al-Jåanib al-ijtimåa°åi fåi al-shi°r al-Filasdtåinåi al-dhadåith
°Alyåan, Mudhammad Shidhåadah
°Ammåan. Dåar al-Fikr,. 1987.. 487 p. ;.

al-J¯anib al-il¯ah¯i min al-tafk¯ir al-Isl¯am¯i.
al-Bah¯i, Muhammad. [from old catalog]
[1945-]. v..

al-J¯anib al-mu°attam min al-tuff¯aòhah, al-j¯anib al-muòd¯i® min al-qalb: qaòs¯a®id
Q¯asim, Sam¯iòh
Bayr¯ut. D¯ar al-F¯ar¯ab¯i,. 1981.. 146 p. ;.

Aljan½ moda: poÇemat, balladat, sticht
Tjapaev, Anatolij ProchoroviÏc
Saransk. Mordovskjaj kniÏznaj izdat.. 2003. 287 S..
ISBN 5-7595-1537-3

al-Janåub al-Lubnåanåi fåi dzill al-idhtilåal al-Isråa®åilåi (1982-1983-1984): yawmåiyåat-dsuwar
Sirråi al-Dåin, Rajåa.
Bayråut. al-Wakåalah,. 1985.. 196 p..

al-Janåub al-Lubnåanåi fåi muwåajahat Isråa®åil: 50 °åaman min al-dsumåud wa-al-muqåawamah
Suwayd, Madhmåud.
Bayråut. Mu®assassat al-Diråasåat al-Filadståinåiyah,. 1998.. xii, 150 p., [4] folded leaves of plates.

al-Janåub tadhta al-idhtilåal: yawmåiyåat, wathåa®iq, 1983
Dåib, Yåusuf.
[Beiråut]. dHarakat Amal, al-Maktab al-I°låamåi al-Markazåi, Qism al-Diråasåat,. [1986?]. 2 v. ;.

al-Jar¯a®im al-Isr¯a®¯il¯iyah f¯i Lubn¯an: irh¯ab al-dawlah wa-mas®¯ul¯iyat al-mujtama° al-dawl¯i.
[Beirut]. al-Jumh¯ur¯iyah al-Lubn¯an¯iyah, Majlis al-N¯uw¯ab,. 1998.. 169, 114 p..

al-JarÐa°im al-måalåiyah wa-al-tijåaråiyah.
al-Shåurbajåi, al-Bishråi. [from old catalog]
[1972-]. v..

al-Jaråa®im al-mukhillah bi-al-thiqah al-°åammah fåi Qåanåun al-°uqåubåat al-Låibåi.
al-Dahabåi, Idwåar Ghåalåi. [from old catalog]
1972.. 329 p..

al-Jar¯idah al-rasm¯iyah lil-Mamlakah al-Urdun¯iyah al-H¯ashim¯iyah.
°Amm¯an, . Maòtba°at al-Q¯uw¯at al-Musallaòhah al-Urdun¯iyah [etc.]. v..

al-Jar¯imah: ta°l¯if Naj¯ib Maòhf¯uòz.
Maòhf¯uòz, Naj¯ib,
[al-Q¯ahirah]. Maktabat Miòsr,. [1978].. 189 p..

al-Jar¯imah: (waq¯a®i° al-taòhq¯iq f¯i ightiy¯al Shuhd¯i °Aòt¯iyah)
Sa°¯id, Rif°at.
[Cairo]. D¯ar Shuhd¯i,. [1984]. 182 p. ;.

al-Jarimah dhat al-òzuruf: dirasah muqaranah bi-al-fikr al-jinai al-Islami
Aòhmad, Hilali Abdillah.
al-Qahirah. Dar al-Nahòdah al-Arabiyah,. 1990.. 677 p. ;.

al-Jarimah wa-al-jins.
Kaòh¯il, °Abd al-Wahh¯ab
Àbidin, al-Qahirah : Maktabat al-Turath al-Islami, . 1991.. 303 p..

al-J¯arim al-sh¯a`ir.
al-Sh¯ayib, Ahmad. [from old catalog]
1967.. 91 p..

al-Jarmåi: dHayåatuh wa-åaråa®uh al-nadhwåiyah
Sadhlåul, Mudhammad Adhmad °Alåi.
[Cairo. s.n.],. 1984 . 205 p. ; 24 cm..

[ALjåa roshnåi ðdåi]: [Sindhåi gåitu ghazalu ain kalåamu]
Mangtåanåi, Tulsåi.
[S.l.. Inddiyanu Insdtåidtiyåutu åaf Sindhåalåajåi,. 1997]. 1 sound cassette.

Al Jarreau in London
1985.. 1 videocassette (VHS).

Al Jarreau in London--recorded live at Wembley arena
1985.. 1 videocassette (VHS).

Al Jarreau - the jazz singer: My favorite things ; Stockholm sweetnin' ; Sleeping bee ; The masquerade is over ; Sophisticated lady ; Joey ; Come rain or shine ; The one note samba
Jarreau, Al ¬[Interpret]¬ ; Hammerstein, Oscar <2> ¬[Textverf.]¬ ; Rodgers, Richard ¬[Komp.]¬ ; Jones, Quincy ¬[Komp.]¬ ; Magidson, Herb ; Wrubel, Allie ; Ellington, Duke ¬[Komp.]¬ ; Parish, Mitchell ; Loesser, Frank ¬[Komp.]¬ ; Mercer, Johnny ; Arlen, Harold
NJ Roermond. Masters. [ca. 1985]. 1 Schallplatte.

Al Jarreau - the singer: Lonely town, lonely street ; The same love that made me laugh ; Ain't no sunshine ; Lean on me ; Grandma's hands ; You ; Use me ; Kissing my love
Jarreau, Al ¬[vocal]¬
LA Roermond. Music Distributor. [ca. 1980]. 1 Schallplatte.

al-Jaw\0101\02BE: M\0101\1E0D\012Bh\0101 wa \1E25a\1E0Dirah\0101
Washm\012B, \1E62\0101li\1E25bin Sulaym\0101n.
[al-Riy\0101\1E0D], al-Mamlakah al-\02BBArab\012Byah al-Sa\02BBud\012Byah. al-Ri\02BE\0101sah al-\02BB\0100mmah li-Ri\02BB\0101yat al-Shab\0101b, al-Shu\02BB\016Bn al-Thaq\0101f\012Byah, al-Qism al-Adab\012B,. 1984.. 151 p..

al-Jawåab al-jalåil °an dhukm balad al-Khalåil: asåanåid khudsåudsiyatih al-Islåamåiyah bi-al-°adtåiyah al-nabawåiyah li-Tamåim al-Dåaråi, wa-al-waqfåiyah al-°Umaråiyah
Ibn dHajar al-°Asqalåanåi, Adhmad ibn °Alåi,
[°Ammåan]. al-Bank al-Islåamåi al-Urdunåi lil-Tamwåil wa-al-Istithmåar,. 2001.. 76 p. ;.

al-Jaw¯ab al-muf¯id lil-s¯a®il al-mustaf¯id
Ibn al-òSidd¯iq, Aòhmad, ; °Umr¯an¯i, Ab¯u al-Faòdl Badr.
Bayr¯ut. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 2002.. 152 p. ;.

al-Jaw¯ab al-n¯aòtiq bi-al-òsaw¯ab al-q¯aòti° li-°urá al-shakk wa-al-irtiy¯ab ;: al-Jaw¯ab al-q¯aòti° lil-tamw¯ih °amm¯a yuraddu °alá al-òhikmah wa-al-tanz¯ih
Mu®ayyad, Yaòhyá ibn òHamzah, ; °Abd All¯ah, Im¯am òHanaf¯i.
Mad¯inat Naòsr, al-Q¯ahirah. D¯ar al-¯Af¯aq al-°Arab¯iyah,. 2000.. 58 p..

al-Jawåab al-qawåim °an al-su®åal al-muta°alliq bi-iqdtåa° al-Sayyid Tamåim
Ghaydtåi, Mudhammad ibn Adhmad, ; Salwåadåi, dHasan °Abd al-Radhmåan.
al-Quds. Markaz al-Abdhåath al-Islåamåiyah,. 1986.. 74 p..

al-Jaw¯ab al-w¯aòdiòh °alá shubuh¯at man aj¯aza al-zaw¯aj bi-n¯iyat al-òtal¯aq: min khil¯al adillat al-Kit¯ab wa-al-sunnah wa-maq¯aòsid al-shar¯i°ah al-Isl¯am¯iyah wa-al-fiòtrah al-sal¯imah, wa-al-naòzar al-sad¯id
¯Al Manòs¯ur, òS¯aliòh ibn °Abd al-°Az¯iz ibn Ibr¯ah¯im.
[Saudi Arabia. s.n.],. 1419 [1998 or 1999] . 224 p. ;.

al-Jaw¯ad al-°Arab¯i: f¯i al-fur¯us¯iyah wa-tarbiyat al-khayl wa-bayòtaratih¯a
T¯unj¯i, Muòhammad
al-Kuwayt. Jam°¯iyat Iòhy¯a® al-Tur¯ath al-Isl¯am¯i, Markaz al-Makht¯uòt¯at wa-al-Tur¯ath wa-al-Wath¯a®¯iq, Qism al-Khayl al-Aòs¯il wa-al-Fur¯us¯iyah wa-Adaw¯atih¯a,. 1993.. 7, 344 p..

al-Jawahir al-kalamiyah fi al-aqidah al-Islamiyah
Jazairi, òTahir ibn òSaliòh, ; Quòtb, Muòhammad Ali.
Madinat Naòsr [Cairo]. Dar al-Fikr al-Arabi,. [1995?]. 80 p. ;.

al-Jawåahir al-muddåiyah fåi dtabaqåat al-dHanafåiyah.
Ibn Abåi al-Wafåa® al-Qurashåi, °Abd al-Qåadir ibn Mudhammad,
dHaydaråabåad. Majlis Dåa®irat al-Ma°åarif al-Nidzåamåiyah,. 1332 [1913]. 2 v. ;.

al-Jawåahir al-muddåiyah fåi dtabaqåat al-dHanafåiyah
Qurashåi, °Abd al-Qåadir ibn Mudhammad,
Bi-dHaydaråabåad al-Dakan, al-Hind. Madtba°at Majlis Dåa®irat al-Ma°åarif al-°Uthmåanåiyah,. 1988-<1989>. v. ;.

al-Jaw¯ahir¯i: s¯imf¯un¯iyat al-raòh¯il
Jaw¯ahir¯i, Khayy¯al Muòhammad Mahd¯i
Dimashq. Wiz¯arat al-Thaq¯afah f¯i al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-S¯ur¯iyah,. 1999.. 422 p. ;.

al-Jaw¯ahir¯i f¯i J¯ami`at al-Mawsil: kalim¯at wa-mukht¯ar¯at
Jaw¯ahir¯i, Muhammad Mahd¯i, ; `Al¯i, `Abd al-Rid¯a. ; Zubayd¯i, Sa`¯id J¯asim.
[Mosul, Iraq]. al-Markaz al-Thaq¯af¯i al-Ijtim¯a`¯i li-J¯ami`at al-Mawsil,. [1980?]. 160 p..

al-Jaw¯al¯at: min shi°r M¯alik ibn al-Muraòhòhal al-Andalus¯i, 604 H-699 H
Ibn al-Muraòhòhal, M¯alik ibn °Abd al-Raòhm¯an, ; Jubr¯an, Muòhammad Mas°¯ud.
Bayr¯ut. D¯ar al-Mad¯ar al-Isl¯am¯i,. 2004.. 174 p. ;.

al-Jaw¯ami° al-fiqh¯iyah
Muf¯id, Muòhammad ibn Muòhammad,
Qum, ¯Ir¯an. Maktabat ¯Ayat All¯ah al-°Uòzmá al-Mar°ash¯i al-Najaf¯i,. 1404 [1983 or 1984]. 795, 137 p. ;.

al-Jaw¯anib al-mu®assas¯iyah wa-al-id¯ar¯iyah lil-tak¯amul al-iqtiòs¯ad¯i al-°Arab¯i
Im¯am, Muòhammad Maòhm¯ud.
Miòsr al-Jad¯idah, al-Q¯ahirah. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-Tanmiyah al-Id¯ar¯iyah,. 1998.. 2, 4, 517 p. ;.

al-Jaw¯anib al-q¯an¯un¯iyah al-dawl¯iyah lil-niz¯a° bayna Dawlat al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah wa-¯Ir¯an òhawla la-juzur al-thal¯ath (Ab¯u M¯usá, òTunb al-Kubrá, òTunb al-òSughrá)
Za°¯ab¯i, S¯alim Muòhammad Mift¯aòh,
Ra®s al-Khaymah. Hay®at Taf°¯il al-T¯ar¯ikh wa-al-Tur¯ath al-Waòtan¯i,. 2002.. 579 p..

al-Jaw¯anib al-salb¯iyah lil-b¯ir¯uqr¯aòt¯iyah f¯i al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah
Muòhammad, Luòtf¯i R¯ashid. ; °Abd al-H¯ad¯i, °Abd al-Sal¯am òHasan. ; Aòhmad, Muòhammad Fahm¯i.
[Riyadh]. al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, J¯ami°at al-Malik Sa°¯ud, Kull¯iyah al-°Ul¯um al-Id¯ar¯iyah, Markaz al-Buòh¯uth,. [1980]. 89 leaves.

al-Jawanib al-tawthiqiyah al-tarikhiyah fi al-makhtutat al-`arabiyah: ru'yah mawdu`iyah min khilal majmu`ah mukhtarah min makhtutat al-Markaz
Farfur, Nasr al-Din Muhammad Salih
al-Riyad. al-Markaz,. 2002. 164 s..

al-Jaw¯ar¯i wa-al-qiy¯an f¯i al-mujtama` al-`Arab¯i al-Isl¯am¯i
Har¯it¯an¯i, Sulaym¯an.
Dimashq. D¯ar al-Has¯ad lil-Nashr wa-al-Tawz¯i`,. 1997.. 199 p. ;.

al-Jawdariyah an tarikh al-Jabarti bi-taòsarruf: riwayah
Jubril, Muòhammad.
[Cairo]. al-Majlis al-Alá lil-Thaqafah,. 2005.. 233 p. ;.

al-Jawhar al-asnÐa fåi taråajim °ulamåa® wa-shåu°aråa® Båusnah
Båusnawåi, Mudhammad ibn Mudhammad al-Khåanjåi ; dHasan, Sayyåid Kasrawåi
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 1993.. 204 p. ;.

al-Jawrab al-maqdtåu°
°Abd al-°Azåiz, Malak.
[al-Qåahirah] . Dåar al-Fikr al-°Arabåi. [1958?]. 151 p..

al-Jaww¯ab yatadhakkar: awr¯aq T¯um¯as òHab¯ib f¯i al-masraòh-al-òhay¯ah : s¯irah wa-dhikray¯at
Jaz¯a®ir¯i, Muòhammad. ; òHab¯ib, T¯um¯as.
Baghd¯ad. Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-I°l¯am, D¯ar al-Shu®¯un al-Thaq¯af¯iyah al-°¯Ammah "¯Af¯aq °Arab¯iyah",. 1995.. 130 p..

al-Jaww¯ad al-Isfah¯an¯i, waz¯ir al-Mawsil wa-al-Sh¯am, al-mutawaffÆ `¯am 559H/ 1164M
Jawdah, S¯adiq Ahmad.
Bayr¯ut. Mu'assasat al-Ris¯alah ;. 1985.. 47 p. ;.

al-Jawzah wa-al-sar¯ir wa-al-mishnaqah: dir¯asah °an tij¯arat al-jins wa-al-mukhaddar¯at wa-al-qatl f¯i q¯a° Miòsr
òH¯azim, òHus¯am
[s.l.. s.n.,. 1974] . 94 p. ;.

al-Jaysh al-°IraqÅi wa-Öharb tishrÅin 1973
ImÅamÅi, SalÅim ShÅakir
London. DÅar al-ÖHikmah. 2001. 272 p..
ISBN 1-89820-917-0

al-Jaysh al-Maghribåi °abra al-°udsåur
Bin-°Abd Allåah, °Abd al-°Azåiz.
al-Rabåadt. al-Mamlakah al-Maghribåiyah, Wizåarat al-°Adl, al-Ma°had al-Wadtanåi lil-Diråasåat al-Qaddåa®åiyah,. 1986.. 167 p..

al-Jaysh al-Maghrib¯i °abra al-°uòs¯ur
Bin-°Abd All¯ah, °Abd al-°Az¯iz
al-Rab¯aòt. al-Mamlakah al-Maghrib¯iyah, Wiz¯arat al-°Adl, al-Ma°had al-Waòtan¯i lil-Dir¯as¯at al-Qaòd¯a®¯iyah,. 1986.. 167 p..

al-Jaysh al-Midsråi wa-al-Almåan fåi athnåa® al-dHarb al- °åAlamåiyah al-Thåaniyah: diråasah tåaråikhåiyah fåi ddaw® indhiyåaz ba°dd al-ddubbåat al-Midsråiyåin ilÐa qåuwåat al-Midhwar
°Atåiq, Wajåih
[Cairo. s.n.],. 1993.. 176 p., [53] p. of plates.

al-Jaysh al-S¯ud¯an¯i wa-al-siy¯asah: dir¯asah taòhl¯il¯iyah lil-inqil¯ab¯at al-°askar¯iyah wa-muq¯awamat al-anòzimah al-dikt¯at¯ur¯iyah f¯i al-S¯ud¯an
òT¯ah¯a, °Iòs¯am al-D¯in M¯irghan¯i.
Miòsr al-Jad¯idah, al-Q¯ahirah. Markaz al-Dir¯as¯at al-S¯ud¯an¯iyah,. 2002.. 573 p..

al-Jaysh wa-al-d¯imuqr¯at¯iyah f¯i Misr
`Abd All¯ah, Ahmad. ; Hamm¯ad, Majd¯i.
al-Q¯ahirah, J.M.`A.. S¯ina lil-Nashr,. 1990.. 209 p..

al-Jaysh wa-al-siyåasah wa-al-suldtah fåi al-wadtan al-°Arabåi
Wild Dåadåah, Adhmad.
Bayråut. Markaz Diråasåat al-Wadhdah al-°Arabåiyah,. 2002.. 150 p. ;.

al-Jaz\0101\02BE\012Br: Sayyid A\1E25mad B\0101ghl\012B.
B\0101ghl\012B, A\1E25mad.
al-Jaza\02BEir. wiz\0101rat al-I\02BBl\0101m,. 1982.. 120, [131] p..

al-Jazåa®ir: al-dharakah al-Islåamåiyah wa-al-dawlah al-tasalludtåiyah
Madåinåi, Tawfåiq.
al-Kuwayt. Dåar Qirdtåas lil-Nashr,. 1998.. 250 p. ;.

al-Jaz¯a®ir: munòtalaq¯at wa-¯af¯aq : muq¯arab¯at lil-w¯aqi° al-Jaz¯a®ir¯i min khil¯al qaòd¯ay¯a wa-maf¯ah¯im t¯ar¯ikh¯iyah
Sa°¯id¯un¯i, N¯aòsir al-D¯in.
Bayr¯ut. D¯ar al-Gharb al-Isl¯am¯i,. 2000.. 520 p. ;.

al-Jazåa®ir, bayna al-khiyåar al-Islåamåi wa-al-khiyåar al-°askaråi: fudsåul min al-mun°adtaf al-khadtåir : min istiqåalat al-Shåadhilåi ilaÐ ightiyåal Båu dDiyåaf
dTåahiråi, Nåur al-Dåin.
al-Dåar al-Bayddåa®. Manshåuråat al-Furqåan,. 1992.. 138 p. ;.

al-Jaz¯a®ir min khil¯al riòhl¯at al-Magh¯aribah f¯i al-°ahd al-°Uthm¯an¯i: baòhth taòhta ishr¯af al-Markaz al-Waòt¯an¯i lil-Dir¯as¯at al-T¯ar¯ikh¯iyah
Belhamissi, Moulay,
al-Jaz¯a®ir. al-Sharikah al-Waòtan¯iyah,. c1981.. 206 p..

al-Jaz¯a®ir tataòharrak: dir¯asah s¯usiy¯u-siy¯as¯iyah lil-iòdr¯ab¯at al-°umm¯al¯iyah f¯i al-Jaz¯a®ir
J¯ab¯i, °Abd al-N¯aòsir.
al-Jaz¯a®ir. D¯ar al-òHikmah,. 1995.. 346 p..

al-Jazåayiråi
Tunakåabunåi, Faråidåun
Mashhad. Intishåaråat-i dHujjat,. 1979?. 29 p. ;.

Al-Jazeera
Miladi, N.
Luton. University of Luton Press. 2004. 256 p..
ISBN 1-86020-593-3

Al-Jazeera: how Arab TV news challenged the world
Miles, Hugh
Reprint. London. Abacus. 2005. 438 S..
ISBN 0-349-11807-8

Al-Jazeera: the inside story of the Arab news channel that is challenging the West
Miles, Hugh
1. American ed. New York, NY. Grove Press. 2005. 438 S..
ISBN 0-8021-1789-9

Al-Jazeera: how the free Arab news network scooped the world and changed the Middle East
El-Nawawy, Mohammed ; Iskandar, Adel
1. print.. Cambridge, Mass.. Westview Press. 2002. XI, 228 S., [4] Bl. : Ill., Kt..
ISBN 0-8133-4017-9

Al-Jazeera: the story of the network that is rattling governments and redefining modern journalism
Nawawy, Mohammed ¬el-¬ ; Iskandar, Adel
1. paperback print. Cambridge, MA. Westview Press. 2003. XII, 240 S..
ISBN 0-8133-4149-3

¬Al-¬Jazeera: Der arabische Satellitensender und das internationale Nachrichtengeschäft
Lindenberg, Sonja
1. Aufl.. Saarbrücken. VDM-Verl.-Dr.-Müller. 2006. 208 S..
ISBN 978-3-86550-779-2

Al- Jazeera: ein regionaler Spieler und globaler Herausforderer ; eine Studie über ein arabisches Medium, das Geschichte gemacht hat
Mikhlafy, Abdo Jamil al-,
Marburg. Schüren,. 2006.. 339 S..

Al Jazeera: bridging the East-West gap through public discourse and media diplomacy
Nawawy
Cairo .

Aljazeera.net
[Doha, Qatar]. Aljazeera.Net.

The Al Jazeera phenomenon: critical perspectives on new Arab media
Zayani, Mohamed
Boulder, CO. Paradigm ,. cop. 2005. vii, 223 s..

Al-Jazira: en arabisk TV-kanal som skakat om medievärlden
Lamloum, Olfa
[Furulund]. Alhambra,. 2006. 176 s..

al-Jaz¯irah =: al-Jazeerah.
C¯aögöhai. öKöh¯alid Aòhmad. v..

al-Jazåirah al-°Arabåiyah fåi al-wathåa®iq al-Baråidtåanåiyah: Najd wa-al-dHijåaz
dSafwat, Najdat Fatdhåi.
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Såaqåi,. 1996-. v..

al-Jazirah al-`arabiyah qabla al-islam: al-abhath al-muqaddamah lil-Nadwah al-`alamiyah al-thaniyah li-dirasat ta'rikh al-Jazirah al-`arabiya fi 5-11 Jumada al-ulá 1397h [i.e. 1399h], al-muwafiq 13-19 abril (nisan) 1979m, Qism ta'rikh wa-Qism al-athar wa-al-matahif, Kulliyat al-adab, Jami`at al-Riyad (Jami`at al-malik Sa`ud), al-Mamlakah al-`arabiyah al-sa`udiyah
Saqqar, Sami ibn al-Sayyid Khammas ; Mortel, Richard T. ; `Abd Allah, `Abd al-Qadir Mahmud
[al-Riyad]. Matabi` Jami`at al-malik Sa`ud,. 1984. 428, 205 s..

al-Jaz¯irah.nit
[Doha, Qatar. Al Jazeera].

Al-Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe
Lamloum, Olfa
Paris. La Découverte. 2004. 143 S.. Sur le vif.
ISBN 2-7071-4305-7

Al Jazzar
Matthews, Christopher
Sydney u.a.. Allen [and] Unwin. 1982. 355 S..
ISBN 0-86861-244-8

Al "Jazzbo" Collins presents The east coast jazz scene.
Collins, Al.
New York. Coral,. [1955?]. 1 sound disc.

Aljechin, der Grösste!: 1111 Partien eines Lebenswerkes
Varnusz, Egon ; Földeák, Árpád
1. Aufl. Velten. Becker. 1995. 339 S..
ISBN 3-89597-254-1

Aljechin-Euwe 1935: Der Kampf um d. Schachweltmeisterschaft, gespielt in Holland im Jahre 1935
Alechin, Aleksandr Aleksandrovi\010D ; Euwe, Machgielis ; Michalitschke, Walther
Mähr.-Ostrau ; Leipzig. Kittl. [1936]. XVI, 107 S. : mit Diagr., 1 Taf. : 8.

Die Aljechin-Verteidigung
Siebenhaar, Erich ; Delnef, Alexander ; Ottstadt, Ralph
Mannheim. Schachverl. Dreier. 19XX.

The ALJ handbook: an insider's guide to becoming a federal administrative law judge.
Washington, DC. Federal Reports,. c1993.. ii, 60 p. ;.

Aljian½s purchasing handbook
Aljian, George W. [Ed.] ; Farrell, Paul V.
4. ed. New York [u.a.]. McGraw-Hill. 1982. Getr. Pag.
ISBN 0-07-045899-5

Aljibe
Marcué, Ignacio
1. ed.. Xalapa, Veracruz. Univ. Veracruzana. 2002. 105 S.. Ficción.
ISBN 968-834592-X

al-Jihad: min al-hijrah ilá al-da`wah ilá al-dawlah : buhuth fi mawaqif al-`ulama' al-muslimin fi al-qarnayn al-rabi` wa-al-khamis lil-hijrah
Rahmuni, Muhammad al-Sharif ; Sharafi, `Abd al-Majid
Bayrut. Dar al-Tali`ah lil-tiba`ah wa-al-nashr,. 2002. 234 s..

al-Jih¯ad,
òH¯uf¯i, Aòhmad Muòhammad
[al-Q¯ahirah] . 1970.. 278 p..

al-Jih¯ad al-ins¯an¯i f¯i al-Isl¯am
Sh¯akir¯i, °Abd al-òS¯aòhib.
[London]. TCPH Ltd,. 2002.. 190, 25 p. ;.

al-Jihåad dtaråiq al-nadsr
Ghåushah, °Abd Allåah,
[Amman]. Wizåarat al-Awqåaf wa-al-Shu®åun wa-al-Muqaddasåat al-Islåamåiyah,. 1976.. 278 p. ;.

al-Jih¯ad f¯i al-fiqh al-Isl¯am¯i
°Al¯i, Sayyid °Aww¯ad. ; F¯ar, Sayyid Muòhammad.
[Cairo]. S.°A. °Al¯i. 1987.. 267 p. ;.

al-Jihah bi-al-Maghrib, tashy¯id jam¯a°ah maòhall¯iyah.
Akd¯al, al-Rab¯aòt. al-Majallah al-Maghrib¯iyah lil-Id¯arah al-Maòhall¯iyah wa-al-Tanmiyah,. 1998.. 250, 166 p. ;.

al-jihåaz al-madsrifåi wa-al-måalåi fåi dawlat Qadtar
[al-Dawdhah]. al-Idåarah,. [1993]. 163 p..

al Ji'lani layered basic intrusion, ad Dawadimi District, Kingdom of Saudi Arabia
Shanti, Ahmed M. ; Skiba, Wladyslaw Jan. ; Davis, Grosvenor Rex,
Jiddah. Directorate General of Mineral Resources,. 1974.. iv, 45 p., [1] leaf of plates.

al-Jilwåat: anåashåid al-a°råas fåi bahjat al-nåas
Nåadsiråi, Mudhammad °Alåi.
Qum. Intishåaråat al-Sharåif al-Raddåi,. 1988.. 2 v. in 1 ;.

al-Jins: min al-mahd ilá al-laòhd
òHay¯ut, òHisq¯il Y¯usuf
°Akk¯a. Maktabat wa-Maòtba°at al-Sar¯uj¯i,. 1983.. 288 p..

al-Jins al-òh¯a®ir: azmat al-dh¯at f¯i al-riw¯ayah al-°Arab¯iyah
Ab¯u Hayf, °Abd All¯ah.
Beirut. Riy¯aòd al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr,. 2003.. 367 p. ;.

al-Jins al-lat¯if.
[al-Q¯ahirah].

al-Jins al-n¯a°im f¯i òzill al-Isl¯am
Jund¯ul, Sa°¯id
Jiddah, al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Tih¯amah,. 1982.. 152 p. ;.

al-Jins al-n¯a°im f¯i òzill al-Isl¯am
Jund¯ul, Sa°¯id °Abd al-°Az¯iz
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Ris¯alah,. 1980.. 174 p. ;.

al-Jins °alá sh¯aòti® siy¯as¯i: ban¯at al-°Ajam¯i
òHamm¯udah, °¯Adil
[Cairo]. D¯ar al-Shab¯ab,. [1992]. 164 p. ;.

al-Jins al-th¯alith
Idr¯is, Y¯usuf
al-Q¯ahir¯ah. °¯Alam al-Kutub,. [1971]. 133 p. ;.

al-Jins bayna al-tibb wa-al-d¯in
Ab¯u al-Saman, Mun¯ir.
`Amm¯an. al-Ahl¯iyah,. 2001.. 256 p. ;.

al-Jins `inda al-`Arab: nus¯us mukht¯arah.
K¯ul¯uniy¯a, Alm¯aniy¯a. Mansh¯ur¯at al-Jamal,. 1997.. 2 v. ;.

al-Jins °inda al-°Arab: nuòs¯uòs mukht¯arah.
Köln. Mansh¯ur¯at al-Jamal,. 1991.. 4 v. ;.

al-Jins¯iyah wa-al-mawòtin f¯i Filasòt¯in
Qaf¯ishah, Mu°tazz.
B¯ir Zayt. Ma°had al-Dir¯as¯at al-Dawl¯iyah, J¯ami°at B¯ir Zayt,. 2000.. 232 p. ;.

al-Jins wa-al-adab
`Anbar, Muhammad `Abd al-Rah¯im,
[al-Q¯ahirah, . [1970-71]. 2 v..

al-Jins wa-al-jar¯imah.
al-Jidd¯aw¯i, `Abd al-Mun`im.
[al-Q¯ahirah]: . D¯ar al-Hil¯al,. [1973]. 177 p..

al-Jins wa-al-sulòtah f¯i Alf Laylah wa-Laylah
Y¯unis, Muòhammad °Abd al-Raòhm¯an
[Beirut]. Mu®assasat al-Intish¯ar al-°Arab¯i,. 1998.. 235 p. ;.

al-Jins wa-al-usrah.: Mur¯aja°ah wa-taqd¯im Muhammad al-Dimy¯at¯i.
As°ad, Y¯usuf Mikh¯a®¯il
[Cairo, . Maktab al-Dimy¯at¯i,. 1969]. 144 p..

al-Jins wa-al-w¯aqi°¯iyah.
Iby¯ar¯i, Fatòh¯i
[1966]. 109 p..

al-Jins wa-al-zaw¯aj f¯i adab òHan¯an al-Shaykh
Ibr¯ah¯im, òS¯aliòh
Bayr¯ut. Ma°had al-Dir¯as¯at al-Nis¯a®¯iyah f¯i al-°¯Alam al-°Arab¯i, al-J¯ami°ah al-Lubn¯an¯iyah al-Am¯irik¯iyah,. 1997.. 79 p. ;.

al-Jins wa-°ulam¯a® al-Isl¯am
°¯Isá, Ibr¯ah¯im
al-Muhandis¯in, al-Q¯ahirah. Maktabat Madb¯ul¯i al-òSagh¯ir,. 1993.. 119 p. ;.

al-Jirahah: al-maqalah al-thalathun min al-mawsu`ah al-tibbiyah al-Tasrif li-man `ajiza `an al-ta'lif
Abulkasim, ; Nasir, `Abd al-`Aziz Nasir ; Tuwayjiri, `Ali Sulayman
[al-Riyad. s.n.],. 2001. 530 s..

al-Jish, sindiyåanat al-diyåar al-dSafadåiyah
°Abbåasåi, MudsdtafÐa.
[Jish, Israel?]. M.A. al-°Abbåasåi,. 1994.. 205 p..

al-Jish, sindiy¯anat al-diy¯ar al-Safad¯iyah
`Abb¯as¯i, MustafÆ.
[Jish, Israel?]. M.A. al-`Abb¯as¯i,. 1994.. 205 p..