al- Itqan fi Aulum al-QurAan
Suyuòti, æGalal-ad-Din AAbd-ar-Raòhman Ibn-Abi-Bakr as- ; Ibrahim, Muòhammad Abu-Al-Faòdl [Hrsg.]
[Kairo]. al-HaiAa al-Miòsriya al-AAmma lil-Kitab. 19XX.

¬al¬-ItqÅan fÅi °ulÅum al-QurÂÅan
SuyÅuÖtÅi, Abu l-FaÖdl °Ar. b.a. Bakr KamÅal ad-DÅin b. M. b. a. Bakr ÏGalÅaladdÅin as-
Abu ÖZabÅi. MuÂsasa an-nidÅá.

al-Itqan fi `ulum al-Qur'an lil-Suyuti: Soyuty's Itq'an on the exeqetic sciences of the Qora'n
Suyuti,
Calcutta, . 1852-1854. 10 hfn.

[Ali--trailer]
2001.. 1 film reel of 1.

[Ali--trailers]
2001.. 1 film reel of 1.

A litteratura hespanhola em Portugal
Viterbo, Sousa
Lisboa. Imprensa nacional. 1915. S. 152 - 454. Historia e memorias da Academia das Sciencias de Lisboa : Classe Sciencias Moraes e politicas, e bellas lettras ; N.S, 12, Pt. 2, Nr. 5.

"A litterature of their own": les stratégies d'écriture des femmes-écrivains anglaises et américaines au 19ème siècle : actes du colloque des 7 et 8 juin 20 : 02, [Université Paris X-Nanterre
Bazin, Claire. ; Perrin-Chenour, Marie-Claude.
Nanterre. Université Paris X-Nanterre,. 2003.. 186 p. ;.

al-Ittidhåad al-Såufåiyåatåi wa-Kåab Dåifåid
Khalidi, Rashid.
Bayråut. Mu®assasat al-Diråasåat al-Filasdtåinåiyah,. 1980.. 45 p. ;.

al-Ittidsåal wa-al-sukkåan wa-al-tanmiyah
dSaråayirah, Mudhammad Najåib. ; Darwåish, dTåahåa. ; °Awdah, Amåin Yåusuf. ; °Alåawinah, dHåatim.
[Irbid]. Jåami°at al-Yarmåuk,. [1990]. 237 p..

¬al-¬ IttifÅaq al-lubnÅanÅi al-isrÅa'ÅilÅi: bi-'n-nuÖsÅuÖs ar-rasmÅiya aØt-ØtalÅaØta: al-°arabÅiya wa-'l-inkilÅizÅiya wa-'l-faransÅiya ma° waqÅa'i° ; Ïgaula min al-mufÅawaÖdÅat
S.l.. Dar al-AbÏgadÅiya. 1983. 235, 26 S. : Ill., Kt..

al-Ittifåaqåat al-°Arabåiyah al-Isråa®åilåiyah
dTawq, Jåuzåif al-Khåuråi.
Bayråut. Dåar Nåublåis,. 1996-1997.. 7 v..

al-Ittif¯aq¯iyah al-Iqtiòs¯ad¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah-al-Isr¯a®¯il¯iyah: qir¯a®¯at f¯i al-naòsòs
Awartani, Hisham M.
N¯abulus, Filasòt¯in. al-D¯a®irah al-Iqtiòs¯ad¯iyah, Markaz al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 1994.. 125 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-Mushtarakah al-Qawm¯iyah lil-maq¯ah¯i wa-al-òh¯an¯at wa-al-maòt¯a°im wa-al-mu®assas¯at al-mush¯abihah la-h¯a: kam¯a waqa°a tanq¯iòhuh¯a bi-al-mulòhaq al-ta°d¯il¯i al-muòs¯adaq °alayhi bi-al-qar¯ar al-mu®arrakh f¯i Afr¯il 1983.
[Tunis]. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1984?]. 27, 24 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-Mushtarakah al-Qawm¯iyah li-òSin¯a°at al-òHal¯ib: mumòd¯ah bi-T¯unis f¯i 29 Afr¯il 1975, muòs¯adaq °alayh¯a bi-al-qar¯ar al-mu®arrakh f¯i 19 Juw¯an 1975.
T¯unis. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1976?]. 16, 12 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-qawm¯iyah al-mushtarakah lil-°aj¯in al-ghidh¯a®¯i wa-al-kuskus¯i: mumòd¯ah bi-T¯unis f¯i 16 J¯anf¯i 1975, muòs¯adaq °alayh¯a bi-al-qar¯ar al-mu®arrakh f¯i 12 M¯ars 1975.
[Tunis]. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1975?]. 11, 9 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-Qawm¯iyah al-Mushtarakah li-Ma°¯amil al-Mashr¯ub¯at al-Gh¯az¯iyah ghayr al-Kuòh¯ul¯iyah wa-li-°Aòs¯ir al-Ghil¯al wa-al-m¯iy¯ah al-Ma°din¯iyah: mumòd¯ah bi-T¯unis f¯i 16 J¯anf¯i 1975, muòs¯adaq °alayh¯a bi-al-qar¯ar al-mu®arrakh f¯i 12 M¯ars 1975.
[Tunis]. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1976?]. 10, 10 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-Qawm¯iyah al-Mushtarakah li-Qaly al-Qahwah: mumòd¯ah bi-T¯unis f¯i 15 J¯anf¯i 1975, muòs¯adaq °alayh¯a bi-al-qar¯ar al-mu®arrakh f¯i 12 M¯ars 1975.
[Tunis]. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1976?]. 10, 9 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-Qawm¯iyah al-Mushtarakah li-òSin¯a°at al-òHalaw¯iy¯at wa-al-Biskaw¯i wa-al-Shuk¯ul¯aòtah wa-al-Muraòtòtib¯at: mumòd¯ah bi-T¯unis f¯i 29 Afr¯il 1975, muòs¯adaq °alayh¯a bi-al-qar¯ar al-mu®arrakh f¯i 19 Juw¯an 1975.
[Tunis]. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1976?]. 13, 11 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iyah al-Qawm¯iyah al-Mushtarakah li-Tij¯arat al-Jumlah wa-Niòsf al-Jumlah wa-al-Tafòs¯il.
[Tunis]. al-Maòtba°ah al-Rasm¯iyah,. [1976?]. 16, 16 p. ;.

al-Ittif¯aq¯iy¯at al-dawl¯iyah wa-al-iql¯im¯iyah lil-naql al-barr¯i wa-dawruh¯a f¯i tadhl¯il mu°awwiq¯at al-tij¯arah al-°Arab¯iyah al-bayn¯iyah
al-Q¯ahirah. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-Tanmiyah al-Id¯ar¯iyah,. 2003.. 282 p. ;.

al-Ittifåaqåiyåat al-thåaqåafåiyah fåi al-majåalayn al°Arabåi wa-al-dawlåi
Såadhilåi, dHammåadåi,
Tåunis. Jåami°at al-Duwal al°Arabåiyah, al-Munadzdzamah al°Arabåiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqåafah wa-al-°Ulåum, Idåarat al-Thaqåafah,. 1989.. 111 p. ;.

al-IttiÏgÅah al-malÖhamÅi fÅi masraÖh AlfrÅid FaraÏg
FatÖhallÅah, RÅaniyÅa
al-QÅahira. Al-Hai±a al-MiÖsriya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1998. 227 S.. DirÅasÅat al-adabÅiya.
ISBN 977-01-5643-4

Al- Ittigah al-wahdawi fi fikr Ali Nasir-ad-Din: (sahib qadiya al-arab)
Badran, Ahmad
Taba 1. Bairut. al-Markaz al-Arabi lil-Abhat wat-Tautiq. 1996. 192 S..

al-IttiÏgÅah an-nafsÅi fÅi dirÅasÅat al-°AqqÅad an-naqdÅiya: muÖhÅaÖdara °Åamma
ÖHÅufÅi, AÖhmad MuÖhammad al-
[al-QÅahira]. MaÖtba°at MuØhaimar. 1967. 31 S..

al-IttiÏgÅah an-nafsÅi fÅi naqd aÏs-Ïsi°r al-°arabÅi: (dirÅasa)
FaidÅuÖh, °Abd-al-QÅadir
ÖTab°a 1. °AmmÅan. DÅar ÖSafÅa± li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 1998. 533, b S..

al-IttiÏgÅah an-naqdÅi °inda Ibn-°ArabÅi
SÅalim, ZakÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat aØt-ØTaqÅafa ad-DÅinÅiya. 2005. 259 S.. al-Maktaba aÖs-ÖsÅufÅiya.
ISBN 977-341-199-0

al-IttiÏgÅah as-siyÅasÅi °inda Ibn-ÖHazm al-AndalusÅi
MuÖhsin, NaÏgÏgÅaÖh
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1999. 164 S..
ISBN 977-322-016-8

¬al-¬ IttiÏgÅahÅat al-adabÅiya wa-'n-naqdÅiya fÅi FilasÖtÅin: dirÅasa li-ÖhayÅat an-naqd al-adabÅi al-ÖhadÅiØt fÅi FilasÖtÅin min ÕhilÅal ÏGarÅidat FalasÖtÅin
ÏSÅumalÅi, QusÖtandÅi
ÖTab°a 1. Jerusalem. DÅar al-°Auda li-'d-DirÅasÅat. 1990. 380 S..

¬al-¬ IttiÏgÅahÅat al-adabÅiya wa-'n-naqdÅiya fÅi FilastÖÅin: dirÅasa li-hÖayÅat an-naqd al-adabÅi al-hÖadÅitØ fÅi FilastÖÅin min hÕilÅal ÏGarÅidat FalastÖÅin
ÏSÅumalÅi, QustÖandÅi
TÖab°a 1. Jerusalem. DÅar al-°Auda li-'d-DirÅasÅat. 1990. 380 S..

¬Al-¬IttiÏgÅahÅat al-°almÅanÅiya fÅi l-°Åalam al°arabÅi
Nu°mÅan, °Abd AllÅah
Jounieh. DÅar Nu°mÅan li'Øt-ØtaqÅafa. 1990.

Al-'IttiÏgÅahÅat al-°almÅaniya fÅi-l-°ÅAlam al-°arabÅi
Na°mÅan, °Abd-ullah
ÏGÅuniya. DÅar Na°mÅan lÅi-l-TaqÅafa. 1990. 222 S..

al-IttiÏgÅahÅat al-asÅasÅiya li-Ïsi°r al-ÖhadÅiØt fÅi daulat al-ImÅarÅat al-°ArabÅiya al-MuttaÖhida (1920 - 1990)
AbÅaÖza, NizÅar
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Fikr [u.a.]. 1997. 288 S..
ISBN 1-575-47434-4

Al-IttiÏgÅahÅat al-ÖhadÅiØta fÅi dirÅasÅat at-taÖsauwuf al-islÅamÅi
ÏSarqÅawÅi, MuÖhammad °AbdallÅah aÏs-
Al-QÅahira. MaÖtba°at al-madÅina. 1993. 248 S..
ISBN 977-00-5344-9

al-IttiÏgÅahÅat al-ÖhadÅiØta fÅi taÕhÖtÅiÖt al-manÅahiÏg ad-dirÅasÅiya fÅi Ödau± at-tauÏgÅihÅat al-islÅamÅiya
ÏSauq, MaÖhmÅud AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1998. 466 S.. Silsilat al-manÅahiÏg ad-dirÅasÅiya, waqf at-taugÅih al-islÅamÅi ; 1.
ISBN 977-10-1092-1

¬al-¬ IttiÏgÅahÅat al-waÖtanÅiya fÅi 'l-adab al-mu°ÅaÖsir
ÖHusain, MuÖhammad M.
BairÅut. Mu'assasat ar-RisÅala.

¬al-¬IttiÏgÅahÅat al-waÖtanÅiya fi 'n-naØtr al-maÇgribÅi al-ÖhadÅiØt fÅi °ahd al-ÖhimÅaya: (1912 - 1956)
ZiyÅadÅi, AÖhmad
ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1999. 644 S.. ManÏsÅurÅat KullÅiyat al-ÅAdÅab wa-'l-°UlÅum al-InsÅanÅiya bi-'r-RibÅaÖt : Silsilat rasÅa±il wa-uÖtrÅuÖhÅat ; 45.
ISBN 9981-59-023-1

Al-ittihad: political Islam and black economy in Somalia : religion, money, clan, and the struggle for supremacy over Somalia
Medhane Tadesse.
Addis Ababa. [s.n.],. c2002.. vii, 209 p..

al-Ittiòh¯ad al-°¯Amm lil-Niq¯ab¯at: t¯ar¯ikh wa-mustaqbal, 1797-1957
Turk, Sayyid Khal¯il.
[Cairo]. D¯ar al-Wazz¯an,. [1987?]. 228 p..

al-Ittiòh¯ad al-S¯uf¯iy¯at¯i wa-K¯ab D¯if¯id
Khalidi, Rashid.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 1980.. 45 p. ;.

al-Ittiòh¯ad al-S¯uvy¯it¯i kam¯a ra®aytuh.
Salama, A. M. Said.
[1958]. 188 p..

al-Ittiòhad al-°um¯an¯i lil-fur¯us¯iyah wal-al-hajn,: al-Buòt¯ulah al-°um¯aniyah li-qafz al-òhaw¯ajiz, al-thul¯ath¯a® 13 òsifr 1424 h al-muw¯afiq 15 abr¯il 2003.
Oman . Al-Ittiòhad al-°Uman¯i lil-fur¯us¯iyah wal-al-hajn,. 2003.. 1 v. ( various pagings) ;.

al-Ittij\0101h na\1E25wa al-mu\1E25\0101fa\1E93ah \02BBalá al-\1E6D\0101qah: taqr\012Br Lajnat al-\02BBAzl al-\1E24ar\0101r\012B.
al-Kuwayt. al-Hay\02BEah al-\02BB\0100mmah lil-Isk\0101n, Lajnat al-\0100zl al-\1E24ar\0101r\012B,. [1980]. 35, 53 p..

al-Ittij¯ah al-mu°¯akis.
Q¯asim, Fayòsal, ; Ab¯aòzah, Ibr¯ah¯im Das¯uq¯i,
[Kuwait. al-Naòz¯a®ir,. 1999]. 1 videocassette of 1 (VHS) (ca. 120 min.).

al-Ittij¯ah al-nafs¯i fi dir¯asat al-`Aqq¯ad.
al-H¯uf¯i, Ahmad Muhammad. [from old catalog]
[1967]. 31 p..

al-Ittij¯ah al-nafs¯i f¯i dir¯asat al-°Aqq¯ad al-naqd¯iyah,
òH¯uf¯i, Aòhmad Muòhammad
[al-Q¯ahirah, . 1967]. 31 p..

al-Ittijåah al-nafsåi fåi naqd al-shi°r al-°Arabåi: udsåuluhu wa-qaddåayåah
Abåu al-Riddåa, Sa°d
al-Riyåadd. Maktabat al-Ma°åarif,. 1981.. 191 p. ;.

al-Ittij¯ah al-qawm¯i f¯i masrah `Adn¯an Mardam al-shi`r¯i: dir¯asah
Hamaw¯i, Husayn,
Dimashq. Ittih¯ad al-Kutt¯ab al-`Arab,. 1999.. 249 p. ;.

al-Ittij¯ah al-r¯uòh¯i f¯i shi°r Shawq¯i,: muòh¯aòdar¯at alq¯ah¯a Aòhmad Muòhammad al-òH¯uf¯i.
òH¯uf¯i, Aòhmad Muòhammad
[al-Q¯ahirah] . J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, Ma°had al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-°Arab¯iyah,. 1967.. 95 p..

al-Ittijåah al-salafåi: bayna al-adsåalah wa-al-mu°åadsarah
Kurdåi, Råajidh °Abd al-dHamåid.
°Ammåan, al-Urdun. Dåar °Ammåar,. 1989.. 103 p. ;.

al-Ittijahat al-adabiyah fi al-`alam al-`arabi al-hadith: wa-hiya dirasat tahliliyah lil-`awamil al-fa``alah fi al-nahdah al-`arabiyah al-hadithah wa-li-zawahiriha al-adabiyah al-ra'isiyah
Maqdisi, Anis
Bayrut. Dar al-`ilm lil-malayin,. 1960. 494 s..

al-Ittij¯ah¯at al-adab¯iyah f¯i al-°¯alam al-°Arab¯i al-òhad¯ith: wa-hiya dir¯as¯at taòhl¯il¯iyah lil-°aw¯amil al-fa°°¯alah f¯i al-nahòdah al-°Arab¯iyah al-òhad¯ithah wa-li-òzaw¯ahirih¯a al-adab¯iyah al-ra®¯is¯iyah
Maqdis¯i, An¯is.
[Beirut]. J¯ami°at Bayr¯ut al-Amr¯ik¯iyah, Kull¯iyat al-°Ul¯um wa-al-¯Ad¯ab,. 1952.. 2 v. in 1 ;.

al-Ittij¯ah¯at al-°¯alam¯iyah f¯i i°d¯ad wa-tadr¯ib al-mu°allim¯in: f¯i òdaw® al-dawr al-mutaghayyir lil-mu°allim
Ibr¯ah¯im, °Abd al-Raòhm¯an òHasan.
al-Dawòhah. D¯ar al-Thaq¯afah,. 2000.. 165 p. ;.

al-Ittij¯ah¯at al-b¯i®¯iyah ladá òtull¯ab kull¯iy¯at al-tarbiyah f¯i Jumh¯ur¯iyat Miòsr al-°Arab¯iyah
Ibr¯ah¯im, òSabr¯i al-Dimird¯ash ; Das¯uq¯i, Muòhammad Aòhmad
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Anjl¯u al-Miòsr¯iyah,. 1985.. 4, 140 p..

al-Ittijåahåat al-dhadåithah fåi al-qiyåadah al-idåaråiyah
°Abbåudåi, Mudhsin
al-Qåahirah. Dåar al-Nahddah al-°Arabåiyah,. 1984.. 556 p. ;.

al-Ittijåahåat al-fannåiyah fåi al-sh8 S. : Ill., graph. Darst.
al-Sawåafiråi, Kåamil dSåalidh Madhmåud. [from old catalog]
Heyne-Bücher : 22, Heyne-Kompaktwissen ; Nr. 184.
ISBN 3-453-00136-2 kart. : DM 12.80

al-Ittijåahåat al-fannåiyah fåi al-shi°r al-Filasdtåinåi al-mu°åadsir
Sawåafåiråi, Kåamil dSåalidh Madhmåud
al-Qåahirah. Maktabat al-Anjlåu al-Midsråiyah,. 1973.. 432 p. ;.

al-Ittij¯ah¯at al-fann¯iyah f¯i al-shi`r al-Filast¯in¯i al-mu`¯asir.
al-Saw¯afir¯i, K¯amil S¯alih Mahm¯ud. [from old catalog]
1973.. 432 p..

al-Ittijåahat al-fikråiyah al-måaddåiyah fåi al-mujtama°åat al-Islåamåiyah
Jabr, Jabr Mudhammad dHasan.
[Cairo?. s.n.],. 1988 . 231 p. ;.

al-Ittijåahåat al-fikråiyah wa-al-siyåasåiyah fåi al-wadtan al-°Arabåi
Shåahir, °Abd Allåah.
Dimashq, Såuråiyah. Manshåuråat Dåar Ma°d,. 1995.. 159 p. ;.

al-Ittij¯ah¯at al-ijtim¯a°¯iyah al-siy¯as¯iyah f¯i Jabal Lubn¯an wa-al-Mashriq al-°Arab¯i, 1860-1920: mus¯ahamah f¯i dir¯asat uòs¯ul takawwunih¯a al-t¯ar¯ikh¯i
Kawthar¯an¯i, Waj¯ih.
Bayr¯ut. Ma°had al-Inm¯a® al-°Arab¯i,. 1978.. 406 p..

al-Ittijåahåat al-iqtidsåadåiyah al-istiråatåijåiyah, 2000
Najjåar, Adhmad al-Sayyid.
al-Qåahirah. Markaz al-Diråasåat al-Siyåasåiyah wa-al-Istiråatåijåiyah,. 2001.. 319 p..

al-Ittijahat al-muaòsirah fi tarbiyat òtifl al-riyaòd
Nashif, Huda.
al-Kuwayt. Dar al-Buòhuth al-Ilmiyah,. 1986.. 65 p. ;.

al-Ittij¯ah¯at al-naqd¯iyah °inda shurr¯aòh D¯iw¯an al-Mutanabb¯i al-qudam¯a®
°Ubayd¯at, °Adn¯an.
°Amm¯an. Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 2002.. 567 p. ;.

al-Ittij¯ah¯at naòhwa °ilm al-nafs ladá òtull¯ab ba°òd al-j¯ami°¯at al-Sa°¯ud¯iyah: dir¯asah waòsf¯iyah taòhl¯il¯iyah muq¯aranah
Qaòhòt¯an¯i, Muòhammad Mar°¯i Jibr¯an.
Makkah. al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, Wiz¯arat al-Ta°l¯im al-°¯Al¯i, J¯ami°at Umm al-Qurá, Ma°had al-Buòh¯uth al-°Ilm¯iyah wa-Iòhy¯a® al-Tur¯ath al-Isl¯am¯i,. 1996.. 206 p..

al-Ittijåah nadhwa ba°dd wadzåa®if al-usrah al-Kuwaytåiyah
Shadtdtåi, °Adnåan °Abd al-Karåim.
al-Khåalidåiyah, al-Kuwayt. Kullåiyat al-åAdåab, Jåami°at al-Kuwayt,. 1998.. 124 p. ;.

al-Ittij¯ah naòhwa al-d¯in wa-°il¯aqatuh bi-ba°òd sim¯at al- shakhòs¯iyah ladá °ayyinah min al-òtalabah al-j¯ami°¯iy¯in f¯i al-Kuwayt
òT¯a®¯i, Naz¯ar Mahd¯i.
al-Kh¯alid¯iyah, al-Kuwayt. Kull¯iyat al-¯Ad¯ab, J¯ami°at al-Kuwayt,. 1992.. 101 p..

al-IttiÖhÅad al-urubbÅi wa-'d-durÅus al-mustafÅada °arabÅiyan
NÅafi°a, ÖHasan
ÖTab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WaÖhda al-°ArabÅiya. 2004. 626 S..
ISBN 995-345019-6

al-IttiÖhÅad al-ÅurÅubbÅi wa-'l-waÖd° as-siyÅasÅi al-ÏgadÅid fi 'l-waÖtan al-°arabÅi 1991-2003: a°mÅal an-Nadwa al-MiÖsrÅiya al-FiransÅiya al-ÖhÅadiya °aÏsara ; 12-15 yanÅayir 2004
ÏSirbÅinÅi, WafÅa± Sa°d aÏs- ; BÅutÅifÅu, BirnÅard
ÖTab°a 1. al-QÅahira. ÏGÅami°at al-QÅahira, KullÅiyat al-IqtiÖsÅad wa-'l-°UlÅum as-SiyÅasÅiya, Markaz al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya. 2005. 533 S..
ISBN 977-241-700-6

al-IttiÖhÅad al-ÅurÅubÅi wa-'l-waÖd° as-siyÅasÅi al-ÏgadÅid fi 'l-waÖtan al-°arabÅi 1991-2003: a°mÅal an-Nadwa al-MiÖsrÅiya al-FiransÅiya al-ÖhÅadÅiya °a°sara ; 12-15 yanÅayir 2004
ÏSirbÅinÅi, WafÅa± Sa°d aÏs- ; BÅutÅifÅu, BirnÅard
ÖTab°a 1. al-QÅahira. ÏGÅami°at al-QÅahira, KullÅiyat al-IqtiÖsÅad wa-'l-°UlÅum as-SiyÅasÅiya, Markaz al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya. 2005. 533 S..
ISBN 977-241-700-6

al-IttiÖsÅal wa-'l-muÏgtama°: al-ÕhiÖtÅab al-iftitÅaÖhÅi wa-waÖzÅa±if al-maktÅub aÖs-ÖsuÖhufÅi aÖs-ÖsÅadir bi-'l-lisÅan al-°arabÅi fÅi TÅunis (1888-1956)
ÖHasan, MuÖsÖtafÅa
[TÅunis]. Markaz an-NaÏsr al-ÏGÅami°Åi. 1999. 295 S..
ISBN 9973-937-71-6

al-Ittis\0101\02BB al-mis\0101\1E25\012B lil-mudum al-\02BBIr\0101q\012Byah: al-\0101th\0101r al-q\0101\02BEimah wa-al-Mutawaqqi\02BBah
Jan\0101b\012B, \1E62al\0101\1E25 \1E24am\012Bd.
al-Riy\0101\1E0D. Muna\1E93\1E93amat al-Mudun al-\02BBArab\012Byah, al-Ma\02BBhad al-\02BBArab\012B li-Inm\0101\02BE al-Mudun,. 1986.. 23 leaves.

Al- Ittisal wa'l-ilam fi 'l-watan al-arabi
Gammal, Rasim Muhammad al-
Bairut. Markaz Dirasat al-Wahda al-Arabiya. 1990. 346 S..

Die a little
Obodumu, Kris
1. publ. Ikeja. Malthouse Press. 1997. 246 S.. Malthouse African Fiction.
ISBN 978-2601-87-X

A little about language, words, and concepts: or what may happen when children learn to read ; [publ. as a 1987 greeting]
Jansen, Mogens
2. print. Dragúr, Denmark. Landsforeningen af Læsepædagoger. 1990. 46 S..

A little Advent music;: for flute, oboe, violin, organ (harpsichord or piano), three-part choir (SAB), violoncello, and narrator ad libitum. Op. 4.
Distler, Hugo, ; Palmer, Larry
St. Louis, . Concordia Pub. House. [c1964]. score (39 p.).

A little adventurer: or how Tommy Treffit went to look for his father
Gow, Gregson
London. Blackie & Son ,. 19?. 128 s..

¬A¬ little ain't enough: [CD]
Roth, David Lee
Hamburg. Warner Music Germany. 1991. 1 CD.
34,90

A little alphabet
Hyman, Trina Shart
1. ed. Boston [u.a.]. Little, Brown and Co.. 1980. [30] S..
ISBN 0-316-38705-3

A little alphabet
Hyman, Trina Schart.
New York. W. Morrow,. 1993.. 1 v. (unpaged).

A little alphabet book
Palmer, Sue ; Sanderson, Bill
Oxford. Oxford Univ. Press. 2000. 63 S..
ISBN 0-19-838265-0 pbk. : £4.99 : Formerly CIP

A little anthology of Mary Colborne-Veel
Colborne-Veel, Mary, ; Mackay, Jessie,
Cambridge [England]. Chadwyck-Healey (a Bell & Howell Information and Learning company),. 2000.

A little anthology of modern Irish verse
Robinson, Lennox [Hrsg.]
Dublin, Ireland. Cuala Pr.. 1928. 34 S..

A little anthology of modern Irish verse
Robinson, Lennox [Hrsg.]
Repr.. Shannon. Irish Univ. Press; MacGlinchey [in Komm.]. 1971. 34 S..
ISBN 0-7165-1368-4

A LITTLE ANTHOLOGY OF MODERN IRISH VERSE: SELECTED BY LENNOX ROBINSON. SHANNON: IRISH UNIV. PR., 1928 (ERSCHIENEN) 1971. - 34 S. REPR. D. AUSG. DUBLIN 1928.
Robinson, Lennox
1971.
ISBN 0-7165-1368-4

A little bird told me
Brooks, Harvey O. ; Theselius, Gösta,
Stockholm. Reuter & Reuter,. 1949. 6 st..

A little bird told me: family secrets, necessary lies
Russell, Lynette.
Crows Nest, NSW. Allen & Unwin,. 2002.. 151 S..

A little bird told me so: birds in mythology and history
Stickney, Eleanor H.
Danbury, Conn.. Rutledge Books,. 1997.. XV, 269 S..

A little bit at a time: secrets of productive quality
Wright, Russell O.
Berkeley, Calif. Ten Speed Press. 1990. xv, 187 p..
ISBN 0-89815-394-8

¬A¬ little bit in love: (Wonderful town, 1952)
Bernstein, Leonard ; Blier, Steven ¬[Bearb.]¬
1 Aufl.. 1 Compact Disc.

A Little bit more
Hollywood, Calif.. Capitol,. p1976.. 1 sound disc.

"--a little bit more", the story of the 1983 New Orleans Saints
United States. [s.l.],. 1984.. 1 reel of 1.

A little bit of anarchy never hurt nobody: the new workers and their companies
Farrar, Tom
1. ed. Houston, Tex.. CNextWave Pub. 1996. 69 S..
ISBN 0-9652763-0-9

A little bit of bread and no cheese
Over, Jeremy
Manchester. Carcanet. 2001. 63 p..
ISBN 1-85754-527-3

A little bit of Broadway
Andrews, Julie.
New York, NY. Columbia,. p1988.. 1 sound disc.

A little bit off the top: a biography of S. S. Hammersley
Poloniecka, Barbara Jill
Lewes. The Book Guild. 1998. VI, 192, [4] S..
ISBN 1-85776-252-5 : £15.00

A little bit of heaven: an Irish-American anthology
McMahon, Seán.
Dublin. Mercier Press,. 1999.. 176 p. ;.

A Little bit of heaven
Morgan, Russ. ; Knight, Felix.
[New York, N.Y.]. Decca,. [1950?]. 1 sound disc.

A little bit of heaven: a timeless collection of stories, quotes, hymns, scriptures, and poems revealing the mysteries of heaven.
Tulsa, OK. Honor Books,. c1995.. 175 p. ;.

A little bit of Irish
Butler, William Russell.
[S.l.]. Zia,. p1980.. 1 sound disc.

A little bit of ivory: a life of Jane Austen
Vipont, Elfrida
London. Hamilton. 1977. [8], 148 p..
ISBN 0-241-89534-0 : £3.25

A little bit of love: Ada and Ida Stoltofus in India, three years of relief work
Cutman, Marie E.
Elverson, PA. Olde Springfield Shoppe,. 1994.. p..

A little bit of luck: the making of an adventurous scholar
Altick, Richard Daniel,
[Philadelphia]. Xlibris,. c2002.. 291 p. ;.

¬A¬ little bit of mambo: [CD]
Bega, Lou
Berlin. BMG Berlin Musik. 1999. 1 CD.

A little bit of nonsense: a wacky poetry collection.
Berkley, MI. Creative Writing Press,. [2002]. 1 sound disc.

¬A¬ little bit of somethin': [CD]
Guerrero, Tommy
München. IDE. 2000. 1 CD.

A little bit of sunshine: from home
Hanley, James F. ; Dalhart, Vernon,
Orange, N.J.. Edison Blue Amberol,. [1918]. 1 cylinder (ca. 4 min.).

A little bit of thunder: the strange inner life of the Kingston Whig-Standard
Fetherling, Douglas.
Toronto. Stoddart,. 1993.. XIII, 386 S..

A little bit of wisdom: conversations with a Nez Perce elder
Axtell, Horace P., ; Aragon, Margo.
Lewiston, Idaho. Confluence Press,. c1997.. xi, 217 p., [8] p. of plates.

A little bit of wisdom: conversations with a Nez Perce elder
Axtell, Horace P., ; Aragon, Margo.
Norman. University of Oklahoma Press,. 2000.. xi, 217 p..

A little bit sideways
Huler, Scott.
Osceola, WI. MBI Pub. Co.,. 1999.. 255 p. ;.

A Little bit wider: status of state agencies' affirmative action plans & programs : Feb. 1, 1990
Columbia, S.C. (P.O. Drawer 4490, Columbia 29240). The Commission,. [1990]. 194 p..

A little book about the runes
1954-
[Reykjavík]. Gudrun. 2001. 59 p..
: £6.99 : Formerly CIP

A little booke of conceited secrets & delightes for ladies,: wherein is contained the most incomparable recipes & choicest curiosities of many good huswives & learned doctours of physicke.
Twigg, Phyllis Margaret (Mackenzie),
London. Medici Society,. [1929]. 78 p..

A little booke of poets' parleys: being a set of conversations between sundry pairs of poets assenting or anon dissenting in conveying to one another their minds on various subjects
Porter, Charlotte Endymion, ; Clarke, Helen Archibald,
New York. T.Y. Crowell,. 1903.. ix, 68 p..

A Little book for children,: containing a few rules for the regulation of their tho'ts, words and actions
Portsmouth, New Hampshire;. Printed by Daniel Fowle.,. 1758. 16 p. ;.

A little book for little children.: Wherein are set down several directions for little children: and several remarkable stories both ancient and modern, of little children. Divers whereof are of those who are lately deceased,[.]
White, Thomas,
Boston, in N.E.. Reprinted, by T. Green, for Nicholas Buttolph, at the corner of Gutteridges Coffe-House [sic].,. 1702. 94, [2] p. ;.

A little book of Australian children's rhymes
Canberra. National Library of Australia. 2004. 47 S..
ISBN 0-642-27603-X

A little book of Christian questions and responses: in which the principal headings of the Christian religion are briefly set forth
Bèze, Théodore de ; Summers, Kirk M.
Allison Park, Pa.. Pickwick Publ.. 1986. V, 101 S.. Princeton theological monograph series ; 9.
ISBN 0-915138-91-3

A little book of cubs and brownies
Anderson, John
Bielefeld. Velhagen & Klasing. [ca. 1950]. Ill..

A little book of dental hygienists' rules
Wilkins, Esther M.
Philadelphia. Hanley & Belfus,. 1998. [68] s. ;.

A little book of dogs: being the dog stories of Dr. John Brown
Brown, John, ; Simpson, Evelyn Blantyre, ; Moore-Park, Carton,
London ; . T.N. Foulis,. [1911].. xviii, [4], 91, [1] p., [7] leaves of plates.

¬A¬ little book of Gargoyles
Harding, Mike
London. Aurum Press. 1998. 66 S. : zahlr. Ill..
ISBN 1-85410-561-2

A little book of Hallowe'en
Sechrist, Elizabeth Hough,
Philadelphia ; London. Lippincott,. c1934.. 118 p..

A little book of healing prayer
Ashwin, Angela.
Grand Rapids, Mich.. Zondervan,. 2002.. 120 p. ;.

A little book of Hoosier verse,
Coxen, Omar William,
[Chicago, . W. B. Conkey Company,. c1922]. 116 p..

A LITTLE BOOK OF IRISH VERSE / ED. BY ALBERT CLEMENT WHITE
WHITE, ALBERT C.
(2. ED.). LONDON. HEATH, CRANTON AND OUSELEY. (1915). 79 S..

¬A¬ little book of misericords
Harding, Mike
London. Aurum Press. 1998. 67 S. : zahlr. Ill..
ISBN 1-85410-562-0

¬A¬ little book of modern verse
Ridler, Anne ¬[Hrsg.]¬ ; Eliot, Thomas S.
6. impr.. London. Faber. 1946. 160 S..