Ali's hundert Sprüche arabisch und persisch paraphrasirt
°AlÅi <Kalif> ; Reschideddin Watwat ; Fleischer, Heinrich Leberecht
Leipzig. Vogel. 1837. VII, 136 S..

Alisi man you qi jing ji
Carroll, Lewis, ; Chao, Yuen Ren,
Beijing. Shang wu yin shu guan,. 2002.. 114 p., [1] leaf of plates.

Alisirim: [Video]
Avci, Harika
1 Videokass..

Alisiz Alevilik olur mu?: ortak kitap
AktaÐs, Ali
1. bask†. Taksim, ÇIstanbul. Ant Yay†nlar†. 1998. 325 S..
ISBN 975-695404-3

al-Isk\0101n wa-al-tanmiyah al-\1E25a\1E0Dar\012Byah: dir\0101sah lil-a\1E25y\0101\02BE al-faq\012Brah f\012B mad\012Bnat al-Q\0101hirah
\1E24usayn\012B, al-Sayyid.
al-Fajj\0101lah [Cairo]. Maktabat Ghar\012Bb,. 1991.. 149 p. ;.

al-Isk\0101n wa-takh\1E6D\012B\1E6D al-mudun f\012B al-Qu\1E6Dr al-\02BBIr\0101q\012B / i\02BBd\0101d Wafd al-Jumh\016Br\012Byah al-\02BBIr\0101q\012Byah lil-Mu\02BEtamar.
[S.l.. s.n. ;. 1975]. 29 leaves, [17] leaves of plates (some folded).

al- Isl\0101m\012By\016Bn wa-'t-ta\1E25addiy\0101t al-\02BFa\1E63r: mu\1E6D\0101ra\1E25a fikr\012Bya wa-siy\0101s\012Bya mu\02BF\0101\1E63ira li-sam\0101\1E25at \0100yatall\0101h al-\02BFu\1E93m\0101 as-saiyid Mu\1E25ammad \1E24asan Fa\1E0Dlall\0101h
\1E24usn\012B, Sal\012Bm al- ; Fa\1E0Dlall\0101h, Mu\1E25ammad \1E24usain
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. D\0101r al-Mal\0101k. 1995. 192 S..

al- Isl\0101m d\012Bn al-i\0161tir\0101k\012Bya: min muht\0101r\0101t al-id\0101\02BFa wa-'t-til\012Bfizy\016Bn
Farr\0101\01E7, A\1E25mad
[s.l.]. [ca. 1961]. 181 S. : Ill.. Kutub qaum\012Bya ; 137.

al- Isl\0101m wa-Filas\1E6D\012Bn: \1E25iw\0101r \0161\0101mil ma\02BFa 's-Saiyid Mu\1E25ammad \1E24usain Fa\1E0Dlall\0101h
Suwaid, Ma\1E25m\016Bd ; Fa\1E0Dlall\0101h, Mu\1E25ammad \1E24usain
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. Mu'assasat ad-Dir\0101s\0101t al-Filas\1E6D\012Bn\012Bya. 1995. 125 S..

al-Iòsl¯aòh al-id¯ar¯i f¯i T¯unis.
Miòsr al-Jad¯idah, al-Q¯ahirah. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-Tanmiyah al-Id¯ar¯iyah, Id¯arat al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at,. 1995.. 232 p. ;.

al-Iòsl¯aòh al-°iq¯ab¯i f¯i òdaw® mab¯adi® al-q¯an¯un al-dawl¯i al-°¯amm: awwal dir¯asah taòhl¯il¯iyah lil-q¯an¯un al-dawl¯i lil-suj¯un
òHusayn¯i, N¯ur al-D¯in.
[Cairo]. D¯ar al-Nahòdah al-°Arab¯iyah,. 1978.. 11, 747 p. ;.

al-Iòslaòh al-iqtiòsadi wa-al-tanmiyah al-bashariyah fi al-Urdun
Azar, Waòsif Yaqub. ; Wazni, Khalid Waòsif.
Amman. Muassasat Abd al-òHamid Shuman ;. 1999.. 165 p. ;.

Al- Iòslah wa'l-muégtamaA al-maçgribi fi 'l-qarn at-tasiA Aaésar
Ad-Dar al-BaiòdaA . MaòtbaAat an-Naégaòh al-éGadida .

al-Islåam: al-dsiråat al-mustaqåim
Morgan, Kenneth W., ; Ya°qåub, Madhmåud °Abd Allåah.
Bayråut. Dåar Maktabat al-dHayåah ;. 1963.. 310, 334 p. (2v. in 1) ;.

al ISLAM
Karachi . 1953-.

al-Isl¯am, al-d¯in wa-al-siy¯asah: naqd Faraj Fawdah lil-uòs¯ul¯iyah al-Isl¯am¯iyah : f¯i al-dhikrá al-°¯ashirah li-ightiy¯alih, 1992-2002
Sall¯am, Muòhammad Shukr¯i.
al-òSukhayr¯at, al-Maghrib. Mansh¯ur¯at Ikhtil¯af,. 2002.. 149 p. ;.

al-IslÅam al muftarÅÝa üalaihi baina Ås-Åsu: yÅu ÝÅiyÅin wa-r-ra'smÅalÅiyÅin
al-ÇGazÅalÅi, MuÖhammad
Kuwait. [ca. 1991]. 271 S..

¬al-¬ IslÅam as-siyÅasÅi
°AÏsmÅawÅi, MuÖhammad S. ¬al-¬
Kairo. SÅinÅa. 1992.
ISBN 977-103-385-9

al-IslÅam as-siyÅasÅi
°AÏsmÅawÅi, MuÖhammad S. al-
2. Aufl. al-QÅahira. SÅinÅa li'n-NaÏsr. 1989. 221 S..
ISBN 977-103-385-9

al-IslÅam as-siyÅasÅi: (muÖhÅawala li-l-fahm muhdÅah li-Ïs-ÏsabÅab)
QaddÅaÖh, RÅaÖdÅi al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar al-AmÅin. 1999. 96 S..
ISBN 977-279-255-9

al-IslÅam as-siyÅasÅi wa-'l-ÖhadÅaØta
A°rÅab, IbrÅahÅim
ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. IfrÅiqiyÅa aÏs-ÏSarq. 2000. 231 S..
ISBN 9981-25-181-X

¬al-¬ IslÅam baina 'd-daula ad-dÅinÅiya wa-'d-daula al-madanÅiya
°Abd-al-KarÅim, HalÅil
ÖTab°a 1. al-QÅahira. SÅinÅa li-'n-NaÏsr. 1995. 242 S..

¬al-¬ IslÅam baina 'd-daula ad-dÅinÅiya wa-'d-daula al-madanÅiya
°Abd-al-KarÅim, ØHalÅil
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. SÅinÅa. 1995. 242 S..

al- IslÅam baina 't-tanwÅir wa-'t-tazwÅir
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1995. 287 S..
ISBN 977-09-0321-3

al-Isl¯am bayna al-ra®sm¯al¯iyah wa-al-shuy¯u°¯iyah
Sha°r¯aw¯i, Muòhammad Mutawall¯i.
[Cairo]. D¯ar al-Muslim,. 1980.. 55 p. ;.

al-IslÅam bi-°uyÅun masÅiÖhÅiya
ÖHaddÅad, LuÖtfÅi
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-°UlÅum. 2004. 286 S..
ISBN 995-329647-2

Al-isl¯amb¯ul¯i, ru'ya égad¯ida li-tanz¯im al-égih¯ad
Aòhmad, RifAat Saiyid.
Al-Q¯ahira. D¯ar al-Ma'm¯un li-òt-òTabAa wa-n-Naésr,. 1988.. 166 S..

al-IslÅam dÅin al-°ilm wa-'l-madanÅiya
°AbdÅuh, MuÖhammad ; °IrÅaqÅi, °ÅAÖtif al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar QibÅa±. 1998. 223 S..
ISBN 977-581-049-3

al-IslÅam dÅin al-qiyam wa-'l-ahlÅaq
ÖHamdÅi, °AlÅi AÖhmad
[al-QÅahira]. an-NahÅar. 1999. 212 S..

al- Islam fÅi al-fikr al-aÅurÅubÅi
Hourani, Albert Habib
Bair~ut. 1994. 255 S..

al-Isl¯am f¯i al-fikr al-gharb¯i
Khiòdr, Laòt¯ifah Ibr¯ah¯im.
al-Q¯ahirah. °¯Alam al-Kutub,. 2002.. 212 p. ;.

al-Islåam fi al-mu°tarak al-dhaddåaråi.
Amåiråi, °Umar Bahåa® al-Din.
Bayråut. Dåar al-Fath,. 1968.. 54 p. ;.

al-Islåam fåi Amråikåa: dzåahirat al-intishåar al-Islåamåi fåi al-Wilåayåat al-Muttadhidah wa-mustaqbaluhåa ba°da adhdåath 11 Sibtambir 2001
dHatdhåut, dHassåan. ; Lam°åi, Ikråam. ; dHåamid, dSafåi al-Dåin.
al-Qåahirah. Maktabat al-Shuråuq al-Dawlåiyah,. 2003.. 110 p. ;.

al-Islåam fåi dhayåatinåa al-dhadåithah: al-da°wah bi-asåalåib °adsråiyah ...
°Abd al-Qaddåus, Mudhammad
al-Fajjåalah [Cairo]. Maktabat Midsr,. [1992].. 240 p. ;.

al-Isl¯am f¯i hall mash¯akil al-mujtama`¯at al-Isl¯am¯iyah al-mu`¯asirah.
al-Bah¯i, Muhammad. [from old catalog]
[1973]. 231 p..

al-Islåam fåi Ifråiqåiyah: majmåu°at budhåuth
dTayyib, Mudaththir °Abd al-Radhåim. ; °Abd al-Qåadir, al-Tijåanåi, ; Båunåi, °Abd al-Ladtåif.
Bayråut. Dåar al-Fikr al-Mu°åadsir,. 2001.. 355, 42 p. ;.

Al-IslÅam fi 'l-fikr al-ÇgarbÅi
°Abd-al-WahhÅab, AÖhmad
Al-QÅahira. Maktabat at-turÅaØt al-islÅamÅi. 1993. 143 S..
ISBN 977-260-125-7

al-IslÅam fÅi muwÅaÏgahat at-taÖhaddÅiyÅat
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-ÏGÅiza. NahÖdat MiÖsr li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2007. 406 S..
ISBN 977-14-3785-2

Al- islÅam fÅi ÖhauÖd al-BaÖhr al-MutawassiÖt: 13 - 289h
MaÖhmÅud, ÖHasan AÖhmad
aÖt-Ötab°a al-ÅulÅa. Al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1995. 198 S..
ISBN 977-10-0755-6

¬Al-¬islÅam fÅi ÖhauÖd al-BaÖhr al-MutawassiÖt /ÖHasan AÖhmad MaÖhmÅud
MaÖhmÅud, ÖHasan AÖhmad
aÖt-Ötab°a al-ÅulÅa. Al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1995. 198 S..
ISBN 977-10-0755-6

al-Isl¯am f¯i qalb al-°aòsr
Raòdw¯an, Zaynab
[Cairo?. s.n.,. 1988] . 336 p. ;.

¬Al-¬ IslÅam fÅi risÅalatayhi al-masÅiÖhÅiya wa-'l-muÖhammadÅiya
Sa°Åada, AnÖtÅun
4. Aufl.. BayrÅut. °Umda aØt-ØtaqÅafa. 1977. 246 S. : Ill.. Silsilat an-niÖzÅam al-ÏgadÅid ; 5.

al-Isl¯am f¯i shi°r Shawq¯i
òH¯uf¯i, Aòhmad Muòhammad
[Cairo]. al-Majlis al-A°lá lil-Shu®¯un al-Isl¯am¯iyah,. 1962.. 139 p. ;.

al-Isl¯am f¯i shi°r Shawq¯i,
òH¯uf¯i, Aòhmad Muòhammad
[al-Q¯ahirah, . al-Muqaddamah. 1972]. 311 p..

al- IslÅam fÅi taÖsauwurÅat al-Çgarb
ZaqzÅuq, MaÖhmÅud ÖHamdÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Walba. 1987. 200 S..
ISBN 977-307-110-3

al-IslÅam fÅi °uyÅun as-swÅisrÅiyÅin: "°iddat kutub fÅi kitÅab"
Baumann, Christoph Peter ; Jäggi, Christian J. ; °ÅId, ØTÅabit
München. SKD Bavaria. 1999. 280 S..
ISBN 3-926575-67-0

al-IslÅam fÅi °uyÅun ÇgarbÅiya baina iftirÅa± al-ÏguhalÅa±... wa-inÖsÅaf al-°ulamÅa±
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 2005. 383 S..
ISBN 977-09-1160-7

al-Islam hal yuqaddimu lil-`alam nazariyah lil-hukm
Shamiyah, Jubran
Sinn al-Fil. Dar al-Abhath wa-al-nashr,. [1990]. 493 s..

al-Islåamåiyah wa-al-råudhåiyah fåi adab Najåib Madhfåudz
°Abd Allåah, Mudhammad dHasan ; Madhfåudz, Najåib,
[Cairo]. Maktabat Midsr,. [1978]. 454 p. ;.

al-Isl¯am¯iyah wa-al-r¯uòh¯iyah f¯i adab Naj¯ib Maòhf¯uòz
°Abd All¯ah, Muòhammad òHasan ; Maòhf¯uòz, Naj¯ib,
[Cairo]. Maktabat Miòsr,. [1978]. 454 p. ;.

al-Isl¯am¯iyah wa-al-r¯uòh¯iyah f¯i adab Naj¯ib Maòhf¯uòz
°Abd All¯ah, Muòhammad òHasan. ; Maòhf¯uòz, Naj¯ib,
al-Q¯ahirah. D¯ar Qib¯a® lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2001.. 354 p. ;.

al-Islamiyun al-judud wa-al-almaniyah al-uòsuliyah fi Turkiya: òzilal al-thawrah al-òsamitah!
Ghazali, Abd al-òHalim.
al-Qahirah. Maktabat al-Shuruq al-Dawliyah,. 2007.. 103 p. ;.

al-IslÅamÅiyÅun al-maÇgÅariba: ÖhisÅabÅat as-siyÅasÅiya fi 'l-°amal al-islÅamÅi 1969 - 1999
ÖDarÅif, MuÖhammad
ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1999. 304 S.. ManÏsÅurÅat al-MaÏgalla al-MaÇgribÅiya li-°Ilm al-IÏgtimÅa° as-SiyÅasÅi.
ISBN 9981-84707-0

al-Isl¯am¯iy¯un wa-al-sulòtah f¯i al-Yaman: tajribat al-tajammu° al-Yaman¯i lil-iòsl¯aòh
Saqq¯af, F¯aris.
òSan°¯a®. Markaz Dir¯as¯at al-Mustaqbal,. 1997.. 78 p. ;.

Al- Islamiyun wa't-taòhaddiyat al-muAaòsira
Faòdlallah
Bairut . Dar al-Malak .

al-IslÅamÅiyÅun wa-TurkiyÅa al-°almÅanÅiya: namÅuØdaÏg al-imÅam SulaimÅan ÖHilmÅi
DarwÅiÏs, HudÅa
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÅAfÅaq al-°ArabÅiya. 1998. 239 S..
ISBN 977-572-721-9

Al-isl¯am kam¯a Aaraòdathu al-kutub al-madras¯iya ad-d¯in¯iya fi ¯Urubb¯a
Fal¯aòt¯ur¯i, AAbd al-éGaw¯ad al-
Köln. Islamische Wissenschaftl. Akad.,. 1990.. 128 S..

al-Isl¯am ka-m¯a °araftuhu d¯in al-raòhmah wa-al-sal¯am
Salhab, Naòsr¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Nashr lil-Siy¯asah wa-al-T¯ar¯ikh,. 1997.. 210 p. ;.

al-IslÅam kamÅa °araÖdathu al-kutub al-madrasÅiya ad-dÅinÅiya fÅi ÅUrubÅa
FalÅaÖturÅi, °Abd-al-ÏGawÅad al-
KÅulÅun. al-AkÅadÅimÅiya al-°IlmÅiya al-IslÅamÅiya. 1990. 128 S..
ISBN 3-89108-007-7

al-Isl¯am kam¯a bada®.
°Al¯i, As°ad,
[1972]. 118 p..

al-Isl¯am kam¯a fahimt
Q¯asim¯i, Muòhammad.
[Bayr¯ut]. D¯ar al-Fikr,. 1970.. 288 p. ;.

al-Isl¯am, ka-m¯a tuqaddimuhu da°wat al-ihy¯a® al-Isl¯am¯i
Bann¯a, Jam¯al.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Fikr al-Isl¯am¯i,. [2004]. 184 p. ;.

al-IslÅam ka-mÅa yanbaÇgi an narifuh
ÏSÅama, MuÖhammad
Kairo. Maktabat ÏSÅama. 1982. 448 S..
ISBN 977-307-024-7

Al-isl¯am kam¯a yanbaçg¯i an-nu'min bihi
AUwais, AAbd al-òHal¯im.
Al-Q¯ahira. D¯ar ad-DaAwa,. 1985.. 101 S..

al-IslÅam .. mÅa huwa ..?
MaÖhmÅud, MuÖsÖtafÅa
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1984. 180 S..
ISBN 977-02-1110-9

al-Isl¯am manhaj hay¯ah.
Hitti, Philip Khuri,
[1972]. 367 p..

al-Isl¯am mundhu al-intil¯aqah al-¯ulÆ ilÆ nih¯ayat al-Dawlah al-Umaw¯iyah, 13 QH-132 H/609-750 M: nus¯us t¯ar¯ikh¯iyah mukht¯arah
Zunaybir,Muhammad.
[Rabat. s.n.],. 1973 . 143, 47 p., [6] leaves of plates (1 folded).

al-IslÅam ... mustaqbal ÅUrÅubbÅa
ÖHusain, YÅasir
ÖTab°a 1. Madison, Wis. [u.a.]. Univ. of Wisconsin Pr.. 1987. XI, 446 S..
ISBN 0-299-11440-6 (: £ 30.75)

al-Isl¯am q¯uwat al-ghad al-`¯alam¯iyah
Schmitz, Paul,
[al-Q¯ahirah]. Maktabat Wahbah,. 1974.. 324, [2] p. ;.

al-Islåam råudh al-madanåiyah.
al-Ghalåayåinåi, MudsdtafÐa. [from old catalog]
1908.. 4, 288 p..

al-Islåam råudh al-madanåiyah, aw, al-Islåam wa-Kråumir
Ghalåayåinåi, MudsdtafÐa
Bayråut. al-Maktabah al-Ahlåiyah,. 1935.. 239 p. ;.

al-Isl¯am r¯uh al-madan¯iyah.
al-Ghal¯ay¯in¯i, Mustaf¯a. [from old catalog]
[1935]. 239 p..

al-Islåam wa-Al-alåusåi.
al-Qazwåinåi, Mudhammad al-Kåadzimåi,
[s.l. . : s.n.]. [n.d.]. 395 p..

al-Isl¯am wa-al-ba°th al-òhaòd¯ar¯i: min muqawwim¯at al-daf° f¯i al-òhaòd¯arah al-Isl¯am¯iyah ilá fa°¯al¯iy¯at al-taòtb¯iq wa-al-nahòdah
°Awaòd, Aòhmad °Abduh.
al-Q¯ahirah. Markaz al-Kit¯ab lil-Nashr,. 2003 [i.e. 2002]. 208 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-b¯i®ah
òHilm¯i, Muòstòafá Maòhm¯ud.
[Kuwait]. Dawlat al-Kuwayt, Majlis òHim¯ayat al-B¯i®ah,. <1409- [1988 or 1989- >. v. <2 >.

al-Isl¯am wa-al-d¯imuqr¯aòt¯iyah
°Aww¯a, Muòhammad Sal¯im. ; °Arab¯iy¯at, °Abd al-Laòt¯if. ; Muòh¯afaòzah, °Al¯i. ; Faraòh¯at, Isòh¯aq.
°Amm¯an. Muntadá °Abd al-òHam¯id Sh¯um¯an al-Thaq¯af¯i,. 1998.. 50 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-d¯imuqr¯aòt¯iyah
òDayf All¯ah, Sayyid Ism¯a°¯il. ; S¯alim, òHilm¯i.
Cairo. Markaz al-Q¯ahirah li-Dir¯as¯at òHuq¯uq al-Ins¯an,. 2003.. 211 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-gharb: qir¯a®¯at mu°¯aòsirah
Jub¯ur¯i, °¯Adil.
Bayr¯ut. D¯ar al-H¯ad¯i lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2003.. 295 p. ;.

Al-Islåam wa-al-gharb: diråasah fåi qaddåayåa al-fikr al-mu°åadsir
°Abd al-Qåadir, Mudhammad al-Khayr
Bayråut. Dåar al-Jåil,. 1991.. 352 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-ghazw al-fikr¯i
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im ; Sharaf, °Abd al-°Az¯iz, al-Dukt¯ur
Bayr¯ut. D¯ar al-J¯il,. 1991.. 255 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-òhaòd¯arah: aòdw¯a® °alá maòz¯ahir al-takhalluf f¯i al-°¯alam al-°Arab¯i wa-°aw¯amil taqaddumih : dir¯asah naqd¯iyah
Faòdl All¯ah, Mahd¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-H¯ad¯i,. 2004.. 308 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-òhaòd¯arah al-gharb¯iyah al-mu°¯aòsirah: wahm al-òsid¯am wa-òhatm¯iyat al-òhiw¯ar
°Azz¯uz¯i, òHasan.
[Fès?]. òHasan °Azz¯uz¯i,. 2003.. 116 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-òhaòd¯arah al-ins¯an¯iyah
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
Bayr¯ut. D¯ar al-Kit¯ab al-Lubn¯an¯i,. [1973]. 366 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-òhad¯athah wa-al-d¯imuqr¯aòt¯iyah: min al-insij¯am ilá al-taòt¯abuq f¯i òzill al-niòz¯am al-siy¯as¯i f¯i al-Maghrib
Z¯aw¯i, Muòsòtafá.
al-Rab¯aòt. Axions Communication,. 2004.. 220 p. ;.

al-Isl¯am wa-al-òharak¯at al-Isl¯am¯iyah f¯i milaff¯at Sadd¯am Hòusayn
As°ad, Muòhammad
[Riyadh]. al-Sharikah al-Sa°¯d¯yah lil-Abòh¯ath wa-al-Nashr,. [199-]. 239 p..

al-Islam wa-al-insan : muqaranah bayna al-adyan al-thalathah, al-Yahudiyah, al-Nasraniyah wa-al-Islam.
Barråi, °Abd Allåah
Bayrut : Mu'assasat Nawfal, . 1987.. 241 p..

al-Islam wa-al-jins: faòsl min kit¯ab al-òHay¯ah al-jins¯iyah °inda al-°arab
Munajjid, òSal¯aòh al-D¯in
Beirut. D¯ar al-Kit¯ab al-Jad¯id,. [1975]. 23 p..

al-Isl¯am wa-al-jins f¯i al-qarn al-awwal al-Hijr¯i: dir¯asah f¯i al-ab°¯ad al-ijtim¯a°¯iyah al-iqtiòs¯ad¯iyah wa-al-siy¯as¯iyah
Y¯as¯in, Najm¯an
Bayr¯ut. D¯ar °Aòt¯iyah lil-Nashr,. 1997.. 151 p. ;.

al-Islåam wa-al-khilåafah: badhth mawddåu°åi fåi ri®åasat al-dawlah muqåaranan bi-åaråa® al-madhåahib al-Islåamåiyah kåaffatan
°Alyåan, Rushdåi Mudhammad
Bagdåad. R.°Alyåan,. 1976.. 95 p. ;.

al-Islåam wa-al-manhaj al-tåaråikhåi
°Ulabåi, Adhmad Suhayl.
Bayråut. Dåar al-dTalåi°ah,. 1975.. 196 p. ;.

al-Islåam wa-al-mu°ddilåat al-ijtimåa°åiyah al-dhadåithah,
[Bayråut] . Dåar al-Kåatib al-°Arabåi. [197- ?]. 143 p..

[al-Isl¯am wa-al-Mujtama`]
[Cairo]. al-Ma`had al-¯Alam¯i lil-Fikr al-Isl¯am¯i, Maktab al-Q¯ahirah,. 1990-1994.. 4 v. ;.

Al-IslÅam wa-al-ÖhadÅaØta: (Nadwat "al-IslÅam wa-'l-ÖhadÅaØta" allatÅi aqÅamathÅa maÆgallat "MawÅaqif" wa-"DÅar as-SÅaqÅi" fÅi Landan, 1989)
AdÅunÅis ; Arkoun, Mohammed ; BarakÅat, ÖHalÅim
ÖTab°a 1. London. DÅar as-SÅaqÅi. 1990. 419 S..
ISBN 1-85516-800-6 (: No price)

al-Islåam wa-al-suldtåan wa-al-mulk: diråasah tåaråikhåiyah fåi al-°alåaqah bayna dzuhåur al-Islåam wa-ta®såis al-dawlah al-°Arabåiyah al-Islåamåiyah al-åulÐa fåi mardhalat dsadr al-Islåam (1-60 H/622-680 M)
Ibrahim, Aiman
Dimashq. Dåar al-dHudsåad,. 1998.. 366 p. ;.

al-Islåam -- wa-al-tadtarruf: Jåa®izat dSåadhib al-Sumåuw al-Malakåi al-Amåir Mudhammad ibn Sa°åud ibn °Abd al-°Azåiz, Amåir Mindtaqat al-Båadhah li-dHafadzat Kitåab Allåah al-Karåim, al-°åam al-tåasi° 1420 H/2000 M.
[Jiddah. s.n.,. 2000] . 475 p. ;.

¬al-¬IslÅam wa-aØl-ØtaqÅafa al-°ArabÅiya fÅi IfrÅiqÅiyÅa
MaÖhmÅud, ÖHasan AÖhmad
al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1998. 389 S..
ISBN 977-10-0234-1

al-Isl¯am wa-al-°Ur¯ubah ma°an
Ily¯as, Muná. ; Bayòt¯ar, °¯Aòsim.
Dimashq. D¯ar al-Fikr,. 2003.. 319 p. ;.

¬al-¬IslÅam wa-aÖhdÅaØt al-ÖhÅadÅi °aÏsar min ailÅul 2001: dirÅasa
QaddÅurÅi, Zubair SulÖtÅan
DimaÏsq. IttiÖhÅad al-KuttÅab al-°Arab. 2003. 221 S..

al-IslÅam wa-&apos;l-ÖhiwÅar ma°a &apos;l-ÖhaÖdÅarÅat al-mu±ÅaÖsira: al-baÖhØt al-fÅa±iz bi-&apos;l-ÏgÅa±iÏza ad-duwalÅiya li-r-RÅabiÖta li-°Åam 2004m
ÖHasan, MuÖhammad ÕHalÅifa
al-QÅahira. RÅabiÖtat al-ÏGÅami°Åat al-IslÅamÅiya. 2007. 316 S.. Silsilat Markaz ad-DirÅasÅat al-ÖHaÖdÅarÅiya ; 1.

al-Isl¯am wa-as®ilat al-òh¯aòdir
°Alaw¯i, Sa°¯id Binsa°¯id.
al-Rab¯aòt. Jar¯idat al-Zaman,. 2001.. 139 p. ;.

al-Islåam wa-azmat al-dhaddåarah al-insåanåiyah al-mu°adsirah fåi ddaw® al-fiqh al-dhaddåaråi: mudhåaddarah
Amåiråi, °Umar Bahåa® al-Din.
al-Dawdhah, Qadtar. Mu®assassat al-Sharq lil-Nashr wa-al-Tarjamah,. 1983.. 54 p. ;.

al-IslÅam wa-'d-daula al-ÖhadÅiØta: naÖhwa ru±ya ÏgadÅida
Affendi, Abdalwahab el-
Lundun. DÅar al-ÖHikma. 2000. 211 p..
ISBN 1-89820-912-X

Al-IslÅam wa-'d-dÅimuqrÅaÖtÅiya
HuwaidÅi, FahmÅi
ÖTab°a 1. Al-QÅahira. Markaz al-AhrÅam li-'t-tarÏgama wa-'n-naÏsr. 1993. 279 S..
ISBN 977-13-0081-4

al-IslÅam wa-'d-dÅimuqrÅaÖtÅiya wa-'l-°aulama: al-ÖhÅala al-miÖsrÅiya
°Abd-al-FattÅaÖh, NabÅil
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-QÅahira li-DirÅasÅat ÖHuqÅuq al-InsÅan. 2006. 361 S.. MubÅadarÅat fikrÅiya ; 28.

al-IslÅam wa-falsafat al-Öhukm
°ImÅara, MuÖhammad
aÖt-Ötab°a 4. BairÅut [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1989. 612 S..
ISBN 977-14-8382-X

Al- Islam wa-Filasòtin
Bairut . MuAassasat ad-Dirasat al-Filasòtiniya .

al-Islam wa-harakat al-ta'rikh: ru'yá jadidah fi falsafat ta'rikh al-islam
Jindi, Anwar,
al-Qahirah, . 1388/1968. 511 s..

al-Isl¯am wa-òhuq¯uq al-ins¯an: al-mushtarak al-ins¯an¯i lil-thaq¯af¯at wa-al-òhaòd¯ar¯at al-mukhtalafah
Sha°b¯an, °Abd al-òHusayn.
[Beirut]. Mu®assasat òHuq¯uq al-Ins¯an wa-al-òHaqq al-Ins¯an¯i (Lubn¯an),. 2001.. 181 p. ;.

al-Isl¯am wa-òhuq¯uq al-ins¯an: òdar¯ur¯at .. l¯a-òhuq¯uq
°Im¯arah, Muòhammad.
Jaddah. Markaz al-R¯ayah lil-Tanmiyah al-Fikr¯iyah ;. 2005.. 303 p. ;.

al-Isl¯am wa-¯Ir¯an
Mutahhar¯i, MurtazÆ.
[Tehran?]. Qism al-`Al¯aq¯at al-Dawl¯iyah, Munazzamat al-I`l¯am al-Isl¯am¯i,. [198-]-. v. <1-2 > ;.

&lt;&lt;Al-&gt;&gt; Isl am wa l-\02BFas\0323r al-h\0323ad¯i\0331t
Khan, Waheeduddin
At\0323-t\0323ab\02BFa 1. al-Q ahira. al-Mu\032Eht ar al-Isl am¯i. 1976. 63 S..
977-7011-01-6

Al- islam wa-l-Ailm
Badri, AAlif AA. al-
Aòt-òtabAa al-ula. Al-Qahira. MaòtbaAat al-Imana. 1992. 128 S..

al- IslÅam wa-'l-amn al-iÏgtimÅa°Åi
°ImÅara, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1998. 143 S..
ISBN 977-09-0434-1

al-IslÅam wa-'l-°aÖsr: taÖhaddiyÅat wa-ÅafÅaq
BÅuÖtÅi, MuÖhammad Sa°Åid RamaÖdÅan al- ; TÅizÅinÅi, ÖTaiyib
ÖTab°a 1. DimaÏsq. DÅar al-Fikr [u.a.]. 1998. 244 S.. ÖHiwÅarÅat li-qarn ÏgadÅid.
ISBN 1-575-47555-3

al-IslÅam wa-'l-°aulama
MabrÅuk, MuÖhammad IbrÅahÅim
al-QÅahira. DÅar al-QaumÅiya al-°ArabÅiya. 1999. 176 S.. Fikr ÏgadÅid.
ISBN 977-19-8060-2

Al- islam wal-falsafah wal-ulum: 4 muhadarat ammah nasamatha al-Younesko
Paris. Arab Consultants. 1983. 171 S..
ISBN 92-3-101951-1

¬al-¬ IslÅam wa-'l-fikr as-siyÅasÅi: ad-dÅimuqrÅaÖtÅiya, al-Çgarb, ÅIrÅan
ZiyÅada, RiÖdwÅan
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Markaz aØt-ØTaqÅafÅi al-°ArabÅi. 2000. 224 S..

al-IslÅam wa-'l-funÅun
FanÏgarÅi, AÖhmad ÏSauqÅi al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-AmÅin. 1998. 239 S..
ISBN 977-279-190-0

al-IslÅam wa-'l-funÅun al-ÖhadÅiØta
AÖswar, ÕHÅalid al-
ÖTab°a 1. al-ManÖsÅura. DÅar al-WafÅa±. 2004. 219 S..
ISBN 977-15-0444-4

¬al-¬ IslÅam wa'l-garb
°Abd-al-QÅadir, MuÖhammad al-ÕH.
BeirÅut. DÅar al-ÏGÅil. 1991.

al-IslÅam wa-'l-ÇGarb
ZaqzÅuq, MaÖhmÅud ÖHamdÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat aÏs-ÏSurÅuq ad-DuwalÅiya. 2005. 205 S..
ISBN 977-09-1222-0

¬al-¬IslÅam wa-'l-Çgarb: ÖhiwÅar al-ÖhurÅuf wa-ÖsidÅam as-suyÅuf
HaifÅa, RÅaÏgÅi Anwar
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-°UlÅum li-t-TaÖhqÅiq wa-'Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi° [u.a.]. 2005. 270 S..

al-IslÅam wa-'l-Çgarb: al-ÖhÅaÖdir wa-'l-mustaqbal
RabÅi°Åu, TurkÅi °AlÅi ar- ; MÅilÅad, ZakÅi al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Fikr al-Mu°ÅaÖsir [u.a.]. 1998. 125 S.. ÖHiwÅarÅat li-qarn ÏgadÅid.
ISBN 1-575-47448-4

al-IslÅam wa-'l-ÇGarb fÅi muwÅaÏgahat al-Öhamla al-i°lÅamÅiya al-ÇgarbÅiya Ödidda 'l-islÅam wa-'l-muslimÅin
[LÅibiyÅa]. 2000. 360 S..
ISBN 977-527-346-3

¬al-¬ IslÅam wa-l-Çgarb wa-imkÅanÅiyat al-ÖhiwÅar
Hafez, Kai ¬[Hrsg.]¬ ; MaÖhÏgÅub, ÖSalÅaÖh °Abd-al-°AzÅiz ¬[Übers.]¬
2005. 237 S.. Silsilat al-fakir.
ISBN 977-01-9822-6

¬al-¬IslÅam wa-l-Ïgins
Yakan, FatÖhÅi
Öt. 2.. BayrÅut. MÅu'assasa ar-RisÅala. 1975 [1395 H.]. 94 S..

Al-Islam wal-harb ad-diniya
Amara, Muhammad
1 Aufl.. Beirut. 1982.