al-IqtiÖdÅab fÅi ÏsarÖh adab al-kuttÅab
BaÖtalyausÅi, AbÅu-MuÖhammad °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad Ibn-as-Saiyid al- ; °UyÅun-as-SÅud, MuÖhammad BÅasil
1. ÖTab°a. BairÅut. DÅar al-kutub al-°ilmÅiya. 1999. ManÏsÅurÅat MuÖhammad °AlÅi BaiÖdÅun.
ISBN 2-7451-2694-6

al-IqtiÖsÅad al-°arabÅi fÅi aÖsr al-°aulama
Beblawi, Hazem
ÖTab°a 1. AbÅu-ÖZabÅi. Markaz al-ImÅarÅat li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-IstirÅatiÏgÅiya. 2003. 251 S..
ISBN 994-800417-5

al- IqtiÖsÅad al-°arabÅi fÅi muwÅaÏgahat taÖhaddiyÅat al-qarn al-wÅaÖhid wa-'l-°iÏsrÅin
°Abd-al-FaÖdÅil, MaÖhmÅud
al-QÅahira. HaÏgar. 1998. 433 S..
ISBN 977-256-178-6

al-IqtiÖsÅad al-°arabÅi fÅi muwÅaÏgahat taÖhaddiyÅat al-qarn al-wÅaÖhid wa-'l-°iÏsrÅin
Abu-'l-FaÖdÅil, MaÖhmÅud ; NaÏgÏgÅar, AÖhmad as-Saiyid an-
al-QÅahira. Ma°had al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat al-°ArabÅiya. 1998. 433 S..
ISBN 977-256-178-6

¬al-¬IqtiÖsÅad al-Ïguz±Åi: an-naÖzarÅiya wa-'t-taÖtbÅiq
FaitÅurÅi al-MuqrÅi, °ÅAmmar ¬al-¬ ; MÅusÅa, MurÅad ZakÅi
ÖTarÅabulus. AkÅadÅimÅiya ad-DirÅasÅat al-°UlyÅa wa-'l-BuÖhÅuØt al-IqtiÖsÅadÅiya. 1999.

°al-'IqtiÖsÅad al-isrÅa'ilÅi
AbÅu-'n-Niml, ÖHusain
ÖTab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WaÖhda al-°ArabÅiya. 1988. 404 S..

al- IqtiÖsÅad al-miÖsrÅi: 1952 - 1972
Mabro, Robert ; Butrus, Salib D.
[al-QÅahira]. al-Hai'a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma. 1976. 397 S..
ISBN 977-201-094-1

al-IqtiÖsÅad al-miÖsrÅi: min °ahd at-taÕhÖtÅiÖt... ilÅa °aÖsr al-imtiyÅazÅat wa-'l-ÕhaÖsÕhaÖsa
FÅarÅuq, °Abd-al-ÕHÅaliq
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-MaÖhrÅusa. 2004. 658 S..
ISBN 977-313-080-0

¬al-¬ IqtiÖsÅad al-miÖsrÅi min al-istiqlÅal ilÅa 't-taba°Åiya: 1979 - 1984
ÖHusain, °ÅAdil
al-QÅahira. DÅar al-Mustaqbal al-°ArabÅi.

¬al-¬ iqtiÖsÅad al-urdunnÅi bi-'l-arqÅam
°AmmÅan. 1968.

al-IqtiÖsÅad al-waÖd°Åi wa-'l-iqtiÖsÅad al-islÅamÅi: naÖzra tÅarÅiÕhÅiya muqÅarina
AÏswaÖh, Zainab ÖSÅaliÖh al-
al-QÅahira. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1997. 206 S..
ISBN 977-548-778-1

al-IqtiÖsÅad aÖs-ÖsalÅibÅi fÅi bilÅad aÏs-ÏSÅam
ÖTaÖhÅawÅi, ÖHÅatim °Abd-ar-RaÖhmÅan aÖt-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1999. 264 S..
ISBN 977-322-012-5

al-IqtiÖsÅad as-siyÅasÅi li-DimaÏsq ÕhilÅal al-qarn at-tÅasi° °aÏsar: bunÅa taqlÅidiya fÅi °aÖsr ra±s al-mÅal
Ghazzal, Zouhair ; AbyaÖd, Malika
ÖTab°a 1. DimaÏsq. ManÏsÅurÅat al-Hai±a al-°ÅAmma as-SÅurÅiya li-l-KitÅab. 2008. 312 S.. IÖhyÅa± at-turÅaØt al-°arabÅi ; 160.

al-IqtiÖsÅad as-siyÅasÅi li-l-iÖslÅaÖh al-iqtiÖsÅadÅi
IbrÅahÅim, ÖHusain TaufÅiq
al-QÅahira. Markaz ad-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya wa-'l-IstrÅatÅiÏgÅiya bi-'l-AhrÅam. 1999. 131 S..
ISBN 977-227-099-4

al-IqtiÖsÅadÅat al-°arabÅiya wa-tanÅaquÖdÅat as-sÅuq wa-'t-tanmiya
NaÏgafÅi, SÅalim TaufÅiq an-
ÖTab°a 1. BairÅut. 2005. 272 S.. Silsilat kutub al-mustaqbal al-°arabÅi ; 40.
ISBN 995-345077-3

¬al-¬ IqtiÖsÅad fi 'l-i°tiqÅad
ÇGazzÅalÅi, AbÅu-ÖHÅamid MuÖhammad Ibn-MuÖhammad ¬al-¬ ; °Abd-al-°AzÅiz, °Abd-al-°AzÅiz S.
aÖt-ÖTab°a 1.. [al-QÅahira]. MaÖtb. al-ÏGiblÅawÅi. [1988]. 198 S..

¬al-¬ iqtiÖsÅadÅi al-°arabÅi: maÏgalla iqtiÖsÅadÅiya usbÅu°Åiya mustaqilla
DimaÏsq. 1965.

¬al-¬ IqtiÖsÅadÅiyÅat al-°arabÅiya wa-taÖhaddiyÅat aØt-ØtamÅanÅiyÅat: al-bitraul al-°arabÅi, ni°ma am naqma
DuwaidÅar, MuÖhammad
al-Iskandariya. MunÏsa'aat al-Ma°Åarif. 1982. 105 S.. al-Kutub al-mÅaliya wa-'l-iqtiÖsÅadÅiya.

al-IqtiÖsÅad wa-'l-muÏgtama° fi 'l-iyÅala at-tÅunisÅiya min 1861 m ilÅa 1864 m: (min ÕhilÅal maÖhÅaÖdir maÖhÅakim al-ÏginÅayÅat wa-'l-aÖhkÅam al-°urfÅiya)
Bal-QÅasim, IbrÅahÅim Bin-ÏGum°a
TÅunis. ÏGÅami°at TÅunis, KullÅiyat al-°UlÅum al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 2002. 431 S.. Silsilat at-tÅarÅiÕh ; 35.
ISBN 9973-92272-7

al-Iqtir¯ah f¯i bay¯an al-isl¯ah: wa-m¯a ud¯ifa ilÆ dh¯alika min al-ah¯ad¯ith al-ma`d¯udah f¯i al-Sih¯ah
Ibn Daq¯iq al-`¯Id, Muhammad ibn `Al¯i, ; Sabr¯i, `¯Amir Hasan.
Bayr¯ut : . 1996.. 512 p..

al-Iqtir¯ah f¯i bay¯an al-istil¯ah wa-m¯a ud¯ifa ilÆ dh¯alika min al-ah¯ad¯ith al-ma`d¯udah min al-Sih¯ah
Ibn Daq¯iq al-`¯Id, Muhammad ibn `Al¯i, ; D¯ur¯i, Qaht¯an `Abd al-Rahm¯an.
[Baghdad. al-Jumh¯ur¯iyah al-`Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-Awq¯af wa-al-Shu'¯un al-D¯in¯iyah],. 1982.. 691 p..

al-IqtirÅaÖh fÅi °ilm uÖsÅul an-naÖhw
SuyÅuÖtÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-AbÅi-Bakr as- ; ÕHalÅil, ÖHamdÅi °Abd-al-FattÅaÖh MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-MuÖhaqqiq. 1999. S. B-ÖH, 236 S.. Silsilat fatÖh al-fattÅaÖh ; 9.
ISBN 977-19-8952-9

al-Iqtis\0101d ass\016Bd\0101n\012B f\012B 'isr\012Bn '\0101man 1956-1975
Mus\012Br, Muhammad Zak\012B al-
1972.

al-Iqtis¯ad al-`¯alam¯i al-jad¯id wa-mawqi` Misr f¯ih: kayfa tastaf¯idu Misr min al-taqs¯im al-dawl¯i al-jad¯id lil-`amal
Sayed, Moustafa Kamel.
al-J¯izah. Markaz Dir¯as¯at wa-Buh¯uth al-Duwal al-N¯amiyah, Kulliyat al-Iqtis¯ad wa-al-`Ul¯um al-Siy¯as¯iyah, J¯ami`at al-Q¯ahirah,. 1998.. 471 p..

al-Iqtiòs¯ad al-Filasòt¯in¯i f¯i al-òDaffah wa-al-Qiòt¯a°: mushkil¯at al-maròhalah al-intiq¯al¯iyah siy¯as¯at al-mustaqbal
Naqib, Fadle.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 1997.. 160 p. ;.

al-Iqtiòs¯ad al-°Ir¯aq¯i bayna al-taba°¯iyah wa-al-istiql¯al: dir¯asah f¯i al-°al¯aq¯at al-iqtiòs¯ad¯iyah al-dawl¯iyah lil-°Ir¯aq qabla 1 òHaz¯ir¯an 1972
Ma°r¯uf, H¯ushy¯ar.
Baghd¯ad. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-I°l¯am,. 1977.. 531 p. ;.

al-Iqtiòs¯ad al-Isl¯am¯i =: Islamic economy.
Jiddah, al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. al-Ghurfah al-Tij¯ar¯iyah al-òSin¯a°¯iyah. v..

al-Iqtis¯ad al-Lubn¯an¯i am¯ama tahaddiy¯at Ittif¯aq¯iyat al-Gh¯at: waq¯a'i` halqat niq¯ash li-dir¯asah a`addah¯a D. `Abd al-H¯ad¯i Yam¯ut hawla ittif¯aq¯iyat al-Gh¯at wa-atharih¯a `alÆ al-iqtis¯ad al-Lubn¯an¯i : Bayr¯ut f¯i 9 Tamm¯uz 1997
Yam¯ut, `Abd al-H¯ad¯i. ; `¯IsÆ, Naj¯ib.
Bayr¯ut. al-Markaz al-Istish¯ar¯i lil-Dir¯as¯at wa-al-Tawth¯iq,. 1997.. 230 p. ;.

al- Iqtisad al-misri: 1952 - 1972
Mabro, Robert
[al-Qahira]. al-Hai'a al-Misriya al-Amma. 1976. 397 S..
ISBN 977-201-094-1

al-Iqtiòs¯ad al-Miòsr¯i wa-taòhaddiy¯at al-awòd¯a° al-r¯ahinah: maòz¯ahir al-òda°f, al-asb¯ab, al-°il¯aj
Sa°¯id, Muòsòtafá.
Mad¯inat Naòsr, al-Q¯ahirah. D¯ar al-Shur¯uq,. 2002.. 107 p. ;.

al-Iqtiòs¯ad al-Sa°¯ud¯i f¯i maròhalat bin¯a® al-tajh¯iz¯at al-as¯as¯iyah (1391-1402H) (1971-1982M)
Shar°, òHusayn °Al¯i.
al-Riy¯aòd. al-Jam°¯iyah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah lil-Thaq¯afah wa-al-Fun¯un, Id¯arat al-Thaq¯afah,. 1984.. 283 p. ;.

al-Iqtiòs¯ad al-siy¯as¯i f¯i Muqaddimat Ibn Khald¯un
B¯u Dharwah, Aòhmad
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar Ibn Khald¯un,. 1984.. 244 p. ;.

Al-Iqtiòs¯ad al-Urdun¯i bi-al-arq¯am
°¯Amm¯an. Al-D¯a®irah,. -1988.. v. ;.

al-Iqtiòs¯ad al-Urdun¯i bi-al-arq¯am, Tishr¯in Awwal 1987
[Jordan ]. al-D¯a®irah,. 1988.. 63 p..

al-Iqtis¯ad al-Urdun¯i f¯i it¯arihi al-iql¯im¯i wa-al-dawl¯i
H¯ur¯an¯i, H¯an¯i. ; Ab¯u Rumm¯an, Husayn. ; Wazn¯i, Kh¯alid W¯asif.
`Amm¯an. Markaz al-Urdun al-Jad¯id lil-Dir¯as¯at. 1997.. 519 p..

al-Iqtis¯ad al-zir¯a`¯i al-`Arab¯i.
Khal¯il, Muhammad `Abd al-Wad¯ud,
1973.. 16, 320 p..

al-Iqtiòs¯ad¯i.
[Baghd¯ad, . Jam°¯iyat al-Iqtiòs¯ad¯iy¯in al-°Ir¯aq¯iy¯in]. v..

al-Iqtiòs¯ad¯i al-°Arab¯i.: al Iktiçadi al Arabi. The Arab economist.
[Dimashq, . s.n.]. v..

al-Iqtiòs¯ad¯i al-°Arab¯i.
Baghd¯ad, . Ittiòh¯ad al-Iqtiòs¯ad¯iy¯in al-°Arab.. v..

al-Iqtiòs¯ad¯i al-Khal¯ij¯i.
[al-Baòsrah, . Shu°bat al-Dir¯as¯at al-Iqtiòs¯ad¯iyah f¯i Markaz Dir¯as¯at al-Khal¯ij al-°Arab¯i, J¯ami°at al-Baòsrah, al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah]. 1979-. v..

al-Iqtiòs¯ad¯i al-Kuwayt¯i.
[al-Kuwayt] . Ghurfat Tij¯arat wa-òSin¯a°at al-Kuwayt.. no..

al-Iqtiòs¯ad, lil-òsaff al-th¯alith al-th¯anaw¯i al-adab¯i
Gh¯anim, F¯ar¯uq °At¯iyah.
al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003.. 138 p..

al-Iqtiòs¯ad, lil-òsaff al-th¯an¯i al-th¯anaw¯i al-adab¯i
Gh¯anim, F¯ar¯uq °At¯iyah.
al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003.. 145 p..

al-Iqtis¯ad wa-al-aydiy¯ul¯ujiy¯a f¯i Isr¯a'¯il: al-Sihy¯un¯iyah, al-khaskhasah, wa-al-l¯ibir¯al¯iyah al-jad¯idah
Jar¯ayisah, Ily¯as. ; Am¯in, Hid¯ayah.
al-Quds. Markaz al-Ma`l¯um¯at al-Bad¯ilah,. 1998.. 138 p. ;.

°al-'IqtisÖÅad al-isrÅa'ilÅi
AbÅu-'n-Niml, HÖusain
TÖab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WahÖda al-°ArabÅiya. 1988. 404 S..

Aliquae utillimae et pulchrae quaestiones
Bartholomaeus <Capuanus>
Venetus. 1562.

Aliqua opuscula ... Hieronimi Dungerßheym ...: contra Martinum Lutherum ed. quorum tituli mox versa charta sequuntur
Dungersheim, Hieronymus
Lipsie. 1531. Getr. Zählung : Ill..

Aliqua opuscula Mag. Hieronimi Dungersheim ... contra Mart. Lutherum edita
Dungersheim, Hieronymus
Leiptzk. (Valt. Schumann). 1531.

Aliqua opuscula magistri Hieronimi Dungerßheym ex Ostrofranciae Bosphoro, vulgo, Ochsenfarth, Sacretheologiae professoris, Studii Lipsensis college Et canonice Cicensis, contra Martinum Lutherum, edita Quorum tituli, mox, versa charta, sequuntur
Dungersheim, Hieronymus
[Leipzig]. [Schumann]. [1531]. [4] Bl., 161, 64, 15, 53, 45, 26 S. : Ill..

A liquid argon time projection chamber for the solar neutrino problem
Cheng, Mao-Tung,
1992.. xii, 151 leaves.

<<A>> liquid helium, time of flight neutron polarimeter with a spin rotating solenoid
Katori, K.
Tokyo . The University of Tokyo; the Institute for solid state physics. 1967. 49 p..

a liquidité du système monétaire international: colloque des 22 et 23 avril 1961
Bruxelles, . 1961.

A liquidity based asset pricing model
Holmström, Bengt. ; Tirole, Jean.
Cambridge, Mass.. Massachusetts Institute of Technology,. [1998]. 34, [1] p..

A liquid-liquid blood oxygenator : flow field and mass transfer analysis.
McClurken, Michael E.
1976.. 140 leaves.

¬A¬ liquid organic Carrier of hydrogen as a fuel for automobiles: (nuclear power as a motive power for cars)
Taube, Mieczyslaw ; Taube, P.
Würenlingen. EIR. 1979. 52 S.. EIR-Bericht ; 379.

Bibliographie annotée des ouvrages relatifs à Montaigne publiés entre 1976 et 1985: avec un complément de la Bibliographie de Pierre Bonnet
Clive, Harry P. ; Taube, P.
Paris. Champion. 1990. 250 S.. Études montaignistes ; 4.
ISBN 2-05-101101-X

A liquid-shear-stress sensor using wafer-bonding technology
Ng, Kay-Yip.
c1990.. 135 leaves.

A liquid-tin solution calorimeter and its application to the problem of bonding energies in alloys
Goldberg, Alfred,
1955.. v, 96 leaves.

A liquid wall boiler and moderator (BAM) for heavy ion-pellet fusion reactors
Powell, J. R. ; Lazareth, Otto ; Fillo, J. A
Upton, N.Y.. Dept. of Energy, Brookhaven National Laboratory ;. 1977. vi, 38 p..

Aliqui libelli supplices, appellationes atque interrogationes de reformatione liturgica ex Concilio Oecumenico Vaticano Secundo orta
Clarens. Foederatio Internat. Una Voce, Praesidium. 1980. 60 S. ca..

¬al-¬ÅIqÅunÅat wa-'l-kÅunÏsÅirtÅu: (Ïsi°r °arabÅi mu°aÖsir)
QaisÅi, MuÖhammad ¬al-¬
ÖTab°a °arabÅiya 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2001. 182 S..

Aliquod fragmenta ethica quam Volente Deo ...
Horch, Heinrich ; Wagner, Helfricus Wilhelmus ; Eckhard, Johannes Conradus
Marpurgii. Cattorum : Schadewitz. 1679.

Aliquo modo - eine Rätselhafte Formulierung in Leibniz' Definition der individuellen Substanz
Balestra, Antonella ; Gutschmidt, Holger
2002.

A liquor cerebrospinalis és a szérum Sakaguchi pozitív anyagainak viselkedése a központi idegrendszer állapotváltozásaiban
Szilágyi, Katalin A.
1968.. 7 p..

Aliquot aureoli vere libelli: de principum liberis educandis de venatione de aucupio
Acquaviva, Belisario
Basilea. 1578.

Aliquot epistolae ... quibusdam Theologis ad Augustana comitia anno 1530 scriptae
Luther, Martin
[Magdeburg]. [Lotter]. 1549.

[Aliquot Epistolae ... quibusdam theologis ad Augustana comitia. Anno 1530. scriptae ^<dt.>] Etliche Brieffe, des ... Martini Luthers ... an die Theologos auff den Reichstag zu Augspurg geschrieben. Anno M. D. XXX. Von der vereinigung Christi und Belials, ... Item etliche andere Schrifften, ... [^Hrsg. ^von Matthias Flacius Illyricus]
Luther, Martin ; Flacius, Matthias
Jhena. ^[Drucker:] ^Thomas Rebart. 1558. 4Ê (8Ê ).

[Aliquot Epistolae ... quibusdam theologis ad Augustana comitia. Anno 1530. scriptae ^<dt.>] Etliche Brieffe, des ... Martinischer
Luther, Martinus ; Flacius Illyricus, Matthias
1996. 264 S. : Ill..
ISBN 3-437-00865-X

Aliquot Epistolae Reverendi Patris Piae Memoriae D. Martini Lutheri quibusdam Theologis ad Augustana Comitia Anno 1530 scriptae, de conciliationibus Christi & Belial disserentes: ex quibus multa remedia praesentibus Ecclesiae morbis salutaria, peti possunt Et quaedam alia lectu digna
Luther, Martin
[Magdeburg]. [Lotter]. 1549. [35] Bl..

Aliquot Epistolae Reverendi Patris Piae Memoriae D. Martini Lutheri quibusdam Theologis ad Augustana comitia. Anno 1530. scriptae, de conciliationibus CHristi & Belial disserentes, ex quibus multa remedia praesentibus Ecclesiae morbis salutaria, peti possunt. Et quaedam alia lectu digna
Luther, Martin ; Flacius, Matthias
[Magdeburg]. [Lotter]. 1549. [28] Bl..

Aliquot epistolae reverendi patris piae memoriae D. Martini Lutheri quibusdam Theologis ad Augustana Comitia, Anno 1530 scriptae, de conciliationibus Christi et +& Belial disserentes, ex quibus multa remedia praesentibus Ecclesiae morbis salutaria, peti possunt, et quaedam alia lectu digna
Luther, Martin
S.l.. 1549. [67] S..

Aliquot epistolae sane quam elegantes Erasmi Roterodami, & ad hunc aliorum eruditissimorum hominum: quarum titulos in proxima pagella lector reperies
Erasmus ; Gillis, Pierre ; Glareanus, Henricus ; Busche, Hermann von dem ; Velius, Caspar Ursinus ; Geldenhauer, Gerhard ; Sapidus, Johannes
Apud inclytam Germaniae Basileam . [Johannes Froben]. [1518]. 270, [2] S..

Aliquot epistolae, ubi, praeter cetera, de artis rhetoricae locis communibus, ac de juventute graecis latinis que literis erudienda agitur: Protulit in lucem nunc primum Franciscus Vavassor
Perpinianus, Petrus Johannes
Parisiis, . 1682.

Aliquot ... libelli: de principum liberis educandis: De venatione ...
Acquaviva, Belisario
Basilea. 1578.

Aliquot loci ex Persarum Aeschyleorum initio tum explicati tum emendati
Weidlich, Gustav
[S.l.]. [1835].

Aliquot nomina propria Germanorum ad priscam etymologiam restituta: per quendam antiquitatis studiosum Wittenbergae 1537
Luther, Martin
Weimar. Böhlau. 1913. 27 S..

Aliquot Nomina propria Germanorum ad priscam etymologiam restituta
Lutherus, Martinus
Helmstadii. Müller,. 1663.. 18 S ;.

Aliquot nomina propria Germanorum ad priscam etymologiam restituta
Luther
Ursellis .

Aliquot notµ in Garciµ Aromatum historiam: eivsdem descriptiones nonnullarum stirpium, & aliarum exoticarum rerun, que Æa generoso viro Francisco Drake equite angl - 8333c
Clusius, Carolus, ; Orta, Garcia de,

Aliquot Opuscula Diui Chrysostomi Graeca, lectu dignissima, cu praefatione Erasmi Roterodami, cuius studio sunt aedita
Johannes ; Erasmus, Desiderius [Hrsg.]
Basel. Froben. 1529.

Aliquot Orationes D. Chrysostomi Graecae et Latinae ... Cum Epiphanii quadam oratione ac Historia de Jesu Christo: interpretibus M. Cromero et V. Amerpachio
Johannes ; Kromer, Marcin [Übers.] ; Amerbach, Veit [Übers.]
Basileae. 1552.

Aliquot propositiones novissimorum casuistarum in materia poenitentiae: collectae cum doctrina S. Scripturae, conciliorum, pontificum ... et maxime S. Caroli Borromaei
Zeghers, C.
Coloniae. J. Calcoven. 1679. 82 S. ; 8-o.

Aliquot species commissionum continens
Rulant, Rutger
Editio secunda .... Francofurti. Saur. 1604. 265 S..

¬Aliqvot¬ [aliquot] cantiones ¬vvlgo¬ [vulgo] motecta appellatae: ex veteri atqve novo testamento collectae ; qvatvor vocvm
Regnart, Jacobo
[Stimmbücher]. Noribergae. Gerlach & Montanus. 1577. [4] Stb..

Aliqvot capita, praecipvae ac verae theologiae, ex patribus et scriptura sacra
Timann, Johannes
Lübeck. 1532.

Aliqvot// Epistolae ... Patris Piae Memoriae D.// Martini Lutheri quibusdam Theologis// ad Augustana comitia: Anno 1530. scri-//ptae, de conciliationibus Christi &// Belial differentes ...
Luther, Martin
[Magdeburg. Lotter]. 1549. [28] Bl. ; 8-o.

Aliqvot Epistolae Reverendi Patris Piae Memoriae D. Martini Lutheri quibusdam Theologis ad Augustana comitia. Anno 1530. scriptæ, de conciliationibus Christi & Belial disserentes, ex quibus multa remedia præsentibus Ecclesiæ morbis salutaria, peti possunt. Et quædam alia lectu digna
Luther, Martin ; Flacius, Matthias [erm. Hrsg.] ; Melanchthon, Philipp
[Magdeburg]. [Michael Lotter]. 1549. [28] Bl..

Aliqvot Orationes D. Chrysostomi: Graecae, Et Latinae, ante hoc te[m]pus GraecL numquam editae, LatinL tantum semel ; Acceßit quoq[u]e rerum & uerborum memorabilium Index
Johannes <Chrysostomus> ; Kromer, Marcin ¬[Übers.]¬ ; Amerbach, Veit ¬[Übers.]¬
Basileae. Oporinus. 1552. [8] Bl., 95, 203 S., [10] Bl. ; 8-o.

al-I°rÅab al-kÅamil li-ÅayÅat al-Qur±Åan al-karÅim
ÖTaiyib, °Abd-al-ÏGawÅad aÖt-
al-QÅahira. Maktabat al-ÅAdÅab. 1997.
ISBN 977-247-070-9

al-I°råab al-kåamil lil-adawåat al-nadhwåiyah
°Abd al-Qåadir, °Abd al-Qåadir Adhmad,
[Damascus]. Dåar Qutaybah,. 1988.. 493 p. ;.

¬al-¬ I°rÅab al-kÅamil lil-adawÅat an-naÖhwÅiya
°Abd-al-QÅadir, °Abd-al-QÅadir AÖhmad
aÖt-ÖTab°a 1.. [DimaÏsq]. DÅar Qutaiba. 1988. 493 S..

al-I°råab al-manhajåi lil-Qur®åan al-karåim: dhuråuf wa-mufradåat wa-jumal min al-wajhah al-nadhwåiyah al-mudhaddddah, al-mawddåu°åiyah wa-al-manhajåiyah al-shåamilah wa-al-mutakåamilah li-ddawåabidt qawåa°id al-nadhw al-tadtbåiqåiyah, wa-al-tadhlåilåiyah wa-al-ta°låilåiyah, wa-al-tafsåiråiyah, wa-al-taqwåimåiyah
°Abd Allåah, Mudhammad dSåadiq dHasan
[Egypt. M.dS.dH. °Abd Allåah],. 1994-. v. ;.

¬al-¬ I°rÅab al-muyassar fi 'l-qawÅa°id al-luÇga al-°arabÅiya
ØHiÖdr, MuÖhammad Y.
aÖt-ÖTab°a 2.. az-ZarqÅa'. Maktabat al-ManÅar. 1986. 132 S..

<<al->>Irada
Idris, Yusuf |9 FU00191774
al-Qahira. Maktabat Misr. o. J.. 239 S..
977-11-0145-5

al-Ir¯adah
Idr¯is, Y¯usuf
[Cairo]. Maktabat Miòsr,. [1985]. 239 p. ;.

al-Ir¯adah: faòsl¯iyah mutakhaòsòsiòsah tahtammu bi-al-nash¯aòt al-riy¯aòd¯i wa-al-thaq¯af¯i lil-N¯ad¯i al-Kuwayt¯i al-Riy¯aòd¯i lil-Mu°¯aq¯in = Al eradah
al-Kuwayt. al-N¯ad¯i al-Kuwayt¯i al-Riy¯aòd¯i lil-Mu°¯aq¯in. v..

Alira de Elfe ; A Reina Loba e outros relatos
Lois Vázquez, Manuel
Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1998. 160 S.. Publicacions do Centro de Investigacións Lingüisticas e Literarias Ramón Piñeiro.
ISBN 84-453-2084-X

A lira em 111 poemas
Vidigal, Geraldo
Lisboa. Universitária Ed.. 1998. 156 S.. Universitária Poesia ; 11.
ISBN 972-700145-9

The Ali Rajas of Cannanore
Kurup, K. K. N.,
Trivandrum. College Book House,. 1975. 132 p.

Aliran-aliran baru dalam pendidikan dan pangadjaran: Menudju kepada demokrasi dalam pendidikan dan pengadjaran Karangan
Purbakawatja, R. Sugarda ; De Queljoe, D. H. ; Gazali, A.
Tjetakan ketiga. Bandung [u.a.]. Ganaco. 1962. 151 S.. Seri paedagogik ; 6.

Aliran dalam sastera Melayu
A. Rahman Hanafiah
Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors,. 1983.. 170 p. ;.

Aliran dan perkembangan semasa dalam bidang penterjemahan: ke arah perkongsian sejagat maklumat dan teknologi : prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-4 = Current trends and development in the field of translation : towards the global sharing of information and technology : proceedings, Fourth International Conference on Translation.
Noor Ein Mohd. Noor.
Selangor Darul Ehsan. Dewan Bahasa dan Pustaka,. 1993.. ix, 221 p..

¬al-¬ ÅIrÅanÅiyÅun wa-'l-adab al-°arabÅi
ÅAl-Qais, Qais ; TihrÅanÅi, NÅadir NiÖzÅam
TihrÅan. Mu'assasat al-BuÖhÅuØt wa-'t-TaÖhqÅiqÅat aØt-ØTaqÅafÅiya.

Aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia
Kartapradja, Kamil
Cet. 3. Jakarta. Haji Masagung. 1990. 233 S..
ISBN 979-412023-5

Aliran speaks: Being a collection of Aliran's views on various social issues from August 1977 to September 1981
Penang [u.a.]. Aliran Kesedaran Negara. 1981. 391 S..

¬al-¬°IrÅaq: ÖsafaÖhÅat min at-tÅarÅiÕh as-siyÅasÅi [1945-1958]
MÅusawÅi, KÅaÖzim ¬al-¬
ÖTab°a 2. DimaÏsq. DÅar °AlÅa±-ad-DÅin. 1998. 110 S..

al-°IrÅaq: al-Çgazw - al-iÖhtilÅal - al-muqÅawama
ÖTab°a 1. BairÅut. 2003. 280 S.. Silsilat kutub al-mustaqbal al-°arabÅi ; 27.
ISBN 995-343188-4

al-°IrÅaq: ad-dustÅur wa-'d-daula min al-iÖhtilÅal ila 'l-iÖhtilÅal
ÏSa°bÅan, °Abd-al-ÖHusain
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-MaÖhrÅusa. 2004. 220 S..
ISBN 977-313-107-6

al-°Iråaq: al-mu®åamarah, al-khiyåanah, al-idhtilåal
Bakråi, MudsdtafÐa. ; Bakråi, Madhmåud.
[Cairo]. Sharikat al-Usbåu° lil-dSidhåafah wa-al-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 323 p. ;.

al-°Ir¯aq: al-ghazw, al-iòhtil¯al, al-muq¯awamah : shah¯ad¯at min kh¯arij al-waòtan al-°Arab¯i
Worthington, Amy.
Bayr¯ut, Lubn¯an. Markaz Dir¯as¯at al-Waòhdah al-°Arab¯iyah,. 2003.. 407 p. ;.

al- Iraq al-hadit: min sanat 1900 ila sanat 1950 ; tarih siyasi, igtimai wa-'iqtisadi
Longrigg, Stephen H. ; Takriti, Salim T. at-
Bagdad. Fagr.

al-°IrÅaq al-mu°ÅaÖsir fi 'Ïs-ÏSarq al-AusaÖt al-kabÅir wa-ÏSamÅal AfrÅiqiyÅa
ÕHaÖtÖtÅabÅi, ÖHilmÅi al-
al-QÅahira. DÅar al-AÖhmadÅi li-n-NaÏsr. 2005. 194 S..
ISBN 977-588-795-X

¬al-¬ °IrÅaq al-ÖhadÅiØt: min sanat 1900 ilÅa sanat 1950 ; tÅarÅiØh siyÅasÅi, iÏgtimÅa°Åi wa-'iqtiÖsÅadÅi
Longrigg, Stephen H. ; TakrÅitÅi, SalÅim ÖT. ¬at-¬
BaÇgdÅad. FaÏgr.

al-°IrÅaq fi 'l-qalb: dirÅasa fÅi ÖhaÖdÅarat al-°IrÅaq
QÅasimÅi, °AlÅi al-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Markaz aØt-ØTaqÅafÅi al-°ArabÅi [u.a.]. 2004. 287 S..
ISBN 995-368005-1

al-°IrÅaq fi 'l-waØtÅa±iq al-amrÅikÅiya min (1952 - 1954): ihtimÅam al-WilÅayÅat al-MuttaÖhida al-AmrÅikÅiya bi-l-musÅa°adÅat al-°askarÅiya al-muqaddama li-l-°IrÅaq
TakrÅitÅi, °IÖsÅam ÏSarÅif at-
ÖTab°a 1. BaÇgdÅad. DÅar aÏs-ÏSu±Åun aØt-ØTaqÅafÅiya al-°ÅAmma. 1995. 161 S..

¬al-¬°IrÅaq fÅi muØdakkirÅat ad-diblÅumÅasÅiyÅin al-aÏgÅanib
ÖSafwa, NaÏgda FatÖhÅi
BaÇgdÅad. MaÖtba°a MunÅir. 1984. 279 S., S. 181-203.

al-°Iråaq tadhta al-dhidsåar
dHåajj, °Azåiz. ; Ramaddåan, dHanåan.
[Cairo]. Dåar al-Amåin lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. [2000]. 104 p. ;.

al- °IrÅaq wa-AmrÅikÅa at-taÖhaddÅi aØd-ØdahabÅi: aÏs-ÏsarÅi°a, aÏs-Ïsar°Åiya, aÏs-Ïsi°Åar
ManÅaf, °Abd-al-°AÖzÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-Mauqif al-°ArabÅi. 1999. 772 S.. Min BalfÅur ilÅa BÅatillar.
ISBN 977-251-021-9

al-°IrÅaq wa-'l-minÖtaqa ba°da 'l-Öharb: qaÖdÅayÅa i°Åadat al-i°mÅar al-iqtiÖsÅadÅi wa-'l-iÏgtimÅa°Åi ; buÖhÅuØt wa-munÅaqaÏsÅat wa-tauÖsiyÅat warÏsat al-°amal allatÅi naÖzamathÅa LaÏgnat al-Umam al-MuttaÖhida al-IqtiÖsÅadÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya li-ÇGarbÅi ÅAsiyÅa
ÖTab°a 1. BairÅut. 2004. 333 S..
ISBN 995-345018-8

al-°IrÅaq wa-maÏsÅarÅi° al-haimana ad-duwalÅiya
ÏGÅasim, FÅaÕhir
ÖTab°a 1. Uddevalla [u.a.]. DÅar al-ManfÅa [u.a.]. 1999. 154 S..
ISBN 91-88944-15-8

al-°IrÅaq yaÖhtariqu: ÏsahÅadÅat min qalb al-muqÅawama
ÏSihÅab, ZakÅi
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-l-Kutub wa-'n-NaÏsr. 2006. 357 S..
ISBN 995-321239-2

A lire: [auteurs contemporains Æa lire dans le texte]
Ibrahim, Amr Helmy
Paris. ClÐe international,. 1988-1989 [v. 1, 1989]. 3 v..

<<A>> lire, avant l'emploi: comment s'y prendre ? Emploi, formation, apprentissage, job de vacances, stage
Wohlhauser, Dominique
Genève . Institut d'études sociales. 2004. 168 p..

The ALI reporter.
[Philadephia, PA]. American Law Institute,. v. ;.

Alireza Varzandeh "Hühnerkram" [zur Eröffnung der 2. Ausstellung der Reihe "Junge Kunst - Absolventen deutscher Kunstakademien ; 7.9. - 2.11.2001]
Varzandeh, Alireza ; Arrieta, Katrin ; Gierig, Timm
Berlin. Baker & McKenzie,. 2001.. [9 Bl.].

al- IrhÅab
FÅuda, FaraÏg
[al-QÅahira]. al-Hai'a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-'l-KitÅab. 1992. 125 S..
ISBN 977-01-3084-2

al-IrhÅab: buØdÅuruhÅu wa-buØtÅuruhÅu, zamÅanuhÅu wa-makÅanuhÅu wa-ÏsuÕhÅuØtuhÅu
ÖHadÅidÅi, HiÏsÅam al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. ad-DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 2000. 439 S..
ISBN 977-270-545-1

al-Irh¯ab al-fikr¯i lil-i°l¯am
Aqòtash, Nash®at.
al-Khal¯il. Markaz al-Waòtan,. c1999.. 157 p. ;.