al-Ikhtir¯aq al-òsihy¯un¯i lil-°Ir¯aq: dir¯asah
Nashef, Khaled.
Dimashq. Ittiòh¯ad al-Kutt¯ab al-°Arab,. 2005.. 230 p. ;.

al-Ikhtiòs¯aòs al-jin¯a®¯i lil-dawlah f¯i al-q¯an¯un al-dawl¯i: al-jar¯imah dh¯at al-°unòsur al-ajnab¯i
Zubayd¯i, Zuhayr.
[S.l.. s.n.],. 1980 . 512 p. ;.

al-Ikhtiòs¯aòs al-qiyam¯i wa-al-naw°¯i wa-al-maòhall¯i lil-maòh¯akim wa-al-daf° bi-°adam al-ikhtiòs¯aòs wa-al-iòh¯alah ilá al-maòhkama al-mukhtaòsòsah: wafqan li-nuòs¯uòs q¯an¯un al-mur¯afa°¯at mu°allaqan °alayh bi-¯ar¯a® al-fiqh wa-aòhk¯am al-qaòd¯a®
Mal¯ij¯i, Aòhmad Muòhammad.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Nahòdah al-°Arab¯iyah,. 1992.. 303 p. ;.

al-Ikhtiyåar li-ta°låil al-Mukhtåar
Mawdsilåi, °Abd Allåah ibn Madhmåud, ; Mawdsilåi, °Abd Allåah ibn Madhmåud, ; Abåu Daqåiqah, Madhmåud.
Bayråut. Dåar al-Ma°rifah,. 1975-.. v. in ;.

al-Ikhwan al-muslimun: ahdath sana`at at-ta'rikh : ru'yah min al-dakhil
`Abd al-Halim, Mahmud
al-Iskandariyah. Dar ad-Da`wah,. 1979-.

al-Ikhwåan al-Muslimåun: al-azmah wa-al-tashattut
dSåadiq, Madhmåud.
[Cairo. s.n.,. 2002] . 284 p. ;.

So lebten sie zur Zeit der Ritter und Burgen: 1250-1350 ; die Tierwelt jener Zeit
Miquel, Pierre ; Probst, Pierre ; Råa®if, Adhmad. ; Jindåi, Anwar. ; °Ubaydåi, °Awnåi Jaddåu°. ; Imåam, °Imåad Jum°ah. ; °Abd al-Råaziq, Abåu al-dHasan. ; Shåamåuq, Ad# 00608nM2.01000024 h
[Nachdruck]. Nürnberg. Tessloff. 1990. 67 S. : 29 cm.
ISBN 3-7886-0827-7 : DM 19.80

al-Ikhwan al-Muslimun fi mizan al-haqq.
'Abd al-Khaliq, Farid
al-Qahirah : Dar al-Sahwah, . 1987.. 251 p..

Aliki
Paris. de Boccard. Études thasiennes ; ....

Aliki
Athènes [u.a.]. École Francaise [u.a.]. Études thasiennes ; ....

Aliki01200024 h
Leinfelden-Echterdingen . DRW-Verl. Weinbrenner .

Aliki, I: les deux sanctuaires
Servais, Jean
Paris. de Boccard. Ecole Française <Athenai>: Etudes Thasiennes ; 9.

Aliklar birligi: roman
Toole, John K.
IÇstanbul. Can. 1994. 374 S.. Cagdas dünya yazarlari.
ISBN 975-510-549-2

¬al¬-IklÅil fÅi istinbÅaÖt at-tanzÅil
SuyÅuÖtÅi, A. l-FaÖdl °Ar. a. Bakr KamÅal ad-DÅin b. M. a. Bakr ÏGalÅaladdÅin as- ; °ArÅabÅi, °ÅAmir °ÅAlÅi al- ¬[Hrsg.]¬
al-Andalus. DÅar al-Andalus al-ÏhaÖdrÅá. Silsilat ar-rasÅaíl al-ÏgÅami°iyya ; 22.

al- Ikmal: fi rafA al-irtiyab Aan al-mu'talif wa-'l-muhtalif fi 'l-asma' wa-'l-kuna wa-'l-ansab
Ibn-Makula, AAli Ibn-Hibatallah ; MuAallimi al-Yamani, AAbd-ar-Raòhman Ibn-Yaòhya al- [Hrsg.]
òHaidarabad. MaòtbaAat Da'irat al-MaAarif al-AUötmaniya.

Al-ikmal fi raf al-irtijab an al-Mu'talaf wa-'l-muhtalaf fi 'l-asma' wa-'l-kuna wa-'l-ansab: Bi-tashih wa-taliq
Ibn-Makula' al-Igli, Abu-Nasr Ali Ibn-Hibatallah
([Repr. d. Ausg.] Haidarabad 1381-86 h. = 1962-66). Bairut. Muhammad Amin Damag. circa 1980.

al-Ikmåal fåi raf° al-irtiyåab °an al-mu®talif wa-al-mukhtalif min al-asmåa® wa-al-kunÐa wa-al-ansåab,
Ibn Måakåulåa, °Alåi ibn Hibat Allåah,
dHaydaråabåad al-Dakan, . 1962-<1986>. <7> v. in.

Ali K†rca ile Siyaset Meydan†: az†nl†klar ; kaybolan renkler
K†rca, Ali
1. bask†. BeyoÆglu, ÇIstanbul. Sabah Kitaplar†. 2000. 95 S.. Sabah kitaplar† ; 111 : Türkiye'den dizisi ; 17.
ISBN 975-579087-X

Alik, the detective
Aleksin, Anatoliæi Georgievich.
New York. W. Morrow,. 1977.. 192 p. ;.

al-IktirÅaØt fÅi ÖhuqÅuq al-inÅaØt
Ibn-al-ÕHÅuÏga, MuÖhammad Ibn-MuÖsÖtafÅa ; DiyÅab, MuÖhammad ÖHÅafiÖz [Hrsg.]
[al-QÅahira]. al-MaÏglis al-A°lÅa li-Øt-ØTaqÅafa. 1999. 115 S..
ISBN 977-305-189-7

al-ÇIktisad fi'l-Itikad
Çubukçu, ÊIbrahim Agâh ; Atay, Hüseyin
Ankara. NUR Matbaas†. 1962. 130 S.. Ankara Üniversitesi ÇIlâhiyat Fakültesi Yay†nlar† ; 34.

Ali, Kutu kutu içinde, Yedinci gün, Bordamza Vuran deniz
Hancerlioæglu, Orhan
[S.l.]. Karacan. 1981. 292 S.. Bütün romanlar ; 2.

al-Il¯ah ¯Am¯un f¯i mamlakat Maraw¯i, 750 QM-350 M
Z¯ak¯i, °Umar òH¯ajj.
al-Kharòt¯um. Kull¯iyat al-Dir¯s¯at al-°Uly¯a, J¯ami°at al-Kharòt¯um,. 1983.. 175 p., [10] p. of plates.

al-Ilahiyat min al-Muòhakamat bayna sharòhay al-Isharat
Quòtb al-Taòhtani, Muòhammad ibn Muòhammad, ; Hadi§zadah, Majid. ; Baghnawi, òHabib Allah,
Tihran. Miras-i Maktb,. 1381 [2002]. 460 p., [13] p. of plates.

Al- IlÅahņyÅat
°ÅAmilÅi, ÖHasan MuÖhammad MakkÅi al- ; SubÖhÅanÅi, ÏGa°far
[BairÅut] . Ad-DÅar al-IslÅamņya.

al-Ilam: waqiuhu wa-mustaqbaluhu fi al-waòtan al-Arabi
Alami, Muòhammad al-Idrisi.
Baghdad, al-Iraq. Dar al-Shuun al-Thaqafiyah al-Ammah, Wizarat al-Thaqafah wa-al-Ilam,. 1986.. 101 p. ;.

al-I°lÅam al-°arabÅi - al-urÅubbÅi: ÖhiwÅar min aÏgl al-mustaqbal ; a°mÅal al-Mu±tamar ad-DuwalÅi as-sÅadis allaØdÅi naÖzÖzamahÅu Markaz ad-DirÅasÅat al-°ArabÅi - al-UrÅubbÅi min 23 ilÅa 25/2/1998 fi 'l-BaÖhrain
ÖTab°a 1. Paris. 1998. 304 S..
ISBN 2-25448-400-9

al-I°låam al-°Arabåi bayna al-di°åayah al-imbiryåalåiyah wa-al-dSihyåunåiyah.
al-Tikråitåi, Munåir Bakr. [from old catalog]
[s.l. . : s.n.],. 1977.. 88 p..

al-I`l¯am al-`Arab¯i bayna al-di`¯ayah al-imbiry¯al¯iyah wa-al-Sihy¯un¯iyah.
al-Tikr¯it¯i, Mun¯ir Bakr. [from old catalog]
[s.l. . : s.n.],. 1977.. 88 p..

al-I°l¯am al-°Arab¯i wa-inhiy¯ar al-sulòt¯at al-lughaw¯iyah
Khoury, Nassim.
Bayr¯ut. Markaz Dir¯as¯at al-Waòhdah al-°Arab¯iyah,. 2005.. 531 p. ;.

Al-i°lÅam al-°arabÅi wa-'l-qaÖdÅayÅa al-bÅi±Åiya
Al-QÅahira. ÏGÅami°at ad-duwal al-°arabÅiya. 1991. 462 S..
ISBN 977-504-200-3

al-I°lÅam al-°arabÅi wa-qaÖdÅayÅa al-°aulama
°Abd-ar-RaÖhmÅan, °AwÅaÖtif
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-°ArabÅi. 1999. 244 S..
ISBN 977-319-011-0

al-I°lÅam al-islÅamÅi fÅi muwÅaÏgahat al-i°lÅam al-mÅadÄi
°ImÅara, MaÖhmÅud MuÖhammad MuÖhammad
ÖTab°a 1. MiÖsr. DÅar al-Kalima. 1999. 255 S..
ISBN 977-582-675-6

al-I°lÅam al-isrÅa±ÅilÅi wa-muÖhaddadÅat aÖs-ÖsirÅa°: (aÖs-ÖsiÖhÅafa namÅuØdaÏgan)
RafÅu°, °ÅAÖtif °Auda ar-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2004. 331 S.. SiyÅasa.
ISBN 995-336650-0

al-I°låam al-Masåidhåi: al-risåalah, al-wåaqi°, al-åafåaq
Salåamah, Adåib Najåib. ; Murqus, Samåir. ; Saliba, George.
al-Qåahirah. Majlis Kanåa®is al-Sharq al-Awsadt,. 1999.. 318 p..

al-I°l¯am al-Mas¯iòh¯i f¯i al-Sharq al-Awsaòt °alá °atabat al-alf al-th¯alith: a°m¯al warshat °amal i°l¯am¯iyah aq¯amah¯a Majlis Kan¯a®is al-Sharq al-Awòsaòt (D¯a®irat al-I°l¯am) f¯i D¯ar al-R¯ahib¯at al-Anòt¯un¯iy¯at bi-Kafy¯a, Lubn¯an, 29 Tamm¯uz-2 ¯Ab, 2001
Sh¯ah¯in, J¯ir¯um.
Bayr¯ut. Majlis Kan¯a®is al-Sharq al-Awsaòt,. 2002.. 136 p..

al-I`lam al-Sihy¯un¯i: utr¯uh¯at wa-maw¯aqif
Hamm¯ad, Majd¯i.
T¯unis. al-Munazzamah al-`Arab¯iyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaq¯afah wa-al-`Ul¯um, Id¯arat al-I`l¯am ;. 1986.. 224 p..

al-I°lÅam bi-'l-a°lÅam: masÅirat °ulamÅa± as-SÅudÅan min TanabuktÅu ilÅa Umm DarmÅan /
IbrÅahÅim, °AbdallÅah °Abd-al-MÅaÏgid
BairÅut. Mu±assasat ar-RisÅala. 2004. 632 S..

¬al-¬ I°lÅam bi-manÅaqib al-islÅam
°ÅAmirÅi, Abu-'l-HÖasan ¬al-¬ ; ÏSarÅi°atÅi, AhÖmad ¬[Übers.]¬
TihrÅan. Markaz-i NaÏsr-i DÅaniÏsgÅahÅi. 1367 h.Ïs [1988]. 338 S.. Markaz-i NaÏsr-i DÅaniÏsgÅahÅi ; 390 : Falsafa wa kalÅam ; 20.

¬al-¬I°lÅam bi-man fÅi tÅarÅiÕh al-Hind min al-a°lÅam: al-musammÅa bi-"Nuzhat al-ÕhawÅaÖtir wa-bahÏgat al-masÅami° wa-'n-nawÅaÖzir"
ÖHasanÅi, °Abd-al-ÖHaiy Ibn-FaÕhr-ad-DÅin ¬al-¬
BairÅut. DÅar Ibn-ÖHazm. 1999.

al-I°låam bi-man fåi tåaråikh al-Hind min al-a°låam al-musammÐa bi-,Nuzhat al-khawåadtir wa-bahjat al-masåami° wa-al-nawåadzir
°Abduldha®åi ibn Faököhruddåin al-Hasanåi,
Bayråut. Dåar Ibn dHazm,. 1999.. 8 v. in 3 (1508 p) ;.

al- I°lÅam bi-wafayÅat al-a°lÅam
ØDahabÅi, MuÖhammad Ibn-AÖhmad aØd- ; MurÅad, RiyÅaÖd °Abd-al-ÖHamÅid
ÖTab°a 2. BairÅut. DÅar al-Fikr-al-Mu°ÅaÖsir. 1993. 556 S.. MaÖtbÅu°Åat Markaz ÏGum°at al-MÅaÏgid li-'Øt-ØTaqÅafa wa-'t-TurÅaØt bi-Dubai.

Ali Lameda: A personal account of the experience of a pioneer of conscience in the Democratic People's Republic of Korea (ASA 24/02/79)
Lameda, Ali
London. International Secretariat, Amnesty International. 1979.

al-I°l¯am f¯i khidmat al-da°wah lil-i®tim¯an al-Isl¯am¯i
Zayn¯i, °Abd al-Wahh¯ab Sal¯im.
al-Riy¯aòd. Maktabat al-Khurayj¯i,. 1984.. 20, 448 p. ;.

¬al-¬ i°lÅam fÅi 'l-ÏGazÅa'ir
al-ÏGazÅa'ir. 1984.

al-I°låam--! mafåahåim
Naj°åi, °Alåi ibn Mudhammad
[Riyadh. s.n.],. 1996 . 231 p..

al-I°låam wa-al-da°wah bayna al-takåamul wa-al-taddåadd
dHammåad, Madhmåud Adhmad
[Egypt]. M.A. dHammåad,. 1994.. 159 p., [1] folding leaf ;.

al-I°låam wa-al-siyåasah al-khåarijåiyah al-Amråikåiyah: diråasah fåi al-ikhtiråaq al-i°låamåi al-Amråikåi lil-wadtan al-°Arabåi
Nåadsiråi, Sallåam Khadtdtåab.
dTaråabulus, Lubnåan. Jarråus Bris,. 2000.. 214 p..

al-I°låam wa-al-tabyåin fåi khuråuj al-Firanj al-malåa°åin °alÐa diyåar al-Muslimåin
Zakkåar, Suhayl
Dimashq. °Abd al-Håadåi dHardsåunåi ;. 1981.. 126 p. ;.

al-I°lÅam wa-'l-mustaqbal: afkÅar wa-ru±Åa
MuÕhÅadimÅi, °Abd-al-QÅadir RizzÅiq al-
al-ÏGazÅa±ir. DÅar HÅuma. 2002. 227 S..
ISBN 9961-66507-4

al-I°låam wa-mahåammuhu athnåa®a al-thawrah: diråasåat wa-budhåuth al-MultaqÐa al-Wadtanåi al-Awwal dhawla al-I°låam wa-al-I°låam al-Muddåadd.
al-Abyåar, al-Jazåa®ir. al-Markaz al-Wadtanåi lil-Diråasåat wa-al-Badhth fåi al-dHarakah al-Wadtanåiyah wa-Thawrat Awwal Nåufimbir 1954,. [1998]. 462 p. ;.

¬al-¬ i°lÅam wa-Øt-ØtaqÅafa fÅi 'l-ÏGazÅa'ir
al-ÏGazÅa'ir. 1982.

al-I°lÅan al-°ÅalamÅi li-ÖhimÅayat nuÏsaÖtÅa± ÖhuqÅuq al-insÅan: niÖsf intiÖsÅar - niÖsf hazÅima ; al-yaum al-°ÅalamÅi li-l-mudÅafi°Åin °an ÖhuqÅuq al-insÅan
WaÏgdÅi, NaifÅin ; NÅayil, ÖSÅabir
al-QÅahira. 1999. 74, 11 S..

al- I°lÅan bi-aÖhkÅam al-binyÅan
Ibn-ar-RÅamÅi al-BannÅa±, MuÖhammad Ibn-IbrÅahÅim al-LaÕhmÅi ; Bin-SulaimÅan, FarÅid ; DaulÅatÅi, °Abd-al-°AzÅiz ad-
[TÅunis]. Markaz an-NaÏsr al-ÏGÅami°Åi. 1999. 284 S..
ISBN 9973-937-58-9

°Alilat dam be-Deir Yasin: ha-sefer ha-shaÖhor
MilshÖtain, Uri
Tel Aviv. ha-Morashah ha-Le±umit. 2007. 239 S..

°Alilat Gilgamesh: 36 tadhritim
Ben-Zion
Tel-Aviv. °Edked,. c1980.. 84 p..

°Alilat shaòv: sipur neòhmad òve-na°im asher òkarah li-bene °amenu yosheve Prag birat Behm°an = Alilos shov
Sperling, Moses Samuel.
òVarsha. S. Peshesa,. 1878.. 60, 7 p. ;.

A lil' country
[U.S.]. Vision Records,. [1998]. 1 sound cassette.

Ali le magnifique: roman
Smaïl, Paul
Paris. Denoël. 2001. 618 S..
ISBN 2-207-25186-1

Ali le renard, ou la conquête d'Alger: (1830) ; roman histor.
Salle, Eusèbe ¬de¬
[Mikrofiche-Ausg.]. Paris. Gosselin.
ISBN 3-628-58292-x

al-Ilgh¯a® al-ijb¯ar¯i lil-anòzimah al-id¯ar¯iyah ghayr al-mashr¯u°ah: dir¯asah muq¯aranah f¯i òdaw® al-q¯an¯un wa-al-ijtih¯ad : wa-yal¯ihi qism lil-ta°l¯iq °alá al-aòhk¯am al-qaòd¯a®¯iyah wa-al-¯ar¯a® al-q¯an¯un¯iyah
Ism¯a°¯il, °Iòs¯am.
[S.l.]. °Iòs¯am Ni°mah Ism¯a°¯il,. 2003.. 320 p. ;.

Ali liebt Fatima: Jugendroman
Aslan, Nida Anette
Stuttgart. Islamisches Sozialdienst- und Informationszentrum. 1997. 117 S.. Schriftenreihe zur islamischen Erziehung ; 2.
ISBN 3-931934-04-7

A liliom jegyében
Draskóczy, István
[Budapest]. Adams. 1992. 152 S.. Magyarország krónikája ; 4.
ISBN 963-8222-05-0

A liliomos herceg: Szent Imre a magyar kultúrtörténetben
Magyar, Zoltán
Budapest. Európa Könyvk.. 2000. 169, [8] S..
ISBN 963-07-6803-8

A liliom paradigma
Váradi, Péter
Budapest. József Attila Kör, Kijárat Kiadó. 2002. 76 S.. Jak füzetek ; 120.
ISBN 963-913677-8

A Lilla-per, 1844-1852
Ferenczy, Miklós
(2.kiad.). Almásneszmély. [Selbstverl.]. 1985. 145 S.,35 Bl.Abb.
ISBN 963-500-376-5

al-°Ilm: faddluh, dtalabuh min adab al-°åalim wa-al-muta°allim : jåanib min akhlåaq al-°ulamåa® wa-wadsåayåahum wa-mawåaqifihim wa-aqwåalihim
Adhmad, Mudhammad
Jeddah. Dåar al-Madtbåu°åat al-dHadåithah,. 1987.. 280 p. ;.

al-°Ilm al-òhad¯ith: òhujjah lil-ins¯an am °alayh?
°Abb¯ad¯i, °Abd All¯ah °Abd al-Raòh¯im.
al-Dawòhah, Qaòtar. D¯ar al-Thaq¯afah,. 1985-1986.. 3 v..

al-`Ilm al-Il¯ah¯i wa-¯ath¯aruh f¯i al-fikr wa-al-w¯aqi`
`Abd al-Q¯adir, Muhammad Ahmad.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Ma`rifah al-J¯ami`¯iyah,. 1986.. 8, 647 p. ; 24 cm..

al-°Ilm al-Ilåahåi wa-åathåaruhu fåi al-fikr wa-al-wåaqi°
°Abd al-Qåadir, Mudhammad Adhmad
al-Iskandaråiyah. Dåar al-Ma°rifah al-Jåami°åiyah,. 1986.. 647 p. ;.

al-°Ilm al-mariÖh
Nietzsche, Friedrich
ad-DÅar al-BaiÖdÅa± [u.a.]. AfrÅiqiyÅa aÏs-ÏSarq. 2000. 278 S..
ISBN 9981-25007-4

al-Ilm¯am bi-ah¯ad¯ith al-ahk¯am
Ibn Daq¯iq al-`¯Id, Muhammad ibn `Al¯i,
al-Riy¯ad. D¯ar al-Mi`r¯aj al-Dawl¯iyah lil-Nashr,. 1994.. 2 v..

al-Ilm¯am bi-ghazal al-fuqah¯a' al-a`l¯am
Qusayb¯i, Gh¯az¯i `Abd al-Rahm¯an.
Bayr¯ut. al-Mu'assasah al-`Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr ;. 1996.. 104 p. ;.

al-°Ilmåanåiyah wa-tadtbåiquhåa fåi al-Islåam: ®åimåan bi-ba°dd al-kitåab wa-kufrun bi-al-ba°dd al-åakhar
Bahåi, Mudhammad
al-Qåahirah. Maktabat Wahbah,. 1980.. 20 p. ;.

al-°Ilm °inda 'l-°arab wa-aØtaruhÅu °ala 'l-ÖhaÖdÅara al-ÅurÅubÅiya
ÖSabbÅaÇg, Rama.dÅan aÖs-
ÖTab°a 1. al-IskandarÅiya. DÅar al-WafÅa±. 1998. 318 S..
ISBN 977-5954-07-2

¬al-¬ °Ilm .. ØtaqÅafat al-mustaqbal
ÏSauqÅi, AÖhmad
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. al-Maktaba al-AkÅadÅimÅiya. 1993. 334 S.. ¬al-¬ Mustaqbal .. bi-°uyÅun °ilmÅiya ; 2.

al-°Ilm wa-al-fikr al-°ilm¯i bi-al-gharb al-Isl¯am¯i f¯i al-°Aòsr al-Was¯iòt
Bu°azz¯at¯i, Bin-N¯aòsir.
[al-Rab¯aòt]. Kull¯iyat al-¯Ad¯ab wa-al-°Ul¯um al-Ins¯an¯iyah bi-al-Rab¯aòt,. 2001.. 197, 56 p..

al-°Ilm wa-al-¯im¯an f¯i al-faòd¯a® wa-al-òtayar¯an
Quran¯i, Aòhmad ibn òZ¯afir. ; Ibn B¯az, °Abd al-°Az¯iz ibn °Abd All¯ah.
al-Riy¯aòd. D¯ar al-Shar¯if lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1997.. 293 p..

al-°Ilm wa-al-°ulamåa® wa-nidzåam al-ta°låim
Zawåahiråi, Mudhammad al-Adhmadåi. ; dZawåahiråi, Fakhr al-Dåin al-Adhmadåi.
Cairo. [s. n.],. 1955.. 304 p..

Al- °Ilm wa'l-mÅal fi 'l-islÅam
ÖHusain, AÖhmad
[Al-QÅahira] . MaÖtÅabi° ÏSarikat al-I°lÅanÅat aÏs-ÏSarqÅiya .

¬al-¬ °Ilm wa-'l-°ulamÅa' wa-niÖzÅam at-ta°lÅim: wa-huwa as-sifr al-auwal min asfÅar "at-Ta°lÅim al-islÅamÅiya"
ÖZawÅahirÅi, MuÖhammad Ibn-IbrÅahÅim al-AÖhmadÅi
ÖTanÖtÅa. al-MaÖtba°a al-°UmÅumÅiya. 1904. 336 S..

°Alilot bene òhayil: sipure gevurah be-Yiâsra®el
Oren, Barukh.
Tel Aviv. °Am °Oved. [1962]. 128 p. ;.

°AlÅilÅot GilgÅamÅeÏs
ÖTÏsernîÖhôvsqî, ÏSÅa±ûl ; ÂSimÖhÅonÅi, J. N.
Warschau: A. J. Stybel. 1924. XLII, 120 S. 8".

Alilot ha-elim: kol sirot Ugarit
Rin, Sevi ; Rin, Sifra
Mahadura hadasa, beduqa u-morhevet. Filadelfiya. Hosaat Inbal. 1996. 881, LXXXI S..

°Alilot sayeret Rimon.
Biber, Yehoash,
Tel Aviv. °Am °oved,. [1974]. 138 p., [1] leaf of plates.

al-Iltiq¯at al-fikr¯i wa-al-tahajjur al-`aq¯a'id¯i f¯i nazrat al-`All¯amah al-Mutahhar¯i
¯Aj¯in¯i, Muhsin.
Tihr¯an. Munazzamat al-I`l¯am al-Isl¯am¯i,. 1992.. 160 p. ;.

al-Iltiz¯am f¯i al-taòsawwur al-Isl¯am¯i lil-adab
Sa°¯id, Muòhammad Ra®fat.
[Cairo. D¯ar al-Hid¯ayah,. 1987.. 74 p. ;.

al- Im\0101m al-munta\1E93ar "\02BF\01E7", amal al-ma\02BF\1E63\016Bm\012Bn al-a\1E6Dh\0101r
\1E24ak\012Bm\012B, Mu\1E25ammad Ri\1E0D\0101 al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. Mu'assasat al-A\02BFlam\012B. 1990. 676 S. : Ill..

Alima
Rasp-Nuri, Grace
Reutlingen. Ensslin & Laiblin. 1958.

al-Im¯a' al-shaw¯a`ir
Ab¯u al-Faraj al-Isbah¯an¯i, ; Qays¯i, N¯ur¯i Hamm¯ud¯i. ; Samarr¯a'¯i, Y¯unus Ahmad.
Bayr¯ut. `¯Alam al-Kutub. 1984.. 160 p..

al-Imåa® al-shawåa°ir
Abåu al-Faraj al-Idsbahåanåi, ; °Adtåiyah, Jalåil
Såusah, Tåunis. Dåar al-Ma°åarif lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 1998.. 208 p..

al-Im¯a® al-shaw¯°ir: makhòt¯ut jad¯id li-òs¯aòhib al-Agh¯an¯i Ab¯i al-Faraj al-Iòsbah¯an¯i
Ab¯u al-Faraj al-Iòsbah¯an¯i, ; Ab¯u al-Faraj al-Iòsbah¯an¯i, ; °Aòt¯iyah, Jal¯il
Bayr¯ut. D¯ar al-Niòd¯al,. 1984.. 271 p. ;.

al-Imåa® al-shawå°ir: makhdtåut jadåid li-dsåadhib al-Aghåanåi Abåi al-Faraj al-Idsbahåanåi
Abåu al-Faraj al-Idsbahåanåi, ; Abåu al-Faraj al-Idsbahåanåi, ; °Adtåiyah, Jalåil
Bayråut. Dåar al-Niddåal,. 1984.. 271 p. ;.

Alima - Das Leben ist wie ein Ei auf dem Stein
Saray, Ayten Mutlu [Regie] ; Giuliani, Hanspeter [Regie] ; Riniker, Paul [Red.]
2005. 1 Videokassette (VHS, 55 Min.).

°Alåi Madhmåud dTåahåa: al-shåa°ir.-- wa-al-insåan
Ma°addåawåi, Anwar.
Baghdåad, al-°Iråaq. Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah,. 1986.. 196 p. ;.

°Alåi Madhmåud dTåahåa,: shi°r wa-diråasah
dTåahåa, °Alåi Madhmåud, ; Ayyåub, Suhayl
[Dimashq] . Dåar al-Yaqdzah al-°Arabåiyah lil-Ta®låif wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr. [1962.]. 70, 769 p..

°Alåi Madhmåud dTåahåa,: qadsåa®id
dTåahåa, °Alåi Madhmåud, ; °Abd al-dSabåur, dSalåadh
Bayråut, . Dåar al-åAdåab. [1969]. 133 p..

°Alåi Madhmåud dTahåa, dhayåatuh wa-sh°ruh.
[1964]. p. cm..

A l'image de Dieu, homme et femme: une lecture de Genèse 1 - 3
Johannes Paulus <Papa, II.>
Paris. Ed. du Cerf. 1980. 200 S..
ISBN 2-204-01577-6

A l'image de Saint Dominique
Bedouelle, Guy
Paris. Ed. du Cerf. 1995. 176 S..
ISBN 2-204-05175-6

A l'image du temps =: Nach dem Bilde der Zeit : Gisèle Celan-Lestrange und Paul Celan : zur Ausstellung im Hölderlinturm Tübingen vom 18. März 2001 bis zum 30. September 2001
Celan-Lestrange, Gisèle. ; Celan, Paul. ; Lawitschka, Valérie.
Eggingen. Edition Isele,. c2001.. 165 p..

A l'image et à la ressemblance de dieu
Lossky, Vladimir
Paris. Aubier-Montaigne. 1967. 225 S.. Le buisson ardent..

®Alåi maktab, vadhdat, °idåalat: °Alåi tanhåa ast : Zindigåi-i °Alåi pas az margash : °Alåi, Insåan-i tanhåa : Maktab vadhdat °idåalat
Sharåi°atåi, °Alåi
[Tihran, . Sazman-i intisharat-i Husayniyah-i irshad]. 1351/1972.. 99 p..

al-°Im¯alah wa-al-biòt¯alah f¯i Lubn¯an 2000
Tabbarah, Riad B.
Bayr¯ut. Markaz al-Dir¯as¯at wa-al-Mash¯ar¯i° al-Inm¯a®¯iyah (MADMA). 2000.. 37, 35 p..

¬al-°¬ImÅalah wa-al-ujÅur bi-al-waÖhdÅat al-iqtiÖsÅadÅiyah al-°Åamilah fÅi majÅal al-waraq wa-al-ÖtibÅa°ah: QiÖtÅa° al-A°mÅal al-°ÅAmm
MadÅinat NaÖsr, al-QÅahirah. JumhÅurÅiyat MiÖsr al-°ArabÅiyah, al-JihÅaz al-markazÅi lil-Ta°bi±ah al-°ÅAmmah wa-al-IÖhÖsÅa±. 2000. 43 leaves.

al-ImÅam °Abd-al-ÖHalÅim MaÖhmÅud: ÅaÕhir al-°ulamÅa± al-auliyÅa±
ZiyÅada, AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-AmÅin. 1998. 158 S..
ISBN 977-279-182-X

al-Im¯am Ab¯u al-°Az¯a®im kam¯a qaddama nafsahu
Ab¯u al-Az¯a®im, °Al¯a® al-D¯in M¯aòd¯i. ; Ab¯u al-°Az¯a®im, Muòhammad M¯aòd¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Kit¯ab al-òS¯uf¯i,. 1999.. 296 p. ;.

al-Im¯am Ab¯u al-°Az¯a°im kam¯a qaddama nafsahu lil-Muslim¯in
Sal¯amah, Muòhammad °Al¯i.
[S.l.. s.n.,. 1981] . 63 p. ;.

al-ImÅam Abu-'l-°AzÅa±im: kamÅa qaddama nafsahÅu
Abu-'l-°AzÅa±im, as-Saiyid °AlÅa±-ad-DÅin MÅaÖdÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-KitÅab aÖs-ÖSÅufÅi. 1999. 296 S..
ISBN 977-527-347-1

al- ImÅam Abu-'l-°AzÅa±im wa-qaÖdÅayÅa °aÖsrÅiya
Abu-'l-°AzÅa±im, MuÖhammad MÅaÖdÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-KitÅab aÖs-ÖSÅufÅi. 1998. S. ÏG - A, 244 S..
ISBN 977-527-340-4

al-Im¯amah wa-q¯a®im al-qiy¯amah
Gh¯alib, Muòsòtafá.
Bayr¯ut. D¯ar Maktabat al-Hil¯al,. 1981.. 334 p. ;.

al-Im¯am al-Awz¯a°i wa-manhajuhu kam¯a yabd¯u fi fiqhih.
òSaff¯ar, °Abd al-Razz¯aq Q¯asim. [from old catalog] ; Awz¯a°¯i, °Abd al-Raòhm¯an ibn °Amr,
[s.n.], . 1976.. 654 p..

al- Imam al-Baihaqi: saih al-fiqh wa-l-hadit wa-sahib as-sunan al-kubra ; (384 - 458 h)
Halaf, Nagm A.
at-Taba 1.. Dimasq. Dar al-Qalam. 1994. 208 S.. Alam al-Muslimin ; 46.

al-Imåam al-dHåakim al-Nåisåabåuråi, 325-405 H, wa-kitåabuhu al-Mustadrak ma°a al-°inåayah bi-kitåab al-tafsåir minh
°Alåi, °åAdil dHasan.
Midsr al-Jadåidah, al-Qåahirah. Mu®assasat al-Mukhtåar lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 2003.. 316 p. ;.

al-Imåam al-dSåadiq ka-måa °arafahu °ulamåa® al-Gharb
åAl °Alåi, Nåur al-Dåin. ; Filasdtåin, Wadåi°.
Qum. Dåar al-Dhakhåa®ir lil-Madtbåu°åat,. 1988.. 416 p. ;.

al-Imåam al-dTabaråi: faqåihan wa-mu®arrikhan wa-mufassiran wa-°åaliman bi-al-qiråa®åat
Abåu °Alåi, Mudhammad. ; Barråi, Maryam.
[Rabat]. al-Munadzdzamah al-Islåamåiyah lil-Tarbiyah wa-al-°Ulåum wa-al-Thaqåafah, åIsåiskåu,. 2001.. 2 v. ;.

al-Imåam al-dTabaråi: fåi dhikrÐa murur adhada °ashara qarnan °alÐa wafåatih, 310 H-1410 H.
[Morocco]. al-Munadzdzamah al-Islåamåiyah lil-Tarbiyah wa-al-°Ulåum wa-al-Thaqåafah, åIsåiskåu,. 1992.. 2 v. ;.

al-Im¯am al-F¯as¯i wa-¯Al baytihi al-aòth¯ar: daf° shubuh¯at, wa-radd muftaray¯at, wa-bay¯an inj¯az¯at
Mahd¯i °Abd al-Raòhm¯an,
Qaòsr al-°Ayn¯i, al-Q¯ahirah. Maktabat al-Ashr¯af,. 1992.. 211 p.;.

¬al-¬ ImÅam al-HÅafiz ÏSaraf-ad-DÅin al-HusainÅi Ibn-°AbdallÅah at-TÅibÅi wa-manhaÏguhÅu fÅi kitÅabihÅi al-KÅaÏsif °an HaqÅa±iq as-sunna
HalawÅanÅi, FÅatin Hasan °Abd ar-Rahman
T. 1. Jeddah. DÅar al-ÇGarb al-IslÅamÅi.

Al- Imam al-ùHaòtòtabi, raAid ésurraòh òSaòhiòh al-Buùhari
Kattani
[Al-Qahira] . al-Azhar .

al-ImÅam °AlÅi Ibn-AbÅi ÖTÅalib: as-sÅira aØd-ØdÅatÅiya wa-'l-iÏgtimÅa°Åiya
A°raÏgÅi, Zuhair al-
ÖTab°a 2. BairÅut. ÏGawÅaØtÅa li-n-NaÏsr. 2008. 968 S.. MausÅu°at an-naÖzarÅiya al-iÏgtimÅa°Åiya al-islÅamÅiya.

al-Imam Ali ibn Abi òTalib: min òhubbihi unwan al-òsaòhifah
Raòhmani al-Hamadani, Aòhmad.
[Qom]. al-Munir lil-òTibaah wa-al-Nashr,. 1375 [1996]. 810 p. ;.

al-Imam Ali ibn Abi òTalib
Raòhmani al-Hamadani, Aòhmad.
Tihran. Maktabah al-òSaduq,. 1366 [1987]. 612 p. ;.

al-Im¯am al-Kh¯amini'¯i, shams al-wil¯ayah, d¯ama zillahu al-`al¯i, shams al-wil¯ayah.
Bayr¯ut. Markaz Baq¯iyat All¯ah al-A`zam,. 1418 [1998 or 1999]. 184 p. ;.

Al-Imam Al-Mahdi: the just leader of humanity
Amini, Ayatullah Ibrahim.
Elmhurst, NY. Tahrike Tarsile Qur'an,. 1996.. p..

Al- ImÅam al-MahdÅi
AmÅinÅi, IbrÅahÅim al- ; Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein
North York, Can. . Islamic Education & Information Centre .

¬al-¬ ImÅam al-MahdÅi °ind ahl as-sunna: yataÖdammanu rasÅa'il mufarrada wa-fuÖsÅulan wa-baÖhØtan iqtaÖtafnÅahÅa min mu'allafÅat a'immat al-ÖhadÅiØt wa-'t-tÅarÅiÕh wa-rÅiÏgÅalÅat al-°ulÅum hilÅal 12 qarnan
AimÅanÅi, MahdÅi A.
IÖsfahÅan. Maktabat al-ImÅam AmÅir al-Mu'minÅin al-°ÅAmma.

al-ImÅam al-muÏgaddid Ibn-BÅadÅis wa-'t-taÖsauwuf
ÏGazzÅar, AÖhmad MaÖhmÅud al-
ÖTab°a 1. al-IskandarÅiya. MunÏsa±at al-Ma°Åarif. 1999. 206 S.. DirÅasÅat fi 'l-fikr al-islÅamÅi al-ÖhadÅiØt wa-'l-mu°ÅaÖsir ; 1.
ISBN 977-03-0568-5